HMI
 
  SKIPSARKIV ROGALAND      
     - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau         Nr.  
  Type fartøy          
  Navn   Kort oppsummering av fartøyet.      
  Inntredelsesår          
             
  © Rettighetshaver til profilbilde      
  Andre navn i perioden   Navn og inntredelsesår dersom aktuelt i perioden    
     
  Sist oppdatert     Forside    
  dato     Kontakt    
        Kilder    
      Forklaring    
        Passasjerfartøy    
        Hurtigbåter    
        Bilferger    
     
     
1 Fortegnelse nr.  
Nummer på fartøyet i arkivet
1
2 AIS-posisjon / status     Lenke til AIS-lokalisering. Fargekode. Grønn = Aktiv. Rød = Ingen eksistens. Grå = Ukjent. Samme kode er gitt i indeksen. 2
3 Periode   Periode eller enkeltår hvor fartøyet var i Rogaland 3
5 Kallesignal   - 5
6 IMO-nummer   - 6
7 MMSI-nummer   - 7
8   8
9   9
10 Byggeår   - 10
11 Byggenummer   - 11
12 Skrog   - 12
13 Utrustning   - 13
14 Type   - 14
15 Skrogutforming   - 15
16 Materiale   - 16
17 Kart over strekninger oppgitt i historikken. 17
18 I hovedsak viser det tracéen mellom snuhavnene. 18
19      Navn   19
20 Periode   Navn fartøyet har operert under 20
21   21
22   22
23      Eierforhold   23
24 Periode   Eiere fartøyet har operert under 24
25   25
26   26
27      Klasse   27
28 Periode   Klasse / klasseselskap dersom dette er kjent 28
29   29
30   30
31          Lengde  Bredde  Dybde  Brutto tonnasje  Netto tonnasje  Dødvekttonnasje  1) Kommentarer til data. 31
32 årstall fra og med   A   Verdier oppgitt  2) Reposdekk er talt som eget dekk. 32
33 årstall fra og med   B   Øverste verdi gjelder nedover i tabellen dersom ikke nye verdier er oppgitt  3) Maskiner kan ofte ha blitt bygget på lisens 33
34          Fri høyde dekk 2  Fri høyde dekk 3  Fri høyde dekk 4  Tillatt akseltrykk dekk 2  Tillatt akseltrykk dekk 3  Tillatt akseltrykk dekk 4  i Norge, og ikke på oppgitt fabrikant. 34
35 årstall fra og med   A   Verdier oppgitt   35
36      Biler dekk 2  1)  Biler dekk 3  Biler dekk 4  Biler totalt  Vogntog  Dekk   36
37 årstall fra og med   A   Verdier oppgitt   37
38      Passasjerer  Passasjerlugarer   38
39 årstall fra og med   A   Verdier oppgitt   39
40        Mannskap  Mannskapslugarer 40
41 årstall fra og med   A   Verdier oppgitt 41
42          Maskin  Fart  Forbruk  Effekt  Fabrikant  3) 42
43 årstall fra og med   A   Verdier oppgitt 43
44   44
45   45
46      Tilleggsinformasjon    Kilder   46
47     Annen informasjon. Referanse 47
48   48
49   49
50 Tidspunkt   A   Informasjon. Referanse 50
51 11.12.1982       Grønne felt er for aktuell periode oppgitt over. Referanse 51
52 Tidspunkt   B   Endringer i spesifikasjoner er oppgitt med gul bokstav. Detaljer kan sees i tabellene over. Referanse 52
53   53
54   54
55 Bilde 1/1  
 
  Avbildet som: Fartøynavn på bildet 55
56       Lokalisering Hvor  bildet er tatt 56
57       Tidspunkt: Når bildet er tatt 57
58       Rettighetshaver: Eier av bildet, dersom dette er kjent 58
59       Hentet fra: Hvor bilder er hentet fra i sin tid, hvis kjent 59
60         60
61       Lite sammendrag i tilknytning til bildet.   61
62           62
63           63
64           64
65           65
66           66
67           67
68                         68
69   69
70   70
71 Film 1/1     Fartøynavn i filmen og hvor det er filmet Rettighetshaver: Eier av filmen, dersom dette er kjent   71
72     Når i filmen fartøyet opptrer Hentet fra: Hvor filmen er hentet fra   72
     
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau