A A
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger          
       
       
       
       
       
       
       
  M/s "TORVASTAD" 1949 - 1983    
       
  Fortegnelse nr.:   P37          
  Oppdatert:   24.05.2020          
  Periode:   1949 - 1983          
  Fotografi:            
  Status:   Fritidsfartøy          
       
       
1  Byggeår    1949   1  [P] "Skipet" 2/1983    
2  Byggenummer    -   2  -     
3  Skrog    P. H. Fureviks Båtbyggeri, Rubbestadneset   3  [P] "Skipet" 1/1992    
4  Utrustning    P. H. Fureviks Båtbyggeri, Rubbestadneset   4  [P] "Skipet" 1/1992    
             
5  Kjenningssignal    L K V N   5  1949 - 1983   5  [P] "Skipet" 2/1983    
6      S K R Y   6  1983 - 2018   6  -    
7      L K V N   7  2018 -   7  [N] sdir.no    
                     
8  IMO-nummer    -   8  -   8  -    
                     
9  MMSI-nummer    -   9  -   9  -    
                     
10  Navn    "Torvastad"   10  1949 - 1983   10  [P] "Skipet" 1/1992    
11      "Nolhätten"   11  1983 - 2017   11  [P] "Skipet" 1/1992    
12      "Torvastad"   12  2017 -   12  [N] sdir.no    
                     
13  Rederi / eierforhold    Torvastads Dampskibsselskab a/s, Torvastad   13  1949 - 1983   13  [P] "Skipet" 1/1992    
14      Dan Stellan Rogert Johansson, Hamburgsund, Sverige   14  1983 - 2017   14  [P] "Skipet" 1/1992    
15      Magne Storesund, Haugesund   15  2017 - 2018   15  [P] "Skipet" 4/2017    
16      M. Storesund Rederi a/s, Torvastad   16  2018 -   16  [N] sdir.no    
                     
17  Type    -   17  -   17  -    
                     
18  Skrogutforming    Konvensjonelt   18  -   18  HMI    
                     
19  Klasse    -   19  -   19  -    
                     
20  Materiale    Tre   20  -   20  [P] "Skipet" 1/1992    
                     
21  Maskinfabrikant A  Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   21  1949 - 1970   21  [P] "Historien om Haugalandet - 1980-tallet"    
                     
22  Maskin produsert A  1949   22  -   22  [P] "Skipet" 1/1992    
23   C  1970   23  -   23  [P] "Skipet" 1/1992    
                     
24  Maskin A  1 x 2A Wichmann 2 syl. diesel   24  1949 - 1970   24  [P] "Skipet" 1/1992    
25   C  1 x 4TEV Callesen 3 syl. diesel   25  1970 -   25  [N] bohuslaningen.se 12.08.2017    
                     
26  Effekt A  100 - 140 bhk   26  1949 - 1970   26  [P] "Historien om Haugalandet - 1980-tallet"    
27   C  1135 bhk   27  1970 -   27  [P] "Skipet" 1/1992    
                     
28  Fart A  8.6 kn   28  1949 - 1970   28  [P] "Skipet" 1/1992    
29   C  7.5 kn   29  1970 -   29  [P] "Skipet" 1/1992    
                     
30  Forbruk    -   30  -   30  -    
                     
31  Lengde A  18.14 m   31  1949 - 2018   31  [P] "Skipet" 1/1992    
32   E  18.19 m   32  2018 -   32  [N] sdir.no    
                     
33  Bredde A  4.50 m   33  1949 - 2018   33  -    
34   E  5.09 m   34  2018 -   34  [N] sdir.no    
                     
35  Dyptgående E  2.35 m   35  2018 -   35  [N] sdir.no    
                     
36  Brutto registertonn A  58 t   36  1949 - 2018   36  [P] "Skipet" 2/1983    
37   E  66 t   37  2018 -   37  [N] sdir.no    
                       
38  Netto registertonn E  48.72 t     38  2018 -   38  [N] sdir.no    
                     
39  Dødvekttonn    -   39  -   39  -    
                     
40  Bilkapasitet    1   40  -   40  [P] "Skipet" 1/1992    
                     
41  Trailerkapasitet    0   41  -   41  HMI    
                     
42  Passasjersertifikat A  117   42  1949 - ca.1969   42  [P] "Skipet" 1/1992    
43   B  70   43  ca.1969 - 1983   43  -    
44   D  97   44  1983 -   44  -    
                     
45  Mannskap    3   45  1949 - etter 1949   45  [N] wikipedia.no    
46      2   46  etter 1949 -   46  [N] wikipedia.no    
                     
47  Passasjerlugarer    0   47  -   47  HMI    
                     
48  Mannskapslugarer    -   48  -   48  -    
                     
49  Dekkshøyde    Fri   49  -   49  HMI    
                     
50  Tillatt akseltrykk    -   50  -   50  -    
                     
51  Tilleggsinformasjon    -   51  -   51  -    
       
       
52   25.05.1949   Sjøsatt. 52 [P] "Skipet" 1/1992    
53   14.07.1949   Levert fra P. H. Fureviks Båtbyggeri, Rubbestadneset til Torvastads Dampskibsselskab a/s, Torvastad som "Torvastad" [A]. Innført i Haugesund Skipsregister. Hjemmehavn: Haugesund. 53 [P] "Skipet" 1/1992    
54       Satt i trafikk Haugesund - Dalen. 54 [P] "Skipet" 1/1992    
55       Kjenningssignal: LKVN. 55 [P] "Skipet" 2/1983    
56   1955   Satt i trafikk Haugesund - Torvastad. 56 -    
57   ca.1969   Sertifikat endret [B]. 57 -    
58   1969   Opprustet med nytt broparti og dekk ved P. H. Fureviks Båtbyggeri, Rubbestadneset. 58 [P] "Skipet" 1/1992 / [N] wikipedia.no    
59   08.07.1970   Maskinhavari og brann i skorstein. Lagt i opplag. 59 [P] "Skipet" 1/1992    
60   31.08.1970   Ombygget med ny maskin samt opprustet ved Øklandsnes Slipp & Mekaniske Verksted a/s, Auklandshamn [C]. 60 [P] "Skipet" 1/1992    
61       Satt i trafikk Haugesund - Torvastad. 61 HMI    
62   11.10.1975   Drift overført til Arne Osnes, Torvastad. Samme trafikk. 62 [P] "Skipet" 1/1992    
63   1976   Opprustet. 63 -    
64   14.05.1982   I opplag, Osneshavn. 64 [P] "Skipet" 1/1992    
65   14.04.1983   Solgt til Dan Stellan Rogert Johansson, Hamburgsund, Sverige. Slettet fra Haugesund Skipsregister. Omdøpt "Nolhätten". 65 [P] "Skipet" 1/1992    
66       Sertifikat endret [D]. Innført i Sjöfartsregistret hos Transportstyrelsen. Hjemmehavn: Slottet, S. Kjenningssignal: SKRY. Drift: M/s Nolhotten, Hamburgsund, S. 66 -    
67   sommer 1983   Satt i trafikk Strømstad - Lysekil, S. 67 [A] Haugesunds Avis 23.08.1983    
68   uke 33 2017   Tatt ut av trafikk. 68 [N] bohuslaningen.se 12.08.2017      
69   10.2017   Solgt til Magne Storesund, Haugesund. Omdøpt "Torvastad". 69 [N] wikipedia.no / [P] "Skipet" 4/2017    
70   08.10.2017   Ankom Haugesund. 70 [P] "Skipet" 4/2017    
71   19.10.2018   Drift og eierskap overført til M. Storesund Rederi a/s, Torvastad. Innført i Norsk Ordinært Skipsregister. Kjenningssignal: LKVN. Hjemmehavn: Haugesund. Ommålt [E]. 71 [N] sdir.no    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau