A A
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger          
       
       
       
       
       
       
       
  D/s "SANDNÆS" 1903 - 1914    
  D/s "GANN" 1914 - 1951    
       
  Fortegnelse nr.:   P142          
  Oppdatert:   01.09.2020          
  Periode:   1903 - 1951          
  Fotografi:                
  Status:   Opphogget          
       
       
1  Byggeår    1903   1  [P] "Skipet" 2/1976    
2  Byggenummer    43   2  [P] "Skipet" 2/1976    
3  Skrog    Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger   3  [P] "Skipet" 2/1976    
4  Utrustning    Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger   4  [P] "Skipet" 2/1976    
             
5  Kjenningssignal    M G B V   5  1903 - etter 1914   5  [P] "Skipet" 4/1991    
6      L D Y H   6  etter 1914 - 1957   6  [P] "Skipet" 4/1991    
                     
7  IMO-nummer    -   7  -   7  -    
                     
8  MMSI-nummer    -   8  -   8  -    
                     
9  Navn    "Sandnæs"   9  1903 - 1914   9  [P] "Skipet" 2/1976    
10      "Gann"   10  1914 - 1957   10  [P] "Skipet" 2/1976    
                     
11  Rederi / eierforhold    Sandnæs Dampskibs a/s, Sandnes   11  1903 - 1951   11  [P] "Skipet" 2/1976    
12      Unge Sjømenns Kristelige Forening, Stavanger   12  1951 - 1957   12  [P] "Skipet" 2/1976    
13      Stavanger Skibs-Ophugnings Co. a/s, Stavanger   13  1957   13  [P] "Skipet" 2/1976    
14      Norsk Skibsopphugnings Co. a/s, Grimstad   14  1957   14  [P] "Skipet" 2/1976    
                     
15  Type    -   15  -   15  -    
                     
16  Skrogutforming A  Konvensjonelt, partiell stormdekker   16  1903 - 1927   16  [P] "Skipet" 2/1976    
17   B  Konvensjonelt, stormdekker   17  1927 - 1957   17  [P] "Skipet" 2/1976    
                         
18  Klasse    DNV1A1-K   18  -   18  [N] sjohistorie.no    
                         
19  Materiale    Stål   19  -   19  [P] "Stavanger Støberi & Dok"    
                         
20  Maskinfabrikant A  Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger   20  1903 - 1953   20  [P] "Skipet" 4/1991    
21   C  National Gas & Oil Engine Co. Ltd., Ashton upon Lyme, Storbritannia   21  1953 [bygget 1943] - 1957   21  [P] "Skipet" 4/1991    
                     
22  Maskin produsert A  1903   22  -   22  [P] "Skipet" 4/1991    
23   C  1943   23  -   23  [P] "Skipet" 4/1991    
                         
24  Maskin A  1 x Tripple Expansion damp   24  1903 - 1953   24  [P] "Skipet" 4/1991    
25   C  1 x 4TEV DM 6 syl. diesel   25  1953 [bygget 1943] - 1957   25  [P] "Skipet" 4/1991    
                         
26  Effekt A  520 ihk   26  1903 - 1953   26  [P] "Skipet" 4/1991    
27   C  500 bhk   27  1953 - 1957   27  [P] "Skipet" 4/1991    
                         
28  Fart A  11.5 kn   28  1903 - 1953   28  [P] "Stavanger Støberi & Dok"    
29   C  10.0 kn   29  1953 - 1957   29  [P] "Skipet" 4/1991    
                         
30  Forbruk    -   30  -   30  -    
                         
31  Lengde    43.62 m   31  -   31  [P] "Skipet" 2/1976    
                         
32  Bredde    7.16 m   32  -   32  [P] "Skipet" 2/1976    
                         
33  Dyptgående    2.53 m   33  -   33  [P] "Skipet" 2/1976    
                         
34  Brutto registertonn A  366 t   34  1903 - 1927   34  [P] "Skipet" 4/1991    
35   B  433 t   35  1927 - 1953   35  [P] "Skipet" 4/1991    
36   C  461 t   36  1953 - 1957   36  [P] "Stavanger Støberi & Dok"    
                         
37  Netto registertonn A  210 t   37  1903 - 1927   37  [P] "Skipet" 4/1991    
38   B  251 t   38  1927 - 1953   38  [P] "Skipet" 4/1991    
39   C  101 t   39  1953 - 1957   39  -    
                         
40  Dødvekttonn A  158 t   40  1953 - 1957   40  [P] "Skipet" 4/1991    
                         
41  Bilkapasitet    0   41  -   41  HMI    
                         
42  Trailerkapasitet    0   42  -   42  HMI    
                         
43  Passasjersertifikat    275   43  -   43  [P] "Skipet" 2/1976    
                         
44  Mannskap    Ja   44  -   44  HMI    
                         
45  Passasjerlugarer    75 [køyplasser]   45  -   45  [P] "Stavanger Støberi & Dok"    
                         
46  Mannskapslugarer    Ja   46  -   46  HMI    
                         
47  Dekkshøyde    0   47  -   47  HMI    
                           
48  Tillatt akseltrykk    0   48  -   48  HMI    
                         
49  Tilleggsinformasjon    -   49  -   49  -    
       
       
50   05.1903   Levert fra Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger til Sandnæs Dampskibs a/s, Sandnes som "Sandnæs" [A]. Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Sandnes. 50 [P] "Skipet" 2/1976    
51       Satt i trafikk Sandnes - Bergen. 51 [P] "Skipet" 2/1976    
52   vår 1910   Kolliderte med d/s "Rosendal". 52 [P] "HSD-båtane"    
53   06.1914   Omdøpt "Gann" og lagt i opplag, Sandnes som reservefartøy. 53 [N] warsailors.com    
54   10.1914   Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 54 [P] "I rute"    
55   03.1927   Ombygget: Brønnen i forskipet bygget inn [B]. Satt i trafikk Sandnes - Oslo. 55 [P] "Skipet" 2/1976    
56   05.1928   I opplag, Sandnes. 56 [P] "Skipet" 2/1976    
57   ca.07.1928   Satt i trafikk Sandnes - Oslo. 57 -    
58   04.04.1929   I opplag, Sandnes. 58 -    
59   1929 ►   Satt i trafikk Sandnes - Oslo. 59 [P] "Skipet" 4/1991    
60   primo 03.1930   I opplag, Sandnes. 60 [P] "Skipet" 4/1991    
61   ca.06.1930   Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk  Balestrand - Bergen. 61 [P] "Skipet" 4/1991    
62   ca.08.1930   Tilbakelevert. I opplag, Sandnes. 62 [P] "Skipet" 4/1991    
63   ca.06.1931   Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk  Balestrand - Bergen. 63 [P] "Skipet" 4/1991    
64   ca.08.1931   Tilbakelevert. I opplag, Sandnes. 64 [P] "Skipet" 4/1991    
65   ca.06.1932   Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk  Balestrand - Bergen. 65 [P] "Skipet" 4/1991    
66   ca.08.1932   Tilbakelevert. I opplag, Sandnes. 66 [P] "Skipet" 4/1991    
67   ca.06.1933   Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk  Balestrand - Bergen. 67 [P] "Skipet" 4/1991    
68   ca.08.1933   Tilbakelevert. I opplag, Sandnes. 68 [P] "Skipet" 4/1991    
69   ca.06.1934   Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk  Balestrand - Bergen. 69 [P] "Skipet" 4/1991    
70   ca.08.1934   Tilbakelevert. I opplag, Sandnes. 70 [P] "Skipet" 4/1991    
71   ca.06.1935   Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk  Balestrand - Bergen. 71 [P] "Skipet" 4/1991    
72   ca.08.1935   Tilbakelevert. I opplag, Sandnes. 72 [P] "Skipet" 4/1991    
73   ca.06.1936   Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk  Balestrand - Bergen. 73 [P] "Skipet" 4/1991    
74   ca.08.1936   Tilbakelevert. I opplag, Sandnes. 74 [P] "Skipet" 4/1991    
75   ca.06.1937   Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk  Balestrand - Bergen. 75 [P] "Skipet" 4/1991    
76   ca.08.1937   Tilbakelevert. I opplag, Sandnes. 76 [P] "Skipet" 4/1991    
77   ca.06.1938   Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk  Balestrand - Bergen. 77 [P] "Skipet" 4/1991    
78   ca.08.1938   Tilbakelevert. I opplag, Sandnes. 78 [P] "Skipet" 4/1991    
79   ca.06.1939   Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk  Balestrand - Bergen. 79 [P] "Skipet" 4/1991    
80   ca.08.1939   Tilbakelevert. I opplag, Sandnes. 80 [P] "Skipet" 4/1991    
81   04.1940   Rekvirert av Die Deutsche Kriegsmarine. 81 -    
82   06.1940   Tilbakelevert. 82 -    
83       Satt i trafikk Sandnes - Bergen. 83 [P] "Skipet" 2/1976    
84   11.1945   I opplag, Sandnes. 84 [P] "Skipet" 2/1976    
85   ca.06.1948   Utleid til Kristiansand Dampskibsselskab a/s, Kristiansand. Satt i trafikk Hirtshals, Danmark - Kristiansand. 85 [P] "Skipet" 2/1976    
86   ca.09.1948   Tilbakelevert. I opplag, Sandnes. 86 [P] "Skipet" 2/1976    
87   ca.06.1949   Utleid til Kristiansand Dampskibsselskab a/s, Kristiansand. Satt i trafikk Hirtshals, Danmark - Kristiansand. 87 [P] "Skipet" 2/1976    
88   ca.09.1949   Tilbakelevert. I opplag, Sandnes. 88 [P] "Skipet" 2/1976    
89   ca.06.1950   Utleid til Kristiansand Dampskibsselskab a/s, Kristiansand. Satt i trafikk Hirtshals, Danmark - Kristiansand. 89 [P] "Skipet" 2/1976    
90   ca.09.1950   Tilbakelevert. I opplag, Sandnes. 90 [P] "Skipet" 2/1976    
91   08.1951   Solgt til Unge Sjømenns Kristelige Forening, Stavanger. Salgssum: 150 000 NOK. 91 [P] "Skipet" 2/1976    
92   1953   Ombygget med ny maskin og ny skorstein. Også bropartiet ombygget [C]. Kostnad: 115 000 NOK. 92 [P] "Stavanger Støberi & Dok"    
93   1954   Utleid til Kristiansand kommune, Kristiansand. I bruk som losji-skip. Tilbakelevert samme år. 93 -    
94   01.1957   Solgt til Stavanger Skibs-Ophugnings Co. a/s, Stavanger for opphogging. 94 [P] "Stavanger Støberi & Dok"    
95       Selskapet fusjonerte samtidig med Norsk Skibsopphugnings Co. a/s, Grimstad, og fartøyet ble brukt til flyttelasset fra Stavanger til Grimstad. 95 [P] "Skipet" 2/1976    
96   02.1957 ►   Opphogget, Grimstad. 96 [P] "Skipet" 2/1976    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau