A A
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger          
       
       
       
       
       
       
       
  M/s "PYNTESUND" 1935 - 1956    
  M/s "ØYGUT" 1956 - 1970    
       
  Fortegnelse nr.:   P84          
  Oppdatert:   11.09.2019          
  Periode:   1935 - 1970          
  Fotografi:            
  Status:   Ukjent          
       
       
1  Byggeår    1935   1  [K] Rødne Fjord Cruise a/s    
2  Byggenummer    -   2  -    
3  Skrog    ukjent, Sunde   3  [K] Rødne Fjord Cruise a/s    
4  Utrustning    ukjent, Sunde   4  [K] Rødne Fjord Cruise a/s    
             
5  Kjenningssignal    -   5  -   5  -    
                     
6  IMO-nummer    -   6  -   6  -    
                     
7  MMSI-nummer    -   7  -   7  -    
                     
8  Navn    "Pyntesund"   8  1935 - 1956   8  [K] Rødne Fjord Cruise a/s    
9      "Øygut"   9  1956 -   9  [K] Rødne Fjord Cruise a/s    
                     
10  Rederi / eierforhold    Stavanger kommune, Stavanger   10  1935 - 1956   10  [K] Rødne Fjord Cruise a/s    
11      Ludvik Rødne, Sjernarøy   11  1956 - 1970   11  [P] "50 år i storm og stille"    
12      Bergen Batsightseeing, Bergen   12  1970 - etter 1980   12  [K] Rødne Fjord Cruise a/s    
13      Peder Trengereid, Turøy   13  etter 1980   13  [K] Rødne Fjord Cruise a/s    
                     
14  Type    -   14  -   14  -    
                     
15  Skrogutforming    Konvensjonelt   15  -   15  HMI    
                     
16  Klasse    -   16  -   16  -    
                     
17  Materiale    -   17  -   17  -    
                     
18  Maskinfabrikant    -   18  -   18  -    
                     
19  Maskin produsert    -   19  -   19  -    
                     
20  Maskin A  1 x Union diesel   20  1935 - 1963   20  [K] Rødne Fjord Cruise a/s    
21   C  1 x Marna diesel   21  1963 -   21  [K] Rødne Fjord Cruise a/s    
                     
22  Effekt A  20 bhk   22  1935 - 1963   22  [K] Rødne Fjord Cruise a/s    
23   C  60 bhk   23  1963 -   23  [K] Rødne Fjord Cruise a/s    
                     
24  Fart C  8.0 kn   24  1963 -   24  [K] Rødne Fjord Cruise a/s    
                     
25  Forbruk    -   25  -   25  -    
                     
26  Lengde    -   26  -   26  -    
                     
27  Bredde    -   27  -   27  -    
                     
28  Dyptgående    -   28  -   28  -    
                     
29  Brutto registertonn    -   29  -   29  -    
                     
30  Netto registertonn    -   30  -   30  -    
                     
31  Dødvekttonn    -   31  -   31  -    
                     
32  Bilkapasitet    0   32  -   32  HMI    
                     
33  Trailerkapasitet    0   33  -   33  HMI    
                     
34  Passasjersertifikat A  58   34  1935 - 1956   34  [K] Rødne Fjord Cruise a/s    
35   B  40   35  1956 -   35  [K] Rødne Fjord Cruise a/s    
                     
36  Mannskap    Ja   36  -   36  HMI    
                     
37  Passasjerlugarer    0   37  -   37  HMI    
                     
38  Mannskapslugarer    -   38  -   38  -    
                     
39  Dekkshøyde    0   39  -   39  HMI    
                     
40  Tillatt akseltrykk    0   40  -   40  HMI    
                     
41  Tilleggsinformasjon    -   41  -   41  -    
       
       
42   1935   Levert fra ukjent bygger, Sunde til Stavanger kommune, Stavanger som "Pyntesund" [A]. Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 42 [K] Rødne Fjord Cruise a/s    
43       Satt i trafikk sentrum - Byøyene, Stavanger havn. 43 HMI    
44  
17.02.1951
  Vanninntrengning i salongen grunnet høye bølger, Stavanger havn. 44 [A] Stavanger Aftenblad 19.02.1951    
45   09.1956   Solgt til Ludvik Rødne, Sjernarøy. Omdøpt "Øygut". Salgssum: 7 500 NOK. 45 [K] Rødne Fjord Cruise a/s    
46       Sertifikat endret [B] og ny ovn montert i salongen. 46 [K] Rødne Fjord Cruise a/s    
47       I bruk til skoleskyss til og fra Kjyrkjøy. 47 [P] "50 år i storm og stille"    
48  
1963
  Ombygget med ny maskin [C]. Også ny skansekledning i stål og ny oljefyrt ovn. 48 [K] Rødne Fjord Cruise a/s    
49   1970   Solgt til Bergen Batsightseeing, Bergen. Satt i trafikk Solsvik - Oksen. 49 [K] Rødne Fjord Cruise a/s    
50   1980 ►   Solgt til Peder Trengereid, Turøy. I bruk som fritidsfartøy. 50 [K] Rødne Fjord Cruise a/s    
51   1980 ►   Solgt til Høyanger. 51 [K] Rødne Fjord Cruise a/s    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau