A A
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger          
       
       
       
       
       
       
       
  M/s "RISKAFJORD" 1914 - 1931    
  M/s "ASKØY" 1931 - 1934    
  M/s "VIERVÅG I" 1934 - 1969    
       
  Fortegnelse nr.:   P40          
  Oppdatert:   06.04.2021          
  Periode:   1914 - 1969          
  Fotografi:                
  Status:   Senket          
       
       
1  Byggeår    1912   1  [N] sagvaagen-kystlag.no    
2  Byggenummer    -   2  -    
3  Skrog    Ottesens Skibsbyggeri, Sagvåg   3  [N] sagvaagen-kystlag.no    
4  Utrustning    Ottesens Skibsbyggeri, Sagvåg   4  [N] sagvaagen-kystlag.no    
             
5  Kjenningssignal    M J B C   5  1912 - 1934   5  [P] "Riskafjord kom seilande"    
6      L F M O   6  1934 - 1970   6  [P] "Riskafjord kom seilande"    
                     
7  IMO-nummer    -   7  -   7  -    
                     
8  MMSI-nummer    -   8  -   8  -    
                     
9  Navn    "Ly"   9  1912 - 1913   9  [N] sagvaagen-kystlag.no    
10      "Riskafjord"   10  1913 - 1931   10  [K] Knut Gunnar Vier    
11      "Askøy"   11  1931 - 1934   11  [P] "Fjordabådane"    
12      "Viervåg I"   12  1934 - 1970   12  [K] Knut Gunnar Vier    
                     
13  Rederi / eierforhold    Ole G. Usken og Tobias Hogstad, Riska   13  1913   13  [K] Knut Gunnar Vier    
14      Riskafjord a/s, Hommersåk   14  1913 - 1930   14  [K] Knut Gunnar Vier    
15      Knut Aske og Arne Aske, Askje   15  1930 - ca.1931   15  [K] Knut Gunnar Vier    
16      Arne Aske, Askje   16  ca.1931 - 1934   16  -    
17      Knut Vier og Andreas Naustervik, Vier   17  1934 - 1935   17  [P] "Skipet" 3/1991    
18      Knut Vier, Vier   18  1935 - 1962   18  [P] "Skipet" 3/1991    
19      Sverre Haga   19  1962 - 1970   19  [K] Knut Gunnar Vier    
                     
20  Type    -   20  -   20  -    
                     
21  Skrogutforming    Konvensjonelt, rigget som kutter   21  -   21  [P] "Fjordabådane"    
                         
22  Klasse    -   22  -   22  -    
                         
23  Materiale    Tre   23  -   23  [A] Stavanger Aftenblad 03.08.1996    
                         
24  Maskinfabrikant A  Lysekil Mekaniska Verkstad a/b, Lysekil, Sverige   24  1913 - 1931   24  [P] "Skipet" 3/1991    
25   C  Jönköpings Motorfabrik a/b, Jönköping, Sverige   25  1931 - 1951   25  [P] "Skipet" 3/1991    
                     
26  Maskin produsert A  1913   26  -   26  [P] "Skipet" 3/1991    
27   C  1931   27  -   27  -    
28   E  1951   28  -   28  [K] Knut Gunnar Vier    
                         
29  Maskin A  1 x Lysekil diesel   29  1913 - 1931   29  [P] "Riskafjord kom seilande"    
30   C  1 x June Munktell RM 2 syl. diesel   30  1931 - 1951   30  -    
31   E  1 x General Motors diesel   31  1951 - 1970   31  [K] Knut Gunnar Vier    
                         
32  Effekt A  25 bhk   32  1913 - 1931   32  [P] "A.s. Riskafjord"    
33   C  35 bhk   33  1931 - 1951   33  -    
34   E  165 bhk   34  1951 - 1970   34  [K] Knut Gunnar Vier    
                         
35  Fart E  9.0 kn   35  1951 - 1970   35  [K] Knut Gunnar Vier    
                         
36  Forbruk    -   36  -   36  -    
                         
37  Lengde A  16.55 m   37  1913 - 1948   37  [N] sagvaagen-kystlag.no    
38   D  19.78 m   38  1948 - 1970   38  [P] "Skipet" 3/1991    
                         
39  Bredde A  4.21 m   39  1913 - 1948   39  [N] sagvaagen-kystlag.no    
40   D  4.48 m   40  1948 - 1970   40  [P] "Skipet" 3/1991    
                         
41  Dyptgående A  2.18 m   41  1913 - 1948   41  [N] sagvaagen-kystlag.no    
42   D  2.04 m   42  1948 - 1970   42  [P] "Skipet" 3/1991    
                         
43  Brutto registertonn A  28.11 t   43  1913 - 1948   43  [P] "Fjordabådane"    
44   D  60.20 t   44  1948 - 1970   44  [P] "Fjordabådane"    
                         
45  Netto registertonn A  16.80 t   45  1913 - 1948   45  [P] "Fjordabådane"    
46   D  47.83 t   46  1948 - 1970   46  [P] "Fjordabådane"    
                         
47  Dødvekttonn    -   47  -   47  -    
                         
48  Bilkapasitet    0   48  1886 - 1932   48  HMI    
                         
49  Trailerkapasitet    0   49  -   49  HMI    
                         
50  Passasjersertifikat A  0   50  1913 - 1914   50  HMI    
51   B  77   51  1914 - 1934   51  [P] "Riskafjord kom seilande"    
52   F  97   52  1934 - 1948   52  [P] "Riskafjord kom seilande"    
53   E  137   53  1948 - 1970   53  [P] "Riskafjord kom seilande"    
                         
54  Mannskap    2   54  1914 - 1969   54  [P] "Fjordabåtene"    
                         
55  Passasjerlugarer    0   55  -   55  HMI    
                         
56  Mannskapslugarer    0   56  -   56  HMI    
                         
57  Dekkshøyde    0   57  -   57  HMI    
                         
58  Tillatt akseltrykk    0   58  -   58  HMI    
                         
59  Tilleggsinformasjon    -   59  -   59  -    
       
       
60   1912   Ferdigstilt. 60 [N] sagvaagen-kystlag.no    
61   04.01.1913   Levert fra Ottesens Skibsbyggeri, Sagvåg til Ole G. Usken og Tobias Hogstad, Riska som m/k "Ly" [A]. 61 [P] "Riskafjord kom seilande"    
62       Kjenningssignal: MJBC. I bruk som føringsbåt, Stavanger. 62 [P] "Riskafjord kom seilande"    
63   17.12.1913   Solgt til Riskafjord a/s, Hommersåk. Omdøpt "Riskafjord". 63 [P] "Fjordabådane"    
64       Salgssum: 11 000 NOK. 64 [P] "Skipet" 3/1991    
65   22.12.1913   Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 65 [P] "Fjordabådane"    
66   01.1914   Opprustet til passasjerfartøy [B]. Satt i trafikk Stavanger - Hommersåk. 66 [P] "A.s. Riskafjord"    
67   1915   Ombygget med nytt overbygg midtskips. 67 [P] "Riskafjord kom seilande"    
68   03.11.1921   Grunnstøtte ved Hommersåk. Slept til Stavanger av d/s "Hjelmeland" og slippsatt på Sølyst. 68 [A] Stavanger Aftenblad 09.11.1921    
69   13.10.1930   Solgt til Knut Aske og Arne Aske, Askje. Satt i trafikk Rennesøy - Stavanger. 69 [P] "Riskafjord kom seilande"    
70       Salgssum: 6 300 NOK. 70 [P] "Skipet" 3/1991    
71   19.01.1931   Omdøpt "Askøy". 71 [P] "Fjordabådane"    
72   02.06.1931   Ombygget med ny maskin [C]. 72 [P] "Riskafjord kom seilande"    
73       Satt i trafikk Askje - Stavanger. 73 [P] "Riskafjord kom seilande"    
74   1931 ►   Drift og eierskap overført til Arne Aske, Askje. 74 -    
75   01.01.1934   Nytt kjenningssignal: LFMO. 75 [P] "Riskafjord kom seilande"    
76   12.10.1934   Solgt til Knut Vier og Andreas Naustervik, Vier. Omdøpt "Viervåg I". Salgssum: 10 000 NOK. 76 [P] "Skipet" 3/1991    
77       Sertifikat endret [F]. 77 [P] "Riskafjord kom seilande"    
78       Satt i trafikk Stavanger - Vier. 78 [P] "A.s. Riskafjord"    
79   23.03.1935   Drift og eierskap overført til Knut Vier, Vier. Verdifastsettelse: 4 285.71 NOK. 79 [P] "Fjordabådane"    
80   ca.1947   Også utleid til Rosenberg Verft a/s, Stavanger for personelltransport sentrum - Rosenberg Verft, Stavanger havn. 80 [A] Stavanger Aftenblad 11.03.1978    
81   12.08.1948   Ombygget ved Sigurd Sagens Båtbyggeri a/s, Hommersåk: Forlenget. Sertifikat endret [D]. 81 [P] "Riskafjord kom seilande"    
82   1951   Utleie med Rosenberg Verft a/s, Stavanger avsluttet. 82 [A] Stavanger Aftenblad 11.03.1978    
83   1951   Omybygget ved Sandnes Mekaniske Verksted a/s, Sandnes: Ny motor installert, styrehuset løftet og salong utvidet [E]. 83 [K] Knut Gunnar Vier    
84   1951   Assisterte m/s "Idsefjord I" etter maskinhavari, Høgsfjorden og slepte denne til Vier. 84 [K] Knut Gunnar Vier    
85   ► 1960   Også utleid til Stavanger Turistforening, Stavanger til turer på Gandsfjorden og byøyene. 85 [P] "Fjordabåtene"    
86   1962   Solgt til Sverre Haga. Salgssum: 60 000 NOK [sammen med m/s "Idsefjord I"]. Samme trafikk. 86 [K] Knut Gunnar Vier    
87   1967   I opplag. 87 [K] Knut Gunnar Vier    
88   1969   Utleid til Norsk Sjøfartsmuseum, Stavanger. I bruk som basefartøy ved utgravingen av "Staat Harlem", Kvitsøy. Tilbakelevert samme år. 88 -    
89   ► 10.1969   I opplag, Vier med ødelagt gir. 89 [P] "Fjordabåtene"    
90   10.1969   Slet seg fra fortøyningene i orkan og drev på land, Vier. Totalhavarert. 90 [K] Knut Gunnar Vier    
91   sommer 1970   Slept til Steinsøy av John Lunde's slepefartøy "Jolu" og "Stilu". 91 [P] "Fjordabådane"    
92       Senket på 200 favner. 92 [P] "Fjordabåtene"    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau