H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
  "SANDNÆS" 1914  
                 
    Forside            
 
   
    Kontakt            
    Kilder            
    Forklaring            
    Passasjerfartøy              
    Hurtigbåter              
    Bilferger              
              © Johannes Østvold  
               
               
    Oppdatert:   14.07.2020        
    Status:   Opphogget       Posisjon på AIS:     
               
    "SANDNÆS"  [1914 -1940 / 1945 - 1950]          "SOMA"  [1950 - 1965]  
    Fortegnelse nr. P-53  
       
1   Periode     1914 - 1940 / 1945 - 1965 1 HMI  
2   Byggeår     1914 2 [P] "Skipet" 2/1976  
3   Byggenummer     70 3 [P] "Skipet" 2/1976  
4   Skrog     Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger 4 [P] "Skipet" 2/1976  
5   Utrustning     Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger 5 [P] "Skipet" 2/1976  
6   Type     -- 6    
7   Skrogutforming     Konvensjonelt 7 HMI  
8   Materiale     Stål 8 [P] "Skipet" 2/1976  
9     9    
10   ▼ IDENTIFIKASJON 10    
11   Periode       Navn 11    
12   1914 - 1950     "Sandnæs" 12 [P] "Skipet" 2/1976  
13   1950 - 1967     "Soma" 13 [P] "Skipet" 2/1976  
14   1967 - 1972     "Hustel" 14 [P] "Skipet" 4/1991  
15           Kallesignal 15    
16   1914 - 1934     MKNG 16 [P] "Skipet" 4/1991  
17   1934 - 1972     LETQ 17 [N] skipsfarts-forum.net 31.10.2021 | [P] "Skipet" 4/1991  
18           IMO-nummer 18    
19         -- 19    
20           MMSI-nummer 20    
21         -- 21    
22     22    
23   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 23    
24   Periode       Navn 24    
25   1914 - 1950     Sandnæs Dampskibs a/s, Sandnes 25 [P] "Skipet" 4/1991  
26   1950 - 1965     Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 26 [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
27   1965 - 1967     Husø Verft & Mekaniske Verksted a/s, Tønsberg 27 [P] "Skipet" 4/1991  
28   1967 - 1972     Skips a/s Kes, Tønsberg 28 [P] "Skipet" 4/1991  
29     29    
30   ▼ KLASSIFISERING 30    
31   Periode       Klasse 31    
32         -- 32    
33     33    
34   ▼ MASKINERI 34    
35   Periode       Fabrikant 35    
36           Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger 36 [P] "Skipet" 4/1991  
37           Produsert 37    
38           1914 38 [P] "Skipet" 4/1991  
39           Maskin 39    
40           1 x Tripple Expansion damp 40 [P] "Skipet" 4/1991  
41           Effekt 41    
42           148 nhk 42 [P] "Skipet" 4/1991  
43           Fart 43    
44           13.0 kn 44 [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
45           Forbruk 45    
46       -- 46    
47     47    
48   ▼ MÅL 48    
49   Periode       Lengde 49    
50           50.93 m 50 [P] "Skipet" 4/1991  
51           Bredde 51    
52           8.26 m 52 [P] "Skipet" 4/1991  
53           Dybde 53    
54           3.57 m 54 [P] "Skipet" 4/1991  
55           Brutto tonnasje 55    
56   1914 - 1952   A   578 brt 56 [P] "Skipet" 4/1991  
57   1952 - 1973   B   672 brt 57 [P] "Skipet" 4/1991  
58           Netto tonnasje 58    
59   1914 - 1952   A   284 nrt 59 [P] "Skipet" 4/1991  
60   1952 - 1973   B   346 nrt 60 [P] "Skipet" 4/1991  
61           Dødvekttonn 61    
62           190 dvt 62 [P] "Skipet" 4/1991  
63     63    
64   ▼ KAPASITET 64    
65   Periode       Personbiler 65    
66           0 66 HMI  
67           Trailere 67    
68       0 68 HMI  
69           Passasjerer 69    
70           400 70 [A] Stavanger Aftenblad 12.01.1973  
71           Passasjerlugarer 71    
72        80 [køyplasser 1.ste klasse] - 60 [køyplasser 2.dre klasse] 72 [P] "Skipet" 4/1991  
73           Mannskapslugarer 73    
74           Ja 74 HMI  
75           Mannskap 75    
76         Ja 76 HMI  
77           Dekkshøyde 77    
78           0 78 HMI  
79           Tillatt akseltrykk 79    
80           0 80 HMI  
81     81    
82   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 82    
83   -- 83    
84     84    
85   ▼ HISTORIKK 85    
86 06.1914   A   Levert fra Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger til Sandnæs Dampskibs a/s, Sandnes som "Sandnæs". 86 [P] "Skipet" 4/1991  
87         Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Sandnes. Kallesignal: MKNG. 87 [P] "Skipet" 4/1991  
88         Byggekostnad: 400 000 NOK. Satt i trafikk Sandnes - Bergen. 88 [P] "Skipet" 4/1991  
89 01.01.1934       Nytt kallesignal: LETQ. 89 [N] skipsfarts-forum.net 31.10.2021 | [P] "Skipet" 4/1991  
90 04.1940       Rekvirert av Die Deutsche Kriegsmarine. I bruk som losji-skip i Nord-Norge. 90 [P] "Skipet" 2/1976  
91 05.1945       Tilbakelevert i veldig dårlig forfatning, Narvik. Blant annet var aktermasten brukket. 91 [P] "Fjordabåtene"  
92 11.1945       Opprustet. Satt i trafikk Sandnes - Bergen. 92 [P] "Skipet" 2/1976  
93 03.1950       Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Omdøpt "Soma". 93 [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
94 sommer 1951       Utleid til Kristiansand kommune, Kristiansand. I bruk som losji-skip. 94 [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
95         Tilbakelevert samme år. I opplag som reservefartøy. 95 [P] "Skipet" 4/1991  
96 vår 1952   B   Ombygget og opprustet. Brønn innebygget. 96 [P] "Stavanger Støberi & Dok" | HMI  
97  sommer 1952       Utleid til et reisebyrå, Oslo. I bruk som losji-skip under De Olympiske Sommerleker, Helsingfors, Finland. 97 [P] "Stavanger Støberi & Dok" | [P] "Fjordabåtene"  
98         Tilbakelevert samme år. I opplag som reservefartøy. 98 HMI  
99 ca.23.05.1954       Utleid til Haugesund kommune, Haugesund. I bruk som losji-skip. 99 [P] "Historien om Haugalandet - 1950-tallet"  
100 ca.19.09.1954       Tilbakelevert. 100 [P] "Historien om Haugalandet - 1950-tallet"  
101         I opplag som reservefartøy. 101 [P] "Skipet" 4/1991  
102 1955       Utleid til Festspillene i Bergen. I bruk som losji-skip. 102 [P] "Skipet" 4/1991  
103         Tilbakelevert samme år. I opplag som reservefartøy. 103 [P] "Skipet" 4/1991  
104 1956       Utleid til Festspillene i Bergen. I bruk som losji-skip. 104 [P] "Skipet" 4/1991  
105         Tilbakelevert samme år. I opplag som reservefartøy. 105 [P] "Skipet" 4/1991  
106 1957       Utleid til Metro-Goldwyn-Mayer Pictures, Minneapolis, USA. I bruk som losji-skip under innspillingen av "The Vikings", Maurangerfjorden. 106 [P] "Skipet" 4/1991  
107         Tilbakelevert samme år. I opplag som reservefartøy. 107 [P] "Skipet" 4/1991  
108 1960       Tatt ut som reservefartøy. Fortsatt i opplag. 108 [P] "Skipet" 4/1991  
109 04.02.1965       Solgt til Husø Verft & Mekaniske Verksted a/s, Tønsberg. Salgssum: 200 000 NOK. 109 [P] "Skipet" 4/1991  
110         Overført til Tønsberg Skipsregister. Hjemmehavn: Tønsberg. 110 [P] "Skipet" 4/1991  
111 pr.10.1966       Utleid som losjiskip, Avaldsnes for bygging av Alnor Aluminiumsverk. 111 [P] "Skipet" 1/2019  
112 1967       Solgt til Skips a/s Kes, Tønsberg. Omdøpt "Hustel". 112 [P] "Skipet" 4/1991  
113         I bruk som losji-skip under byggingen av Ekofisk-tanken, Stavanger. 113 [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
114 1972       I opplag, Stavanger. 114 [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
115 primo 1973       Deler av innredningen demontert ved Moss Rosenberg Verft a/s, Stavanger, og plassert ved Norsk Sjøfartsmuseum, Bygdø. 115 [A] Stavanger Aftenblad 12.01.1973  
116 1973       Solgt til Tyskland for opphogging. Slettet fra Stavanger Skipsregister. 116 [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
       
    ▼ FOTOGALLERI      
       
    Bilde 1/3    
 
  Avbildet som: "Sandnæs"    
    I passasjertrafikk.       Lokalisering: --    
            Tidspunkt: --    
            Rettighetshaver: Johannes Østvold    
            Hentet fra: Privat    
               
               
               
               
               
               
    Bilde 2/3    
  Avbildet som: "Soma"    
    Overtatt av       Lokalisering: Sandnes    
    Det Stavangerske       Tidspunkt: --    
    Dampskibsselskab, men       Rettighetshaver: Johannes Østvold    
    fortsatt med sitt originale       Hentet fra: stavanger-aftenblad.no    
    skorsteinsmerke.            
    Det er uvisst om fartøyet            
    faktisk fikk DSD-skorstein.            
               
               
               
               
               
    Bilde 3/3    
  Avbildet som: "Hustel"    
    Solgt til Tønsberg og her i       Lokalisering: Oslo    
    bruk som losji-skip ved       Tidspunkt: --    
    Nylands Mekaniske       Rettighetshaver: Carl Frederik Thorsager    
    Verksted.       Hentet fra: digitaltmuseum.no    
               
               
               
               
               
               
               
               
               
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
               
               
  c