H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
  "SIRAFJORD" 1969  
                 
    Forside            
 
   
    Kontakt            
    Kilder            
    Forklaring            
    Passasjerfartøy              
    Hurtigbåter              
    Bilferger              
              © Olav Moen  
               
               
    Oppdatert:   14.02.2022        
    Status:   Vaktfartøy       Posisjon på AIS:     
               
    "SIRAFJORD"  [1969 - 1980]  
    Fortegnelse nr. P-51  
       
1   Periode     1969 - 1980 1 HMI  
2   Byggeår     1969 2 [N] sdir.no  
3   Byggenummer     85 3 [N] sdir.no  
4   Skrog     Georg Eides Sønner a/s, Høylandsbygd 4 [N] sdir.no  
5   Utrustning     Georg Eides Sønner a/s, Høylandsbygd 5 [N] sdir.no  
6   Type     -- 6    
7   Skrogutforming     Konvensjonelt 7 HMI  
8   Materiale     Stål 8 [N] sdir.no  
9         9    
10   ▼ IDENTIFIKASJON 10    
11   Periode       Navn 11    
12   1969 - 1985     "Sirafjord" 12 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
13   1985 - 2005     "Sture-Gøran" 13 [N] sdir.no  
14   2005 - 2008     "Sotra" 14 [N] sdir.no  
15   2008 - 2010     "Framfjord" 15 [N] sdir.no  
16   2010 - 2012     "Seaforce Guard" 16 [N] marinetraffic.com  
17   2012 -     "Seaforce" 17 [N] marinetraffic.com  
18           Kallesignal 18    
19   1969 - 2010     LGRU 19 [N] sdir.no  
20   2010 -     HP3778 20 [N] marinetraffic.com  
21           IMO-nummer 21    
22   1987 -     6912499 22 [N] sdir.no  
23           MMSI-nummer 23    
24         370522000 24 [N] marinetraffic.com  
25         25    
26   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 26    
27   Periode       Navn 27    
28   1969 - 1980     Johannes Klovning, Utsira 28 [P] "Skipet" 4/1994  
29   1980 - 1985     Johannes Klovning, Haugesund 29    
30   1985 - 1994     P/r Sture Gøran v/ Stein Karlsen, Brasøy 30 [N] sdir.no  
31   1994 - 2005     Skipsrederiet Sture Gøran a/s, Brasøy 31 [N] sdir.no  
32   2005 - 2008     Team Atlantic a/s, Steinsland 32 [N] sdir.no  
33   2008 - 2010     Fonnes Offshore a/s, Fonnes 33 [N] sdir.no  
34   pr.2022     Glomar Netherlands, Den Helder, Nederland 34 [N] glomaroffshore.com  
35         35    
36   ▼ KLASSIFISERING 36    
37   Periode       Klasse 37    
38   før 2010 - etter 2010     NSC 38 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
39   etter 2010 -     RINA 39 [N] glomaroffshore.com  
40         40    
41   ▼ MASKINERI 41    
42   Periode       Fabrikant 42    
43   1969 - 1997   A   Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 43 [P] "Skipet" 3/1998  
44           Produsert 44    
45       A   1969 45 [P] "Skipet" 3/1998  
46       G   1997 46 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
47           Maskin 47    
48   1969 - 1997   A   1 x Wichmann 3 syl. diesel 48 [P] "Skipet" 3/1998  
49   1997 -   G   1 x Caterpillar 3508 diesel 49 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
50           Effekt 50    
51   1969 - 1997   A   200  bhk 51 [P] "Skipet" 3/1998  
52   1997 -   G   867 bhk 52 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
53           Fart 53    
54   1969 - 1997   A   12.0 kn 54 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
55   1997 -   G   10.0 kn 55 [N] glomaroffshore.com  
56           Forbruk 56    
57   1969 - 1997   A   75 l/t v/ 10.0 kn - 150 l/t v/ 12.0 kn 57 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
58   1997 -   G   80 l/t 58 [N] glomaroffshore.com  
59         59    
60   ▼ MÅL 60    
61   Periode       Lengde 61    
62           30.15 m 62 [N] sdir.no  
63           Bredde 63    
64           6.70 m 64 [N] sdir.no  
65           Dybde 65    
66           3.40 m 66 [N] sdir.no  
67           Brutto tonnasje 67    
68   1969 - 1978   A   138 brt 68 [P] "Skipet" 1/1978  
69   1978 - 1986   B   156 brt 69 [P] "Skipet" 1/1985  
70   1986 [målt 1988] - 1994   D   172 brt 70 [N] sdir.no  
71   1994 [målt 1995] -   F   193 bt 71 [N] sdir.no  
72           Netto tonnasje 72    
73   1986 [målt 1988] - 1994   D   51 nrt 73 [N] sdir.no  
74   1994 [målt 1995] -   F   57 nt 74 [N] sdir.no  
75           Dødvekttonn 75    
76           38 dvt 76 [N] glomaroffshore.com  
77         77    
78   ▼ KAPASITET 78    
79   Periode       Personbiler 79    
80   1969 - 1980   A   2 80    
81           Trailere 81    
82         0 82 HMI  
83           Passasjerer 83    
84           Ja 84 HMI  
85           Passasjerlugarer 85    
86   1969 - 1980   A   0 86 HMI  
87   1980 - etter 1980   C   19 [køysenger] 87 [P] "Skipet" 4/1996  
88   pr.2022   H   7 [11 køysenger] 88 [N] glomaroffshore.com  
89           Mannskapslugarer 89    
90           Ja 90 HMI  
91           Mannskap 91    
92         Ja 92 HMI  
93           Dekkshøyde 93    
94           -- 94    
95           Tillatt akseltrykk 95    
96           -- 96    
97         97    
98   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 98    
99   Lasterom: 1 à 130 m³. Baugpropell: 1 x Brunvoll, 80 bhk. 99 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
100   Ferskvannskap.: 6 m³. Drivstoffkap.: 31.74 m³. Hjelpemaskin: 2 x Hatz 4M41 34 kW. 100 [N] glomaroffshore.com  
101     101    
102   ▼ HISTORIKK 102    
103 05.1969   A   Levert fra Georg Eides Sønner a/s, Høylandsbygd til Johannes Klovning, Utsira som "Sirafjord". 103 [P] "Skipet" 4/1994  
104         Innført i Haugesund Skipregister. Hjemmehavn: Haugesund. Kallesignal: LGRU. 104 [P] "Skipet" 4/1994  
105       Byggekostnad: 1.3 mill NOK. 105 [A] Stavanger Aftenblad 22.10.1974  
106       Satt i trafikk Haugesund - Utsira. 106 [P] "Skipet" 4/1994  
107 03.1978   B   Ombygget til fiskefartøy ved Haugesunds Slip a/s, Haugesund. 107 [P] "Skipet" 1/1978  
108         Fortsatt passasjersertifikat. 108 HMI  
109 1980     Adresseendring: Johannes Klovning, Haugesund. Tatt ut av trafikk Haugesund - Utsira. 109    
110 09.1980   C   Ombygget. Utleid som vakt– og oppholdsfartøy til snuoperasjonen av boligplattformen "Alexander L. Kielland", Gandsfjorden. 110    
111 15.11.1980     Tilbakelevert. 111 [A] Stavanger Aftenblad 15.11.1980  
112 1981     Utleid til Institutt for kontinentalundersøkelser, Svalbard. 112    
113 16.10.1982     Utleid som vakt– og oppholdsfartøy til snuoperasjonen av boligplattformen "Alexander L. Kielland", Gandsfjorden. 113 [A] Stavanger Aftenblad 16.10.1982  
114 13.12.1982     Tilbakelevert. 114 [A] Stavanger Aftenblad 13.12.1982  
115 09.1983     Utleid som vakt– og oppholdsfartøy til snuoperasjonen av boligplattformen "Alexander L. Kielland", Gandsfjorden. 115 [A] Stavanger Aftenblad 14.09.1983  
116 09.1983 ►     Tilbakelevert. 116 HMI  
117 ca.06.1984     Utleid til Institutt for kontinentalundersøkelser, Svalbard. I bruk til geologisk forskning. 117 [A] Stavanger Aftenblad 25.08.1984  
118 ca.08.1984     Tilbakelevert. 118 [A] Stavanger Aftenblad 25.08.1984  
119 04.02.1985     Solgt til p/r Sture Gøran v/ Stein Karlsen, Brasøy. 119 [N] sdir.no  
120 03.1985     Omdøpt "Sture-Gøran". 120 [P] "Skipet" 2/1985  
121       Omklassifisert til arbeidsfartøy. 121 [P] "Skipet" 3/1998  
122       Tatt i bruk som bruksvaktfartøy, Nord-Norge. 122    
123 1986   D   Ombygget. 123    
124 18.12.1986       Overført til Sandnessjøen Skipsregister. Hjemmehavn: Sandnessjøen. 124 [N] sdir.no  
125 02.06.1988   D   Ommålt. 125 [N] sdir.no  
126 01.08.1992       Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 126 [N] sdir.no  
127 06.04.1994       Drift og eierskap overført til Skipsrederiet Sture Gøran a/s, Brasøy. 127 [N] sdir.no  
128 1994   F   Ombygget: Nytt overbygg. 128 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
129 17.11.1995   F   Ommålt. 129 [N] sdir.no  
130 1997   G   Ombygget med ny maskin. 130    
131 ► 11.1997       I bruk som kystvaktfartøy, nr. KV03 ved Kystvaktskvadron Nord, Sortland. I tjeneste i Indre Kystvakt. 131    
132 08.11.1997       Reddet mannskapet fra ringnottråleren "Karaha" etter grunnstøting og forlis, Alstenfjorden. 132 [P] "Skipet" 4/1997  
133 13.03.1998       Deltok i redningsarbeidet da et stor snøskred raserte Skjelfjord. 2 personer omkom. 133    
134 07.11.2005       Solgt til Team Atlantic a/s, Steinsland. Omdøpt "Sotra". Hjemmehavn: Bergen. Salgssum: 2 mill NOK. 134 [N] sdir.no  
135 24.11.2008       Solgt til Fonnes Offshore a/s, Fonnes. Omdøpt "Framfjord". 135 [N] sdir.no  
136 15.11.2010       Solgt til Panama. Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister. 136 [N] sdir.no  
137       Hjemmehavn: Panama City, PA. Omdøpt "Seaforce Guard". Nytt kallesignal: HP3778. 137 [N] marinetraffic.com  
138 17.02.2012     Omdøpt "Seaforce". 138    
139 pr.02.2014       Stasjonert i Den Helder, Nederland. 139 -- | [N] marinetraffic.com  
140 17.01.2016       Observert i Gdansk, Polen. 140 [N] marinetraffic.com  
141 pr.2022   H   Eier: Glomar Netherlands, Den Helder, Nederland 141 [N] glomaroffshore.com  
               
    ▼ FOTOGALLERI    
               
    Bilde 1/5    
 
  Avbildet som: "Sirafjord"    
    I original utgave for       Lokalisering: Haugesund    
    Johannes Klovning i       Tidspunkt: --    
    Utsira-ruten.       Rettighetshaver: Olav Moen    
            Hentet fra: termaloma.com    
               
               
               
               
               
               
    Bilde 2/5    
  Avbildet som: "Sirafjord"    
    Ombygget innvendig med       Lokalisering: Gandsfjorden    
    flere lugarer. Tatt ut av       Tidspunkt: September 1980    
    passasjertrafikk og her       Rettighetshaver: Børre Børretzen    
    med under snuinge av       Hentet fra: digitaltmuseum.no    
    plattformen            
    "Alexander L. Kielland"            
    utenfor Stavanger.            
               
               
               
               
               
    Bilde 3/5    
  Avbildet som: "Sture-Gøran"    
    Ombygget med nytt styre-       Lokalisering: --    
    hus og her i bruk i       Tidspunkt: --    
    kystvakttjenesten.       Rettighetshaver: Bjørn Frismo    
          Hentet fra: marinetraffic.com    
               
               
               
               
               
               
               
    Bilde 4/5    
  Avbildet som: "Framfjord"    
    Overtatt av       Lokalisering: --    
    Framens Offshore og med       Tidspunkt: --    
    nytt navn og ny formast.       Rettighetshaver: Bjørn Frismo    
          Hentet fra: marinetraffic.com    
               
               
               
               
               
               
    Bilde 5/5    
  Avbildet som: "Seaforce"    
    Overtatt av       Lokalisering: Ijmuiden, Nederland    
    Glomar-gruppen, trolig       Tidspunkt: 10. februar 2019    
    en gang før 2014.       Rettighetshaver: Peter Beentjes    
            Hentet fra: marinetraffic.com    
                 
               
               
               
               
               
               
               
               
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
               
               
  x