A A
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
 
     
  Hjem          
  Kontakt          
  Kilder          
  Forklaring          
  Passasjerfartøy        
  Hurtigbåter              
  Bilferger          
       
       
       
       
       
       
       
  M/s "VASSØY" 1975 - 1997    
       
  Fortegnelse nr.:   P9          
  Oppdatert:   19.10.2020          
  Periode:   1975 - 1997          
  Fotografi:                
  Status:   Havarert / opphogget          
       
       
1  Byggeår    1975   1  [N] sdir.no    
2  Byggenummer    1477   2  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
3  Skrog    Fjellstrand Aluminium Yachts a/s, Omastrand   3  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
4  Utrustning    Fjellstrand Aluminium Yachts a/s, Omastrand   4  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
             
5  Kjenningssignal    J X L B   5  -   5  [N] sdir.no    
                     
6  IMO-nummer    -   6  -   6  -    
                     
7  MMSI-nummer    -   7  -   7  -    
                     
8  Navn    "Vassøy"   8  1975 - 1997   8  [N] sdir.no    
9      "Svenner II"   9  1997 - 2015   9  [N] sdir.no    
                     
10  Rederi / eierforhold    Stavanger Kommune, Stavanger   10  1975 - 1985   10  [A] Stavanger Aftenblad 19.11.2005    
11      Stavanger Kommunale Ferger a/s, Stavanger   11  1985 - 1997   11  [P] "Skipet" 1/1985    
12      Stavernbåter a/s, Drammen   12  1997 - 2005   12  [A] Stavanger Aftenblad 13.02.1997    
13      Skips Viken a/s, Holmestrand   13  2005 - 2010   13  [N] sdir.no    
14      Grenseløs a/s, Kirkenes   14  2010 - 2014   14  [N] sdir.no    
15      Fosen Gjenvinning a/s, Stokksund   15  2014 - 2015   15  [N] sva.no 07.01.2015    
                     
16  Type    -   16  -   16  -    
                     
17  Skrogutforming    Konvensjonelt   17  -   17  HMI    
                         
18  Klasse    NSC   18  -   18  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
19  Materiale    Helsveist aluminium   19  -   19  [A] Stavanger Aftenblad 29.10.2005    
                         
20  Maskinfabrikant    -   20  -   20  -    
                     
21  Maskin produsert    1974   21  -   21  [A] Stavanger Aftenblad 14.01.1975    
                         
22  Maskin    1 x Volvo Penta TAMD 122A diesel / 1 x Volvo Penta 121C diesel   22  -   22  -    
                         
23  Effekt    540 bhk   23  -   23  [A] Stavanger Aftenblad 14.01.1975    
                         
24  Fart    15.4 kn   24  -   24  [A] Stavanger Aftenblad 14.01.1975    
                         
25  Forbruk    -   25  -   25  -    
                         
26  Lengde    17.80 m   26  -   26  [N] sdir.no    
                         
27  Bredde    5.30 m   27  -   27  [N] sdir.no    
                         
28  Dyptgående    1.51 m   28  -   28  [N] sdir.no    
                         
29  Brutto registertonn    53.16 t   29  -   29  [N] sdir.no    
                         
30  Netto registertonn    35.52 t   30  -   30  [N] sdir.no    
                         
31  Dødvekttonn    -   31  -   31  -    
                         
32  Bilkapasitet    0   32  -   32  HMI    
                         
33  Trailerkapasitet    0   33  -   33  HMI    
                         
34  Passasjersertifikat A  90   34  1975 - 2005   34  [A] Stavanger Aftenblad 21.01.1975    
35   B  75   35  2005 - 2015   35  -    
                         
36  Mannskap    Fører, billettør   36  1975 - 1997   36  [A] Stavanger Aftenblad 19.11.2005    
                         
37  Passasjerlugarer    0   37  -   37  HMI    
                         
38  Mannskapslugarer    0   38  -   38  HMI    
                         
39  Dekkshøyde    0   39  -   39  HMI    
                         
40  Tillatt akseltrykk    0   40  -   40  HMI    
                         
41  Tilleggsinformasjon    Sitteplasser: 87   41  1975 - 2005   41  [A] Stavanger Aftenblad 21.01.1975    
       
       
42   10.01.1975   Målt. 42 [N] sdir.no    
43   17.01.1975   Levert fra Fjellstrand Aluminium Yachts a/s, Omastrand til Stavanger Kommune, Stavanger som "Vassøy" [A]. Hjemmehavn: Stavanger. 43 [A] Stavanger Aftenblad 18.01.1975    
44   18.01.1975   Ankom Stavanger. 44 [A] Stavanger Aftenblad 18.01.1975    
45   20.01.1975   Døpt av Anna B. Vassøy, Vassøy. 45 [A] Stavanger Aftenblad 29.10.2005    
46   uke 05 1975   Satt i trafikk Stavanger - Kalvøy. 46 [A] Stavanger Aftenblad 21.01.1975 / 23.11.1984    
47   21.01.1975   Innført i Stavanger Skipsregister. 47 [N] sdir.no    
48   22.11.1984   Assisterte west. "Mayflower" etter maskinstans i kraftig vind, Lindøysundet. 48 [A] Stavanger Aftenblad 23.11.1984    
49   02.1985   Drift og eierskap overført til Stavanger Kommunale Ferger a/s, Stavanger. 49 [P] "Skipet" 1/1985    
50   01.08.1992   Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 50 [N] sdir.no    
51   01.02.1993   Brann i treverket bak overopphetet eksosanlegg. Ble slukket før ankomst Stavanger. 51 [A] Stavanger Aftenblad 02.02.1993    
52   31.12.1996   I opplag, Stavanger. 52 -    
53   11.02.1997   Solgt til Stavernbåter a/s, Drammen. 53 [A] Stavanger Aftenblad 13.02.1997    
54       Salgssum: 1 mill NOK. I bruk til utleieturer. 54 -    
55   09.04.1997   Salget registrert i Norsk Ordinært Skipsregister. Omdøpt "Svenner II". 55 [N] sdir.no    
56   27.05.1994   Hjemmehavn: Larvik. 56 [N] sdir.no    
57   11.2001   Adresseendring: Stavernbåter a/s, Larvik. 57 [P] "Skipet" 1/2002    
58   15.07.2005   Solgt til Skips Viken a/s, Holmestrand. Salgssum: 2 mill NOK. Hjemmehavn: Holmestrand. 58 [N] sdir.no    
59   2005   Sertifikat endret [B]. 59 -    
60   27.05.2010   Solgt til Grenseløs a/s, Kirkenes. Hjemmehavn: Kirkenes. 60 [N] sdir.no    
61   04.06.2010   Tatt om bord på fraktefartøyet "Nordvær", Larvik for transport. 61 [P] "Skipet" 1/2010    
62   13.06.2010   Ankom Kirkenes. 62 [P] "Skipet" 1/2010    
63   06.2010 ►   Satt i turisttrafikk Kirkenes - Sør-Varanger [kongekrabbefiske]. 63 [N] sva.no 06.11.2014    
64   04.11.2014   Slet seg fra fortøyningene i storm, Kirkenes. Fikk slått hull i skroget og sank med akterenden. 64 [N] sva.no 07.01.2015    
65   ca.27.12.2014   Solgt til Fosen Gjenvinning a/s, Resvnes for opphogging. 65 [N] sva.no 07.01.2015    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau