A A
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger        
       
       
       
       
       
       
       
  D/s "RISKAFJORD II" 1927 - 1952    
  M/s "RISKAFJORD II" 1952 - 1996    
       
  Fortegnelse nr.:   P3          
  Oppdatert:   05.05.2021          
  Periode:   1927 - 1996          
  Fotografi:                
  Status:   Veteranfartøy          
       
       
1  Byggeår    1864   1  [N] sdir.no    
2  Byggenummer    142   2  [P] "Riskafjord kom seilande"    
3  Skrog    Göteborgs Mekaniska Verkstad a/b., Göteborg, Sverige   3  [P] "Skipet" 3/1991    
4  Utrustning    Göteborgs Mekaniska Verkstad a/b., Göteborg, Sverige   4  [P] "Skipet" 3/1991    
             
5  Kjenningssignal    H B L T   5  1884 - 1934   5  [P] "Riskafjord kom seilande"    
6      L E R R   6  1934 -   6  [P] "Riskafjord kom seilande"    
                     
7  IMO-nummer    -   7  -   7  -    
                     
8  MMSI-nummer    -   8  -   8  -    
                     
9  Navn    "Särö"   9  1864 - 1867   9  [P] "Skipet" 3/1977    
10      "Oldervig"   10  1867 - 1870   10  [P] "Skipet" 3/1977    
11      "Löfsta"   11  1870 - 1874   11  [P] "Skipet" 3/1977    
12      "Sylfid"   12  1874 - 1878   12  [P] "Skipet" 3/1977    
13      "Wittus"   13  1878 - 1881   13  [P] "Skipet" 3/1977    
14      "Byelfen"   14  1881 - 1883   14  [P] "Riskafjord kom seilande"    
15      "Olava"   15  1883 - 1927   15  [P] "Riskafjord kom seilande"    
16      "Riskafjord II"   16  1927 -   16  [N] sdir.no    
                     
17  Rederi / eierforhold    Henrik Klase og Alexander Keiller, Göteborg, Sverige   17  1864 - 1867   17  [P] "Riskafjord kom seilande"    
18      Svensson & Eriksson a/b, Karlstad, Sverige   18  1867 - 1870   18  [P] "Skipet" 1/1976    
19      Gefle-Löfstad Ângfartygsbolag, Gävle, Sverige   19  1870 - 1873   19  [P] "Riskafjord kom seilande"    
20      Carlskrona-Sölvesborg Ângbäts a/b, Blekinge, Sverige   20  1873 - 1877   20  [P] "A.s. Riskafjord"    
21      Kapt. Sellgren, Karlskrona, Sverige   21  1877   21  [P] "Skipet" 1/1976    
22      Rederibolaget Sylfid, Karlskrona, Sverige   22  1877 - 1878   22  [P] "Skipet" 1/1976    
23      Ängfartygsbolaget Wittus, Karlskrona, Sverige   23  1878 - 1880   23  [P] "Riskafjord kom seilande"    
24      E. Cederquist, Karlskrona, Sverige   24  1880 - 1881   24  [P] "Riskafjord kom seilande"    
25      Gustav H. Silvèn, Säffle, Sverige   25  1881 - 1883   25  [P] "Riskafjord kom seilande"    
26      Fredrikshald Dampskibsselskab a/s, Fredrikshald   26  1883 - 1903   26  [P] "Riskafjord kom seilande"    
27      Hans Christian Brevig, Frederikshald   27  1903 - 1909   27  [P] "Riskafjord kom seilande"    
28      Olava og Parat a/s, Frederikshald   28  1909 - 1916   28  [P] "Skipet" 1/1976    
29      Anders Riddervold, Fredrikshald   29  1916 - 1918   29  [P] "Riskafjord kom seilande"    
30      A. Lund, Fredrikshald   30  1918 - 1919   30  [P] "Skipet" 1/1976    
31      D/s Olava a/s, Fredrikshald   31  1919 - 1925   31  [P] "Riskafjord kom seilande"    
32      Fredrikshald Dampskibsselskab a/s, Fredrikshald   32  1925 - 1927   32  [P] "Riskafjord kom seilande"    
33      A/s Riskafjord, Hommersåk   33  1927 -   33  [P] "Skipet" 1/1976    
                     
34  Type    -   34  -   34  -    
                     
35  Skrogutforming    Konvensjonelt, rigget som skonnert   35  -   35  [P] "Riskafjord kom seilande"    
                         
36  Klasse    NSC   36  før 2000   36  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
37  Materiale    Jern   37  -   37  [P] "Riskafjord kom seilande"    
                         
38  Maskinfabrikant A  Göteborgs Mekaniska Verkstad a/b., Göteborg, Sverige   38  1864 - 1885   38  [P] "Skipet" 3/1991    
39   D  Akers Mekaniske Verksted a/s, Kristiania   39  1885 - 1952   39  [P] "Skipet" 3/1991    
40   F  General Motors   40  1952 [bygget ca.1945] - 1960   40  [P] "Skipet" 3/1991    
41   G  Aabenraa Motorfabrik a/s, Aabenraa, Danmark   41  1960 -   41  [P] "Skipet" 3/1991    
                     
42  Maskin produsert A  1864   42  -   42  [P] "Skipet" 3/1991    
43   D  1885   43  -   43  [P] "Skipet" 3/1991    
44   F  ca.1945   44  -   44  [P] "Skipet" 3/1991    
45   G  1960   45  -   45  [P] "Skipet" 3/1991    
                         
46  Maskin A  1 x høytrykks damp   46  1864 - 1885   46  [P] "Skipet" 3/1991    
47   D  1 x Compound 2 syl. høy- og lavtrykks damp   47  1885 - 1952   47  [P] "Skipet" 3/1991 / [P] "Riskafjord kom seilande"    
48   F  1 x DM General Motors diesel   48  1952 [bygget ca.1945] - 1960   48  [P] "Skipet" 3/1991    
49   G  1 x Callesen 4-takts 3 syl. diesel   49  1960 -   49  [P] "Riskafjord kom seilande"    
                         
50  Effekt A  20 nhk   50  1864 - 1885   50  [P] "Skipet" 3/1991    
51   D  125 ihk   51  1885 - 1952   51  [P] "Skipet" 3/1991    
52   F  165 bhk   52  1952 - 1960   52  [A] Stavanger Aftenblad 03.08.1996    
53   G  225 bhk   53  1960 -   53  [A] Stavanger Aftenblad 03.08.1996    
                         
54  Fart A  9.5 kn   54  1864 - 1885   54  [P] "Riskafjord kom seilande"    
55   D  13.0 kn   55  1885 - 1952   55  [P] "A.s. Riskafjord"    
56   F  11.5 kn   56  1952 - 1960   56  [P] "Skipet" 2/1979    
57   G  12.0 kn   57  1960 -   57  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                         
58  Forbruk D  1 hektoliter kull/t   58  1885 - 1952   58  [P] "Riskafjord kom seilande"    
                         
59  Lengde    24.35 m   59  -   59  [P] Stavanger Toldkammer 23.06.1927    
                         
60  Bredde    4.48 m   60  -   60  [P] Stavanger Toldkammer 23.06.1927    
                         
61  Dyptgående A  2.44 m   61  1864 - 1884   61  [P] "A.s. Riskafjord"    
62   C  2.35 m   62  1884 - 1927   62  -    
63   E  2.01 m   63  1927 - 1952   63  [P] Stavanger Toldkammer 23.06.1927    
64   F  2.35 m   64  1952 -   64  [N] sdir.no    
                         
65  Brutto registertonn A  70 t   65  1864 - 1884   65  [P] "Skipet" 3/1977    
66   C  48.38 t   66  1884 - 1891   66  -    
67   L  49 t   67  1891 - 1927   67  [P] "Riskafjord kom seilande"    
68   E  60.67 t   68  1927 - 1952   68  [P] Stavanger Toldkammer 23.06.1927    
69   F  88.12 t   69  1952 -   69  [N] sdir.no    
                         
70  Netto registertonn C  28 t   70  1884 - 1891   70  [P] "Riskafjord kom seilande"    
71   L  16 t   71  1891 - 1927   71  [P] "Riskafjord kom seilande"    
72   E  30.25 t   72  1927 - 1952   72  [P] Stavanger Toldkammer 23.06.1927    
73   F  48.43 t   73  1952 -   73  [N] sdir.no    
                         
74  Dødvekttonn    -   74  -   74  -    
                         
75  Bilkapasitet    1   75  -   75  -    
                         
76  Trailerkapasitet    0   76  -   76  HMI    
                         
77  Passasjersertifikat B  100   77  1878 - 1884   77  [P] "Riskafjord kom seilande"    
78   C  156   78  1884 - 1927   78  [P] "A.s. Riskafjord"    
79   E  160   79  1927 - 1952   79  [P] "Fjordabåtene"    
80   F  164   80  1952 - 1994   80  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
81   K  128   81  1994 - 1996   81  [P] "Riskafjord kom seilande"    
82   H  100   82  1996 - 2009   82  [P] "Fjordabåtene"    
83   I  0   83  2009 - 2013   83  -    
84   J  100   84  2013 -   84  -    
                         
85  Mannskap    Skipper, billettør   85  1927 - 1962   85  [P] "Fjordabåtene"    
86      3 [sommer] - 2 [vinter]   86  1962 - etter 1962   86  [P] "Riskafjord kom seilande"    
                         
87  Passasjerlugarer    0   87  -   87  HMI    
                         
88  Mannskapslugarer    0   88  -   88  [P] "Riskafjord kom seilande"    
                         
89  Dekkshøyde    Fri   89  -   89  HMI    
                         
90  Tillatt akseltrykk    -   90  -   90  -    
                         
91  Tilleggsinformasjon    2 ror: Ett i baugen og ett akter [som "Olava"]   91  -   91  [P] "A.s. Riskafjord"    
       
       
92   28.07.1864   Levert fra Alex. Keiller & Co., Göteborg, Sverige som "Särö" [A]. Byggesum: 30 000 riksdaler. 92 [P] "Riskafjord kom seilande"    
93       Hjemmehavn: Göteborg, S. Sannsynlige eiere: Henrik Klase og Alexander Keiller, Göteborg, S. 93 [P] "Riskafjord kom seilande"    
94       Satt i trafikk Göteborg - Råö, S. Også i bruk som bukseringsfartøy, Göteborg, S. 94 [P] "Riskafjord kom seilande"    
95   vår 1865   Satt i trafikk Göteborg - Lilla Edet, S. 95 [P] "Riskafjord kom seilande"    
96   sommer 1865   Satt i trafikk Göteborg - Råö, S. 96 [P] "Riskafjord kom seilande"    
97   høst 1865   Satt i trafikk Göteborg - Lilla Edet, S. 97 [P] "Riskafjord kom seilande"    
98   høst 1865 ►   Satt i trafikk Göteborg - Råö, S. 98 [P] "Riskafjord kom seilande"    
99   04.1867   Solgt til Svensson & Eriksson a/b, Karlstad, S. Omdøpt "Oldevig". Hjemmehavn: Karlstad, S. 99 [P] "Skipet" 1/1976    
100       Salgssum: 16 800 riksdaler. 100 [P] "Riskafjord kom seilande"    
101   25.05.1867   Satt i trafikk Karlstad - Kristinehamn, S. 101 [P] "Skipet" 1/1976    
102   høst 1869   I opplag, Stockholm, S. Solgt samme år til herr Lindeberg, Södra Varvet, S. 102 [P] "Riskafjord kom seilande" / [P] "Skipet" 1/1976    
103   02.1870   Solgt til Gefle-Löfstad Ângfartygsbolag, Gävle, S. Satt i trafikk Gävle - Löfsta, S. 103 [P] "A.s. Riskafjord"    
104       Hjemmehavn: Gävle, S. 104 [P] "Riskafjord kom seilande"    
105       Omdøpt "Löfsta". 105 [P] "Skipet" 3/1991    
106   04.1873   Solgt til Carlskrona-Sölvesborg Ângbäts a/b, Blekinge, S. 106 [P] "A.s. Riskafjord"    
107       Salgssum: 30 000 SEK. 107 [P] "Riskafjord kom seilande"    
108       Hjemmehavn: Karlshamn, S. 108 [P] "Riskafjord kom seilande"    
109       Satt i trafikk Sölvesborg - Karlskrona, S. 109 [P] "Riskafjord kom seilande"    
110   1874   Omdøpt "Sylfid". 110 [P] "Skipet" 3/1991    
111   ca.05.1877   I opplag, S. 111 [P] "Riskafjord kom seilande"    
112   11.1877   Solgt til kapt. Sellgren, Karlskrona, S. Drift og eierskap overført til Rederibolaget Sylfid, Karlskrona, S. Hjemmehavn: Karlskrona, S. Salgssum: 5 000 NOK. 112 [P] "Skipet" 1/1976    
113   1878   Opprustet og sertifikat endret [B]. Satt i trafikk Karlskrona - Karlshamn, S. 113 [P] "Riskafjord kom seilande"    
114   18.06.1878   Satt i trafikk Karlskrona - Torhamn, S. 114 [P] "Riskafjord kom seilande"    
115   12.10.1878   I opplag, S. 115 [P] "Riskafjord kom seilande"    
116   10.1878   Solgt til Ängfartygsbolaget Wittus, Karlskrona, S. Omdøpt "Wittus". Til vedlikehold ved Karlskrona handelsverft, Karlskrona, S. 116 [P] "Skipet" 1/1976    
117   12.07.1879   Opprustet ved Karlskrona handelsverft, Karlskrona, S: Ny fyrkjele montert. Satt i trafikk Karlskrona - Torhamn, S. 117 [P] "Riskafjord kom seilande"    
118   12.1879   I opplag, S. 118 [P] "Riskafjord kom seilande"    
119   07.1880   Solgt til E. Cederquist, Karlskrona, S. Salgssum: 5 300 SEK. 119 [P] "Riskafjord kom seilande"    
120       Satt på land for reparasjon. 120 [P] "Riskafjord kom seilande"    
121   01.1881   Ferdig reparert. 121 [P] "Riskafjord kom seilande"    
122   09.05.1881   Solgt til Gustav H. Silvèn, Säffle, S. Salgssum: 8 000 SEK. 122 [P] "Riskafjord kom seilande"    
123       Hjemmehavn: Säffle, S. 123 [P] "Riskafjord kom seilande"    
124   sommer 1881   Omdøpt "Byelfen". Satt i trafikk Säffle - Arvika, S. 124 [P] "Riskafjord kom seilande"    
125   11.1883   Solgt til Fredrikshald Dampskibsselskab a/s, Fredrikshald, Norge. Salgssum: 16 000 NOK. 125 [P] "Riskafjord kom seilande"    
126   primo 12.1883   Ankom Fredrikshald. 126 [P] "Riskafjord kom seilande"    
127   medio 12.1883   Til Brevig Verft a/s, Fredrikshald for opprusting og ombygging. 127 [P] "Riskafjord kom seilande"    
128   vår 1884   Opprustet og ombygget ved Brevig Verft a/s, Fredrikshald: bl.a. nytt broparto. 128 [P] "A.s. Riskafjord"    
129       Omdøpt "Olava". Kjenningssignal: HBLT. 129 [P] "Riskafjord kom seilande"    
130       Sertifikat endret [C]. 130 [P] "A.s. Riskafjord"    
131       Også benyttet som slepefartøy, Fredrikshald. 131 [P] "A.s. Riskafjord"    
132   19.05.1884   Satt i trafikk Fredrikshald, N - Strömstad, S. 132 [P] "Riskafjord kom seilande"    
133   vinter 1885   Ombygget med ny dampkjele og maskin [D]. Ror montert i baugen for bedre manøvreringsevne. 133 [P] "Riskafjord kom seilande"    
134   10.07.1891   Ommålt [L]. 134 [P] "Riskafjord kom seilande"    
135   14.12.1903   Drift og eierskap overført til Hans Christian Brevig, Frederikshald. 135 [P] "Riskafjord kom seilande"    
136   16.12.1903   Innført i lokalt skipsregister. 136 [N] sdir.no    
137   21.09.1909   Drift og eierskap overført til Olava og Parat a/s, Frederikshald. Ombygget. 137 [P] "Riskafjord kom seilande"    
138   sommer 1914   Rekvirert av Den Kongelige Norske Marine. I bruk til patruljetjeneste ved Svenskegrensen. 138 [P] "Riskafjord kom seilande"    
139   05.10.1916   Solgt til Anders Riddervold, Fredrikshald. Salgssum: 40 000 NOK. Samme bruk. 139 [P] "Riskafjord kom seilande"    
140   11.1918   Tilbakelevert. 140 [P] "Riskafjord kom seilande"    
141   12.1918   Solgt til A. Lund, Fredrikshald. I opplag, Fredrikshald. 141 [P] "Skipet" 1/1976    
142   16.09.1919   Drift og eierskap overført til D/s Olava a/s, Fredrikshald. 142 [P] "Riskafjord kom seilande"    
143   ca.1921   I opplag. 143 [P] "Riskafjord kom seilande"    
144   1925   Solgt til Fredrikshald Dampskibsselskab a/s, Fredrikshald. Fortsatt i opplag, Fredrikshald. 144 [P] "Riskafjord kom seilande"    
145   19.06.1926   Satt i trafikk Fredrikshald - Hvaler. 145 -    
146   23.08.1926   I opplag, Fredrikshald. 146 -    
147   02.03.1927   Solgt til A/s Riskafjord, Hommersåk. Omdøpt "Riskafjord II". Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. Salgssum: 16 000 NOK. Sertifikat endret [E]. 147 [P] "Skipet" 1/1976 / [P] "Skipet" 3/1991    
148   05.03.1927   Ankom Hommersåk. 148 [P] "A.s. Riskafjord"    
149   05.05.1927   Satt i trafikk Stavanger - Hommersåk. 149 [A] Stavanger Aftenblad 12.12.2007    
150   23.06.1927   Ommålt [E]. 150 [P] Stavanger Toldkammer 23.06.1927    
151   1931   Reparert ved Rosenberg Mekaniske Verskted a/s, Stavanger. Kostnad: 5 000 NOK. Også opprustet. Kostnad: 8 000 NOK. 151 [A] Stavanger Aftenblad 03.08.1996    
152   1932   Gikk på land, Li. 152 [P] "Riskafjord kom seilande"    
153   01.1934   Nytt kjenningssignal: LERR. 153 [P] "Riskafjord kom seilande"    
154   1934   Ombygget. Akterdekket bygget inn med salong og elektrisk belysning installert. 154 [P] "Skipet" 3/1991    
155   02.09.1944   Rekvirert av Die Deutsche Kriegsmarine, Tyskland. Satt i trafikk Stavanger - Årdal for Jøsenfjord Ruteselskap a/s, Stavanger. 155 [A] Stavanger Aftenblad 03.08.1996    
156   ca.04.1945   Tilbakelevert. Satt i trafikk Stavanger - Hommersåk. 156 [A] Stavanger Aftenblad 03.08.1996    
157   1947   Også utleid til Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger for personelltransport. Senere tilbakelevert. 157 [A] Stavanger Aftenblad 03.08.1996    
158   30.06.1950   Kondemnert av Skipskontrollen p.g.a. dårlig stand. I opplag, Hommersåk. 158 [P] "A.s. Riskafjord" /  [P] "Riskafjord kom seilande"    
159   1950   Ny maskin innkjøpt, men ikke montert. Kostnad: 29 000 NOK. 159 [P] "Riskafjord kom seilande"    
160   1950   Slet seg fra fortøyningene ved Sigurd Sagens Båtvyggeri, Hommersåk og drev på land med sterk slagside. 160 [A] Stavanger Aftenblad 03.08.1996    
161   03.1951   Hevet og lagt til reparasjon ved Brødrene Anda a/s, Stavanger / Sigurd Sagens Båtbyggeri, Hommersåk. 161 [P] "A.s. Riskafjord"    
162   15.04.1952   Reparert og ombygget ved Sigurd Sagens Båtbyggeri, Hommersåk. Kostnad: 91 000 NOK. Ny maskin installert og sertifikat endret [F]. 162 [A] Stavanger Aftenblad 03.08.1996    
163       Nye livbåter bygget i Hardanger. 163 [P] "Riskafjord kom seilande"    
164   07.06.1952   Satt i trafikk Stavanger - Hommersåk. 164 [A] Stavanger Aftenblad 07.06.1952    
165   16.09.1959   Brudd på veivakslingen, Sjølvik. I opplag, Hommersåk. 165 [P] "Riskafjord kom seilande"    
166   05.1960   Slept til Skagen, Danmark for ombyggeing med ny maskin [G]. Kostnad: 126 731 NOK. 166 [P] "A.s. Riskafjord"    
167   26.06.1960   Satt i trafikk Stavanger - Hommersåk. 167 [A] Stavanger Aftenblad 24.06.1960    
168   pr.høst 1972   Utleid til Åmøyfjord a/l, Austre Åmøy / Øyane a/s, Hundvåg for trafikk Stavanger - Austre Åmøy / Stavanger - Vassøy. 168 [P] "A.s. Riskafjord"    
169   24.04.1977   Én passasjer beskutt av annen passasjer med luftgevær og papirkuler på overfarten Hommersåk - Stavanger. 169 [A] Stavanger Aftenblad 27.04.1977    
170   25.08.1979   Kolliderte med tresnekken "Amo" øst av Stavanger havn. 170 [P] "Riskafjord kom seilande"    
171   28.08.1980   Rant i fjellveggen ved Sigurd Sagen a/s, Hommersåk for klassing. Uhellet skjedde ved sjøsetting fra slippen. Roret ødelagt og håndratt erstattet med hydraulisk styring. 171 [A] Stavanger Aftenblad 29.08.1980 / 03.08.1996    
172   vår 1980   Hydraulisk styremaskin og radar installert. 172 [P] "A.s. Riskafjord"    
173   1986   Fikk montert gamle benker fra m/s "Clipper" [1974]. 173 [A] Stavanger Aftenblad 03.08.1996    
174   18.08.1988   Satt i trafikk Stavanger - Hommersåk / Hommersåk - Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger. 174 [P] "A.s. Riskafjord"    
175   01.08.1992   Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 175 [N] sdir.no    
176   10.07.1993   Daviter / livbåter skiftet ut med redningsflåter. 176 [A] Stavanger Aftenblad 09.07.1993    
177   1994   Sertifikat endret [K]. 177 [P] "Riskafjord kom seilande"    
178   12.07.1996   Plukket en mann opp fra sjøen etter båtvelt, Marøy. 178 [A] Stavanger Aftenblad 13.07.1996    
179   31.10.1996   Tatt ut av trafikk Stavanger - Hommersåk. 179 [A] Stavanger Aftenblad 01.11.1996    
180       Sertifikat endret [H]. 180 [P] "Fjordabåtene"    
181       I bruk til utleieturer, Ryfylke. 181 [P] "Fjordabåtene"    
182   03.05.1998   Satt i trafikk Li - Sandnes [turistrute] / Sandnes - Utstein Kloster [turistrute]. 182 [A] Stavanger Aftenblad 30.04.1998    
183   30.08.1998   Tatt ut av trafikk Li - Sandnes / Sandnes - Utstein Kloster. 183 [A] Stavanger Aftenblad 20.08.1998    
184   1999   Status 'Vernet skip' av Riksantikvaren. Tildelt 100 000 NOK av Sandnes kommune. 184 [A] Stavanger Aftenblad 20.04.2001    
185   vår 1999   Til opprustning ved Bjørge Offshore a/s, Stavanger. 185 [P] "Riskafjord kom seilande"    
186   09.06.1999   Ferdig opprustet. Skrog sandblåst og alle innvendige og utvendige veggplater skiftet. Kostnad: 400 000 NOK. 186 [A] Stavanger Aftenblad 10.06.1999    
187   12.06.1999   Satt i trafikk Li - Sandnes [turistrute] / Sandnes - Utstein Kloster [turistrute]. 187 [A] Stavanger Aftenblad 10.06.1999    
188   28.08.1999   Tatt ut av trafikk Li - Sandnes / Sandnes - Utstein Kloster. 188 -    
189   10.04.2003   Tildelt 126 000 NOK fra Regional- og kulturutvalget, Rogaland fylkeskommune. 189 [A] Stavanger Aftenblad 10.04.2003    
190   14.05.2003   Grunnstøtte ved Lindøy. Trukket av grunnen av slepefartøyet "Lars". 190 [P] "Riskafjord kom seilande"    
191   13.04.2004   Tildelt 170 000 NOK av Fylkesutvalget i Rogaland. 191 [A] Stavanger Aftenblad 14.04.2004    
192   2004   Tildelt 75 000 NOK av Sandnes formannskap, Sandnes og 60 000 NOK av Riksantikvaren. 192 [P] "Riskafjord kom seilande"    
193   sommer 2006   I turisttrafikk Høle - Lysefjorden. 193 [A] Stavanger Aftenblad 23.07.2007    
194   2007   Tildelt 624 000 NOK til restaurering. 194 [A] Stavanger Aftenblad 27.05.2008    
195   30.06.2007   Satt i turisttrafikk Høle - Lysefjorden. 195 [A] Stavanger Aftenblad 19.06.2007    
196   ca.08.2007   Tatt ut av trafikk Høle - Lysefjorden. 196 HMI    
197   10.2007   Slippsatt ved Nautsvik Slipp & Båtbyggeri, Stavanger for restaurering med bl.a. ny skorstein og nytt dekk over salong. 197 [A] Stavanger Aftenblad 27.05.2008    
198   vår 2008   Tildelt 500 000 NOK av Bergesens Allmennyttige Stiftelse. 198 [A] Stavanger Aftenblad 27.05.2008    
199   28.06.2008   Satt i turisttrafikk Høle - Lysefjorden. 199 [A] Stavanger Aftenblad 27.05.2008    
200   03.08.2008   Tatt ut av trafikk Høle - Lysefjorden. 200 [A] Stavanger Aftenblad 27.05.2008    
201   mars 2009   Restaurert med nytt og identisk broparti ved Sverre Naustvik, Stavanger. 201 [A] Stavanger Aftenblad 16.03.2009    
202   12.2009   Fratatt passasjersertifikatet av Skipskontrollen p.g.a. for tynne bunnplater [I]. I opplag, Hommersåk. 202 -    
203   02.09.2010   Til Dåfjorden Slipp a/s, Sagvåg for vedlikeholdsarbeid. 203 -    
204   28.06.2013   Ferdig ved Dåfjorden Slipp a/s, Sagvåg. Tildelt passasjersertifikat [J]. I bruk til utleieturer, Ryfylke. 204 -    
205   2014   Fredet av Riksantikvaren. 205 [A] Stavanger Aftenblad 05.05.2021    
206   pr.11.2014   Ved Dåfjorden Slipp a/s, Sagvåg for utskiftning av stål i forskipet. 206 -    
207   03.2017   500 000 NOK bevilget av Riksantikvaren. 207 [N] nrk.no/rogaland 06.03.2017    
208   2019   1.188 mill NOK bevilget av Riksantikvaren. 208 [P] "Skipet" 2/2019    
209   ultimo 09.2019   Til Dåfjorden Slipp a/s, Sagvåg for vedlikeholdsarbeid. 209 [A] Stavanger Aftenblad 05.05.2021    
210   primo 05.2021   Ferdig ved Dåfjorden Slipp a/s, Sagvåg. 210 [A] Stavanger Aftenblad 05.05.2021    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau