A A
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger          
       
       
       
       
       
       
       
  D/s "SAND" 1899 - 1952    
  D/s "HAUKELID" 1952 - 1953    
       
  Fortegnelse nr.:   P46          
  Oppdatert:   14.05.2020          
  Periode:   1899 - 1953          
  Fotografi:            
  Status:   Opphogget          
       
       
1  Byggeår    1898   1  [P] "Over fjord og fjell"    
2  Byggenummer    19   2  [P] "Skipet" 2/1990    
3  Skrog    Fevig Jernskibsbyggeri a/s, Grimstad   3  [P] "Over fjord og fjell"    
4  Utrustning    Fevig Jernskibsbyggeri a/s, Grimstad   4  [P] "Over fjord og fjell"    
             
5  Kjenningssignal    J R D M   5  1898 - etter 1898   5  [N] wikipedia.no    
6      L E T N   6  etter 1898 - 1954   6  [N] sjohistorie.no    
                     
7  IMO-nummer    -   7  -   7  -    
                     
8  MMSI-nummer    -   8  -   8  -    
                     
9  Navn    "Statsraad Haugland"   9  1898 - 1899   9  [P] "Over fjord og fjell"    
10      "Sand"   10  1899 - 1952   10  [P] "Over fjord og fjell"    
11      "Haukelid"   11  1952 - 1954   11  [P] "Skipet" 2/1990    
                     
12  Rederi / eierforhold    Søndre Bergenhus Dampskibsselskab a/s, Bergen   12  1898 - 1899   12  [P] "Over fjord og fjell"    
13      Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger   13  1899 - 1953   13  [P] "Skipet" 2/1990    
14      Brødrene Anda a/s, Stavanger   14  1953 - 1954   14  [P] "Fjordvegen"    
                     
15  Type    -   15  -   15  -    
                     
16  Skrogutforming    Konvensjonelt, rigget som skonnert   16  -   16  [P] "Fjordabådane"    
                     
17  Klasse    -   17  -   17  -    
                     
18  Materiale    Stål   18  -   18  [N] warsailors.com    
                     
19  Maskinfabrikant    Furness Westgarth & Co. Ltd., Middlesbrough, Storbritannia   19  -   19  [P] "Skipet" 2/1990    
                     
20  Maskin produsert    1898   20  -   20  [P] "Skipet" 2/1990    
                     
21  Maskin    1 x Tripple Expansion damp   21  -   21  [P] "Skipet" 2/1990    
                     
22  Effekt    280 ihk   22  -   22  [P] "Skipet" 2/1990    
                     
23  Fart    12.0 kn   23  -   23  [P] "Skipet" 2/1990    
                     
24  Forbruk    -   24  -   24  -    
                     
25  Lengde A  36.27 m   25  1898 - 1919   25  [P] "Skipet" 2/1990    
26   C  41.64 m   26  1919 - 1954   26  [P] "Skipet" 2/1990    
                     
27  Bredde    6.28 m   27  -   27  [P] "Skipet" 2/1990    
                     
28  Dyptgående A  2.59 m   28  1898 - 1919   28  [P] "Fjordabådane"    
29   C  2.56 m   29  1919 - 1954   29  [P] "Fjordabådane"    
                     
30  Brutto registertonn A  242.97 t   30  1898 - 1903   30  [P] "Fjordabådane"    
31   B  223.33 t   31  1903 - 1919   31  [P] "Fjordabådane"    
32   C  246.08 t   32  1919 - 1954   32  [P] "Fjordabådane"    
                     
33  Netto registertonn A  131.21 t   33  1898 - 1903   33  [P] "Fjordabådane"    
34   B  106.43 t   34  1903 - 1919   34  [P] "Fjordabådane"    
35   C  136.72 t   35  1919 - 1954   35  [P] "Fjordabådane"    
                     
36  Dødvekttonn    -   36  -   36  -    
                     
37  Bilkapasitet    0   37  -   37  HMI    
                     
38  Trailerkapasitet    0   38  -   38  HMI    
                     
39  Passasjersertifikat    304   39  pr.1907   39  [N] wikipedia.no    
                     
40  Mannskap    16   40  pr.1907   40  [N] wikipedia.no    
                     
41  Passasjerlugarer    Ja   41  -   41  HMI    
                     
42  Mannskapslugarer    -   42  -   42  -    
                     
43  Dekkshøyde    0   43  -   43  HMI    
                     
44  Tillatt akseltrykk    0   44  -   44  HMI    
                     
45  Tilleggsinformasjon    -   45  -   45  -    
       
       
46   01.1898   Skrog ferdigstilt ved Fevig Jernskibsbyggeri a/s, Grimstad som "Statsraad Haugland". Slept til Middlesbrough, Storbritannia for montering av maskin. 46 - / [P] "Fjordvegen"    
47   05.1898   Levert fra Fevig Jernskibsbyggeri a/s, Grimstad til Søndre Bergenhus Dampskibsselskab a/s, Bergen [A]. Innført i Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 47 [P] "Over fjord og fjell"    
48  
01.06.1898
  Satt i trafikk Bergen - Samnanger / Bergen - Sunnhordland / Bergen - Kvinnherad. 48 [P] "Over fjord og fjell"    
49   06.1898 ►   Satt i trafikk Bergen - Samnanger / Bergen - Sunnhordland / Bergen - Øystese. 49 [P] "Over fjord og fjell"    
50   06.1899   Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Omdøpt "Sand". Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 50 [P] "Skipet" 2/1990    
51       Salgssum: 102 000 NOK. 51 [P] "Skipet" 1/1991    
52       Satt i trafikk Stavanger - Bergen / 52 [P] "Skipet" 1/1991    
53       Stavanger - Sauda / Stavanger - Sandeid / Stavanger - Hylen. 53 [A] Stavanger Aftenblad 01.04.2006    
54   24.09.1903   Ommålt [B]. 54 [P] "Fjordabådane"    
55   sommer 1910   Satt i trafikk Stavanger - Bergen / Stavanger - Sauda / Stavanger - Sandeid / Stavanger - Hylen / Stavanger - Lysefjorden. 55 [P] "Fjordabådane"    
56   ca.08.1910   Tatt ut av trafikk Stavanger - Lysefjorden. 56 [P] "Fjordabådane"    
57   ► 1916   Også i trafikk Stavanger - Vadla. 57 [P] "Med båt og buss"    
58   27.08.1919   Ombygget ved Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger: Forlenget, mer innebygd samt ny baug [C]. 58 [P] "Fjordabådane" / [A] Stavanger Aftenblad 01.04.2006    
59   pr.06.1939   I trafikk Stavanger - Sauda / Stavanger - Aamsosen. 59 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommer-Postruter 1939"    
60   sommer 1940   Satt i trafikk Stavanger - Haugesund. 60 [P] "Fjordabådane"    
61   medio 06.1940   Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 61 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"    
62   1944   Satt i trafikk Stavanger - Sauda / Stavanger - Sandeid. 62 [P] "Fjordabådane"    
63   pr.09.1944   I trafikk Stavanger - Sauda / Stavanger - Yrke. 63 [P] Det Stavangerske D/s - "Høst-Postruter 1944"    
64   26.11.1944   Tatt ut av trafikk Stavanger - Yrke. 64 [P] Det Stavangerske D/s - "Vinter-Postruter 1944-45"    
65   vår.1945   I opplag, Stavanger p.g.a. drivstoffmangel. 65 [P] "Fjordabådane"    
66   05.1945   Satt i trafikk Stavanger - Sauda / Stavanger - Sandeid. 66 [A] Stavanger Aftenblad 01.04.2006    
67   06.1948   I opplag, Stavanger. 67 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"    
68   sommer 1952   Satt i trafikk Stavanger - Steinnesvåg. 68 [N] wikipedia.no    
69   29.12.1952   Omdøpt "Haukelid". 69 [A] Stavanger Aftenblad 01.04.2006    
70   14.12.1953   Solgt til Brødrene Anda a/s, Stavanger for opphogging. Salgssum: 32 000 NOK. 70 [P] "Fjordabådane"    
71   høst 1954   Ferdig opphogget. 71 [P] "Fjordabådane"    
72   10.09.1956   Slettet fra Stavanger Skipsregister. 72 [P] "Fjordabådane"    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau