A A
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger          
       
       
       
       
       
       
       
  D/s "TOURIST I" 1937    
  D/s "TURIST I" 1937 - 1946    
  M/s "TURIST I" 1946 - 1976    
       
  Fortegnelse nr.:   P26          
  Oppdatert:   09.12.2019          
  Periode:   1937 - 1976          
  Fotografi:            
  Status:   Senket          
       
       
1  Byggeår    1898   1  [P] "Skipet" 3/1990    
2  Byggenummer    613   2  [P] "Skipet" 3/1991    
3  Skrog    F. Schichau, Elbing, Tyskland   3  [P] "Skipet" 3/1990    
4  Utrustning    F. Schichau, Elbing, Tyskland   4  [P] "Skipet" 3/1990    
             
5  Kjenningssignal    M V N L   5  1920 - 1934   5  [P] "Riskafjord kom seilande"    
6      L F C V   6  1934 - 1976   6  [P] "Riskafjord kom seilande"    
                     
7  IMO-nummer    -   7  -   7  -    
                     
8  MMSI-nummer    -   8  -   8  -    
                     
9  Navn    "Elsa"   9  1898 - 1920   9  [P] "Skipet" 3/1990    
10      "Odden II"   10  1920 - 1922   10  [P] "Skipet" 3/1990    
11      "Tourist I"   11  1922 - 1937   11  [P] "Skipet" 3/1990    
12      "Turist I"   12  1937 - 1980   12  [P] "Riskafjord kom seilande"    
                     
13  Rederi / eierforhold    A. Zedler, Elbing, Tyskland   13  1898 - 1920   13  [P] "Skipet" 3/1991    
14      H. Rich Aas, Kristiania   14  1920   14  [P] "Skipet" 3/1991    
15      Nordøstre Nesodden Skibsaktieselskab, Follo   15  1920 - 1922   15  [P] "Skipet" 3/1991    
16      Ole J. Raanaas, Bærum   16  1922   16  [P] "Riskafjord kom seilande"    
17      Bundefjord-Helvig Dampskibsselskab a/s, Nesodden   17  1922 - 1925   17  [P] "Skipet" 3/1991    
18      Bundefjord Dampskibsselskab a/s, Nesodden   18  1925   18  [P] "Skipet" 3/1991    
19      Nesodden Dampskibsselskab a/s, Nesodden   19  1925 - 1936   19  [P] "Skipet" 3/1991    
20      Lovind Bratlid, Oslo   20  1936 - 1937   20  [P] "Skipet" 3/1991    
21      A/s Riskafjord, Hommersåk   21  1937 - 1976   21  [P] "Skipet" 3/1991    
22      Sigurd Hillestad, Høylandsbygd   22  1976 - 1980   22  [P] "Skipet" 3/1991    
                     
23  Type    -   23  -   23  -    
                     
24  Skrogutforming    Konvensjonelt   24  -   24  HMI    
                     
25  Klasse    -   25  -   25  -    
                     
26  Materiale    Stål   26  -   26  [P] "Riskafjord kom seilande"    
                     
27  Maskinfabrikant A  F. Schichau, Elbing, Tyskland   27  1898 - 1946   27  [P] "Skipet" 3/1991    
28   F  Aabenraa Motorfabrikk a/s, Åbenrå, Danmark   28  1968 - 1980   28  [P] "Riskafjord kom seilande"    
                     
29  Maskin produsert A  1898   29  -   29  [P] "Skipet" 3/1991    
30   D  1940   30  -   30  [P] "Skipet" 3/1991    
                     
31  Maskin A  1 x Tripple 3 syl. damp   31  1898 - 1946   31  [P] "Skipet" 3/1990    
32   D  1 x  2T Union DM 4 syl. diesel   32  1946 [bygget 1940] - 1950   32  [P] "Skipet" 3/1991    
33   E  1 x  2T Union 4 syl. diesel   33  1950 - 1968   33  [P] "Skipet" 3/1990    
34   F  1 x Callesen diesel   34  1968 - 1980   34  [P] "Skipet" 3/1990    
                     
35  Effekt A  126 ihk   35  1898 - 1946   35  [P] "Skipet" 3/1990    
36   D  200 bhk   36  1946 - 1950   36  [P] "Skipet" 3/1991    
37   E  150 bhk   37  1950 - 1968   37  [P] "Skipet" 3/1990    
38   F  140 bhk   38  1968 - 1980   38  [P] "Riskafjord kom seilande"    
                     
39  Fart D  10.0 kn   39  1946 - 1950   39  [P] "Fjordabåtene"    
40   F  11.0 kn   40  1968 - 1980   40  [P] "Fjordabåtene"    
                     
41  Forbruk    -   41  -   41  -    
                     
42  Lengde    26.30 m   42  1916 - 1919   42  [P] "Skipet" 2/1991    
                     
43  Bredde    4.82 m   43  1916 - 1919   43  [P] "Skipet" 2/1991    
                     
44  Dyptgående    2.13 m   44  1916 - 1919   44  [P] "Skipet" 2/1991    
                     
45  Brutto registertonn A  67.90 t   45  1898 - 1922   45  [P] "Fjordabådane"    
46   B  71.06 t   46  1922 - 1937   46  [P] "Fjordabådane"    
47   C  91.92 t   47  1937 [målt 1942] - 1950   47  [P] "Fjordabådane"    
48   E  114.94 t   48  1950 - 1976   48  [P] "Fjordabådane"    
                     
49  Netto registertonn A  25.69 t   49  1898 - 1922   49  [P] "Fjordabådane"    
50   C  26.63 t   50  1922 - 1937   50  [P] "Fjordabådane"    
51   D  49.12 t   51  1937 [målt 1942] - 1950   51  [P] "Fjordabådane"    
52   E  64.13 t   52  1950 - 1976   52  [P] "Fjordabådane"    
                     
53  Dødvekttonn    -   53  -   53  -    
                     
54  Bilkapasitet    0   54  -   54  HMI    
                     
55  Trailerkapasitet    0   55  -   55  HMI    
                     
56  Passasjersertifikat E  177   56  1950 - 1976   56  [P] "Fjordabåtene"    
57   G  0   57  1976 - 1980   57  HMI    
                     
58  Mannskap C  Kaptein, billettør, matros, maskinist   58  1937 - 1958   58  [P] "Fjordabåtene"    
59   F  Kaptein, billettør, matros   59  1958 - 1976   59  [P] "Fjordabåtene" / [P] "Riskafjord kom seilande"    
                     
60  Passasjerlugarer    0   60  -   60  HMI    
                     
61  Mannskapslugarer    -   61  -   61  -    
                     
62  Dekkshøyde    0   62  -   62  HMI    
                     
63  Tillatt akseltrykk    0   63  -   63  HMI    
                     
64  Tilleggsinformasjon    -   64  -   64  -    
       
       
65   1898   Levert fra F. Schichau, Elbing, Tyskland til A. Zedler, Elbing, D som "Elsa" [A]. 65 [P] "Skipet" 3/1991    
66       Hjemmehavn: Haderslev, Danmark. 66 [P] "Riskafjord kom seilande"    
67   15.06.1920   Solgt til H. Rich Aas, Kristiania. Omdøpt "Odden II". 67 [P] "Skipet" 3/1991    
68       Kjenningssignal tildelt: MVNL. 68 [P] "Riskafjord kom seilande"    
69   29.10.1920   Solgt til Nordøstre Nesodden Skibsaktieselskab, Follo. Salgssum: 50 000 NOK. 69 [P] "Skipet" 3/1991    
70       Satt i trafikk Kristiania - Næsset. 70 -    
71   02.11.1920   Innført i Kristiania Skipsregister. Hjemmehavn: Kristiania. 71 [P] "Fjordabådane"    
72   12.1921   I opplag. 72 [P] "Skipet" 3/1990    
73   27.01.1922   Solgt på auksjon til Ole J. Raanaas, Bærum. Salgssum: 5 000 NOK. 73 [P] "Riskafjord kom seilande"    
74   24.05.1922   Solgt til Bundefjord-Helvig Dampskibsselskab a/s, Nesodden. Salgssum: 70 000 NOK. 74 [P] "Skipet" 3/1991    
75   09.06.1922   Omdøpt "Tourist I". 75 [P] "Skipet" 3/1991    
76       Satt i turisttrafikk for Bennett Reisebureau, Kristianiafjorden vest. 76 -    
77   ca.08.1922   Tatt ut av turisttrafikk. 77 -    
78   05.12.1922   Ommålt [B]. 78 [P] "Fjordabådane"    
79   ca.06.1923   Satt i turisttrafikk for Bennett Reisebureau, Kristianiafjorden vest. 79 -    
80   ca.08.1923   Tatt ut av turisttrafikk. 80 -    
81   ca.06.1924   Satt i turisttrafikk for Bennett Reisebureau, Kristianiafjorden vest. 81 -    
82   ca.08.1924   Tatt ut av turisttrafikk. 82 -    
83   19.02.1925   Drift og eierskap overført til Bundefjord Dampskibsselskab a/s, Nesodden. 83 [P] "Skipet" 3/1991    
84   20.06.1925   Solgt til Nesodden Dampskibsselskab a/s, Nesodden. Salgssum: 37 500 NOK. 84 [P] "Skipet" 3/1991    
85       Satt i trafikk Oslo - Nesodden [vestre siden]. 85 [P] "Fjordabådane"    
86   01.01.1934   Nytt kjenningssignal: LFCV. 86 [P] "Riskafjord kom seilande"    
87   02.05.1936   Solgt til Lovind Bratlid, Oslo. Salgssum: 15 000 NOK. 87 [P] "Skipet" 3/1991    
88       Satt i trafikk sentrum - Ingierstrand Bad, Oslo. 88 [P] "Riskafjord kom seilande"    
89   22.05.1937   Solgt til A/s Riskafjord, Hommersåk. Salgssum: 20 000 NOK. 89 [P] "Skipet" 3/1991    
90   05.1937   Satt i trafikk Stavanger - Hommersåk. 90 [P] "Riskafjord kom seilande"    
91   19.07.1937   Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. Omdøpt "Turist I". 91 [P] "Fjordabådane" / [P] "Riskafjord kom seilande"    
92   10.1937   Ombygget ved Sigurd Sagens Båtbyggeri, Hommersåk: Overbygg innebygget [C]. 92 - / [P] "Riskafjord kom seilande"    
93   1940   Ny maskin innkjøpt, men ikke montert. Kostnad: 35 700 NOK. 93 [P] "Skipet" 3/1991    
94   03.02.1942   Ommålt [C]. 94 [P] "Fjordabådane"    
95   1946   Ombygget med ny maskin ved Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger [D]. 95 [P] "Fjordabådane"    
96       Kostnad: 80 000 NOK. 96 [P] "Riskafjord kom seilande"    
97   28.09.1950   Ombygget med ny maskin. Sertifikat endret [E]. 97 [P] "Fjordabådane" / -    
98   05.06.1952   Satt i trafikk Stavanger - Usken. 98 - / [P] "A.s. Riskafjord"    
99   sommer 1964   Utleid til Høgsfjord Rutelag a/s, Stavanger. 99 [P] "Riskafjord kom seilande"    
100       Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn / Stavanger - Dirdal. 100 [P] "Riskafjord kom seilande"    
101   primo 1965   Tilbakelevert. I opplag som reservefartøy. 101 [P] "Riskafjord kom seilande"    
102   10.08.1965   Dekksmann fikk revet av fingeren under løsning av fortøyning. 102 [P] "Riskafjord kom seilande"    
103   1965   Oppgradert. Kostnad: 36 000 NOK. 103 [P] "Riskafjord kom seilande"    
104   1968   Ombygget med ny maskin ved Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger [F]. 104 [P] "A.s. Riskafjord"    
105       Kran montert på fordekket. 105 [P] "Riskafjord kom seilande"    
106   12.1969   Utleid til Bokn Kommue, Føresvik. 106 [P] "Riskafjord kom seilande"    
107       Satt inn i skoleskyss-trafikk. 107 [A] Stavanger Aftenblad 13.06.1970    
108   06.1970   Tilbakelevert. I opplag som reservefartøy. 108 [P] "Riskafjord kom seilande"    
109   02.1972   Utleid til Norwegian Contractors a/s, Stavanger. I bruk til personelltransport på Gandsfjorden under byggingen av Ekofisk-tanken. 109 -    
110   07.1973   Tilbakelevert. 110 -    
111   vår 1976   Sprank lekk ved kai, Hommersåk. Sank delvis, og ble slippsatt ved Sigurd Sagens Båtvyggeri, Hommersåk. 111 [P] "Riskafjord kom seilande"    
112   17.07.1976   I opplag. 112 [P] "A.s. Riskafjord"    
113   08.1976   Kondemnert. 113 [P] "Riskafjord kom seilande"    
114   23.11.1976   Solgt til Sigurd Hillestad, Høylandsbygd. I opplag for nedrigging, Høylandsbygd [G]. 114 [P] "Skipet" 3/1991    
115       Salgssum: 84 000 NOK. 115 [P] "Riskafjord kom seilande"    
116   08.12.1976   Slettet fra Stavanger Skipsregister. 116 [P] "Fjordabådane"    
117   04.1980   Senket, Bjørnefjorden på 340 favners dyp. 117 [P] "Fjordabådane"    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau