HMI      
         
    SKIPSARKIV ROGALAND   Forside  
Kontakt
  Kilder    
     - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND              
    © HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau   Passasjerfartøy   Hurtigbåter   Bilferger    
         
         
         
         
         
         
         
1   Dersom det foreligger feil i arkivet, eller en har tilleggsinformasjon som kan være av interesse for arkivet, så settes det stor pris på en tilbakemelding. 1  
2     2  
3   Slike opplysninger kan kanskje fremstå som som uvesentlig informasjon, men ved å se på hvordan arkiver er bygget opp, så kan selv den minste detalj være viktig for 3  
4   å få en mest mulig korrekt historikk for det enkelte fartøy. 4  
5     5  
6   Bilder er referert til med rettighetshaver, hvis kjent, og hvor bildet er hentet fra. Dersom noe der ikke medfører riktighet, så ta kontakt. 6  
7     7  
8     8  
9   © 2009 9  
10   HMI 10  
11   v/ Sølve Hatteland 11  
12   Tauramarkkroken 34 12  
13   4120 Tau 13  
14     14  
15   Telefon: 93204906 15  
16   E-post: post.hmi[a]online.no 16  
         
         
         
         
         
    © HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau