A
  H    
 
 
  M     SKIPSARKIV ROGALAND  
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland  
                 
               
 
  Hjem      
  Kontakt      
  Kilder      
  Forklaring      
  Passasjerfartøy    
  Hurtigbåter      
  Bilferger        
     
     
     
     
     
     
     
  H/b "CLIPPER" 1982 - 2019  
     
  Fortegnelse nr.:   H18        
  Oppdatert:   04.03.2021        
  Periode:   1982 - 2019        
  Fotografi:          
  Status:   Vrak        
     
     
1  Byggeår    1982   1  [N] sdir.no  
2  Byggenummer    160   2  [N] sdir.no  
3  Skrog    Brødrene Aa a/s, Hyen   3  [N] sdir.no  
4  Utrustning    Brødrene Aa a/s, Hyen   4  [N] sdir.no  
           
5  Kjenningssignal    L L G T   5  -   5  [N] sdir.no  
                   
6  IMO-nummer    8222331   6  -   6  [N] marinetraffic.com  
                   
7  MMSI-nummer    257302800   7  -   7  [N] marinetraffic.com  
                   
8  Navn    "Clipper"   8  1982 - 2019   8  [N] sdir.no  
9      "Lovund Superior"   9  2019 -   9  [N] sdir.no  
                   
10  Rederi / eierforhold    P/r Clipper, Sjernarøy   10  1982 - 1987   10  [A] Stavanger Aftenblad 15.07.1982  
11      P/r L. Rødne & Sønner a/s, Sjernarøy   11  1987 - 2003   11  [N] sdir.no  
12      Rødne Trafikk a/s, Sjernarøy   12  2003 - 2019   12  [N] sdir.no  
13      Sparebank 1 Finans Nord-Norge a/s, Tromsø   13  2019 -   13  [N] sdir.no  
                   
14  Type    -   14  -   14  -  
                   
15  Skrogutforming    Konvensjonelt   15  -   15  HMI  
                   
16  Klasse    DNV + 1A2, R5   16  1982 - før 1989   16  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
17      Skipskontrollen   17  før 1989 - før 2000   17  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
18      NSC   18  før 2000 -   18  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
                   
19  Materiale    Glassfiber   19  -   19  [N] sdir.no  
                   
20  Maskinfabrikant    -   20  -   20  -  
                   
21  Maskin produsert A  1982   21  -   21  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
22   B  2003   22  -   22  -  
                   
23  Maskin A  2 x GM DDA 12V-92T diesel   23  1982 - 2003   23  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
24   B  2 x MAN D2842 LE413 diesel   24  2003 - 2006   24  -  
25   D  2 x MAN LE410 708 diesel   25  2006 - 2020   25  [N] rodne.no  
                   
26  Effekt A  1280 bhk   26  1982 - 2003   26  -  
27   B  1940 bhk   27  2003 - 2006   27  -  
28   D  1899 bhk   28  2006 - 2020   28  [N] rodne.no  
                   
29  Fart A  23.0 kn   29  1982 - 2003   29  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
30   B  27.0 kn   30  2003 - 2006   30  -  
                   
31  Forbruk    -   31  -   31  -  
                   
32  Lengde    24.58 m   32  -   32  [N] sdir.no  
                   
33  Bredde    5.70 m   33  -   33  [N] sdir.no  
                   
34  Dyptgående A  2.19 m   34  1982 - 1993   34  [N] sdir.no  
35   C  2.39 m   35  1993 -   35  [N] sdir.no  
                   
36  Brutto registertonn A  105.16 t   36  1982 - 1993   36  [N] sdir.no  
37   C  90 t   37  1993 -   37  [N] sdir.no  
                   
38  Netto registertonn A  60.70 t   38  1982 - 1993   38  [N] sdir.no  
39   C  36 t   39  1993 -   39  [N] sdir.no  
                   
40  Dødvekttonn C  20 t   40  1993 -   40  [N] marinetraffic.com  
                   
41  Bilkapasitet    0   41  -   41  HMI  
                   
42  Trailerkapasitet    0   42  -   42  HMI  
                   
43  Passasjersertifikat    120   43  -   43  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
                   
44  Mannskap    Ja   44  -   44  HMI  
                   
45  Passasjerlugarer    0   45  -   45  HMI  
                   
46  Mannskapslugarer    -   46  -   46  -  
                   
47  Dekkshøyde    0   47  -   47  HMI  
                   
48  Tillatt akseltrykk    0   48  -   48  HMI  
                   
49  Tilleggsinformasjon    Baugpropell: 1 x Sleipner   49  -   49  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
50      Fartsområde: 4. Dieselkap.: 2500 l. Smøreoljekap.: 100 l   50  -   50  [N] rodne.no  
51      Sitteplasser: 102 [dekk 2] - 16 [dekk 3]   51  -   51  [N] rodne.no  
     
     
52   21.07.1982   Målt [A]. 52 [N] sdir.no  
53   23.07.1982   Levert fra Brødrene Aa Båtbyggeri a/s, Hyen til Clipper p/r, Sjernarøy som "Clipper" [A]. Hjemmehavn: Stavanger. Byggesum: 5.5 mill NOK. 53 [A] Stavanger Aftenblad 15.07.1982  
54   28.07.1982   Døpt av Valbjørg Bø, Stavanger. 54 [A] Stavanger Aftenblad 29.07.1982  
55   07.1982   Satt i trafikk Stavanger - Vikevåg / Stavanger - Lysefjorden [turistrute] / Stavanger - Kjeksevåg / Stavanger - Kopervik [postrute] / utleieturer. 55 [A] Stavanger Aftenblad 15.07.1982  
56       Drift: L. Rødne & Sønner a/s, Sjernarøy. 56 [A] Stavanger Aftenblad 15.07.1982  
57       Også utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. 57 [P] "Skipet" 3/1982  
58   01.08.1982   Nær truffet av et steinras fra Prekestolen, Lysefjorden. 58 [A] Stavanger Aftenblad 03.08.1982  
59   11.08.1982   Innført i Stavanger Skipsregister. 59 [N] sdir.no  
60   31.08.1982   Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysefjorden. 60 [A] Stavanger Aftenblad 29.07.1982  
61   26.09.1982   Tatt ut av trafikk Stavanger - Kjeksevåg. 61 -  
62   ca.04.1983   Tatt ut av trafikk Stavanger - Vikevåg. 62 -  
63   17.02.1985   Satt i trafikk Stavanger - Vadla [skiturisme til Gullingen]. 63 [A] Stavanger Aftenblad 12.02.1985  
64   08.04.1985   Tatt ut av trafikk Stavanger - Vadla. 64 [A] Stavanger Aftenblad 21.03.1985  
65   01.06.1985   Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn [turistrute]. 65 [A] Stavanger Aftenblad 04.06.1985  
66   31.06.1985   Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 66 -  
67   02.02.1986   Satt i trafikk Stavanger - Vadla [skiturisme til Gullingen]. 67 [A] Stavanger Aftenblad 29.01.1986  
68   31.03.1986   Tatt ut av trafikk Stavanger - Vadla. 68 [A] Stavanger Aftenblad 29.01.1986  
69   01.06.1986   Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn [turistrute]. 69 [A] Stavanger Aftenblad 21.05.1986  
70   31.08.1986   Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 70 [A] Stavanger Aftenblad 21.05.1986  
71   08.02.1987   Satt i trafikk Stavanger - Vadla [skiturisme til Gullingen]. 71 [A] Stavanger Aftenblad 30.01.1987  
72   20.04.1987   Tatt ut av trafikk Stavanger - Vadla. 72 [A] Stavanger Aftenblad 30.01.1987  
73   01.06.1987   Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn [turistrute]. 73 [A] Stavanger Aftenblad 01.06.1987  
74   03.07.1987   Eierskap overført til p/r L. Rødne & Sønner a/s, Sjernarøy. Verdifastsettelse: 1.4 mill NOK. 74 [N] sdir.no  
75   30.09.1987   Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 75 [A] Stavanger Aftenblad 01.06.1987  
76   05.02.1988   Satt i trafikk Stavanger - Sauda [skiturisme til Gullingen og Sauda Skisenter]. 76 -  
77   04.04.1988   Tatt ut av trafikk Stavanger - Sauda. 77 -  
78   07.05.1989   Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn [turistrute]. 78 [A] Stavanger Aftenblad 03.05.1989  
79   27.07.1989   Assisterte m/s "Rygerfjell" etter grunnstøting, Hinnøyosen. 79 [A] Stavanger Aftenblad 28.07.1989  
80   27.09.1989   Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 80 -  
81   09.10.1989   Utleid til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Stavanger - Sør-Bokn. 81 [A] Stavanger Aftenblad 14.10.1989  
82   01.01.1990   Utleie overført til Rogaland Trafikkselskap a/s, Stavanger. 82 HMI  
83   19.05.1990   Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn [turistrute]. 83 [A] Stavanger Aftenblad 19.05.1990  
84   09.1990   Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 84 -  
85   05.05.1991   Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn [turistrute]. 85 [A] Stavanger Aftenblad 04.05.1991  
86   29.09.1991   Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 86 [A] Stavanger Aftenblad 31.08.1991  
87   07.02.1992   Tok om bord 5 personer etter at skyssbåten "Haleo" gikk i fjellveggen og sank, Erfjord. 87 [A] Stavanger Aftenblad 10.02.1992  
88   03.05.1992   Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn [turistrute]. 88 [A] Stavanger Aftenblad 03.04.1992 / 06.06.1992  
89   01.08.1992   Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 89 [N] sdir.no  
90   27.09.1992   Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 90 [A] Stavanger Aftenblad 31.08.1992  
91   16.12.1992   Assisterte m/fe "Utstein" etter grunnstøting, Nord-Hidle. 91 [A] Stavanger Aftenblad 22.12.1992  
92   01.05.1993   Satt i trafikk Stavanger - Lysefjorden [turistrute]. 92 [A] Stavanger Aftenblad 30.04.1993  
93   23.05.1993   Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn [turistrute]. 93 [A] Stavanger Aftenblad 30.04.1993  
94   03.07.1993   Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn / Stavanger - Kvitsøy [turistruter]. 94 [A] Stavanger Aftenblad 02.07.1993  
95   28.08.1993   Tatt ut av trafikk Stavanger - Kvitsøy. 95 [A] Stavanger Aftenblad 31.07.1993  
96   29.08.1993   Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 96 [A] Stavanger Aftenblad 31.07.1993  
97   15.09.1993   Ommålt [C]. 97 [N] sdir.no  
98   01.05.1994   Satt i trafikk Stavanger - Lysefjorden [turistrute]. 98 [A] Stavanger Aftenblad 06.05.1994  
99   22.05.1994   Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn [turistrute]. 99 [A] Stavanger Aftenblad 06.05.1994  
100   30.09.1994   Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 100 [A] Stavanger Aftenblad 23.09.1994  
101   01.04.1995   Satt i trafikk Stavanger - Lysefjorden [turistrute]. 101 [A] Stavanger Aftenblad 31.03.1995  
102   05.07.1995   Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn [turistrute]. 102 [A] Stavanger Aftenblad 01.09.1995  
103   28.10.1995   Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 103 [A] Stavanger Aftenblad 29.09.1995  
104   06.01.1996   Satt i trafikk Stavanger - Lysefjorden [turistrute]. 104 [A] Stavanger Aftenblad 05.01.1996  
105   19.05.1996   Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn [turistrute]. 105 [A] Stavanger Aftenblad 30.04.1996  
106   29.09.1996   Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 106 HMI  
107   01.11.1996   Satt i trafikk Stavanger - Lysefjorden [turistrute] / Stavanger - Hommersåk / Stavanger - Kalvøy. 107 [A] Stavanger Aftenblad 31.10.1996  
108   11.1996 ►   Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysefjorden. 108 HMI  
109   01.05.1997   Satt i trafikk Stavanger - Lysefjorden [turistrute] / Stavanger - Hommersåk / Stavanger - Kalvøy. 109 [A] Stavanger Aftenblad 10.09.1997 / HMI  
110   31.08.1997   Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysefjorden. 110 [A] Stavanger Aftenblad 10.09.1997  
111   01.07.1999   Satt i trafikk Stavanger - Hommersåk [turistrute]. 111 [A] Stavanger Aftenblad 29.06.1999  
112   31.08.1999   Tatt ut av trafikk Stavanger - Hommersåk. 112 [A] Stavanger Aftenblad 29.06.1999  
113   01.01.2000   Satt i trafikk Stavanger - Lysefjorden [turistrute]. 113 [A] Stavanger Aftenblad 17.03.2000  
114   ► 02.2002   Satt i trafikk Stavanger - Hommersåk. 114 HMI  
115   21.03.2002   Utleid til Torghatten Trafikkselskap a/s, Brønnøysund. 115 [P] "Skipet" 2/2002  
116       Satt i trafikk Stavanger - Sandeid / Stavanger - Sand / Stavanger - Foreneset / Stavanger - Jørpeland. 116 -  
117   ca.28.04.2002   Tilbakelevert. 117 [P] "Skipet" 2/2002  
118   10.03.2003   Drift og eierskap overført til Rødne Trafikk a/s, Sjernarøy. Verdifastsettelse: 4.705 mill NOK. 118 [N] sdir.no  
119   2003   Ombygget med nye maskiner [B]. 119 -  
120   29.10.2004   Utleid til Arctic Sea Cruises a/s, Tromsø. 120 [P] "Skipet" 4/2004  
121   05.11.2004   I bruk til hvalsafari, Bogen - indre Vestfjorden. 121 [A] Stavanger Aftenblad 02.11.2004 / [P] "Skipet" 1/2005  
122   06.12.2004   Tatt ut av trafikken. 122 [P] "Skipet" 1/2005  
123   10.12.2004   Tilbakelevert. Satt i trafikk Stavanger - Ryfylke / utleieturer. 123 -  
124   2006   Ombygget med nye maskiner [D]. 124 [N] rodne.no  
125   03.06.2010   Grunnstøtte ved Helleren. 125 -  
126   25.11.2010   Drift overført til L. Rødne & Sønner a/s, Sjernarøy. 126 [N] sdir.no  
127   12.09.2019   Tatt ut av trafikk. 127 [N] stavanger-aftenblad.no 12.09.2019  
128   13.09.2019   Solgt til Sparebank 1 Finans Nord-Norge a/s, Tromsø. Omdøpt "Lovund Superior". Hjemmehavn: Sandnessjøen. Drift: Lovund Skyss a/s, Sandnessjøen. 128 [N] sdir.no  
129   14.09.2019   Til Måløy Verft a/s, Deknepollen. 129 [P] "Skipet" 4/2019  
130   medio 10.2019   Ferdig ved Måløy Verft a/s, Deknepollen. 130 [P] "Skipet" 4/2019  
131   25.10.2019   Ankom Tromsø. I bruk til hvalsafari. 131 [P] "Skipet" 4/2019  
132   05.02.2020   Grunnstøtte, Hagaholmen. 132 [N] hblad.no 05.02.2020  
133   06.02.2020   Brakt flott av "Nautilus Survey" og "Nautilus Aldra". 133 [N] hblad.no 06.02.2020 / [P] "Skipet" 2/2020  
134   01.03.2020   Ført til Måløy Verft, Deknepollen som dekkslast på "Rotsund". 134 [P] "Skipet" 2/2020  
135   2020   Maskiner tatt ut. 135 [N] scanbrokers.no  
     
     
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau