HMI
 
  SKIPSARKIV ROGALAND      
     - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
 
     
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau   Nr. P-8  
  Passasjerfartøy          
  "Sandnes"   Siste fartøy som trafikkerte Nattruten mellom Stavanger og Bergen. Restaurert tilbake til fordums prakt, men nok med en sterkere grønnfarge enn hva som var      
  1950   tilfelle da den gikk i rutefart. Er i dag Norges største veteranskip.      
             
   © HMI v/ Sølve Hatteland      
     
         
  Sist oppdatert     Forside    
  20.09.2023     Kontakt    
        Kilder    
        Forklaring    
      Passasjerfartøy    
        Hurtigbåter    
        Bilferger    
     
     
1 Fortegnelse nr.   P-8  
Stavanger,Bergen
1
2 AIS-posisjon / status     Veteranfartøy   2
3 Periode   1950 - 1974   3
5 Kallesignal   LCFB   5
6 IMO-nummer   5310905   6
7 MMSI-nummer   258126000   7
8     8
9     9
10 Byggeår   1950   10
11 Byggenummer   374   11
12 Skrog   Nylands Mekaniske Verksted a/s, Oslo   12
13 Utrustning   Nylands Mekaniske Verksted a/s, Oslo   13
14 Type   -   14
15 Skrogutforming   Konvensjonelt   15
16 Materiale   Stål [skrog], stål og aluminium [overbygg]   16
17   17
18   18
19      Navn   19
20 1950 - 1974   "Sandnes" 20
21 1974 - 1978   "Vikingfjord" 21
22 1978 - 1995   "Gann" 22
23 1995 - 2007   "Sjøkurs" 23
24 2007 -   "Sandnes" 24
25   25
26   26
27      Eierforhold   27
28 1950 - 1974   Sandnæs Dampskips-Aktieselskab, Sandnes 28
29 1974 - 1978   Simon Møkster a/s, Stavanger 29
30 1978 - 1995   Unge Sjømenns Kristelige Forening, Rogaland Sjøaspirantskole, Stavanger 30
31 1995 - 2007   Sørlandet Seilende Skoleskibs Institution, Kristiansand 31
32 2007 -   Ryfylke Dampskibsselskab a/s, Stavange 32
33   33
34   34
35      Klasse   35
36 før 1992 - før 2000   Skipskontrollen 36
37 før 2000 -   NSC 37
38   38
39   39
40          Lengde  Bredde  Dybde  Brutto tonnasje  Netto tonnasje  Dødvekttonnasje  1) Ommålt fra brutto- /netto registertonn til 40
41 1950   A    72.54 meter  10.97 meter  6.97 meter  Ukjent  Ukjent  Ukjent  brutto- / nettotonn. 41
42 1978   C          1534.03 brutto registertonn  810.53 netto registertonn     42
43 1994   I          1433 bruttotonn  1)  429 nettotonn  1)     43
44 1994   G          1432 bruttotonn  663 nettotonn  721 dødvekttonn   44
45          Fri høyde dekk 2  Fri høyde dekk 3  Fri høyde dekk 4  Tillatt akseltrykk dekk 2  Tillatt akseltrykk dekk 3  Tillatt akseltrykk dekk 4   45
46 1950   A    0  0  0  0  0  0   46
47      Biler dekk 2  Biler dekk 3  Biler dekk 4  Biler totalt  Vogntog  Dekk   47
48 1950   A    0  0  0  0  0  5   48
49      Passasjerer  Passasjerlugarer   49
50 1950   A    600  146 [1.ste klasse], 76 [2.dre klasse] [køyplasser]   50
51 1955   B      146 [1.ste klasse], 116 [2.dre klasse] [køyplasser]   51
52 1978   C    399 [innenriks], 99 [utenriks]     52
53 2007   D    100     53
54 før 2008   H      80 [150 køyplasser]   54
55 2012   E    220     55
56      Mannskap  Mannskapslugarer 56
57 1950   A    Ja  Ja 57
58          Maskin  Fart  Forbruk  Effekt  Fabrikant 58
59 1950   A    1 x 2T DM Atlas Polar 6 syl. diesel  16.37 knop  7000 liter / døgn  1800 brutto hestekrefter  Atlas Diesel a/b, Stockholm, Sverige 59
60   60
61   61
62      Tilleggsinformasjon    Kilder   62
63     Sitteplasser: 46 [salong 1.ste klasse] - 22 [salong 2.dre klasse] - 12 [herresalong] - 10 [damesalong]. [N] mssandnes.no 63
64   64
65   65
66 23.03.1950   A   Levert fra Nylands Mekaniske Verksted a/s, Oslo til Sandnæs Dampskips-Aktieselskab, Sandnes som "Sandnes". [P] "Skipet" 2/2007 66
67       Hjemmehavn: Sandnes. [P] "Skipet" 2/2007 67
68       Byggekostnad: 7 mill NOK. [P] "Fjordabåtene" 68
69 25.03.1950     Ankom Sandnes. [P] "Fjordabåtene" 69
70 01.04.1950     Satt i trafikk Stavanger - Bergen. [P] "Skipet" 4/1991 70
71 13.04.1950       Innført i Stavanger Skipsregister. [N] sdir.no 71
72 02.1955   B   Ombygget ved Bergen Mekaniske Verksted a/s, Bergen: flere køyplasser innredet på 2. klasse. [P] "Skipet" 1/2010 72
73 10.1968     Grunnberøring, Kopervik. [P] "Fjordabåtene" 73
74 02.09.1974     I opplag, Stavanger. [A] Stavanger Aftenblad 31.08.1974 74
75 03.10.1974       Solgt til Simon Møkster a/s, Stavanger. Omdøpt "Vikingfjord". [P] "Skipet" 1/1982 75
76       Salgssum: 1.5 mill NOK. [P] "Skipet" 4/1991 76
77 25.01.1975     Utleid til Tangen Verft a/s, Arendal som losji-skip. [A] Stavanger Aftenblad 25.01.1975 77
78 ultimo 03.1975     Tilbakelevert. [A] Stavanger Aftenblad 25.01.1975 78
79 ca.06.1975     I bruk som hotellfartøy, Arendal. [P] "Skipet" 1/1975 79
80 ca.09.1975     Tilbakelevert. [P] "Skipet" 1/2010 80
81 ultimo 01.1978     Til Georg Eides Sønner a/s, Høylandsbygd for ombygging og opprustning. [A] Stavanger Aftenblad 27.01.1978 81
82 09.02.1978     Overtatt av Unge Sjømenns Kristelige Forening, Rogaland Sjøaspirantskole, Stavanger. [P] "Skipet" 1/2010 82
83 04.04.1978       Solgt til Unge Sjømenns Kristelige Forening, Rogaland Sjøaspirantskole, Stavanger. Salgssum: 1.3 mill NOK. Omdøpt "Gann". [N] sdir.no 83
84 30.04.1978   C   Ferdig ved Georg Eides Sønner a/s, Høylandsbygd og sertifikat endret. [P] "Skipet" 1/2010 | [P] "Skipet" 1/1978 84
85       Bl.a. forlenging av båtdekk til spisesal for 180 personer, nye livbåter, nytt brannvarslingsanlegg, nytt kjøle-/fryserom. [P] "Skipet" 1/2010 85
86         Kostnad: 1.3 mill NOK. [P] "Skipet" 1/2010 86
87 29.05.1978   C   Målt. [N] sdir.no 87
88 01.08.1992       Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. [N] sdir.no 88
89 15.07.1994   I   Ommålt fra brutto-/nettoregistertonn til brutto-/nettotonn. [N] sdir.no | [P] Skipsmålingskonvensjonen 1969 89
90 26.09.1994   G   Ommålt. [N] sdir.no 90
91 09.11.1995     Solgt til Sørlandet Seilende Skoleskibs Institution, Kristiansand. Omdøpt "Sjøkurs". Hjemmehavn: Kristiansand. [N] sdir.no 91
92       Kostnad: 6.1 mill NOK. I bruk som skoleskip, Kongshavn. [P] "Skipet" 1/2010 92
93 01.07.1999     I bruk som hotellfartøy "Hotel Neptun", Kristiansand. [P] "Skipet" 4/1999 93
94 15.09.1999       Avsluttet som hotellfartøy. [P] "Skipet" 4/1999 94
95 pr.2000   F   Sertifikat endret.     95
96 07.11.2006     Kolliderte med kaien, Oslo havn. [A] Stavanger Aftenblad 08.11.2006 96
97 07.03.2007     Ankom Stavanger. [P] "Skipet" 2/2007 97
98 14.03.2007     Omdøpt "Sandnes". [N] sdir.no 98
99 medio 03.2007     Til Skude Verft a/s, Skudeneshavn for opprusting og ombygging. [P] "Skipet" 1/2010 99
100 24.04.2007     Solgt til Ryfylke Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Hjemmehavn: Sandnes. [N] sdir.no 100
101         Salgssum: 9.66 mill NOK. [A] Stavanger Aftenblad 08.02.2007 101
102 26.04.2007   D   Ombygget og opprustet til original utgave ved Skude Verft a/s, Skudeneshavn. I bruk til utleieturer, Ryfylke. [A] Stavanger Aftenblad 25.04.2007 | HMI 102
103 2007       Status 'Vernet skip' av Riksantikvaren. [N] norsk-fartoyvern.no 103
104 ► 2008   H   Lugarkapasitet endret. [N] mssandnes.no 104
105 2010     Tildelt 1.15 mill NOK av Riksantikvaren, Oslo. [P] "Skipet" 3/2010 105
106 12.05.2011       Rente på h.båt "Rygerfjord" p.g.a. feilkobling på giret, Stavanger havn. [N] stavanger-aftenblad.no 12.05.2011 106
107 06.2012   E   Sertifikat endret.     107
108 07.06.2014     Grunnberøring, Lindøysundet. [N] stavanger-aftenblad.no 07.06.2014 108
109 03.2017     Tildelt 660 000 NOK av Riksantikvaren, Oslo. [N] nrk.no/rogaland 06.03.2017 109
110 ca.2018     Utleid som rekvisitt til filmen "Atlantic Crossing". HMI | [N] stavanger-aftenblad.no 22.07.2021 110
111 2019     Tildelt 915 000 NOK av Riksantikvaren, Oslo. [P] "Skipet" 2/2019 111
112 2021     Tildelt 1.2 mill NOK over statsbudsjettet. [A] Stavanger Aftenblad 03.12.2020 112
113 21.07.2021     Vanninntrenging ved kailigge, Stavanger. [N] stavanger-aftenblad.no 22.07.2021 113
114 22.07.2021     Hull fra drypptæring ved et avløp funnet og tettet. [N] stavanger-aftenblad.no 22.07.2021 114
115   115
116   116
117 Bilde 1/5  
 
  Avbildet som: "Sandnes" 117
118       Lokalisering Stavanger 118
119       Tidspunkt: 24. mars 1974 119
120       Rettighetshaver: Johannes Østvold 120
121       Hentet fra: digitaltmuseum.no 121
122         122
123       Få måneder før den tok sin siste tur i Nattruten.   123
124           124
125           125
126           126
127           127
128                         128
129   129
130   130
131 Bilde 2/5  
 
  Avbildet som: "Vikingfjord" 131
132       Lokalisering - 132
133       Tidspunkt: 01. mai 1975 133
134       Rettighetshaver: Johannes Østvold 134
135       Hentet fra: digitaltmuseum.no 135
136         136
137       Overtatt av Simon Møkster, og med nytt navn og skrogfarge.   137
138           138
139           139
140           140
141           141
142           142
143           143
144                         144
145   145
146   146
147 Bilde 3/5  
 
  Avbildet som: "Gann" 147
148       Lokalisering Stavanger 148
149       Tidspunkt: 26. mai 1988 149
150       Rettighetshaver: Johannes Østvold 150
151       Hentet fra: stavanger-aftenblad.no 151
152         152
153       Tilbake på gamle trakter som skoleskip.   153
154           154
155           155
156           156
157           157
158                         158
159   159
160   160
161 Bilde 4/5  
 
  Avbildet som: "Sjøkurs" 161
162       Lokalisering Stavanger 162
163       Tidspunkt: 01. april 2007 163
164       Rettighetshaver: Arne M. Breiteig 164
165       Hentet fra: stp-norway.com 165
166         166
167       Registrert som "Sandnes" med tanke på de nye planene   167
168       for fartøyet, men fortsatt påmalt sitt gamle navn.   168
169           169
170           170
171           171
172                         172
173   173
174   174
175 Bilde 5/5  
 
  Avbildet som: "Sandnes" 175
176       Lokalisering Oanes 176
177       Tidspunkt: 30. august 2014 177
178       Rettighetshaver: HMI v/ Sølve Hatteland 178
179       Hentet fra: Privat samling 179
180         180
181       Overtatt av Ryfylke Dampskibsselskab og tilbakeført til   181
182       original prakt, men med en sterkere grønnfarge på skroget.   182
183           183
184           184
185           185
186           186
187                         187
188   188
189   189
190 Film 1/2     "Sandnes" i Stavanger 23. mai 2017 Rettighetshaver: -   190
191     Hele klippet Hentet fra: youtube.com   191
     
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau