H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
  "STAVANGER I" 1914  
                 
    Forside          
 
   
    Kontakt            
    Kilder            
    Forklaring            
    Passasjerfartøy              
    Hurtigbåter              
    Bilferger              
              © Anders Beer Wilse  
               
               
    Oppdatert:   09.12.2021        
    Status:   Opphogget       Posisjon på AIS:     
               
    "STAVANGER I"  [1914 - 1949]          "KONG SVERRE"  [1949 - 1963]  
    Fortegnelse nr. P-22  
       
1   Periode     1914 - 1963 1 HMI  
2   Byggeår     1914 2 [P] "Skipet" 2/1990  
3   Byggenummer     159 3 [P] "Skipet" 2/1990  
4   Skrog     Trondhjems Mekaniske Verksted a/s, Trondheim 4 [P] "Skipet" 2/1990  
5   Utrustning     Trondhjems Mekaniske Verksted a/s, Trondheim 5 [P] "Skipet" 2/1990  
6   Type     -- 6    
7   Skrogutforming     Konvensjonelt 7 HMI  
8   Materiale     Stål 8    
9     9    
10   ▼ IDENTIFIKASJON 10    
11   Periode       Navn 11    
12   1914 - 1940     "Stavanger I" 12 [P] "Skipet" 2/1990  
13   1940 - 1941     "Bremse" 13 [P] "Skipet" 2/1990  
14   1941 - 1949     "Stavanger I" 14 [P] "Skipet" 2/1990  
15   1949 - 1967     "Kong Sverre" 15 [P] "Skipet" 2/1990  
16           Kallesignal 16    
17   1914 - 1934     MKLC 17 [P] "Skipet" 3/2021  
18   1934 - 1967     LEYI 18 [N] skipsfarts-forum.net 31.10.2021 | [P] "Skipet" 3/2021  
19           IMO-nummer 19    
20         -- 20    
21           MMSI-nummer 21    
22         -- 22    
23     23    
24   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 24    
25   Periode       Navn 25    
26   1914 - 1963     Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 26 [A] Stavanger Aftenblad 21.01.2006  
27   1963 - 1967     Brødrene Anda a/s, Stavanger 27 [P] "Skipet" 2/1990  
28     28    
29   ▼ KLASSIFISERING 29    
30   Periode       Klasse 30    
31         -- 31    
32     32    
33   ▼ MASKINERI 33    
34   Periode       Fabrikant 34    
35           Trondhjems Mekaniske Verksted a/s, Trondheim 35 [P] "Skipet" 2/1990  
36           Produsert 36    
37           1914 37 [P] "Skipet" 2/1990  
38           Maskin 38    
39           1 x Tripple Expansion damp 39 [P] "Skipet" 2/1990  
40           Effekt 40    
41           915 ihk 41 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
42           Fart 42    
43           13.5 kn 43 [P] "Skipet" 2/1990  
44           Forbruk 44    
45       -- 45    
46     46    
47   ▼ MÅL 47    
48   Periode       Lengde 48    
49           59.01 m 49 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
50           Bredde 50    
51           8.53 m 51 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
52           Dybde 52    
53           3.66 m 53 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
54           Brutto tonnasje 54    
55   1914 - ca.1935   A   718 brt 55 [P] "Skipet" 2/1990  
56   ca.1935 - 1951   B   800 brt 56 [P] "Skipet" 2/1990  
57   1951 - 1963   C   868 brt 57 [P] "Skipet" 2/1990  
58           Netto tonnasje 58    
59   1914 - ca.1935   A   351 nrt 59 [P] "Skipet" 2/1990  
60   ca.1935 - 1951   B   453 nrt 60 [P] "Skipet" 2/1990  
61   1951 - 1963   C   490 nrt 61 [P] "Skipet" 2/1990  
62           Dødvekttonn 62    
63           -- 63    
64     64    
65   ▼ KAPASITET 65    
66   Periode       Personbiler 66    
67           0 67 HMI  
68           Trailere 68    
69       0 69 HMI  
70           Passasjerer 70    
71   1914 - 1963       425 [nattruten] - 275 [kystruten] 71 [A] Stavanger Aftenblad 21.01.2006  
72           Passasjerlugarer 72    
73       Ja 73 HMI  
74           Mannskapslugarer 74    
75           Ja 75 HMI  
76           Mannskap 76    
77   1914 - 1963     Bl.a. 6 matroser, båtsmann og romsgast 77 [A] Stavanger Aftenblad 21.01.2006  
78           Dekkshøyde 78    
79           0 79 HMI  
80           Tillatt akseltrykk 80    
81           0 81 HMI  
82     82    
83   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 83    
84   -- 84    
85     85    
86   ▼ HISTORIKK 86    
87 22.07.1914   A   Levert fra Trondhjems Mekaniske Verksted a/s, Trondheim til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Stavanger I". 87 [A] Stavanger Aftenblad 21.01.2006  
88       Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 88 HMI  
89       Kallesignal: MKLC. 89 [P] "Skipet" 3/2021  
90       Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 90 [P] "Skipet" 1/1991  
91 01.01.1934     Nytt kallesignal: LEYI. 91 [N] skipsfarts-forum.net 31.10.2021 | [P] "Skipet" 3/2021  
92 ca.1935   B   Ombygget: Brønn i fordekket overbygget. 92 [P] "Skipet" 2/1990  
93 04.07.1936     Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 93 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommer-Postruter 1939"  
94 08.08.1936     Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysebotn. 94 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommer-Postruter 1939"  
95 09.04.1940     I opplag, Usken. 95 [P] "Skipet" 1/1991  
96 24.04.1940     Rekvirert av Die Deutsche Kriegsmarine. Omdøpt "Bremse". 96 [P] "Skipet" 2/1990  
97       Tatt i bruk som losjiskip, Stavanger / Herdla. 97 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"  
98 19.12.1941     Tilbakelevert og omdøpt "Stavanger I". 98 [P] "Skipet" 2/1990  
99       I opplag, Vatlandsvåg. 99 -- | [P] "Fjordvegen"  
100 11.04.1942     Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 100 [P] "Skipet" 1/1991  
101 01.1945     Satt i trafikk Haugesund - Bergen. 101 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"  
102 02.1945     Kolliderte med en lastebåt, Karmsundet. Stevnen slått inn. 102 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"  
103       I opplag samme måned, Vatlandsvåg. 103    
104 02.09.1945     Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 104 [P] "Skipet" 3/2021  
105 1949     Omdøpt "Kong Sverre". 105 [P] "Skipet" 2/1990  
106 1950     Satt i trafikk Stavanger - Bergen / Sandnes - Oslo. 106 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
107   21.09.1951     Til Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger for ombygging. 107 [P] "Skipet" 3/2021  
108 10.11.1951     Ferdig ombygget ved Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger: Modernisert og 108 [P] "Skipet" 3/2021 | [P] "Skipet" 2/1990  
109     C   Kjelene ombygget fra kull- til oljefyring. 109 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
110     Satt i trafikk Stavanger - Bergen / Sandnes - Oslo. 110 HMI  
111 1954       Salonger på hoveddekket modernisert, samt 2.klasse-lugarer innredet forut. 111 [P] "Skipet" 3/2021  
112 1958       Tatt ut av trafikk Sandnes - Oslo. 112 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
113 25.01.1960       Grunnstøtte, Lauplandsholmen i tett tåke, på grunn av feil på radaren. 113 [A] Stavanger Aftenblad 26.01.1970 / 21.01.2006  
114 28.01.1960       Brakt flott. Til reparasjon ved Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. 114 [P] "Kem-ka-kor. Stavanger-regionen 1960-tallet"  
115 06.1961       Også utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø for trafikk Nordfjord - Bergen.  115 [P] "Skipet" 3/2021  
116 08.1961       Utleie avsluttet. 116 [P] "Skipet" 3/2021  
117 ca.06.1962       Også utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø for trafikk Nordfjord - Bergen.  117 [P] "Skipet" 3/2021  
118 ca.08.1962       Utleie avsluttet. 118 [P] "Skipet" 3/2021  
119 23.12.1962       I opplag, Stavanger. 119 [P] "Skipet" 2/1990  
120 03.1963       Solgt til Brødrene Anda a/s, Stavanger for opphogging. Nedrigget til lekter og brukt som kai for lekteren "Snar". 120 [P] "Skipet" 2/1990  
121         Røkesalongen gitt til Stavanger Sjøfartsmuseum, Stavanger hvor den i dag står utstilt. 121 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
122 05.1967     Ferdig opphogget. 122 [P] "Skipet" 2/1990  
       
    ▼ FOTOGALLERI      
       
    Bilde 1/3    
 
  Avbildet som: "Stavanger I"    
    I original utgave i       Lokalisering: Stavanger    
    hjembyen.       Tidspunkt: 1925    
            Rettighetshaver: Anders Beer Wilse    
            Hentet fra: wikipedia.org    
               
               
               
               
               
               
               
    Bilde 2/3    
  Avbildet som: "Kong Sverre"    
    Nytt navn og ombygget       Lokalisering: Bergen    
    til stormdekker       Tidspunkt: --    
    [brønn lukket].       Rettighetshaver: Derek Longly    
            Hentet fra: shipspotting.com    
               
               
               
               
               
               
               
               
               
    Bilde 3/3    
  Avbildet som: under opphogging    
    Under opphogging       Lokalisering: Stavanger    
    ved Brødrene Anda.       Tidspunkt: 15. juni 1967    
            Rettighetshaver: Johannes Østvold    
            Hentet fra: digitaltmuseum.no    
               
               
               
               
               
               
               
               
               
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
               
               
  x