A A
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger          
       
       
       
       
       
       
       
  D/s "PRINDS CARL" 1846 - 1847    
       
  Fortegnelse nr.:   P183          
  Oppdatert:   12.05.2021          
  Periode:   1846 - 1847          
  Fotografi:            
  Status:   Opphogget          
       
       
1  Byggeår    1826   1  [P] "Norske skip"    
2  Byggenummer    -   2  -    
3  Skrog    ukjent, London, Storbritannia   3  [P] "Norske skip"    
4  Utrustning    ukjent, London, Storbritannia   4  [P] "Norske skip"    
             
5  Kjenningssignal    -   5  -   5  -    
                     
6  IMO-nummer    -   6  -   6  -    
                     
7  MMSI-nummer    -   7  -   7  -    
                     
8  Navn    "Dampfartøi Nr 2"   8  1826 - 1827   8  [P] "Norske skip"    
9      "Prinds Carl"   9  1827 - 1860   9  [P] "Norske skip"    
                     
10  Rederi / eierforhold    Det Norske Postvesen   10  -   10  [P] "Dampskibsposten" nr.121    
                     
11  Type    -   11  -   11  -    
                     
12  Skrogutforming    Konvensjonelt   12  -   12  HMI    
                     
13  Klasse    -   13  -   13  -    
                     
14  Materiale    Tre   14  -   14  [P] "Norske skip"    
                     
15  Maskinfabrikant    ukjent, London, Storbritannia   15  -   15  [P] "Dampskibsposten" nr.121    
                     
16  Maskin produsert    -   16  -   16  -    
                     
17  Maskin    2 x 1 syl. lavtrykks damp   17  -   17  [P] "Dampskibsposten" nr.121 / [P] "Norske Skip"    
                     
18  Effekt    40 hk   18  -   18  [P] "Skipet" 2/1984    
                     
19  Fart    7.0 kn   19  -   19  [P] "Norske skip"    
                     
20  Forbruk    -   20  -   20  -    
                     
21  Lengde    -   21  -   21  -    
                     
22  Bredde    -   22  -   22  -    
                     
23  Dyptgående    -   23  -   23  -    
                     
24  Brutto registertonn    -   24  -   24  -    
                     
25  Netto registertonn    -   25  -   25  -    
                     
26  Dødvekttonn    -   26  -   26  -    
                     
27  Bilkapasitet    0   27  -   27  HMI    
                     
28  Trailerkapasitet    0   28  -   28  HMI    
                     
29  Passasjersertifikat    Ja   29  -   29  HMI    
                     
30  Mannskap    Ja   30  -   30  HMI    
                     
31  Passasjerlugarer    -   31  -   31  -    
                     
32  Mannskapslugarer    -   32  -   32  -    
                     
33  Dekkshøyde    0   33  -   33  HMI    
                     
34  Tillatt akseltrykk    0   34  -   34  HMI    
                     
35  Tilleggsinformasjon     Fremdrift: Skovlhjul   35  -   35  [N] wikipedia.no    
       
       
36   høst 1826   Slept av d/s "Dampfartøi Nr 1" fra Dover, GB til London, GB for installering av maskiner. 36 [P] "Dampskibsposten" nr.121    
37   12.1826   Levert fra ukjent bygger, Dover, Storbritannia til Det Norske Postvesen som "Dampfartøi Nr 2". 37 [P] "Norske skip"    
38   04.04.1827   Ankom Christiania. 38 [N] wikipedia.no    
39  
vår 1827
  Omdøpt "Prinds Carl". 39 [P] "Norske skip"    
40       Satt i trafikk Gøteborg, Sverige - Fredriksvern / Frederikshavn, Danmark - Fredriksvern. 40 [P] "Skipet" 2/1984    
41   1846   Satt i trafikk Christiania - Bergen. 41 [P] "Over fjord og fjell"    
42   1847   Tatt ut av trafikk Christiania - Bergen. 42 [P] "Over fjord og fjell"    
43   1860   Opphogget, Horten. 43 [P] "Skipet" 2/1984    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau