A A
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
 
     
  Hjem          
  Kontakt          
  Kilder          
  Forklaring          
  Passasjerfartøy        
  Hurtigbåter              
  Bilferger          
       
       
       
       
       
       
       
  M/s "RISKAFJORD" 1950 - 1963    
  M/s "ØYBUEN" 1963 - 1978    
       
  Fortegnelse nr.:   P56          
  Oppdatert:   20.10.2020          
  Periode:   1950 - 1978          
  Fotografi:                
  Status:   Fritidsfartøy          
       
       
1  Byggeår    1933   1  [N] sdir.no    
2  Byggenummer    1290   2  [P] "Skipet" 3/1991    
3  Skrog    F. Schichau Gesellshaft, Danzig [fristat]   3  [N] sdir.no    
4  Utrustning    F. Schichau Gesellshaft, Danzig [fristat]   4  [N] sdir.no    
             
5  Kjenningssignal    L C N C   5  1950 -   5  [N] sdir.no    
                     
6  IMO-nummer    -   6  -   6  -    
                     
7  MMSI-nummer    -   7  -   7  -    
                     
8  Navn    "Schleswig Holstein"   8  1933 - 1949   8  [P] "Skipet" 3/1980    
9      "Riskafjord"   9  1949 - 1963   9  [P] "Skipet" 3/1980    
10      "Øybuen"   10  1963 - 1978   10  [P] "Skipet" 3/1980    
11      "Primavera"   11  1978 - 2001   11  [N] sdir.no    
12      "Kontrari"   12  2001 -   12  [N] sdir.no    
                     
13  Rederi / eierforhold    Reichskanal-Amt Rendsburg, Rendsburg, Vest-Tyskland   13  1933 - 1945   13  [P] "Skipet" 3/1991    
14      Den norske Stat v/ Direktoratet for fiendtlig eiendom, Oslo   14  1945 - 1949   14  [P] "Skipet" 1/1990    
15      Riskafjord a/s, Hommersåk   15  1949 - 1963   15  [P] "Skipet" 3/1991    
16      Øyane a/s, Hundvåg   16  1963 - 1965   16  [A] Stavanger Aftenblad 03.08.1996    
17      Stavanger Kommune, Stavanger   17  1965 - 1978   17  [P] "Skipet" 3/1991    
18      Reidar Christensen, Stavanger   18  1978 - 1981   18  [P] "Skipet" 3/1991    
19      Johnny Birkeland, Risnes   19  1981 - 1986   19  [P] "Skipet" 3/1991    
20      P/r Primavera, Sandnes   20  1986 - 1990   20  [P] "Skipet" 3/1991    
21      P/r Johnsen & Clausen DA, Ulset   21  1990 - 1992   21  [P] "Skipet" 1/1990    
22      Svein Vinje, Laksevåg   22  1992   22  [P] "Skipet" 2/1992    
23      Christen André Vinje, Fyllingsdalen   23  1992   23  [N] sdir.no    
24      Odd Magne Stabben, Os   24  1992   24  [N] sdir.no    
25      Ola Aune, Hundhammeren   25  1992 - 1997   25  [N] sdir.no    
26      Bjørn Erik Klausen, Manger   26  1997 - 1999   26  [N] sdir.no    
27      Jan Egil Aslaksen, Egersund   27  1999   27  [N] sdir.no    
28      Henrik Einar Seglem, Egersund   28  1999 - 2016   28  [N] sdir.no    
29      Alfred Økland og Harald Taranger, Torangsvåg   29  2016 -   29  [N] sdir.no    
                     
30  Type    -   30  -   30  -    
                     
31  Skrogutforming    Konvensjonelt   31  -   31  HMI    
                         
32  Klasse    -   32  -   32  -    
                         
33  Materiale    Stål   33  -   33  [N] sdir.no    
                         
34  Maskinfabrikant A  Humbolt-Deutz-Motoren AG, Köln, Tyskland   34  1933 - 1950   34  [P] "Skipet" 3/1991    
35   C  Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   35  1963 -   35  [P] "Skipet" 3/1991    
                     
36  Maskin produsert A  1933   36  -   36  [P] "Skipet" 3/1991    
37   C  1963   37  -   37  [P] "Skipet" 3/1991    
                         
38  Maskin A  1 x DM 6 syl. diesel   38  1933 - 1950   38  -    
39   B  1 x General Motors diesel   39  1950 - 1963   39  [P] "Skipet" 3/1991    
40   C  1 x Wichmann DM 3 syl. diesel   40  1963 -   40  [P] "Skipet" 3/1991    
                         
41  Effekt A  45 bhk   41  1933 - 1950   41  [P] "Riskafjord kom seilande"    
42   B  150 bhk   42  1950 - 1963   42  [P] "Riskafjord kom seilande"    
                         
43  Fart A  11.0 kn   43  1933 - 1950   43  [P] "Fjordabåtene"    
44   C  10.0 kn   44  1963 -   44  [P] "Fjordabåtene"    
                         
45  Forbruk    -   45  -   45  -    
                         
46  Lengde A  20.24 m   46  1933 - 1950   46  [P] "Skipet" 3/1991    
47   B  21.63 m   47  1950 -   47  [N] sdir.no    
                         
48  Bredde    4.21 m   48  -   48  [N] sdir.no    
                         
49  Dyptgående A  1.80 m   49  1933 - 1950   49  [P] "Skipet" 3/1991    
50   B  1.86 m   50  1950 -   50  [N] sdir.no    
                         
51  Brutto registertonn A  46 t   51  1933 - 1950   51  [P] "Skipet" 1/1990    
52   B  74.99 t   52  1950 - 1963   52  [P] "Fjordabådane"    
53   C  75.36 t   53  1963 - 1980   53  [P] "Fjordabådane"    
54   D  49.39 t   54  1980 -   54  [P] "Fjordabådane"    
                         
55  Netto registertonn A  17 t   55  1933 - 1950   55  [P] "Skipet" 1/1990    
56   B  39.25 t   56  1950 - 1963   56  [P] "Fjordabådane"    
57   C  38.81 t   57  1963 - 1980   57  [P] "Fjordabådane"    
58   D  23.47 t   58  1980 -   58  [P] "Fjordabådane"    
                         
59  Dødvekttonn    -   59  -   59  -    
                         
60  Bilkapasitet    0   60  -   60  HMI    
                         
61  Trailerkapasitet    0   61  -   61  HMI    
                         
62  Passasjersertifikat A  0   62  1933 - 1950   62  HMI    
63   B  120   63  1950 - 1963   63  [P] "Fjordabåtene"    
64   C  127   64  1963 - før 1980   64  [P] "Fjordabåtene"    
65   D  0   65  før 1980 -   65  HMI    
                         
66  Mannskap    Ja   66  1933 - 1978   66  HMI    
                         
67  Passasjerlugarer    0   67  -   67  HMI    
                         
68  Mannskapslugarer E  3   68  2001 -   68  [P] "Fjordabåtene"    
                         
69  Dekkshøyde    0   69  -   69  HMI    
                         
70  Tillatt akseltrykk    0   70  -   70  HMI    
                         
71  Tilleggsinformasjon    -   71  -   71  -    
       
       
72   02.08.1933   Levert fra F. Schichau Gesellshaft, Danzig (fristat) til Reichskanal-Amt Rendsburg, Rendsburg, Vest-Tyskland som "Schleswig Holstein" [A]. Hjemmehavn: Rendsburg, D. 72 [P] "Skipet" 3/1991    
73       Klassifisert som slepefartøy. 73 [P] "Fjordabåtene"    
74   1945   Overtatt av Den norske Stat v/ Direktoratet for fiendtlig eiendom, Oslo. 74 [P] "Skipet" 1/1990    
75   1949   Solgt fra Den norske Stat v/ Direktoratet for fiendtlig eiendom, Oslo til Riskafjord a/s, Hommersåk. Salgssum: 50 000 NOK. 75 [P] "Skipet" 3/1991    
76   11.04.1950   Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 76 [N] sdir.no    
77   14.04.1950   Ombygget til passasjerfartøy ved Sigurd Sagens Båtbyggeri, Hommersåk [B]. 77 [P] "A.s. Riskafjord"    
78       Også ny maskin til en kostnad av 30 000 NOK installert [B]. 78 [P] "Skipet" 3/1991    
79   1950   Omdøpt "Riskafjord". Kjenningssignal tildelt: LCNC. 79 [P] "Riskafjord kom seilande"    
80   30.06.1950   Gikk presentasjonstur. 80 [P] "Fjordabåtene"    
81   01.07.1950   Satt i trafikk Stavanger - Hommersåk. 81 [P] "A.s. Riskafjord"    
82   05.06.1952   Satt i trafikk Stavanger - Li. 82 -    
83   02.01.1954   Slet av fortøyningene i storm og drev på land. 83 [P] "Riskafjord kom seilande"    
84   04.01.1954   Brakt flott. 84 [P] "Riskafjord kom seilande"    
85   31.08.1959   Grunnstøtte, Heng. 85 [A] Stavanger Aftenblad 31.08.1959    
86   1960   I opplag, Hommersåk. 86 [P] "Riskafjord kom seilande"    
87   01.04.1963   Solgt til Øyane a/s, Hundvåg. Salgssum: 62 500 NOK. 87 [A] Stavanger Aftenblad 03.08.1996    
88   03.08.1963   Omdøpt "Øybuen". 88 [P] "Skipet" 3/1991    
89   08.1963   Ombygget ved Brødrene Bjørnevik, Hundvåg: nytt broparti samt generelt opprustet. Sertifikat endret [C]. 89 [P] "Fjordabådane"    
90       Ny maskin. Kostnad: 200 000 NOK. 90 [P] "Riskafjord kom seilande"    
91   22.08.1963   Gikk presentasjonstur. 91 [P] "Fjordabåtene"    
92   25.08.1963   Satt i trafikk Stavanger sentrum - Hundvåg. 92 [P] "Fjordabåtene"    
93   29.06.1965   Drift og eierskap overført til Stavanger Kommune, Stavanger. Verdifastsettelse: 276 912.03 NOK. Samme trafikk. 93 [P] "Skipet" 3/1991    
94   03.09.1970   Maskintrøbbel ved Hestholmen. Tauet til Vassøy av flere fritidsfartøy. 94 [A] Stavanger Aftenblad 04.09.1970    
95       Brudd på maskinakslingen. 95 [A] Stavanger Aftenblad 05.09.1970    
96   06.10.1972   Grunnstøtte i tett tåke, Hundvåg etter strømsvikt til radaren. Brakt flott av slepefartøyet "Haandy". 96 [A] Stavanger Aftenblad 07.10.1972    
97   pr.12.1972   I trafikk Stavanger - Vassøy. 97 [A] Stavanger Aftenblad 22.12.1972    
98   07.12.1973   Kolliderte med kaien og to fritidsbåter etter maskinproblemer, Stavanger. Fører av den ene båten lettere skadet. 98 [A] Stavanger Aftenblad 08.12.1973    
99   uke 05 1975   I opplag, Stavanger. 99 [A] Stavanger Aftenblad 21.01.1975 / 01.02.1975    
100   02.1978   Solgt til Reidar Christensen, Stavanger. Salgssum: 35 000 NOK. 100 [P] "Fjordabådane"    
101   20.06.1980   Ombygget til fritidsfartøy: Bl.a. innredning endret [D]. Omdøpt "Primavera". 101 - / [P] "Riskafjord kom seilande"    
102   10.06.1981   Solgt til Johnny Birkeland, Risnes. Salgssum: 150 000 NOK. 102 [P] "Skipet" 3/1991    
103   11.06.1981   Overført til Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 103 [P] "Fjordabådane"    
104   01.1986   Solgt til p/r Primavera, Sandnes. Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 104 [P] "Skipet" 3/1991    
105   01.1990   Solgt til p/r Johnsen & Clausen DA, Ulset. Overført til Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. I opplag, Bergen. 105 [P] "Skipet" 1/1990    
106   02.1992   Solgt til Svein Vinje, Laksevåg. Fortsatt i opplag, Bergen. 106 [P] "Skipet" 2/1992    
107   06.06.1992   Solgt til Christen André Vinje, Fyllingsdalen. Salgssum: 5 000 NOK. 107 [N] sdir.no    
108   01.08.1992   Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 108 [N] sdir.no    
109   02.10.1992   Solgt til Odd Magne Stabben, Os. 109 [N] sdir.no    
110       I opplag, Tustna. 110 [P] "Skipet" 1/1993    
111   23.10.1992   Solgt til Ola Aune, Hundhammeren. Salgssum: 350 000 NOK. 111 [N] sdir.no    
112       I opplag, Trondheim. 112 [P] "Skipet" 1/1993    
113   14.12.1997   Observert, Bergen. 113 [P] "Skipet" 1/1998    
114   17.12.1997   Solgt til Bjørn Erik Klausen, Manger. 114 [N] sdir.no    
115   14.04.1998   Observert, Toska. 115 [P] "Skipet" 2/1998    
116   31.08.1999   Solgt til Jan Egil Aslaksen, Egersund. Videresolgt samme dag til Henrik Einar Seglem, Egersund. Salgssum: 150 000 NOK. 116 [N] sdir.no    
117   ca.2000   Opprustet [E]. 117 [P] "Fjordabåtene"    
118   14.06.2001   Omdøpt "Kontrari". 118 [N] sdir.no    
119   pr.04.2003   Til restaurering, Egersund. 119 [P] "Skipet" 3/2003    
120   26.05.2016   Solgt til Alfred Økland og Harald Taranger, Torangsvåg. Salgssum: 250 000 NOK. 120 [N] sdir.no    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau