A A
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger        
       
       
       
       
       
       
       
  D/s "SULDAL" 1885 - 1953    
  M/s "SULDAL" 1953 - 1978    
       
  Fortegnelse nr.:   P41          
  Oppdatert:   08.04.2021          
  Periode:   1885 - 1978          
  Fotografi:            
  Status:   Veteranfartøy, slippsatt          
       
       
1  Byggeår    1885   1  [P] "Skipet" 2/1976    
2  Byggenummer    10   2  [P] "Skipet" 2/1976    
3  Skrog    Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger   3  [P] "Skipet" 2/1976    
4  Utrustning    Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger   4  [P] "Skipet" 2/1976    
             
5  Kjenningssignal    L M 2 8 1 5   5  -   5  [P] "Skipet" 3/1985    
                     
6  IMO-nummer    -   6  -   6  -    
                     
7  MMSI-nummer    -   7  -   7  -    
                     
8  Navn    "Suldal"   8  -   8  [N] sdir.no    
                     
9  Rederi / eierforhold    Suldal Dampskibsselskab a/s, Solheimsvik   9  1885 - 1983   9  [P] "Stavanger Støberi & Dok"    
10      Foreningen Suldalsdampen, Suldalsosen   10  1983 - 2006   10  [N] sdir.no    
11      Foreningen Suldalsdampen, Nesflaten   11  2006 - 2014   11  [N] sdir.no    
12      Ryfylkemuséet, Sand   12  2014 -   12  [N] sdir.no    
                     
13  Type    -   13  -   13  -    
                     
14  Skrogutforming    Konvensjonelt, rigget som slupp   14  -   14  [P] "Fjordabådane"    
                     
15  Klasse    -   15  -   15  -    
                     
16  Materiale    Stål   16  -   16  [P] "Skipet" 3/1991    
                     
17  Maskinfabrikant A  Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger   17  1885 - 1926   17  -    
                     
18  Maskin produsert A  1885    18  -   18  -    
19   C  1953   19  -   19  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
20  Maskin A  1 x Compound 2 syl. damp   20  1885 - 1926   20  -    
21   B  1 x høytrykks damp   21  1926 - 1953   21   - / [P] "Stavanger Støberi & Dok"    
22   C  1 x Union 2 syl. semidiesel   22  1953 -   22  [A] Stavanger Aftenblad 25.02.2006    
                     
23  Effekt A  60 bhk   23  1885 - 1926   23  [P] "Skipet" 3/1991    
24   B  49.5 ihk   24  1926 - 1953   24   - / [P] "Stavanger Støberi & Dok"    
25   C  60 bhk   25  1953 -   25  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
26  Fart A  7.0 kn   26  1885 - 1926   26  [P] "Skipet" 3/1991    
27   C  8.5 kn   27  1953 -   27  [P] "Skipet" 3/1991    
                     
28  Forbruk    -   28  -   28  -    
                     
29  Lengde A  18.90 m   29  1885 [målt 1903] - 1953   29  [P] "Fjordabådane"    
30   C  19.50 m   30  1953 [målt 1955] -   30  [N] sdir.no    
                     
31  Bredde A  4.11 m   31  1885 [målt 1903] - 1953   31  [P] "Fjordabådane"    
32   C  4.33 m   32  1953 [målt 1955] -   32  [N] sdir.no    
                     
33  Dyptgående A  2.13 m   33  1885 [målt 1903] - 1953   33  [P] "Fjordabådane"    
34   C  2.16 m   34  1953 [målt 1955] -   34  [N] sdir.no    
                     
35  Brutto registertonn A  41.71 t   35  1885 [målt 1903] - 1953   35  [P] "Fjordabådane"    
36   C  39.40 t   36  1953 [målt 1955] -   36  [P] "Skipet" 3/1991    
                     
37  Netto registertonn A  16.45 t   37  1885 [målt 1903] - 1953   37  [P] "Fjordabådane"    
38   C  21.95 t   38  1953 [målt 1955] -   38  [P] "Skipet" 3/1991    
                     
39  Dødvekttonn    -   39  -   39  -    
                     
40  Bilkapasitet A  2   40  1885 - etter 1939   40  [P] "Skipet" 3/1991    
41   F  0   41  etter 1939 -   41  [A] Stavanger Aftenblad 16.07.1975    
                     
42  Trailerkapasitet    0   42  -   42  HMI    
                     
43  Passasjersertifikat A  135   43  1885 - 1978   43  [P] "Skipet" 3/1991    
44   D  0   44  1978 - 1989   44  [A] Stavanger Aftenblad 06.07.1989    
45   E  75   45  1989 -   45  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
46  Mannskap    Ja   46  -   46  HMI    
                     
47  Passasjerlugarer    0   47  -   47  HMI    
                     
48  Mannskapslugarer    -   48  -   48  -    
                     
49  Dekkshøyde    Fri   49  -   49  HMI    
                     
50  Tillatt akseltrykk    -   50  -   50  -    
                     
51  Tilleggsinformasjon    -   51  -   51  -    
       
       
52   05.1885   Levert fra Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger til Suldal Dampskibsselskab a/s, Solheimsvik som "Suldal" [A]. Hjemmehavn: Stavanger. 52 [P] "Fjordabådane"    
53       Byggesum: 22 000 NOK. Demontert og fraktet i deler til Suldalsosen for montering. 53 [P] "Skipet" 3/1991    
54   13.08.1885   Sjøsatt og gikk prøvetur. 54 [P] "Skipet" 3/1991    
55   20.08.1885   Satt i trafikk Suldalsosen - Nesflaten. 55 [A] Stavanger Aftenblad 25.02.2006    
56   14.05.1903   Målt [A]. 56 [P] "Fjordabådane"    
57   15.07.1903   Innført i Stavanger Skipsregister. 57 [N] sdir.no    
58   1924   Ombygget: Styrehus montert. 58 [P] "Skipet" 3/1991    
59   1926   Ombygget med ny maskin [B]. 59 -    
60   15.06.1939   Satt i trafikk Suldalsosen - Roalkvam. 60 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommer-Postruter 1939"    
61   1939   Kapasitet endret [F]. 61 [A] Stavanger Aftenblad 16.07.1975    
62   05.1945   Satt i trafikk Suldalsosen - Nesflaten. 62 -    
63   1947   I opplag, Suldalsosen. 63 -    
64   10.1953   Ombygget: Overbygg endret og ny maskin installert [C]. Kostnad: 100 000 NOK. 64 [P] "Skipet" 3/1991    
65   29.10.1953   Gikk prøvetur. 65 [P] "Fjordabådane"    
66   uke 45 1953   Satt i trafikk Suldalsosen - Nesflaten. 66 [P] "Fjordabådane"    
67   25.08.1955   Ommålt [C]. 67 [N] sdir.no    
68       Registrert som innsjøfartøy. 68 [P] "Stavanger Støberi & Dok"    
69   18.02.1970   Satt i trafikk Solheimsvik - Roalkvam. 69 [A] Stavanger Aftenblad 18.02.1970    
70   19.03.1970   Tatt ut av trafikk Solheimsvik - Roalkvam. 70 [A] Stavanger Aftenblad 21.03.1970    
71   12.05.1970   Satt i trafikk Solheimsvik - Roalkvam. 71 [A] Stavanger Aftenblad 15.05.1970    
72   17.07.1970   Tatt ut av trafikk Solheimsvik - Roalkvam. 72 HMI    
73   05.10.1971   Satt i trafikk Solheimsvik - Nesflaten. 73 [A] Stavanger Aftenblad 01.10.1971    
74   09.02.1972   Tatt ut av trafikk Solheimsvik - Nesflaten. 74 HMI    
75   vår 1972   Slippsatt, Vekamoen. 75 [A] Stavanger Aftenblad 14.08.1972    
76   10.05.1975   Satt i trafikk Solheimsvik - Nesflaten. 76 [A] Stavanger Aftenblad 19.06.1975    
77   27.06.1975   Tatt ut av trafikk Solheimsvik - Nesflaten. 77 [A] Stavanger Aftenblad 16.07.1975    
78   15.07.1975   Satt i trafikk Solheimsvik - Nesflaten. 78 [A] Stavanger Aftenblad 16.07.1975    
79   28.10.1975   Tatt ut av trafikk Solheimsvik - Nesflaten. 79 [A] Stavanger Aftenblad 29.10.1975    
80   sommer 1976   Slippsatt, Vekamoen for vedlikesholdsarbeid. 80 [A] Stavanger Aftenblad 22.10.1976    
81   ca.10.05.1977   Sjøsatt. 81 [A] Stavanger Aftenblad 11.05.1977    
82   01.10.1977   Satt i trafikk Solheimsvik - Nesflaten. 82 [A] Stavanger Aftenblad 29.09.1977    
83   26.10.1977   Tatt ut av trafikk Solheimsvik - Nesflaten. 83 [A] Stavanger Aftenblad 27.10.1977    
84   07.1978   I opplag, Suldalsosen. 84 -    
85       Sertifikat endret [D]. 85 [A] Stavanger Aftenblad 06.07.1989    
86   14.06.1979   Drift overført til Foreningen Suldalsdampen, Suldalsosen. 86 -    
87   04.07.1979   Slepte m/fe "Suldalsporten" til Lalid for senking. 87 [P] "Skipet" 4/1983    
88   ca.1981   Dampmaskin mottatt i gave fra Stavanger Maskinistskole, Stavanger. Tenkt installert i fartøyet. 88 -    
89   06.12.1983   Solgt til Foreningen Suldalsdampen, Suldalsosen. 89 [N] sdir.no    
90   04.1985   Delvis restaurert: Blant annet akterdekk oppusset. Kostnad: 340 000 NOK. 90 [A] Stavanger Aftenblad 19.04.1985    
91   22.04.1985   Arbeid med å skifte ut dekksplanker midtskips startet av Erøyvik Båtbyggeri, Erfjord. Fortsatt i opplag, Suldalsosen. 91 [A] Stavanger Aftenblad 19.04.1985    
92   1985   Registrert i Skipsmatrikkelen. Kjenningssignal: LM2815. 92 [P] "Skipet" 3/1985    
93   04.11.1985   Avtale om bevaring inngått mellom Foreningen Suldalsdampen, Suldalsosen, og Det Kongelige Miljøverndepartement. 93 [N] sdir.no    
94   ► 07.1989   Sertifisert [E]. 94 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
95   05.07.1989   Satt i trafikk, Suldalsvannet [turisttrafikk]. 95 [A] Stavanger Aftenblad 06.07.1989    
96   ca.09.1989   I opplag. 96 -    
97   ca.06.1990   Satt i trafikk, Suldalsvannet [turisttrafikk]. 97 [A] Stavanger Aftenblad 02.08.2000    
98   ca.09.1990   I opplag. 98 [A] Stavanger Aftenblad 02.08.2000    
99   ca.06.1991   Satt i trafikk, Suldalsvannet [turisttrafikk]. 99 [A] Stavanger Aftenblad 02.08.2000    
100   ca.09.1991   I opplag. 100 [A] Stavanger Aftenblad 02.08.2000    
101   ca.06.1992   Satt i trafikk, Suldalsvannet [turisttrafikk]. 101 [A] Stavanger Aftenblad 02.08.2000    
102   01.08.1992   Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 102 [N] sdir.no    
103   ca.09.1992   I opplag. 103 [A] Stavanger Aftenblad 02.08.2000    
104   04.1993   Tildelt 95 000 NOK av Kulturutvalget, Suldal kommune for bruk til restaurering. 104 [A] Stavanger Aftenblad 23.04.1993    
105   ca.06.1993   Satt i trafikk, Suldalsvannet [turisttrafikk]. 105 [A] Stavanger Aftenblad 02.08.2000    
106   ca.09.1993   I opplag. 106 [A] Stavanger Aftenblad 02.08.2000    
107   ca.06.1994   Satt i trafikk, Suldalsvannet [turisttrafikk]. 107 [A] Stavanger Aftenblad 02.08.2000    
108   ca.09.1994   I opplag. 108 [A] Stavanger Aftenblad 02.08.2000    
109   ca.06.1995   Satt i trafikk, Suldalsvannet [turisttrafikk]. 109 [A] Stavanger Aftenblad 02.08.2000    
110   ca.09.1995   I opplag. 110 [A] Stavanger Aftenblad 02.08.2000    
111   ca.06.1996   Satt i trafikk, Suldalsvannet [turisttrafikk]. 111 [A] Stavanger Aftenblad 02.08.2000    
112   ca.09.1996   I opplag. 112 [A] Stavanger Aftenblad 02.08.2000    
113   ca.06.1997   Satt i trafikk, Suldalsvannet [turisttrafikk]. 113 [A] Stavanger Aftenblad 02.08.2000    
114   ca.09.1997   I opplag. 114 [A] Stavanger Aftenblad 02.08.2000    
115   ca.06.1998   Satt i trafikk, Suldalsvannet [turisttrafikk]. 115 [A] Stavanger Aftenblad 02.08.2000    
116   ca.09.1998   I opplag. 116 [A] Stavanger Aftenblad 02.08.2000    
117   ca.06.1999   Satt i trafikk, Suldalsvannet [turisttrafikk]. 117 [A] Stavanger Aftenblad 02.08.2000    
118   ca.09.1999   I opplag, Vågeviken. 118 [A] Stavanger Aftenblad 02.08.2000    
119   ca.06.2001   Satt i trafikk, Suldalsvannet [turisttrafikk]. 119 [A] Stavanger Aftenblad 02.09.2002    
120   ca.08.2001   I opplag. 120 [A] Stavanger Aftenblad 02.09.2002    
121   ca.06.2004   Satt i trafikk, Suldalsvannet [turisttrafikk]. 121 [A] Stavanger Aftenblad 26.06.2004    
122   ca.08.2004   I opplag. 122 [A] Stavanger Aftenblad 26.06.2004    
123   01.06.2006   Drift og eierskap overført til Foreningen Suldalsdampen, Nesflaten. 123 [N] sdir.no    
124   ca.06.2006   Satt i trafikk Kolbeinstveit - Suldalsvannet [turisttrafikk]. 124 -    
125   ca.08.2006   I opplag, Kolbeinstveit. 125 -    
126   19.06.2010   Satt i trafikk Kolbeinstveit - Suldalsvannet [turisttrafikk]. 126 [N] suldal-turistkontor.no    
127   15.08.2010   I opplag, Kolbeinstveit. 127 [N] suldal-turistkontor.no    
128   06.08.2014   Solgt til Ryfylkemuséet, Sand. 128 [N] sdir.no    
129   pr.04.2021   Slippsatt for restaurering. 129 [N] stavanger-aftenblad.no 08.04.2021    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau