"Rogaland" [1929] - et unikt eksemplar av kystrutens klassiske    
    HMI      SKIPSARKIV ROGALAND passasjerskip. Er fredet av riksantikvaren, og er et    
          - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND tidsbilde fra sin tid.    
          © HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau      
         
       
  P   Forside   Kontakt   Kilder   Passasjerfartøy   Hurtigbåter   Bilferger      
       
       
       
1 Navn
"Rogaland"
1  
2 Fortegnelse nr. P-62 2  
3 Inntredelsesår 1929 3  
4 Periode 1929-1949, 1957-1963 4  
5 Oppdatert 03.12.2020 5  
6  Posisjon på AIS / status Veteranfartøy 6  
7 Kallesignal LHBP [1929-1934], LESB [1934-] 7  
8 IMO-nummer 5298652 8  
9 MMSI-nummer 257256500 9  
10 Byggeår 1929 10  
11 Byggenummer 90 11  
12 Skrog
Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger
12  
13 Utrustning Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger 13  
14 Type - 14  
15 Materiale Stål 15  
16 Navn 1929-1964 "Rogaland" 16  
17 Navn 1964 "Tungenes" 17  
18 Navn 1964-1990 "Stauper" 18  
19 Navn 1990-2002 "Gamle Rogaland" 19  
20 Navn 2002- "Rogaland" 20  
21 Eier 1929-1964 Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 21  
22 Eier 1964-1989 Nika a/s, Sandefjord 22  
23 Eier 1989-1990 Fritz Moland, Stavanger 23  
24 Eier 1990-2012 Veteranskibet Rogaland, Stavanger 24  
25 Eier 2012- Stiftelsen Veteranskibet Rogaland, Stavanger 25  
26 Klassifisering DNV1A1 med fribord 26  
27   27  
28      Lengde    Bredde    Dybde    Brutto tonnasje    Netto tonnasje    Dødvekttonnasje 28  
29 1929   A    57.21 meter    9.51 meter    Ukjent    901 brutto registertonn    519 netto registertonn    600 dødvekttonn 29  
30 1946   B                825 brutto registertonn         30  
31 1958 1)   F            4.1 meter    850.62 brutto registertonn    478.41 netto registertonn    508 dødvekttonn 31  
32 2014 2)   L                829 bruttotonn 3)    248 nettotonn 3)     32  
33   33  
34      Maskin    Fart    Effekt    Fabrikant 34  
35 1929   A    1 x Compound Lenz 4 syl. damp    13 knop    144 netto hestekrefter    Nylands Verksted a/s, Oslo 35  
36 1950   D    1 x 2TEV Cleveland General 16 syl. diesel    13.2 knop    1200 brutto hestekrefter    Ukjent 36  
37 1992   K        11 knop         37  
38   38  
39      Fri høyde dekk 2    Fri høyde dekk 3    Fri høyde dekk 4    Tillatt akseltrykk dekk 2    Tillatt akseltrykk dekk 3    Tillatt akseltrykk dekk 4 39  
40 1929   A    0    0    0    0    0    0 40  
41   41  
42      Personbiler dekk 2    Personbiler dekk 3    Personbiler dekk 4    Personbiler totalt    Vogntog    Dekk 42  
43 1929   A    0    0    0    0    0    5 43  
44 1946   B                        4 44  
45   45  
46      Passasjerer    Passasjerlugarer    Mannskap    Mannskapslugarer     46  
47 1929   A    250 [kystfart]    26 4)    Ja    Ja     47  
48 1949   C    12                 48  
49 1957   E    400                 49  
50 1963   G    12                 50  
51 1966   H    0                 51  
52 1992   I    200                 52  
53 før 2008   J    99                 53  
54   54  
55      Tilleggsinformasjon/noter        Kilder     55  
56     Lastekapasitet: 3 Ho 1161 kubikkmeter bale.   [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" 56  
57     Bom: 2 x 2 tonn, 2 x 3 tonn, 1 x 15 tonn.   [P] "Skipet" 3/1989 57  
58     Fiskekummer: 2 stk. á 1000 kilo [pr.1929].   [P] "Skipet" 1/1991 58  
59     1) Målt i 1965.   [N] sdir.no 59  
60     2) Målt i 2016.   [N] sdir.no 60  
61     3) Ommålt fra brutto-/netto registertonn til brutto-/nettotonn.   [N] sdir.no | [P] Skipsmålingskonvensjonen 1969 61  
62     4) På 1.ste plass med 84 køyplasser. Også 55 køyplasser på 2.dre plass.   [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen" 62  
63   63  
64      Historikk        Kilder     64  
65 15.05.1929     Sjøsatt ved Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger.   [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år" 65  
66 09.1929   A   Levert fra Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger   [P] "Skipet" 3/2015 66  
67       som "Rogaland". Hjemmehavn: Stavanger.   [P] "Skipet" 3/2015 67  
68       Kallesignal: LHPB.   [P] "Stavanger Støberi & Dok" 68  
69 04.09.1929     Gikk prøvetur, Ryfylke.   [A] Stavanger Aftenblad 10.06.2006 69  
70 04.09.1929 ►     Satt i trafikk Sandnes-Oslo.   [P] "Skipet" 1/1991 70  
71 03.10.1929     Innført i Stavanger Skipsregister.   [N] sdir.no 71  
72 1930     Satt i trafikk Stavanger-Bergen / Sandnes-Oslo.   [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen" 72  
73 01.01.1934     Nytt kallesignal: LESB.   [N] skipsfarts-forum.net 31.10.2021 | [N] sdir.no 73  
74 12.1939     Satt i trafikk Oslo-Bergen.   -- | [N] warsailors.com 74  
75 26.04.1940     I opplag, Lofthus.   [N] warsailors.com 75  
76 ► 21.09.1941     Satt i trafikk Sandnes-Oslo.   HMI 76  
77 21.09.1941     Gikk på en mine, Oslofjorden. Strandsatt på Hovedøya.   [P] "Skipet" 3/2015 77  
78 21.09.1941 ►     Reparert ved Nylands Mekaniske Verksted a/s, Oslo.   [P] "Skipet" 2/1990 78  
79       Satt i trafikk Sandnes-Oslo.   [P] "Skipet" 2/1990 79  
80 1943     Grunnstøtte ved Kragerø. Brakt flott av Norsk Bjergningskompagni.   [P] "Stavanger Støberi & Dok" 80  
81       Reparert og satt i trafikk igjen.   [P] "Stavanger Støberi & Dok" 81  
82 20.04.1944     Sank ved kai, Bergen etter en eksplosjon om bord på tråleren m/s "Vorbode". Én av mannskapet omkom.   [P] "Skipet" 3/2015 82  
83 20.04.1944 ►     Kondemnert og overtatt av forsikringsselskapet. Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger.   [P] "Skipet" 3/2015 83  
84         Hevet og lagt i opplag, Ølesund.   [P] "Skipet" 3/2015 84  
85 11.1946   B   Reparert og ombygget: dekk 4 fjernet.   [P] "Skipet" 2/1990 85  
86         Satt i trafikk Oslo-Bergen.   [A] Stavanger Aftenblad 17.06.2006 86  
87 1949   C   Omklassifisert til lastefartøy. Sertifikat endret.     87  
88 1950       Ombygget:   [P] "Skipet" 2/1990 88  
89     D   ny maskin samt ny skorstein. Én av kjelene demontert.   -- | [P] "Skipet" 1/2009 89  
90 1957   E   Omklassifisert til passasjerfartøy. Sertifikat endret. Satt i trafikk Stavanger-Oslo.   [P] "Stavanger Støberi & Dok" 90  
91 vår 1958       Til Det Stavangerske Verksted a/s, Stavanger for ombygging.   [P] "Skipet" 1/2009 91  
92 sommer 1958   F   Ombygget: ny salongmodul på dekk 3 og nye lugarer.   [A] Stavanger Aftenblad 17.06.2006 92  
93         Satt i trafikk Oslo-Bergen.   [P] "Skipet" 1/2009 93  
94 21.11.1963   G   Omklassifisert til lastefartøy. Sertifikat endret.   [P] "Skipet" 1/2009 94  
95 01.01.1964       Omdøpt "Tungenes".   [P] "Skipet" 3/2015 95  
96 03.06.1964       I opplag, Stavanger.   [N] faktaomfartyg.se 96  
97 12.1964       Solgt til Nika a/s, Sandefjord. Omdøpt "Stauper". Overført til Sandefjord Skipsregister. Hjemmehavn: Sandefjord.   [N] faktaomfartyg.se 97  
98 27.03.1965   F   Ommålt.   [N] sdir.no 98  
99 1966   H   Omklassifisert til arbeidsfartøy. I bruk som losji– og sandblåsingsfartøy ved Kristiansand Mekaniske   [P] "Skipet" 2/1990 99  
100         Verksted a/s, Kristiansand.   [P] "Skipet" 2/1990 100  
101 1966 ►       I bruk i Göteborg, Sverige.   [N] warsailors.com 101  
102 06.04.1989       Ankom Stavanger under slep av m/s "Roxo".   [P] "Skipet" 2/1989 102  
103 07.1989       Solgt til Fritz Moland, Stavanger. Salgssum: 150.000 NOK.   [A] Stavanger Aftenblad 21.06.1991 103  
104 02.02.1990       Solgt til Veteranskibet Rogaland, Stavanger. Salgssum: 350.000 NOK.   [N] sdir.no 104  
105         Restaurasjonsarbeid påbegynt ved Brødrene Bjørnevik a/s, Stavanger.   [N] faktaomfartyg.se | -- 105  
106 10.05.1990       Omdøpt "Gamle Rogaland".   [P] "Skipet" 2/1990 106  
107         Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger.     107  
108 15.02.1991       Slept til Skude Verft a/s, Skudeneshavn av slepefartøyet "Lars" for vedlikehold.   [P] "Skipet" 2/1991 108  
109 03.1991       Ferdig ved Skude Verft a/s, Skudeneshavn: akseltrekk gjennomført og bunnplater skiftet ut. Kostnad: 375.000 NOK.   [A] Stavanger Aftenblad 20.03.1991 109  
110 26.06.1991       Nytt elektrisk anlegg samt innredning ferdig restaurert. Kostnad: 1 mill NOK.   [A] Stavanger Aftenblad 25.06.1991 110  
111 22.02.1992       Branntilløp etter sveisearbeid, Stavanger.   [A] Stavanger Aftenblad 24.02.1992 111  
112 28.03.1992   K   Maskin ferdig overhalt.   [A] Stavanger Aftenblad 30.03.1992 112  
113 12.06.1992       Midlertidig passasjersertifikat utstedt av Skipskontrollen.   [A] Stavanger Aftenblad 31.07.1992 113  
114 30.07.1992   I   Omklassifisert til passasjerfartøy. Sertifikat endret. Satt i trafikk Stavanger - Oslo.   [A] Stavanger Aftenblad 31.07.1992 114  
115 01.08.1992       Overført til Norsk Ordinært Skipsregister.   [N] sdir.no 115  
116 09.02.1993       General Motors-maskin fra slepefartøyet "Samson" gitt fra Rogaland Sjøforsvarsdistrikt, Stavanger til   [A] Stavanger Aftenblad 10.02.1993 116  
117         Veteranskibet Rogaland, Stavanger.   [A] Stavanger Aftenblad 10.02.1993 117  
118 12.12.1993       Branntilløp etter varmgang i landstrømskabelen, Stavanger.   [A] Stavanger Aftenblad 13.12.1993 118  
119 01.1995       Tildelt 200.000 NOK fra Stavanger kommune, Stavanger til oppussing.   [A] Stavanger Aftenblad 21.01.1995 119  
120 03.06.1996       2 personer skadet etter at en trosse røk ved fortøyning, Stavanger.   [A] Stavanger Aftenblad 04.06.1996 120  
121 ca.03.1997       Tildelt 180.000 NOK av Stavanger kommune, Stavanger.   [N] stp-norway.com 121  
122 10.1998       Dampmaskin kjøpt fra d/s "Morozovsk".   [A] Stavanger Aftenblad 07.10.1998 122  
123         Kjøpssum: 500.000 NOK.   [A] Stavanger Aftenblad 13.08.1999 123  
124 25.06.1998       Drev på en sandbanke ved Egersund.   [A] Stavanger Aftenblad 26.06.1998 124  
125 08.1999       Drift overført til Einar Sæter, Stavanger.   [P] "Skipet" 3/2015 125  
126 2000       Status 'Vernet skip' av Riksantikvaren.   [N] norsk-fartoyvern.no 126  
127 12.2000       Tildelt 150.000 NOK av Rogaland fylkeskommune, Stavanger til restaurering.   [A] Stavanger Aftenblad 23.12.2000 127  
128 11.2001       Drift overført til Stiftelsen Veteranskibslaget Rogaland, Stavanger.   [P] "Skipet" 3/2015 128  
129 16.12.2002       Omdøpt "Rogaland".   [N] sdir.no 129  
130 10.04.2003       Tildelt 200.000 NOK fra Regional- og kulturutvalget, Rogaland fylkeskommune, Stavanger.   [A] Stavanger Aftenblad 10.04.2003 130  
131 16.08.2004       Eierskap overført til Veteranskibet Rogaland, Stavanger.   [N] sdir.no 131  
132 29.09.2005       Grunnstøtte, Klovningane etter feilmanøvrering. Trukket løst av slepefartøyet "Lars".   [A] Stavanger Aftenblad 30.09.2005 132  
133 ► 2008   J   Sertifikat endret.     133  
134 03.07.2012       Drift og eierskap overført til Stiftelsen Veteranskibet Rogaland, Stavanger.   [N] sdir.no 134  
135 31.01.2014       Forlot Stavanger med kurs for Liepaja, Latvia for vedlikehold og ombygging / tilbakesetting.   [N] stp-norway.com 135  
136 15.04.2014   L   Ankom Stavanger etter endt verkstedsopphold.   HMI 136  
137 2014       Fredet av riksantikvaren.   [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen" 137  
138 04.2016       Hvitmalt for utleie til filminnspilling for Warner Brothers.   [N] stavanger-aftenblad.no 23.05.2016 138  
139 09.05.2016   L   Ommålt.   [N] sdir.no 139  
140 15.05.2016       Utleid til Warner Brothers. Avgikk Stavanger.   [P] "Skipet" 2/2016 140  
141 18.05.2016       Ankom Dunkerque, Frankrike for filminnspilling av filmen "Dunkirk".   [N] stavanger-aftenblad.no 23.05.2016 141  
142 13.06.2016       Tilbakelevet. Ankom Stavanger.   [N] stavanger-aftenblad.no 13.06.2016 142  
143 03.2017       Tildelt 840.000 NOK av Riksantikvaren, Oslo.   [N] nrk.no/rogaland 06.03.2017 143  
144 2018       Tildelt 200.000 NOK av Riksantikvaren, Oslo.   [A] Stavanger Aftenblad 18.04.2018 144  
145 2019       Tildelt 2 mill NOK av Riksantikvaren, Oslo.   [P] "Skipet" 2/2019 145  
146 2021       Tildelt 1.2 mill NOK over statsbudsjettet.   [A] Stavanger Aftenblad 03.12.2020 146  
147   147  
148   148  
149 Bilde 1/7  
 
        I original utgave for Det Stavangerske Dampskibsselskab. 149  
150             150  
151             151  
152             152  
153             153  
154             154  
155             155  
156             156  
157             157  
158             158  
159             159  
160             160  
161             161  
162             162  
163             163  
164             164  
165    Avbildet som: "Rogaland"     165  
166    Lokalisering: -     166  
167    Tidspunkt: -     167  
168    Rettighetshaver: Stiftelsen Veteranskibet Rogaland     168  
169    Hentet fra: gamlerogaland.no     169  
170   170  
171 Bilde 2/7  
 
        Etter eksplosjonsulykken i 1944 så ble dekk 4 fjernet under reparasjonsarbeidet, da det 171  
172           hastet med å få skipet tilbake i fart igjen. 172  
173             173  
174             174  
175             175  
176             176  
177             177  
178             178  
179             179  
180             180  
181             181  
182             182  
183             183  
184             184  
185             185  
186             186  
187             187  
188             188  
189             189  
190    Avbildet som: "Rogaland"     190  
191    Lokalisering: Haugesund     191  
192    Tidspunkt: -     192  
193    Rettighetshaver: NSS, Jenssen-samlingen     193  
194    Hentet fra: Privat samling     194  
195   195  
196 Bilde 3/7  
 
        Overtatt av Nika og i bruk som losji- og sandblåsingsfartøy. 196  
197           Med blått skrog og blå skorstein. 197  
198             198  
199             199  
200             200  
201             201  
202             202  
203             203  
204             204  
205             205  
206             206  
207             207  
208             208  
209             209  
210             210  
211             211  
212             212  
213             213  
214    Avbildet som: "Stauper"     214  
215    Lokalisering: Göteborg, Sverige     215  
216    Tidspunkt: -     216  
217    Rettighetshaver: Stiftelsen Veteranskibet Rogaland     217  
218    Hentet fra: gamlerogaland.no     218  
219   219  
220 Bilde 4/7  
 
        Overtatt av Fritz Moland og tilbake igjen i Stavanger. 220  
221           Avbildet som "Rogaland I", men het offisielt fortsatt "Stauper" helt til den fikk navnet 221  
222           "Gamle Rogaland". 222  
223             223  
224             224  
225             225  
226             226  
227             227  
228             228  
229             229  
230             230  
231             231  
232             232  
233             233  
234             234  
235             235  
236             236  
237             237  
238             238  
239    Avbildet som: "Stauper"     239  
240    Lokalisering: Stavanger     240  
241    Tidspunkt: 1989     241  
242    Rettighetshaver: Johannes Østvold     242  
243    Hentet fra: digitaltmuseum.no     243  
244   244  
245 Bilde 5/7  
 
        Overtatt av Veteranskibet Rogaland og oppmalt i sine opprinnelige DSD-farger. 245  
246             246  
247             247  
248             248  
249             249  
250             250  
251             251  
252             252  
253             253  
254             254  
255             255  
256             256  
257             257  
258             258  
259             259  
260             260  
261             261  
262             262  
263    Avbildet som: "Gamle Rogaland"     263  
264    Lokalisering: Stavanger     264  
265    Tidspunkt: -     265  
266    Rettighetshaver: Finn Tornquist     266  
267    Hentet fra: shipsnostalgia.com     267  
268   268  
269 Bilde 6/7  
 
        Omdøpt til sitt opprinnelige navn. 269  
270             270  
271             271  
272             272  
273             273  
274             274  
275             275  
276             276  
277             277  
278             278  
279             279  
280             280  
281             281  
282             282  
283             283  
284             284  
285             285  
286             286  
287             287  
288             288  
289             289  
290             290  
291             291  
292             292  
293    Avbildet som: "Rogaland"     293  
294    Lokalisering: Stavanger     294  
295    Tidspunkt: 11. september 2014     295  
296    Rettighetshaver: HMI v/ Sølve Hatteland     296  
297    Hentet fra: Privat samling     297  
298   298  
299 Bilde 7/7  
 
        På vei tilbake etter utlån til Frankrike, etter å ha hatt rollen som hospitalskip under 299  
300           spillefilm fra 2. verdenskrig. 300  
301             301  
302             302  
303             303  
304             304  
305             305  
306             306  
307             307  
308             308  
309             309  
310             310  
311             311  
312             312  
313             313  
314             314  
315             315  
316    Avbildet som: "Rogaland"     316  
317    Lokalisering: Tananger     317  
318    Tidspunkt: 13. juni 2016     318  
319    Rettighetshaver: Andreas Askildsen     319  
320    Hentet fra: stavanger-aftenblad.no     320  
321   321  
322   322  
323 Film 1/1      "Rogaland" i Stavanger 2018 323  
324    Hele klippet 324  
325    Rettighetshaver: -   325  
326    Hentet fra: youtube.com   326  
       
       
  © HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau