A A
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger          
       
       
       
       
       
       
       
  D/s "SVITHUN" 1907 - 1911    
  D/s "TYSVÆR" 1917 - 1934    
       
  Fortegnelse nr.:   P132          
  Oppdatert:   01.09.2020          
  Periode:   1907 - 1911 / 1917 - 1934          
  Fotografi:            
  Status:   Ukjent          
       
       
1  Byggeår    1875   1  [P] "Skipet" 3/1998    
2  Byggenummer    14   2  [P] "Skipet" 1/1999    
3  Skrog    Christiansand Mekaniske Verksted a/s, Christiansand   3  [P] "Skipet" 3/1998    
4  Utrustning    Christiansand Mekaniske Verksted a/s, Christiansand   4  [P] "Skipet" 3/1998    
             
5  Kjenningssignal    J D L Q   5  -   5  [N] sjohistorie.no    
                     
6  IMO-nummer    -   6  -   6  -    
                     
7  MMSI-nummer    -   7  -   7  -    
                     
8  Navn    "Torridal"   8  1875 - 1907   8  [P] "Skipet" 3/1998    
9      "Svithun"   9  1907 - 1911   9  [P] "Skipet" 1/1999    
10      "Brisling"   10  1911 - 1917   10  [P] "Skipet" 1/1999    
11      "Tysvær"   11  1917 -   11  [P] "Skipet" 3/1998    
                     
12  Rederi / eierforhold    Torridal Dampbaadselskab a/s, Christiansand   12  1875 - 1896   12  [P] "Skipet" 3/1998    
13      D/s a/s Torridal, Christiansand   13  1896 - 1897   13  [P] "Skipet" 1/1999    
14      Torridal a/s, Flekkefjord   14  1897 - 1898   14  [P] "Skipet" 1/1999    
15      Torridal a/s, Feda   15  1898 - 1904   15  [P] "Skipet" 1/1999    
16      O. C. Axelsen, Flekkefjord   16  1904 - 1905   16  [P] "Skipet" 1/1999    
17      L. J. Lyngdal og Alfred Cederborg, Stavanger   17  1905 - 1907   17  [A] Flekkefjordposten 06.01.1905    
18      L. J. Lyngdal, Stavanger   18  1907 - 1911   18  [P] "Skipet" 1/1999    
19      Hermetikfabrik Haugar a/s, Haugesund   19  1911  1917   19  [P] "Skipet" 1/1999    
20      Gerhard & Ubøe, Haugesund   20  1917   20  [P] "Skipet" 1/1999    
21      N. Espeland, Haugesund   21  1917 - 1920   21  [P] "Skipet" 1/1999    
22      Thorbjørn Furuberg, Haugesund   22  1920 - 1934   22  [P] "Skipet" 1/1999    
23      Nye Haugesund Mekaniske Verksted a/s, Haugesund   23  1934 - 1938   23  [P] "Skipet" 3/1998    
24      J. Tvedt, Haugesund   24  1938 - 1939   24  [P] "Skipet" 1/1999    
25      Edvard H. Vikse, Sveio   25  1939 - ca.1942   25  [P] "Skipet" 3/1998    
                     
26  Type    -   26  -   26  -    
                     
27  Skrogutforming    Konvensjonelt   27  -   27  HMI    
                     
28  Klasse    -   28  -   28  -    
                     
29  Materiale    -   29  -   29  -    
                     
30  Maskinfabrikant    -   30  -   30  -    
                     
31  Maskin produsert    -   31  -   31  -    
                     
32  Maskin A  1 x Compound 2 syl. damp   32  1875 - 1926   32  [N] sjohistorie.no    
33   B  1 x damp   33  1926 -   33  [P] "Skipet" 3/1998    
                     
34  Effekt A  15 nhk   34  1875 - 1926   34  [P] "Skipet" 1/1999    
                     
35  Fart    9.0 kn   35  -   35  [P] "Skipet" 1/1999    
                     
36  Forbruk    -   36  -   36  -    
                     
37  Lengde    20.82 m   37  -   37  [P] "Skipet" 3/1998    
                     
38  Bredde    4.30 m   38  -   38  [P] "Skipet" 3/1998    
                     
39  Dyptgående    1.77 m   39  -   39  [P] "Skipet" 3/1998    
                     
40  Brutto registertonn A  38.34 t   40  1875 - 1926   40  [P] "Skipet" 1/1999    
41   B  55 t   41  1926 -   41  [N] sjohistorie.no    
                     
42  Netto registertonn A  13.23 t   42  1875 - 1926   42  [P] "Skipet" 1/1999    
43   B  44 t   43  1926 -   43  [N] sjohistorie.no    
                     
44  Dødvekttonn    -   44  -   44  -    
                     
45  Bilkapasitet    0   45  -   45  HMI    
                     
46  Trailerkapasitet    0   46  -   46  HMI    
                     
47  Passasjersertifikat    Ja   47  -   47  HMI    
                     
48  Mannskap    Ja   48  -   48  HMI    
                     
49  Passasjerlugarer    -   49  -   49  -    
                     
50  Mannskapslugarer    -   50  -   50  -    
                     
51  Dekkshøyde    0   51  -   51  HMI    
                     
52  Tillatt akseltrykk    0   52  -   52  HMI    
                     
53  Tilleggsinformasjon    -   53  -   53  -    
       
       
54   1875   Levert fra Christiansand Mekaniske Verksted a/s, Christiansand til Torridal Dampbaadselskab a/s, Christiansand som "Torridal" [A]. Innført i Christiansand Skipsregister. Hjemmehavn: Christiansand. 54 [P] "Skipet" 3/1998    
55       Satt i trafikk Christiansand - Kvarstein. 55 [P] "Skipet" 1/1999    
56  
1896
  Drift og eierskap overført til D/s a/s Torridal, Christiansand. 56 [P] "Skipet" 1/1999    
57   ► 04.06.1897   Solgt til Torridal a/s, Flekkefjord. Salgssum: 7 000 NOK. Overført til Farsund Skipsregister. Hjemmehavn: Flekkefjord. 57 [P] "Skipet" 1/1999    
58   04.06.1897   Satt i trafikk. 58 [P] "Skipet" 1/1999    
59   1898   Adresseendring: Feda. 59 [P] "Skipet" 1/1999    
60   01.09.1904   Solgt til visekonsul O. C. Axelsen, Flekkefjord. Salgssum: 1 000 NOK. Satt i trafikk Flekkefjord - Nes / Flekkefjord - Kvinesdal. 60 [P] "Skipet" 1/1999    
61   01.1905   Solgt til L. J. Lyngdal og Alfred Cederborg, Stavanger. Salgssum: 3 000 NOK. Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. I bruk som slepefartøy og til transport av fisk. 61 [P] "Skipet" 1/1999    
62   1907   Solgt til L. J. Lyngdal, Stavanger. Omdøpt "Svithun". Satt i trafikk Stavanger - Ryfylke. 62 [P] "Skipet" 1/1999    
63   1911   Solgt til Hermetikfabrik Haugar a/s, Haugesund. Omdøpt "Brislingen". Overført til Haugesund Skipsregister. Hjemmehavn: Haugesund. 63 [P] "Skipet" 1/1999    
64   1917   Solgt til Gerhard & Ubøe, Haugesund. 64 [P] "Skipet" 1/1999    
65   1917   Solgt til N. Espeland, Haugesund. Omdøpt "Tysvær". 65 [P] "Skipet" 1/1999    
66       Satt i trafikk Haugesund - Tysvær. 66 [P] "Skipet" 3/1998    
67   1920   Solgt til Thorbjørn Furuberg, Haugesund. Samme trafikk. 67 [P] "Skipet" 1/1999    
68   1926   Skrog og overbygg ombygget, samt ny maskin installert [B]. 68 [P] "Skipet" 1/1999 / [N] sjohistorie.no    
69   1934   Solgt til Nye Haugesund Mekaniske Verksted a/s, Haugesund. 69 [P] "Skipet" 1/1999    
70   1938   Solgt til J. Tvedt, Haugesund. 70 [P] "Skipet" 1/1999    
71   1939   Solgt til Edvard H. Vikse, Sveio. 71 [P] "Skipet" 1/1999    
72   31.08.1942   Slettet fra Haugesund Skipsregister. Hjemmeværende i Molde. 72 [P] "Skipet" 1/1999    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau