A A
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger        
       
       
       
       
       
       
       
  M/s "OMBOFJORD" 1970 - 1976    
       
  Fortegnelse nr.:   P49          
  Oppdatert:   15.06.2020          
  Periode:   1970 - 1976          
  Fotografi:                
  Status:   Forlist          
       
       
1  Byggeår    1937   1  [P] "Skipet" 1/1982    
2  Byggenummer    66   2  [P] "Skipet" 1/1982    
3  Skrog    Mjellem & Karlsen a/s, Bergen   3  [P] "Skipet" 1/1982    
4  Utrustning    Mjellem & Karlsen a/s, Bergen   4  [P] "Skipet" 1/1982    
             
5  Kjenningssignal    L J M O   5  1937 - 1926   5  [P] "Skipet" 2/1991    
                     
6  IMO-nummer    5154923   6  -   6  [N] marinetraffic.com    
                     
7  MMSI-nummer    -   7  -   7  -    
                     
8  Navn    "Hordaland"   8  1937 - 1970   8  [P] "Skipet" 1/1982    
9      "Ombofjord"   9  1970 - 1976   9  [P] "Skipet" 1/1982    
10      "Edelweiss"   10  1976 - 1977   10  [P] "Skipet" 1/1982    
11      "Roumieh"   11  1977 - 1978   11  [P] "Skipet" 1/1982    
                     
12  Rederi / eierforhold    Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen   12  1937 - 1970   12  [P] "Skipet" 1/1982    
13      Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger   13  1970 - 1976   13  [P] "Over fjord og fjell"    
14      Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger   14  1976   14  [P] "Den hvite flåte"    
15      Simon Møkster a/s, Stavanger   15  1976   15  [P] "Skipet" 2/1982    
16      Caravan Shipping & Co. Ltd., Limassol, Kypros   16  1976 - 1978   16  [P] "Skipet" 2/1991    
                     
17  Type    -   17  -   17  -    
                     
18  Skrogutforming    Konvensjonelt, rigget som jakt   18  -   18  [P] "Fjordabådane"    
                         
19  Klasse    -   19  -   19  -    
                         
20  Materiale    Stål   20  -   20  [P] "Fjordabådane"    
                         
21  Maskinfabrikant A  Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   21  1937 - 1953   21  [P] "Skipet" 1/1982    
22   C  Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg A.G., München, Vest-Tyskland   22  1971 [bygget 1961] - 1978   22  [P] "Skipet" 2/1991 / 1/1982    
                     
23  Maskin produsert A  1937   23  -   23  [P] "Skipet" 1/1982    
24   C  1961   24  -   24  [P] "Skipet" 1/1982    
                         
25  Maskin A  1 x 2TEV RM 4 syl. diesel   25  1937 - 1953   25  [P] "Skipet" 1/1982    
26   C  1 x 4TEV MAN DM 7 syl. diesel   26  1971 [bygget 1961] - 1978   26  [P] "Skipet" 2/1991 / 1/1982    
                         
27  Effekt A  300 bhk   27  1937 - 1953   27  [P] "Skipet" 1/1982    
28   C  700 bhk   28  1971 - 1978   28  [P] "Skipet" 1/1982    
                         
29  Fart A  10.0 kn   29  1937 - 1953   29  [N] wikipedia.no    
30   C  12.0 kn   30  1971 - 1978   30  [P] "Fjordabådane"    
                         
31  Forbruk    -   31  -   31  -    
                         
32  Lengde A  35.23 m   32  1937 - 1957   32  [P] "Skipet" 2/1991    
33   B  38.94 m   33  1957 - 1978   33  [P] "Fjordabådane"    
                         
34  Bredde    6.52 m   34  -   34  [P] "Skipet" 1/1982    
                         
35  Dyptgående A  3.05 m   35  1937 - 1957   35  [P] "Skipet" 2/1991    
36   B  3.02 m   36  1957 - 1978   36  [P] "Skipet" 2/1991    
                         
37  Brutto registertonn A  235.17 t   37  1937 - 1946   37  [P] "Fjordabådane"    
38   B  273.64 t   38  1957 - 1971   38  [P] "Fjordabådane"    
39   C  244.45 t   39  1971 - 1978   39  [P] "Fjordabådane"    
                         
40  Netto registertonn A  122.11 t   40  1937 - 1946   40  [P] "Fjordabådane"    
41   B  161.73 t   41  1957 - 1971   41  [P] "Fjordabådane"    
42   C  132.01 t   42  1971 - 1978   42  [P] "Fjordabådane"    
                         
43  Dødvekttonn    -   43  -   43  -    
                         
44  Bilkapasitet A  0   44  1937 - 1957   44  HMI    
45   B  6   45  1957 - 1978   45  [P] "Fjordabåtene"    
                         
46  Trailerkapasitet    0   46  -   46  HMI    
                         
47  Passasjersertifikat B  250   47  1957 - etter 1976   47  [P] "Skipet" 2/1991    
                         
48  Mannskap    Ja   48  -   48  HMI    
                         
49  Passasjerlugarer    -   49  -   49  -    
                         
50  Mannskapslugarer    Ja   50  -   50  HMI    
                         
51  Dekkshøyde B  Fri   51  1957 - 1978   51  HMI    
                         
52  Tillatt akseltrykk    -   52  -   52  -    
                         
53  Tilleggsinformasjon    Lastekapasitet: 86 m³   53  1937 - 1957   53  [P] "Over fjord og fjell"    
54      Lastekapasitet: 124 m³   54  1957 - 1978   54  [P] "Over fjord og fjell"    
       
       
55   05.1937   Levert fra Mjellem & Karlsen a/s, Bergen til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen som "Hordaland" [A]. Hjemmehavn: Bergen. 55 [P] "Skipet" 1/1982    
56       Byggesum: 280 000 NOK. 56 [P] "Skipet" 2/1981    
57       Satt i trafikk Odda - Granvin. 57 [P] "HSD-båtane"    
58   24.02.1938   Innført i Bergen Skipsregister. 58 [P] "Fjordabådane"    
59   1938   Satt i trafikk Bergen - Kvinnherad. 59 [P] "HSD-båtane"    
60   sommer 1938   Satt i trafikk Bergen - Odda. 60 [P] "HSD-båtane"    
61   vinter 1938   Satt i trafikk Bergen - Kvinnherad. 61 [P] "HSD-båtane"    
62   sommer 1939   Satt i trafikk Bergen - Odda. 62 [P] "HSD-båtane"    
63   vinter 1939   Satt i trafikk Bergen - Kvinnherad. 63 [P] "HSD-båtane"    
64   09.04.1940   Rekvirert av Den Kongelige Norske Marine i Kinsarvik for troppetransport. 64 [N] wikipedia.no    
65   25.04.1940   Truffet av en tysk "kald" torpedo, Kinsarvik. 65 [P] "Over fjord og fjell"    
66   høst 1940   Tilbakelevert og lagt i opplag, Flakkavåg. 66 [N] wikipedia.no    
67   høst 1940 ►   I opplag, Matre. 67 [N] wikipedia.no    
68   høst 1941   Satt i trafikk Odda - Granvin. 68 [N] wikipedia.no / -    
69   1946   Ombygget: Broparti hevet. 69 [P] "Over fjord og fjell"    
70   1953   Ombygget med ny maskin. 70 [P] "Over fjord og fjell"    
71   04.03.1957   Ombygget ved Brødrene Lothe a/s Flytedokken, Haugesund: Forlenget, samt sertifikat og kapasitet endret [B]. 71 [P] "Fjordabådane" / [P] "Skipet" 2/1991    
72   01.06.1957   Satt i trafikk Bergen - Odda. 72 [P] "Over fjord og fjell"    
73   ► 1968   I opplag, Bergen [reservefartøy]. 73 [P] "Over fjord og fjell"    
74   06.04.1970   Solgt til Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger. 74 [P] "Over fjord og fjell"    
75       Salgssum: 125 000 NOK. 75 [P] "Med båt og buss"    
76   medio 04.1970   Omdøpt "Ombofjord". 76 [A] Stavanger Aftenblad 18.04.1970    
77   20.04.1970   Satt i trafikk som reservefartøy. 77 [P] "Fjordabådane"    
78   01.06.1970   Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 78 [P] "Fjordabådane"    
79   15.06.1970   Satt i trafikk Stavanger - Foreneset / Stavanger - Vadla. 79 - / [P] "Fjordabådane"    
80   15.09.1970   Tatt ut av trafikk Stavanger - Foreneset / Stavanger - Vadla. 80 -    
81   18.03.1971   Ombygget ved Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger: Ny maskin samt ny salong akter på dekk 2 [C]. 81 [P] "Fjordabådane" / [P] "Fjordabåtene"    
82   15.06.1971   Satt i trafikk Stavanger - Foreneset / Stavanger - Vadla. 82 - / [P] "Fjordabådane"    
83   15.09.1971   I opplag, Stavanger. 83 - / [P] "Fjordabådane"    
84   29.10.1971   Kolliderte med m/fe "Tungenes", Stavanger havn. 84 [A] Stavanger Aftenblad 30.10.1971    
85   15.06.1972   Satt i trafikk Stavanger - Foreneset / Stavanger - Vadla. 85 [P] Jøsenfjord Rutelag - "Sommer-Postruter 1972"    
86   15.09.1972   I opplag, Stavanger. 86 [P] Jøsenfjord Rutelag - "Sommer-Postruter 1972"    
87   16.06.1973   Satt i trafikk Stavanger - Foreneset / Stavanger - Vadla. 87 [P] Jøsenfjord Rutelag - "Sommer-Postruter 1973"    
88   15.09.1973   I opplag, Stavanger som reservefartøy. 88 - / [P] "Fjordabådane"    
89   01.01.1976   Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Fortsatt i opplag, Stavanger. 89 [P] "Den hvite flåte"    
90   18.03.1976   Solgt til Simon Møkster a/s, Stavanger. Omdøpt "Edelweiss". 90 [P] "Skipet" 1/1982    
91       I bruk som oppholdsfartøy, Gandsfjorden / Leirvik. 91 [P] "Fjordabåtene"    
92   12.1976   Solgt til Caravan Shipping & Co. Ltd., Limassol, Kypros. Slettet fra Stavanger Skipsregister. Registrert i Limassol, Kypros og omdøpt "Roumieh". 92 [P] "Fjordabådane" / [P] "Skipet" 2/1991    
93   13.01.1977   Forlot Stavanger. 93 [P] "Fjordabådane"    
94   1978   Satt i trafikk Beirut, Libanon - Famagusta, Kypros. 94 [N] wikipedia.no    
95   1978   Slet seg fra ankerfortøyninger og drev på land ved Jounieh, Libanon. 95 [N] wikipedia.no    
96   11.1978   Slettet fra Lloyds som forlist. 96 [P] "Skipet" 2/1991    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau