֍ H M I  
  SKIPSARKIV ROGALAND - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
            H-52 "Sleipner"  
     
     
  MENY     FORSIDE   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
  BILDE             "SLEIPNER"    
             
       
   
           
           
             
         
       
           
       
    Status: Opphogget  
  "SLEIPNER"  |  "QUEENFOIL" Oppdatert: 01.07.2021  
     
     
1 Fortegnelsenr.:   H-52   1
2 Periode:   1961 - 1979   2
     
3 Byggeår:   1961   [P] "Skipet" 2/1979 3
4 Byggenummer:   76   [P] "Skipet" 1/1991 4
5 Skrog:   Cantieri Navali e Officine Ferroivare "Leopoldo Rodriquez", Messina, Italia   [P] "Skipet" 2/1979 5
6 Utrustning:   Cantieri Navali e Officine Ferroivare "Leopoldo Rodriquez", Messina, Italia   [P] "Skipet" 2/1979 6
     
7 Type:   Supramar PT50   [P] "Fjordabåtene" 7
8 Skrogutforming:   Hydrofoil   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 8
9 Materiale:   Aluminium   [P] "Historien om Haugalandet - 1960-tallet" 9
     
     
     
10  Periode   Identifikasjon 10
11     Kallesignal   11
12 1961 - 1979   J X N X   [P] "Skipet" 2/1979 12
13 1979 - 2007   H 8 K C   -- 13
14     IMO-nummer   14
15 1987 - 2007   5331868   [N] marinetraffic.com 15
16     MMSI-nummer   16
17     --   -- 17
18     Navn   18
19 1961 - 1974   "Sleipner"   [P] "Skipet" 2/1979 19
20 1974 - 2007   "Queenfoil"   [P] "Skipet" 2/1979 20
     
     
     
21  Periode   Rederi / eierforhold 21
22 1961 - 1974   Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger   [P] "Fjordabåtene" 22
23 1974 - 1979   P/r Flaggruten ANS, Stavanger   [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år" 23
24 1979 - 1988   Transports Touristiques Intercontinentaux, Transtour, Marokko   -- 24
25 1988 - 2007   Shotley Mercantile Co. Ltd, Panama City, Panama   [P] "Skipet" 1/1991 25
     
     
     
26  Periode   Klasse 26
27     --   -- 27
     
     
     
28  Periode   Maskin 28
29     Fabrikant   29
30     Daimler-Benz AG, Stuttgart, Vest-Tyskland   [P] "Skipet" 1/1991 30
31     Produsert   31
32     1961   [P] "Skipet" 1/1991 32
33     Maskin   33
34     2 x 4TEV DM Daimler-Benz 12 syl. diesel   [P] "Skipet" 1/1991 34
35     Effekt   35
36     2700 bhk   [P] "Skipet" 1/1991 36
37     Fart   37
38     38.0 kn   [P] "Fjordvegen" 38
39     Forbruk   39
40     300 l/t   [P] "Historien om Haugalandet - 1960-tallet" 40
     
     
     
41  Periode   Mål 41
42     Lengde   42
43     27.92 m   [P] "Skipet" 1/1991 43
44     Bredde   44
45     5.82 m [skrog]   [P] "Skipet" 1/1991 45
46     10.70 m [inklusive vinger]   [P] "Historien om Haugalandet - 1960-tallet" 46
47     Dybde   47
48     3.51 m   [P] "Skipet" 1/1991 48
49     Brutto tonnasje   49
50     130 brt   [P] "Skipet" 1/1991 50
51     Netto tonnasje   51
52     72 nrt   [P] "Skipet" 1/1991 52
53     Dødvekttonn   53
54     14 dvt   [N] marinetraffic.com 54
     
     
     
55  Periode   Kapasitet 55
56     Personbiler   56
57     0   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 57
58     Trailere   58
59     0   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 59
60     Passasjerer   60
61     101   [P] "Classic Fast Ferries" 8/2003 61
62     Passasjerlugarer   62
63     0   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 63
64     Mannskapslugarer   64
65     0   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 65
66     Mannskap   66
67     4 + 1 el. 2 i restaurasjonen   [P] "Classic Fast Ferries" 8/2003 67
68     Dekkshøyde   68
69     0   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 69
70     Tillatt akseltrykk   70
71     0   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 71
     
     
     
72  Tilleggsinformasjon 72
73 Vekt fullastet: 60 t.   [P] "Fjordabåtene" 73
74 Sitteplasser: 38 [forut dekk 2] - 52 [akter dekk 2] - 11 [dekk 3].   [P] "Classic Fast Ferries" 8/2003 74
     
     
     
     
75 25.04.1961   Levert fra Cantieri Navali e Officine Ferroivare "Leopoldo Rodriquez", Messina, Italia   [P] "Fjordabåtene" 75
76     til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger og Sandnes Dampskibsselskab a/s, Sandnes som "Sleipner". Hjemmehavn: Sandnes.   [P] "Fjordabåtene" 76
77     Kjenningssignal: JXNX. Innført i Stavanger Skipsregister.   -- 77
78 17.05.1961   Fraktet som dekkslast til Hamburg.   [P] "Fjordabåtene" 78
79 19.05.1961   Ankom Stavanger.   [P] "Fjordabåtene" 79
80 01.06.1961   Satt i trafikk Stavanger - Bergen.   [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år" 80
81 30.11.1961   I opplag, Stavanger.   [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år" 81
82 01.04.1962   Satt i trafikk Stavanger - Bergen.   [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år" 82
83 30.11.1962   I opplag, Stavanger.   [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år" 83
84 21.01.1963   Satt i trafikk Stavanger - Haugesund.   [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år" 84
85 01.04.1963   Satt i trafikk Stavanger - Bergen.   [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år" 85
87 30.11.1963   I opplag, Stavanger.   [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år" 87
88 21.01.1964   Satt i trafikk Stavanger - Haugesund.   -- 88
89 01.04.1964   Satt i trafikk Stavanger - Bergen.   [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år" 89
90 30.11.1964   I opplag, Stavanger.   [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år" 90
91 21.01.1965   Satt i trafikk Stavanger - Haugesund.   -- 91
92 01.04.1965   Satt i trafikk Stavanger - Bergen.   [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år" 92
93 30.11.1965   I opplag, Stavanger.   [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år" 93
94 21.01.1966   Satt i trafikk Stavanger - Haugesund.   -- 94
95 01.04.1966   Satt i trafikk Stavanger - Bergen.   [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år" 95
96 30.11.1966   I opplag, Stavanger.   [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år" 96
97 15.03.1967   Satt i trafikk Stavanger - Bergen.   [P] "Kem-ka-kor. Stavanger-regionen 1960-tallet" 97
98 03.09.1967   Reddet 3 personer da lastefartøyet m/s "Dux" forliste, Boknafjorden. 14 personer omkom.   [P] "Skipet" 1/1990 98
99 30.11.1967   I opplag, Stavanger.   [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år" 99
100 01.03.1968   Satt i trafikk Stavanger - Bergen.   [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år" 100
101 30.11.1968   I opplag, Stavanger.   [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år" 101
102 21.01.1969   Tatt ut av opplag.   -- 102
103 01.02.1969   Satt i trafikk Stavanger - Bergen.   -- 103
104 30.11.1969   I opplag, Stavanger.   -- 104
105 01.02.1970   Satt i trafikk Stavanger - Bergen.   [A] Stavanger Aftenblad 29.01.1970 105
106 04.01.1971   I opplag, Stavanger.   [A] Stavanger Aftenblad 28.08.1970 106
107 08.02.1971   Satt i trafikk Stavanger - Bergen.   [A] Stavanger Aftenblad 28.08.1970 107
108 03.01.1972   I opplag, Stavanger.   [P] Det Stavangerske D/s - "Vinterruter 1971-72" 108
109 07.02.1972   Satt i trafikk Stavanger - Bergen.   [A] Stavanger Aftenblad 04.02.1972 109
110 04.1974   Drift og eierskap overført til p/r Flaggruten ANS, Stavanger.   - | [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år" 110
111 05.1974   Omdøpt "Queenfoil".   [P] "Skipet" 2/1979 111
112 pr.06.1974   I trafikk Sandnes - Bergen.   [A] Stavanger Aftenblad 06.06.1974 112
113 29.06.1974   I opplag, Stavanger [reservefartøy for Flaggruten Stavanger - Bergen].   [P] "Fjordabåtene" 113
114 medio 06.1976   Utleid til Norwegian Contractors a/s, Stavanger. Satt inn med personelltransport Jåttåvågen, Stavanger - Yrkjesfjorden.   [A] Stavanger Aftenblad 29.06.1974 114
115 16.07.1976   Tilbakelevert.   [A] Stavanger Aftenblad 29.06.1974 115
116 07.1976   Satt i trafikk Stavanger - Bergen.   HMI | [A] Stavanger Aftenblad 28.09.1976 116
117 01.05.1977   I bruk som reservefartøy Stavanger - Bergen.   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 117
118 31.12.1977   I opplag, Stavanger.   HMI | [A] Stavanger Aftenblad 18.01.1978 118
119 26.04.1979   Solgt til Transports Touristiques Intercontinentaux, Transtour, Marokko.   -- 119
120     Slettet fra Stavanger Skipsregister. Kjenningssignal: H8KC. Hjemmehavn: Panama City, Panama.   120
121 04.1979   Satt i trafikk Tanger, Marokko - Gibraltar / Tarifa - Algeciras, Spania.   [P] "Skipet" 2/1979 121
122     Drift: Sea Speed International Ltd, Gibraltar.   -- 122
123 09.1987   I opplag ved Crinavis Breakers, Algeciras, ESP.   [P] "Classic Fast Ferries" 8/2003 123
124 1988   Solgt til Shotley Mercantile Co. Ltd, Panama City, Panama.   [P] "Skipet" 1/1991 124
125 02.10.2007   Rapportert opphogget.   -- 125
     
     
     
     
     
 
  Avbildet som: "Sleipner"  
        Rettighetshaver: HMI v/ Sølve Hatteland  
        Lokalisering: Stavanger  
        Tidspunkt: --  
             
           
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
     
     
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau