H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
  "ROGALAND" 1929  
                 
    Forside            
 
   
    Kontakt            
    Kilder            
    Forklaring            
    Passasjerfartøy              
    Hurtigbåter              
    Bilferger              
              © HMI v/ Sølve Hatteland  
               
               
    Oppdatert:   29.08.2020        
    Status:   Veteranfartøy       Posisjon på AIS:     
               
    "ROGALAND"  [1929 - 1949 / 1957 - 1963]  
    Fortegnelse nr. P-62  
               
1   Periode     1929 - 1949 / 1957 - 1963 1 HMI  
2   Byggeår     1929 2 [N] sdir.no  
3   Byggenummer     90 3 [P] "Skipet" 2/1976  
4   Skrog     Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger 4 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
5   Utrustning     Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger 5 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
6   Type     -- 6    
7   Skrogutforming     Konvensjonelt 7 HMI  
8   Materiale     Stål 8 [N] sdir.no  
9         9    
10   ▼ IDENTIFIKASJON 10    
11   Periode       Navn 11    
12   1929 - 1964     "Rogaland" 12 [N] sdir.no  
13   1964     "Tungenes" 13 [N] sdir.no  
14   1964 - 1990     "Stauper" 14 [N] sdir.no  
15   1990 - 2002     "Gamle Rogaland" 15 [N] sdir.no  
16   2002 -     "Rogaland" 16 [N] sdir.no  
17           Kallesignal 17    
18   1929 - 1934     LHPB 18 [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
19   1934 -     LESB 19 [N] skipsfarts-forum.net 31.10.2021 | [N] sdir.no  
20           IMO-nummer 20    
21   1987 -     5298652 21 [N] sdir.no  
22           MMSI-nummer 22    
23         257256500 23 [N] marinetraffic.com  
24         24    
25   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 25    
26   Periode       Navn 26    
27   1929 - 1964     Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 27 [P] "Skipet" 3/2015  
28   1964 - 1989     Nika a/s, Sandefjord 28 [N] faktaomfartyg.se  
29   1989 - 1990     Fritz Moland, Stavanger 29 [A] Stavanger Aftenblad 21.06.1991  
30   1990 - 2012     Veteranskibet Rogaland, Stavanger 30 [N] sdir.no  
31   2012 -     Stiftelsen Veteranskibet Rogaland, Stavanger 31 [N] sdir.no  
32         32    
33   ▼ KLASSIFISERING 33    
34   Periode       Klasse 34    
35         DNV1A1 med fribord 35 [N] sjohistorie.no  
36         36    
37   ▼ MASKINERI 37    
38   Periode       Fabrikant 38    
39   1929 - 1950   A   Nylands Verksted a/s, Oslo 39 [P] "Skipet" 3/2015  
40   1950 [bygget 1943] -   D   General Motors 40 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
41           Produsert 41    
42       A   1929 42 [P] "Skipet" 2/1990  
43       D   1943 43 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
44           Maskin 44    
45   1929 - 1950   A   1 x Compound Lenz 4 syl. damp 45 [P] "Skipet" 2/1990  
46   1950 [bygget 1943] -   D   1 x 2TEV Cleveland General 16 syl. diesel 46 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
47           Effekt 47    
48   1929 - 1950   A   144 nhk 48 [P] "Skipet" 3/2015  
49   1950 -   D   1200 bhk 49 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
50           Fart 50    
51   1929 - 1950   A   13.0 kn 51 [P] "Skipet" 2/1990  
52   1950 - 1992   D   13.2 kn 52 [A] Stavanger Aftenblad 10.06.2006  
53   1992 -   K   11.0 kn 53 [A] Stavanger Aftenblad 30.03.1992  
54           Forbruk 54    
55       -- 55    
56         56    
57   ▼ MÅL 57    
58   Periode       Lengde 58    
59           57.21 m 59 [N] sdir.no  
60           Bredde 60    
61           9.51 m 61 [N] sdir.no  
62           Dybde 62    
63   1958 [målt 1965] -   F   4.10 m 63 [N] sdir.no  
64           Brutto tonnasje 64    
65   1929 - 1946   A   901 brt 65 [N] sdir.no  
66   1946 - 1958   B   825 brt 66 [N] sdir.no  
67   1958 [målt 1965] - 2014   F   850.62 brt 67 [N] sdir.no  
68   2014 [målt 2016] -   L   829 bt 68 [N] sdir.no  
69           Netto tonnasje 69    
70   1886 - 1932   A   1929 - 1946 70 [N] sdir.no  
71   1958 [målt 1965] - 2014   F   478.41 nrt 71 [N] sdir.no  
72   2014 [målt 2016] -   L   248 nt 72 [N] sdir.no  
73           Dødvekttonn 73    
74   1929 - før 2000   D   600 dvt 74 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855 - 1930"  
75   før 2000 -       508 dvt 75 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
76         76    
77   ▼ KAPASITET 77    
78   Periode       Personbiler 78    
79           0 79 HMI  
80           Trailere 80    
81       0 81 HMI  
82           Passasjerer 82    
83   1929 - 1949   A   250 [kysttrafikk] 83 [P] "Skipet" 1/2009  
84   1949 - 1957   C   12 84 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommer-Postruter 1954"  
85   1957 - 1963   E   400 85 -- | [N] faktaomfartyg.se  
86   1963 - 1966   G   12 86 [P] "Skipet" 1/2009  
87   1966 - 1992   H   0 87 HMI  
88   1992 - før 2008   I   200 88 [N] faktaomfartyg.se  
89   før 2008 -   J   99 89    
90           Passasjerlugarer 90    
91       26 [totalt 84 køyplasser på 1.ste plass] - 55 [køyplasser på 2.dre plass] 91 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
92           Mannskapslugarer 92    
93           Ja 93 HMI  
94           Mannskap 94    
95         Ja 95 HMI  
96           Dekkshøyde 96    
97           0 97 HMI  
98           Tillatt akseltrykk 98    
99           0 99 HMI  
100         100    
101   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 101    
102   Lastekapasitet: 3 Ho 1161 m³ bale. 102 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
103   Bom: 2 x 2t + 2 x 3t + 1 x 15t. 103 [P] "Skipet" 3/1989  
104   Fiskekummer: 2 stk. á 1000 kg [pr.1929]. 104 [P] "Skipet" 1/1991  
105     105    
106   ▼ HISTORIKK 106    
107 15.05.1929       Sjøsatt ved Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger. 107 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
108 09.1929   A   Levert fra Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Rogaland". 108 [P] "Skipet" 3/2015  
109         Hjemmehavn: Stavanger. 109 [P] "Skipet" 3/2015  
110       Kallesignal: LHPB. 110 [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
111 04.09.1929     Gikk prøvetur, Ryfylke. 111 [A] Stavanger Aftenblad 10.06.2006  
112 04.09.1929 ►     Satt i trafikk Sandnes - Oslo. 112 [P] "Skipet" 1/1991  
113 03.10.1929     Innført i Stavanger Skipsregister. 113 [N] sdir.no  
114 1930     Satt i trafikk Stavanger - Bergen / Sandnes - Oslo. 114 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
115 01.01.1934     Nytt kallesignal: LESB. 115 [N] skipsfarts-forum.net 31.10.2021 | [N] sdir.no  
116 12.1939     Satt i trafikk Oslo - Bergen. 116 -- | [N] warsailors.com  
117 26.04.1940     I opplag, Lofthus. 117 [N] warsailors.com  
118 ► 21.09.1941     Satt i trafikk Sandnes - Oslo. 118 HMI  
119 21.09.1941     Gikk på en mine, Oslofjorden. Strandsatt på Hovedøya. 119 [P] "Skipet" 3/2015  
120 21.09.1941 ►     Reparert ved Nylands Mekaniske Verksted a/s, Oslo. 120 [P] "Skipet" 2/1990  
121       Satt i trafikk Sandnes - Oslo. 121 [P] "Skipet" 2/1990  
122 1943     Grunnstøtte ved Kragerø. Brakt flott av Norsk Bjergningskompagni. 122 [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
123       Reparert og satt i trafikk igjen. 123 [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
124 20.04.1944     Sank ved kai, Bergen etter en eksplosjon om bord på tråleren m/s "Vorbode". Én av mannskapet omkom. 124 [P] "Skipet" 3/2015  
125 20.04.1944 ►     Kondemnert og overtatt av forsikringsselskapet. Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. 125 [P] "Skipet" 3/2015  
126       Hevet og lagt i opplag, Ølesund. 126 [P] "Skipet" 3/2015  
127 11.1946   B   Reparert og ombygget: Dekk 4 fjernet. 127 [P] "Skipet" 2/1990  
128       Satt i trafikk Oslo - Bergen. 128 [A] Stavanger Aftenblad 17.06.2006  
129 1949   C   Omklassifisert til lastefartøy. Sertifikat endret. 129    
130 1950       Ombygget. 130 [P] "Skipet" 2/1990  
131     D   Ny maskin samt ny skorstein. Én av kjelene demontert. 131 -- | [P] "Skipet" 1/2009  
132 1957   E   Omklassifisert til passasjerfartøy. Sertifikat endret. Satt i trafikk Stavanger - Oslo. 132 [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
133 vår 1958       Til Det Stavangerske Verksted a/s, Stavanger for ombygging. 133 [P] "Skipet" 1/2009  
134 sommer 1958   F   Ombygget: Ny salongmodul på dekk 3 og nye lugarer. 134 [A] Stavanger Aftenblad 17.06.2006  
135         Satt i trafikk Oslo - Bergen. 135 [P] "Skipet" 1/2009  
136 21.11.1963   G   Omklassifisert til lastefartøy. Sertifikat endret. 136 [P] "Skipet" 1/2009  
137 01.01.1964       Omdøpt "Tungenes". 137 [P] "Skipet" 3/2015  
138 03.06.1964       I opplag, Stavanger. 138 [N] faktaomfartyg.se  
139 12.1964       Solgt til Nika a/s, Sandefjord. Omdøpt "Stauper". Overført til Sandefjord Skipsregister. Hjemmehavn: Sandefjord. 139 [N] faktaomfartyg.se  
140 27.03.1965   F   Ommålt. 140 [N] sdir.no  
141 1966   H   Omklassifisert til arbeidsfartøy. I bruk som losji– og sandblåsingsfartøy ved Kristiansand Mekaniske Verksted a/s, Kristiansand. 141 [P] "Skipet" 2/1990  
142 1966 ►       I bruk i Göteborg, Sverige. 142 [N] warsailors.com  
143 06.04.1989     Ankom Stavanger under slep av m/s "Roxo". 143 [P] "Skipet" 2/1989  
144 07.1989     Solgt til Fritz Moland, Stavanger. Salgssum: 150 000 NOK. 144 [A] Stavanger Aftenblad 21.06.1991  
145 02.02.1990       Solgt til Veteranskibet Rogaland, Stavanger. Salgssum: 350 000 NOK. 145 [N] sdir.no  
146         Restaurasjonsarbeid påbegynt ved Brødrene Bjørnevik a/s, Stavanger. 146 [N] faktaomfartyg.se | --  
147 10.05.1990       Omdøpt "Gamle Rogaland". 147 [P] "Skipet" 2/1990  
148         Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 148    
149 15.02.1991       Slept til Skude Verft a/s, Skudeneshavn av slepefartøyet "Lars" for vedlikehold. 149 [P] "Skipet" 2/1991  
150 03.1991       Ferdig ved Skude Verft a/s, Skudeneshavn: Akseltrekk gjennomført og bunnplater skiftet ut. Kostnad: 375 000 NOK. 150 [A] Stavanger Aftenblad 20.03.1991  
151 26.06.1991       Nytt elektrisk anlegg samt innredning ferdig restaurert. Kostnad: 1 mill NOK. 151 [A] Stavanger Aftenblad 25.06.1991  
152 22.02.1992       Branntilløp etter sveisearbeid, Stavanger. 152 [A] Stavanger Aftenblad 24.02.1992  
153 28.03.1992   K   Maskin ferdig overhalt. 153 [A] Stavanger Aftenblad 30.03.1992  
154 12.06.1992       Midlertidig passasjersertifikat utstedt av Skipskontrollen. 154 [A] Stavanger Aftenblad 31.07.1992  
155 30.07.1992   I   Omklassifisert til passasjerfartøy. Sertifikat endret. Satt i trafikk Stavanger - Oslo. 155 [A] Stavanger Aftenblad 31.07.1992  
156 01.08.1992     Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 156 [N] sdir.no  
157 09.02.1993       General Motors-maskin fra slepefartøyet "Samson" gitt fra Rogaland Sjøforsvarsdistrikt, Stavanger til. 157 [A] Stavanger Aftenblad 10.02.1993  
158         Veteranskibet Rogaland, Stavanger. 158 [A] Stavanger Aftenblad 10.02.1993  
159 12.12.1993       Branntilløp etter varmgang i landstrømskabelen, Stavanger. 159 [A] Stavanger Aftenblad 13.12.1993  
160 01.1995       Tildelt 200 000 NOK fra Stavanger kommune, Stavanger til oppussing. 160 [A] Stavanger Aftenblad 21.01.1995  
161 03.06.1996       2 personer skadet etter at en trosse røk ved fortøyning, Stavanger. 161 [A] Stavanger Aftenblad 04.06.1996  
162 ca.03.1997       Tildelt 180 000 NOK av Stavanger kommune. 162    
163 10.1998       Dampmaskin kjøpt fra d/s "Morozovsk". 163 [A] Stavanger Aftenblad 07.10.1998  
164         Kjøpssum: 500 000 NOK. 164 [A] Stavanger Aftenblad 13.08.1999  
165 25.06.1998       Drev på en sandbanke ved Egersund. 165 [A] Stavanger Aftenblad 26.06.1998  
166 08.1999       Drift overført til Einar Sæter, Stavanger. 166 [P] "Skipet" 3/2015  
167 2000       Status 'Vernet skip' av Riksantikvaren. 167 [N] norsk-fartoyvern.no  
168 12.2000       Tildelt 150 000 NOK av Rogaland fylkeskommune til restaurering. 168 [A] Stavanger Aftenblad 23.12.2000  
169 11.2001       Drift overført til Stiftelsen Veteranskibslaget Rogaland, Stavanger. 169 [P] "Skipet" 3/2015  
170 16.12.2002       Omdøpt "Rogaland". 170 [N] sdir.no  
171 10.04.2003       Tildelt 200 000 NOK fra Regional- og kulturutvalget, Rogaland fylkeskommune. 171 [A] Stavanger Aftenblad 10.04.2003  
172 16.08.2004       Eierskap overført til Veteranskibet Rogaland, Stavanger. 172 [N] sdir.no  
173 29.09.2005       Grunnstøtte, Klovningane etter feilmanøvrering. Trukket løst av slepefartøyet "Lars". 173 [A] Stavanger Aftenblad 30.09.2005  
174 ► 2008   J   Sertifikat endret. 174    
175 03.07.2012       Drift og eierskap overført til Stiftelsen Veteranskibet Rogaland, Stavanger. 175 [N] sdir.no  
176 31.01.2014       Forlot Stavanger med kurs for Liepaja, Latvia for vedlikehold og ombygging / tilbakesetting. 176    
177 15.04.2014   L   Ankom Stavanger etter endt verkstedsopphold. 177 HMI  
178 2014       Fredet av riksantikvaren. 178 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
179 04.2016       Hvitmalt for utleie til filminnspilling for Warner Brothers. 179 [N] stavanger-aftenblad.no 23.05.2016  
180 09.05.2016   L   Ommålt. 180 [N] sdir.no  
181 15.05.2016     Utleid til Warner Brothers. Avgikk Stavanger. 181 [P] "Skipet" 2/2016  
182 18.05.2016     Ankom Dunkerque, Frankrike for filminnspilling av filmen "Dunkirk". 182 [N] stavanger-aftenblad.no 23.05.2016  
183 13.06.2016     Tilbakelevet. Ankom Stavanger. 183 [N] stavanger-aftenblad.no 13.06.2016  
184 03.2017     840 000 NOK bevilget av Riksantikvaren. 184 [N] nrk.no/rogaland 06.03.2017  
185 2018     200 000 NOK bevilget av Riksantikvaren. 185 [A] Stavanger Aftenblad 18.04.2018  
186 2019     2 mill NOK bevilget av Riksantikvaren. 186 [P] "Skipet" 2/2019  
187 2021     Tildelt 1.2 mill NOK over statsbudsjettet. 187 [A] Stavanger Aftenblad 03.12.2020  
               
    ▼ FOTOGALLERI    
               
    Bilde 1/7    
 
  Avbildet som: "Rogaland"    
    I original utgave for       Lokalisering: --    
    Det Stavangerske       Tidspunkt: --    
    Dampskibsselskab.       Rettighetshaver: Stiftelsen Veteranskibet Rogaland    
            Hentet fra: gamlerogaland.no    
               
               
               
               
               
               
    Bilde 2/7    
  Avbildet som: "Rogaland"    
    Etter ekplosjonsulykken       Lokalisering: Haugesund    
    i 1944 ble dekk 4 fjernet       Tidspunkt: --    
    under reparasjonsarbeidet.       Rettighetshaver: NSS - Jenssen-samlingen    
            Hentet fra: Privat    
               
               
               
               
               
               
               
               
    Bilde 3/7    
  Avbildet som: "Stauper"    
    Overtatt av Nika og i bruk       Lokalisering: Göteborg, Sverige    
    som losji- og arbeidsfartøy       Tidspunkt: --    
    i forbindelse med sand-       Rettighetshaver: Stiftelsen Veteranskibet Rogaland    
    blåsing, og med blått skrog       Hentet fra: gamlerogaland.no    
    og blå skorstein.            
               
               
               
               
               
               
    Bilde 4/7    
  Avbildet som: "Rogaland I"    
    Overtatt av Fritz Moland       Lokalisering: Stavanger    
    og tilbake igjen i Stavanger.       Tidspunkt: 1989    
    Avbildet som "Rogaland I",       Rettighetshaver: Johannes Østvold    
    men offisielt het den       Hentet fra: digitaltmuseum.no    
    fortsatt "Stauper" før den            
    fikk "Gamle Rogaland"-            
    navnet.            
               
               
               
               
               
    Bilde 5/7    
  Avbildet som: "Gamle Rogaland"    
    Overtatt av       Lokalisering: Stavanger    
    Veteranskibet Rogaland,       Tidspunkt: --    
    oppmalt i sine originale       Rettighetshaver: Finn Tornquist    
    farger med DSD-skorstein,       Hentet fra: shipsnostalgia.com    
    og med sitt mest kjente            
    navn etter tilbakekomsten.            
               
               
               
               
               
    Bilde 6/7    
  Avbildet som: "Rogaland"    
    Omdøpt til sitt       Lokalisering: Stavanger    
    opprinnelige navn.       Tidspunkt: 11. september 2014    
            Rettighetshaver: HMI v/ Sølve Hatteland    
            Hentet fra: Privat    
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
    Bilde 7/7    
  Avbildet som: "Rogaland"    
    På vei tilbake fra utlån til       Lokalisering: Tananger    
    Frankrike etter å ha spilt       Tidspunkt: 13. juni 2016    
    hospitalskip i film       Rettighetshaver: Andreas Askildsen    
    fra 2.dre verdenskrig.       Hentet fra: stavanger-aftenblad.no    
               
               
               
               
               
                   
    ▼ FILM    
                   
    Film 1/1         "Rogaland" i Stavanger 2018   Rettighetshaver: --  
          Hele klippet   Hentet fra: youtube.com  
                 
                 
                 
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
               
               
  x