H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
  "SIRAFJORD" 1931  
                 
    Forside              
 
   
    Kontakt            
    Kilder            
    Forklaring            
    Passasjerfartøy              
    Hurtigbåter              
    Bilferger              
              © Vormedal Forlag  
               
               
    Oppdatert:   09.03.2021        
    Status:   Forlist       Posisjon på AIS:     
               
    "SIRAFJORD"  [1931-1940 / 1945-1958]  
    Fortegnelse nr. P-21  
       
1   Periode     1931-1940 / 1945-1958 1 HMI  
2   Byggeår     1931 2 [P] "Skipet" 3/1998  
3   Byggenummer     -- 3    
4   Skrog     Brødrene Ottesen, Sagvåg 4 [P] "Skipet" 3/1998  
5   Utrustning     Brødrene Ottesen, Sagvåg 5 [P] "Skipet" 3/1998  
6   Type     -- 6    
7   Skrogutforming     Konvensjonelt 7 HMI  
8   Materiale     Tre 8 HMI  
9         9    
10   ▼ IDENTIFIKASJON 10    
11   Periode       Navn 11    
12   1931 - 1960     "Sirafjord" 12 [P] "Skipet" 3/1998  
13   1960 - 1965     "Speider" 13 [N] tidsmaskinen.no  
14           Kallesignal 14    
15   1934 - 1965     LHGT 15 [N] skipsfarts-forum.net 31.10.2021 | [N] tidsmaskinen.no  
16           IMO-nummer 16    
17         -- 17    
18           MMSI-nummer 18    
19         -- 19    
20         20    
21   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 21    
22   Periode       Navn 22    
23   1931 - 1954     Johannes Klovning, Utsira 23 [P] "Skipet" 3/1998  
24   1954 - 1960     Johannes Klovning og Arthur Klovning, Utsira 24 [P] "Skipet" 3/1998  
25   1960     Per Fadnes, Stord 25 [N] tidsmaskinen.no  
26   1960     Johan G. Johansen, Stord 26 [N] tidsmaskinen.no  
27   1960 - 1965     Erling Monsen og Einar Monsen, Veavågen 27 [N] tidsmaskinen.no  
28         28    
29   ▼ KLASSIFISERING 29    
30   Periode       Klasse 30    
31         -- 31    
32         32    
33   ▼ MASKINERI 33    
34   Periode       Fabrikant 34    
35   1931 - etter 1931   A   Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 35 [P] "Skipet" 3/1998  
36           Produsert 36    
37           -- 37    
38           Maskin 38    
39   1931 - etter 1931   A   1 x Rubb diesel 39 [P] "Skipet" 3/1998  
40   etter 1931 - 1965   B   1 x Rubb diesel 40 [P] "Skipet" 3/1998  
41           Effekt 41    
42   1931 - etter 1931   A   60 bhk 42 [P] "Skipet" 3/1998  
43   etter 1931 - 1965   B   100 bhk 43 [P] "Skipet" 3/1998  
44           Fart 44    
45   1931 - etter 1931   A   10.0 kn 45 [P] "Haugalendingen" 2009 - 2010  
46           Forbruk 46    
47       -- 47    
48         48    
49   ▼ MÅL 49    
50   Periode       Lengde 50    
51           18.29 m 51 [P] "Skipet" 3/1998  
52           Bredde 52    
53           -- 53    
54           Dybde 54    
55           -- 55    
56           Brutto tonnasje 56    
57           48 brt 57 [N] tidsmaskinen.no  
58           Netto tonnasje 58    
59           -- 59    
60           Dødvekttonn 60    
61           -- 61    
62         62    
63   ▼ KAPASITET 63    
64   Periode       Personbiler 64    
65           0 65 HMI  
66           Trailere 66    
67       0 67 HMI  
68           Passasjerer 68    
69           Ja 69 HMI  
70           Passasjerlugarer 70    
71       0 71 HMI  
72           Mannskapslugarer 72    
73         -- 73 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
74           Mannskap 74    
75         Ja 75 HMI  
76           Dekkshøyde 76    
77           0 77 HMI  
78           Tillatt akseltrykk 78    
79       0 79 HMI  
80         80    
81   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 81    
82   Motorkutter. 82 [P] "Skipet" 3/1998  
83     83    
84   ▼ HISTORIKK 84    
85 1931   A   Levert fra Brødrene Ottesen, Sagvåg til Johannes Klovning, Utsira som "Sirafjord". 85 [P] "Skipet" 3/1998  
86         Satt i trafikk Utsira - Haugesund. 86 [P] "Skipet" 3/1998  
87 1931 ►   B   Ombygget med ny maskin. 87 [P] "Skipet" 3/1998  
88 01.01.1934       Nytt kallesignal: LHGT. 88 [N] skipsfarts-forum.net 31.10.2021 | [N] tidsmaskinen.no  
89 1940       Beslagelagt av Die Deutsche Kriegsmarine. 89 [P] "Skipet" 3/1998  
90 11.1940       Skadet av mine ved Utsira. 90 [N] tidsmaskinen.no  
91 14.02.1941       Skadet under alliert angrep på Haugesund. 2 tyske soldater og 1 sivilist omkom. 91 [N] tidsmaskinen.no  
92 1945       Tilbakelevert og lagt til reparasjon. 92 [P] "Haugalendingen" 2009 - 2010  
93 1947       Satt i trafikk Utsira - Haugesund. 93 [P] "Skipet" 3/1998  
94 1948       Registrert med fiskerinr. R-10-U. 94 [N] tidsmaskinen.no  
95 1954       Drift og eierskap overført til Johannes Klovning og Arthur Klovning, Utsira. 95 [P] "Skipet" 3/1998  
96 1958       Tatt ut av trafikk. 96 [P] "Skipet" 3/1998  
97 06.1960       Solgt til Per Fadnes, Stord. 97 [N] tidsmaskinen.no  
98 07.1960       Solgt til Johan G. Johansen, Stord. I bruk som fiskefartøy. 98 [N] tidsmaskinen.no  
99 11.1960       Solgt til Erling Monsen og Einar Monsen, Veavågen. Omdøpt "Speider". Fiskerinr. R-420-A. 99 [N] tidsmaskinen.no  
100 02.06.1965     Forliste under slep på Fladen-felten, Nordsjøen. Lokalisering: Kanten. 100 [N] tidsmaskinen.no  
               
    ▼ FOTOGALLERI    
               
    Bilde 1/1    
 
  Avbildet som: "Sirafjord"    
    Et kjent bilde i Haugesund       Lokalisering: Haugesund    
    både før og etter       Tidspunkt: --    
    2. verdenskrig.       Rettighetshaver: Vormedal Forlag a/s    
            Hentet fra: "Historien om Haugalandet - 1950-tallet"    
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
               
               
  x