A  
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                 
                 
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger        
       
       
       
       
       
       
       
  KONTAKT    
       
                 
       
       
  Dersom det foreligger feil i arkivet, eller en har tilleggsinformasjon som kan være av interesse for arkivet, så settes det stor pris på en tilbakemelding.    
       
  Slike opplysninger kan kanskje fremstå som som uvesentlig informasjon, men ved å se på hvordan arkiver er bygget opp, så kan selv den minste detalj være viktig for å få en mest mulig korrekt historikk for det enkelte fartøy.    
       
  En tilbakemelding er også ønskelig dersom det er benyttet fotografi som det ikke er innhentet brukstillatelse for.    
  Dersom undertegnede er kjent med rettighetshaver, så skal vedkommende være forespurt i forkant. Det kan allikevel forekomme at fotografi som er hentet fra andre nettsteder, ikke har oppgitt rettighetshaver.    
       
  ©  2009    
  HMI    
  c/o Sølve Hatteland    
  Tauramarkkroken 34    
  4120 Tau    
       
  Telefon: 93204906    
  E-post: post.hmi[a]online.no    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau