֍ H M I  
  SKIPSARKIV ROGALAND - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
            Referanse  
     
     
  MENY     FORSIDE   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
             
  BILDE             NAVN PÅ FARTØY    
             
       
   
           
           
             
       
       
           
       
    Status: Aktiv / in-akitv / ukjent  
  NAVN PÅ FARTØY Oppdatert: siste endring  
     
     
1 Fortegnelsenr.:   Referanse til indeks   1
2 Periode:   I bruk / eie i Rogaland i angitt periode   2
     
3 Byggeår:       Kolonne til høyre angir kildereferansene som angitt: 3
4 Byggenummer:       [A] Aviser 4
5 Skrog:       [K] Korrespondanse 5
6 Utrustning:       [N] Nettsted 6
        [P] Publikasjoner / litteratur  
7 Type:       7
8 Skrogutforming:       Referanser med [P] som i tillegg står med 8
9 Materiale:       "anførselstegn", er tittelen på utgivelsen. 9
        Referanser med [P] uten "anførselstegn" er utgivelser  
        med referanse til utgiver.  
     
10  Periode   Identifikasjon 10
11     Kallesignal   11
12         12
13     IMO-nummer   13
14 IMO-nr. innført 1987       14
15     MMSI-nummer   15
16         16
17     Navn   17
18         18
     
     
     
19  Periode   Rederi / eierforhold 19
20         20
     
     
     
21  Periode   Klasse 21
22       22
     
     
     
23  Periode   Maskin 23
24     Fabrikant   24
25         25
26     Produsert   26
27         27
28     Maskin   28
29         29
30     Effekt   30
31         31
32     Fart   32
33         33
34     Forbruk   34
35         35
     
     
     
36  Periode   Mål 36
37     Lengde   37
38 Periode dersom avvik A     38
39 fra leveringstidspunkt B     39
40     Bredde   40
41         41
42     Dybde   42
43         43
44 Etter at Skipsmålings-   Brutto registertonn   44
45 konvensjonen av 1969 ble       45
46 gjort gjeldende for alle nye       46
47 fartøy fra 1986, og for alle       47
48 fartøy fra 1994, ble det       48
49 en overgang fra brutto- /   Netto registertonn   49
50 nettoregistertonn til       50
51 brutto- /nettotonn.       51
52     Dødvekttonn   52
53         53
     
     
     
54  Periode   Kapasitet 54
55     Personbiler   55
56 Periode dersom avvik A   I oppstarten av dette prosjektet, så var det ikke så 56
57 fra leveringstidspunkt B   nøye med å føre opp kilder til det som ble lagt ut. 57
58     Trailere I de senere år er dette forsøkt rettet på, men fortsatt 58
59       står en del opplysninger tomme i kilde-kolonnen. 59
60 Endringer for sertifikat og   Passasjerer Dette fylles ut etter hvert. 60
61 kapasitet er vanskelig å       61
62 tidfeste nøyaktig. Det er   Passasjerlugarer   62
63 da tatt utgangspunkt i det       63
64 som er oppgitt i oversikter   Mannskapslugarer   64
65 som for eksempel flåtelister       65
66 og rutehefter.   Mannskap   66
67         67
68     Dekkshøyde   68
69         69
70     Tillatt akseltrykk   70
71     0 - verdi gitt dersom det ikke er aktuelt for fartøyet   71
     
     
     
72  Tilleggsinformasjon 72
73     73
     
     
     
  Dato   Generell historikk    
74 01.01.2015   Farget felt angir periode i Rogaland.   [P] "Fjordabådane" 74
75 01.03.2015 B Endringer i data er referert til med blå referansebokstav i kolonne til venstre.   [P] "Fjordabådane" 75
76     Et fartøys rutestrekning er benevnt som strekningen mellom de to endestedene, altså ikke med alle eventuelle mellomsteder.   [P] "Skipet" 1/1991 76
     
     
     
     
     
  Avbildet som: Navnet fartøyet har på bildet  
        Rettighetshaver: Hvem som har tatt bildet dersom dette er kjent  
        Lokalisering: Stedet bildet er tatt hvis kjent  
        Tidspunkt: Hvem som har tatt bilde dersom dette er kjent  
             
           
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
     
     
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau