A A
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger          
       
       
       
       
       
       
       
  D/s "ROBERT" 1891 - 1925    
  D/s "AARDALSFJORD" 1925 - 1940    
       
  Fortegnelse nr.:   P20          
  Oppdatert:   12.11.2019          
  Periode:   1891 - 1925          
  Fotografi:            
  Status:   Senket          
       
       
1  Byggeår    1877   1  [P] "Skipet" 3/1989    
2  Byggenummer    -   2  -    
3  Skrog    E. Svendsen v/ Søndre Verft a/s, Trondheim   3  [P] "Skipet" 3/1989    
4  Utrustning    E. Svendsen v/ Søndre Verft a/s, Trondheim   4  [P] "Skipet" 3/1989    
             
5  Kjenningssignal    J S N R   5  1877 - etter 1925   5  [P] "Skipet" 3/1989    
6      L C B I   6  etter 1925 - 1941   6  [N] wikipedia.no    
                     
7  IMO-nummer    -   7  -   7  -    
                     
8  MMSI-nummer    -   8  -   8  -    
                     
9  Navn    "Robert"   9  1877 - 1925   9  [P] "Skipet" 3/1989    
10      "Aardalsfjord"   10  1925 - 1948   10  [P] "Skipet" 3/1989    
                     
11  Rederi / eierforhold    Halvor Iversen, Trondheim   11  1877 - 1890   11  [P] "Skipet" 3/1989    
12      Haugesund Fjorddampskibsselskab a/s, Haugesund   12  1891 - 1892   12  [P] "Skipet" 3/1998    
13      H.M. Wrangell, Haugesund   13  1892   13  [P] "Skipet" 2/1990    
14      Ryfylke Dampskibsselskab a/s, Sand   14  1892 - 1897   14  [P] "Skipet" 2/1990    
15      Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger   15  1897 - 1924   15  [P] "Skipet" 2/1990    
16      Jøsenfjord a/s, Vadla   16  1924 - 1932   16  [P] "Skipet" 2/1990    
17      Jøsenfjord Ruteselskap a/s, Stavanger   17  1932 - 1940   17  [P] "Skipet" 2/1991    
18      Brødrene Anda a/s, Stavanger   18  1940 - 1948   18  [P] "Skipet" 3/1989    
                     
19  Type    -   19  -   19  -    
                     
20  Skrogutforming    Konvensjonelt, rigget som skonnert   20  -   20  [P] "Fjordabådane"    
                     
21  Klasse    -   21  -   21  -    
                     
22  Materiale    Tre på jernspant   22  -   22  [P] "Skipet" 3/1989    
                     
23  Maskinfabrikant    Trondhjems Mekaniske Verksted a/s, Trondheim   23  -   23  [P] "Skipet" 2/1990    
                     
24  Maskin produsert    1877   24  -   24  [P] "Skipet" 2/1990    
                     
25  Maskin    1 x Compound 2 syl. damp + 1 x kullfyrt rørkjele   25  -   25  [P] "Skipet" 2/1990 / [P] "Skipet" 3/1989    
                     
26  Effekt    110 ihk   26  -   26  [P] "Skipet" 3/1989    
                     
27  Fart    8.0 kn   27  -   27  [P] "Skipet" 3/1989    
                     
28  Forbruk    -   28  -   28  -    
                     
29  Lengde A  30.24 m   29  1877 - 1879   29  [P] "Skipet" 3/1989    
30   B  33.68 m   30  1879 - ca.1948   30  [P] "Skipet" 3/1989    
                     
31  Bredde A  5.12 m   31  1877 - 1884   31  [P] "Skipet" 3/1989    
32   C  5.18 m   32  1894 - ca.1948   32  [P] "Fjordabådane"    
                     
33  Dyptgående A  2.19 m   33  1877 - 1884   33  [P] "Skipet" 3/1989    
34   C  2.16 m   34  1894 - ca.1948   34  [P] "Fjordabådane"    
                     
35  Brutto registertonn A  83 t   35  1877 - 1879   35  [P] "Skipet" 2/1990    
36   B  101 t   36  1879 - 1894   36  [P] "Skipet" 2/1990    
37   C  93.75 t   37  1894 - 1915   37  [P] "Fjordabådane"    
38   D  93.98 t   38  1915 - 1925   38  [P] "Fjordabådane"    
39   E  97.47 t   39  1925 - 1940   39  [P] "Fjordabådane"    
                     
40  Netto registertonn A  67 t   40  1877 - 1894   40  [P] "Skipet" 2/1990    
41   C  51.47 t   41  1894 - 1915   41  [P] "Fjordabådane"    
42   D  46.08 t   42  1915 - 1925   42  [P] "Fjordabådane"    
43   E  47.43 t   43  1925 - 1940   43  [P] "Fjordabådane"    
                     
44  Dødvekttonn    -   44  -   44  -    
                     
45  Bilkapasitet    0   45  -   45  HMI    
                     
46  Trailerkapasitet    0   46  -   46  HMI    
                     
47  Passasjersertifikat A  245   47  1877 - 1940   47  [P] "Skipet" 1/2017    
48   F  0   48  1940 - ca.1948   48  HMI    
                     
49  Mannskap    Ja   49  -   49  HMI    
                     
50  Passasjerlugarer    Ja   50  -   50  HMI    
                     
51  Mannskapslugarer    Ja   51  -   51  HMI    
                     
52  Dekkshøyde    0   52  -   52  HMI    
                     
53  Tillatt akseltrykk    0   53  -   53  -    
                     
54  Tilleggsinformasjon    -   54  -   54  -    
       
       
55   vår 1877   Levert fra Søndre Verft a/s, Trondheim til Halvor Iversen, Trondheim som "Robert" [A]. Innført i Trondheim Skipsregister. Hjemmehavn: Trondheim. 55 [P] "Skipet" 3/1989    
56       Satt i trafikk Trondheim - Namsos / Trondheim - Innherred. 56 [P] "Skipet" 3/1989    
57   1878   Utleid til Postverket. Satt i frakttrafikk Trondheim - Finnmark. 57 [P] "Fjordabådane"    
58   1879   Tilbakelevert. Ombygget ved Trondheim Mekaniske Verksted a/s, Trondheim: Forlenget [B]. Satt i trafikk rundt Ålesund. 58 [P] "Skipet" 3/1989    
59   1890   Solgt til Bergen. Satt i trafikk Bergen - Ålesund. 59 [P] "Skipet" 2/1990    
60   1891   Solgt til Haugesund Fjorddampskibsselskab a/s, Haugesund. Satt i trafikk Haugesund - Dalen / Haugesund - Ryfylke. 60 [P] "Skipet" 3/1998    
61   09.1892   Solgt på tvangsauksjon via H.M. Wrangell, Haugesund til Ryfylke Dampskibsselskab a/s, Sand. Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 61 [P] "Skipet" 2/1990    
62       Satt i trafikk Stavanger - Haugesund / Stavanger - Sauda. 62 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"    
63   30.07.1894   Ombygget: Ny salong akter på dekk 2 og bestikklugar bak broen [C]. 63 [P] "Fjordabådane" / [A] Stavanger Aftenblad 29.02.1896    
64   1896   Satt i trafikk Stavanger - Sandeid / Stavanger - Sauda / Stavanger - Hylen / 64 -    
65       Stavanger - Skjoldastraumen. 65 [P] "Skipet" 3/1989    
66   08.1897   Drift og eierskap overført til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. 66 [P] "Skipet" 2/1990    
67       Satt i trafikk Stavanger - Sandeid / Stavanger - Sauda / Stavanger - Hylen. 67 -    
68   14.11.1908   Satt i trafikk Stavanger - Sandeid / Stavanger - Sauda / Stavanger - Hylen /  68 -    
69       Stavanger - Skjold. 69 [P] "Skipet" 3/1989    
70   ca.1910   Satt i trafikk Stavanger - Høgsfjorden. 70 [P] "Fjordabådane"    
71   03.1912   Brakte flott d/s "Sigurd Jarl"sammen med d/s "Skjold" etter grunnstøting, Jæren. 71 -    
72   10.04.1915   Ombygget [D]. 72 [P] "Fjordabådane"    
73   sommer 1923   Satt i trafikk Stavanger - Tau / Tau - Jørpeland. 73 [P] "Fjordabådane"    
74   høst 1923   I opplag. 74 [P] "Fjordabådane"    
75   29.08.1924   Solgt til Jøsenfjord a/s, Vadla. Salgssum: 32 000 NOK. 75 [P] "Skipet" 2/1990    
76       Satt i trafikk Stavanger - Årdal. 76 [P] "Fjordvegen"    
77   15.03.1925   Omdøpt "Aardalsfjord". 77 [P] "Skipet" 2/1990    
78   19.08.1925   Ommålt [E]. 78 [P] "Fjordabådane"    
79   1932   Drift og eierskap overført til Jøsenfjord Ruteselskap a/s, Stavanger. 79 [P] "Skipet" 2/1991    
80   05.1934   I opplag. 80 [P] "Med båt og buss"    
81   pr.06.1936   I trafikk Stavanger - Eidssund. 81 [P] Jøsenfjord Ruteselskap - "Sumar-Postruter 1936"    
82   15.08.1936   Tatt ut av trafikk Stavanger - Eidssund. 82 [P] Jøsenfjord Ruteselskap - "Sumar-Postruter 1936"    
83   14.12.1940   Solgt til Brødrene Anda a/s, Stavanger. 83 [P] "Skipet" 3/1989    
84   12.1940   Nedrigget til lekter. Sertifikat endret [F]. Satt i frakttrafikk Stavanger - Jørpeland. 84 [P] "Skipet" 3/1989    
85   18.01.1941   Slettet fra Stavanger Skipsregister. 85 [P] "Fjordabådane"    
86   ca.1947   Grunnstøtte og sprang lekk. 86 [P] "Skipet" 2/1990    
87   ca.1948   Senket ved Pinå, Stavanger. 87 [P] "Skipet" 2/1990    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau