A A
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger          
       
       
       
       
       
       
       
  M/s "SLÅTTEBAKK" 1914 - ca.1949    
       
  Fortegnelse nr.:   P82          
  Oppdatert:   02.09.2010          
  Periode:   1914 - ca.1949          
  Fotografi:            
  Status:   Ukjent          
       
       
1  Byggeår    -   1  -    
2  Byggenummer    -   2  -    
3  Skrog    -   3  -    
4  Utrustning    -   4  -    
         
5  Kjenningssignal    -   5  -   5  -    
                 
6  IMO-nummer    -   6  -   6  -    
                 
7  MMSI-nummer    -   7  -   7  -    
                 
8  Navn    "Slåttebakk"   8  -   8  [P] "Riskafjord kom seilande"    
                 
9  Rederi / eierforhold    Kristian Slaattebakk, Erik Slaattebakk og Karl Løvaas   9  -   9  -    
                 
10  Type    -   10  -   10  -    
                 
11  Skrogutforming    Konvensjonelt   11  -   11  HMI    
                 
12  Klasse    -   12  -   12  -    
                 
13  Materiale    Tre   13  -   13  HMI    
                 
14  Maskinfabrikant    -   14  -   14  -    
                   
15  Maskin produsert    -   15  -   15  -    
                   
16  Maskin    1 x Rapp diesel   16  -   16  [P] "Riskafjord kom seilande"    
                 
17  Effekt    7 bhk   17  -   17  [P] "Riskafjord kom seilande"    
                 
18  Fart    -   18  -   18  -    
                 
19  Forbruk    -   19  -   19  -    
                 
20  Lengde    10.97 m   20  -   20  [P] "Riskafjord kom seilande"    
                 
21  Bredde    -   21  -   21  -    
                 
22  Dyptgående    -   22  -   22  -    
                 
23  Brutto registertonn    -   23  -   23  -    
                 
24  Netto registertonn    -   24  -   24  -    
                 
25  Dødvekttonn    -   25  -   25  -    
                 
26  Bilkapasitet    0   26  -   26  HMI    
                 
27  Trailerkapasitet    0   27  -   27  HMI    
                 
28  Passasjersertifikat    18   28  -   28  [P] "Riskafjord kom seilande"    
                 
29  Mannskap    Ja   29  -   29  HMI    
                 
30  Passasjerlugarer    0   30  -   30  HMI    
                 
31  Mannskapslugarer    0   31  -   31  HMI    
                 
32  Dekkshøyde    0   32  -   32  HMI    
                 
33  Tillatt akseltrykk    0   33  -   33  HMI    
                 
34  Tilleggsinformasjon    -   34  -   34  -    
       
       
35   ► 1914   Eiere: Kristian Slaattebakk, Erik Slaattebakk og Karl Løvaas. 35 -    
36   1914   Satt i trafikk Stavanger - Lauvåsvågen. Også i bruk som fiskefartøy. 36 [P] "Riskafjord kom seilande"    
37   ca.1949   Tatt ut av trafikk Stavanger - Lauvåsvågen. 37 [P] "Riskafjord kom seilande"    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau