H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
  "SANDNÆS" 1903  
                 
    Forside            
 
   
    Kontakt            
    Kilder            
    Forklaring            
    Passasjerfartøy              
    Hurtigbåter              
    Bilferger              
              © Helge Andersen  
               
               
    Oppdatert:   01.09.2020        
    Status:   Opphogget       Posisjon på AIS:     
               
    "SANDNÆS"  [1903 - 1914]          "GANN"  [1914 - 1951]  
    Fortegnelse nr. P-142  
       
1   Periode     1903 - 1951 1 HMI  
2   Byggeår     1903 2 [P] "Skipet" 2/1976  
3   Byggenummer     43 3 [P] "Skipet" 2/1976  
4   Skrog     Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger 4 [P] "Skipet" 2/1976  
5   Utrustning     Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger 5 [P] "Skipet" 2/1976  
6   Type     -- 6    
7   Skrogutforming     Konvensjonelt, partiell stormdekker [1903 - 1927] - stormdekker [1927 - 1957] 7 [P] "Skipet" 2/1976  
8   Materiale     Stål 8 [N] sdir.no  
9     9    
10   ▼ IDENTIFIKASJON 10    
11   Periode       Navn 11    
12   1903 - 1914     "Sandnæs" 12 [P] "Skipet" 2/1976  
13   1914 - 1957     "Gann" 13 [P] "Skipet" 2/1976  
14           Kallesignal 14    
15   1903 - 1934     MGBV 15 [P] "Skipet" 4/1991  
16   1934 - 1957     LDYH 16 [N] skipsfarts-forum.net 31.10.2021 | [P] "Skipet" 4/1991  
17           IMO-nummer 17    
18         -- 18    
19           MMSI-nummer 19    
20         -- 20    
21     21    
22   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 22    
23   Periode       Navn 23    
24   1903 - 1951     Sandnæs Dampskibs a/s, Sandnes 24 [P] "Skipet" 2/1976  
25   1951 - 1957     Unge Sjømenns Kristelige Forening, Stavanger 25 [P] "Skipet" 2/1976  
26   1957     Stavanger Skibs-Ophugnings Co. a/s, Stavanger 26 [P] "Skipet" 2/1976  
27   1957     Norsk Skibsopphugnings Co. a/s, Grimstad 27 [P] "Skipet" 2/1976  
28     28    
29   ▼ KLASSIFISERING 29    
30   Periode       Klasse 30    
31         DNV1A1-K 31 [N] sjohistorie.no  
32     32    
33   ▼ MASKINERI 33    
34   Periode       Fabrikant 34    
35   1903 - 1953   A   Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger 35 [P] "Skipet" 4/1991  
36   1953 [bygget 1943] - 1957   C   National Gas & Oil Engine Co. Ltd., Ashton upon Lyme, Storbritannia 36 [P] "Skipet" 4/1991  
37           Produsert 37    
38       A   1903 38 [P] "Skipet" 4/1991  
39       C   1943 39 [P] "Skipet" 4/1991  
40           Maskin 40    
41   1903 - 1953   A   1 x Tripple Expansion damp 41 [P] "Skipet" 4/1991  
42   1953 [bygget 1943] - 1957   C   1 x 4TEV DM 6 syl. diesel 42 [P] "Skipet" 4/1991  
43           Effekt 43    
44   1903 - 1953   A   520 ihk 44 [P] "Skipet" 4/1991  
45   1953 - 1957   C   500 bhk 45 [P] "Skipet" 4/1991  
46           Fart 46    
47   1903 - 1953   A   11.5 kn 47 [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
48   1953 - 1957   C   10.0 kn 48 [P] "Skipet" 4/1991  
49           Forbruk 49    
50       -- 50    
51     51    
52   ▼ MÅL 52    
53   Periode       Lengde 53    
54           43.62 m 54 [P] "Skipet" 2/1976  
55           Bredde 55    
56           7.16 m 56 [P] "Skipet" 2/1976  
57           Dybde 57    
58           2.53 m 58 [P] "Skipet" 2/1976  
59           Brutto tonnasje 59    
60   1903 - 1927   A   366 brt 60 [P] "Skipet" 4/1991  
61   1927 - 1953   B   433 brt 61 [P] "Skipet" 4/1991  
62   1953 - 1957   C   461 brt 62 [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
63           Netto tonnasje 63    
64   1903 - 1927   A   210 nrt 64 [P] "Skipet" 4/1991  
65   1927 - 1953   B   251 nrt 65 [P] "Skipet" 4/1991  
66   1953 - 1957   C   101 nrt 66 [P] "Fjordabådane"  
67           Dødvekttonn 67    
68           158 dvt 68    
69     69    
70   ▼ KAPASITET 70    
71   Periode       Personbiler 71    
72           0 72 HMI  
73           Trailere 73    
74       0 74 HMI  
75           Passasjerer 75    
76           275 76 [P] "Skipet" 2/1976  
77           Passasjerlugarer 77    
78       75 [køyplasser] 78 [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
79           Mannskapslugarer 79    
80           Ja 80 HMI  
81           Mannskap 81    
82         Ja 82 HMI  
83           Dekkshøyde 83    
84           0 84 HMI  
85           Tillatt akseltrykk 85    
86           0 86 HMI  
87     87    
88   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 88    
89   -- 89    
90     90    
91   ▼ HISTORIKK 91    
92 05.1903   A   Levert fra Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger til Sandnæs Dampskibs a/s, Sandnes som "Sandnæs". 92 [P] "Skipet" 2/1976  
93         Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Sandnes. 93 [P] "Skipet" 2/1976  
94         Kallesignal: MGBV. 94 [P] "Skipet" 4/1991  
95       Satt i trafikk Sandnes - Bergen. 95 [P] "Skipet" 2/1976  
96 vår 1910     Kolliderte med d/s "Rosendal". 96 [P] "HSD-båtane"  
97 06.1914     Omdøpt "Gann" og lagt i opplag, Sandnes som reservefartøy. 97 [N] warsailors.com  
98 10.1914     Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 98 [P] "I rute"  
99 03.1927   B   Ombygget: Brønnen i forskipet bygget inn. Satt i trafikk Sandnes - Oslo. 99 [P] "Skipet" 2/1976  
100 05.1928     I opplag, Sandnes. 100 [P] "Skipet" 2/1976  
101 ca.07.1928     Satt i trafikk Sandnes - Oslo. 101    
102 04.04.1929     I opplag, Sandnes. 102    
103 1929 ►     Satt i trafikk Sandnes - Oslo. 103 [P] "Skipet" 4/1991  
104 primo 03.1930     I opplag, Sandnes. 104 [P] "Skipet" 4/1991  
105 ca.06.1930     Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk  Balestrand - Bergen. 105 [P] "Skipet" 4/1991  
106 ca.08.1930     Tilbakelevert. I opplag, Sandnes. 106 [P] "Skipet" 4/1991  
107 ca.06.1931     Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk  Balestrand - Bergen. 107 [P] "Skipet" 4/1991  
108 ca.08.1931     Tilbakelevert. I opplag, Sandnes. 108 [P] "Skipet" 4/1991  
109 ca.06.1932     Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk  Balestrand - Bergen. 109 [P] "Skipet" 4/1991  
110 ca.08.1932     Tilbakelevert. I opplag, Sandnes. 110 [P] "Skipet" 4/1991  
111 ca.06.1933     Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk  Balestrand - Bergen. 111 [P] "Skipet" 4/1991  
112 ca.08.1933     Tilbakelevert. I opplag, Sandnes. 112 [P] "Skipet" 4/1991  
113 01.01.1934       Nytt kallesignal: LDYH. 113 [N] skipsfarts-forum.net 31.10.2021 | [P] "Skipet" 4/1991  
114 ca.06.1934     Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk  Balestrand - Bergen. 114 [P] "Skipet" 4/1991  
115 ca.08.1934     Tilbakelevert. I opplag, Sandnes. 115 [P] "Skipet" 4/1991  
116 ca.06.1935       Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk  Balestrand - Bergen. 116 [P] "Skipet" 4/1991  
117 ca.08.1935     Tilbakelevert. I opplag, Sandnes. 117 [P] "Skipet" 4/1991  
118 ca.06.1936       Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk  Balestrand - Bergen. 118 [P] "Skipet" 4/1991  
119 ca.08.1936     Tilbakelevert. I opplag, Sandnes. 119 [P] "Skipet" 4/1991  
120 ca.06.1937       Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk  Balestrand - Bergen. 120 [P] "Skipet" 4/1991  
121 ca.08.1937     Tilbakelevert. I opplag, Sandnes. 121 [P] "Skipet" 4/1991  
122 ca.06.1938       Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk  Balestrand - Bergen. 122 [P] "Skipet" 4/1991  
123 ca.08.1938     Tilbakelevert. I opplag, Sandnes. 123 [P] "Skipet" 4/1991  
124 ca.06.1939       Utleid til Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane a/s, Florø. Satt i trafikk  Balestrand - Bergen. 124 [P] "Skipet" 4/1991  
125 ca.08.1939     Tilbakelevert. I opplag, Sandnes. 125 [P] "Skipet" 4/1991  
126 04.1940       Rekvirert av Die Deutsche Kriegsmarine. 126    
127 06.1940       Tilbakelevert. 127    
128       Satt i trafikk Sandnes - Bergen. 128 [P] "Skipet" 2/1976  
129 11.1945     I opplag, Sandnes. 129 [P] "Skipet" 2/1976  
130 ca.06.1948       Utleid til Kristiansand Dampskibsselskab a/s, Kristiansand. Satt i trafikk Hirtshals, Danmark - Kristiansand. 130 [P] "Skipet" 2/1976  
131 ca.09.1948     Tilbakelevert. I opplag, Sandnes. 131 [P] "Skipet" 2/1976  
132 ca.06.1949       Utleid til Kristiansand Dampskibsselskab a/s, Kristiansand. Satt i trafikk Hirtshals, Danmark - Kristiansand. 132 [P] "Skipet" 2/1976  
133 ca.09.1949     Tilbakelevert. I opplag, Sandnes. 133 [P] "Skipet" 2/1976  
134 ca.06.1950       Utleid til Kristiansand Dampskibsselskab a/s, Kristiansand. Satt i trafikk Hirtshals, Danmark - Kristiansand. 134 [P] "Skipet" 2/1976  
135 ca.09.1950     Tilbakelevert. I opplag, Sandnes. 135 [P] "Skipet" 2/1976  
136 08.1951       Solgt til Unge Sjømenns Kristelige Forening, Stavanger. Salgssum: 150 000 NOK. 136 [P] "Skipet" 2/1976  
137 1953   C   Ombygget med ny maskin og ny skorstein. Også bropartiet ombygget. Kostnad: 115 000 NOK. 137 [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
138 1954       Utleid til Kristiansand kommune, Kristiansand. I bruk som losji-skip. Tilbakelevert samme år. 138    
139 01.1957       Solgt til Stavanger Skibs-Ophugnings Co. a/s, Stavanger for opphogging. 139 [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
140         Selskapet fusjonerte samtidig med Norsk Skibsopphugnings Co. a/s, Grimstad, og fartøyet ble brukt til flyttelasset fra Stavanger 140 [P] "Skipet" 2/1976  
141         til Grimstad. 141 [P] "Skipet" 2/1976  
142 02.1957 ►       Opphogget, Grimstad. 142 [P] "Skipet" 2/1976  
       
    ▼ FOTOGALLERI      
       
    Bilde 1/2    
 
  Avbildet som: "Gann"    
    Etter ombyggingen til       Lokalisering: --    
    stormdekker og bytte       Tidspunkt: --    
    av navn.       Rettighetshaver: Helge Andersen    
            Hentet fra: home.no.net.helander    
               
               
               
               
               
               
               
    Bilde 2/2    
  Avbildet som: "Gann"    
    Trolig etter overtakelsen       Lokalisering: Stavanger    
    til Unge Sjømenns       Tidspunkt: --    
    Kristelige Forening, og       Rettighetshaver: Osmund Enga    
    i bruk som skoleskip.       Hentet fra: skipssiden.com    
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
               
               
  x