H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
  "RISKAFJORD" 1914  
                 
    Forside            
 
   
    Kontakt            
    Kilder            
    Forklaring            
    Passasjerfartøy              
    Hurtigbåter              
    Bilferger              
              © Johannes Østvold  
               
               
    Oppdatert:   19.04.2022        
    Status:   Senket       Posisjon på AIS:     
                 
    "RISKAFJORD"  [1914 - 1931]          "ASKØY"  [1931 - 1934]          "VIERVÅG I"  [1934 - 1969]  
    Fortegnelse nr. P-40  
       
1   Periode     1914 - 1969 1 HMI  
2   Byggeår     1912 2 [N] sagvaagen-kystlag.no    
3   Byggenummer     -- 3    
4   Skrog     Ottesens Skibsbyggeri, Sagvåg 4 [N] sagvaagen-kystlag.no    
5   Utrustning     Ottesens Skibsbyggeri, Sagvåg 5 [N] sagvaagen-kystlag.no    
6   Type     -- 6    
7   Skrogutforming     Konvensjonelt, rigget som kutter 7 [P] "Fjordabådane"  
8   Materiale     Tre 8 [A] Stavanger Aftenblad 03.08.1996  
9         9    
10   ▼ IDENTIFIKASJON 10    
11   Periode       Navn 11    
12   1913     "Ly" 12 [N] sagvaagen-kystlag.no    
13   1913 - 1931     "Riskafjord" 13 [K] Knut Gunnar Vier  
14   1931 - 1934     "Askøy" 14 [P] "Fjordabådane"  
15   1934 - 1970     "Viervåg I" 15 [K] Knut Gunnar Vier  
16           Kallesignal 16    
17   1913 - 1934     MJBC 17 [P] "Riskafjord kom seilande"  
18   1934 - 1970     LFMO 18 [P] "Riskafjord kom seilande"  
19           IMO-nummer 19    
20         -- 20    
21           MMSI-nummer 21    
22         -- 22    
23         23    
24   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 24    
25   Periode       Navn 25    
26   1913     Ole G. Usken og Tobias Hogstad, Riska 26 [K] Knut Gunnar Vier  
27   1913 - 1930     Riskafjord a/s, Hommersåk 27 [K] Knut Gunnar Vier  
28   1930 - ca.1931     Knut Aske og Arne Aske, Askje 28 [K] Knut Gunnar Vier  
29   ca.1931 - 1934     Arne Aske, Askje 29    
30   1934 - 1935     Knut Vier og Andreas Naustervik, Vier 30 [P] "Skipet" 3/1991  
31   1935 - 1962     Knut Vier, Vier 31 [P] "Skipet" 3/1991  
32   1962 - 1970     Sverre Haga 32 [K] Knut Gunnar Vier  
33         33    
34   ▼ KLASSIFISERING 34    
35   Periode       Klasse 35    
36         -- 36    
37         37    
38   ▼ MASKINERI 38    
39   Periode       Fabrikant 39    
40   1912 - 1931   A   Lysekil Mekaniska Verkstad a/b, Lysekil, Sverige 40 [P] "Skipet" 3/1991  
41   1931 - 1951   C   Jönköpings Motorfabrik a/b, Jönköping, Sverige 41 [P] "Skipet" 3/1991  
42           Produsert 42    
43       A   1912 43 [P] "Skipet" 3/1991  
44       C   1931 44    
45       E   1951 45 [K] Knut Gunnar Vier  
46           Maskin 46    
47   1912 - 1931   A   1 x Lysekil diesel 47 [P] "Riskafjord kom seilande"  
48   1931 - 1951   C   1 x June Munktell RM 2 syl. diesel 48    
49   1951 - 1970   E   1 x General Motors diesel 49 [K] Knut Gunnar Vier  
50           Effekt 50    
51   1912 - 1931   A   25 bhk 51 [P] "A.s. Riskafjord"  
52   1931 - 1951   C   35 bhk 52    
53   1951 - 1970   E   165 bhk 53 [K] Knut Gunnar Vier  
54           Fart 54    
55   1951 - 1970   E   9.0 kn 55 [K] Knut Gunnar Vier  
56           Forbruk 56    
57       -- 57    
58         58    
59   ▼ MÅL 59    
60   Periode       Lengde 60    
61   1912 - 1948   A   16.55 m 61 [N] sagvaagen-kystlag.no    
62   1948 - 1970   D   19.78 m 62 [P] "Skipet" 3/1991  
63           Bredde 63    
64   1912 - 1948   A   4.21 m 64 [N] sagvaagen-kystlag.no    
65   1948 - 1970   D   4.48 m 65 [P] "Skipet" 3/1991  
66           Dybde 66    
67   1912 - 1948   A   2.18 m 67 [N] sagvaagen-kystlag.no    
68   1948 - 1970   D   2.04 m 68 [P] "Skipet" 3/1991  
69           Brutto tonnasje 69    
70   1912 - 1948   A   28.11 brt 70 [P] "Fjordabådane"  
71   1948 - 1970   D   60.20 brt 71 [P] "Fjordabådane"  
72           Netto tonnasje 72    
73   1912 - 1948   A   16.80 nrt 73 [P] "Fjordabådane"  
74   1948 - 1970   D   47.83 nrt 74 [P] "Fjordabådane"  
75           Dødvekttonn 75    
76           -- 76    
77         77    
78   ▼ KAPASITET 78    
79   Periode       Personbiler 79    
80           0 80 HMI  
81           Trailere 81    
82       0 82 HMI  
83           Passasjerer 83    
84   1913 - 1914   A   0 84 HMI  
85   1914 - 1934   B   77 85 [P] "Riskafjord kom seilande"  
86   1934 - 1948   F   97 86 [P] "Riskafjord kom seilande"  
87   1948 - 1970   E   137 87 [P] "Riskafjord kom seilande"  
88           Passasjerlugarer 88    
89       0 89 HMI  
90           Mannskapslugarer 90    
91           -- 91    
92           Mannskap 92    
93   1914 - 1969     2 93 [P] "Fjordabåtene"  
94           Dekkshøyde 94    
95           0 95 HMI  
96           Tillatt akseltrykk 96    
97           0 97 HMI  
98         98    
99   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 99    
100   -- 100    
101         101    
102   ▼ HISTORIKK 102    
103 1912   A   Ferdigstilt. 103 [N] sagvaagen-kystlag.no  
104 04.01.1913   A   Levert fra Ottesens Skibsbyggeri, Sagvåg til Ole G. Usken og Tobias Hogstad, Riska som m/k "Ly". 104 [P] "Riskafjord kom seilande"  
105       Kallesignal: MJBC. I bruk som føringsbåt, Stavanger. 105 [P] "Riskafjord kom seilande"  
106 17.12.1913     Solgt til Riskafjord a/s, Hommersåk. Omdøpt "Riskafjord". 106 [P] "Fjordabådane"  
107       Salgssum: 11 000 NOK. 107 [P] "Skipet" 3/1991  
108 22.12.1913     Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 108 [P] "Fjordabådane"  
109 01.1914   B   Opprustet til passasjerfartøy. Satt i trafikk Stavanger - Hommersåk. 109 [P] "A.s. Riskafjord"  
110 1915     Ombygget med nytt overbygg midtskips. 110 [P] "Riskafjord kom seilande"  
111 03.11.1921     Grunnstøtte ved Hommersåk. Slept til Stavanger av d/s "Hjelmeland" og slippsatt på Sølyst. 111 [A] Stavanger Aftenblad 09.11.1921  
112 11.1921 ►     Satt i trafikk Stavanger - Hommersåk. 112 HMI  
113 13.10.1930     Solgt til Knut Aske og Arne Aske, Askje. Satt i trafikk Rennesøy - Stavanger. 113 [P] "Riskafjord kom seilande"  
114       Salgssum: 6 300 NOK. 114 [P] "Skipet" 3/1991  
115 19.01.1931     Omdøpt "Askøy". 115 [P] "Fjordabådane"  
116 02.06.1931   C   Ombygget med ny maskin. Satt i trafikk Askje - Stavanger. 116 [P] "Riskafjord kom seilande"  
117 1931 ►     Drift og eierskap overført til Arne Aske, Askje. 117    
118 01.01.1934     Nytt kallesignal: LFMO. 118 [P] "Riskafjord kom seilande"  
119 12.10.1934     Solgt til Knut Vier og Andreas Naustervik, Vier. Omdøpt "Viervåg I". Salgssum: 10 000 NOK. 119 [P] "Skipet" 3/1991  
120     F   Sertifikat endret. 120 [P] "Riskafjord kom seilande"  
121       Satt i trafikk Stavanger - Vier. 121 [P] "A.s. Riskafjord"  
122 22.03.1935     Drift og eierskap overført til Knut Vier, Vier. Verdifastsettelse: 4 285.71 NOK. 122 [P] "Fjordabådane"  
123 ca.1947     Også utleid til Rosenberg Verft a/s, Stavanger for personelltransport sentrum - Rosenberg Verft, Stavanger havn. 123 [A] Stavanger Aftenblad 11.03.1978  
124 12.08.1948   D   Ombygget ved Sigurd Sagens Båtbyggeri a/s, Hommersåk: Forlenget. Sertifikat endret. 124 [P] "Riskafjord kom seilande"  
125 1951       Utleieavtale med Rosenberg Verft a/s, Stavanger avsluttet. 125 [A] Stavanger Aftenblad 11.03.1978  
126     E   Omybygget ved Sandnes Mekaniske Verksted a/s, Sandnes: Ny maskin installert, styrehuset løftet og salong utvidet. 126 [K] Knut Gunnar Vier  
127 1951       Assisterte m/s "Idsefjord I" etter maskinhavari, Høgsfjorden og slepte denne til Vier. 127 [K] Knut Gunnar Vier  
128 ► 1960       Også utleid til Stavanger Turistforening, Stavanger til turer på Gandsfjorden og byøyene. 128 [P] "Fjordabåtene"  
129 1962       Solgt til Sverre Haga. Salgssum: 60 000 NOK [sammen med m/s "Idsefjord I"]. Samme trafikk. 129 [K] Knut Gunnar Vier  
130 1967       I opplag. 130 [K] Knut Gunnar Vier  
131 1969       Utleid til Norsk Sjøfartsmuseum, Stavanger. I bruk som basefartøy ved utgravingen av "Staat Harlem", Kvitsøy. Tilbakelevert samme år. 131    
132   10.1969       I opplag, Vier med ødelagt gir. 132 [P] "Fjordabåtene"  
133 10.1969       Slet seg fra fortøyningene i orkan og drev på land, Vier. Totalhavarert. 133 [K] Knut Gunnar Vier  
134 sommer 1970       Slept til Steinsøy av John Lunde's slepefartøy "Jolu" og "Stilu". 134 [P] "Fjordabådane"  
135         Senket på 200 favner. 135 [P] "Fjordabåtene"  
           
    ▼ FOTOGALLERI      
               
    Bilde 1/4    
  Avbildet som: "Riskafjord"    
    Sannsynligvis i original       Lokalisering: --    
    utgave.       Tidspunkt: --    
            Rettighetshaver: Jan Terje Jensen    
            Hentet fra: Vedlegg til fredningssak m/s "Riskafjord II" - Dokumentasjon    
                 
                 
                 
                 
                 
               
    Bilde 2/4    
 
  Avbildet som: "Askøy"    
    Før forlengelsen,       Lokalisering: --    
    sannsynligvis her       Tidspunkt: --    
    i Stavanger.       Rettighetshaver: Knut Gunnar Vier    
            Hentet fra: bredalsholmen.no    
               
               
               
               
               
               
    Bilde 3/4    
  Avbildet som: "Viervåg I"    
    Etter ombyggingene.       Lokalisering: Stavanger    
            Tidspunkt: 26. mai 1962    
            Rettighetshaver: Johannes Østvold    
            Hentet fra: "Fjordabåtene"    
               
               
               
               
               
               
               
    Bilde 4/4    
  Avbildet som: "Viervåg I"    
    Etter havariet i 1969       Lokalisering: Vier    
    Ble senket året etter.       Tidspunkt: November 1969    
            Rettighetshaver: Johannes Østvold    
          Hentet fra: "Fjordabåtene"    
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
               
               
  x