H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
  "TOURIST I" 1937  
                 
    Forside            
 
   
    Kontakt            
    Kilder            
    Forklaring            
    Passasjerfartøy              
    Hurtigbåter              
    Bilferger              
              © Jan Terje Jensen  
               
               
    Oppdatert:   09.12.2019        
    Status:   Senket       Posisjon på AIS:     
               
    "TOURIST I"  [1937]          "TURIST I"  [1937 - 1976]  
    Fortegnelse nr. P-26  
       
1   Periode     1937 - 1976 1 HMI  
2   Byggeår     1898 2 [P] "Skipet" 3/1990  
3   Byggenummer     613 3 [P] "Skipet" 3/1991  
4   Skrog     F. Schichau, Elbing, Tyskland 4 [P] "Skipet" 3/1990  
5   Utrustning     F. Schichau, Elbing, Tyskland 5 [P] "Skipet" 3/1990  
6   Type     -- 6    
7   Skrogutforming     Konvensjonelt 7 HMI  
8   Materiale     Stål 8 [P] "Riskafjord kom seilande"  
9     9    
10   ▼ IDENTIFIKASJON 10    
11   Periode       Navn 11    
12   1898 - 1920     "Elsa" 12 [P] "Skipet" 3/1990  
13   1920 - 1922     "Odden II" 13 [P] "Skipet" 3/1990  
14   1922 - 1937     "Tourist I" 14 [P] "Skipet" 3/1990  
15   1937 - 1980     "Turist I" 15 [P] "Riskafjord kom seilande"  
16           Kallesignal 16    
17   1920 - 1934     MVNL 17 [P] "Riskafjord kom seilande"  
18   1934 - 1976     LFCV 18 [N] skipsfarts-forum.net 31.10.2021 | [P] "Riskafjord kom seilande"  
19           IMO-nummer 19    
20         -- 20    
21           MMSI-nummer 21    
22         -- 22    
23     23    
24   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 24    
25   Periode       Navn 25    
26   1898 - 1920     A. Zedler, Elbing, Tyskland 26 [P] "Skipet" 3/1991  
27   1920     H. Rich Aas, Kristiania 27 [P] "Skipet" 3/1991  
28   1920 - 1922     Nordøstre Nesodden Skibsaktieselskab, Follo 28 [P] "Skipet" 3/1991  
29   1922     Ole J. Raanaas, Bærum 29 [P] "Riskafjord kom seilande"  
30   1922 - 1925     Bundefjord-Helvig Dampskibsselskab a/s, Nesodden 30 [P] "Skipet" 3/1991  
31   1925     Bundefjord Dampskibsselskab a/s, Nesodden 31 [P] "Skipet" 3/1991  
32   1925 - 1936     Nesodden Dampskibsselskab a/s, Nesodden 32 [P] "Skipet" 3/1991  
33   1936 - 1937     Lovind Bratlid, Oslo 33 [P] "Skipet" 3/1991  
34   1937 - 1976     A/s Riskafjord, Hommersåk 34 [P] "Skipet" 3/1991  
35   1976 - 1980     Sigurd Hillestad, Høylandsbygd 35 [P] "Skipet" 3/1991  
36     36    
37   ▼ KLASSIFISERING 37    
38   Periode       Klasse 38    
39         -- 39    
40     40    
41   ▼ MASKINERI 41    
42   Periode       Fabrikant 42    
43   1898 - 1946   A   F. Schichau, Elbing, Tyskland 43 [P] "Skipet" 3/1991  
44   1968 - 1980   F   Aabenraa Motorfabrikk a/s, Åbenrå, Danmark 44 [P] "Riskafjord kom seilande"  
45           Produsert 45    
46       A   1898 46 [P] "Skipet" 3/1991  
47       D   1940 47 [P] "Skipet" 3/1991  
48           Maskin 48    
49   1898 - 1946   A   1 x Tripple 3 syl. damp 49 [P] "Skipet" 3/1990  
50   1946 [bygget 1940] - 1950   D   1 x  2T Union DM 4 syl. diesel 50 [P] "Skipet" 3/1991  
51   1950 - 1968   E   1 x  2T Union 4 syl. diesel 51 [P] "Skipet" 3/1990  
52   1968 - 1980   F   1 x Callesen diesel 52 [P] "Skipet" 3/1990  
53           Effekt 53    
54   1898 - 1946   A   126 ihk 54 [P] "Skipet" 3/1990  
55   1946 - 1950   D   200 bhk 55 [P] "Skipet" 3/1991  
56   1950 - 1968   E   150 bhk 56 [P] "Skipet" 3/1990  
57   1968 - 1980   F   140 bhk 57 [P] "Riskafjord kom seilande"  
58           Fart 58    
59   1946 - 1950   D   10.0 kn 59 [P] "Fjordabåtene"  
60   1968 - 1980   F   11.0 kn 60 [P] "Fjordabåtene"  
61           Forbruk 61    
62       -- 62    
63     63    
64   ▼ MÅL 64    
65   Periode       Lengde 65    
66           26.30 m 66 [P] "Skipet" 2/1991  
67           Bredde 67    
68           4.82 m 68 [P] "Skipet" 2/1991  
69           Dybde 69    
70           2.13 m 70 [P] "Skipet" 2/1991  
71           Brutto tonnasje 71    
72   1898 - 1922   A   67.90 brt 72 [P] "Fjordabådane"  
73   1922 - 1937   B   71.06 brt 73 [P] "Fjordabådane"  
74   1937 [målt 1942] - 1950   C   91.92 brt 74 [P] "Fjordabådane"  
75   1950 - 1976   E   114.94 brt 75 [P] "Fjordabådane"  
76           Netto tonnasje 76    
77   1898 - 1922   A   25.69 nrt 77 [P] "Fjordabådane"  
78   1922 - 1937   B   26.63 nrt 78 [P] "Fjordabådane"  
79   1937 [målt 1942] - 1950   C   49.12 nrt 79 [P] "Fjordabådane"  
80   1950 - 1976   E   64.13 nrt 80 [P] "Fjordabådane"  
81           Dødvekttonn 81    
82           -- 82    
83     83    
84   ▼ KAPASITET 84    
85   Periode       Personbiler 85    
86           0 86 HMI  
87           Trailere 87    
88       0 88 HMI  
89           Passasjerer 89    
90   1950 - 1976   E   177 90 [P] "Fjordabåtene"  
91   1976 - 1980   G   0 91 HMI  
92           Passasjerlugarer 92    
93         0 93 HMI  
94           Mannskapslugarer 94    
95           -- 95    
96           Mannskap 96    
97   1937 - 1958   C   Kaptein, billettør, matros, maskinist 97 [P] "Fjordabåtene"  
98   1958 - 1976   F   Kaptein, billettør, matros 98 [P] "Fjordabåtene" | [P] "Riskafjord kom seilande"  
99           Dekkshøyde 99    
100           0 100 HMI  
101           Tillatt akseltrykk 101    
102           0 102 HMI  
103     103    
104   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 104    
105   -- 105    
106     106    
107   ▼ HISTORIKK 107    
108 1898   A   Levert fra F. Schichau, Elbing, Tyskland til A. Zedler, Elbing, D som "Elsa". 108 [P] "Skipet" 3/1991  
109       Hjemmehavn: Haderslev, Danmark. 109 [P] "Riskafjord kom seilande"  
110 15.06.1920     Solgt til H. Rich Aas, Kristiania. Omdøpt "Odden II". 110 [P] "Skipet" 3/1991  
111       Kallesignal tildelt: MVNL. 111 [P] "Riskafjord kom seilande"  
112 29.10.1920     Solgt til Nordøstre Nesodden Skibsaktieselskab, Follo. Salgssum: 50 000 NOK. 112 [P] "Skipet" 3/1991  
113       Satt i trafikk Kristiania - Næsset. 113    
114 02.11.1920       Innført i Kristiania Skipsregister. Hjemmehavn: Kristiania. 114 [P] "Fjordabådane"  
115 12.1921       I opplag. 115 [P] "Skipet" 3/1990  
116 27.01.1922     Solgt på auksjon til Ole J. Raanaas, Bærum. Salgssum: 5 000 NOK. 116 [P] "Riskafjord kom seilande"  
117 24.05.1922     Solgt til Bundefjord-Helvig Dampskibsselskab a/s, Nesodden. Salgssum: 70 000 NOK. 117 [P] "Skipet" 3/1991  
118 09.06.1922     Omdøpt "Tourist I". 118 [P] "Skipet" 3/1991  
119       Satt i turisttrafikk for Bennett Reisebureau, Kristianiafjorden vest. 119    
120 ca.08.1922     Tatt ut av turisttrafikk. 120    
121 05.12.1922   B   Ommålt. 121 [P] "Fjordabådane"  
122 ca.06.1923     Satt i turisttrafikk for Bennett Reisebureau, Kristianiafjorden vest. 122    
123 ca.08.1923     Tatt ut av turisttrafikk. 123    
124 ca.06.1924     Satt i turisttrafikk for Bennett Reisebureau, Kristianiafjorden vest. 124    
125 ca.08.1924     Tatt ut av turisttrafikk. 125    
126 19.02.1925       Drift og eierskap overført til Bundefjord Dampskibsselskab a/s, Nesodden. 126 [P] "Skipet" 3/1991  
127 20.06.1925       Solgt til Nesodden Dampskibsselskab a/s, Nesodden. Salgssum: 37 500 NOK. 127 [P] "Skipet" 3/1991  
128         Satt i trafikk Oslo - Nesodden [vestre siden]. 128 [P] "Fjordabådane"  
129 01.01.1934       Nytt kallesignal: LFCV. 129 [P] "Riskafjord kom seilande"  
130 02.05.1936       Solgt til Lovind Bratlid, Oslo. Salgssum: 15 000 NOK. 130 [P] "Skipet" 3/1991  
131         Satt i trafikk sentrum - Ingierstrand Bad, Oslo. 131 [P] "Riskafjord kom seilande"  
132 22.05.1937       Solgt til A/s Riskafjord, Hommersåk. Salgssum: 20 000 NOK. 132 [P] "Skipet" 3/1991  
133 05.1937       Satt i trafikk Stavanger - Hommersåk. 133 [P] "Riskafjord kom seilande"  
134 19.07.1937       Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. Omdøpt "Turist I". 134 [P] "Fjordabådane" | [P] "Riskafjord kom seilande"  
135 høst 1937   C   Ombygget ved Sigurd Sagens Båtbyggeri, Hommersåk: Overbygg innebygget. 135 [P] Vedlegg til fredningssak m/s "Riskafjord II" - Dok. | [P] "RKS"  
136 1940       Ny maskin innkjøpt, men ikke montert. Kostnad: 35 700 NOK. 136 [P] "Skipet" 3/1991  
137 03.02.1942   C   Ommålt. 137 [P] "Fjordabådane"  
138 1946   D   Ombygget med ny maskin ved Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger. 138 [P] "Fjordabådane"  
139         Kostnad: 80 000 NOK. 139 [P] "Riskafjord kom seilande"  
140 28.09.1950   E   Ombygget med ny maskin. Sertifikat endret. 140 [P] "Fjordabådane" | --  
141 05.06.1952       Satt i trafikk Stavanger - Usken. 141 -- | [P] "A.s. Riskafjord"  
142 sommer 1964       Utleid til Høgsfjord Rutelag a/s, Stavanger. 142 [P] "Riskafjord kom seilande"  
143         Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn / Stavanger - Dirdal. 143 [P] "Riskafjord kom seilande"  
144 primo 1965       Tilbakelevert. I opplag som reservefartøy. 144 [P] "Riskafjord kom seilande"  
145 10.08.1965       Dekksmann fikk revet av fingeren under løsning av fortøyning. 145 [P] "Riskafjord kom seilande"  
146 1965       Oppgradert. Kostnad: 36 000 NOK. 146 [P] "Riskafjord kom seilande"  
147 1968   F   Ombygget med ny maskin ved Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger. 147 [P] "A.s. Riskafjord"  
148         Kran montert på fordekket. 148 [P] "Riskafjord kom seilande"  
149 12.1969       Utleid til Bokn Kommue, Føresvik. 149 [P] "Riskafjord kom seilande"  
150         Satt inn i skoleskyss-trafikk. 150 [A] Stavanger Aftenblad 13.06.1970  
151 06.1970       Tilbakelevert. I opplag som reservefartøy. 151 [P] "Riskafjord kom seilande"  
152 02.1972       Utleid til Norwegian Contractors a/s, Stavanger. I bruk til personelltransport på Gandsfjorden under byggingen av Ekofisk-tanken. 152    
153 07.1973       Tilbakelevert. 153    
154 vår 1976     Sprank lekk ved kai, Hommersåk. Sank delvis, og ble slippsatt ved Sigurd Sagens Båtvyggeri, Hommersåk. 154 [P] "Riskafjord kom seilande"  
155 17.07.1976       I opplag. 155 [P] "A.s. Riskafjord"  
156 08.1976       Kondemnert. 156 [P] "Riskafjord kom seilande"  
157 23.11.1976   G   Solgt til Sigurd Hillestad, Høylandsbygd. I opplag for nedrigging, Høylandsbygd. 157 [P] "Skipet" 3/1991  
158         Salgssum: 84 000 NOK. 158 [P] "Riskafjord kom seilande"  
159 08.12.1976       Slettet fra Stavanger Skipsregister. 159 [P] "Fjordabådane"  
160 04.1980       Senket, Bjørnefjorden på 340 favners dyp. 160 [P] "Fjordabådane"  
       
    ▼ FOTOGALLERI      
       
    Bilde 1/2    
 
  Avbildet som: "Tourist I"    
    Sannsynligvis i original       Lokalisering: --    
    utgave.       Tidspunkt: --    
            Rettighetshaver: Harald Lorentzen    
            Hentet fra: "Fjordbåtenes saga"    
               
               
               
               
               
               
               
    Bilde 2/2    
  Avbildet som: "Turist I"    
    På slutten av karrieren       Lokalisering: Stavanger    
    med innebygget       Tidspunkt: 1973    
    salongdekk og en kjapp       Rettighetshaver: Harald Lorentzen    
    navneforandring.       Hentet fra: "Fjordabåtene"    
    Begge disse to            
    hendelsene fant sted i            
    1937.            
               
               
               
               
               
               
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
               
               
  x