H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
  "ROGALAND" 1878  
                 
    Forside          
 
   
    Kontakt            
    Kilder            
    Forklaring            
    Passasjerfartøy              
    Hurtigbåter              
    Bilferger              
              © Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s  
               
               
    Oppdatert:   10.01.2022        
    Status:   Opphogget       Posisjon på AIS:     
               
    "ROGALAND"  [1878 - 1929]          "KVITSØY"  [1929 - 1957]          "HAUKELID"  [1957]  
    Fortegnelse nr. P-60  
               
1   Periode     1878 - 1957 1 HMI  
2   Byggeår     1878 2 [P] "Skipet" 2/1990  
3   Byggenummer     19 3 [P] "Skipet" 2/1990  
4   Skrog     Kockums Mekaniska Verkstads a/b, Malmö, Sverige 4 [P] "Skipet" 2/1990  
5   Utrustning     Kockums Mekaniska Verkstads a/b, Malmö, Sverige 5 [P] "Skipet" 2/1990  
6   Type     -- 6    
7   Skrogutforming     Konvensjonelt, rigget som skonnert 7 [P] "Fjordabådane"  
8   Materiale     -- 8    
9         9    
10   ▼ IDENTIFIKASJON 10    
11   Periode       Navn 11    
12   1878 - 1929     "Rogaland" 12 [P] "Skipet" 2/1990  
13   1929 - 1940     "Kvitsøy" 13 [P] "Skipet" 2/1990  
14   1940     "NS34" 14 [P] "Skipet" 2/1990  
15   1940 - 1941     "NS05" 15    
16   1941 - 1957     "Kvitsøy" 16 HMI  
17   1957 - 1958     "Haukelid" 17 [P] "Skipet" 2/1990  
18           Kallesignal 18    
19   1878 - 1934     JWGT 19 [N] sjohistorie.no  
20   1934 - 1958     LEID 20 [N] skipsfarts-forum.net 31.10.2021 | [N] sjohistorie.no  
21           IMO-nummer 21    
22         -- 22    
23           MMSI-nummer 23    
24         -- 24    
25         25    
26   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 26    
27   Periode       Navn 27    
28   1878 - 1957     Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 28 [P] "Skipet" 2/1990  
29   1957 - 1958     Brødrene Anda a/s, Stavanger 29 [P] "Fjordvegen"  
30         30    
31   ▼ KLASSIFISERING 31    
32   Periode       Klasse 32    
33         -- 33    
34         34    
35   ▼ MASKINERI 35    
36   Periode       Fabrikant 36    
37           Kockums Mekaniska Verkstads a/b, Malmö, Sverige 37 [P] "Skipet" 2/1990  
38           Produsert 38    
39           1878 39 [P] "Skipet" 2/1990  
40           Maskin 40    
41           1 x Compound 2 syl. damp 41 [P] "Skipet" 2/1990  
42           Effekt 42    
43           205 ihk 43 [P] "Skipet" 2/1990  
44           Fart 44    
45           10.0 kn 45 [N] sjohistorie.no  
46           Forbruk 46    
47       -- 47    
48         48    
49   ▼ MÅL 49    
50   Periode       Lengde 50    
51           29.69 m 51 [P] "Skipet" 2/1990  
52           Bredde 52    
53           5.70 m 53 [P] "Skipet" 2/1990  
54           Dybde 54    
55   1878 - 1945   A   2.83 m 55 [P] "Skipet" 2/1990  
56   1945 - 1958   B   2.90 m 56 [P] "Fjordabådane"  
57           Brutto tonnasje 57    
58   1878 - 1894   A   120 brt 58 [P] "Skipet" 2/1990  
59   1894 - 1929   C   127.80 brt 59 [P] "Fjordvegen"  
60   1929 - 1945   D   143.64 brt 60 [P] "Fjordabådane"  
61   1945 [målt 1946] - 1958   B   152.47 brt 61 [P] "Fjordabådane"  
62           Netto tonnasje 62    
63   1878 - 1894   A   57 nrt 63 [P] "Skipet" 2/1990  
64   1894 - 1929   C   62.23 nrt 64 [P] "Fjordabådane"  
65   1929 - 1945   D   55.30 nrt 65 [P] "Fjordabådane"  
66   1945 [målt 1946] - 1958   B   74.16 nrt 66 [P] "Fjordabådane"  
67           Dødvekttonn 67    
68           -- 68    
69         69    
70   ▼ KAPASITET 70    
71   Periode       Personbiler 71    
72           0 72 HMI  
73           Trailere 73    
74       0 74 HMI  
75           Passasjerer 75    
76   1878 - 1957       227 76    
77           Passasjerlugarer 77    
78           -- 78    
79           Mannskapslugarer 79    
80           Ja 80 HMI  
81           Mannskap 81    
82         Ja 82 HMI  
83           Dekkshøyde 83    
84           0 84 HMI  
85           Tillatt akseltrykk 85    
86           0 86 HMI  
87         87    
88   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 88    
89   -- 89    
90     90    
91   ▼ HISTORIKK 91    
92 14.05.1878   A   Levert fra Kockums Mekaniska Verkstads a/b, Malmö, Sverige til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Rogaland". 92 [P] "Fjordabådane"  
93       Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. Kallesignal: JWGT. 93 [N] sjohistorie.no  
94       Byggekostnad: 73 500 NOK. 94 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"  
95       Satt i trafikk Stavanger - Hardanger / Stavanger - Sandeid. 95 [P] "Over fjord og fjell" | --  
96 1879     Tatt ut av trafikk Stavanger - Hardanger. 96 [P] "I rute"  
97 03.1879     Også reservefartøy for Frederikshavn, Danmark - Christiansand. 97 [P] "Skipet" 1/1991  
98 01.1880     I bruk som bukseringsfartøy og reservefartøy, Stavanger. 98 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"  
99 05.1880     Satt i trafikk Frederikshavn, Danmark - Christiansand. 99 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"  
100 05.11.1880     Utleid som bukseringsfartøy og til sildesalting, Eidsfjorden. 100 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"  
101 20.01.1881     Tilbakelevert. 101 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"  
102 1884     Satt i trafikk Stavanger - Skudeneshavn / Stavanger - Skjold. 102 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"  
103 21.06.1894   C   Ombygget. 103 -- | [N] warsailors.com  
104 høst 1900     Satt i trafikk Stavanger - Vadla / Stavanger - Sauda / Stavanger - Årdal. 104 [P] "Fjordabådane"  
105 1901     Satt i trafikk Egersund - Christiansand. 105 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"  
106 pr.08.1909     I trafikk Stavanger - Haugesund / Stavanger - Haalandsosen. 106 [P] Det Stavangerske D/s - "Høst-Postruter 1909"  
107 10.1909     Satt i trafikk Stavanger - Haugesund / Stavanger - Hjelmeland. 107 [P] Det Stavangerske D/s - ""Vinter-Postruter 1909-1910"  
108 05.04.1903     Dro barkskipet "Sir John Lawrence" av grunn og inn til Stavanger sammen med d/s "Skjold" etter grunnstøting, Tungenes. 108 [A] Stavanger Aftenblad 06.04.1903  
109 08.10.1912     Kolliderte med d/s "Birgit" ved Vibrandsøy, Haugesund havn og sank. Senere hevet og reparert i Haugesund. 109 [P] "Skipet" 2/1990  
110 15.06.1929     Innredning modernisert. 110 -- | [P] "Fjordvegen"  
111       Omdøpt "Kvitsøy". 111 [P] "Fjordabådane"  
112 17.07.1929   D   Ommålt. 112 [P] "Fjordabådane"  
113 1929 ►     Satt i trafikk Stavanger - Haugesund / Stavanger - Jørpeland. 113    
114 01.01.1934     Nytt kallesignal: LEID. 114 [N] skipsfarts-forum.net 31.10.2021 | [N] sjohistorie.no  
115 pr.06.1939       I trafikk Stavanger - Skudeneshavn / Stavanger - Haugesund. 115 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommer-Postruter 1939"  
116 04.1940       Rekvirert av Die Deutsche Kriegsmariene. Omdøpt "NS 34". 116 [P] "Skipet" 2/1990  
117         Satt i trafikk som troppetransportfartøy Stavanger - Dirdal. 117 [P] "Fjordabådane"  
118 04.1940 ►       Omdøpt "NS05". 118 [N] warsailors.com  
119 23.08.1940       Grunnstøtte ved Ormøy. 119 -- | [N] warsailors.com  
120 27.06.1941       Tilbakelevert. Omdøpt "Kvitsøy". 120 [N] warsailors.com  
121 1944       Grunnstøtte ved Sølyst, Stavanger havn. 121    
122 05.1945   B   Reparert og ombygget. 122 [P] "Skipet" 2/1990  
123         Satt i trafikk Stavanger - Skudeneshavn. 123 [P] "Fjordabådane"  
124 21.01.1946   B   Ommålt. 124 [P] "Fjordabådane"  
125 23.08.1953       Slepte m/s "Bokn" av etter grunnstøting, Vassøy. 125 [A] Stavanger Aftenblad 24.08.1953  
126 02.04.1957       Tatt ut av trafikk Stavanger - Skudeneshavn. 126 [A] Stavanger Aftenblad 03.04.1957  
127 24.08.1957       Omdøpt "Haukelid". 127 [P] "Fjordabådane"  
128 12.09.1957       Solgt til Brødrene Anda a/s, Stavanger for opphogging. 128 [P] "Fjordabådane"  
129         Maskinen, ratt og kompass solgt til Kockums Mekaniska Verkstads a/b, Malmö, Sverige. 129 [P] "Fjordabådane"  
130         Senere gitt til Malmö Museum, Malmö, S. Står utstilt der i dag. 130 [P] "Fjordvegen"  
131 11.06.1958       Ferdig opphogget. 131 [P] "Fjordabådane"  
132 19.06.1958       Slettet fra Stavanger Skipsregister. 132 [P] "Fjordabådane"  
               
    ▼ FOTOGALLERI    
               
    Bilde 1/3    
 
  Avbildet som: "Rogaland"    
    I original utgave.       Lokalisering: Vikevåg    
          Tidspunkt: --    
            Rettighetshaver: Rennesøy kommune    
            Hentet fra: Privat    
               
               
               
               
               
               
    Bilde 2/3    
  Avbildet som: "Kvitsøy"    
    Nytt navn for å frigi       Lokalisering: Stavanger    
    sitt opprinnelige til       Tidspunkt: --    
    nytt kystruteskip.       Rettighetshaver: Jakob Meling    
            Hentet fra: stp-norway.com    
                 
               
               
               
               
               
    Bilde 3/3    
  Avbildet som: "Kvitsøy"    
    Ombygget med nytt       Lokalisering: Skudeneshavn    
    overbygg.       Tidspunkt: --    
            Rettighetshaver: Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s    
          Hentet fra: Privat    
               
               
               
               
                   
    ▼ FILM    
                   
    Film 1/1         "Kvitsøy" i Stavanger   Rettighetshaver: Frost Film a/s  
          00:00 - 00:12   Hentet fra: youtube.com  
                 
                 
                 
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
               
               
  x