֍ H M I  
  SKIPSARKIV ROGALAND - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
            P-56 "Riskafjord"  
     
     
  MENY     FORSIDE   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
  BILDE             "RISKAFJORD"    
             
       
   
           
           
             
       
       
           
       
    Status: Ukjent  
  "RISKAFJORD"  |  "ØYBUEN" Oppdatert: 31.07.2021  
     
     
1 Fortegnelsenr.:   P-56   1
2 Periode:   1950 - 1978   2
     
3 Byggeår:   1923   [N] sdir.no 3
4 Byggenummer:   1290   [P] "Skipet" 3/1991 4
5 Skrog:   F. Schichau Gesellshaft, Danzig [fristat]   [N] sdir.no 5
6 Utrustning:   F. Schichau Gesellshaft, Danzig [fristat]   [N] sdir.no 6
     
7 Type:   --   -- 7
8 Skrogutforming:   Konvensjonelt   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 8
9 Materiale:   Stål   [N] sdir.no 9
     
     
     
10  Periode   Identifikasjon 10
11     Kallesignal   11
12 1950 - 2021   L C N C   [N] sdir.no 12
13     IMO-nummer   13
14     --   -- 14
15     MMSI-nummer   15
16     --   -- 16
17     Navn   17
18 1933 - 1949   "Schleswig Holstein"   [P] "Skipet" 3/1980 18
19 1949 - 1963   "Riskafjord"   [P] "Skipet" 3/1980 19
20 1963 - 1978   "Øybuen"   [P] "Skipet" 3/1980 20
21 1978 - 2001   "Primavera"   [N] sdir.no 21
22 2001 -   "Kontrari"   [N] sdir.no 22
     
     
     
23  Periode   Rederi / eierforhold 23
24 1933 - 1945   Reichskanal-Amt Rendsburg, Rendsburg, Vest-Tyskland   [P] "Skipet" 3/1991 24
25 1945 - 1949   Den norske Stat v/ Direktoratet for fiendtlig eiendom, Oslo   [P] "Skipet" 1/1990 25
26 1949 - 1963   Riskafjord a/s, Hommersåk   [P] "Skipet" 3/1991 26
27 1963 - 1965   Øyane a/s, Hundvåg   [A] Stavanger Aftenblad 03.08.1996 27
28 1965 - 1978   Stavanger Kommune, Stavanger   [P] "Skipet" 3/1991 28
29 1978 - 1981   Reidar Christensen, Stavanger   [P] "Skipet" 3/1991 29
30 1981 - 1986   Johnny Birkeland, Risnes   [P] "Skipet" 3/1991 30
31 1986 - 1990   P/r Primavera, Sandnes   [P] "Skipet" 3/1991 31
32 1990 - 1992   P/r Johnsen & Clausen DA, Ulset   [P] "Skipet" 1/1990 32
33 1992   Svein Vinje, Laksevåg   [P] "Skipet" 2/1992 33
34 1992   Christen André Vinje, Fyllingsdalen   [N] sdir.no 34
35 1992   Odd Magne Stabben, Os   [N] sdir.no 35
36 1992 - 1997   Ola Aune, Hundhammeren   [N] sdir.no 36
37 1997 - 1999   Bjørn Erik Klausen, Manger   [N] sdir.no 37
38 1999   Jan Egil Aslaksen, Egersund   [N] sdir.no 38
39 1999 - 2016   Henrik Einar Seglem, Egersund   [N] sdir.no 39
40 2016 -   Alfred Økland og Harald Taranger, Torangsvåg   [N] sdir.no 40
     
     
     
41  Periode   Klasse 41
42   --   -- 42
     
     
     
43  Periode   Maskin 43
44     Fabrikant   44
45 1933 - 1950 A Humbolt-Deutz-Motoren AG, Köln, Tyskland   [P] "Skipet" 3/1991 45
46 1963 - C Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   [P] "Skipet" 3/1991 46
47     Produsert   47
48   A 1933   [P] "Skipet" 3/1991 48
49   C 1963   [P] "Skipet" 3/1991 49
50     Maskin   50
51 1933 - 1950 A 1 x DM 6 syl. diesel   -- 51
52 1950 - 1963 B 1 x General Motors diesel   [P] "Skipet" 3/1991 52
53 1963 - C 1 x Wichmann DM 3 syl. diesel   [P] "Skipet" 3/1991 53
54     Effekt   54
55 1933 - 1950 A 45 bhk   [P] "Riskafjord kom seilande" 55
56 1950 - 1963 B 150 bhk   [P] "Riskafjord kom seilande" 56
57     Fart   57
58 1933 - 1950 A 11.0 kn   [P] "Fjordabåtene" 58
59 1963 - C 10.0 kn   [P] "Fjordabåtene" 59
60     Forbruk   60
61     --   -- 61
     
     
     
62  Periode   Mål 62
63     Lengde   63
64 1933 - 1950 A 20.24 m   [P] "Skipet" 3/1991 64
65 1950 - B 21.63 m   [N] sdir.no 65
66     Bredde   66
67     4.21 m   [N] sdir.no 67
68     Dybde   68
69 1933 - 1950 A 1.80 m   [P] "Skipet" 3/1991 69
70 1950 - B 1.86 m   [N] sdir.no 70
71     Brutto tonnasje   71
72 1933 - 1950 A 46 brt   [P] "Skipet" 1/1990 72
73 1950 - 1963 B 74.99 brt   [P] "Fjordabådane" 73
74 1963 - 1980 C 75.36 brt   [P] "Fjordabådane" 74
75 1980 - D 49.39 brt   [P] "Fjordabådane" 75
76     Netto tonnasje   76
77 1933 - 1950 A 17 nrt   [P] "Skipet" 1/1990 77
78 1950 - 1963 B 39.25 nrt   [P] "Fjordabådane" 78
79 1963 - 1980 C 38.81 nrt   [P] "Fjordabådane" 79
80 1980 - D 23.47  nrt   [P] "Fjordabådane" 80
81     Dødvekttonn   81
82     --   -- 82
     
     
     
83  Periode   Kapasitet 83
84     Personbiler   84
85     0   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 85
86     Trailere   86
87     0   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 87
88     Passasjerer   88
89 1933 - 1950 A 0   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 89
90 1950 - 1963 B 120   [P] "Fjordabåtene" 90
91 1963 - før 1980 C 127   [P] "Fjordabåtene" 91
92 før 1980 - D 0   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 92
93     Passasjerlugarer   93
94     0   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 94
95     Mannskapslugarer   95
96 2001 - E 3   [P] "Fjordabåtene" 96
97     Mannskap   97
98 1933 - 1978   Ja   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 98
99     Dekkshøyde   99
100     0   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 100
101     Tillatt akseltrykk   101
102     0   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 102
     
     
     
103  Tilleggsinformasjon 103
104 --   -- 104
     
     
     
     
105 02.08.1933 A Levert fra F. Schichau Gesellshaft, Danzig (fristat) til Reichskanal-Amt Rendsburg, Rendsburg, Vest-Tyskland som "Schleswig Holstein".   [P] "Skipet" 3/1991 105
106     Hjemmehavn: Rendsburg, D.   [P] "Skipet" 3/1991 106
107     Klassifisert som slepefartøy.   [P] "Fjordabåtene" 107
108 1945   Overtatt av Den norske Stat v/ Direktoratet for fiendtlig eiendom, Oslo.   [P] "Skipet" 1/1990 108
109 1949   Solgt til Riskafjord a/s, Hommersåk. Salgssum: 50 000 NOK.   [P] "Skipet" 3/1991 109
110 11.04.1950   Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger.   [N] sdir.no 110
111 14.04.1950 B Ombygget til passasjerfartøy ved Sigurd Sagens Båtbyggeri, Hommersåk.   [P] "A.s. Riskafjord" 111
112   B Også ny maskin til en kostnad av 30 000 NOK installert.   [P] "Skipet" 3/1991 112
113 1950   Omdøpt "Riskafjord". Kjenningssignal tildelt: LCNC.   [P] "Riskafjord kom seilande" 113
114 30.06.1950   Gikk presentasjonstur.   [P] "Fjordabåtene" 114
115 01.07.1950   Satt i trafikk Stavanger - Hommersåk.   [P] "A.s. Riskafjord" 115
116 05.06.1952   Satt i trafikk Stavanger - Li.   -- 116
117 02.01.1954   Slet av fortøyningene i storm og drev på land.   [P] "Riskafjord kom seilande" 117
118 04.01.1954   Brakt flott.   [P] "Riskafjord kom seilande" 118
119 31.08.1959   Grunnstøtte, Heng.   [A] Stavanger Aftenblad 31.08.1959 119
120 1960   I opplag, Hommersåk.   [P] "Riskafjord kom seilande" 120
121 01.04.1963   Solgt til Øyane a/s, Hundvåg. Salgssum: 62 500 NOK.   [A] Stavanger Aftenblad 03.08.1996 121
122 03.08.1963   Omdøpt "Øybuen".   [P] "Skipet" 3/1991 122
123 08.1963 C Ombygget ved Brødrene Bjørnevik, Hundvåg: nytt broparti samt generelt opprustet. Sertifikat endret.   [P] "Fjordabådane" 123
124   C Ny maskin. Kostnad: 200 000 NOK.   [P] "Riskafjord kom seilande" 124
125 22.08.1963   Gikk presentasjonstur.   [P] "Fjordabåtene" 125
125 25.08.1963   Satt i trafikk Stavanger sentrum - Hundvåg.   [P] "Fjordabåtene" 125
126 29.06.1965   Drift og eierskap overført til Stavanger Kommune, Stavanger. Verdifastsettelse: 276 912.03 NOK. Samme trafikk.   [P] "Skipet" 3/1991 126
127 03.09.1970   Maskintrøbbel ved Hestholmen. Tauet til Vassøy av flere fritidsfartøy.   [A] Stavanger Aftenblad 04.09.1970 127
128     Brudd på maskinakslingen.   [A] Stavanger Aftenblad 05.09.1970 128
129 06.10.1972   Grunnstøtte i tett tåke, Hundvåg etter strømsvikt til radaren. Brakt flott av slepefartøyet "Haandy".   [A] Stavanger Aftenblad 07.10.1972 129
130 pr.12.1972   I trafikk Stavanger - Vassøy.   [A] Stavanger Aftenblad 22.12.1972 130
131 07.12.1973   Kolliderte med kaien og to fritidsbåter etter maskinproblemer, Stavanger. Fører av den ene båten lettere skadet.   [A] Stavanger Aftenblad 08.12.1973 131
132 uke 05.1975   I opplag, Stavanger.   [A] Stavanger Aftenblad 21.01.1975 | 01.02.1975 132
133 02.1978   Solgt til Reidar Christensen, Stavanger. Salgssum: 35 000 NOK.   [P] "Fjordabådane" 133
134 20.06.1980 D Ombygget til fritidsfartøy: bl.a. innredning endret. Omdøpt "Primavera".   -- | [P] "Riskafjord kom seilande" 134
135 10.06.1981   Solgt til Johnny Birkeland, Risnes. Salgssum: 150 000 NOK.   [P] "Skipet" 3/1991 135
136 11.06.1981   Overført til Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen.   [P] "Fjordabådane" 136
137 01.1986   Solgt til p/r Primavera, Sandnes. Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger.   [P] "Skipet" 3/1991 137
138 01.1990   Solgt til p/r Johnsen & Clausen DA, Ulset. Overført til Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. I opplag, Bergen.   [P] "Skipet" 1/1990 138
139 02.1992   Solgt til Svein Vinje, Laksevåg. Fortsatt i opplag, Bergen.   [P] "Skipet" 2/1992 139
140 06.06.1992   Solgt til Christen André Vinje, Fyllingsdalen. Salgssum: 5 000 NOK.   [N] sdir.no 140
141 01.08.1992   Overført til Norsk Ordinært Skipsregister.   [N] sdir.no 141
142 02.10.1992   Solgt til Odd Magne Stabben, Os.   [N] sdir.no 142
143     I opplag, Tustna.   [P] "Skipet" 1/1993 143
144 23.10.1992   Solgt til Ola Aune, Hundhammeren. Salgssum: 350 000 NOK.   [N] sdir.no 144
145     I opplag, Trondheim.   [P] "Skipet" 1/1993 145
146 14.12.1997   Observert, Bergen.   [P] "Skipet" 1/1998 146
147 17.12.1997   Solgt til Bjørn Erik Klausen, Manger.   [N] sdir.no 147
148 14.04.1998   Observert, Toska.   [P] "Skipet" 2/1998 148
149 31.08.1999   Solgt til Jan Egil Aslaksen, Egersund. Videresolgt samme dag til Henrik Einar Seglem, Egersund. Salgssum: 150 000 NOK.   [N] sdir.no 149
150 ca.2000 E Opprustet.   [P] "Fjordabåtene" 150
151 14.06.2001   Omdøpt "Kontrari".   [N] sdir.no 151
152 pr.04.2003   Til restaurering, Egersund.   [P] "Skipet" 3/2003 152
153 26.05.2016   Solgt til Alfred Økland og Harald Taranger, Torangsvåg. Salgssum: 250 000 NOK.   [N] sdir.no 153
154 06.01.2021   Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister med dispensasjon fra Riksantikvaren.   [N] sdir.no 154
     
     
     
     
     
  Avbildet som: "Riskafjord"  
        Rettighetshaver: Norsk Skipsfartshistorisk Selskap  
        Lokalisering: --  
        Tidspunkt: --  
             
           
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
     
     
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau