֍ H M I  
  SKIPSARKIV ROGALAND - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
            P-149 "Viking"  
     
     
  MENY     FORSIDE   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
  BILDE             "VIKING"    
             
       
   
           
           
             
       
       
           
       
    Status: Kondemnert  
  "VIKING"  |  "HYLSFJORD" Oppdatert: 26.05.2020  
     
     
1 Fortegnelsenr.:   P-149   1
2 Periode:   1947 - 1960   2
     
3 Byggeår:   --   -- 3
4 Byggenummer:   --   -- 4
5 Skrog:   ukjent, Næstvedt, Danmark   [N] sdir.no 5
6 Utrustning:   ukjent, Næstvedt, Danmark   [N] sdir.no 6
     
7 Type:   --   -- 7
8 Skrogutforming:   Konvensjonelt   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 8
9 Materiale:   Stål   [N] sdir.no 9
     
     
     
10  Periode   Identifikasjon 10
11     Kallesignal   11
12     L L Z Q   [N] sdir.no 12
13     IMO-nummer   13
14     --   -- 14
15     MMSI-nummer   15
16     --   -- 16
17     Navn   17
18 1945 - 1947   "Viking"   [P] "Skipet" 1/1991 18
19 1947 - 1960   "Hylsfjord"   [P] "Skipet" 1/1991 19
20 1960 - 2017   "Jadarholm"   [N] sdir.no 20
     
     
     
21  Periode   Rederi / eierforhold 21
22 1945 - 1946   Magnus Hansen, Næstvedt, Danmark   [P] "Skipet" 1/1991 22
23 1946 - 1947   Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger   [P] "Skipet" 1/1991 23
24 1947 - 1960   Hylsfjord Rutelag a/s, Sand   [P] "Skipet" 1/1991 24
25 1960 - 1970   Brødrene Anda a/s, Stavanger   [A] Stavanger Aftenblad 26.03.1983 25
26 1970 - 2017   Norsk Metallretur Stavanger a/s, Randaberg   [N] sdir.no 26
     
     
     
27  Periode   Klasse 27
28   --   -- 28
     
     
     
29  Periode   Maskin 29
30     Fabrikant   30
31 før 1945 - 1960 A KHD AG, Köln, Vest-Tyskland   [P] "Skipet" 1/1991 31
32 1960 - 2017 B Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   [P] "Skipet" 1/1991 32
33     Produsert   33
34   B 1960   [P] "Skipet" 1/1991 34
35     Maskin   35
36 før 1945 - 1960 A 1 x Klöckner-Humbolt-Deutz DM diesel   [P] "Skipet" 1/1991 36
37 1960 - 2017 B 1 x Wichmann 2TEV DM 3 syl. diesel   [P] "Skipet" 1/1991 37
38     Effekt   38
39 før 1945 - 1960 A 75 bhk   [P] "Skipet" 1/1991 39
40 1960 - 2017 B 350 bhk   [P] "Skipet" 1/1991 40
41     Fart   41
42 før 1945 - 1960 A 10.0 kn   [P] "Fjordabådane" 42
43     Forbruk   43
44     --   -- 44
     
     
     
45  Periode   Mål 45
46     Lengde   46
47 1947 - 1960 C 15.09 m   [P] "Skipet" 1/1991 47
48 1960 [målt 1971] - 2017 B 44.40 m   [N] sdir.no 48
49     Bredde   49
50 1947 - 1960 C 3.54 m   [P] "Skipet" 1/1991 50
51 1960 [målt 1971] - 2017 B 11.60 m   [N] sdir.no 51
52     Dybde   52
53 1947 - 1960 C 1.98 m   [P] "Skipet" 1/1991 53
54 1960 [målt 1971] - 2017 B 6.95 m   [N] sdir.no 54
55     Brutto tonnasje   55
56 1947 - 1960 C 28.93 brt   [P] "Fjordabådane" 56
57 1960 [målt 1971] - 2017 B 24.80 brt   [N] sdir.no 57
58     Netto tonnasje   58
59 1947 - 1960 C 11.13 nrt   [P] "Fjordabådane" 59
60     Dødvekttonn   60
61     --   -- 61
     
     
     
62  Periode   Kapasitet 62
63     Personbiler   63
64     0   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 64
65     Trailere   65
66     0   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 66
67     Passasjerer   67
68     Ja   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 68
69     Passasjerlugarer   69
70     0   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 70
71     Mannskapslugarer   71
72     --   -- 72
73     Mannskap   73
74     Ja   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 74
75     Dekkshøyde   75
76     0   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 76
77     Tillatt akseltrykk   77
78     0   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 78
     
     
     
79  Tilleggsinformasjon 79
80 --   -- 80
     
     
     
     
81 ► 1945 A Levert fra ukjent verft, Næstvedt, Danmark som tysk losfartøy.   [P] "Fjordabådane" 81
82 05.1945   Beslaglagt av Royal Navy, Storbritannia etter at tyske loser flyktet med fartøyet til Storbritannia.   [P] "Fjordabådane" 82
83 1945   Solgt til Magnus Hansen, Næstvedt, DK. Omdøpt "Viking".   [P] "Skipet" 1/1991 83
84     Satt i passasjertrafikk Næstvedt - Karrebæksminde, DK.   [P] "Fjordabådane" 84
85 23.09.1946   Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger.   [P] "Fjordabådane" 85
86     Salgssum: 24 818.40 NOK. Overtakelsesutgifter: 24 000 NOK. Hjemmehavn: Stavanger.   -- 86
87     Kjenningssignal: LLZQ.   - | [N] sdir.no 87
88 10.1946   Til ombygging ved Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger.   -- 88
89 01.1947 C Ombygget til passasjerfartøy ved Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger.   -- 89
90     Satt i trafikk Sand - Hylen / Sand - Sauda.   [P] "Fjordvegen" 90
91 24.06.1947 C Ommålt.   [P] "Fjordabådane" 91
92 01.10.1947   Solgt til Hylsfjord Rutelag a/s, Sand og omdøpt "Hylsfjord". Samme trafikk.   [P] "Fjordabådane" | [P] "Skipet" 1/1991 92
93 17.11.1947   Innført i Stavanger Skipsregister.   [P] "Fjordabådane" 93
94 pr.06.1948   I trafikk Sand - Tengesdal.   [P] Det Stavangerske D/s - "Sommer-Postruter 1948" 94
95 pr.05.1953   I trafikk Sand - Tengesdal / Sand - Sauda.   [P] Det Stavangerske D/s - "Sommer-Postruter 1953" 95
96 03.1958   I opplag med maskinhavari, Stavanger.   [A] Stavanger Aftenblad 26.03.1983 96
97 15.05.1959   Slettet fra Stavanger Skipsregister.   [P] "Fjordabådane" 97
98 01.08.1960   Solgt til Brødrene Anda a/s, Stavanger. Salgssum: 4 500 NOK.   [A] Stavanger Aftenblad 26.03.1983 98
99   B Ombygget til slepefartøy og ny maskin installert.   [P] "Skipet" 1/1991 99
100     Omdøpt "Jadarholm".   - | [N] sdir.no 100
101 01.01.1963   Innført i Stavanger Skipsregister.   [N] sdir.no 101
102 14.10.1970   Solgt til Norsk Metallretur Stavanger a/s, Randaberg. Salgssum: 8 501 NOK.   [N] sdir.no 102
103 09.12.1971 B Ommålt.   [N] sdir.no 103
104 01.08.1992   Overført til Norsk Ordinært Skipsregister.   [N] sdir.no 104
105 2003   I opplag, Stavanger.   -- 105
106 11.07.2017   Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister som kondemnert.   [N] sdir.no 106
     
     
     
     
     
 
  Avbildet som: "Hylsfjord"  
        Rettighetshaver: Ola Løland  
        Lokalisering: Vanvik  
        Tidspunkt: --  
             
           
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
     
     
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau