H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
  "RISKAFJORD II" 1927  
                 
    Forside            
 
   
    Kontakt            
    Kilder            
    Forklaring            
    Passasjerfartøy              
    Hurtigbåter              
    Bilferger              
              © HMI v/ Sølve Hatteland  
               
               
    Oppdatert:   11.10.2022        
    Status:   Veteranfartøy       Posisjon på AIS:     
               
    "RISKAFJORD II"  [1927 - 1996]  
    Fortegnelse nr. P-3  
       
1   Periode     1927 - 1996 1 HMI  
2   Byggeår     1864 2 [N] sdir.no  
3   Byggenummer     142 3 [P] "Riskafjord kom seilande"  
4   Skrog     Göteborgs Mekaniska Verkstad a/b., Göteborg, Sverige 4 [P] "Skipet" 3/1991  
5   Utrustning     Göteborgs Mekaniska Verkstad a/b., Göteborg, Sverige 5 [P] "Skipet" 3/1991  
6   Type     -- 6    
7   Skrogutforming     Konvensjonelt, rigget som skonnert 7 [P] "Riskafjord kom seilande"  
8   Materiale     Jern, klinket [skrog] - stål [overbygg] 8 [P] Vedlegg til fredningssak m/s "Riskafjord II" - Dokumentasjon  
9         9    
10   ▼ IDENTIFIKASJON 10    
11   Periode       Navn 11    
12   1886 - 1930     "Särö" 12 [N] sdir.no  
13   1930 - 1981     "Oldervig" 13 [N] sdir.no  
14   1930 - 1981     "Löfsta" 14 [N] sdir.no  
15   1930 - 1981     "Sylfid" 15 [N] sdir.no  
16   1930 - 1981     "Wittus" 16 [N] sdir.no  
17   1930 - 1981     "Byelfven" 17 [N] sdir.no  
18   1981 - 2013     "Olava" 18 [N] sdir.no  
19   2013 -     "Riskafjord II" 19 [N] sdir.no  
20           Kallesignal 20    
21   1884 - 1934     HBLT 21 [P] "Riskafjord kom seilande"  
22   1934 -     LERR 22 [N] skipsfarts-forum.net 31.10.2021 | [P] "Riskafjord kom seilande"  
23           IMO-nummer 23    
24         -- 24    
25           MMSI-nummer 25    
26         -- 26    
27         27    
28   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 28    
29   Periode       Navn 29    
30   1864 - 1867     Henrik Klase og Alexander Keiller, Göteborg, Sverige 30 [P] "Riskafjord kom seilande"  
31   1867 - 1870     Svensson & Eriksson a/b, Karlstad, Sverige 31 [P] "Skipet" 1/1976  
32   1870 - 1873     Gefle-Löfstad Ângfartygsbolag, Gävle, Sverige 32 [P] "Riskafjord kom seilande"  
33   1873 - 1877     Carlskrona-Sölvesborg Ângbäts a/b, Blekinge, Sverige 33 [P] "A.s. Riskafjord"  
34   1877     Kapt. Sellgren, Karlskrona, Sverige 34 [P] "Skipet" 1/1976  
35   1877 - 1878     Rederibolaget Sylfid, Karlskrona, Sverige 35 [P] "Skipet" 1/1976  
36   1878 - 1880     Ängfartygsbolaget Wittus, Karlskrona, Sverige 36 [P] "Riskafjord kom seilande"  
37   1880 - 1881     E. Cederquist, Karlskrona, Sverige 37 [P] "Riskafjord kom seilande"  
38   1881 - 1883     Gustav H. Silvèn, Säffle, Sverige 38 [P] "Riskafjord kom seilande"  
39   1883 - 1903     Fredrikshald Dampskibsselskab a/s, Fredrikshald 39 [P] "Riskafjord kom seilande"  
40   1903 - 1909     Hans Christian Brevig, Frederikshald 40 [P] "Riskafjord kom seilande"  
41   1909 - 1916     Olava og Parat a/s, Frederikshald 41 [P] "Skipet" 1/1976  
42   1916 - 1918     Anders Riddervold, Fredrikshald 42 [P] "Riskafjord kom seilande"  
43   1918 - 1919     A. Lund, Fredrikshald 43 [P] "Skipet" 1/1976  
44   1919 - 1925     D/s Olava a/s, Fredrikshald 44 [P] "Riskafjord kom seilande"  
45   1927 - 1927     Fredrikshald Dampskibsselskab a/s, Fredrikshald 45 [P] "Riskafjord kom seilande"  
46   1927 -     A/s Riskafjord, Hommersåk 46 [P] "Skipet" 1/1976  
47         47    
48   ▼ KLASSIFISERING 48    
49   Periode       Klasse 49    
50         -- 50    
51         51    
52   ▼ MASKINERI 52    
53   Periode       Fabrikant 53    
54   1864 - 1885   A   Göteborgs Mekaniska Verkstad a/b., Göteborg, Sverige 54 [P] "Skipet" 3/1991  
55   1885 - 1952   D   Akers Mekaniske Verksted a/s, Kristiania 55 [P] "Skipet" 3/1991  
56   1960 -   G   Aabenraa Motorfabrik a/s, Aabenraa, Danmark 56 [P] "Skipet" 3/1991  
57           Produsert 57    
58       A   1864 58 [P] "Skipet" 3/1991  
59       D   1885 59 [P] "Skipet" 3/1991  
60       F   ca.1945 60 [P] "Skipet" 3/1991  
61       G   1960 61 [P] "Skipet" 3/1991  
62           Maskin 62    
63   1864 - 1885   A   1 x høytrykks damp 63 [P] "Skipet" 3/1991  
64   1885 - 1952   D   1 x Compound 2 syl. høy- og lavtrykks damp 64 [P] "Skipet" 3/1991 | [P] "Riskafjord kom seilande"  
65   1952 [b. ca.1945] - 1960   F   1 x DM General Motors diesel 65 [P] "Skipet" 3/1991  
66   1960 -   G   1 x Callesen 4-takts 3 syl. diesel 66 [P] "Riskafjord kom seilande"  
67           Effekt 67    
68   1864 - 1885   A   20 nhk 68 [P] "Skipet" 3/1991  
69   1885 - 1952   D   125 ihk 69 [P] "Skipet" 3/1991  
70   1952 - 1960   F   165 bhk 70 [A] Stavanger Aftenblad 03.08.1996  
71   1960 -   G   225 bhk 71 [A] Stavanger Aftenblad 03.08.1996  
72           Fart 72    
73   1864 - 1885   A   9.5 kn 73 [P] "Riskafjord kom seilande"  
74   1885 - 1952   D   10.0 kn 74 [P] "A.s. Riskafjord"  
75   1952 - 1960   F   11.5 kn 75 [P] "Skipet" 2/1979  
76   1960 -   G   12.0 kn 76 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
77           Forbruk 77    
78   1885 - 1952   D   1 hektoliter kull/t 78 [P] "Riskafjord kom seilande"  
79         79    
80   ▼ MÅL 80    
81   Periode       Lengde 81    
82           24.35 m 82 [P] Stavanger Toldkammer 23.06.1927  
83           Bredde 83    
84           4.48 m 84 [P] Stavanger Toldkammer 23.06.1927  
85           Dybde 85    
86   1864 - 1884   A   2.44 m 86 [P] "A.s. Riskafjord"  
87   1884 - 1927   C   2.35 m 87    
88   1927 - 1952   E   2.01 m 88 [P] Stavanger Toldkammer 23.06.1927  
89   1952 -   F   2.35 m 89 [N] sdir.no  
90           Brutto tonnasje 90    
91   1864 - 1884   A   70 brt 91 [P] "Skipet" 3/1977  
92   1884 - 1891   C   48.38 brt 92    
93   1891 - 1927   L   49 brt 93 [P] "Riskafjord kom seilande"  
94   1927 - 1952   E   60.67 brt 94 [P] Stavanger Toldkammer 23.06.1927  
95   1952 -   F   88.12 brt 95 [N] sdir.no  
96           Netto tonnasje 96    
97   1884 - 1891   C   28 nrt 97 [P] "Riskafjord kom seilande"  
98   1891 - 1927   L   16 nrt 98 [P] "Riskafjord kom seilande"  
99   1927 - 1952   E   30.25 nrt 99 [P] Stavanger Toldkammer 23.06.1927  
100   1952 -   F   48.43 nrt 100 [N] sdir.no  
101           Dødvekttonn 101    
102           -- 102    
103         103    
104   ▼ KAPASITET 104    
105   Periode       Personbiler 105    
106           1 106    
107           Trailere 107    
108       0 108 HMI  
109           Passasjerer 109    
110   1878 - 1884   B   100 110 [P] "Riskafjord kom seilande"  
111   1884 - 1927   C   156 111 [P] "A.s. Riskafjord"  
112   1927 - 1952   E   160 112 [P] "Fjordabåtene"  
113   1952 - 1994   F   164 113 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
114   1994 - 1996   K   128 114 [P] "Riskafjord kom seilande"  
115   1996 - 2009   H   100 115 [P] "Fjordabåtene"  
116   2009 - 2013   I   0 116    
117   2013 -   J   100 117    
118           Passasjerlugarer 118    
119         0 119 [P] Vedlegg til fredningssak m/s "Riskafjord II" - Dokumentasjon  
120           Mannskapslugarer 120    
121   pr.1864       0 121 [P] Vedlegg til fredningssak m/s "Riskafjord II" - Dokumentasjon  
122   pr.2013       3 122 [P] Vedlegg til fredningssak m/s "Riskafjord II" - Dokumentasjon  
123           Mannskap 123    
124   1927 - 1962     Skipper, billettør 124 [P] "Fjordabåtene"  
125   1962 - etter 1962     3 [sommer] - 2 [vinter] 125 [P] "Riskafjord kom seilande"  
126           Dekkshøyde 126    
127           -- 127    
128           Tillatt akseltrykk 128    
129           -- 129    
130         130    
131   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 131    
132   2 ror: Ett i baugen og ett akter [som "Olava"]. 132 [P] "A.s. Riskafjord"  
133   Utstyrt med kanon i baugen under sitt virke som oppsynsfartøy tidlig i karrieren. 133 [P] "Vi Menn" 15.05.2020  
134   Salonger: 2 dekk 1 [pr. 1864 - 1934] - 2 dekk 1 + 1 dekk 2 [1934 - ]. 134 [P] Vedlegg til fredningssak m/s "Riskafjord II" - Dokumentasjon  
135     135    
136   ▼ HISTORIKK 136    
137 28.07.1864   A   Levert fra Alex. Keiller & Co., Göteborg, Sverige som "Särö". Byggesum: 30 000 riksdaler. 137 [P] "Riskafjord kom seilande"  
138       Hjemmehavn: Göteborg, S. Sannsynlige eiere: Henrik Klase og Alexander Keiller, Göteborg, S. 138 [P] "Riskafjord kom seilande"  
139       Satt i trafikk Göteborg - Råö, S. Også i bruk som bukseringsfartøy, Göteborg, S. 139 [P] "Riskafjord kom seilande"  
140 vår 1865     Satt i trafikk Göteborg - Lilla Edet, S. 140 [P] "Riskafjord kom seilande"  
141 sommer 1865     Satt i trafikk Göteborg - Råö, S. 141 [P] "Riskafjord kom seilande"  
142 høst 1865     Satt i trafikk Göteborg - Lilla Edet, S. 142 [P] "Riskafjord kom seilande"  
143 høst 1865 ►     Satt i trafikk Göteborg - Råö, S. 143 [P] "Riskafjord kom seilande"  
144 04.1867     Solgt til Svensson & Eriksson a/b, Karlstad, S. Omdøpt "Oldevig". Hjemmehavn: Karlstad, S. 144 [P] "Skipet" 1/1976  
145       Salgssum: 16 800 riksdaler. 145 [P] "Riskafjord kom seilande"  
146 25.05.1867     Satt i trafikk Karlstad - Kristinehamn, S. 146 [P] "Skipet" 1/1976  
147 høst 1869     I opplag, Stockholm, S. Solgt samme år til herr Lindeberg, Södra Varvet, S. 147 [P] "Riskafjord kom seilande" | [P] "Skipet" 1/1976  
148 02.1870     Solgt til Gefle-Löfstad Ângfartygsbolag, Gävle, S. Satt i trafikk Gävle - Löfsta, S. 148 [P] "A.s. Riskafjord"  
149       Hjemmehavn: Gävle, S. 149 [P] "Riskafjord kom seilande"  
150       Omdøpt "Löfsta". 150 [P] "Skipet" 3/1991  
151 04.1873     Solgt til Carlskrona-Sölvesborg Ângbäts a/b, Blekinge, S. 151 [P] "A.s. Riskafjord"  
152       Salgssum: 30 000 SEK. 152 [P] "Riskafjord kom seilande"  
153       Hjemmehavn: Karlshamn, S. 153 [P] "Riskafjord kom seilande"  
154       Satt i trafikk Sölvesborg - Karlskrona, S. 154 [P] "Riskafjord kom seilande"  
155 1874     Omdøpt "Sylfid". 155 [P] "Skipet" 3/1991  
156 ca.05.1877     I opplag, S. 156 [P] "Riskafjord kom seilande"  
157 11.1877       Solgt til kapt. Sellgren, Karlskrona, S. Drift og eierskap overført til Rederibolaget Sylfid, Karlskrona, S. Hjemmehavn: Karlskrona, S. 157 [P] "Skipet" 1/1976  
158         Salgssum: 5 000 NOK. 158 [P] "Skipet" 1/1976  
159 1878   B   Opprustet og sertifikat endret. Satt i trafikk Karlskrona - Karlshamn, S. 159 [P] "Riskafjord kom seilande"  
160         Ny dampkjele samme år. 160 [P] Vedlegg til fredningssak m/s "Riskafjord II" - Dokumentasjon  
161 18.06.1878       Satt i trafikk Karlskrona - Torhamn, S. 161 [P] "Riskafjord kom seilande"  
162 12.10.1878       I opplag, S. 162 [P] "Riskafjord kom seilande"  
163 10.1878       Solgt til Ängfartygsbolaget Wittus, Karlskrona, S. Omdøpt "Wittus". Til vedlikehold ved Karlskrona handelsverft, Karlskrona, S. 163 [P] "Skipet" 1/1976  
164 12.07.1879       Opprustet ved Karlskrona handelsverft, Karlskrona, S: Ny fyrkjele montert. Satt i trafikk Karlskrona - Torhamn, S. 164 [P] "Riskafjord kom seilande"  
165 12.1879       I opplag, S. 165 [P] "Riskafjord kom seilande"  
166 07.1880       Solgt til E. Cederquist, Karlskrona, S. Salgssum: 5 300 SEK. 166 [P] "Riskafjord kom seilande"  
167         Satt på land for reparasjon. 167 [P] "Riskafjord kom seilande"  
168 01.1881       Ferdig reparert. 168 [P] "Riskafjord kom seilande"  
169 09.05.1881       Solgt til Gustav H. Silvèn, Säffle, S. Salgssum: 8 000 SEK. 169 [P] "Riskafjord kom seilande"  
170         Hjemmehavn: Säffle, S. 170 [P] "Riskafjord kom seilande"  
171 sommer 1881       Omdøpt "Byelfven". Satt i trafikk Säffle - Arvika, S. 171 [P] "Riskafjord kom seilande"  
172 11.1883     Solgt til Fredrikshald Dampskibsselskab a/s, Fredrikshald, Norge. Salgssum: 16 000 NOK. 172 [P] "Riskafjord kom seilande"  
173 primo 12.1883     Ankom Fredrikshald. 173 [P] "Riskafjord kom seilande"  
174 medio 12.1883       Til Brevig Verft a/s, Fredrikshald for opprusting og ombygging. 174 [P] "Riskafjord kom seilande"  
175 vår 1884       Opprustet og ombygget ved Brevig Verft a/s, Fredrikshald: bl.a. nytt broparto. 175 [P] "A.s. Riskafjord"  
176         Omdøpt "Olava". Kallesignal: HBLT. 176 [P] "Riskafjord kom seilande"  
177     C   Sertifikat endret. 177 [P] "A.s. Riskafjord"  
178         Også benyttet som slepefartøy, Fredrikshald. 178 [P] "A.s. Riskafjord"  
179 19.05.1884       Satt i trafikk Fredrikshald, N - Strömstad, S. 179 [P] "Riskafjord kom seilande"  
180 vinter 1885   D   Ombygget ved Akers Mekaniske Værksted a/s, Kristiania: Ny dampkjele og maskin. Ror montert i baugen for bedre manøvreringsevne. 180 [P] Vedlegg til fredningssak m/s "Riskafjord II" - Dokumentasjon  
181 10.07.1891   L   Ommålt. 181 [P] "Riskafjord kom seilande"  
182 14.12.1903       Drift og eierskap overført til Hans Christian Brevig, Frederikshald. 182 [P] "Riskafjord kom seilande"  
183 16.12.1903       Innført i lokalt skipsregister. 183 [N] sdir.no  
184 21.09.1909       Drift og eierskap overført til Olava og Parat a/s, Frederikshald. Ombygget. 184 [P] "Riskafjord kom seilande"  
185 sommer 1914     Rekvirert av Den Kongelige Norske Marine. I bruk til patruljetjeneste ved Svenskegrensen. 185 [P] "Riskafjord kom seilande"  
186 05.10.1916       Solgt til Anders Riddervold, Fredrikshald. Salgssum: 40 000 NOK. Samme bruk. 186 [P] "Riskafjord kom seilande"  
187 11.1918       Tilbakelevert. 187 [P] "Riskafjord kom seilande"  
188 12.1918       Solgt til A. Lund, Fredrikshald. I opplag, Fredrikshald. 188 [P] "Skipet" 1/1976  
189 16.09.1919       Drift og eierskap overført til D/s Olava a/s, Fredrikshald. 189 [P] "Riskafjord kom seilande"  
190 ca.1921       I opplag. 190 [P] "Riskafjord kom seilande"  
191 1925       Solgt til Fredrikshald Dampskibsselskab a/s, Fredrikshald. Fortsatt i opplag, Fredrikshald. 191 [P] "Riskafjord kom seilande"  
192 19.06.1926       Satt i trafikk Fredrikshald - Hvaler. 192    
193 23.08.1926       I opplag, Fredrikshald. 193    
194 02.03.1927   E   Solgt til A/s Riskafjord, Hommersåk. Omdøpt "Riskafjord II". Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 194 [P] "Skipet" 1/1976 | [P] "Skipet" 3/1991  
195         Salgssum: 16 000 NOK. Sertifikat endret. 195 [P] "Skipet" 1/1976 | [P] "Skipet" 3/1991  
196 05.03.1927       Ankom Hommersåk. 196 [P] "A.s. Riskafjord"  
197 05.05.1927       Satt i trafikk Stavanger - Hommersåk. 197 [A] Stavanger Aftenblad 12.12.2007  
198 23.06.1927   E   Ommålt. 198 [P] Stavanger Toldkammer 23.06.1927  
199 1931       Reparert ved Rosenberg Mekaniske Verskted a/s, Stavanger. Kostnad: 5 000 NOK. Også opprustet. Kostnad: 8 000 NOK. 199 [A] Stavanger Aftenblad 03.08.1996  
200 1932       Gikk på land, Li. 200 [P] "Riskafjord kom seilande"  
201 01.01.1934       Nytt kallesignal: LERR. 201 [N] skipsfarts-forum.net 31.10.2021 | [P] "Riskafjord kom seilande"  
202 1934       Oppgradert, elektrisk belysning installert og salong innredet på dekk 2. 202 [P] "Skipet" 3/1991  
203 02.09.1944       Rekvirert av Die Deutsche Kriegsmarine, Tyskland. Satt i trafikk Stavanger - Årdal for Jøsenfjord Ruteselskap a/s, Stavanger. 203 [A] Stavanger Aftenblad 03.08.1996  
204 ca.04.1945       Tilbakelevert. Satt i trafikk Stavanger - Hommersåk. 204 [A] Stavanger Aftenblad 03.08.1996  
205 1947       Også utleid til Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger for personelltransport. Senere tilbakelevert. 205 [A] Stavanger Aftenblad 03.08.1996  
206 30.06.1950       Kondemnert av Skipskontrollen p.g.a. dårlig stand. I opplag, Hommersåk. 206 [P] "A.s. Riskafjord" | [P] "Riskafjord kom seilande"  
207 1950       Ny maskin innkjøpt, men ikke montert. Kostnad: 29 000 NOK. 207 [P] "Riskafjord kom seilande"  
208 1950       Slet seg fra fortøyningene ved Sigurd Sagens Båtvyggeri, Hommersåk og drev på land med sterk slagside. 208 [A] Stavanger Aftenblad 03.08.1996  
209 03.1951       Hevet og lagt til reparasjon ved Brødrene Anda a/s, Stavanger / Sigurd Sagens Båtbyggeri, Hommersåk. 209 [P] "A.s. Riskafjord"  
210 15.04.1952   F   Reparert og ombygget ved Sigurd Sagens Båtbyggeri, Hommersåk. Ny maskin installert og sertifikat endret. 210 [A] Stavanger Aftenblad 03.08.1996  
211       Bropartiet ombygget med teak-materialet fra det gamle styrehuset. 211 [P] Vedlegg til fredningssak m/s "Riskafjord II" - Dokumentasjon  
212       Nye livbåter bygget i Hardanger. 212 [P] "Riskafjord kom seilande"  
213       Kostnad: ca. 120 000 NOK. 213 [A] Stavanger Aftenblad 07.06.1952  
214 07.06.1952     Satt i trafikk Stavanger - Hommersåk. 214 [A] Stavanger Aftenblad 07.06.1952  
215 16.09.1959     Brudd på veivakslingen, Sjølvik. I opplag, Hommersåk. 215 [P] "Riskafjord kom seilande"  
216 05.1960   G   Slept til Skagen, Danmark for ombyggeing med ny maskin. Kostnad: 126 731 NOK. 216 [P] "A.s. Riskafjord"  
217 26.06.1960     Satt i trafikk Stavanger - Hommersåk. 217 [A] Stavanger Aftenblad 24.06.1960  
218 pr.høst 1972     Utleid til Åmøyfjord a/l, Austre Åmøy / Øyane a/s, Hundvåg for trafikk Stavanger - Austre Åmøy / Stavanger - Vassøy. 218 [P] "A.s. Riskafjord"  
219 24.04.1977     Én passasjer beskutt av annen passasjer med luftgevær og papirkuler på overfarten Hommersåk - Stavanger. 219 [A] Stavanger Aftenblad 27.04.1977  
220 25.08.1979     Kolliderte med tresnekken "Amo" øst av Stavanger havn. Plukket opp føreren fra sjøen. 220 [P] "Riskafjord kom seilande" | [A] Stavanger Aftenblad 27.08.1979  
221 22.06.1979     Eldre mann falt over bord ved kai, Skjølsvik. Reddet opp av medpassasjer. 221 [A] Stavanger Aftenblad 29.06.1979  
222 28.08.1980     Rant i fjellveggen ved Sigurd Sagen a/s, Hommersåk for klassing. Uhellet skjedde ved sjøsetting fra slippen. 222 [A] Stavanger Aftenblad 29.08.1980 | 03.08.1996  
223       Roret ødelagt og håndratt erstattet med hydraulisk styring. 223 [A] Stavanger Aftenblad 29.08.1980 | 03.08.1996  
224 vår 1980     Hydraulisk styremaskin og radar installert. 224 [P] "A.s. Riskafjord"  
225 1982     Teak-materialet på bro-partiet byttet ut med aluminium. 225 [P] Vedlegg til fredningssak m/s "Riskafjord II" - Dokumentasjon  
226 vår 1986     Fikk montert gamle benker fra m/s "Clipper" [1974]. 226 [P] Vedlegg til fredningssak m/s "Riskafjord II" - Dokumentasjon  
227 18.08.1988     Satt i trafikk Stavanger - Hommersåk / Hommersåk - Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger. 227 [P] "A.s. Riskafjord"  
228 01.08.1992     Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 228 [N] sdir.no  
229 10.07.1993     Daviter / livbåter skiftet ut med redningsflåter. 229 [A] Stavanger Aftenblad 09.07.1993  
230 1994   K   Sertifikat endret. 230 [P] "Riskafjord kom seilande"  
231 12.07.1996     Plukket en mann opp fra sjøen etter båtvelt, Marøy. 231 [A] Stavanger Aftenblad 13.07.1996  
232 31.10.1996     Tatt ut av trafikk Stavanger - Hommersåk. 232 [A] Stavanger Aftenblad 01.11.1996  
233     H   Sertifikat endret. 233 [P] "Fjordabåtene"  
234       I bruk til utleieturer, Ryfylke. 234 [P] "Fjordabåtene"  
235 03.05.1998     Satt i trafikk Li - Sandnes [turistrute] / Sandnes - Utstein Kloster [turistrute]. 235 [A] Stavanger Aftenblad 30.04.1998  
236 30.08.1998     Tatt ut av trafikk Li - Sandnes / Sandnes - Utstein Kloster. 236 [A] Stavanger Aftenblad 20.08.1998  
237 1999     Status 'Vernet skip' av Riksantikvaren. Tildelt 100 000 NOK av Sandnes kommune, Sandnes. 237 [A] Stavanger Aftenblad 20.04.2001  
238 vår 1999     Til opprustning ved Bjørge Offshore a/s, Stavanger. 238 [P] "Riskafjord kom seilande"  
239 09.06.1999     Ferdig opprustet. Skrog sandblåst og alle innvendige og utvendige veggplater skiftet. Kostnad: 400 000 NOK. 239 [A] Stavanger Aftenblad 10.06.1999  
240 12.06.1999     Satt i trafikk Li - Sandnes [turistrute] / Sandnes - Utstein Kloster [turistrute]. 240 [A] Stavanger Aftenblad 10.06.1999  
241 28.08.1999     Tatt ut av trafikk Li - Sandnes / Sandnes - Utstein Kloster. 241    
242 10.04.2003     Tildelt 126 000 NOK fra Regional- og kulturutvalget, Rogaland fylkeskommune, Stavanger. 242 [A] Stavanger Aftenblad 10.04.2003  
243 14.05.2003     Grunnstøtte ved Lindøy. Trukket av grunnen av slepefartøyet "Lars". 243 [P] "Riskafjord kom seilande"  
244 13.04.2004     Tildelt 170 000 NOK av Fylkesutvalget i Rogaland. 244 [A] Stavanger Aftenblad 14.04.2004  
245 2004     Tildelt 75 000 NOK av Sandnes formannskap, Sandnes og 60 000 NOK av Riksantikvaren, Oslo. 245 [P] "Riskafjord kom seilande"  
246 sommer 2006     I turisttrafikk Høle - Lysefjorden. 246 [A] Stavanger Aftenblad 23.07.2007  
247 2007     Tildelt 624 000 NOK til restaurering. 247 [A] Stavanger Aftenblad 27.05.2008  
248 30.06.2007     Satt i turisttrafikk Høle - Lysefjorden. 248 [A] Stavanger Aftenblad 19.06.2007  
249 ca.08.2007     Tatt ut av trafikk Høle - Lysefjorden. 249 HMI  
250 10.2007     Slippsatt ved Nautsvik Slipp & Båtbyggeri, Stavanger for restaurering med bl.a. ny skorstein og nytt dekk over salong. 250 [A] Stavanger Aftenblad 27.05.2008  
251 vår 2008     Tildelt 500 000 NOK av Bergesens Allmennyttige Stiftelse. 251 [A] Stavanger Aftenblad 27.05.2008  
252 28.06.2008     Satt i turisttrafikk Høle - Lysefjorden. 252 [A] Stavanger Aftenblad 27.05.2008  
253 03.08.2008     Tatt ut av trafikk Høle - Lysefjorden. 253 [A] Stavanger Aftenblad 27.05.2008  
254 mars 2009     Restaurert med nytt og identisk broparti ved Sverre Naustvik, Stavanger. 254 [A] Stavanger Aftenblad 16.03.2009  
255 12.2009   I   Fratatt passasjersertifikatet av Skipskontrollen p.g.a. for tynne bunnplater. I opplag, Hommersåk. 255 [N] stp-norway.com  
256 02.09.2010     Til Dåfjorden Slipp a/s, Sagvåg for vedlikeholdsarbeid. 256 [N] stp-norway.com  
257 28.06.2013   J   Ferdig ved Dåfjorden Slipp a/s, Sagvåg. Tildelt passasjersertifikat. I bruk til utleieturer, Ryfylke. 257 [N] stp-norway.com  
258 2014     Fredet av Riksantikvaren. 258 [A] Stavanger Aftenblad 05.05.2021  
259 pr.11.2014     Ved Dåfjorden Slipp a/s, Sagvåg for utskiftning av stål i forskipet. 259 [N] stp-norway.com  
260 03.2017     Tildelt 500 000 av Riksantikvaren, Oslo. 260 [N] nrk.no/rogaland 06.03.2017  
261 2019     Tildelt 1.188 mill NOK av Riksantikvaren, Oslo. 261 [P] "Skipet" 2/2019  
262 ultimo 09.2019     Til Dåfjorden Slipp a/s, Sagvåg for vedlikeholdsarbeid. 262 [A] Stavanger Aftenblad 05.05.2021  
263 primo 05.2021     Ferdig ved Dåfjorden Slipp a/s, Sagvåg. 263 [A] Stavanger Aftenblad 05.05.2021  
               
    ▼ FOTOGALLERI    
               
    Bilde 1/5    
 
  Avbildet som: "Särö"    
    Tegning som i første utgave.       Lokalisering: --    
            Tidspunkt: --    
            Rettighetshaver: Riksantikvaren    
            Hentet fra: Vedlegg til fredningssak m/s "Riskafjord II" - Dokumentasjon    
               
               
               
               
    Bilde 2/5    
  Avbildet som: "Byelfven"    
    Rett før salget til Norge.       Lokalisering: Tau    
            Tidspunkt: --    
            Rettighetshaver: Elof Sabel    
            Hentet fra: Vedlegg til fredningssak m/s "Riskafjord II" - Dokumentasjon    
               
               
               
               
               
    Bilde 3/5    
  Avbildet som: "Olava"    
    I trafikk i ytre Oslofjord.       Lokalisering: --    
            Tidspunkt: --    
            Rettighetshaver: Norsk Maritimt Museum    
          Hentet fra: digitaltmuseum.no    
               
               
               
               
               
               
    Bilde 4/5    
  Avbildet som: "Riskafjord II"    
    Solgt til Riskafjord-selskapet       Lokalisering: --    
    med sitt siste og evigvarende       Tidspunkt: --    
    navn, her i sine første år uten       Rettighetshaver: --    
    videre forandringer ut over       Hentet fra: Vedlegg til fredningssak m/s "Riskafjord II" - Dokumentasjon    
    at aktre mast er fjernet.            
               
               
               
               
    Bilde 5/5    
  Avbildet som: "Riskafjord II"    
    Etter få år ombygget til sitt       Lokalisering: Stavanger    
    endelige utseende med       Tidspunkt: 05. august 2017    
    salong på hovedekket og       Rettighetshaver: HMI v/ Sølve Hatteland    
    nytt styrehus.       Hentet fra: Privat    
    bokstaver forut.            
               
               
               
               
               
                   
    ▼ FILM    
                   
    Film 1/1       "Riskafjord"   Rettighetshaver: Fabelfilm a/s  
          Hele klippet   Hentet fra: youtube.com  
                 
                 
                 
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
               
               
  x