A  
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger          
       
       
       
       
       
       
       
  M/s "SANDNES" 1950 - 1974    
       
  Fortegnelse nr.:   P8          
  Oppdatert:   04.04.2021          
  Periode:   1950 - 1974          
  Fotografi:                
  Status:   Veteranfartøy          
       
       
1  Byggeår    1950   1  [P] "Skipet" 4/1987    
2  Byggenummer    374   2  [P] "Skipet" 2/1990    
3  Skrog    Nylands Mekaniske Verksted a/s, Oslo   3  [P] "Skipet" 2/1990    
4  Utrustning    Nylands Mekaniske Verksted a/s, Oslo   4  [P] "Skipet" 2/1976    
             
5  Kjenningssignal    L C F B   5  -   5  [N] sdir.no    
                     
7  IMO-nummer    5310905   7  -   7  [N] sdir.no    
                     
8  MMSI-nummer    258126000   8  -   8  [N] marinetraffic.com    
                     
9  Navn    "Sandnes"   9  1950 - 1974   9  [N] sdir.no    
10      "Vikingfjord"   10  1974 - 1978   10  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
11      "Gann"   11  1978 - 1995   11  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
12      "Sjøkurs"   12  1995 - 2007   12  [N] sdir.no    
13      "Sandnes"   13  2007 -   13  [N] sdir.no    
                     
14  Rederi / eierforhold    Sandnæs Dampskips-Aktieselskab, Sandnes   14  1950 - 1974   14  [P] "Fjordabåtene"    
15      Simon Møkster a/s, Stavanger   15  1974 - 1978   15  [P] "Skipet" 1/1982    
16      Unge Sjømenns Kristelige Forening, Rogaland Sjøaspirantskole, Stavanger   16  1978 - 1995   16  [N] sdir.no    
17      Sørlandet Seilende Skoleskibs Institution, Kristiansand   17  1995 - 2007   17  [N] sdir.no    
18      Ryfylke Dampskibsselskab a/s, Stavanger   18  2007 -   18  [N] sdir.no    
                     
19  Type    -   19  -   19  -    
                     
20  Skrogutforming    Konvensjonelt   20  -   20  HMI    
                         
21  Klasse    Skipskontrollen   21  før 1992 - før 2000   21  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
22      NSC   22  før 2000 -   22  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
23  Materiale    Stål [skrog]   23  -   23  [N] sdir.no    
24      Stål og aluminium [overbygg]   24  -   24  [N] norsk-fartoyvern.no    
                         
25  Maskinfabrikant    Atlas Diesel a/b, Stockholm, Sverige   25  -   25  [P] "Skipet" 4/1991    
                     
26  Maskin produsert    1950   26  -   26  [P] "Skipet" 4/1991    
                         
27  Maskin    1 x 2T DM Atlas Polar 6 syl. diesel   27  -   27  [P] "Skipet" 1/1982    
                         
28  Effekt    1800 bhk   28  -   28  [P] "Skipet" 1/1982    
                         
29  Fart    16.37 kn   29  -   29  [P] "Skipet" 2/2007    
                         
30  Forbruk    7000 l/d   30  -   30  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
31  Lengde    72.54 m   31  -   31  [N] sdir.no    
                         
32  Bredde    10.97 m   32  -   32  [N] sdir.no    
                         
33  Dyptgående    6.97 m   33  -   33  [N] sdir.no    
                         
34  Brutto registertonn C  1534.03 t   34  1978 - 1994   34  [N] sdir.no    
35   I  1433 t   35  1994   35  [N] sdir.no    
36   G  1432 t   36  1994 -   36  [N] sdir.no    
                         
37  Netto registertonn C  810.53 t   37  1978 - 1994   37  [N] sdir.no    
38   I  429 t   38  1994   38  [N] sdir.no    
39   G  663 t   39  1994 -   39  [N] sdir.no    
                         
40  Dødvekttonn G  721 t   40  1994 -   40  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
41  Bilkapasitet    0   41  -   41  HMI    
                         
42  Trailerkapasitet    0   42  -   42  HMI    
                         
43  Passasjersertifikat A  600   43  1950 - 1978   43  [A] Haugesunds Avis 29.03.1950    
44   C  399   44  1978 - før 2000   44  -    
45   F  399 [innenriks] - 99 [utenriks]   45  pr.2000 - 2007   45  -    
46   D  100   46  2007 - 2012   46  -    
47   E  220   47  2012 -   47  -    
                         
48  Mannskap    Ja   48  -   48  HMI    
                         
49  Passasjerlugarer A  Køyplasser: 146 [1.ste klasse] - 76 [2.dre klasse]   49  1950 - 1955   49  [P] "Skipet" 4/1991    
50   B  Køyplasser: 146 [1.ste klasse] - 116 [2.dre klasse]   50  1955 - før 2008   50  [P] "Skipet" 1/2010    
51   H  80 [150 køyplasser]   51  før 2008 -   51  [N] mssandnes.no    
                         
52  Mannskapslugarer    Ja   52  -   52  HMI    
                         
53  Dekkshøyde    0   53  -   53  HMI    
                           
54  Tillatt akseltrykk    0   54  -   54  HMI    
                         
55  Tilleggsinformasjon    Sitteplasser: 46 [salong 1.ste klasse] - 22 [salong 2.dre klasse]   55  -   55  [N] mssandnes.no    
56      Sitteplasser: 12 [herresalong] - 10 [damesalong]   56  -   56  [N] mssandnes.no    
       
       
57   23.03.1950   Levert fra Nylands Mekaniske Verksted a/s, Oslo til Sandnæs Dampskips-Aktieselskab, Sandnes som "Sandnes" [A]. Hjemmehavn: Sandnes. 57 [P] "Skipet" 2/2007    
58       Byggesum: 7 mill NOK. 58 [P] "Fjordabåtene"    
59   25.03.1950   Ankom Sandnes. 59 [P] "Fjordabåtene"    
60   01.04.1950   Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 60 [P] "Skipet" 4/1991    
61   13.04.1950   Innført i Stavanger Skipsregister. 61 [N] sdir.no    
62   02.1955   Ombygget ved Bergen Mekaniske Verksted a/s, Bergen: Flere køyplasser innredet på 2. klasse [B]. 62 [P] "Skipet" 1/2010    
63   10.1968   Grunnberøring, Kopervik. 63 [P] "Fjordabåtene"    
64   02.09.1974   I opplag, Stavanger. 64 [A] Stavanger Aftenblad 31.08.1974    
65   03.10.1974   Solgt til Simon Møkster a/s, Stavanger. Omdøpt "Vikingfjord". 65 [P] "Skipet" 1/1982    
66       Salgssum: 1.5 mill NOK. 66 [P] "Skipet" 4/1991    
67   25.01.1975   Utleid til Tangen Verft a/s, Arendal som losji-skip. 67 [A] Stavanger Aftenblad 25.01.1975    
68   ultimo 03.1975   Tilbakelevert. 68 [A] Stavanger Aftenblad 25.01.1975    
69   ca.06.1975   I bruk som hotellfartøy, Arendal. 69 [P] "Skipet" 1/1975    
70   ca.09.1975   Tilbakelevert. 70 [P] "Skipet" 1/2010    
71   ultimo 01.1978   Til Georg Eides Sønner a/s, Høylandsbygd for ombygging og opprustning. 71 [A] Stavanger Aftenblad 27.01.1978    
72   09.02.1978   Overtatt av Unge Sjømenns Kristelige Forening, Rogaland Sjøaspirantskole, Stavanger. 72 [P] "Skipet" 1/2010    
73   04.04.1978   Solgt til Unge Sjømenns Kristelige Forening, Rogaland Sjøaspirantskole, Stavanger. Salgssum: 1.3 mill NOK. Omdøpt "Gann". 73 [N] sdir.no    
74   30.04.1978   Ferdig ved Georg Eides Sønner a/s, Høylandsbygd og sertifikat endret [C]. 74 [P] "Skipet" 1/2010 / [P] "Skipet" 1/1978    
75       Bl.a. forlenging av båtdekk til spisesal for 180 personer, nye livbåter, nytt brannvarslingsanlegg, nytt kjøle-/fryserom. Kostnad: 1.3 mill NOK. 75 [P] "Skipet" 1/2010    
76   29.05.1978   Målt [C]. 76 [N] sdir.no    
77   01.08.1992   Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 77 [N] sdir.no    
78   15.07.1994   Ommålt [I]. 78 [N] sdir.no    
79   26.09.1994   Ommålt [G]. 79 [N] sdir.no    
80   09.11.1995   Solgt til Sørlandet Seilende Skoleskibs Institution, Kristiansand. Omdøpt "Sjøkurs". Hjemmehavn: Kristiansand. 80 [N] sdir.no    
81       Kostnad: 6.1 mill NOK. I bruk som skoleskip, Kongshavn. 81 [P] "Skipet" 1/2010    
82   01.07.1999   I bruk som hotellfartøy "Hotel Neptun", Kristiansand. 82 [P] "Skipet" 4/1999    
83   15.08.1999   Avsluttet som hotellfartøy. 83 [P] "Skipet" 4/1999    
84   pr.2000   Sertifikat endret [F]. 84 -    
85   07.11.2006   Kolliderte med kaien, Oslo havn. 85 [A] Stavanger Aftenblad 08.11.2006    
86   07.03.2007   Ankom Stavanger. 86 [P] "Skipet" 2/2007    
87   14.03.2007   Omdøpt "Sandnes". 87 [N] sdir.no    
88   medio 03.2007   Til Skude Verft a/s, Skudeneshavn for opprusting og ombygging. 88 [P] "Skipet" 1/2010    
89   24.04.2007   Solgt til Ryfylke Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Hjemmehavn: Sandnes. 89 [N] sdir.no    
90       Salgssum: 9.66 mill NOK. 90 [A] Stavanger Aftenblad 08.02.2007    
91   26.04.2007   Ombygget og opprustet til original utgave ved Skude Verft a/s, Skudeneshavn. I bruk til utleieturer, Ryfylke [ D ]. 91 [A] Stavanger Aftenblad 25.04.2007 / -    
92   2007   Status 'Vernet skip' av Riksantikvaren. 92 [N] norsk-fartoyvern.no    
93   ► 2008   Lugarkapasitet endret [H]. 93 [N] mssandnes.no    
94   12.05.2011   Rente på h.båt "Rygerfjord" p.g.a. feilkobling på giret, Stavanger havn. 94 [N] stavanger-aftenblad.no 12.05.2011    
95   06.2012   Sertifikat endret [E]. 95 -    
96   07.06.2014   Grunnberøring, Lindøysundet. 96 [N] stavanger-aftenblad.no 07.06.2014    
97   03.2017   660 000 NOK tildelt av Riksantikvaren. 97 [N] nrk.no/rogaland 06.03.2017    
98   2019   915 000 NOK tildelt av Riksantikvaren. 98 [P] "Skipet" 2/2019    
99   2021   Tildelt 1.2 mill NOK over statsbudsjettet. 99 [A] Stavanger Aftenblad 03.12.2020    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau