֍ H M I  
  SKIPSARKIV ROGALAND - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
            P-8 "Sandnes"  
     
     
  MENY     FORSIDE   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
  BILDE             "SANDNES"    
             
       
   
           
           
             
       
       
           
       
    Status: Veteran-/utleiefartøy  
  "SANDNES" Oppdatert: 22.07.2021  
     
     
1 Fortegnelsenr.:   P-8   1
2 Periode:   1950 - 1974   2
     
3 Byggeår:   1950   [P] "Skipet" 4/1987 3
4 Byggenummer:   374   [P] "Skipet" 2/1990 4
5 Skrog:   Nylands Mekaniske Verksted a/s, Oslo   [P] "Skipet" 2/1990 5
6 Utrustning:   Nylands Mekaniske Verksted a/s, Oslo   [P] "Skipet" 2/1976 6
     
7 Type:   --   -- 7
8 Skrogutforming:   Konvensjonelt   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 8
9 Materiale:   Stål [skrog]   [N] sdir.no 9
10     Stål og aluminium [overbygg]   [N] norsk-fartoyvern.no 10
     
     
     
11  Periode   Identifikasjon 11
12     Kallesignal   12
13     L C F B   [N] sdir.no 13
14     IMO-nummer   14
15 1987 -   5310905   [N] sdir.no 15
16     MMSI-nummer   16
17     258126000   [N] marinetraffic.com 17
18     Navn   18
19 1950 - 1974   "Sandnes"   [N] sdir.no 19
20 1974 - 1978   "Vikingfjord"   [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" 20
21 1978 - 1995   "Gann"   [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" 21
22 1995 - 2007   "Sjøkurs"   [N] sdir.no 22
23 2007 -   "Sandnes"   [N] sdir.no 23
     
     
     
24  Periode   Rederi / eierforhold 24
25 1950 - 1974   Sandnæs Dampskips-Aktieselskab, Sandnes   [P] "Fjordabåtene" 25
26 1974 - 1978   Simon Møkster a/s, Stavanger   [P] "Skipet" 1/1982 26
27 1978 - 1995   Unge Sjømenns Kristelige Forening, Rogaland Sjøaspirantskole, Stavanger   [N] sdir.no 27
28 1995 - 2007   Sørlandet Seilende Skoleskibs Institution, Kristiansand   [N] sdir.no 28
29 2007 -   Ryfylke Dampskibsselskab a/s, Stavanger   [N] sdir.no 29
     
     
     
30  Periode   Klasse 30
31 før 1992 - før 2000 Skipskontrollen   [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" 31
32 før 2000 - NSC   [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" 32
     
     
     
33  Periode   Maskin 33
34     Fabrikant   34
35     Atlas Diesel a/b, Stockholm, Sverige   [P] "Skipet" 4/1991 35
36     Produsert   36
37     1950   [P] "Skipet" 4/1991 37
38     Maskin   38
39     1 x 2T DM Atlas Polar 6 syl. diesel   [P] "Skipet" 1/1982 39
40     Effekt   40
41     1800 bhk   [P] "Skipet" 1/1982 41
42     Fart   42
43     16.37 kn   [P] "Skipet" 2/2007 43
44     Forbruk   44
45     7000 l/d   [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" 45
     
     
     
46  Periode   Mål 46
47     Lengde   47
48     72.54 m   [N] sdir.no 48
49     Bredde   49
50     10.97 m   [N] sdir.no 50
51     Dybde   51
52     6.97m   [N] sdir.no 52
53     Brutto tonnasje   53
54 1978 - 1994 C 1534.03 brt   [N] sdir.no 54
55 1994 I 1433 bt   [N] sdir.no 55
56 1994 - G 1432 bt   [N] sdir.no 56
57     Netto tonnasje   57
58 1978 - 1994 C 810.53 nrt   [N] sdir.no 58
59 1994 I 429 nt   [N] sdir.no 59
60 1994 - G 663 nt   [N] sdir.no 60
61     Dødvekttonn   61
62 1994 - G 721 dvt   [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" 62
     
     
     
63  Periode   Kapasitet 63
64     Personbiler   64
65     0   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 65
66     Trailere   66
67     0   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 67
68     Passasjerer   68
69 1950 - 1978 A 600   [A] Haugesunds Avis 29.03.1950 69
70 1978 - før 2000 C 399   [P] "Skipet" 1/1978 70
71 pr.2000 - 2007 F 399 [innenriks] - 99 [utenriks]   -- 71
72 2007 - 2012 D 100   -- 72
73 2012 - E 220   -- 73
74     Passasjerlugarer   74
75 1950 - 1955 A Køyplasser: 146 [1.ste klasse] - 76 [2.dre klasse]   [P] "Skipet" 4/1991 75
76 1955 - før 2008 B Køyplasser: 146 [1.ste klasse] - 116 [2.dre klasse]   [P] "Skipet" 1/2010 76
77 før 2008 - H 80 [150 køyplasser]   [N] mssandnes.no 77
78     Mannskapslugarer   78
79     Ja   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 79
80     Mannskap   80
81     Ja   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 81
82     Dekkshøyde   82
83     Fri   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 83
84     Tillatt akseltrykk   84
85     --   -- 85
     
     
     
86  Tilleggsinformasjon 86
87 Sitteplasser: 46 [salong 1.ste klasse] - 22 [salong 2.dre klasse] - 12 [herresalong] - 10 [damesalong].   [N] mssandnes.no 87
     
     
     
     
88 23.03.1950 A Levert fra Nylands Mekaniske Verksted a/s, Oslo til Sandnæs Dampskips-Aktieselskab, Sandnes som "Sandnes". Hjemmehavn: Sandnes.   [P] "Skipet" 2/2007 88
89     Byggesum: 7 mill NOK.   [P] "Fjordabåtene" 89
90 25.03.1950   Ankom Sandnes.   [P] "Fjordabåtene" 90
91 01.04.1950   Satt i trafikk Stavanger - Bergen.   [P] "Skipet" 4/1991 91
92 13.04.1950   Innført i Stavanger Skipsregister.   [N] sdir.no 92
93 02.1955 B Ombygget ved Bergen Mekaniske Verksted a/s, Bergen: flere køyplasser innredet på 2. klasse.   [P] "Skipet" 1/2010 93
94 10.1968   Grunnberøring, Kopervik.   [P] "Fjordabåtene" 94
95 02.09.1974   I opplag, Stavanger.   [A] Stavanger Aftenblad 31.08.1974 95
96 03.10.1974   Solgt til Simon Møkster a/s, Stavanger. Omdøpt "Vikingfjord".   [P] "Skipet" 1/1982 96
97     Salgssum: 1.5 mill NOK.   [P] "Skipet" 4/1991 97
98 25.01.1975   Utleid til Tangen Verft a/s, Arendal som losji-skip.   [A] Stavanger Aftenblad 25.01.1975 98
99 ultimo 03.1975   Tilbakelevert.   [A] Stavanger Aftenblad 25.01.1975 99
100 ca.06.1975   I bruk som hotellfartøy, Arendal.   [P] "Skipet" 1/1975 100
101 ca.09.1975   Tilbakelevert.   [P] "Skipet" 1/2010 101
102 ultimo 01.1978   Til Georg Eides Sønner a/s, Høylandsbygd for ombygging og opprustning.   [A] Stavanger Aftenblad 27.01.1978 102
103 09.02.1978   Overtatt av Unge Sjømenns Kristelige Forening, Rogaland Sjøaspirantskole, Stavanger.   [P] "Skipet" 1/2010 103
104 04.04.1978   Solgt til Unge Sjømenns Kristelige Forening, Rogaland Sjøaspirantskole, Stavanger. Salgssum: 1.3 mill NOK. Omdøpt "Gann".   [N] sdir.no 104
105 30.04.1978 C Ferdig ved Georg Eides Sønner a/s, Høylandsbygd og sertifikat endret.   [P] "Skipet" 1/2010 | [P] "Skipet" 1/1978 105
106     Bl.a. forlenging av båtdekk til spisesal for 180 personer, nye livbåter, nytt brannvarslingsanlegg, nytt kjøle-/fryserom. Kostnad: 1.3 mill NOK.   [P] "Skipet" 1/2010 106
107 29.05.1978 C Målt.   [N] sdir.no 107
108 01.08.1992   Overført til Norsk Ordinært Skipsregister.   [N] sdir.no 108
109 15.07.1994 I Ommålt fra brutto-/nettoregistertonn til brutto-/nettotonn.   [N] sdir.no | [P] Skipsmålingskonvensjonen 1969 109
110 26.09.1994 G Ommålt.   [N] sdir.no 110
111 09.11.1995   Solgt til Sørlandet Seilende Skoleskibs Institution, Kristiansand. Omdøpt "Sjøkurs". Hjemmehavn: Kristiansand.   [N] sdir.no 111
112     Kostnad: 6.1 mill NOK. I bruk som skoleskip, Kongshavn.   [P] "Skipet" 1/2010 112
113 01.07.1999   I bruk som hotellfartøy "Hotel Neptun", Kristiansand.   [P] "Skipet" 4/1999 113
114 15.09.1999   Avsluttet som hotellfartøy.   [P] "Skipet" 4/1999 114
115 pr.2000 F Sertifikat endret.   -- 115
116 07.11.2006   Kolliderte med kaien, Oslo havn.   [A] Stavanger Aftenblad 08.11.2006 116
117 07.03.2007   Ankom Stavanger.   [P] "Skipet" 2/2007 117
118 14.03.2007   Omdøpt "Sandnes".   [N] sdir.no 118
119 medio 03.2007   Til Skude Verft a/s, Skudeneshavn for opprusting og ombygging.   [P] "Skipet" 1/2010 119
120 24.04.2007   Solgt til Ryfylke Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Hjemmehavn: Sandnes.   [N] sdir.no 120
121     Salgssum: 9.66 mill NOK.   [A] Stavanger Aftenblad 08.02.2007 121
122 26.04.2007 D Ombygget og opprustet til original utgave ved Skude Verft a/s, Skudeneshavn. I bruk til utleieturer, Ryfylke.   [A] Stavanger Aftenblad 25.04.2007 | HMI 122
123 2007   Status 'Vernet skip' av Riksantikvaren.   [N] norsk-fartoyvern.no 123
124 ► 2008 H Lugarkapasitet endret.   [N] mssandnes.no 124
125 12.05.2011   Rente på h.båt "Rygerfjord" p.g.a. feilkobling på giret, Stavanger havn.   [N] stavanger-aftenblad.no 12.05.2011 125
125 06.2012 E Sertifikat endret.   -- 125
126 07.06.2014   Grunnberøring, Lindøysundet.   [N] stavanger-aftenblad.no 07.06.2014 126
127 03.2017   660 000 NOK tildelt av Riksantikvaren.   [N] nrk.no/rogaland 06.03.2017 127
128 ca.2018   Utleid som rekvisitt til filmen "Atlantic Crossing".   HMI | [N] stavanger-aftenblad.no 22.07.2021 128
129 2019   915 000 NOK tildelt av Riksantikvaren.   [P] "Skipet" 2/2019 129
130 2021   Tildelt 1.2 mill NOK over statsbudsjettet.   [A] Stavanger Aftenblad 03.12.2020 130
131 21.07.2021   Vanninntrenging ved kailigge, Stavanger.   [N] stavanger-aftenblad.no 22.07.2021 131
132 22.07.2021   Hull fra drypptæring ved et avløp funnet og tettet.   [N] stavanger-aftenblad.no 22.07.2021 132
     
     
     
     
     
  Avbildet som: "Sandnes"  
        Rettighetshaver: HMI v/ Sølve Hatteland  
        Lokalisering: Oanes  
        Tidspunkt: 30. august 2014  
             
           
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
           
     
     
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau