A A
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger          
       
       
       
       
       
       
       
  D/s "SANDNÆS" 1914 - 1940 / 1945 - 1950    
  D/s "SOMA" 1950 - 1965    
       
  Fortegnelse nr.:   P53          
  Oppdatert:   14.07.2020          
  Periode:   1914 - 1940 / 1945 - 1965          
  Fotografi:                
  Status:   Opphogget          
       
       
1  Byggeår    1914   1  [P] "Skipet" 2/1976    
2  Byggenummer    70   2  [P] "Skipet" 2/1976    
3  Skrog    Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger   3  [P] "Skipet" 2/1976    
4  Utrustning    Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger   4  [P] "Skipet" 2/1976    
             
5  Kjenningssignal    M K N G   5  1914 - etter 1914   5  [P] "Skipet" 4/1991    
6      L E T Q   6  etter 1914 - 1972   6  [P] "Skipet" 4/1991    
                     
7  IMO-nummer    -   7  -   7  -    
                     
8  MMSI-nummer    -   8  -   8  -    
                     
9  Navn    "Sandnæs"   9  1914 - 1950   9  [P] "Skipet" 2/1976    
10      "Soma"   10  1950 - 1967   10  [P] "Skipet" 2/1976    
11      "Hustel"   11  1967 - 1972   11  [P] "Skipet" 4/1991    
                     
12  Rederi / eierforhold    Sandnæs Dampskibs a/s, Sandnes   12  1914 - 1950   12  [P] "Skipet" 4/1991    
13      Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger   13  1950 - 1965   13  [P] "Stavanger Støberi & Dok"    
14      Husø Verft & Mekaniske Verksted a/s, Tønsberg   14  1965 - 1967   14  [P] "Skipet" 4/1991    
15      Skips a/s Kes, Tønsberg   15  1967 - 1972   15  [P] "Skipet" 4/1991    
                     
16  Type    -   16  -   16  -    
                     
17  Skrogutforming    Konvensjonelt   17  -   17  HMI    
                         
18  Klasse    -   18  -   18  -    
                         
19  Materiale    Stål   19  -   19  [P] "Skipet" 2/1976    
                         
20  Maskinfabrikant    Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger   20  -   20  [P] "Skipet" 4/1991    
                     
21  Maskin produsert    1914   21  -   21  [P] "Skipet" 4/1991    
                         
22  Maskin    1 x Tripple Expansion damp   22  -   22  [P] "Skipet" 4/1991    
                         
23  Effekt    148 nhk   23  -   23  [P] "Skipet" 4/1991    
                         
24  Fart    13.0 kn   24  -   24  [P] "Stavanger Støberi & Dok"    
                         
25  Forbruk    -   25  -   25  -    
                         
26  Lengde    50.93 m   26  -   26  [P] "Skipet" 4/1991    
                         
27  Bredde    8.26 m   27  -   27  [P] "Skipet" 4/1991    
                         
28  Dyptgående    3.57 m   28  -   28  [P] "Skipet" 4/1991    
                         
29  Brutto registertonn A  578 t   29  1914 - 1952   29  [P] "Skipet" 4/1991    
30   B  672 t   30  1952 - 1973   30  [P] "Skipet" 4/1991    
                         
31  Netto registertonn A  284 t   31  1914 - 1952   31  [P] "Skipet" 4/1991    
32   B  346 t   32  1952 - 1973   32  [P] "Skipet" 4/1991    
                         
33  Dødvekttonn A  190 t   33  1952 - 1973   33  [P] "Skipet" 4/1991    
                         
34  Bilkapasitet    0   34  -   34  HMI    
                         
35  Trailerkapasitet    0   35  -   35  HMI    
                         
36  Passasjersertifikat    400   36  -   36  [A] Stavanger Aftenblad 12.01.1973    
                         
37  Mannskap    Ja   37  -   37  HMI    
                         
38  Passasjerlugarer    Køyplasser: 80 [1.ste klasse] - 60 [2.dre klasse]   38  -   38  [P] "Skipet" 4/1991    
                         
39  Mannskapslugarer    Ja   39  -   39  HMI    
                         
40  Dekkshøyde    0   40  -   40  HMI    
                           
41  Tillatt akseltrykk    0   41  -   41  HMI    
                         
42  Tilleggsinformasjon    -   42  -   42  -    
       
       
43   06.1914   Levert fra Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger til Sandnæs Dampskibs a/s, Sandnes som "Sandnæs" [A]. Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Sandnes. 43 [P] "Skipet" 4/1991    
44       Byggesum: 400 000 NOK. Satt i trafikk Sandnes - Bergen. 44 [P] "Skipet" 4/1991    
45   04.1940   Rekvirert av Die Deutsche Kriegsmarine. I bruk som losji-skip i Nord-Norge. 45 [P] "Skipet" 2/1976    
46   05.1945   Tilbakelevert i veldig dårlig forfatning, Narvik. Blant annet var aktermasten brukket. 46 [P] "Fjordabåtene"    
47   11.1945   Opprustet. Satt i trafikk Sandnes - Bergen. 47 [P] "Skipet" 2/1976    
48   03.1950   Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Omdøpt "Soma". 48 [P] "Stavanger Støberi & Dok"    
49   sommer 1951   Utleid til Kristiansand kommune, Kristiansand. I bruk som losji-skip. 49 [P] "Stavanger Støberi & Dok"    
50       Tilbakelevert samme år. I opplag som reservefartøy. 50 [P] "Skipet" 4/1991    
51   vår 1952   Ombygget og opprustet [B]. 51 [P] "Stavanger Støberi & Dok"    
52    sommer 1952   Utleid til et reisebyrå, Oslo. I bruk som losji-skip under De Olympiske Sommerleker, Helsingfors, Finland. 52 [P] "Stavanger Støberi & Dok" / [P] "Fjordabåtene"    
53       Tilbakelevert samme år. I opplag som reservefartøy. 53 HMI    
54   ca.23.05.1954   Utleid til Haugesund kommune, Haugesund. I bruk som losji-skip. 54 [P] "Historien om Haugalandet - 1950-tallet"    
55   ca.19.09.1954   Tilbakelevert. 55 [P] "Historien om Haugalandet - 1950-tallet"    
56       I opplag som reservefartøy. 56 [P] "Skipet" 4/1991    
57   1955   Utleid til Festspillene i Bergen. I bruk som losji-skip. 57 [P] "Skipet" 4/1991    
58       Tilbakelevert samme år. I opplag som reservefartøy. 58 [P] "Skipet" 4/1991    
59   1956   Utleid til Festspillene i Bergen. I bruk som losji-skip. 59 [P] "Skipet" 4/1991    
60       Tilbakelevert samme år. I opplag som reservefartøy. 60 [P] "Skipet" 4/1991    
61   1957   Utleid til Metro-Goldwyn-Mayer Pictures, Minneapolis, USA. I bruk som losji-skip under innspillingen av "The Vikings", Maurangerfjorden. 61 [P] "Skipet" 4/1991    
62       Tilbakelevert samme år. I opplag som reservefartøy. 62 [P] "Skipet" 4/1991    
63   1960   Tatt ut som reservefartøy. Fortsatt i opplag. 63 [P] "Skipet" 4/1991    
64   04.02.1965   Solgt til Husø Verft & Mekaniske Verksted a/s, Tønsberg. Salgssum: 200 000 NOK. Overført til Tønsberg Skipsregister. Hjemmehavn: Tønsberg. 64 [P] "Skipet" 4/1991    
65   pr.10.1966   Utleid som losjiskip, Avaldsnes for bygging av Alnor Aluminiumsverk. 65 [P] "Skipet" 1/2019    
66   1967   Solgt til Skips a/s Kes, Tønsberg. Omdøpt "Hustel". 66 [P] "Skipet" 4/1991    
67       I bruk som losji-skip under byggingen av Ekofisk-tanken, Stavanger. 67 [P] "Stavanger Støberi & Dok"    
68   1972   I opplag, Stavanger. 68 [P] "Stavanger Støberi & Dok"    
69   primo 1973   Deler av innredningen demontert ved Moss Rosenberg Verft a/s, Stavanger, og plassert ved Norsk Sjøfartsmuseum, Bygdø. 69 [A] Stavanger Aftenblad 12.01.1973    
70   1973   Solgt til Tyskland for opphogging. Slettet fra Stavanger Skipsregister. 70 [P] "Stavanger Støberi & Dok"    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau