"Stord" [1913] - gikk de to første årene av sin karriere mellom    
    HMI      SKIPSARKIV ROGALAND de to største Vestlands-byene. Blir vel dessverre mest husket for    
          - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND den tragiske brannen, på prøveturen etter omfattende restaurering.    
          © HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau Men etter runde nummer to står den i dag frem som et prakteksemplar.    
         
       
  P   Forside   Kontakt   Kilder   Passasjerfartøy   Hurtigbåter   Bilferger      
       
       
       
1 Navn
"Stord"
1  
2 Fortegnelse nr. P-39 2  
3 Inntredelsesår 1913 3  
4 Periode 1913-1915 4  
5 Oppdatert 26.11.2023 5  
6  Posisjon på AIS / status Veteranfartøy 6  
7 Kallesignal MJHS [1913-1934], LEYT [1934-] 7  
8 IMO-nummer 5341564 8  
9 MMSI-nummer 257786980 9  
10 Byggeår 1913 10  
11 Byggenummer
110
11  
12 Skrog Laxevaag Maskin & Jernskibsbyggeri a/s, Bergen 12  
13 Utrustning Laxevaag Maskin & Jernskibsbyggeri a/s, Bergen 13  
14 Type - 14  
15 Materiale Stål 15  
16 Navn 1913-1969 "Stord" 16  
17 Navn 1969-1984 "O. T. Moe" 17  
18 Navn 1984- "Stord I" 18  
19 Eier 1913-1930 Hardanger Søndhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 19  
20 Eier 1930-1969 Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 20  
21 Eier 1969-1979 Oslo Kreds Av Det Blå Kors, Oslo 21  
22 Eier 1979-1984 Norsk Veteranskibsklubb, Oslo 22  
23 Eier 1984-2007 Veteranskipslaget Fjordabåten, Bergen 23  
24 Eier 2007- Siftelsen d/s Stord I, Bergen 24  
25 Klassifisering - 25  
26   26  
27      Lengde    Bredde    Dybde    Brutto tonnasje    Netto tonnasje    Dødvekttonnasje 27  
28 1913   A    44.04 meter    7.25 meter    2.77 meter    376 brutto registertonn    Ukjent    Ukjent 28  
29 1931   B    47.49 meter 1)        5 meter 1)    465 brutto registertonn    267 netto registertonn     29  
30 1949 1)   C                469.53 brutto registertonn    256.49 netto registertonn     30  
31   31  
32      Maskin    Fart    Effekt    Fabrikant 32  
33 1913   A    1 x Tripple Expansion 3 syl. damp 2)    11.5 knop    470 indikerte hestekrefter    Laxevaag Maskin & Jernskibsbyggeri a/s, Bergen 33  
34 1949   C    2 x 4TEV DM Paxman Ricardo 12 syl.diesel [bygget 1945]    Ukjent    1000 brutto hestekrefter    Davey, Paxman & Co., Colchester, Storbritannia 34  
35 1987   D    1 x Tripple Expansion damp [bygget 1942]        500 indikerte hestekrefter    Carmell Laird & Co. Ltd., Birkenhead, Storbritannia 35  
36   36  
37      Fri høyde dekk 2    Fri høyde dekk 3    Fri høyde dekk 4    Tillatt akseltrykk dekk 2    Tillatt akseltrykk dekk 3    Tillatt akseltrykk dekk 4 37  
38 1913   A    0    0    0    0    0    0 38  
39   39  
40      Personbiler dekk 2    Personbiler dekk 3    Personbiler dekk 4    Personbiler totalt    Vogntog    Dekk 40  
41 1913   A    0    0    0    0    0    4 41  
42   42  
43      Passasjerer    Passasjerlugarer    Mannskap    Mannskapslugarer     43  
44 1913   A    Ja    Ja    Ja    Ja     44  
45 1969   F    0                 45  
46 2013   G    99                 46  
47   47  
48      Tilleggsinformasjon/noter        Kilder     48  
49     1) Målt i 1950.   [N] sdir.no 49  
50     2) Slaglengde: 13.5 x 22 x 35”, 25”.   [N] stord1.no 50  
51   51  
52      Historikk        Kilder     52  
53 21.04.1913   A   Levert fra Laxevaag Maskin & Jernskibsbyggeri a/s, Bergen til Hardanger Søndhordlandske Dampskibsselskab a/s,   [P] "Over fjord og fjell" 53  
54         Bergen som "Stord".   [P] "Over fjord og fjell" 54  
55         Kallesignal: MJHS.   [P] "Skipet" 3/2013 55  
56         Byggekostnad: 220.000 NOK. Hjemmehavn: Bergen. Satt i trafikk Bergen-Stavanger /   [P] "Over fjord og fjell" 56  
57         Bergen-Hardanger.   [P] "Over fjord og fjell" 57  
58 24.02.1914       Innført i Bergen Skipsregister.   [N] sdir.no 58  
59 1915       Tatt ut av trafikk Bergen-Stavanger.   [P] "Over fjord og fjell" 59  
60 1930       Drift og eierskap overført til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen.   [N] wikipedia.org 60  
61 1931   B   Ombygget: forlenget og brønn bygget inn. Kostnad: 60.000 NOK.   [P] "Skipet" 4/1983 61  
62         Satt i trafikk Bergen-Sunnhordland.   [P] "Over fjord og fjell" 62  
63 01.01.1934       Nytt kallesignal: LEYT.   [N] skipsfarts-forum.net 31.10.2021 | [N] sdir.no 63  
64 1939       Ombygget: to nye lugarer forut på mellomdekket, samt ny propell.   [P] "Over fjord og fjell" 64  
65 20.04.1944       Bropartiet og røkesalong sterkt skadet, Bergen etter en eksplosjon om bord på tråleren m/s "Vorbode".   [P] "Over fjord og fjell" 65  
66         Tok sammen med d/s "Ullensvang" d/s "Aalvik" på slep bort fra brannene på kaien.   [P] "Over fjord og fjell" 66  
67         Ble reparert umiddelbart.   [N] warsailors.com 67  
68 12.1947       Til Bergens Mekaniske Verskted a/s, Bergen for ombyggig av maskin.   [P] "Over fjord og fjell" 68  
69 13.07.1949       Ferdig ombygget ved Bergens Mekaniske Verksted a/s. Bergen:   [P] "Skipet" 2/1981 69  
70     C   hydrauliske lastevinsjer, elektro-hydraulisk styremaskin, ny skorstein, nye maskiner, 2 nye lugarer og   [N] stord1.no 70  
71         generelt opprustet. Kostnad: 1.320.180 NOK.   [N] stord1.no 71  
72 1949       Satt i trafikk Bergen-Odda.   [A] Sunnhordland 19.05.1999 72  
73 22.02.1950   BC   Ommålt.   [N] sdir.no 73  
74 1955       Utstyrt med radar.   [P] "HSD-båtane" 74  
75 28.05.1959       I opplag som reservefartøy.   [P] "Over fjord og fjell" 75  
76 02.10.1962       Kolliderte med m/s "Bravo" ved Knarvik.   [P] "HSD-båtane" 76  
77 27.08.1969       Solgt til Oslo Kreds av Det Blå Kors, Oslo. Omdøpt "O. T. Moe". Forlot Bergen.   [P] "HSD-båtane" 77  
78         Salgssum: 105.000 NOK.   [P] "Dampskibsposten" nr.121 78  
79 27.08.1969 ►       Overført til Oslo Skipsregister. Hjemmehavn: Oslo.   [N] fjordabaaten.ning.com 79  
80 1969   F   I bruk som hybel– og sosialsenter for alkoholskadde krigsseilere.   [P] "Over fjord og fjell" 80  
81 1979       Solgt til Norsk Veteranskibsklubb, Oslo. I opplag.   [P] Stiftelsen d/s Stord I 81  
82 10.1980       Drift overført til Veteranskipslaget Fjordabåten, Stord.   [P] "Skipet" 3/2013 82  
83 12.1982       Tildelt 5.800 NOK av Askøy kommune.   [A] Askøyværingen 24.12.1982 83  
84 29.08.1981       Ankom Stord Verft a/s, Leirvik under slep av slepefartøyet "Haabas", for restaurering.   [A] Sunnhordland 31.08.1981 84  
85 høst 1983       Slept Mjellem & Karlsen a/s, Bergen for videre restaurering samt installasjon av dampmaskin.   [P] "Skipet" 4/1983 85  
86 29.02.1984       Solgt til Veteranskipslaget Fjordabåten, Bergen. Salgssum: 80.000 NOK. Omdøpt "Stord I".   [N] sdir.no 86  
87 02.03.1984       Overført til Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen.   [P] "Skipet" 3/2013 87  
88 pr.10.1985       Kostnad av restaureringsarbeidet: 800.000 NOK.   [A] Askøyværingen 15.10.1985 88  
89 07.05.1987   D   Ferdig ombygget med dampmaskin, Stord. Gikk teknisk prøvetur.   [P] Stiftelsen d/s Stord I 89  
90         Dampmaskin og kjele hentet fra tanklekter "C 609 (F)".   [P] "Skipet" 3/2013 90  
91 20.05.1987       Totalskadet av brann ved Sandvikvåg.   [P] "Skipet" 1/2001 91  
92 06.1987       Slept til Sagvåg for opprydding om bord.   [P] "Skipet" 3/2013 92  
93 ultimo 10.1987       Slept til Eide Contracting a/s, Høylandsbygd for restaurering.   [A] Askøyværingen 20.10.1987 93  
94 10.1989 ►       Arbeidet overtatt av Mjellem & Karlsen a/s, Bergen.   HMI 94  
95 1991       Status 'Vernet skip' av Riksantikvaren.   [N] norsk-fartoyvern.no 95  
96 høst 1993       Slept til Sagvåg.   [P] "Skipet" 1-2/1994 96  
97 pr.04.2002       Ved Mjellem & Karlsen a/s, Bergen for restaurasjonsarbeid.   [P] "Skipet" 2/2002 97  
98 ► 08.2005       Broparti restaurert av Hardanger Fartøyvernsenter, Norheimsund.   [N] fjordabaaten.ning.com 98  
99 08.2005       Eksteriør ferdig restaurert.   [N] stord1.no 99  
100 pr.11.2005       Ved Mjellem & Karlsen a/s, Bergen for restaurasjonsarbeid.   [P] "Skipet" 4/2005 100  
101 30.01.2007       Til Hardanger Fartøyvernsenter, Norheimsund for innredningsarbeid.   [P] "Skipet" 1/2007 101  
102 13.03.2007       Drift og eierskap overført til Stiftelsen d/s Stord I, Bergen.   [N] sdir.no 102  
103 10.05.2007       Interiør ferdig restaurert.   [P] "Skipet" 2/2007 103  
104 vinter 2008       Til Hardanger Fartøyvernsenter, Norheimsund for innredningsarbeid.   [P] "Skipet" 2/2008 104  
105 ultimo 05.2008       I opplag, Bergen.   [P] "Skipet" 2/2008 105  
106 04.2008       Tildelt 50.000 NOK av Hordaland fylkeskommune, Bergen.   [A] Sunnhordland 22.04.2008 106  
107 2010       Tildelt 1.2 mill NOK av Riksantikvaren, Oslo.   [P] "Skipet" 3/2010 107  
108 pr.vinter 2011       I opplag ved Hardanger Fartøyvernsenter, Norheimsund.   [P] "Skipet" 1/2011 108  
109 26.06.2013   G   Sertifisert.   [N] stord1.no 109  
110 05.2015       Restaurert. Tildelt 775.000 NOK fra Hordaland Fylkeskommune, Bergen.     110  
111 2021       Deltok i innspillingen av filmen "Krigsseileren", Bergen.   [P] "Dampskibsposten" nr.122 111  
112 12.05.2022       Kjørte inn i yachten "Shinkai" ved kai, Bergen.   [N] bt.no 12.05.2022 112  
113 høst 2022       Til Hardanger Fartøyvernsenter, Norheimsund for innredningsarbeid.   [P] "Fartøyvern" 1/2023 113  
114 ultimo 02.2023       Ferdig ved Hardanger Fartøyvernsenter, Norheimsund. 7 mannskapslugarer innredet på banjerdekket.   [P] "Fartøyvern" 1/2023 114  
115         Til Endu Maritime a/s, Bergen for vedlikeholdsarbeid på skroget.   [P] "Fartøyvern" 1/2023 115  
116 vår 2023       Ferdig ved Endu Maritime a/s, Bergen.   HMI 116  
117 25.06.2023       Satt i turisttrafikk Bergen-Garnes.   [N] visitbergen.com | [P] "Fartøyvern" 3/2023 117  
118 27.08.2023       Tatt ut av turisttrafikk Bergen-Garnes.   [N] visitbergen.com | [P] "Fartøyvern" 3/2023 118  
119   119  
120   120  
121 Bilde 1/4  
 
        I original utgave for HSD. 121  
122             122  
123             123  
124             124  
125             125  
126             126  
127             127  
128             128  
129             129  
130             130  
131             131  
132             132  
133             133  
134             134  
135             135  
136             136  
137             137  
138             138  
139             139  
140             140  
141             141  
142             142  
143    Avbildet som: "Stord"     143  
144    Lokalisering: Ulvik     144  
145    Tidspunkt: -     145  
146    Rettighetshaver: Hardanger og Voss Museum     146  
147    Hentet fra: wikipedia.org     147  
148   148  
149 Bilde 2/4  
 
        I bruk som hybelskip i hovedstaden 149  
150           Ble ombygget til stormdekker [lukket brønn] i 1931. 150  
151             151  
152             152  
153             153  
154             154  
155             155  
156             156  
157             157  
158             158  
159             159  
160             160  
161             161  
162             162  
163             163  
164             164  
165             165  
166             166  
167             167  
168             168  
169             169  
170    Avbildet som: "O. T. Moe"     170  
171    Lokalisering: Oslo     171  
172    Tidspunkt: -     172  
173    Rettighetshaver: Bård Kolltveit     173  
174    Hentet fra: stord1.no     174  
175   175  
176 Bilde 3/4  
 
        Overbygget helt utbrent rett etter at fartøyet var ferdig restaurert. 176  
177           En bortimot uskadet kjele og maskin la grunnlaget for en ny restaurering. 177  
178             178  
179             179  
180             180  
181             181  
182             182  
183             183  
184             184  
185             185  
186             186  
187             187  
188             188  
189             189  
190             190  
191             191  
192             192  
193             193  
194             194  
195    Avbildet som: "Stord I"     195  
196    Lokalisering: Sandvikvåg     196  
197    Tidspunkt: 20. mai 1987     197  
198    Rettighetshaver: Alf Johan Kristiansen     198  
199    Hentet fra: stord1.no     199  
200   200  
201 Bilde 4/4  
 
        Ferdig restaurert og en flott representant for de klassiske HSD-båtene. 201  
202             202  
203             203  
204             204  
205             205  
206             206  
207             207  
208             208  
209             209  
210             210  
211             211  
212             212  
213             213  
214             214  
215             215  
216             216  
217             217  
218             218  
219             219  
220    Avbildet som: "Stord I"     220  
221    Lokalisering: Stavanger     221  
222    Tidspunkt: 05. august 2017     222  
223    Rettighetshaver: HMI v/ Sølve Hatteland     223  
224    Hentet fra: Privat samling     224  
225   225  
226   226  
227 Film 1/2      "Stord I" i Sagvåg 05. oktober 1993 - brannskadet 227  
228    Hele klippet 228  
229    Rettighetshaver: Tor Ressser   229  
230    Hentet fra: youtube.com   230  
231   231  
232 Film 2/2      "Stord I" i Leirvik 10. juni 2015 232  
233    Hele klippet 233  
234    Rettighetshaver: Tor Ressser   234  
235    Hentet fra: youtube.com   235  
       
       
  © HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau