A  
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                 
                 
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger        
       
       
       
       
       
       
       
  FARTØYNAVN / PERIODE    
       
  Fortegnelse nr.:              
  Oppdatert:   Dato for siste oppdatering av informasjon          
  Periode:   Periode[r] angitt        
  Fotografi:   Lenke til fotografi hvis tilgjengelig        
  Status:   Status for fartøyet i dag        
       
       
1  Byggeår       1  [A] = avis    
2  Byggenummer       2  [K] = korrespondanse    
3  Skrog       3  [N] = nettside    
4  Utrustning       4  HMI = egen observasjon [kildereferanse: Skipsarkiv Rogaland]    
       
5  Kjenningssignal       5     5      
       
6  IMO-nummer       6     6      
       
7  MMSI-nummer       7     7      
       
8  Navn A     8  Perioder er kun angitt dersom   8      
9   B     9  informasjon her avviker fra   9      
10   C     10  det opprinnelige   10      
       
11  Rederi / eierforhold       11     11      
       
12  Type       12     12      
       
13  Skrogutforming       13     13      
       
14  Klasse       14     14      
       
15  Materiale       15     15      
       
16  Maskinfabrikant       16     16      
       
17  Maskin produsert       17     17      
       
18  Maskin       18     18      
       
19  Effekt       19     19      
       
20  Fart       20     20      
       
21  Forbruk       21     21      
       
22  Lengde       22     22      
       
23  Bredde       23     23      
       
24  Dyptgående       24     24      
       
25  Brutto registertonn       25     25      
       
26  Netto registertonn       26     26      
       
27  Dødvekttonn       27     27      
       
28  Bilkapasitet       28     28      
       
29  Trailerkapasitet       29     29      
       
30  Passasjersertifikat       30     30      
       
31  Mannskap       31     31      
       
32  Passasjerlugarer       32     32      
       
33  Mannskapslugarer       33     33      
       
34  Dekkshøyde       34     34      
       
35  Tillatt akseltrykk       35     35      
       
36  Tilleggsinformasjon       36     36      
       
       
37   Dato   Generell historikk.   37      
38       Grønn skrift er historikk for perioden i Rogaland.   38      
39       Endringer i data er referert til med grønn referansebokstav [C].   39      
40       Et fartøys rutestrekning er benevnt som strekningen mellom de to endestedene, altså ikke med alle eventuelle mellomsteder.   40      
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau