H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
             
  "PRINDS CARL" 1846  
   
                 
               
  Sist oppdatert: 03.09.2023 Periode i Rogaland: 1846 - 1847   Status på fartøyet: Opphogget Status på AIS:  
               
               
    Forside            
 
   
    Kontakt            
    Kilder            
    Forklaring            
    Passasjerfartøy              
    Hurtigbåter              
    Bilferger              
              © A. Appel  
               
               
               
    "PRINDS CARL"  
    Fortegnelse nr. P-143  
               
1   Byggeår     1826 1 [P] "Norske skip"  
2   Byggenummer     -- 2    
3   Skrog     JAMES DUKE, Dover, Storbritannia 3 [P] "Skipet" 1/2023  
4   Utrustning     JAMES DUKE, Dover, Storbritannia 4 [P] "Skipet" 1/2023  
5   Type     SKVÆRSEILSKONNERT 5 [P] "Rutebåter til kontinentet"  
6   Skrogutforming     KONVENSJONELT 6 HMI  
7   Materiale     EIK 7 [P] "Skipet" 1/2023  
8         8    
9   ▼ IDENTIFIKASJON 9    
10   Periode       Navn 10    
11   1826 - 1827     "DAMPFARTØI NO 2" 11 [P] "Norske skip"  
12   1827 - 1860     "PRINDS CARL" 12 [P] "Norske skip"  
13           Kallesignal 13    
14         -- 14    
15           IMO-nummer 15    
16         -- 16    
17           MMSI-nummer 17    
18         -- 18    
19         19    
20   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 20    
21   Periode       Navn 21    
22         DEN KONGELIGE NORSKE MARINE 22 [P] "Skipet" 1/2023  
23         23    
24   ▼ KLASSIFISERING 24    
25   Periode       Klasse 25    
26         -- 26    
27         27    
28   ▼ MASKINERI 28    
29   Periode       Fabrikant 29    
30           HENRY MAUDSLEY, SONS & FIELD, London, Storbritannia 30 [P] "Rutebåter til kontinentet"  
31           Produsert 31    
32           -- 32    
33           Maskin 33    
34           2 x SIDE-LEVER 1 SYL. lavtrykks damp 34 [P] "Dampskibsposten" nr.121 | [P] "Norske Skip" | [P] "Skipet" 1/2023  
35           Effekt 35    
36           80 hestekrefter 36 [P] "Skipet" 1/2023  
37           Fart 37    
38           7.0 knop 38 [P] "Norske skip"  
39           Forbruk 39    
40       -- 40    
41         41    
42   ▼ MÅL 42    
43   Periode       Lengde 43    
44           37.19 meter 44 [P] "Skipet" 1/2023  
45           Bredde 45    
46           9.75 meter 46 [P] "Rutebåter til kontinentet"  
47           Dybde 47    
48           2.44 meter 48 [P] "Rutebåter til kontinentet"  
49           Brutto tonnasje 49    
50           -- 50    
51           Netto tonnasje 51    
52           90 kommerselester 52 [P] "Skipet" 1/2023  
53           Dødvekttonnasje 53    
54           -- 54    
55         55    
56   ▼ KAPASITET 56    
57   Periode       Personbiler 57    
58           0 58 HMI  
59           Trailere 59    
60       0 60 HMI  
61           Passasjerer 61    
62           Ja 62 HMI  
63           Passasjerlugarer 63    
64       Litt over 30 køyplasser 64 [P] "Rutebåter til kontinentet"  
65           Mannskapslugarer 65    
66         -- 66    
67           Mannskap 67    
68         Skipssjef, nestkommanderende, kapteinløytnant, løytnant, båtsmann, 6 matroser, 2 fyrbøtere, 2 maskinister, restauratør 68 [P] "Rutebåter til kontinentet"  
69           Dekkshøyde 69    
70           0 70 HMI  
71           Tillatt akseltrykk 71    
72       0 72 HMI  
73         73    
74   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 74    
75   Fremdrift: Skovlhjul. 75 [N] wikipedia.org  
76   Seilrigg: 3 forseil, breifokk, mersseil, 2 gaffelseil 76 [P] "Rutebåter til kontinentet"  
77   Utrustet som slepefartøy for ro-kanonbåter. 77 [P] "Skipet" 1/1979  
78     78    
79   ▼ HISTORIKK 79    
80 09.1826       Slept av d/s "Dampfartøi Nr 1" fra James Duke, Dover, Storbritannia til til Henry Maudslay, Sons & Field, London, GB for installasjon av 80 [P] "Skipet" 1/2023  
81         maskiner. 81 [P] "Skipet" 1/2023  
82 12.1826       Levert fra James Duke, Dover, GB til Den Kongelige Norske Marine som "Dampfartøi Nr 2". 82 [P] "Skipet" 1/2023  
83         I opplag, Frederiksvern. 83 [P] "Rutebåter til kontinentet"  
84 05.04.1827       Ankom Christiania som første dampskip til hovedstaden. 84 [P] "Rutebåter til kontinentet"  
85 primo 04.1827       Omdøpt "Prinds Carl". 85 [P] "Skipet" 1/2023  
86 15.04.1827       Satt i trafikk København, Danmark - Frederiksværn. Drift: Den Norske Stat v/ Postvæsenet, Christiania. 86 [P] "Rutebåter til kontinentet"  
87 ultimo 10.1827     I opplag, Horten. 87 [P] "Skipet" 1/2023  
88 medio 04.1828       Satt i trafikk København, Danmark - Frederiksværn. 88 [P] "Skipet" 1/2023  
89 ultimo 10.1828     I opplag, Horten. 89 [P] "Skipet" 1/2023  
90 medio 04.1829       Satt i trafikk København, Danmark - Frederiksværn. 90 [P] "Skipet" 1/2023  
91 ultimo 10.1829     I opplag, Horten. 91 [P] "Skipet" 1/2023  
92 medio 04.1830       Satt i trafikk København, Danmark - Christiania. 92 [P] "Skipet" 1/2023  
93 ultimo 10.1830     I opplag, Horten. 93 [P] "Skipet" 1/2023  
94 medio 04.1831       Satt i trafikk København, Danmark - Christiania. 94 [P] "Skipet" 1/2023 | [P] "Rutebåter til kontinentet"  
95 ultimo 10.1831     I opplag, Horten. 95 [P] "Skipet" 1/2023  
96 medio 04.1832       Satt i trafikk København, Danmark - Christiania. 96 [P] "Skipet" 1/2023  
97 ultimo 10.1832     I opplag, Horten. 97 [P] "Skipet" 1/2023  
98 medio 04.1833       Satt i trafikk København, Danmark - Christiania. 98 [P] "Skipet" 1/2023  
99 ultimo 10.1833     I opplag, Horten. 99 [P] "Skipet" 1/2023  
100 medio 04.1834       Satt i trafikk København, Danmark - Christiania. 100 [P] "Skipet" 1/2023  
101 ultimo 10.1834     I opplag, Horten. 101 [P] "Skipet" 1/2023  
102 medio 04.1835       Satt i trafikk København, Danmark - Christiania. 102 [P] "Skipet" 1/2023  
103 ultimo 10.1835     I opplag, Horten. 103 [P] "Skipet" 1/2023  
104 medio 04.1836       Satt i trafikk København, Danmark - Christiania. 104 [P] "Skipet" 1/2023  
105 ultimo 10.1836     I opplag, Horten. 105 [P] "Skipet" 1/2023  
106 medio 04.1837       Satt i trafikk København, Danmark - Christiania. 106 [P] "Skipet" 1/2023  
107 ultimo 10.1837     I opplag, Horten. 107 [P] "Skipet" 1/2023  
108 medio 04.1838       Satt i trafikk København, Danmark - Christiania. 108 [P] "Skipet" 1/2023  
109 ultimo 10.1838     I opplag, Horten. 109 [P] "Skipet" 1/2023  
110 medio 04.1839       Satt i trafikk København, Danmark - Christiania. 110 [P] "Skipet" 1/2023  
111 ultimo 10.1839     I opplag, Horten. 111 [P] "Skipet" 1/2023  
112 medio 04.1840       Satt i trafikk København, Danmark - Christiania. 112 [P] "Skipet" 1/2023  
113 ultimo 10.1840     I opplag, Horten. 113 [P] "Skipet" 1/2023  
114 medio 04.1841       Satt i trafikk Bergen - Hammerfest. 114 [P] "Skipet" 1/2023  
115 ultimo 10.1841     I opplag. 115 [P] "Skipet" 1/2023  
116 medio 04.1842       Satt i trafikk Bergen - Hammerfest. 116 [P] "Skipet" 1/2023  
117 ultimo 10.1842     I opplag. 117 [P] "Skipet" 1/2023  
118 medio 04.1843       Satt i trafikk Christiania - Christiansand. 118 [P] "Skipet" 1/2023  
119 ultimo 10.1843     I opplag, Horten. 119 [P] "Skipet" 1/2023  
120 medio 04.1844       Satt i trafikk Christiania - Christiansand. 120 [P] "Skipet" 1/2023  
121 ultimo 10.1844     I opplag, Horten. 121 [P] "Skipet" 1/2023  
122 medio 04.1845       Satt i trafikk Christiania - Christiansand. 122 [P] "Skipet" 1/2023  
123 ultimo 10.1845     I opplag, Horten. 123 [P] "Skipet" 1/2023  
124 1846       Satt i trafikk Christiania - Bergen. 124 [P] "Over fjord og fjell"  
125 ultimo 10.1846     I opplag, Horten. 125 [P] "Skipet" 1/2023  
126 medio 04.1847       Satt i trafikk Christiania - Bergen. 126 [P] "Skipet" 1/2023 | [P] "Over fjord og fjell"  
127 1847       Satt i trafikk Christiania - Christiansand. 127 [P] "Skipet" 1/2023  
128 06.1848       Tatt i bruk som troppe- og transportfartøy til Skåne, Sverige. 128 [P] "Skipet" 1/2023  
129 ► sommer 1849       Til verksted. 129 [P] "Skipet" 1/2023  
130 sommer 1849       Satt i trafikk Christiania - Christiansand. 130 [P] "Skipet" 1/2023  
131 ultimo 10.1849     I opplag, Horten. 131 [P] "Skipet" 1/2023  
132 medio 04.1850       Satt i trafikk Christiania - Christiansand. 132 [P] "Skipet" 1/2023  
133 ultimo 10.1850     I opplag, Horten. 133 [P] "Skipet" 1/2023  
134 1855       Satt i trafikk Bergen - Hammerfest. 134 [P] "Skipet" 1/2023  
135 1858       Reservefartøy. 135 [P] "Skipet" 1/2023  
136 1860     Opphogget ved Karljohansværn Værft a/s, Horten. 136 [P] "Skipet" 1/2023  
               
    ▼ FOTOGALLERI    
               
    Bilde 1/1    
 
  Avbildet som: "Prinds Carl"    
    Hjuldamper på Sørlandet.       Lokalisering: Christiansand    
            Tidspunkt: --    
            Rettighetshaver: A. Appel    
            Hentet fra: wikipedia.org    
               
               
               
               
               
               
               
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
               
               
  x