A A
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter          
  Bilferger          
       
       
       
       
       
       
       
  D/s "ROGALAND" 1878 - 1929    
  D/s "KVITSØY" 1929 - 1957    
  D/s "HAUKELID" 1957    
       
  Fortegnelse nr.:   P60          
  Oppdatert:   06.04.2021          
  Periode:   1878 - 1957          
  Fotografi:                
  Status:   Opphogget          
       
       
1  Byggeår    1878   1  [P] "Skipet" 2/1990    
2  Byggenummer    19   2  [P] "Skipet" 2/1990    
3  Skrog    Kockums Mekaniska Verkstads a/b, Malmö, Sverige   3  [P] "Skipet" 2/1990    
4  Utrustning    Kockums Mekaniska Verkstads a/b, Malmö, Sverige   4  [P] "Skipet" 2/1990    
             
5  Kjenningssignal    J W G T   5  1878 - etter 1929   5  [N] sjohistorie.no    
6      L E I D   6  etter 1929 - 1958   6  [N] sjohistorie.no    
                     
7  IMO-nummer    -   7  -   7  -    
                     
8  MMSI-nummer    -   8  -   8  -    
                     
9  Navn    "Rogaland"   9  1878 - 1929   9  [P] "Skipet" 2/1990    
10      "Kvitsøy"   10  1929 - 1940   10  [P] "Skipet" 2/1990    
11      "NS34"   11  1940   11  [P] "Skipet" 2/1990    
12      "NS05"   12  1940 - 1941   12  -    
13      "Kvitsøy"   13  1941 - 1957   13  HMI    
14      "Haukelid"   14  1957 - 1958   14  [P] "Skipet" 2/1990    
                     
15  Rederi / eierforhold    Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger   15  1878 - 1957   15  [P] "Skipet" 2/1990    
16      Brødrene Anda a/s, Stavanger   16  1957 - 1958   16  [P] "Fjordvegen"    
                     
17  Type    -   17  -   17  -    
                     
18  Skrogutforming    Konvensjonelt, rigget som skonnert   18  -   18  [P] "Fjordabådane"    
                         
19  Klasse    -   19  -   19  -    
                         
20  Materiale    -   20  -   20  -    
                         
21  Maskinfabrikant    Kockums Mekaniska Verkstads a/b, Malmö, Sverige   21  -   21  [P] "Skipet" 2/1990    
                     
22  Maskin produsert    1878   22  -   22  [P] "Skipet" 2/1990    
                         
23  Maskin    1 x Compound 2 syl. damp   23  -   23  [P] "Skipet" 2/1990    
                         
24  Effekt    205 ihk   24  -   24  [P] "Skipet" 2/1990    
                         
25  Fart    10.0 kn   25  -   25  [N] sjohistorie.no    
                         
26  Forbruk    -   26  -   26  -    
                         
27  Lengde    29.69 m   27  -   27  [P] "Skipet" 2/1990    
                         
28  Bredde    5.70 m   28  -   28  [P] "Skipet" 2/1990    
                         
29  Dyptgående A  2.83 m   29  1878 - 1945   29  [P] "Skipet" 2/1990    
30   B  2.90 m   30  1945 - 1958   30  [P] "Fjordabådane"    
                         
31  Brutto registertonn A  120 t   31  1878 - 1894   31  [P] "Skipet" 2/1990    
32   C  127.80 t   32  1894 - 1929   32  [P] "Fjordvegen"    
33   D  143.64 t   33  1929 - 1945   33  [P] "Fjordabådane"    
34   B  152.47 t   34  1945 [målt 1946] - 1958   34  [P] "Fjordabådane"    
                         
35  Netto registertonn A  57 t   35  1878 - 1894   35  [P] "Skipet" 2/1990    
36   C  62.23 t   36  1894 - 1929   36  [P] "Fjordabådane"    
37   D  55.30 t   37  1929 - 1945   37  [P] "Fjordabådane"    
38   B  74.16 t   38  1945 [målt 1946] - 1958   38  [P] "Fjordabådane"    
                         
39  Dødvekttonn    -   39  -   39  -    
                         
40  Bilkapasitet    0   40  -   40  HMI    
                         
41  Trailerkapasitet    0   41  -   41  HMI    
                         
42  Passasjersertifikat    227   42  1878 - 1957   42  -    
                         
43  Mannskap    Ja   43  -   43  HMI    
                         
44  Passasjerlugarer    -   44  -   44  -    
                         
45  Mannskapslugarer    Ja   45  -   45  HMI    
                         
46  Dekkshøyde    0   46  -   46  HMI    
                         
47  Tillatt akseltrykk    0   47  -   47  HMI    
                         
48  Tilleggsinformasjon    -   48  -   48  -    
       
       
49   14.05.1878   Levert fra Kockums Mekaniska Verkstads a/b, Malmö, Sverige til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Rogaland" [A]. 49 [P] "Fjordabådane"    
50       Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. Kjenningssignal: JWGT. 50 -    
51       Byggesum: 73 500 NOK. 51 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"    
52       Satt i trafikk Stavanger - Hardanger / Stavanger - Sandeid. 52 [P] "Over fjord og fjell" / -    
53   1879   Tatt ut av trafikk Stavanger - Hardanger. 53 [P] "I rute"    
54   03.1879   Også reservefartøy for Frederikshavn, Danmark - Christiansand. 54 [P] "Skipet" 1/1991    
55   01.1880   I bruk som bukseringsfartøy og reservefartøy, Stavanger. 55 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"    
56   05.1880   Satt i trafikk Frederikshavn, Danmark - Christiansand. 56 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"    
57   05.11.1880   Utleid som bukseringsfartøy og til sildesalting, Eidsfjorden. 57 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"    
58   20.01.1881   Tilbakelevert. 58 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"    
59   1884   Satt i trafikk Stavanger - Skudeneshavn / Stavanger - Skjold. 59 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"    
60   21.06.1894   Ombygget [C]. 60 - / [N] warsailors.com    
61   høst 1900   Satt i trafikk Stavanger - Vadla / Stavanger - Sauda / Stavanger - Årdal. 61 [P] "Fjordabådane"    
62   1901   Satt i trafikk Egersund - Christiansand. 62 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"    
63   1901 ►   Satt i trafikk Stavanger - Haugesund. 63 -    
64   05.04.1903   Dro barkskipet "Sir John Lawrence" av grunn og inn til Stavanger sammen med d/s "Skjold" etter grunnstøting, Tungenes. 64 [A] Stavanger Aftenblad 06.04.1903    
65   08.10.1912   Kolliderte med d/s "Birgit" ved Vibrandsøy, Haugesund havn og sank. Senere hevet og reparert i Haugesund. 65 [P] "Skipet" 2/1990    
66   15.06.1929   Innredning modernisert. 66 - / [P] "Fjordvegen"    
67       Omdøpt "Kvitsøy". 67 [P] "Fjordabådane"    
68   17.07.1929   Ommålt [D]. 68 [P] "Fjordabådane"    
69   1929 ►   Satt i trafikk Stavanger - Haugesund / Stavanger - Jørpeland. Nytt kjenningssignal: LEID. 69 -    
70   pr.06.1939   I trafikk Stavanger - Skudeneshavn / Stavanger - Haugesund. 70 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommer-Postruter 1939"    
71   04.1940   Rekvirert av Die Deutsche Kriegsmariene. Omdøpt "NS 34". 71 [P] "Skipet" 2/1990    
72       Satt i trafikk som troppetransportfartøy Stavanger - Dirdal. 72 [P] "Fjordabådane"    
73   04.1940 ►   Omdøpt "NS05". 73 [N] warsailors.com    
74   23.08.1940   Grunnstøtte ved Ormøy. 74 - / [N] warsailors.com    
75   27.06.1941   Tilbakelevert. Omdøpt "Kvitsøy". 75 [N] warsailors.com    
76   1944   Grunnstøtte ved Sølyst, Stavanger havn. 76 -    
77   05.1945   Reparert og ombygget [B]. 77 [P] "Skipet" 2/1990    
78       Satt i trafikk Stavanger - Skudeneshavn. 78 [P] "Fjordabådane"    
79   21.01.1946   Ommålt [B]. 79 [P] "Fjordabådane"    
80   23.08.1953   Slepte m/s "Bokn" av etter grunnstøting, Vassøy. 80 [A] Stavanger Aftenblad 24.08.1953    
81   02.04.1957   Tatt ut av trafikk Stavanger - Skudeneshavn. 81 [A] Stavanger Aftenblad 03.04.1957    
82   24.08.1957   Omdøpt "Haukelid". 82 [P] "Fjordabådane"    
83   12.09.1957   Solgt til Brødrene Anda a/s, Stavanger for opphogging. Maskinen, ratt og kompass solgt til Kockums Mekaniska Verkstads a/b, Malmö, Sverige. 83 [P] "Fjordabådane"    
84       Senere gitt til Malmö Museum, Malmö, S. Står utstilt der i dag. 84 [P] "Fjordvegen"    
85   11.06.1958   Ferdig opphogget. 85 [P] "Fjordabådane"    
86   19.06.1958   Slettet fra Stavanger Skipsregister. 86 [P] "Fjordabådane"    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau