A A
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger        
       
       
       
       
       
       
       
  M/s "SJØFART" 1988 - 2009    
       
  Fortegnelse nr.:   P120          
  Oppdatert:   15.05.2020          
  Periode:   1988 - 2009          
  Fotografi:            
  Status:   Utleieturer          
       
       
1  Byggeår    1980   1  [P] "Skipet" 1/1992    
2  Byggenummer    152   2  [N] sdir.no    
3  Skrog    West Products a/s, Deknepollen   3  [N] sdir.no    
4  Utrustning    Brødrene Aa a/s, Hyen   4  [N] sdir.no    
             
5  Kjenningssignal    L J I X   5  -   5  [N] sdir.no    
                     
6  IMO-nummer    -   6  -   6  -    
                     
7  MMSI-nummer    -   7  -   7  -    
                     
8  Navn    "Pirol"   8  1980 - 1984   8  [P] "Skipet" 2/1988    
9      "Strandfart"   9  1984 - 1988   9  [P] "Skipet" 2/1988    
10      "Sjøfart"   10  1988 -   10  [N] sdir.no    
                     
11  Rederi / eierforhold    Kjell Hunvik, Nordfjordeid   11  1980 - 1984   11  [N] sdir.no    
12      Hans Norland, Jørpeland   12  1984 - 1988   12  [P] "Skipet" 2/1988    
13      K/s Bruse a/s, Torvastad   13  1988 - 1994   13  [N] sdir.no    
14      P/r Røværfjord ANS, Røvær   14  1994 - 2004   14  [N] sdir.no    
15      P/r Røvær Skyssbåt ANS, Røvær   15  2004 - 2009   15  [P] "Skipet" 4/2004    
16      Lyngenfjord Havsafari Karl Idar Berg, Olderdalen   16  2009 -   16  [N] sdir.no    
                     
17  Type    -   17  -   17  -    
                     
18  Skrogutforming    Konvensjonelt   18  -   18  HMI    
                     
19  Klasse    -   19  -   19  -    
                     
20  Materiale    Plast   20  -   20  [N] sdir.no    
                     
21  Maskinfabrikant    -   21  -   21  -    
                     
22  Maskin produsert    -   22  -   22  -    
                     
23  Maskin A  2 x GM Detroit diesel   23  1980 - 1995   23  [P] "Skipet" 1/1992    
                     
24  Effekt A  550 bhk   24  1980 - 1995   24  [P] "Skipet" 1/1992    
                     
25  Fart A  18.0 kn   25  1980 - 1995   25  -    
                     
26  Forbruk    -   26  -   26  -    
                     
27  Lengde    14.51 m   27  -   27  [N] sdir.no    
                     
28  Bredde    4.42 m   28  -   28  [N] sdir.no    
                     
29  Dyptgående    2.20 m   29  -   29  [N] sdir.no    
                     
30  Brutto registertonn    35.99 t   30  -   30  [N] sdir.no    
                     
31  Netto registertonn    21.43 t   31  -   31  [N] sdir.no    
                     
32  Dødvekttonn    -   32  -   32  -    
                     
33  Bilkapasitet    0   33  -   33  HMI    
                     
34  Trailerkapasitet    0   34  -   34  HMI    
                     
35  Passasjersertifikat    48   35  -   35  [N] lyngenfjordhavsafari.no    
                     
36  Mannskap    Ja   36  -   36  HMI    
                     
37  Passasjerlugarer    0   37  -   37  HMI    
                     
38  Mannskapslugarer    0   38  -   38  HMI    
                     
39  Dekkshøyde    0   39  -   39  HMI    
                     
40  Tillatt akseltrykk    0   40  -   40  HMI    
                     
41  Tilleggsinformasjon    -   41  -   41  -    
       
       
42   1980   Levert fra Brødrene Aa a/s, Hyen som "Pirol" [A]. 42 -    
43   02.12.1980   Målt. 43 [N] sdir.no    
44   12.1980   Solgt til Lars O. Horgen, Storebø. Satt i trafikk Hanøy - Ramsøy. 44 [N] sdir.no    
45       Hjemmehavn: Måløy. 45 [P] "Skipet" 3/1984    
46   06.02.1981   Innført i Nordfjordeid Skipsregister. 46 [N] sdir.no    
47   07.1984   Solgt til Hans Norland, Jørpeland. Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 47 [P] "Skipet" 2/1988    
48   08.1984   Omdøpt "Strandfart". 48 [P] "Skipet" 2/1988    
49   02.03.1988   Solgt til k/s Bruse a/s, Torvastad. Salgssum: 1.45 mill NOK. Overført til Haugesund Skipsregister. Hjemmehavn: Haugesund. 49 [N] sdir.no    
50       Reservefartøy for Haugesund - Torvastad / Haugesund - Feøy. 50 [P] "Skipet" 1/1992    
51   13.02.1990   Satt i trafikk Haugesund - Viken. 51 [P] "Skipet" 1/1992    
52   12.1990   Tatt ut av trafikk Haugesund - Viken. 52 [P] "Skipet" 1/1993    
53   01.08.1992   Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 53 [N] sdir.no    
54   1993   Satt i trafikk Haugesund - Røvær. 54 [A] Stavanger Aftenblad 03.10.1998    
55   14.02.1994   Solgt til p/r Røvær Skyssbåt ANS, Røvær. Salgssum: 1.2 mill NOK. 55 [N] sdir.no    
56       Samme trafikk. 56 -    
57   1995   Ombygget med ny maskin. 57 [A] Stavanger Aftenblad 05.09.1997    
58   26.11.1999   Deltok i redningsarbeidet da kat. "Sleipner" forliste, Sletta. 58 [A] Stavanger Aftenblad 07.12.1999    
59       Reddet 13 personer opp fra havet. 59 [A] Stavanger Aftenblad 08.04.2000    
60   05.2000   Tatt ut av trafikk Haugesund - Røvær. 60 HMI    
61   27.09.2004   Drift og eierskap overført til p/r Røvær Skyssbåt ANS, Røvær. 61 [N] sdir.no / [P] "Skipet" 4/2004    
62   03.07.2009   Solgt til Lyngenfjord Havsafari Karl Idar Berg, Olderdalen. Salgssum: 1.2 mill NOK. 62 [N] sdir.no    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau