H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
  "SANDNES" 1950  
                     
    Forside            
 
    Kontakt              
    Kilder              
    Forklaring              
    Passasjerfartøy                
    Hurtigbåter              
    Bilferger             © HMI v/ Sølve Hatteland  
                   
                   
                   
    Oppdatert:   22.07.2021          
    Status:   Veteranfartøy         Posisjon på AIS:     
                   
      Fortegnelse nr. P-8  
      "SANDNES"  [1950 - 1974]  
                   
1   Periode       1950 - 1974 1 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
2   Byggeår       1950 2 [P] "Skipet" 4/1987  
3   Byggenummer       374 3 [P] "Skipet" 2/1990  
4   Skrog       Nylands Mekaniske Verksted a/s, Oslo 4 [P] "Skipet" 2/1990  
5   Utrustning       Nylands Mekaniske Verksted a/s, Oslo 5 [P] "Skipet" 2/1976  
6   Type       -- 6    
7   Skrogutforming       Konvensjonelt 7 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
8   Materiale       Stål [skrog] - stål og aluminum [overbygg] 8 [N] sdir.no | [N] norsk-fartoyvern.no  
9           9            
10   ▼ IDENTIFIKASJON 10    
11   Periode       Navn 11    
12   1950 - 1974       "Sandnes" 12 [N] sdir.no  
13   1974 - 1978       "Vikingfjord" 13 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
14   1978 - 1995       "Gann" 14 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
15   1995 - 2007       "Sjøkurs" 15 [N] sdir.no  
16   2007 -       "Sandnes" 16 [N] sdir.no  
17           Kallesignal 17    
18           LCFB 18 [N] sdir.no  
19           IMO-nummer 19    
20   1987 -       5310905 20 [N] sdir.no  
21           MMSI-nummer 21    
22           258126000 22 [N] marinetraffic.com  
23           23            
24   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 24    
25   Periode       Navn 25    
26   1950 - 1974       Sandnæs Dampskips-Aktieselskab, Sandnes 26 [P] "Fjordabåtene"  
27   1974 - 1978       Simon Møkster a/s, Stavanger 27 [P] "Skipet" 1/1982  
28   1978 - 1995       Unge Sjømenns Kristelige Forening, Rogaland Sjøaspirantskole, Stavanger 28 [N] sdir.no  
29   1995 - 2007       Sørlandet Seilende Skoleskibs Institution, Kristiansand 29 [N] sdir.no  
30   2007 -       Ryfylke Dampskibsselskab a/s, Stavanger 30 [N] sdir.no  
31           31            
32   ▼ KLASSIFISERING 32    
33   Periode       Klasse 33    
34   før 1992 - før 2000       Skipskontrollen 34 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
35   før 2000 -       NSC 35 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
36           36            
37   ▼ MASKINERI 37    
38   Periode       Fabrikant 38    
39           Atlas Diesel a/b, Stockholm, Sverige 39 [P] "Skipet" 4/1991  
40           Produsert 40    
41           1950 41 [P] "Skipet" 4/1991  
42           Maskin 42    
43           1 x 2T DM Atlas Polar 6 syl. diesel 43 [P] "Skipet" 1/1982  
44           Effekt 44    
45           1800 bhk 45 [P] "Skipet" 1/1982  
46           Fart 46    
47           16.37 kn 47 [P] "Skipet" 2/2007  
48           Forbruk 48    
49         7000 l/d 49 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
50           50            
51   ▼ MÅL 51    
52   Periode       Lengde 52    
53           72.54 m 53 [N] sdir.no  
54           Bredde 54    
55           10.97 m 55 [N] sdir.no  
56           Dybde 56    
57           6.97 m 57 [N] sdir.no  
58           Brutto tonnasje 58    
59   1978 - 1994   C   1534.03 brt 59 [N] sdir.no  
60   1994   I   1433 bt 60 [N] sdir.no  
61   1994 -   G   1432 bt 61 [N] sdir.no  
62           Netto tonnasje 62    
63   1978 - 1994   C   810.53 nrt 63 [N] sdir.no  
64   1994   I   429 nt 64 [N] sdir.no  
65   1994 -   G   663 nt 65 [N] sdir.no  
66           Dødvekttonn 66    
67           721 dvt 67 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
68           68            
69   ▼ KAPASITET 69    
70   Periode       Personbiler 70    
71           0 71 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
72           Trailere 72    
73         0 73 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
74           Passasjerer 74    
75   1950 - 1978   A   600 75 [A] Haugesunds Avis 29.03.1950  
76   1978 - før 2000   C   399 76 [P] "Skipet" 1/1978  
77   pr.2000 - 2007   F   399 [innenriks] - 99 [utenriks] 77    
78   2007 - 2012   D   100 78    
79   2012 -   E   220 79    
80           Passasjerlugarer 80    
81   1950 - 1955   A   Køyplasser: 146 [1.ste klasse] - 76 [2.dre klasse] 81 [P] "Skipet" 4/1991  
82   1955 - før 2008   B   Køyplasser: 146 [1.ste klasse] - 116 [2.dre klasse] 82 [P] "Skipet" 1/2010  
83   før 2008 -   H   80 [150 køyplasser] 83 [N] mssandnes.no  
84           Mannskapslugarer 84    
85           Ja 85 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
86           Mannskap 86    
87           Ja 87 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
88           Dekkshøyde 88    
89           0 89 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
90           Tillatt akseltrykk 90    
91           0 91 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
92           92            
93   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 93    
94   Sitteplasser: 46 [salong 1.ste klasse] - 22 [salong 2.dre klasse] - 12 [herresalong] - 10 [damesalong]. 94 [N] mssandnes.no  
95         95            
96   ▼ HISTORIKK 96    
97 23.03.1950   A   Levert fra Nylands Mekaniske Verksted a/s, Oslo til Sandnæs Dampskips-Aktieselskab, Sandnes som "Sandnes". 97 [P] "Skipet" 2/2007  
98         Hjemmehavn: Sandnes. 98 [P] "Skipet" 2/2007  
99         Byggekostnad: 7 mill NOK. 99 [P] "Fjordabåtene"  
100 25.03.1950       Ankom Sandnes. 100 [P] "Fjordabåtene"  
101 01.04.1950       Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 101 [P] "Skipet" 4/1991  
102 13.04.1950       Innført i Stavanger Skipsregister. 102 [N] sdir.no  
103 02.1955   B   Ombygget ved Bergen Mekaniske Verksted a/s, Bergen: Flere køyplasser innredet på 2. klasse. 103 [P] "Skipet" 1/2010  
104 10.1968       Grunnberøring, Kopervik. 104 [P] "Fjordabåtene"  
105 02.09.1974       I opplag, Stavanger. 105 [A] Stavanger Aftenblad 31.08.1974  
106 03.10.1974       Solgt til Simon Møkster a/s, Stavanger. Omdøpt "Vikingfjord". 106 [P] "Skipet" 1/1982  
107         Salgssum: 1.5 mill NOK. 107 [P] "Skipet" 4/1991  
108 25.01.1975       Utleid til Tangen Verft a/s, Arendal som losji-skip. 108 [A] Stavanger Aftenblad 25.01.1975  
109 ultimo 03.1975       Tilbakelevert. 109 [A] Stavanger Aftenblad 25.01.1975  
110 ca.06.1975       I bruk som hotellfartøy, Arendal. 110 [P] "Skipet" 1/1975  
111 ca.09.1975       Tilbakelevert. 111 [P] "Skipet" 1/2010  
112 ultimo 01.1978       Til Georg Eides Sønner a/s, Høylandsbygd for ombygging og opprustning. 112 [A] Stavanger Aftenblad 27.01.1978  
113 09.02.1978       Overtatt av Unge Sjømenns Kristelige Forening, Rogaland Sjøaspirantskole, Stavanger. 113 [P] "Skipet" 1/2010  
114 04.04.1978       Solgt til Unge Sjømenns Kristelige Forening, Rogaland Sjøaspirantskole, Stavanger. Salgssum: 1.3 mill NOK. Omdøpt "Gann". 114 [N] sdir.no  
115 30.04.1978   C   Ferdig ved Georg Eides Sønner a/s, Høylandsbygd og sertifikat endret. 115 [P] "Skipet" 1/2010 | [P] "Skipet" 1/1978  
116         Bl.a. forlenging av båtdekk til spisesal for 180 personer, nye livbåter, nytt brannvarslingsanlegg, nytt kjøle-/fryserom. 116 [P] "Skipet" 1/2010  
117         Kostnad: 1.3 mill NOK. 117 [P] "Skipet" 1/2010  
118 29.05.1978   C   Målt. 118 [N] sdir.no  
119 01.08.1992       Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 119 [N] sdir.no  
120 15.07.1994   I   Ommålt fra brutto-/nettoregistertonn til brutto-/nettotonn. 120 [N] sdir.no | [P] Skipsmålingskonvensjonen 1969  
121 26.09.1994   G   Ommålt. 121 [N] sdir.no  
122 09.11.1995       Solgt til Sørlandet Seilende Skoleskibs Institution, Kristiansand. Omdøpt "Sjøkurs". Hjemmehavn: Kristiansand. 122 [N] sdir.no  
123         Kostnad: 6.1 mill NOK. I bruk som skoleskip, Kongshavn. 123 [P] "Skipet" 1/2010  
124 01.07.1999       I bruk som hotellfartøy "Hotel Neptun", Kristiansand. 124 [P] "Skipet" 4/1999  
125 15.09.1999       Avsluttet som hotellfartøy. 125 [P] "Skipet" 4/1999  
126 pr.2000   F   Sertifikat endret. 126    
127 07.11.2006       Kolliderte med kaien, Oslo havn. 127 [A] Stavanger Aftenblad 08.11.2006  
128 07.03.2007       Ankom Stavanger. 128 [P] "Skipet" 2/2007  
129 14.03.2007       Omdøpt "Sandnes". 129 [N] sdir.no  
130 medio 03.2007       Til Skude Verft a/s, Skudeneshavn for opprusting og ombygging. 130 [P] "Skipet" 1/2010  
131 24.04.2007       Solgt til Ryfylke Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Hjemmehavn: Sandnes. 131 [N] sdir.no  
132         Salgssum: 9.66 mill NOK. 132 [A] Stavanger Aftenblad 08.02.2007  
133 26.04.2007   D   Ombygget og opprustet til original utgave ved Skude Verft a/s, Skudeneshavn. I bruk til utleieturer, Ryfylke. 133 [A] Stvg. Aftenblad 25.04.2007 | HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
134 2007       Status 'Vernet skip' av Riksantikvaren. 134 [N] norsk-fartoyvern.no  
135 ► 2008   H   Lugarkapasitet endret. 135 [N] mssandnes.no  
136 12.05.2011       Rente på h.båt "Rygerfjord" p.g.a. feilkobling på giret, Stavanger havn. 136 [N] stavanger-aftenblad.no 12.05.2011  
137 06.2012   E   Sertifikat endret. 137    
138 07.06.2014       Grunnberøring, Lindøysundet. 138 [N] stavanger-aftenblad.no 07.06.2014  
139 03.2017       660 000 NOK tildelt av Riksantikvaren. 139 [N] nrk.no/rogaland 06.03.2017  
140 ca.2018       Utleid som rekvisitt til filmen "Atlantic Crossing". 140 HMI | [N] stavanger-aftenblad.no 22.07.2021  
141 2019       915 000 NOK tildelt av Riksantikvaren. 141 [P] "Skipet" 2/2019  
142 2021       Tildelt 1.2 mill NOK over statsbudsjettet. 142 [A] Stavanger Aftenblad 03.12.2020  
143 21.07.2021       Vanninntrenging ved kailigge, Stavanger. 143 [N] stavanger-aftenblad.no 22.07.2021  
144 22.07.2021       Hull fra drypptæring ved et avløp funnet og tettet. 144 [N] stavanger-aftenblad.no 22.07.2021  
                   
    ▼ FOTOGALLERI    
                   
    Bilde 1/5      
 
  Avbildet som: "Sandnes"    
    I original utgave for         Lokalisering: --    
    Sandnæs Dampskips-         Tidspunkt: 24. mars 1974    
    Aktieselskab.         Rettighetshaver: Johannes Østvold    
              Hentet fra: digitaltmuseum.no    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    Bilde 2/5      
  Avbildet som: "Vikingfjord"    
    Overtatt av         Lokalisering: --    
    Simon Møkster og med         Tidspunkt: 01. mai 1975    
    nytt navn.         Rettighetshaver: Johannes Østvold    
    Bildet er trolig         Hentet fra: digitaltmuseum.no    
    tatt på Sørlandet.                
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    Bilde 3/5      
  Avbildet som: "Gann"    
    Som skoleskip.         Lokalisering: Stavanger    
              Tidspunkt: 26. mai 1988    
              Rettighetshaver: Johannes Østvold    
            Hentet fra: stavanger-aftenblad.no    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    Bilde 4/5      
  Avbildet som: "Sandnes"    
    Registrert som "Sandnes"         Lokalisering: Stavanger    
    men med det gamle         Tidspunkt: 01. april 2007    
    navnet påmalt.         Rettighetshaver: Arne M. Breiteig    
              Hentet fra: stp-norway.com    
                   
                   
                   
                   
                   
    Bilde 5/5      
  Avbildet som: "Sandnes"    
    Overtatt av         Lokalisering: Oanes    
    Ryfylke Dampskibs-         Tidspunkt: 30. august 2014    
    selskab og tilbakeført til         Rettighetshaver: HMI v/ Sølve Hatteland    
    original utgave, dog med         Hentet fra: Privat    
    en sterkere grønnfarge                
    enn originalt.                
                   
                   
                   
                 
    ▼ FILM    
                 
    Film 1/1       "Sandnes" i Stavanger 23. mai 2017   Rettighetshaver: --  
          Hele klippet   Hentet fra: youtube.com  
             
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
                   
                   
  x