"Sandnes" [1950] - siste fartøy som trafikkerte Nattruten mellom    
    HMI      SKIPSARKIV ROGALAND Stavanger og Bergen. Restaurert tilbake til fordums prakt, men nok    
          - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND med en sterkere grønnfarge enn hva som var tilfelle da den gikk i    
          © HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau rutefart. Er i dag Norges største veteranskip.    
         
       
  P   Forside   Kontakt   Kilder   Passasjerfartøy   Hurtigbåter   Bilferger      
       
       
       
1 Navn
"Sandnes"
1  
2 Fortegnelse nr. P-8 2  
3 Inntredelsesår 1950 3  
4 Periode 1950-1974 4  
5 Oppdatert 20.09.2023 5  
6  Posisjon på AIS / status Veteranfartøy 6  
7 Kallesignal LCFB 7  
8 IMO-nummer 5310905 8  
9 MMSI-nummer
258126000
9  
10 Byggeår 1950 10  
11 Byggenummer 374 11  
12 Skrog Nylands Mekaniske Verksted a/s, Oslo 12  
13 Utrustning Nylands Mekaniske Verksted a/s, Oslo 13  
14 Type - 14  
15 Materiale Stål [skrog], stål og aluminium [overbygg] 15  
16 Navn 1950-1974 "Sandnes" 16  
17 Navn 1974-1978 "Vikingfjord" 17  
18 Navn 1978-1995 "Gann" 18  
19 Navn 1995-2007 "Sjøkurs" 19  
20 Navn 2007- "Sandnes" 20  
21 Eier 1950-1974 Sandnæs Dampskips-Aktieselskab, Sandnes 21  
22 Eier 1974-1978 Simon Møkster a/s, Stavanger 22  
23 Eier 1978-1995 Unge Sjømenns Kristelige Forening, Rogaland Sjøaspirantskole, Stavanger 23  
24 Eier 1995-2007 Sørlandet Seilende Skoleskibs Institution, Kristiansand 24  
25 Eier 2007- Ryfylke Dampskibsselskab a/s, Stavanger 25  
26 Klassifisering før 1992-før 2000 Skipskontrollen 26  
27 Klassifisering før 2000- NSC 27  
28   28  
29      Lengde    Bredde    Dybde    Brutto tonnasje    Netto tonnasje    Dødvekttonnasje 29  
30 1950   A    72.54 meter    10.97 meter    6.97 meter    Ukjent    810.53 netto registertonn    721 dødvekttonn 30  
31 1978   C                1534.03 brutto reg.tonnn         31  
32 1994   I                1433 bruttotonn 1)    429 nettotonn 1)     32  
33 1994   G                1432 bruttotonn    663 nettotonn     33  
34   34  
35      Maskin    Fart    Effekt    Fabrikant 35  
36 1950   A    1 x 2T DM Atlas Polar 6 syl. diesel 2)    16.37 knop    1800 brutto hestekrefter    Atlas Diesel a/b, Stockholm, Sverige 36  
37   37  
38      Fri høyde dekk 2    Fri høyde dekk 3    Fri høyde dekk 4    Tillatt akseltrykk dekk 2    Tillatt akseltrykk dekk 3    Tillatt akseltrykk dekk 4 38  
39 1950   A    0    0    0    0    0    0 39  
40   40  
41      Personbiler dekk 2    Personbiler dekk 3    Personbiler dekk 4    Personbiler totalt    Vogntog    Dekk 41  
42 1950   A    0    0    0    0    0    5 42  
43   43  
44      Passasjerer    Passasjerlugarer    Mannskap    Mannskapslugarer     44  
45 1950   A    600    Ja 3)    Ja    Ja     45  
46 1955   B        Ja 4)             46  
47 1978   C    399 6)                 47  
48 2007   D    100                 48  
49 før 2008   H        80 5)             49  
50 2012   E    220                 50  
51   51  
52      Tilleggsinformasjon/noter        Kilder     52  
53     Sitteplasser: 46 [salong 1.ste klasse] , 22 [salong 2.dre klasse],  12 [herresalong] og 10 [damesalong].   [N] mssandnes.no 53  
54     1) Ommålt fra brutto-/netto registertonn til brutto-/nettotonn.   [N] sdir.no | [P] Skipsmålingskonvensjonen 1969 54  
55     2) Forbruk: 7000 liter/døgn.   [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" 55  
56     3) Køyplasser: 146  på 1.ste klasse og 76 på 2.dre klasse.   [P] "Skipet" 2/2007 56  
57     4) Køyplasser: 146  på 1.ste klasse og 116 på 2.dre klasse.   [P] "Skipet" 1/2010 57  
58     5) Køyplasser: 150.   [N] mssandnes.no 58  
59     6) 99 i utenriksfart.   [P] "Skipet" 1/2010 59  
60   60  
61      Historikk        Kilder     61  
62 23.03.1950   A   Levert fra Nylands Mekaniske Verksted a/s, Oslo til Sandnæs Dampskips-Aktieselskab, Sandnes som "Sandnes".   [P] "Skipet" 2/2007 62  
63         Hjemmehavn: Sandnes.   [P] "Skipet" 2/2007 63  
64         Byggekostnad: 7 mill NOK.   [P] "Fjordabåtene" 64  
65 25.03.1950       Ankom Sandnes.   [P] "Fjordabåtene" 65  
66 01.04.1950       Satt i trafikk Stavanger-Bergen.   [P] "Skipet" 4/1991 66  
67 13.04.1950       Innført i Stavanger Skipsregister.   [N] sdir.no 67  
68 02.1955   B   Ombygget ved Bergen Mekaniske Verksted a/s, Bergen: flere køyplasser innredet på 2. klasse.   [P] "Skipet" 1/2010 68  
69 10.1968       Grunnberøring, Kopervik.   [P] "Fjordabåtene" 69  
70 02.09.1974       I opplag, Stavanger.   [A] Stavanger Aftenblad 31.08.1974 70  
71 03.10.1974       Solgt til Simon Møkster a/s, Stavanger. Omdøpt "Vikingfjord".   [P] "Skipet" 1/1982 71  
72         Salgssum: 1.5 mill NOK.   [P] "Skipet" 4/1991 72  
73 25.01.1975       Utleid til Tangen Verft a/s, Arendal som losji-skip.   [A] Stavanger Aftenblad 25.01.1975 73  
74 ultimo 03.1975       Tilbakelevert.   [A] Stavanger Aftenblad 25.01.1975 74  
75 ca.06.1975       I bruk som hotellfartøy, Arendal.   [P] "Skipet" 1/1975 75  
76 ca.09.1975       Tilbakelevert.   [P] "Skipet" 1/2010 76  
77 ultimo 01.1978       Til Georg Eides Sønner a/s, Høylandsbygd for ombygging og opprustning.   [A] Stavanger Aftenblad 27.01.1978 77  
78 09.02.1978       Overtatt av Unge Sjømenns Kristelige Forening, Rogaland Sjøaspirantskole, Stavanger.   [P] "Skipet" 1/2010 78  
79 04.04.1978       Solgt til Unge Sjømenns Kristelige Forening, Rogaland Sjøaspirantskole, Stavanger. Salgssum: 1.3 mill NOK.   [N] sdir.no 79  
80         Omdøpt "Gann".   [N] sdir.no 80  
81 30.04.1978   C   Ferdig ved Georg Eides Sønner a/s, Høylandsbygd og sertifikat endret.   [P] "Skipet" 1/2010 | [P] "Skipet" 1/1978 81  
82         Bl.a. forlenging av båtdekk til spisesal for 180 personer, nye livbåter, nytt brannvarslingsanlegg, nytt   [P] "Skipet" 1/2010 82  
83         kjøle-/fryserom. Kostnad: 1.3 mill NOK.   [P] "Skipet" 1/2010 83  
84 29.05.1978   C   Målt.   [N] sdir.no 84  
85 01.08.1992       Overført til Norsk Ordinært Skipsregister.   [N] sdir.no 85  
86 15.07.1994   I   Ommålt fra brutto-/nettoregistertonn til brutto-/nettotonn.   [N] sdir.no | [P] Skipsmålingskonvensjonen 1969 86  
87 26.09.1994   G   Ommålt.   [N] sdir.no 87  
88 09.11.1995       Solgt til Sørlandet Seilende Skoleskibs Institution, Kristiansand. Omdøpt "Sjøkurs". Hjemmehavn: Kristiansand.   [N] sdir.no 88  
89         Kostnad: 6.1 mill NOK. I bruk som skoleskip, Kongshavn.   [P] "Skipet" 1/2010 89  
90 01.07.1999       I bruk som hotellfartøy "Hotel Neptun", Kristiansand.   [P] "Skipet" 4/1999 90  
91 15.09.1999       Avsluttet som hotellfartøy.   [P] "Skipet" 4/1999 91  
92 pr.2000   F   Sertifikat endret.     92  
93 07.11.2006       Kolliderte med kaien, Oslo havn.   [A] Stavanger Aftenblad 08.11.2006 93  
94 07.03.2007       Ankom Stavanger.   [P] "Skipet" 2/2007 94  
95 14.03.2007       Omdøpt "Sandnes".   [N] sdir.no 95  
96 medio 03.2007       Til Skude Verft a/s, Skudeneshavn for opprusting og ombygging.   [P] "Skipet" 1/2010 96  
97 24.04.2007       Solgt til Ryfylke Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Hjemmehavn: Sandnes.   [N] sdir.no 97  
98         Salgssum: 9.66 mill NOK.   [A] Stavanger Aftenblad 08.02.2007 98  
99 26.04.2007   D   Ombygget og opprustet til original utgave ved Skude Verft a/s, Skudeneshavn. I bruk til utleieturer, Ryfylke.   [A] Stavanger Aftenblad 25.04.2007 | HMI 99  
100 2007       Status 'Vernet skip' av Riksantikvaren.   [N] norsk-fartoyvern.no 100  
101 ► 2008   H   Lugarkapasitet endret.   [N] mssandnes.no 101  
102 2010       Tildelt 1.15 mill NOK av Riksantikvaren, Oslo.   [P] "Skipet" 3/2010 102  
103 12.05.2011       Rente på h.båt "Rygerfjord" p.g.a. feilkobling på giret, Stavanger havn.   [N] stavanger-aftenblad.no 12.05.2011 103  
104 06.2012   E   Sertifikat endret.     104  
105 07.06.2014       Grunnberøring, Lindøysundet.   [N] stavanger-aftenblad.no 07.06.2014 105  
106 03.2017       Tildelt 660.000 NOK av Riksantikvaren, Oslo.   [N] nrk.no/rogaland 06.03.2017 106  
107 ca.2018       Utleid som rekvisitt til filmen "Atlantic Crossing".   HMI | [N] stavanger-aftenblad.no 22.07.2021 107  
108 2019       Tildelt 915.000 NOK av Riksantikvaren, Oslo.   [P] "Skipet" 2/2019 108  
109 2021       Tildelt 1.2 mill NOK over statsbudsjettet.   [A] Stavanger Aftenblad 03.12.2020 109  
110 21.07.2021       Vanninntrenging ved kailigge, Stavanger.   [N] stavanger-aftenblad.no 22.07.2021 110  
111 22.07.2021       Hull fra drypptæring ved et avløp funnet og tettet.   [N] stavanger-aftenblad.no 22.07.2021 111  
112   112  
113   113  
114 Bilde 1/5  
 
        Få måneder før den tok sin siste tur i Nattruten. 114  
115             115  
116             116  
117             117  
118             118  
119             119  
120             120  
121             121  
122             122  
123             123  
124             124  
125             125  
126             126  
127             127  
128             128  
129             129  
130    Avbildet som: "Sandnes"     130  
131    Lokalisering: Stavanger     131  
132    Tidspunkt: 24. mars 1974     132  
133    Rettighetshaver: Johannes Østvold     133  
134    Hentet fra: digitaltmuseum.no     134  
135   135  
136 Bilde 2/5  
 
        Overtatt av Simon Møkster, og med nytt navn og skrogfarge. 136  
137             137  
138             138  
139             139  
140             140  
141             141  
142             142  
143             143  
144             144  
145             145  
146             146  
147             147  
148             148  
149             149  
150             150  
151             151  
152             152  
153             153  
154             154  
155    Avbildet som: "Vikingfjord"     155  
156    Lokalisering: -     156  
157    Tidspunkt: 01. mai 1975     157  
158    Rettighetshaver: Johannes Østvold     158  
159    Hentet fra: digitaltmuseum.no     159  
160   160  
161 Bilde 3/5  
 
        Tilbake på gamle trakter som skoleskip. 161  
162             162  
163             163  
164             164  
165             165  
166             166  
167             167  
168             168  
169             169  
170             170  
171             171  
172             172  
173             173  
174             174  
175             175  
176             176  
177             177  
178    Avbildet som: "Gann"     178  
179    Lokalisering: Stavanger     179  
180    Tidspunkt: 26. mai 1988     180  
181    Rettighetshaver: Johannes Østvold     181  
182    Hentet fra: stavanger-aftenblad.no     182  
183   183  
184 Bilde 4/5  
 
        Registrert som "Sandnes" med tanke på de nye planene for fartøyet, men fortsatt påmalt 184  
185           sitt gamle navn. 185  
186             186  
187             187  
188             188  
189             189  
190             190  
191             191  
192             192  
193             193  
194             194  
195             195  
196             196  
197             197  
198             198  
199             199  
200             200  
201    Avbildet som: "Sjøkurs"     201  
202    Lokalisering: Stavanger     202  
203    Tidspunkt: 01. april 2007     203  
204    Rettighetshaver: Arne M. Breiteig     204  
205    Hentet fra: stp-norway.com     205  
206   206  
207 Bilde 5/5  
 
        Overtatt av Ryfylke Dampskibsselskab og tilbakeført til original prakt, men med en 207  
208           sterkere grønnfarge på skroget. 208  
209             209  
210             210  
211             211  
212             212  
213             213  
214             214  
215             215  
216             216  
217             217  
218             218  
219             219  
220             220  
221             221  
222             222  
223             223  
224             224  
225    Avbildet som: "Sandnes"     225  
226    Lokalisering: Oanes     226  
227    Tidspunkt: 30. august 2014     227  
228    Rettighetshaver: HMI v/ Sølve Hatteland     228  
229    Hentet fra: Privat samling     229  
230   230  
231   231  
232 Film 1/1      "Sandnes" i Stavanger 23. mai 2017 232  
233    Hele klippet 233  
234    Rettighetshaver: -   234  
235    Hentet fra: youtube.com   235  
       
       
  © HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau