A A
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger        
       
       
       
       
       
       
       
  D/s "STORD" 1913 - 1915    
       
  Fortegnelse nr.:   P39          
  Oppdatert:   12.05.2021          
  Periode:   1913 - 1915          
  Fotografi:            
  Status:   Veteranfartøy          
       
       
1  Byggeår    1913   1  [N] sdir.no    
2  Byggenummer    110   2  [N] norsk-fartoyvern.no    
3  Skrog    Laxevaag Maskin & Jernskibsbyggeri a/s, Bergen   3  [P] "Skipet" 4/1983    
4  Utrustning    Laxevaag Maskin & Jernskibsbyggeri a/s, Bergen   4  [P] "Skipet" 4/1983    
             
5  Kjenningssignal    M J H S   5  1913 - etter 1913   5  [P] "Skipet" 3/2013    
6      L E Y T   6  etter 1913 -   6  [N] sdir.no    
                     
7  IMO-nummer    5341564   7  -   7  [N] sdir.no    
                     
8  MMSI-nummer    257786980   8  -   8  [N] wikipedia.no    
                     
9  Navn    "Stord"   9  1913 - 1969   9  [N] sdir.no    
10      "O.T.Moe"   10  1969 - 1984   10  [N] sdir.no    
11      "Stord I"   11  1984 -   11  [N] sdir.no    
                     
12  Rederi / eierforhold    Hardanger Søndhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen   12  1913 - 1930   12  [P] "Over fjord og fjell"    
13      Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen   13  1930 - 1969   13  [N] wikipedia.no    
14      Oslo Kreds av Det Blå Kors, Oslo   14  1969 - 1979   14  [P] "Over fjord og fjell"    
15      Norsk Veteranskibsklubb, Oslo   15  1979 - 1984   15  [P] Stiftelsen d/s Stord I    
16      Veteranskipslaget Fjordabåten, Bergen   16  1984 - 2007   16  [N] sdir.no    
17      Stiftelsen d/s Stord I, Bergen   17  2007 -   17  [N] sdir.no    
                     
18  Type    -   18  -   18  -    
                     
19  Skrogutforming A  Konvensjonelt, brønndekker   19  1913 - 1931   19  [P] "Skipet" 3/2013    
20   B  Konvensjonelt, stormdekker   20  1931 -   20  [P] "Skipet" 3/2013    
                     
21  Klasse    -   21  -   21  -    
                     
22  Materiale    Stål   22  -   22  [N] sdir.no    
                     
23  Maskinfabrikant A  Laxevaag Maskin & Jernskibsbyggeri a/s, Bergen   23  1913 - 1949   23  [P] "Over fjord og fjell"    
24   C  Davey, Paxman & Co., Colchester, Storbritannia   24  1949 [bygget 1945] - 1987   24  [P] "HSD-båtane"    
25   D  Camell Laird & Co. Ltd., Birkenhead, Storbritannia   25  1987 [bygget 1942] -   25  -    
                     
26  Maskin produsert A  1913   26  -   26  [P] "Over fjord og fjell"    
27   C  1945   27  -   27  [P] "HSD-båtane"    
28   D  1942   28  -   28  -    
                     
29  Maskin A  1 x Tripple Expansion 3 syl. damp [13.5 x 22 x 35”, 25” slaglengde]   29  1913 - 1949   29  [N] fjordabaaten.ning.com    
30   C  2 x 4TEV DM Paxman Ricardo 12 syl. diesel   30  1949 [bygget 1945] - 1987   30  [P] "Over fjord og fjell"    
31   D  1 x Tripple Expansion damp   31  1987 [bygget 1942] -   31  -    
                     
32  Effekt A  470 ihk   32  1913 - 1949   32  [P] "Over fjord og fjell"    
33   C  1000 bhk   33  1949 - 1987   33  [P] "Over fjord og fjell"    
34   D  500 ihk   34  1987 -   34  -    
                     
35  Fart A  11.5 kn   35  1913 - 1949   35  [P] "HSD-båtane"    
                     
36  Forbruk    -   36  -   36  -    
                     
37  Lengde A  44.04 m   37  1913 - 1931   37  [N] warsailors.com    
38   B  47.49 m   38  1931 [målt 1950] -   38  [N] sdir.no    
                     
39  Bredde    7.25 m   39  -   39  [N] warsailors.com    
                     
40  Dyptgående A  2.77 m   40  1913 - 1931   40  [N] warsailors.com    
41   B  5.00 m   41  1931 [målt 1950] -   41  [N] sdir.no    
                     
42  Brutto registertonn A  376 t   42  1913 - 1931   42  [P] "Over fjord og fjell"    
43   B  465 t   43  1931 - 1949   43  [P] "Over fjord og fjell"    
44   C  469.53 t   44  1949 [målt 1950] -   44  [N] sdir.no    
                     
45  Netto registertonn B  267 t   45  1931 - 1949   45  -    
46   C  256.49 t   46  1949 [målt 1950] -   46  [N] sdir.no    
                     
47  Dødvekttonn    -   47  -   47  -    
                     
48  Bilkapasitet    0   48  -   48  [P] "Fjordvegen"    
                     
49  Trailerkapasitet    0   49  -   49  HMI    
                     
50  Passasjersertifikat A  Ja   50  1913 - 1969   50  HMI    
51   F  0   51  1969 - 2013   51  HMI    
52   G  99   52  2013 -   52  [P] Stiftelsen d/s Stord I    
                     
53  Mannskap    Ja   53  -   53  HMI    
                     
54  Passasjerlugarer    Ja   54  -   54  HMI    
                     
55  Mannskapslugarer    Ja   55  -   55  HMI    
                     
56  Dekkshøyde    0   56  -   56  HMI    
                     
57  Tillatt akseltrykk    0   57  -   57  HMI    
                     
58  Tilleggsinformasjon    -   58  -   58  -    
       
       
59   21.04.1913   Levert fra Laxevaag Maskin & Jernskibsbyggeri a/s, Bergen til Hardanger Søndhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen som "Stord" [A]. 59 [P] "Over fjord og fjell"    
60       Byggesum: 220 000 NOK. Hjemmehavn: Bergen. Satt i trafikk Bergen - Stavanger / 60 [P] "Over fjord og fjell"    
61       Bergen / Hardanger. 61 [P] "Over fjord og fjell"    
62   24.02.1914   Innført i Bergen Skipsregister. 62 [N] sdir.no    
63   1915   Tatt ut av trafikk Bergen - Stavanger. 63 [P] "Over fjord og fjell"    
64   1930   Drift og eierskap overført til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen.   64  [N] wikipedia.no    
65   1931   Ombygget: Forlenget og brønn bygget inn [B]. Kostnad: 60 000 NOK. 65 [P] "Skipet" 4/1983    
66       Kostnad: 60 000 NOK. 66 [P] "HSD-båtane"    
67       Satt i trafikk Bergen - Sunnhordland. 67 [P] "Over fjord og fjell"    
68   1939   Ombygget: To nye lugarer forut på mellomdekket, samt ny propell. 68 -    
69   20.04.1944   Bropartiet og røkesalong sterkt skadet, Bergen etter en eksplosjon om bord på tråleren m/s "Vorbode". Tok sammen med d/s "Ullensvang" d/s "Aalvik" på slep bort fra brannene på kaien. 69 [P] "Over fjord og fjell"    
70       Ble reparert umiddelbart. 70 [N] warsailors.com    
71   12.1947   Til Bergens Mekaniske Verskted a/s, Bergen for ombyggig av maskin. 71 [P] "Over fjord og fjell"    
72   13.07.1949   Ferdig ombygget ved Bergens Mekaniske Verksted a/s. Bergen [C]: 72 [P] "Skipet" 2/1981    
73       Hydrauliske lastevinsjer, elektro-hydraulisk styremaskin, ny skorstein, nye maskiner, 2 nye lugarer og generelt opprustet. Kostnad: 1 320 180 NOK. 73 -    
74   1949   Satt i trafikk Bergen - Odda. 74 [A] Sunnhordland 19.05.1999    
75   22.02.1950   Ommålt [B] / [C]. 75 [N] sdir.no    
76   1955   Utstyrt med radar. 76 [P] "HSD-båtane"    
77   28.05.1959   I opplag [reservefartøy]. 77 [P] "Over fjord og fjell"    
78   02.10.1962   Kolliderte med m/s "Bravo" ved Knarvik. 78 [P] "HSD-båtane"    
79   27.08.1969   Solgt til Oslo Kreds av Det Blå Kors, Oslo. Omdøpt "O. T. Moe". Forlot Bergen. 79 [P] "HSD-båtane"    
80       Salgssum: 105 000 NOK. 80 [P] "Dampskibsposten" nr.121    
81   27.08.1969 ►   Overført til Oslo Skipsregister. Hjemmehavn: Oslo. 81 [N] fjordabaaten.ning.com    
82   1969   I bruk som hybel– og sosialsenter for alkoholskadde krigsseilere [F]. 82 [P] "Over fjord og fjell"    
83   1979   Solgt til Norsk Veteranskibsklubb, Oslo. I opplag. 83 [P] Stiftelsen d/s Stord I    
84   10.1980   Drift overført til Veteranskipslaget Fjordabåten, Stord. 84 [P] "Skipet" 3/2013    
85   29.08.1981   Ankom Stord Verft a/s, Leirvik under slep av slepefartøyet "Haabas", for restaurering. 85 [A] Sunnhordland 31.08.1981    
86   høst 1983   Slept Mjellem & Karlsen a/s, Bergen for videre restaurering samt installasjon av dampmaskin. 86 [P] "Skipet" 4/1983    
87   29.02.1984   Solgt til Veteranskipslaget Fjordabåten, Bergen. Salgssum: 80 000 NOK. Omdøpt "Stord I". 87 [N] sdir.no    
88   02.03.1984   Overført til Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 88 [P] "Skipet" 3/2013    
89   07.05.1987   Ferdig ombygget med dampmaskin, Stord [D]. Gikk teknisk prøvetur. 89 [P] Stiftelsen d/s Stord I    
90       Dampmaskin og kjele hentet fra tanklekter "C 609 (F)". 90 [P] "Skipet" 3/2013    
91   20.05.1987   Totalskadet av brann ved Sandvikvåg. 91 [P] "Skipet" 1/2001    
92   06.1987   Slept til Sagvåg for opprydding om bord. 92 [P] "Skipet" 3/2013    
93   vår 1988   Reparasjonsarbeid av skroget påbegynt ved Eide Contracting a/s, Høylandsbygd. 93 [P] "Skipet" 3/1989    
94   10.1989 ►   Arbeidet overtatt av Mjellem & Karlsen a/s, Bergen. 94 HMI    
95   1991   Status 'Vernet skip' av Riksantikvaren. 95 [N] norsk-fartoyvern.no    
96   høst 1993   Slept til Sagvåg. 96 [P] "Skipet" 1-2/1994    
97   pr.04.2002   Ved Mjellem & Karlsen a/s, Bergen for restaurasjonsarbeid. 97 [P] "Skipet" 2/2002    
98   ► 08.2005   Broparti restaurert av Hardanger Fartøyvernsenter, Norheimsund. 98 [N] fjordabaaten.ning.com    
99   08.2005   Eksteriør ferdig restaurert. 99 -    
100   pr.11.2005   Ved Mjellem & Karlsen a/s, Bergen for restaurasjonsarbeid. 100 [P] "Skipet" 4/2005    
101   30.01.2007   Til Hardanger Fartøyvernsenter, Norheimsund for innredningsarbeid. 101 [P] "Skipet" 1/2007    
102   13.03.2007   Drift og eierskap overført til Stiftelsen d/s Stord I, Bergen. 102 [N] sdir.no    
103   10.05.2007   Interiør ferdig restaurert. 103 [P] "Skipet" 2/2007    
104   vinter 2008   Til Hardanger Fartøyvernsenter, Norheimsund for innredningsarbeid. 104 [P] "Skipet" 2/2008    
105   ultimo 05.2008   I opplag, Bergen. 105 [P] "Skipet" 2/2008    
106   04.2008   Tildelt 50 000 NOK av Hordaland fylkeskommune. 106 [A] Sunnhordland 22.04.2008    
107   pr.vinter 2011   I opplag ved Hardanger Fartøyvernsenter, Norheimsund. 107 [P] "Skipet" 1/2011    
108   05.2013   Sertifisert [G]. 108 [P] "Skipet" 3/2013    
109   05.2015   Restaurert. Tildelt 775 000 NOK fra Hordaland Fylkeskommune, Bergen. 109 -    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau