H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
  "VIDAR" 1908  
                 
    Forside            
 
   
    Kontakt            
    Kilder            
    Forklaring            
    Passasjerfartøy              
    Hurtigbåter              
    Bilferger              
              © ukjent  
               
               
    Oppdatert:   07.02.2021        
    Status:   Opphogget       Posisjon på AIS:     
               
    "VIDAR"  [1908 - 1916]  
    Fortegnelse nr. P-141  
       
1   Periode     1908 - 1916 1 HMI  
2   Byggeår     1869 2 [P] "Skipet" 3/1989  
3   Byggenummer     3 3 [P] "Skipet" 3/1989  
4   Skrog     Christiansand Mekaniske Værksted a/s, Christiansand 4 [P] "Skipet" 3/1989  
5   Utrustning     Christiansand Mekaniske Værksted a/s, Christiansand 5 [P] "Skipet" 3/1989  
6   Type     -- 6    
7   Skrogutforming     Konvensjonelt 7 HMI  
8   Materiale     -- 8    
9         9    
10   ▼ IDENTIFIKASJON 10    
11   Periode       Navn 11    
12         "Vidar" 12 [P] "Skipet" 3/1989  
13           Kallesignal 13    
14   1869 - 1934     JDMF 14 [P] "Skipet" 3/1990  
15           IMO-nummer 15    
16         -- 16    
17           MMSI-nummer 17    
18         -- 18    
19         19    
20   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 20    
21   Periode       Navn 21    
22   1869 - 1887     G. Møller, Christiansand 22 [P] "Skipet" 3/1990  
23   1887 - 1903     Bundefjords Dampskibsselskab a/s, Christiania 23 [P] "Skipet" 3/1990  
24   1903 - 1908     Aktieselskapet Bundefjord, Kristiania 24 [P] "Skipet" 3/1990  
25   1908     Bundefjord-Helvig a/s, Nesodden 25 [P] "Skipet" 3/1990  
26   1908 - 1913     Kopervik Dampskibsselskab a/s, Kopervik 26 [P] "Skipet" 3/1998  
27   1913 - 1916     Koperviks Nye Dampskibsselskab a/s, Kopervik 27 [P] "Skipet" 3/1998  
28   1916 - 1928     Den Norske Stat v/ Tønsberg befestning, Tønsberg 28 [P] "Skipet" 3/1998  
29   1928 - 1939     Arendal Ophugnings-Compagni a/s, Arendal 29 [P] "Skipet" 3/1989  
30         30    
31   ▼ KLASSIFISERING 31    
32   Periode       Klasse 32    
33         -- 33    
34         34    
35   ▼ MASKINERI 35    
36   Periode       Fabrikant 36    
37   1869 - 1884   A   Christiansand Mekaniske Værksted a/s, Christiansand 37 [P] "Skipet" 4/1998  
38   1884 - 1939   C   Christiansand Mekaniske Værksted a/s, Christiansand 38 [P] "Skipet" 3/1990  
39           Produsert 39    
40       A   1869 40 [P] "Skipet" 4/1998  
41       C   1884 41 [P] "Skipet" 3/1990  
42           Maskin 42    
43   1869 - 1884   A   1 x Compound damp 43 [P] "Skipet" 4/1998  
44   1884 - 1939   C   1 x Compound 2 syl. damp 44    
45           Effekt 45    
46   1884 - 1939   C   15 nhk 46 [P] "Skipet" 3/1990  
47           Fart 47    
48           -- 48    
49           Forbruk 49    
50       -- 50    
51         51    
52   ▼ MÅL 52    
53   Periode       Lengde 53    
54           21.64 m 54 [P] "Skipet" 1/1991  
55           Bredde 55    
56           3.96 m 56 [P] "Skipet" 1/1991  
57           Dybde 57    
58           2.44 m 58 [P] "Skipet" 1/1991  
59           Brutto tonnasje 59    
60           46 brt 60 [P] "Skipet" 2/1982  
61           Netto tonnasje 61    
62           17 nrt 62 [P] "Skipet" 1/1991  
63           Dødvekttonn 63    
64           -- 64    
65         65    
66   ▼ KAPASITET 66    
67   Periode       Personbiler 67    
68           0 68 HMI  
69           Trailere 69    
70       0 70 HMI  
71           Passasjerer 71    
72   1869 - 1887   A   0 72 HMI  
73   1887 - 1916   B   115 73 [P] "Skipet" 3/1990  
74           Passasjerlugarer 74    
75       0 75 HMI  
76           Mannskapslugarer 76    
77         -- 77    
78           Mannskap 78    
79         Ja 79 HMI  
80           Dekkshøyde 80    
81           0 81 HMI  
82           Tillatt akseltrykk 82    
83       0 83 HMI  
84         84    
85   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 85    
86   -- 86    
87     87    
88   ▼ HISTORIKK 88    
89 1869   A   Levert fra Christiansand Mekaniske Værksted a/s, Christiansand til G. Møller, Christiansand som "’Vidar". Hjemmehavn: Christiansand. 89 [P] "Skipet" 3/1990  
90 1884   C   Ombygget med ny maskin ved Kristiansand Mekaniske Værksted a/s, Kristiansand. 90    
91 02.1887   B   Solgt til Bundefjords Dampskibsselskab a/s, Christiania. Salgssum: 13 000 NOK. Hjemmehavn: Christiania. 91 [P] "Skipet" 3/1990  
92         Ombygget til passasjerfartøy. 92 [P] "Skipet" 3/1990  
93         Satt i trafikk Christiania - Næsset. 93    
94
1887
      Drift overført til Ed. W. Røer og kapt. Rud. Tilbakeført til Bundefjords Dampskibsselskab a/s, Christiania samme år. 94    
95 1890       Ombygget med nye kjeler ved Kockums Mekaniske Werksted a/b, Malmö, Sverige. 95    
96 1903       Drift og eierskap overført til Aktieselskapet Bundefjord, Kristiania. 96 [P] "Skipet" 3/1990  
97 ca.06.1903       Utleid til Skibs a/s Bygdøfergen. Satt i trafikk Kristiania - Bygdø. 97    
98 ca.08.1903       Tilbakelevert. I opplag. 98    
99 ca.06.1904       Utleid til Skibs a/s Bygdøfergen. Satt i trafikk Kristiania - Bygdø. 99    
100 ca.08.1904       Tilbakelevert. I opplag. 100    
101 ca.06.1905       Utleid til Skibs a/s Bygdøfergen. Satt i trafikk Kristiania - Bygdø. 101    
102 ca.08.1905       Tilbakelevert. I opplag. 102    
103 ca.06.1906       Utleid til Skibs a/s Bygdøfergen. Satt i trafikk Kristiania - Bygdø. 103    
104 ca.08.1906       Tilbakelevert. I opplag. 104    
105 ca.06.1907       Utleid til Skibs a/s Bygdøfergen. Satt i trafikk Kristiania - Bygdø. 105    
106 ca.08.1907       Tilbakelevert. I opplag. 106    
107 1908       Drift og eierskap overført til Bundefjord-Helvig a/s, Nesodden. 107 [P] "Skipet" 3/1990  
108 ca.06.1908       Utleid til Skibs a/s Bygdøfergen. Satt i trafikk Kristiania - Bygdø. 108    
109 08.1908       Tilbakelevert. 109    
110         Solgt til Kopervik Dampskibsselskab a/s, Kopervik. Salgssum: 12 000 NOK. 110 [P] "Skipet" 3/1998  
111 18.09.1908       Ankom Kopervik. 111 [P] "Skipet" 3/1998  
112 03.10.1908       Satt i trafikk Kopervik - Haugesund. 112 [P] "Skipet" 3/1998  
113 15.06.1909       Satt i trafikk Kopervik - Haugesund / Kopervik - Slåttevik. 113 [P] "Skipet" 3/1998 | [P] "Haugalendingen" 2009 - 2010  
114 31.10.1913       Grunnstøtte, Ytre Kraaka. Forlatt av mannskapet og senere tauet inn til Stavanger for reparasjon. 114    
115 1913       I opplag. 115 [P] "Skipet" 3/1998  
116 11.1913       Drift og eierskap overført til Koperviks Nye Dampskibsselskab a/s, Kopervik. 116 [P] "Skipet" 3/1998  
117 10.12.1913       Satt i trafikk Kopervik - Haugesund / Kopervik - Slåttevik. 117    
118 1914       Tatt ut av trafikk Kopervik - Haugesund / Kopervik - Slåttevik. 118    
119         Ombygget. 119 [P] "Skipet" 3/1998  
120 18.06.1915       Tvangsauksjon tillyst i h.h.t. skadesløsbrev av 1911 på NOK 2400. 120 [P] "Skipet" 3/1998  
121 08.1916       Solgt til Den Norske Stat v/ Tønsberg befestning, Tønsberg. Salgssum: 15 000 NOK. 121 [P] "Skipet" 3/1998  
122         I bruk som forsyningsfartøy Tønsberg - Bolærne fort. 122 [P] "Skipet" 3/1990  
123 1928     Solgt til Arendal Ophugnings-Compagni a/s, Arendal. Tatt i bruk som slepefartøy / isbryter. 123 [P] "Skipet" 3/1989  
124 24.10.1930       Deltok i redningsarbeidet ved d/s "Kong Ragnar"s forlis, Randesund. 124    
125 1939     Opphogget, Arendal. 125 [P] "Skipet" 3/1998  
               
    ▼ FOTOGALLERI    
               
    Bilde 1/1    
 
  Avbildet som: "Vidar"    
    Etter ombyggingen til       Lokalisering: --    
    passasjerbåt.       Tidspunkt: --    
            Rettighetshaver: --    
            Hentet fra: soldekk.no    
                 
                 
               
               
               
               
               
               
               
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
               
               
  x