H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
  "RØGVÆR" 1957  
                 
    Forside            
 
   
    Kontakt            
    Kilder            
    Forklaring            
    Passasjerfartøy              
    Hurtigbåter              
    Bilferger              
              © HMI v/ Sølve Hatteland  
               
               
    Oppdatert:   09.05.2022        
    Status:   Fritidsfartøy       Posisjon på AIS:     
                 
    "RØGVÆR"  [1957 - 1966]          "RØGVÆR I"  [1966 - 1969]  
    Fortegnelse nr. P-15  
       
1   Periode     1957 - 1969 1 HMI  
2   Byggeår     1883 2 [N] sdir.no  
3   Byggenummer     -- 3    
4   Skrog     Vulcans Jernstøberi & Mekaniske Værksted, Kristiania 4 [P] "Skipet" 3/1998  
5   Utrustning     Vulcans Jernstøberi & Mekaniske Værksted, Kristiania 5 [P] "Skipet" 3/1998  
6   Type     -- 6    
7   Skrogutforming     Konvensjonelt 7 HMI  
8   Materiale     Stål 8 [N] sdir.no  
9         9    
10   ▼ IDENTIFIKASJON 10    
11   Periode       Navn 11    
12   1913     "Vulcan" 12 [P] "Skipet" 3/1983  
13   1913 - 1931     "Snar" 13 [P] "Skipet" 3/1983  
14   1931 - 1934     "Røgvær" 14 [P] "Skipet" 3/1988  
15   1934 - 1970     "Røgvær I" 15 [N] sdir.no  
16           Kallesignal 16    
17   1934 -     LAXF 17 [N] sdir.no  
18           IMO-nummer 18    
19         -- 19    
20           MMSI-nummer 20    
21         -- 21    
22         22    
23   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 23    
24   Periode       Navn 24    
25   1883 - 1939     Vulcan a/s, Fredrikstad 25 [P] "Skipet" 3/1998  
26   1939     Håkon Elias Gynther, Fredrikstad 26 [P] "Skipet" 3/1998  
27   1939     Johan A. Scheele, Fredrikstad 27 [P] "Skipet" 3/1998  
28   1939 - ca.1945     Nils Halvorsen a/s, Porsgrunn 28 [P] "Skipet" 3/1998  
29   ca.1945 - 1955     Mauritz Sommer-Pettersen, Sandefjord 29 [P] "Skipet" 3/1998  
30   1955 - 1988     Svend Jacobsen, Avaldsnes 30 [N] sdir.no  
31   1988 - 1992     Helge Nilsen, Follese 31 [N] sdir.no  
32   1992 - 2001     Arild Nilsen, Florvåg 32 [N] sdir.no  
33   2001 - 2004     Neil Thomas Collier, Blomsterdalen 33 [N] sdir.no  
34   2004 - 2017     Øystein Storesund, Torvastad 34 [N] sdir.no  
35   2017 -     Jarl Magne Strømland, Flekkefjord 35 [N] sdir.no  
36         36    
37   ▼ KLASSIFISERING 37    
38   Periode       Klasse 38    
39         -- 39    
40         40    
41   ▼ MASKINERI 41    
42   Periode       Fabrikant 42    
43   1957 - 1969   D   Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 43 [P] "Skipet" 3/1998  
44           Produsert 44    
45           -- 45    
46           Maskin 46    
47   1883 - 1955   A   1 x Compound 2 syl. damp 47    
48   1957 - 1969   D   1 x 2TEV 2 syl. diesel 48 [P] "Skipet" 2/1983  
49   1969 -   E   1 x 4TEV Volvo Penta DM diesel 49 [P] "Skipet" 2/1983  
50           Effekt 50    
51   1957 - 1969   D   80 bhk 51 [P] "Skipet" 2/1983  
52   1969 -   E   160 bhk 52 [N] avisenagder 18.09.2017  
53           Fart 53    
54   1957 - 1969   D   8.0 kn 54    
55           Forbruk 55    
56       -- 56    
57         57    
58   ▼ MÅL 58    
59   Periode       Lengde 59    
60   1883 - 1911   A   14.45 m 60 [P] "Skipet" 3/1998  
61   1911 -   C   16.64 m 61 [N] sdir.no  
62           Bredde 62    
63           3.69 m 63 [N] sdir.no  
64           Dybde 64    
65   1883 - 1957   A   1.56 m 65 [P] "Skipet" 3/1998  
66   1957 [målt 1972] -   D   1.52 m 66 [N] sdir.no  
67           Brutto tonnasje 67    
68   1883 - 1903   A   19 brt 68 [P] "Skipet" 3/1998  
69   1903 - 1911   B   22 brt 69    
70   1911 - 1957   C   21 brt 70    
71   1957 [målt 1972] -   D   30.13  brt 71 [N] sdir.no  
72           Netto tonnasje 72    
73   1957 [målt 1972] -   D   16.03 nrt 73 [N] sdir.no  
74           Dødvekttonn 74    
75           -- 75    
76         76    
77   ▼ KAPASITET 77    
78   Periode       Personbiler 78    
79           0 79 HMI  
80           Trailere 80    
81       0 81 HMI  
82           Passasjerer 82    
83   1883 - 1957   A   0 83 HMI  
84   1957 - etter 1969   D   50 84 [N] avisenagder 29.04.2019  
85           Passasjerlugarer 85    
86       0 86 HMI  
87           Mannskapslugarer 87    
88           -- 88    
89           Mannskap 89    
90         Ja 90 HMI  
91           Dekkshøyde 91    
92           0 92 HMI  
93           Tillatt akseltrykk 93    
94           0 94 HMI  
95         95    
96   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 96    
97   -- 97    
98         98    
99   ▼ HISTORIKK 99    
100 1883   A   Levert fra Vulcans Jernstøberi & Mekaniske Værksted, Kristiania til Vulcan a/s, Fredrikstad som "Vulcan". 100 [P] "Skipet" 3/1998  
101         Innført i Fredrikstad Skipsregister. Hjemmehavn: Fredrikstad. 101 [P] "Skipet" 3/1998  
102         Registrert som slepefartøy. 102 [P] "Skipet" 2/1983  
103 1903   B   Ombygget. 103    
104 1911   C   Ombygget: Forlenget.   104    
105 1939       Solgt til Håkon Elias Gynther, Fredrikstad. 105 [P] "Skipet" 3/1998  
106         Vidersolgt til Solgt til Johan A. Scheele, Fredrikstad og deretter til Nils Halvorsen a/s, Porsgrunn. Omdøpt "Snar". 106 [P] "Skipet" 3/1998  
107         Overført til Porsgrunn Skipsregister. Hjemmehavn: Porsgrunn. 107 [N] avisenagder 18.09.2017  
108 ca.1945       Solgt til Mauritz Sommer-Pettersen, Sandefjord. I bruk som bukseringsfartøy for Kosmos a/s’ hvalbåter. 108 [P] "Skipet" 3/1998  
109 ca.1953       I opplag, Sandefjord. 109    
110 07.1955       Solgt til Svend Jacobsen, Avaldsnes. 110 [P] "Skipet" 3/1998  
111         Kjel, maskin og overbygning demontert, Gismarvik. 111    
112         Til ombygging ved Toftes Verksted, Torvastad. 112 [P] "Skipet" 2/1983  
113 24.11.1956       Overført til Haugesund Skipsregister. Hjemmehavn: Haugesund. 113 [N] sdir.no  
114         Omdøpt "Røgvær". 114    
115 03.1957   D   Ombygget til passasjerfartøy samt ny maskin ved Toftes Verksted, Torvastad. 115    
116 04.04.1957       Satt i trafikk Haugesund - Gismarvik. 116 -- | [P] "Skipet" 3/1998  
117 1966       Omdøpt "Røgvær I". 117    
118 15.09.1966       Tatt ut av trafikk Haugesund - Gismarvik. 118    
119 1969       I opplag. 119    
120         Ombygget samme år: Bom fjernet. I bruk til omvisningsturer samt til transport for sjøheimevernet i forbindelse med øvelser. 120 [P] "Skipet" 2/1983  
121 primo 1970   E   Ombygget med ny maskin. 121 [P] "Skipet" 3/1998  
122         Styrehus flyttet bakover, og mast/bom på fordekket demontert. 122 [P] "Skipet" 2/1983  
123 14.09.1972   D   Ommålt. 123 [N] sdir.no  
124 23.08.1988       Solgt til Helge Nilsen, Follese. Salgssum: 70 000 NOK. 124 [N] sdir.no  
125         I bruk som fritidsfartøy. 125    
126 01.08.1992       Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 126 [N] sdir.no  
127 10.09.1992       Solgt til Arild Nilsen, Florvåg. Salgssum: 38 000 NOK. 127 [N] sdir.no  
128         Hjemmehavn: Bergen. 128 [P] "Skipet" 3/1998  
129 16.02.2001       Solgt til Neil Thomas Collier, Blomsterdalen. Salgssum: 50 000 NOK. 129 [N] sdir.no  
130 pr.12.02.2003       I opplag, Stend. 130 [P] "Skipet" 1/2003  
131 17.03.2004       Solgt til Øystein Storesund, Torvastad. Salgssum: 50 000 NOK. 131 [N] sdir.no  
132 13.09.2017       Solgt til Jarle Magne Strømland, Flekkefjord. Salgsum: 390 000 NOK. Hjemmehavn: Flekkefjord. 132 [N] sdir.no  
133         I opplag, Flekkefjord. 133 HMI  
134 24.07.2021       I opplag, Abelsnes. 134 [N] avisenagder 25.07.2021  
           
    ▼ FOTOGALLERI      
               
    Bilde 1/1    
  Avbildet som: "Røgvær I"    
    Ikke helt identisk med tiden       Lokalisering: Flekkefjord    
    som rutefarøy, men allikevel       Tidspunkt: 01. juli 2019    
    uforandret siden 1970.       Rettighetshaver: HMI v/ Sølve Hatteland    
            Hentet fra: Privat    
                 
                 
                 
                 
                 
                 
               
               
               
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
               
               
  x