H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
  "SIRAFJORD" 1958  
                 
    Forside            
 
   
    Kontakt            
    Kilder            
    Forklaring            
    Passasjerfartøy              
    Hurtigbåter              
    Bilferger              
              © Ulf Berntsen  
               
               
    Oppdatert:   16.02.2021        
    Status:   Senket       Posisjon på AIS:     
               
    "SIRAFJORD"  [1958 - 1969]  
    Fortegnelse nr. P-134  
       
1   Periode     1958 - 1969 1 HMI  
2   Byggeår     1948 2 [P] "Skipet" 4/1986  
3   Byggenummer     174 3 [P] "Skipet" 1/1992  
4   Skrog     Skaalurens Skipsbyggeri a/s, Rosendal 4 [P] "Skipet" 4/1986  
5   Utrustning     Skaalurens Skipsbyggeri a/s, Rosendal 5 [P] "Skipet" 4/1986  
6   Type     -- 6    
7   Skrogutforming     Konvensjonelt 7 HMI  
8   Materiale     Tre 8 [N] brage.bibsys.no  
9         9    
10   ▼ IDENTIFIKASJON 10    
11   Periode       Navn 11    
12   1948 - 1958     "Alf II" 12 [P] "Skipet" 2/1983  
13   1958 - 1969     "Sirafjord" 13 [P] "Skipet" 2/1983  
14   1969 - 1986     "Sirafjord II" 14 [N] brage.bibsys.no  
15           Kallesignal 15    
16         LNNV 16 [P] "Skipet" 2/1983  
17           IMO-nummer 17    
18         -- 18    
19           MMSI-nummer 19    
20         -- 20    
21         21    
22   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 22    
23   Periode       Navn 23    
24   1948 - 1958     Flekkefjord Dampskipsselskap a/s, Flekkefjord 24 [P] "Skipet" 1/1992  
25   1958 - 1971     Arthur Klovning og Johannes Klovning, Haugesund 25 [N] sjohistorie.no  
26   1971 - 1979     Arthur Klovning, Haugesund 26 [P] "Skipet" 4/1986  
27   1979 - 1986     Arthur Klovning, Åkrehamn 27 [P] "Skipet" 4/1986  
28         28    
29   ▼ KLASSIFISERING 29    
30   Periode       Klasse 30    
31         -- 31    
32         32    
33   ▼ MASKINERI 33    
34   Periode       Fabrikant 34    
35   1960 - 1986   C   Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 35 [N] brage.bibsys.no  
36           Produsert 36    
37       C   1960 37 [P] "Skipet" 4/1986  
38           Maskin 38    
39   1948 - 1960   A   1 x Union diesel 39 [P] "Skipet" 3/1998  
40   1960 - 1986   C   1 x Wichmann diesel 40 [N] brage.bibsys.no  
41           Effekt 41    
42   1960 - 1986   C   320 bhk 42 [N] brage.bibsys.no  
43           Fart 43    
44           -- 44    
45           Forbruk 45    
46           -- 46    
47         47    
48   ▼ MÅL 48    
49   Periode       Lengde 49    
50           23.50 m 50 [N] brage.bibsys.no  
51           Bredde 51    
52           5.60 m 52 [N] brage.bibsys.no  
53           Dybde 53    
54   1948 - 1969   A   3.14 m 54 [P] "Skipet" 3/1998  
55   1969 - 1986   B   3.10 m 55 [N] brage.bibsys.no  
56           Brutto tonnasje 56    
57   1948 - 1969   A   72 brt 57 [P] "Skipet" 3/1998  
58   1969 - 1983   B   84 brt 58 [N] brage.bibsys.no  
59   1983 - 1986   D   87 brt 59 [P] "Skipet" 3/1998  
60           Netto tonnasje 60    
61   1983 - 1986   D   25 nrt 61 [N] brage.bibsys.no  
62           Dødvekttonn 62    
63           -- 63    
64         64    
65   ▼ KAPASITET 65    
66   Periode       Personbiler 66    
67           0 67 HMI  
68           Trailere 68    
69       0 69 HMI  
70           Passasjerer 70    
71   1948 - 1969   A   Ja 71 HMI  
72   1969 - 1986   B   0 72 HMI  
73           Passasjerlugarer 73    
74           0 74 HMI  
75           Mannskapslugarer 75    
76           -- 76 HMI  
77           Mannskap 77    
78         Ja 78 HMI  
79           Dekkshøyde 79    
80           0 80 HMI  
81           Tillatt akseltrykk 81    
82           0 82 HMI  
83         83    
84   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 84    
85   -- 85    
86         86    
87   ▼ HISTORIKK 87    
88 1948   A   Levert fra Skaalurens Skibsbyggeri, Rosendal til Flekkefjord Dampskipsselskap a/s, Flekkefjord som "Alf II". 88 [P] "Skipet" 1/1992  
89          Innført i Farsund Skipsregister. Hjemmehavn: Flekkefjord. 89 [P] "Skipet" 1/1992  
90 12.09.1948       Gikk prøvetur for aksjonærene. 90 [P] "Skipet" 1/1999  
91
09.1948
      Satt i trafikk Flekkefjord - Lista. 91 [P] "Skipet" 1/1999  
92 06.1958       Solgt til Arthur Klovning og Johannes Klovning, Haugesund. 92 [N] sjohistorie.no  
93         Omdøpt "Sirafjord". Overført til Haugesund Skipsregister. Hjemmehavn: Haugesund 93 [P] "Skipet" 2/1983  
94         Satt i trafikk Utsira - Haugesund. 94 [P] "Skipet" 3/1998  
95 1960   C   Ombygget med ny maskin. 95 [P] "Skipet" 4/1986  
96 1969       Tatt ut av trafikk Haugesund - Utsira. 96 HMI  
97     B   Omdøpt "Sirafjord II". Ombygget til fiskefartøy for småhvalfangst. Innført i Fiskeriregisteret. Fiskerinr.: R-48-U. 97 [P] "Skipet" 4/1986  
98 01.1971       Solgt til Arthur Klovning, Haugesund. 98 [P] "Skipet" 4/1986  
99 05.1979       Adresseendring: Åkrehamn. 99 [P] "Skipet" 4/1986  
100         Fiskerinr.: R-48-K. 100 [P] "Skipet" 3/1998  
101 02.1983   D   Ombygget med nytt broparti. 101 [P] "Skipet" 2/1983  
102 08.1984       Slettet fra Fiskeriregisteret. 102 [P] "Skipet" 4/1986  
103 1986       Nedrigget, Vedavågen. 103 [P] "Skipet" 1/1986  
104 07.10.1986       Slettet fra Haugesund Skipsregister. 104 [P] "Skipet" 4/1986  
105 høst 1986       Senket, Nedstrandsfjorden. 105 [P] "Skipet" 3/1998  
               
    ▼ FOTOGALLERI    
               
    Bilde 1/1    
 
  Avbildet som: "Sirafjord"    
    I trafikk i Utsira-ruten.       Lokalisering: Utsira    
            Tidspunkt: 25. juli 1968    
            Rettighetshaver: Ulf Berntsen    
            Hentet fra: folk.uio.no/ulfb    
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
               
               
  x