A A
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger        
       
       
       
       
       
       
       
  D/s "STRAND" 1894 - 1923    
  D/s "HØLEFJORD" 1923 - 1937    
       
  Fortegnelse nr.:   P45          
  Oppdatert:   08.03.2021          
  Periode:   1894 - 1937          
  Fotografi:            
  Status:   Forlist          
       
       
1  Byggeår    1891   1  [P] "Skipet" 2/1990    
2  Byggenummer    -   2  -    
3  Skrog    Arendal Mekaniske Verksted a/s, Kolbjørnsvik   3  [P] "Skipet" 2/1990    
4  Utrustning    Arendal Mekaniske Verksted a/s, Kolbjørnsvik   4  [P] "Skipet" 2/1990    
             
5  Kjenningssignal    H S F B   5  1891 - etter 1891   5  [N] sjohistorie.no    
6      L E D V   6  etter 1891 - 1959   6  [P] "Skipet" 3/2015    
                     
7  IMO-nummer    -   7  -   7  -    
                     
8  MMSI-nummer    -   8  -   8  -    
                     
9  Navn    "Visedølen"   9  1891 - 1894   9  [P] "Skipet" 2/1990    
10      "Strand"   10  1894 - 1923   10  [P] "Skipet" 2/1990    
11      "Hølefjord"   11  1923 - 1942   11  [P] "Skipet" 2/1990    
12      "Vrengen"   12  1942   12  [P] "Skipet" 2/1990    
13      "Østover"   13  1942 - 1959   13  [P] "Skipet" 2/1990    
                     
14  Rederi / eierforhold    I/s Visedølen, Risør   14  1891 - 1894   14  [P] "Fjordvegen"    
15      Strand & Hommersand Dampskibsselskab a/s   15  1894 - 1909   15  [P] "Fjordvegen"    
16      Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger   16  1909 - 1917   16  [P] "Fjordvegen"    
17      Stavanger kommune, Stavanger   17  1917 - 1921   17  [P] "Skipet" 2/1990    
18      Harald Bjerklund a/s, Stavanger   18  1921 - 1922   18  -    
19      Johannes Bergsaker, Georg Horve og Ivar Fossan, Forsand   19  1922   19  -    
20      Høle & Forsand Dampskibsselskab a/s, Høle   20  1922 - 1937   20  [P] "Fjordvegen"    
21      Brødrene Anda a/s, Stavanger   21  1937 - 1938   21  [P] "Fjordvegen"    
22      Ingvald I. Ingvaldsen, Onarheim   22  1938 - 1939   22  [P] "Fjordabådane"    
23      Johan Åsen, Haugesund   23  1939 - 1941   23  [P] "Fjordabådane"    
24      Per Holm-Johannessen a/s, Oslo   24  1941 - 1942   24  [P] "Fjordabådane"    
25      Scandia Lloyd a/s, Asker   25  1942 - 1944   25  [P] "Fjordabådane"    
26      P/r Brødrene Økland, Håkonshella   26  1944 - 1951   26  - / [P] "Skipet" 2/1990    
27      Ferdinand Pedersen, Haugesund   27  1951 - 1952   27  [P] "Skipet" 2/1990    
28      P/r Knut Leite & Tor Tangen Vestbø, Sandeid   28  1952 - 1959   28  [P] "Fjordabådane"    
                     
29  Type    -   29  -   29  -    
                     
30  Skrogutforming    Konvensjonelt   30  -   30  HMI    
                     
31  Klasse    -   31  -   31  -    
                     
32  Materiale    -   32  -   32  -    
                     
33  Maskinfabrikant A  Arendal Mekaniske Verksted a/s, Kolbjørnsvik   33  1891 - 1937   33  [P] "Skipet" 2/1990    
34   E  Lysekil Mekaniska Verkstad a/b, Lysekil, Sverige   34  1939 - 1945   34  [P] "Skipet" 2/1990    
35   G  NV Kromhuit, Amsterdam, Nederland   35  1945 - 1959   35  [P] "Skipet" 2/1990    
                     
36  Maskin produsert A  1891   36  -   36  [P] "Skipet" 2/1990    
37   E  1939   37  -   37  [P] "Skipet" 2/1990    
38   G  1945   38  -   38  [P] "Skipet" 2/1990    
                     
39  Maskin A  1 x Compound 2 syl. damp   39  1891 - 1937   39  [P] "Skipet" 2/1990    
40   E  1 x 2TEV Skandia 1 syl. diesel   40  1939 - 1945   40  [N] wikipedia.no    
41   G  1 x 2TEV Kromhout 2 syl. diesel   41  1945 - 1959   41  [N] wikipedia.no    
                     
42  Effekt A  70 ihk   42  1891 - 1937   42  [P] "Skipet" 2/1990    
43   E  30 bhk   43  1939 - 1945   43  [P] "Skipet" 2/1990    
44   G  100 bhk   44  1945 - 1959   44  [P] "Skipet" 2/1990    
                     
45  Fart G  9.0 kn   45  1945 - 1959   45  [P] "Fjordabådane"    
                     
46  Forbruk    -   46  -   46  -    
                     
47  Lengde A  19.02 m   47  1891 - 1896   47  [P] "Skipet" 2/1990    
                     
48  Bredde A  3.90 m   48  1891 - 1896   48  [P] "Skipet" 2/1990    
                     
49  Dyptgående A  2.65 m   49  1891 - 1896   49  [P] "Skipet" 2/1990    
                     
50  Brutto registertonn A  47.52 t   50  1891 - 1896   50  [P] "Fjordabådane"    
51   B  47.56 t   51  1896 - 1918   51  [N] wikipedia.no    
52   C  47.84 t   52  1918 [målt 1923] - 1939   52  [P] "Fjordabådane"    
53   E  51.96 t   53  1939 [målt 1942] - 1943   53  [P] "Fjordabådane"    
54   F  49.98 t   54  1943 - 1945   54  [P] "Fjordabådane"    
55   G  49.60 t   55  1945 - 1959   55  [N] wikipedia.no    
                     
56  Netto registertonn A  25.01 t   56  1891 - 1918   56  [P] "Fjordabådane"    
57   C  17.18 t   57  1918 [målt 1923] - 1939   57  [P] "Fjordabådane"    
58   E  18.52 t   58  1939 [målt 1942] - 1943   58  [P] "Fjordabådane"    
59   F  19.19 t   59  1943 - 1959   59  [P] "Fjordabådane"    
                     
60  Dødvekttonn    -   60  -   60  -    
                     
61  Bilkapasitet    0   61  -   61  HMI    
                     
62  Trailerkapasitet    0   62  -   62  HMI    
                     
63  Passasjersertifikat A  106   63  1891 - 1937   63  [P] "Fjordvegen"    
64   D  0   64  1937 - 1959   64  HMI    
                     
65  Mannskap    Ja   65  -   65  HMI    
                     
66  Passasjerlugarer    0   66  -   66  HMI    
                     
67  Mannskapslugarer    -   67  -   67  -    
                     
68  Dekkshøyde    0   68  -   68  HMI    
                     
69  Tillatt akseltrykk    0   69  -   69  HMI    
                     
70  Tilleggsinformasjon    -   70  -   70  -    
       
       
71   04.1891   Levert fra Arendal Mekaniske Verksted a/s, Kolbjørnsvik til I/s Visedølen, Risør som "Visedølen" [A]. Innført i Arendal Skipsregister. Hjemmehavn: Risør. Satt i trafikk Risør - Barmen. 71 [P] "Fjordabådane"    
72   06.1894   Solgt til Strand & Hommersand Dampskibsselskab a/s. Omdøpt "Strand". Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 72 [P] "Fjordabådane"    
73       Salgssum: 12 000 NOK. 73 [P] "Fjordvegen"    
74       Satt i trafikk Stavanger - Jørpeland / Stavanger - Høgsfjorden. 74 [P] "Riskafjord kom seilande"    
75   ca.06.1894   Satt i trafikk Stavanger - Jørpeland / Stavanger - Tau / Stavanger - Rott / Stavanger - Oltesvik. 75 [P] "Fjordvegen"    
76   08.1894   Tatt ut av trafikk Stavanger - Rott / Stavanger - Oltesvik. 76 -    
77   01.1896   Til Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger for ombygging. 77 [P] "Fjordvegen"    
78   28.03.1896   Ombygget ved Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger: Forlenget og gjort bredere [B]. 78 [P] "Fjordvegen"    
79   01.05.1909   Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Samme trafikk. 79 [P] "Fjordabådane"    
80       Salgssum: 7 500 NOK. 80 [P] "Fjordvegen"    
81   1910   Ombygget med ny kjele ved Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger. 81 [N] wikipedia.no    
82   1917   Solgt til Stavanger kommune, Stavanger. Salgssum: 35 000 NOK. 82 [P] "Fjordabådane"    
83   ► 07.1918   Opprustet [C]. 83 [P] "Fjordabådane"    
84   01.07.1918   Satt i trafikk sentrum - Buøy, Stavanger havn. 84 [P] "Fjordabådane"    
85   31.12.1920   I opplag, Stavanger. 85 [P] "Fjordabådane"    
86   ► 09.1921   Solgt til Harald Harald Bjerklund a/s, Stavanger. Satt i trafikk sentrum - Buøy, Stavanger havn. 86 -    
87   09.1921   I opplag, Stavanger. 87 -    
88   06.1922   Solgt til Johannes Bergsaker, Georg Horve og Ivar Fossan, Forsand. 88 -    
89   10.07.1922   Drift og eierskap overført til Høle & Forsand Dampskibsselskab a/s, Høle. 89 [P] "Fjordabådane"    
90       Salgssum: 14 800 NOK. 90 [P] "Riskafjord kom seilande"    
91   04.09.1922   Satt i trafikk Stavanger - Bergevik. 91 [P] "Fjordabådane"    
92   17.04.1923   Omdøpt "Hølefjord". 92 [P] "Fjordabådane"    
93   11.05.1923   Ommålt [C]. 93 [P] "Fjordabådane"    
94   24.05.1930   I opplag som supplerings- [sommer] og reservefartøy. 94 [P] "Fjordabådane"    
95   28.04.1937   Solgt til Brødrene Anda a/s, Stavanger. Salgssum: 3 600 NOK. Nedrigget med demontert kjele og maskin. Sertifikat endret [D]. 95 [P] "Fjordabådane"    
96   11.12.1938   Solgt til Ingvald I. Ingvaldsen, Onarheim. Salgssum: 2 000 NOK. 96 [P] "Fjordabådane"    
97   1939   Ombygget til fraktefartøy og motorskip [E]. 97 [P] "Fjordabådane"    
98       Satt i kystfrakttrafikk. 98 [N] wikipedia.no    
99   14.10.1939   Solgt til Johan Åsen, Haugesund. Salgssum: 4 700 NOK. 99 [P] "Fjordabådane"    
100       Samme trafikk. 100 [N] wikipedia.no    
101   01.07.1941   Solgt til Lars Hauge, Haugesund. Salgssum: 7 000 NOK. 101 [P] "Fjordabådane"    
102       Samme trafikk. 102 [N] wikipedia.no    
103   31.07.1941   Solgt til Per Holm-Johannessen a/s, Oslo. Salgssum: 16 500 NOK. 103 [P] "Fjordabådane"    
104       Samme trafikk. 104 [N] wikipedia.no    
105   22.11.1941   Overført til Oslo Skipsregister. Hjemmehavn: Oslo. 105 [P] "Fjordabådane"    
106   24.08.1942   Omdøpt "Vrengen". 106 [P] "Fjordabådane"    
107   10.09.1942   Solgt til Scandia Lloyd a/s, Asker. 107 [P] "Fjordabådane"    
108   12.09.1942   Omdøpt "Østover". 108 [P] "Fjordabådane"    
109   09.1942   Ommålt [E]. 109 [P] "Fjordabådane"    
110   28.07.1943   Ommålt [F]. 110 [P] "Fjordabådane"    
111   27.07.1944   Kom i brann og sank, Laksevåg. 111 [N] wikipedia.no    
112   høst 1944   Solgt som vrak til P/r Brødrene Økland, Håkonshella. Overført til Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. Salgssum: Ca. 5 500 NOK. 112 [P] "Fjordabådane"    
113       Overført til Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 113 -    
114   1945   Hevet og totalt ombygget ved P/r Brødrene Økland, Håkonshella, bl.a. med ny maskin [G]. Satt i kystfrakttrafikk. 114 [P] "Fjordabådane"    
115   ca.1948   Inspirasjon til sangen "Hildringstimen" da Erik Bye haiket med fartøyet fra Svolvær til Bergen. 115 [P] "Fjordabådane"    
116   1951   Solgt til Ferdinand Pedersen, Haugesund. Salgssum: 38 000 NOK. 116 [P] "Fjordabådane"    
117       Overført til Haugesund Skipsregister. Hjemmehavn: Haugesund. 117 [P] "Skipet" 2/1990    
118       I bruk til sildeføring og lokal sandfrakttrafikk. 118 [P] "Fjordabådane"    
119   29.03.1952   Solgt til P/r Knut Leite & Tor Tangen Vestbø, Sandeid. Satt i lokal sandfrakttrafikk. 119 [P] "Fjordabådane"    
120   30.09.1959   Sprang lekk og sank ved Vormestrand. 120 [P] "Skipet" 2/1990    
121       Ble liggende på 300 meters dyp. 121 [P] "Riskafjord kom seilande"    
122   1976   Slettet fra Haugesund Skipsregister. 122 [N] wikipedia.no    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau