H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
  "RISKAFJORD" 1950  
                 
    Forside          
 
   
    Kontakt            
    Kilder            
    Forklaring            
    Passasjerfartøy              
    Hurtigbåter              
    Bilferger              
              © Norsk Skipsfartshistorisk Selskap  
               
               
    Oppdatert:   31.07.2021        
    Status:   Ukjent       Posisjon på AIS:     
               
    "RISKAFJORD"  [1950 - 1963]          "ØYBUEN"  [1963 - 1978]  
    Fortegnelse nr. P-56  
       
1   Periode     1950 - 1968 1 HMI  
2   Byggeår     1923 2 [N] sdir.no  
3   Byggenummer     1290 3 [P] "Skipet" 3/1991  
4   Skrog     F. Schichau Gesellshaft, Danzig [fristat] 4 [N] sdir.no  
5   Utrustning     F. Schichau Gesellshaft, Danzig [fristat] 5 [N] sdir.no  
6   Type     -- 6    
7   Skrogutforming     Konvensjonelt 7 HMI  
8   Materiale     Stål 8 [N] sdir.no  
9     9    
10   ▼ IDENTIFIKASJON 10    
11   Periode       Navn 11    
12   1933 - 1950     "Schleswig Holstein" 12 [P] "Skipet" 3/1980  
13   1950 - 1963     "Riskafjord" 13 [P] "Skipet" 3/1980  
14   1963 - 1978     "Øybuen" 14 [P] "Skipet" 3/1980  
15   1978 - 2001     "Primavera" 15 [N] sdir.no  
16   2001 -     "Kontrari" 16 [N] sdir.no  
17           Kallesignal 17    
18   1950 - 2021     LCNC 18 [N] sdir.no  
19           IMO-nummer 19    
20         -- 20    
21           MMSI-nummer 21    
22         -- 22    
23     23    
24   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 24    
25   Periode       Navn 25    
26   1933 - 1945     Reichskanal-Amt Rendsburg, Rendsburg, Vest-Tyskland 26 [P] "Skipet" 3/1991  
27   1945 - 1949     Den norske Stat v/ Direktoratet for fiendtlig eiendom, Oslo 27 [P] "Skipet" 1/1990  
28   1949 - 1963     Riskafjord a/s, Hommersåk 28 [P] "Skipet" 3/1991  
29   1963 - 1965     Øyane a/s, Hundvåg 29 [A] Stavanger Aftenblad 03.08.1996  
30   1965 - 1978     Stavanger Kommune, Stavanger 30 [P] "Skipet" 3/1991  
31   1978 - 1981     Reidar Christensen, Stavanger 31 [P] "Skipet" 3/1991  
32   1981 - 1986     Johnny Birkeland, Risnes 32 [P] "Skipet" 3/1991  
33   1986 - 1990     P/r Primavera, Sandnes 33 [P] "Skipet" 3/1991  
34   1990 - 1992     P/r Johnsen & Clausen DA, Ulset 34 [P] "Skipet" 1/1990  
35   1992     Svein Vinje, Laksevåg 35 [P] "Skipet" 2/1992  
36   1992     Christen André Vinje, Fyllingsdalen 36 [N] sdir.no  
37   1992     Odd Magne Stabben, Os 37 [N] sdir.no  
38   1992 - 1997     Ola Aune, Hundhammeren 38 [N] sdir.no  
39   1997 - 1999     Bjørn Erik Klausen, Manger 39 [N] sdir.no  
40   1999     Jan Egil Aslaksen, Egersund 40 [N] sdir.no  
41   1999 - 2016     Henrik Einar Seglem, Egersund 41 [N] sdir.no  
42   2016 -     Alfred Økland og Harald Taranger, Torangsvåg 42 [N] sdir.no  
43     43    
44   ▼ KLASSIFISERING 44    
45   Periode       Klasse 45    
46         -- 46    
47     47    
48   ▼ MASKINERI 48    
49   Periode       Fabrikant 49    
50   1933 - 1950   A   Humbolt-Deutz-Motoren AG, Köln, Tyskland 50 [P] "Skipet" 3/1991  
51   1963 -   C   Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 51 [P] "Skipet" 3/1991  
52           Produsert 52    
53       A   1933 53 [P] "Skipet" 3/1991  
54       C   1963 54 [P] "Skipet" 3/1991  
55           Maskin 55    
56   1933 - 1950   A   1 x DM 6 syl. diesel 56    
57   1950 - 1963   B   1 x General Motors diesel 57 [P] "Skipet" 3/1991  
58   1963 -   C   1 x Wichmann DM 3 syl. diesel 58 [P] "Skipet" 3/1991  
59           Effekt 59    
60   1933 - 1950   A   45 bhk 60 [P] "Riskafjord kom seilande"  
61   1950 - 1963   B   150 bhk 61 [P] "Riskafjord kom seilande"  
62           Fart 62    
63   1933 - 1950   A   11.0 kn 63 [P] "Fjordabåtene"  
64   1963 -   C   10.0 kn 64 [P] "Fjordabåtene"  
65           Forbruk 65    
66       -- 66    
67     67    
68   ▼ MÅL 68    
69   Periode       Lengde 69    
70   1933 - 1950   A   20.24 m 70 [P] "Skipet" 3/1991  
71   1950 -   B   21.63 m 71 [N] sdir.no  
72           Bredde 72    
73           4.21 m 73 [N] sdir.no  
74           Dybde 74    
75   1933 - 1950   A   1.80 m 75 [P] "Skipet" 3/1991  
76   1950 -   B   1.86 m 76 [N] sdir.no  
77           Brutto tonnasje 77    
78   1933 - 1950   A   46 brt 78 [P] "Skipet" 1/1990  
79   1950 - 1963   B   74.99 brt 79 [P] "Fjordabådane"  
80   1963 - 1980   C   75.36 brt 80 [P] "Fjordabådane"  
81   1980 -   D   49.39 brt 81 [P] "Fjordabådane"  
82           Netto tonnasje 82    
83   1933 - 1950   A   17 nrt 83 [P] "Skipet" 1/1990  
84   1950 - 1963   B   39.25 nrt 84 [P] "Fjordabådane"  
85   1963 - 1980   C   38.81 nrt 85 [P] "Fjordabådane"  
86   1980 -   D   23.47 nrt 86 [P] "Fjordabådane"  
87           Dødvekttonn 87    
88           -- 88    
89     89    
90   ▼ KAPASITET 90    
91   Periode       Personbiler 91    
92           0 92 HMI  
93           Trailere 93    
94       0 94 HMI  
95           Passasjerer 95    
96   1933 - 1950   A   0 96 HMI  
97   1950 - 1963   B   120 97 [P] "Fjordabåtene"  
98   1963 - før 1980   C   127 98 [P] "Fjordabåtene"  
99   før 1980 -   D   0 99 HMI  
100           Passasjerlugarer 100    
101         0 101 HMI  
102           Mannskapslugarer 102    
103   2001 -   E   3 103 [P] "Fjordabåtene"  
104           Mannskap 104    
105   1933 - 1978     Ja 105 HMI  
106           Dekkshøyde 106    
107           0 107 HMI  
108           Tillatt akseltrykk 108    
109           0 109 HMI  
110     110    
111   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 111    
112   -- 112    
113     113    
114   ▼ HISTORIKK 114    
115 02.08.1933   A   Levert fra F. Schichau Gesellshaft, Danzig (fristat) til Reichskanal-Amt Rendsburg, Rendsburg, Vest-Tyskland som "Schleswig Holstein". 115 [P] "Skipet" 3/1991  
116       Hjemmehavn: Rendsburg, D. 116 [P] "Skipet" 3/1991  
117       Klassifisert som slepefartøy. 117 [P] "Fjordabåtene"  
118 1945     Overtatt av Den norske Stat v/ Direktoratet for fiendtlig eiendom, Oslo. 118 [P] "Skipet" 1/1990  
119 1949     Solgt til Riskafjord a/s, Hommersåk. Salgssum: 50 000 NOK. 119 [P] "Skipet" 3/1991  
120 11.04.1950     Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 120 [N] sdir.no  
121 14.04.1950   B   Ombygget til passasjerfartøy ved Sigurd Sagens Båtbyggeri, Hommersåk. 121 [P] "A.s. Riskafjord"  
122     B   Også ny maskin til en kostnad av 30 000 NOK installert. 122 [P] "Skipet" 3/1991  
123 1950       Omdøpt "Riskafjord". Kjenningssignal tildelt: LCNC. 123   [P] "Riskafjord kom seilande"  
124 30.06.1950       Gikk presentasjonstur. 124 [P] "Fjordabåtene"  
125 01.07.1950       Satt i trafikk Stavanger - Hommersåk. 125 [P] "A.s. Riskafjord"  
126 05.06.1952       Satt i trafikk Stavanger - Li. 126    
127 02.01.1954       Slet av fortøyningene i storm og drev på land. 127 [P] "Riskafjord kom seilande"  
128 04.01.1954       Brakt flott. 128 [P] "Riskafjord kom seilande"  
129 31.08.1959       Grunnstøtte, Heng. 129 [A] Stavanger Aftenblad 31.08.1959  
130 1960       I opplag, Hommersåk. 130 [P] "Riskafjord kom seilande"  
131 01.04.1963       Solgt til Øyane a/s, Hundvåg. Salgssum: 62 500 NOK. 131 [A] Stavanger Aftenblad 03.08.1996  
132 03.08.1963       Omdøpt "Øybuen". 132 [P] "Skipet" 3/1991  
133 08.1963   C   Ombygget ved Brødrene Bjørnevik, Hundvåg: Nytt broparti samt generelt opprustet. Sertifikat endret. 133 [P] "Fjordabådane"  
134     C   Ny maskin. Kostnad: 200 000 NOK. 134 [P] "Riskafjord kom seilande"  
135 22.08.1963       Gikk presentasjonstur. 135 [P] "Fjordabåtene"  
136 25.08.1963       Satt i trafikk Stavanger sentrum - Hundvåg. 136 [P] "Fjordabåtene"  
137 29.06.1965       Drift og eierskap overført til Stavanger Kommune, Stavanger. Verdifastsettelse: 276 912.03 NOK. Samme trafikk. 137 [P] "Skipet" 3/1991  
138 03.09.1970       Maskintrøbbel ved Hestholmen. Tauet til Vassøy av flere fritidsfartøy. 138 [A] Stavanger Aftenblad 04.09.1970  
139         Brudd på maskinakslingen. 139 [A] Stavanger Aftenblad 05.09.1970  
140 06.10.1972       Grunnstøtte i tett tåke, Hundvåg etter strømsvikt til radaren. Brakt flott av slepefartøyet "Haandy". 140 [A] Stavanger Aftenblad 07.10.1972  
141 pr.12.1972       I trafikk Stavanger - Vassøy. 141 [A] Stavanger Aftenblad 22.12.1972  
142 07.12.1973       Kolliderte med kaien og to fritidsbåter etter maskinproblemer, Stavanger. Fører av den ene båten lettere skadet. 142 [A] Stavanger Aftenblad 08.12.1973  
143 uke 05.1975       I opplag, Stavanger. 143 [A] Stavanger Aftenblad 21.01.1975 | 01.02.1975  
144 02.1978       Solgt til Reidar Christensen, Stavanger. Salgssum: 35 000 NOK. 144 [P] "Fjordabådane"  
145 20.06.1980   D   Ombygget til fritidsfartøy: bl.a. innredning endret. Omdøpt "Primavera". 145 -- | [P] "Riskafjord kom seilande"  
146 10.06.1981       Solgt til Johnny Birkeland, Risnes. Salgssum: 150 000 NOK. 146 [P] "Skipet" 3/1991  
147 11.06.1981       Overført til Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 147 [P] "Fjordabådane"  
148 01.1986     Solgt til p/r Primavera, Sandnes. Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 148 [P] "Skipet" 3/1991  
149 01.1990     Solgt til p/r Johnsen & Clausen DA, Ulset. Overført til Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. I opplag, Bergen. 149 [P] "Skipet" 1/1990  
150 02.1992       Solgt til Svein Vinje, Laksevåg. Fortsatt i opplag, Bergen. 150 [P] "Skipet" 2/1992  
151 06.06.1992       Solgt til Christen André Vinje, Fyllingsdalen. Salgssum: 5 000 NOK. 151 [N] sdir.no  
152 01.08.1992       Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 152 [N] sdir.no  
153 02.10.1992       Solgt til Odd Magne Stabben, Os. 153 [N] sdir.no  
154         I opplag, Tustna. 154 [P] "Skipet" 1/1993  
155 23.10.1992       Solgt til Ola Aune, Hundhammeren. Salgssum: 350 000 NOK. 155 [N] sdir.no  
156         I opplag, Trondheim. 156 [P] "Skipet" 1/1993  
157 14.12.1997       Observert, Bergen. 157 [P] "Skipet" 1/1998  
158 17.12.1997       Solgt til Bjørn Erik Klausen, Manger. 158 [N] sdir.no  
159 14.04.1998       Observert, Toska. 159 [P] "Skipet" 2/1998  
160 31.08.1999       Solgt til Jan Egil Aslaksen, Egersund. Videresolgt samme dag til Henrik Einar Seglem, Egersund. Salgssum: 150 000 NOK. 160 [N] sdir.no  
161 ca.2000   E   Opprustet. 161 [P] "Fjordabåtene"  
162 14.06.2001       Omdøpt "Kontrari". 162 [N] sdir.no  
163 pr.04.2003       Til restaurering, Egersund. 163 [P] "Skipet" 3/2003  
164 26.05.2016       Solgt til Alfred Økland og Harald Taranger, Torangsvåg. Salgssum: 250 000 NOK. 164 [N] sdir.no  
165 06.01.2021       Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister med dispensasjon fra Riksantikvaren. 165 [N] sdir.no  
       
    ▼ FOTOGALLERI      
       
    Bilde 1/4    
 
  Avbildet som: "Riskafjord"    
    I første utgave som       Lokalisering: --    
    passasjerfartøy.       Tidspunkt: --    
            Rettighetshaver: Helge Andersen    
            Hentet fra: home.no.net.helander    
               
               
               
               
               
               
               
    Bilde 2/4    
  Avbildet som: "Riskafjord"    
    Overtatt av Øyane       Lokalisering: --    
    og fått nytt broparti.       Tidspunkt: --    
            Rettighetshaver: Norsk Skipsfartshistorisk Selskap    
            Hentet fra: Privat    
               
               
               
               
               
               
    Bilde 3/4    
  Avbildet som: "Primavera"    
    Solgt til       Lokalisering: Egersund    
    Einar H. Seglem og under       Tidspunkt: 18. juni 2000    
    oppussing som       Rettighetshaver: Terje Nilsen    
    fritidsfartøy.       Hentet fra: stp-norway.com    
               
               
               
               
               
               
               
    Bilde 4/4    
  Avbildet som: "Kontrari"    
    Under samme eier men       Lokalisering: Egersund    
    nå oppkalt etter høyden       Tidspunkt: --    
    i Egersund havn.       Rettighetshaver: --    
          Hentet fra: Privat    
               
               
               
               
               
               
               
               
               
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
               
               
  x