A A
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger          
       
       
       
       
       
       
       
  M/s "OTERNES" ca.1937 - 1945    
       
  Fortegnelse nr.:   P198          
  Oppdatert:   15.03.2021          
  Periode:   ca.1937 - 1945          
  Fotografi:            
  Status:   Ukjent          
       
       
1  Byggeår    1929   1  [N] sagvaagen-kystlag.no    
2  Byggenummer    168   2  [N] sagvaagen-kystlag.no    
3  Skrog    Ottesen Skipsbyggeri a/s, Sagvåg   3  [N] sagvaagen-kystlag.no    
4  Utrustning    Ottesen Skipsbyggeri a/s, Sagvåg   4  [N] sagvaagen-kystlag.no    
             
5  Kjenningssignal    -   5  -   5  -    
                     
6  IMO-nummer    -   6  -   6  -    
                     
7  MMSI-nummer    -   7  -   7  -    
                     
8  Navn    "Augvald"   8  1929  - 1934   8  [N] sagvaagen-kystlag.no    
9      "Oternes"   9  1934 -   9  [K] Sindre Nilsen    
                     
10  Rederi / eierforhold    J. O. Hegreberg, Vestre Åmøy   10  1929 - 1934   10  [N] sagvaagen-kystlag.no    
11      Tormod Åserød, Jelsa   11  1934 - 1945   11  [K] Sindre Nilsen    
12      Monrad Larsen og Markus Larsen, Espevær   12  1945 - 1950   12  [K] Sindre Nilsen    
13      Ole Folgerø-Holm, Foldrøyhamn og Ola Olsen, Rubbestadneset   13  1950 - 1957   13  [K] Sindre Nilsen    
14      Johan Folgerø-Holm, Foldrøyhamn   14  1957   14  [K] Sindre Nilsen    
15      Kåre Kalvøy, Lesund   15  1957 -   15  [K] Sindre Nilsen    
                     
16  Type    -   16  -   16  -    
                     
17  Skrogutforming    Konvensjonelt   17  -   17  HMI    
                     
18  Klasse    -   18  -   18  -    
                     
19  Materiale    Tre   19  -   19  HMI    
                     
20  Maskinfabrikant C  Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   20  1952 -    20  [K] Sindre Nilsen    
                     
21  Maskin produsert A  før 1929   21  -   21  [K] Sindre Nilsen    
                     
22  Maskin A  1 x damp   22  1929 - før 1934   22  [N] sagvaagen-kystlag.no    
23   B  1 x Rapp diesel   23  før 1934 - 1952   23  [K] Sindre Nilsen    
24   C  1 x Wichmann diesel   24  1952 -    24  [K] Sindre Nilsen+Q107    
                     
25  Effekt A  45 hk   25  1929 - før 1934   25  [K] Sindre Nilsen    
26   B  24 hk   26  før 1934 - 1952   26  [K] Sindre Nilsen    
27   C  25 hk   27  1952 -    27  [K] Sindre Nilsen    
                     
28  Fart    -   28  -   28  -    
                     
29  Forbruk    -   29  -   29  -    
                     
30  Lengde A  13.72 m   30  1929 - etter 1953   30  [N] sagvaagen-kystlag.no    
31   D  15.85 m   31  1953 -   31  [K] Sindre Nilsen    
                     
32  Bredde    3.66 m   32  -   32  [N] sagvaagen-kystlag.no    
                     
33  Dyptgående    2.01 m   33  -   33  [N] sagvaagen-kystlag.no    
                     
34  Brutto registertonn    -   34  -   34  -    
                     
35  Netto registertonn    -   35  -   35  -    
                     
36  Dødvekttonn    -   36  -   36  -    
                     
37  Bilkapasitet    0   37  -   37  HMI    
                     
38  Trailerkapasitet    0   38  -   38  HMI    
                     
39  Passasjersertifikat    50   39  pr.1951   39  [K] Sindre Nilsen    
                     
40  Mannskap    Ja   40  -   40  HMI    
                     
41  Passasjerlugarer    0   41  -   41  HMI    
                     
42  Mannskapslugarer    -   42  -   42  -    
                     
43  Dekkshøyde    0   43  -   43  HMI    
                     
44  Tillatt akseltrykk    0   44  -   44  HMI    
                     
45  Tilleggsinformasjon    -   45  -   45  -    
       
       
46   1929   Levert fra Ottesen Skipsbyggeri a/s, Sagvåg til J. O. Hegreberg, Vestre Åmøy som "Augvald" [A]. Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 46 [N] sagvaagen-kystlag.no    
47       I bruk til reketråling. 47 [K] Sindre Nilsen    
48   ► 1934   Ombygget med ny maskin [B]. 48 [K] Sindre Nilsen    
49   1934   Solgt til Tormod Åserød, Jelsa. Omdøpt "Oternes". Fiskerinr.: R-58-J. 49 [K] Sindre Nilsen    
50   1937   Fiskerinummer slettet. 50 [K] Sindre Nilsen    
51   ca.1937   Satt i trafikk Stavanger - Ryfylke. 51 [P] "Med båt og buss"    
52   1945   Solgt til Monrad Larsen og Markus Larsen, Espevær. Satt i frakttrafikk Espevær - Haugesund. 52 [K] Sindre Nilsen    
53   1950   Solgt til Ole Folgerø-Holm, Foldrøyhamn og Ola Olsen, Rubbestadneset. 53 [K] Sindre Nilsen    
54   1951   Utleid til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Satt i trafikk Rubbestadneset - Sagvåg. 54 [K] Sindre Nilsen    
55 0 1952   Ombygget med ny maskin [C]. 55 [K] Sindre Nilsen    
56   1953   Ombygget med nytt bro-parti ved Furrevik Båtbyggeri, Rubbestadneset [D]. 56 [K] Sindre Nilsen    
57   1957   Tilbakelevert. Solgt til Johan Folgerø-Holm, Foldrøyhamn. 57 [K] Sindre Nilsen    
58   1957   Solgt til Kåre Kalvøy, Lesund. 58 [K] Sindre Nilsen    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau