HMI
 
  SKIPSARKIV ROGALAND      
     - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
 
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau            
  Kontakt        
           
           
           
             
     
     
        Forside    
      Kontakt    
        Kilder    
        Forklaring    
        Passasjerfartøy    
        Hurtigbåter    
        Bilferger    
     
     
1     Dersom det foreligger feil i arkivet, eller en har tilleggsinformasjon som kan være av interesse for arkivet, så settes det stor pris på en tilbakemelding. 1
2       2
3     Slike opplysninger kan kanskje fremstå som som uvesentlig informasjon, men ved å se på hvordan arkiver er bygget opp, 3
5     så kan selv den minste detalj være viktig for å få en mest mulig korrekt historikk for det enkelte fartøy. 5
6       6
7     Bilder er referert til med rettighetshaver, hvis kjent, og hvor bildet er hentet fra. Dersom noe der ikke medfører riktighet, så ta kontakt. 7
8       8
9     © 2009 9
10     HMI 10
11     c/o Sølve Hatteland 11
12     Tauramarkkroken nr. 34 12
13     4120 Tau 13
14       14
15     Telefon: 93204906 15
16     E-post: post.hmi@online.no 16
     
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau