H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
  "OMBOFJORD" 1970  
                 
    Forside            
 
   
    Kontakt            
    Kilder            
    Forklaring            
    Passasjerfartøy              
    Hurtigbåter              
    Bilferger              
              © Johannes Østvold  
               
               
    Oppdatert:   15.06.2020        
    Status:   Forlist       Posisjon på AIS:     
               
    "OMBOFJORD"  [1970 - 1976]  
    Fortegnelse nr. P-49  
       
1   Periode     1970 - 1976 1 HMI  
2   Byggeår     1937 2 [P] "Skipet" 1/1982  
3   Byggenummer     66 3 [P] "Skipet" 1/1982  
4   Skrog     Mjellem & Karlsen a/s, Bergen 4 [P] "Skipet" 1/1982  
5   Utrustning     Mjellem & Karlsen a/s, Bergen 5 [P] "Skipet" 1/1982  
6   Type     -- 6    
7   Skrogutforming     Konvensjonelt, rigget som jakt 7 [P] "Fjordabådane"  
8   Materiale     Stål 8 [P] "Fjordabådane"  
9         9    
10   ▼ IDENTIFIKASJON 10    
11   Periode       Navn 11    
12   1937 - 1970     "Hordaland" 12 [P] "Skipet" 1/1982  
13   1970 - 1976     "Ombofjord" 13 [P] "Skipet" 1/1982  
14   1976 - 1977     "Edelweiss" 14 [P] "Skipet" 1/1982  
15   1977 - 1978     "Roumieh" 15 [P] "Skipet" 1/1982  
16           Kallesignal 16    
17   1937 - 1976     LJMO 17 [P] "Skipet" 2/1991  
18           IMO-nummer 18    
19         -- 19    
20           MMSI-nummer 20    
21         -- 21    
22         22    
23   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 23    
24   Periode       Navn 24    
25   1937 - 1970     Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 25 [P] "Skipet" 1/1982  
26   1970 - 1976     Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger 26 [P] "Over fjord og fjell"  
27   1976     Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 27 [P] "Den hvite flåte"  
28   1976     Simon Møkster a/s, Stavanger 28 [P] "Skipet" 2/1982  
29   1976 - 1978     Caravan Shipping & Co. Ltd., Limassol, Kypros 29 [P] "Skipet" 2/1991  
30         30    
31   ▼ KLASSIFISERING 31    
32   Periode       Klasse 32    
33         -- 33    
34         34    
35   ▼ MASKINERI 35    
36   Periode       Fabrikant 36    
37   1937 - 1953   A   Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 37 [P] "Skipet" 1/1982  
38   1971 [bygget 1961] - 1978   C   Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg A.G., München, Vest-Tyskland 38 [P] "Skipet" 2/1991 | 1/1982  
39           Produsert 39    
40       A   1937 40 [P] "Skipet" 1/1982  
41       C   1961 41 [P] "Skipet" 1/1982  
42           Maskin 42    
43   1937 - 1953   A   1 x 2TEV RM 4 syl. diesel 43 [P] "Skipet" 1/1982  
44   1971 [bygget 1961] - 1978   C   1 x 4TEV MAN DM 7 syl. diesel 44 [P] "Skipet" 2/1991 | 1/1982  
45           Effekt 45    
46   1937 - 1953   A   300 bhk 46 [P] "Skipet" 1/1982  
47   1971 - 1978   C   700 bhk 47 [P] "Skipet" 1/1982  
48           Fart 48    
49   1937 - 1953   A   10.0 kn 49 [N] wikipedia.org  
50   1971 - 1978   C   12.0 kn 50 [P] "Fjordabådane"  
51           Forbruk 51    
52       -- 52    
53         53    
54   ▼ MÅL 54    
55   Periode       Lengde 55    
56   1937 - 1957   A   35.23 m 56 [P] "Skipet" 2/1991  
57   1957 - 1978   B   38.94 m 57 [P] "Fjordabådane"  
58           Bredde 58    
59           6.52 m 59 [P] "Skipet" 1/1982  
60           Dybde 60    
61   1937 - 1957   A   3.05 m 61 [P] "Skipet" 2/1991  
62   1957 - 1978   B   3.02 m 62 [P] "Skipet" 2/1991  
63           Brutto tonnasje 63    
64   1937 - 1946   A   235.17 brt 64 [P] "Fjordabådane"  
65   1957 - 1971   B   273.64 brt 65 [P] "Fjordabådane"  
66   1971 - 1978   C   244.45 brt 66 [P] "Fjordabådane"  
67           Netto tonnasje 67    
68   1937 - 1946   A   122.11 nrt 68 [P] "Fjordabådane"  
69   1957 - 1971   B   161.73 nrt 69 [P] "Fjordabådane"  
70   1971 - 1978   C   132.01 nrt 70 [P] "Fjordabådane"  
71           Dødvekttonn 71    
72           -- 72    
73         73    
74   ▼ KAPASITET 74    
75   Periode       Personbiler 75    
76   1937 - 1957   A   0 76 HMI  
77   1957 - 1978   B   6 77 [P] "Fjordabåtene"  
78           Trailere 78    
79         0 79 HMI  
80           Passasjerer 80    
81   1957 - etter 1976   B   250 81 [P] "Skipet" 2/1991  
82           Passasjerlugarer 82    
83       -- 83    
84           Mannskapslugarer 84    
85           Ja 85 HMI  
86           Mannskap 86    
87         Ja 87 HMI  
88           Dekkshøyde 88    
89           -- 89    
90           Tillatt akseltrykk 90    
91           -- 91    
92         92    
93   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 93    
94   Lastekapasitet: 86 m³ [1937 - 1957], 124 m³ [1957 - etter 1976]. 94 [P] "Over fjord og fjell"  
95     95    
96   ▼ HISTORIKK 96    
97 05.1937   A   Levert fra Mjellem & Karlsen a/s, Bergen til Hardanger Sunnhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen som "Hordaland". 97 [P] "Skipet" 1/1982  
98       Hjemmehavn: Bergen. Byggekostnad: 280 000 NOK. 98 [P] "Skipet" 2/1981  
99       Satt i trafikk Odda - Granvin. 99 [P] "HSD-båtane"  
100 24.02.1938     Innført i Bergen Skipsregister. 100 [P] "Fjordabådane"  
101 1938     Satt i trafikk Bergen - Kvinnherad. 101 [P] "HSD-båtane"  
102 sommer 1938     Satt i trafikk Bergen - Odda. 102 [P] "HSD-båtane"  
103 vinter 1938     Satt i trafikk Bergen - Kvinnherad. 103 [P] "HSD-båtane"  
104 sommer 1939     Satt i trafikk Bergen - Odda. 104 [P] "HSD-båtane"  
105 vinter 1939     Satt i trafikk Bergen - Kvinnherad. 105 [P] "HSD-båtane"  
106 09.04.1940     Rekvirert av Den Kongelige Norske Marine i Kinsarvik for troppetransport. 106 [N] wikipedia.org  
107 25.04.1940     Truffet av en tysk "kald" torpedo, Kinsarvik. 107 [P] "Over fjord og fjell"  
108 høst 1940     Tilbakelevert og lagt i opplag, Flakkavåg. 108 [N] wikipedia.org  
109 høst 1940 ►     I opplag, Matre. 109 [N] wikipedia.org  
110 høst 1941     Satt i trafikk Odda - Granvin. 110 [N] wikipedia.org | --  
111 1946     Ombygget: Broparti hevet. 111 [P] "Over fjord og fjell"  
112 1953     Ombygget med ny maskin. 112 [P] "Over fjord og fjell"  
113 04.03.1957   B   Ombygget ved Brødrene Lothe a/s Flytedokken, Haugesund: Forlenget, samt sertifikat og kapasitet endret. 113 [P] "Fjordabådane" | [P] "Skipet" 2/1991  
114 01.06.1957     Satt i trafikk Bergen - Odda. 114 [P] "Over fjord og fjell"  
115 ► 1968     I opplag, Bergen [reservefartøy]. 115 [P] "Over fjord og fjell"  
116 06.04.1970     Solgt til Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger. 116 [P] "Over fjord og fjell"  
117         Salgssum: 125 000 NOK. 117 [P] "Med båt og buss"  
118 medio 04.1970       Omdøpt "Ombofjord". 118 [A] Stavanger Aftenblad 18.04.1970  
119 20.04.1970       Satt i trafikk som reservefartøy. 119 [P] "Fjordabådane"  
120 01.06.1970       Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 120 [P] "Fjordabådane"  
121 15.06.1970       Satt i trafikk Stavanger - Foreneset / Stavanger - Vadla. 121 -- | [P] "Fjordabådane"  
122 15.09.1970       Tatt ut av trafikk Stavanger - Foreneset / Stavanger - Vadla. 122 -  
123 18.03.1971   C   Ombygget ved Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger: Ny maskin samt ny salong akter på dekk 2. 123 [P] "Fjordabådane" | [P] "Fjordabåtene"  
124 15.06.1971       Satt i trafikk Stavanger - Foreneset / Stavanger - Vadla. 124 -- | [P] "Fjordabådane"  
125 15.09.1971       I opplag, Stavanger. 125 -- | [P] "Fjordabådane"  
126 29.10.1971       Kolliderte med m/fe "Tungenes", Stavanger havn. 126 [A] Stavanger Aftenblad 30.10.1971  
127 15.06.1972       Satt i trafikk Stavanger - Foreneset / Stavanger - Vadla. 127 [P] Jøsenfjord Rutelag - "Sommer-Postruter 1972"  
128 15.09.1972       I opplag, Stavanger. 128 [P] Jøsenfjord Rutelag - "Sommer-Postruter 1972"  
129 16.06.1973       Satt i trafikk Stavanger - Foreneset / Stavanger - Vadla. 129 [P] Jøsenfjord Rutelag - "Sommer-Postruter 1973"  
130 15.09.1973     I opplag, Stavanger som reservefartøy. 130 -- | [P] "Fjordabådane"  
131 01.01.1976     Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Fortsatt i opplag, Stavanger. 131 [P] "Den hvite flåte"  
132 18.03.1976       Solgt til Simon Møkster a/s, Stavanger. Omdøpt "Edelweiss". 132 [P] "Skipet" 1/1982  
133         I bruk som oppholdsfartøy, Gandsfjorden / Leirvik. 133 [P] "Fjordabåtene"  
134 12.1976       Solgt til Caravan Shipping & Co. Ltd., Limassol, Kypros. Slettet fra Stavanger Skipsregister. 134 [P] "Fjordabådane" | [P] "Skipet" 2/1991  
135         Registrert i Limassol, Kypros og omdøpt "Roumieh". 135 [P] "Fjordabådane" | [P] "Skipet" 2/1991  
136 13.01.1977       Forlot Stavanger. 136 [P] "Fjordabådane"  
137 1978       Satt i trafikk Beirut, Libanon - Famagusta, Kypros. 137 [N] wikipedia.org  
138 1978       Slet seg fra ankerfortøyninger og drev på land ved Jounieh, Libanon. 138 [N] wikipedia.org  
139 11.1978       Slettet fra Lloyds som forlist. 139 [P] "Skipet" 2/1991  
               
    ▼ FOTOGALLERI    
               
    Bilde 1/3    
 
  Avbildet som: "Hordaland"    
    I original utgave for       Lokalisering: --    
    Hardanger       Tidspunkt: --    
    Sunnhordlandske       Rettighetshaver: Arne Tvedt    
    Dampskibsselskab.       Hentet fra: fjordfaehren.de    
               
               
               
               
               
               
               
    Bilde 2/3    
  Avbildet som: "Hordaland"    
    Etter forlengelsen.       Lokalisering: --    
            Tidspunkt: --    
            Rettighetshaver: Norsk Skipsfartshistorisk Selskap    
            Hentet fra: Privat    
               
               
               
               
               
               
               
    Bilde 3/3    
  Avbildet som: "Ombofjord"    
    Overtatt av Jøsenfjord       Lokalisering: Stavanger    
    Rutelag og med et mer       Tidspunkt: 17. juli 1971    
    lokalt navn.       Rettighetshaver: Johannes Østvold    
          Hentet fra: digitaltmuseum.no    
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
               
               
  x