H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
  "OSCAR II" 1885  
                 
    Forside            
 
   
    Kontakt            
    Kilder            
    Forklaring            
    Passasjerfartøy              
    Hurtigbåter              
    Bilferger              
              © HMI v/ Sølve Hatteland  
               
               
    Oppdatert:   01.09.2020        
    Status:   Veteranfartøy       Posisjon på AIS:     
               
    "OSCAR II"  [1885 - 1955]  
    Fortegnelse nr. P-58  
       
1   Periode     1885 - 1955 1 HMI  
2   Byggeår     1885 2 [N] sdir.no  
3   Byggenummer     11 3 [P] "Skipet" 2/1976  
4   Skrog     Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger 4 [P] "Skipet" 2/1976  
5   Utrustning     Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger 5 [P] "Skipet" 2/1976  
6   Type     -- 6    
7   Skrogutforming     Konvensjonelt, rigget som skonnert 7 [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
8   Materiale     Stål 8 [N] sdir.no  
9         9    
10   ▼ IDENTIFIKASJON 10    
11   Periode       Navn 11    
12   1885 - 1955     "Oscar II" 12 [N] sdir.no  
13   1955 - 2002     "Havås" 13 [N] sdir.no  
14   2002 - 2018     "Den Gamle Oscar II" 14 [N] sdir.no  
15   2018 -     "Oscar II" 15 [N] sdir.no  
16           Kallesignal 16    
17   1885 - 1934     JWPD 17 [N] sjohistorie.no  
18   1934 -     LEPA 18 [N] skipsfarts-forum.net 31.10.2021 | [N] sdir.no  
19           IMO-nummer 19    
20         -- 20    
21           MMSI-nummer 21    
22         -- 22    
23         23    
24   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 24    
25   Periode       Navn 25    
26   1885 - 1922     Sandnæs, Stavanger og Høgsfjord Dampskibsselskab a/s, Sandnes 26 [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
27   1922 - 1924     Sandnæs-Stavanger-Høgsfjord Dampskibsselskab a/s, Sandnes 27 [P] "Skipet" 2/1991  
28   1924 - 1952     Dampskibsselskabet Oscar II a/s, Sandnes 28 [P] "Skipet" 1/1986  
29   1952 - 1955     Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger 29 [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
30   1955 - 1958     Ingebrigt K. Hebnes, Hebnes 30 [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
31   1958 - 1971     Johan Naustvik, Vormedal og Jon Naustvik, Jelsa 31 [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
32   1971 - 1979     Ragnar Vatsø, Bremanger 32 [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
33   1979 - 1985     Karl Sæther, Bøfjorden 33 [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
34   1985 - 1986     Gunnar Erntzen, Torvastad 34 [P] "Skipet" 2/1991  
35   1986 - 1990     Per Kåre Reilstad, Judaberg 35 [P] "Skipet" 1/1986  
36   1990 - 1993     Helge Harry Nymo, Bodø 36 [N] sdir.no  
37   1993 - 1999     Birger Bech, Mo i Rana 37 [N] sdir.no  
38   1999 - 2002     Daniel Øvstebø og Svein Hana, Sandnes 38 [A] Stavanger Aftenblad 22.10.1999  
39   2002 -     Dampskibsselskabet Oscar II a/s, Sandnes 39 [N] sdir.no  
40         40    
41   ▼ KLASSIFISERING 41    
42   Periode       Klasse 42    
43         -- 43    
44         44    
45   ▼ MASKINERI 45    
46   Periode       Fabrikant 46    
47   1885 - 1949   A   Dankin & Nichol, Newcastle, Storbritannia 47 [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
48   1958 - 1975   F   Hjelset Motorfabrikk a/s, Ålesund 48 [P] "Skipet" 2/1991  
49           Produsert 49    
50       A   1885 50 [P] "Skipet" 2/1991  
51       D   1944 51 [P] "Skipet" 2/1991  
52           Maskin 52    
53   1885 - 1949   A   1 x Compound 12"x24" 2 syl. damp 53    
54   1949 [bygget 1944] - 1958   D   1 x General Motors 2T DM 6 syl. diesel 54 [P] "Skipet" 2/1991  
55   1958 - 1975   F   1 x Hjelset 2TEV diesel 55    
56   1975 -   G   1 x Mercedes Benz 4TEV diesel 56 [N] warsailors.com  
57           Effekt 57    
58   1885 - 1949   A   115 ihk 58 [P] "Skipet" 2/1991  
59   1949 - 1958   D   165 bhk 59 [P] "Skipet" 2/1991  
60   1958 - 1975   F   120 bhk 60    
61   1975 -   G   280 bhk 61 [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
62           Fart 62    
63   1885 - 1949   A   9.0 kn 63 [A] Stavanger Aftenblad 04.02.2006  
64   1975 -   G   10.0 kn 64 [A] Stavanger Aftenblad 16.03.1993  
65           Forbruk 65    
66       -- 66    
67         67    
68   ▼ MÅL 68    
69   Periode       Lengde 69    
70           24.93 m 70 [N] sdir.no  
71           Bredde 71    
72           5.33 m 72 [N] sdir.no  
73           Dybde 73    
74   1885 - 1949   A   2.50 m 74 [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
75   1949 [målt 1951] - 2009   D   2.74 m 75 [P] "Skipet" 2/1991  
76   2009 -   H   2.99 m 76 [N] sdir.no  
77           Brutto tonnasje 77    
78   1885 - 1939   A   80.39 brt 78 [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
79   1939 - 1949   B   104 brt 79 [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
80   1949 [målt 1951] - 1955   D   103.90 brt 80 [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
81   1955 - 2009   E   86.67 brt 81 [N] sdir.no  
82   2009 -   H   75 bt 82 [N] sdir.no  
83           Netto tonnasje 83    
84   1885 - etter 1885   A   39.11 nrt 84 [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
85   1949 [målt 1951] - 1955   D   53.99 nrt 85 [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
86   1955 - 2009   E   35.15 nrt 86 [N] sdir.no  
87   2009 -   H   22 nt 87 [N] sdir.no  
88           Dødvekttonn 88    
89           -- 89    
90         90    
91   ▼ KAPASITET 91    
92   Periode       Personbiler 92    
93           0 93 HMI  
94           Trailere 94    
95       0 95 HMI  
96           Passasjerer 96    
97   1855 - 1893   A   212 97 [P] "Skipet" 2/1991  
98   1893 - 1903   B   230 98 [A] Stavanger Aftenblad 04.02.2006  
99   1903 - 1955   C   190 99 [P] "Skipet" 2/1991  
100   1955 - før 2019   E   0 100 HMI  
101   før 2019 -   I   Ja 101 [N] oscar.no  
102           Passasjerlugarer 102    
103       0 103 HMI  
104           Mannskapslugarer 104    
105           Ja 105 HMI  
106           Mannskap 106    
107         Ja 107 HMI  
108           Dekkshøyde 108    
109           0 109 HMI  
110           Tillatt akseltrykk 110    
111           0 111 HMI  
112         112    
113   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 113    
114   -- 114    
115     115    
116   ▼ HISTORIKK 116    
117 10.1885   A   Levert fra Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger til Sandnæs, Stavanger og Høgsfjord Dampskibsselskab a/s, Sandnes som "Oscar II". 117 [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
118         Kallsignal: JWPD. Hjemmehavn: Sandnes. 118 [N] sjohistorie.no | [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
119       Satt i trafikk Stavanger - Sandnes / Stavanger - Dirdal. 119 [P] "Fjordvegen"  
120 1893   B   Ombygget ved Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger, samt sertifikat endret. 120 [P] "Fjordabådane" | [A] Stavanger Aftenblad 04.02.2006  
121       Satt i trafikk Stavanger - Sandnes / Stavanger - Dirdal / Stavanger - Lysebotn. 121 [P] "Fjordvegen"  
122 14.08.1903     Innført i Stavanger Skipsregister. 122 [N] sdir.no  
123 06.10.1903     Hjemmehavn: Stavanger. 123 [P] "Fjordabådane"  
124     C   Sertifikat endret. 124 [P] "Skipet" 2/1991  
125 16.06.1906     Hjemmehavn: Sandnes. 125 [P] "Fjordabådane"  
126 1922     Drift og eierskap overført til Sandnæs-Stavanger-Høgsfjord Dampskibsselskab a/s, Sandnes. 126 [P] "Skipet" 2/1991  
127 1924     Solgt til Dampskibsselskabet Oscar II a/s, Sandnes. Salgssum: 20 000 NOK. 127 [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
128       Utleid til Høgsfjord Motorbaadselskab a/s, Høle. 128    
129       Satt i trafikk Stavanger - Dirdal [sommer] / Stavanger - Sandnes. 129 [P] "Skipet" 2/1991  
130 21.11.1924     Kolliderte med m/s "Riskafjord I" i tykk tåke ved Siriskjær. 130 [P] "Skipet" 3/1991  
131 1925     Brann i overbygget. Reparert ved Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger. 131 [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
132 ► 1932     Tilbakelevert. 132 HMI  
133 1932     Utleid til Høgsfjord Motorbaadselskab a/s, Høle. Satt i trafikk Stavanger - Dirdal [sommer] / Stavanger - Lysebotn. 133 [P] "Skipet" 2/1991  
134 1932 ►     Tilbakelevert. Satt i trafikk Stavanger - Sandnes. 134 [N] warsailors.com | --  
135 01.01.1934     Nytt kallesignal: LEPA. 135 [N] skipsfarts-forum.net 31.10.2021 | [N] sdir.no  
136 04.1940     I bruk som forsyningsfartøy Stavanger - Dirdal. 136 [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
137 05.1940     Satt i trafikk Stavanger - Sandnes. 137    
138 1943     Ombygget ved Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger. 138 [N] warsailors.com  
139 21.12.1949   D   Ombygget med ny maskin samt nytt bro-parti ved Brødrene Bjørnevik Motorverksted a/s, Stavanger. 139 [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
140 10.06.1951   D   Ommålt. 140 [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
141 03.1952       Tatt ut av trafikk. 141 [P] "Fjordabådane"  
142 02.04.1952       Solgt til Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger. 142 [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
143         Salgssum: 110 000 NOK. Reservefartøy. 143 [A] Stavanger Aftenblad 04.02.2006  
144 27.11.1952       Hjemmehavn: Stavanger. 144 [P] "Fjordabådane"  
145 08.03.1955       Solgt til Ingebrigt K. Hebnes, Hebnes. Salgssum: 67 000 NOK. Omdøpt "Havås". 145 [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
146 03.1955   E   Ombygget til fraktefartøy ved Fjeldberg Bruk a/s, Stavanger. 146 [P] "Skipet" 1-2/1994  
147         Satt i frakttrafikk i Ryfylke. 147 [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
148 01.07.1955   E   Ommålt. 148 [N] sdir.no  
149 01.02.1958       Solgt til Johan Naustvik og Jon Naustvik, Vormedal / Jelsa. Salgssum: 50 000 NOK. 149 [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
150 02.1958   F   Ombygget med ny maskin. Samme trafikk. 150 [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
151 24.03.1971       Solgt til Ragnar Vatsø, Bremanger. Salgssum: 115 000 NOK. Satt i lokal frakttrafikk. 151 [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
152 1975   G   Ombygget med ny maskin. Samme trafikk. 152 [N] warsailors.com  
153 05.03.1979     Solgt til Karl Sæther, Bøfjorden. Salgssum: 220 000 NOK. 153 [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
154         Utleid til Rødsand Gruver a/s, Rødsand. Satt i sandfrakttrafikk Smøla - Frøya. 154 [N] warsailors.com  
155 06.1985       Solgt til Gunnar Erntzen, Torvastad. 155 [P] "Skipet" 2/1991  
156         Satt i lokal sandfrakttrafikk. 156 [N] warsailors.com  
157 02.1986       Solgt til Per Kåre Reilstad, Judaberg. 157 [P] "Skipet" 1/1986  
158         Satt i sandfrakttrafikk, Ryfylke. 158 [N] warsailors.com  
159 07.12.1990       Solgt til Helge Harry Nymo, Bodø. Salgssum: 200 000 NOK. 159 [N] sdir.no  
160         I bruk ved kaibygging. 160 [N] warsailors.com  
161 01.08.1992       Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 161 [N] sdir.no  
162 15.10.1993       Solgt til Birger Bech, Mo i Rana. Salgssum: 100 000 NOK. 162 [N] sdir.no  
163         Satt i lokal frakttrafikk. 163    
164 1997       I opplag, Stokkvågen. 164 [N] warsailors.com  
165 10.1999     Solgt til Daniel Øvstebø og Svein Hana, Sandnes. Salgssum: 100 000 NOK. I opplag, Sandnes. 165 [A] Stavanger Aftenblad 22.10.1999  
166 10.1999 ►       Restaurering påbegynt, Dirdal. 166 [N] warsailors.com  
167 2001       Til Paulsen Mekaniske Verksted, Vedavågen for ombygging / restaurering. 167 [A] Stavanger Aftenblad 25.06.2004  
168 15.03.2002       Solgt til Dampskibsselskabet Oscar II a/s, Sandnes. Salgssum: 50 000 NOK. Omdøpt "Den Gamle Oscar II". 168 [N] sdir.no  
169 24.06.2004       Ombygget til passasjerfartøy anno 1903 ved Paulsen Mekaniske Verksted, Vedavågen. 169 [P] "Skipet" 3/2004  
170         Stasjonert i Sandnes. 170 [A] Stavanger Aftenblad 04.02.2006  
171 pr.05.2007       Til oppussing, Frafjord. 171 [A] Stavanger Aftenblad 30.05.2007  
172 02.07.2009   H   Ommålt. 172 [N] sdir.no  
173 ca.01.2012       Til PC Western Shipbuilding Yard, Klaipeda, Litauen for restaurering. 173 [N] stp-norway.com  
174 06.2012       Restaurert til anno 1900 ved PC Western Shipbuilding Yard, Klaipeda, LT. Bl.a. ny salong på dekk 1 og total maskinoverhaling. 174 [N] stavanger-aftenblad 19.06.2012  
175 19.06.2012       Ankom Sandnes fra verftet. 175 [N] stavanger-aftenblad 19.06.2012  
176 22.05.2014       Hjemmehavn: Sandnes. 176 [N] sdir.no  
177 21.11.2018       Omdøpt "Oscar II". 177 [N] sdir.no  
178 ► 2019   I   Sertifisert. 178 [N] oscar.no  
               
    ▼ FOTOGALLERI    
               
    Bilde 1/5    
 
  Avbildet som: "Oscar II"    
    Trolig i original utgave.       Lokalisering: --    
    Den hadde på et tidspunkt en       Tidspunkt: --    
    salong på dekket bak styre-       Rettighetshaver: Helge Andersen    
    huset, men det er uvisst når       Hentet fra: home.no.net.helander    
    denne kom på plass.            
               
               
               
               
               
               
               
    Bilde 2/5    
  Avbildet som: "Havås"    
    Ombygget til fraktefartøy.       Lokalisering: Leirvik    
            Tidspunkt: --    
            Rettighetshaver: Olav Moen    
            Hentet fra: stp-norway.com    
               
               
               
               
               
               
               
               
    Bilde 3/5    
  Avbildet som: "Havås"    
    Her med grønt skrog etter ett       Lokalisering: --    
    av flere eierskifter.       Tidspunkt: --    
    Men navnet ble beholdt.       Rettighetshaver: Helge Andersen    
          Hentet fra: home.no.net.helander    
               
               
               
               
               
               
               
               
               
    Bilde 4/5    
  Avbildet som: "Den Gamle Oscar II"    
    Solgt tilbake til Rogaland       Lokalisering: --    
    med et prosjektnavn for       Tidspunkt: --    
    tilbakeføring til passasjer-       Rettighetshaver: Olav Moen    
    fartøy. Den fikk raskt strøket       Hentet fra: termaloma.com    
    "Gamle" i navnet, men fikk            
    ikke det originale navnet            
    offisielt før 2018.            
               
               
               
               
    Bilde 5/5    
  Avbildet som: "Den Gamle Oscar II"    
    Ferdig restaurert, og med       Lokalisering: Tau    
    teltduk over uteområdet som       Tidspunkt: 26. april 2017    
    er typisk for denne typen       Rettighetshaver: HMI v/ Sølve Hatteland    
    restaurerte fartøy.       Hentet fra: Privat    
                 
               
               
               
               
               
               
                   
    ▼ FILM    
                   
    Film 1/2         "Holmtun"   Rettighetshaver: Geir Ole Søreng  
          14:49   Hentet fra: youtube.com  
                   
    Film 2/2         "Den Gamle Oscar II" i Stavanger august 2018   Rettighetshaver: --  
          Hele klippet   Hentet fra: youtube.com  
                 
                 
                 
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
               
               
  x