A A
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger          
       
       
       
       
       
       
       
  D/s "TRAFIK" 1900 - 1915    
       
  Fortegnelse nr.:   P121          
  Oppdatert:   02.09.2020          
  Periode:   1900 - 1915          
  Fotografi:            
  Status:   Opphogget          
       
       
1  Byggeår    1885   1  [P] "Skipet" 3/1983    
2  Byggenummer    39   2  [N] sjohistorie.no    
3  Skrog    Kristiansands Mekaniske Værksted a/s, Kristiansand   3  [P] "Skipet" 3/1983    
4  Utrustning    Kristiansands Mekaniske Værksted a/s, Kristiansand   4  [P] "Skipet" 3/1983    
             
5  Kjenningssignal    J G L W   5  -   5  [N] sjohistorie.no    
                     
6  IMO-nummer    -   6  -   6  -    
                     
7  MMSI-nummer    -   7  -   7  -    
                     
8  Navn    "Trafik"   8  -   8  [P] "Skipet" 3/1983    
                     
9  Rederi / eierforhold    Aktieselskabet Trafik, Flekkefjord   9  1885 - 1900   9  [P] "Skipet" 3/1983    
10      Egersunds Dampskibsselskab a/s, Egersund   10  1900 - 1915   10  [P] "Skipet" 3/1983    
11      Egersund Havnestyre, Egersund   11  1915 - 1936   11  [P] "Skipet" 3/1983    
12      Stavanger Skibs-Ophugnings Co., Stavanger   12  1936 - før 1971   12  [P] "Skipet" 3/1983    
                     
13  Type    -   13  -   13  -    
                     
14  Skrogutforming    Konvensjonelt   14  -   14  HMI    
                     
15  Klasse    -   15  -   15  -    
                     
16  Materiale    -   16  -   16  -    
                     
17  Maskinfabrikant    Kristiansands Mekaniske Værksted a/s, Kristiansand   17  -   17  [P] "Skipet" 3/1983    
                     
18  Maskin produsert    1885   18  -   18  [P] "Skipet" 3/1983    
                     
19  Maskin    1 x Compound 4 syl. damp   19  -   19  [N] sjohistorie.no    
                     
20  Effekt    75 ihk   20  -   20  [P] "Skipet" 3/1983    
                     
21  Fart    -   21  -   21  -    
                     
22  Forbruk    -   22  -   22  -    
                     
23  Lengde    17.80 m   23  -   23  [P] "Skipet" 3/1983    
                     
24  Bredde    3.72 m   24  -   24  [P] "Skipet" 3/1983    
                     
25  Dyptgående    2.26 m   25  -   25  [P] "Skipet" 3/1983    
                     
26  Brutto registertonn    43 t   26  -   26  [P] "Skipet" 3/1983    
                     
27  Netto registertonn    23 t   27  -   27  [P] "Skipet" 3/1983    
                     
28  Dødvekttonn    -   28  -   28  -    
                     
29  Bilkapasitet    0   29  -   29  HMI    
                     
30  Trailerkapasitet    0   30  -   30  HMI    
                     
31  Passasjersertifikat A  90 [lokaltrafikk] - 48 [kysttrafikk]   31  1885 - 1915   31  [P] "Skipet" 3/1983    
32   B  0   32  1915 - før 1971   32  HMI    
                     
33  Mannskap    Ja   33  -   33  HMI    
                     
34  Passasjerlugarer    -   34  -   34  -    
                     
35  Mannskapslugarer    -   35  -   35  -    
                     
36  Dekkshøyde    0   36  -   36  HMI    
                     
37  Tillatt akseltrykk    0   37  -   37  HMI    
                     
38  Tilleggsinformasjon    -   38  -   38  -    
       
       
39   1885   Levert fra Kristiansands Mekaniske Værksted a/s, Kristiansand til Aktieselskabet Trafik, Flekkefjord som "Trafik" [A]. Innført i Farsund Skipsregister. Hjemmehavn: Flekkefjord. 39 [P] "Skipet" 3/1983    
40       Satt i trafikk Flekkefjord - Kirkehavn. 40 [P] "Skipet" 3/1983    
41   08.1900   Solgt til Egersunds Dampskibsselskab a/s, Egersund. Salgssum: 14 000 NOK. Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Egersund. 41 [P] "Skipet" 3/1983    
42   16.08.1900   Ankom Egersund. 42 [P] "Skipet" 3/1983    
43   19.08.1900   Satt i trafikk Egersund - Egerøen. Også i bruk som bukseringsfartøy. 43 [P] "Skipet" 3/1983    
44   1902   Satt i trafikk Egersund - Egerøen / Egersund - Sokndal. Tatt ut av trafikk Egersund - Sokndal samme år. 44 [P] "Skipet" 3/1983    
45   1915   I opplag, Egersund. 45 [P] "Skipet" 3/1983    
46   10.1915   Sank ved kai etter hærverk. Hevet etter kort tid. 46 [P] "Skipet" 3/1983    
47   16.11.1915   Solgt til Egersund Havnestyre, Egersund. Salgssum: 8 500 NOK. 47 [P] "Skipet" 3/1983    
48   16.11.1915 ►   Reparert og ombygget [B]. I bruk som isbryter og slepefartøy. 48 [P] "Skipet" 3/1983    
49   1936   Solgt til Stavanger Skibs-Ophugnings Co., Stavanger for opphogging. Salgssum: 1 500 NOK. 49 [P] "Skipet" 3/1983    
50   ca.1971   Slettet fra Stavanger Skipsregister. 50 [P] "Skipet" 3/1983    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau