A A
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger          
       
       
       
       
       
       
       
  D/s "SKJOLDEFJORD" 1923 - ca.1928    
  D/s "MAJOREN I" 1931 - 1946    
       
  Fortegnelse nr.:   P112          
  Oppdatert:   14.03.2021          
  Periode:   1923 - ca.1928 / 1931 - 1946          
  Fotografi:            
  Status:   Ukjent          
       
       
1  Byggeår    1895   1  [P] "Skipet" 3/1998    
2  Byggenummer    -   2  -    
3  Skrog    Christiansand Mekaniske Verksted a/s, Christiansand   3  [P] "Skipet" 3/1998    
4  Utrustning    Christiansand Mekaniske Verksted a/s, Christiansand   4  [P] "Skipet" 3/1998    
             
5  Kjenningssignal    -   5  -   5  -    
                     
6  IMO-nummer    -   6  -   6  -    
                     
7  MMSI-nummer    -   7  -   7  -    
                     
8  Navn    "Kvik"   8  1895 - 1923   8  [P] "Skipet" 3/1998    
9      "Skjoldefjord"   9  1923 - 1931   9  [P] "Skipet" 3/1998    
10      "Majoren I"   10  1931 - 1946   10  [N] jonelaugaland.blogspot.com 31.05.2017    
11      "Vestbjerg"   11  1946 -   11  [P] "Skipet" 3/1998    
                     
12  Rederi / eierforhold    Dampskibet Kviks a/s, Larvik   12  1895 - 1903   12  [P] "Skipet" 3/1998    
13      Tønsberg & Omegns Dampskibsselskab a/s. Tønsberg   13  1903 - 1917   13  [P] "Skipet" 3/1998    
14      Stavanger Havnevesen, Stavanger   14  1917 - 1923   14  [P] "Skipet" 3/1998    
15      Dampskibs a/s Skjoldefjord, Haugesund   15  1923 - ca.1928   15  [P] "Skipet" 3/1998    
16      Stavanger kommune, Stavanger og Kullimport a/s, Stavanger   16  ca.1928 - 1931   16  [P] "Skipet" 3/1998    
17      C. J. Knutsen   17  1931 - 1946   17  [N] jonelaugaland.blogspot.com 31.05.2017    
18      Johan Gotteberg og Bernhard Hattlem, Florø   18  1946 -   18  [P] "Skipet" 3/1998    
                     
19  Type    -   19  -   19  -    
                     
20  Skrogutforming    Konvensjonelt   20  -   20  HMI    
                     
21  Klasse    -   21  -   21  -    
                     
22  Materiale    -   22  -   22  -    
                     
23  Maskinfabrikant    -   23  -   23  -    
                     
24  Maskin produsert    -   24  -   24  -    
                         
25  Maskin A  1 x Compound damp   25  1895 - ca.1946   25  [P] "Skipet" 3/1998    
                         
26  Effekt    -   26  -   26  -    
                         
27  Fart C  9.0 kn   27  1931 -   27  [N] jonelaugaland.blogspot.com 31.05.2017    
                         
28  Forbruk    -   28  -   28  -    
                         
29  Lengde A  19.48 m   29  1895 - 1931   29  [P] "Skipet" 3/1998    
30   C  18.29 m   30  1931 -   30  [N] jonelaugaland.blogspot.com 31.05.2017    
                         
31  Bredde A  4.45 m   31  1895 - 1931   31  [P] "Skipet" 3/1998    
32   C  4.72 m   32  1931 -   32  [N] jonelaugaland.blogspot.com 31.05.2017    
                         
33  Dyptgående    2.65 m   33  -   33  [P] "Skipet" 3/1998    
                         
34  Brutto registertonn A  51 t   34  1895 - 1923   34  [P] "Skipet" 3/1998    
35   B  49 t   35  1923 - 1931   35  [P] "Skipet" 3/1998    
36   C  60 t   36  1931 -   36  [N] jonelaugaland.blogspot.com 31.05.2017    
                         
37  Netto registertonn A  20 t   37  1895 - 1923   37  [P] "Skipet" 3/1998    
38   B  19 t   38  1923 -   38  [P] "Skipet" 3/1998    
                         
39  Dødvekttonn    -   39  -   39  -    
                         
40  Bilkapasitet    0   40  -   40  HMI    
                         
41  Trailerkapasitet    0   41  -   41  HMI    
                         
42  Passasjersertifikat B  110   42  pr.1923    42  [P] "Skipet" 3/1998    
43   C  151   43  1931 -   43  [N] jonelaugaland.blogspot.com 31.05.2017    
                         
44  Mannskap    Ja   44  -   44  HMI    
                         
45  Passasjerlugarer    -   45  -   45  -    
                         
46  Mannskapslugarer    -   46  -   46  -    
                         
47  Dekkshøyde    0   47  -   47  HMI    
                         
48  Tillatt akseltrykk    0   48  -   48  HMI    
                         
49  Tilleggsinformasjon    -   49  -   49  -    
       
       
50   1895   Levert fra Christiansand Mekaniske Verksted a/s, Christiansand til Dampskibet Kviks a/s, Larvik som "Kvik" [A]. Innført i Sandefjord Skipsregister. Hjemmehavn: Larvik 50 [P] "Skipet" 3/1998    
51   1903   Solgt til Tønsberg & Omegns Dampskibsselskab as, Tønsberg. Overført til Tønsberg Skipsregister. Hjemmehavn: Tønsberg. 51 [P] "Skipet" 3/1998    
52   1917   Solgt til Stavanger Havnevesen, Stavanger. Salgssum: 38 000 NOK. Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 52 [P] "Skipet" 3/1998    
53   08.1923   Solgt til Dampskibs a/s Skjoldefjord, Haugesund. Overført til Haugesund Skipsregister. Hjemmehavn: Haugesund. Ommålt [B]. 53 [P] "Skipet" 3/1998    
54   09.08.1923   Satt i trafikk Haugesund - Skjoldevik / Haugesund - Etne. 54 [P] "Skipet" 3/1998    
55   ca.1928   Solgt til Stavanger kommune, Stavanger og Kullimport a/s, Stavanger. Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 55 [P] "Skipet" 3/1998    
56   10.1929   Slettet fra Stavanger Skipsregister som vrak. 56 [P] "Skipet" 3/1998    
57   1931   Solgt til C. J. Knutsen. Innredning, maskin og eksteriør opprustet ved Rosenberg Verft a/s, Stavanger [C]. Omdøpt "Majoren I" 57 [N] jonelaugaland.blogspot.com 31.05.2017    
58   ultimo 06.1931   Satt i trafikk Stavanger - Hommersåk. 58 [N] jonelaugaland.blogspot.com 31.05.2017    
59   1931   Tidvis utleid til Ole Bjerklund som reservefartøy sentrum - Buøy, Stavanger havn, samt til Jøsenfjord Ruteselskap a/s, Stavanger. 59 [N] jonelaugaland.blogspot.com 31.05.2017    
60   1946   Solgt til Haugesund. Omdøpt "Vestbjerg". Innført i Haugesund Skipsregister. Hjemmehavn: Haugesund. Registrert som motorskip. 60 [P] "Skipet" 3/1998    
61   02.1948   Solgt til Johan Gotteberg og Bernhard Hattlem, Florø. Overført til Sunnfjord Skipsregister. Hjemmehavn: Florø. 61 [P] "Skipet" 3/1998    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau