H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
  "OMBOFJORD" 1924  
                 
    Forside          
 
   
    Kontakt            
    Kilder            
    Forklaring            
    Passasjerfartøy              
    Hurtigbåter              
    Bilferger              
              © Greve a/s  
               
               
    Oppdatert:   01.09.2020        
    Status:   Opphogget       Posisjon på AIS:     
               
    "OMBOFJORD"  [1924 - 1943 / 1946 - 1951]  
    Fortegnelse nr. P-76  
       
1   Periode     1924 - 1943 / 1946 - 1951 1 HMI  
2   Byggeår     1883 2 [P] "Skipet" 3/1980  
3   Byggenummer     -- 3    
4   Skrog     Eriksberg Mekaniske Verkstad a/b, Göteborg, Sverige 4 [P] "Skipet" 3/1980  
5   Utrustning     Eriksberg Mekaniske Verkstad a/b, Göteborg, Sverige 5 [P] "Skipet" 3/1980  
6   Type     -- 6    
7   Skrogutforming     Konvensjonelt, rigget som skonnertbrigg 7 [P] "Fjordabådane"  
8   Materiale     Jern 8 [N] warsailors.com  
9         9    
10   ▼ IDENTIFIKASJON 10    
11   Periode       Navn 11    
12   1883 - 1934     "Ole Bull" 12 [P] "Skipet" 3/1980  
13   1934 - 1953     "Ombofjord" 13 [P] "Skipet" 3/1980  
14           Kallesignal 14    
15   1883 - 1934     JVSK 15 [P] "Skipet" 2/1991  
16   1934 - 1953     LEOP 16 [N] skipsfarts-forum.net 31.10.2021 | [N] wikipedia.org  
17           IMO-nummer 17    
18         -- 18    
19           MMSI-nummer 19    
20         -- 20    
21         21    
22   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 22    
23   Periode       Navn 23    
24   1883 - 1891     Ole Bulls Dampskibsselskab a/s, Osterøy 24 [P] "Skipet" 3/1980  
25   1891 - 1918     Indre Nordhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 25 [P] "Skipet" 3/1980  
26   1918     Peder O. Husebø, Stavanger 26 [P] "Fjordabådane"  
27   1918 - 1924     Ingolf Romsøe og Bertholdius Romsøe, Stavanger 27 [P] "Fjordabådane"  
28   1924 - 1932     Jøsenfjord a/s, Vadla 28 [P] "Fjordabådane"  
29   1932 - 1947     Jøsenfjord Ruteselskap a/s, Stavanger 29 [P] "Skipet" 2/1991  
30   1947 - 1952     Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger 30 [P] "Skipet" 2/1991  
31   1952 - 1953     Lars Folkedal, Kopervik 31 [P] "Med båt og buss"  
32   1953     Brødrene Anda a/s, Stavanger 32 [A] Stavanger Aftenblad 28.01.2006  
33         33    
34   ▼ KLASSIFISERING 34    
35   Periode       Klasse 35    
36         -- 36    
37         37    
38   ▼ MASKINERI 38    
39   Periode       Fabrikant 39    
40   1883 - 1938   A   Eriksberg Mekaniske Verkstad a/b, Göteborg, Sverige 40    
41   1938 - 1944   D   De Forenede Motorfabrikker a/s, Bergen 41 [P] "Skipet" 2/1991  
42   1944 [bygget 1938] - 1953   E   De Forenede Motorfabrikker a/s, Bergen 42 [P] "Skipet" 2/1991  
43           Produsert 43    
44       A   1883 44    
45       D   1938 45 [P] "Skipet" 2/1991  
46       E   1944 46 [P] "Skipet" 2/1991  
47           Maskin 47    
48   1883 - 1938   A   1 x Compound 2 syl. damp 48 [P] "Skipet" 3/1980  
49   1938 - 1944   D   1 x Union 2TEV DM diesel 49 [N] warsailors.com  
50   1944 [bygget 1938] - 1953   E   1 x  2TEV Union DM 4 syl. diesel 50 [P] "Skipet" 2/1991  
51           Effekt 51    
52   1883 - 1938   A   25 nhk 52    
53   1938 - 1944   D   50 bhk 53 [P] "Skipet" 2/1991  
54   1944 - 1953   E   244 bhk 54 [P] "Skipet" 2/1991  
55           Fart 55    
56   1883 - 1938   A   10.5 kn 56    
57   1938 - 1944   D   12.0 kn 57    
58   1944 - 1953   E   10.5 kn 58    
59           Forbruk 59    
60       -- 60    
61         61    
62   ▼ MÅL 62    
63   Periode       Lengde 63    
64   1883 - ca.1895   A   24.42 m 64 [P] "Skipet" 2/1991  
65   ca.1895 - 1953   B   29.32 m 65 [P] "Skipet" 2/1991  
66           Bredde 66    
67   1883 - 1944   A   4.69 m 67 [P] "Fjordabådane"  
68   1944 - 1953   E   4.72 m 68 [P] "Fjordabådane"  
69           Dybde 69    
70           2.10 m 70 [P] "Skipet" 3/1980  
71           Brutto tonnasje 71    
72   1883 - ca.1895   A   90.53 brt 72 [P] "Fjordabådane"  
73   ca.1895 - 1924   B   94 brt 73 [P] "Skipet" 2/1991  
74   1924 - 1944   C   94.36 brt 74 [P] "Fjordabådane"  
75   1944 - 1946   E   143.02 brt 75 [P] "Skipet" 3/1980  
76   1946 - 1953   F   125.88 brt 76 [P] "Fjordabådane"  
77           Netto tonnasje 77    
78   1883 - ca.1895   A   48.72 nrt 78 [P] "Fjordabådane"  
79   ca.1895 - 1924   B   40 nrt 79 [P] "Skipet" 2/1991  
80   1924 - 1944   C   48.73 nrt 80 [P] "Fjordabådane"  
81   1944 - 1946   E   55.38 nrt 81 [P] "Fjordabådane"  
82   1946 - 1953   F   77.51 nrt 82 [P] "Fjordabådane"  
83           Dødvekttonn 83    
84           -- 84    
85         85    
86   ▼ KAPASITET 86    
87   Periode       Personbiler 87    
88           0 88 HMI  
89           Trailere 89    
90       0 90 HMI  
91           Passasjerer 91    
92   ca.1895 - 1918   B   183 92 [P] "Skipet" 2/1991  
93   1918 - 1924   G   0 93 HMI  
94   1924 - 1953   C   Ja 94 [P] "Skipet" 2/1991  
95           Passasjerlugarer 95    
96       -- 96    
97           Mannskapslugarer 97    
98           Ja 98 HMI  
99           Mannskap 99    
100   pr.1951     Kaptein, styrmann, maskinassistent, 2 matroser 100 [A] Stavanger Aftenblad 28.01.2006  
101           Dekkshøyde 101    
102           0 102 HMI  
103           Tillatt akseltrykk 103    
104           0 104 HMI  
105         105    
106   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 106    
107   -- 107    
108     108    
109   ▼ HISTORIKK 109    
110 12.1883   A   Levert fra Eriksberg Mekaniske Verkstad a/b, Göteborg, Sverige til Ole Bulls Dampskibsselskab a/s, Osterøy som "Ole Bull". 110 [P] "Skipet" 3/1980  
111       Hjemmehavn: Bergen. Satt i trafikk Bergen - Odda / Bergen - Stanghelle. 111 [N] warsailors.com  
112 29.11.1884     Pårent av d/s "Hornelen" ved Salhus. Sank, Askhavnen. 112 [P] "Skipet" 3/1992  
113 29.05.1891     Drift og eierskap overført til Indre Nordhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen.  113 [P] "Skipet" 3/1980  
114 ca.1895   B   Ombygget: Forlenget og opprustet. 114 [N] warsailors.com  
115 11.1908     Tatt ut av trafikk. 115 [P] "Skipet" 3/1980  
116 19.01.1918     Solgt til Peder O. Husebø, Stavanger. Drift og eierskap overført til Ingolf Romsøe og Bertholdius Romsøe, Stavanger. 116 [P] "Fjordabådane"  
117     G   Salgssum: 40 000 NOK. Omklassifisert til fraktefartøy. 117 [P] "Fjordabådane"  
118 16.03.1921     Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 118 [P] "Fjordabådane"  
119 23.01.1924     Solgt til Jøsenfjord a/s, Vadla. 119 [P] "Med båt og buss"  
120       Salgssum: 16 000 NOK. 120 [P] "Fjordabådane"  
121 27.05.1924     Omdøpt "Ombofjord". 121 [P] "Fjordabådane"  
122 16.06.1924   C   Ombygget til passasjerfartøy. Satt i trafikk Stavanger - Foreneset / Stavanger - Vatlandsvåg. 122 [P] "Fjordabådane"  
123 sommer 1926     Satt i trafikk Stavanger - Årdal. 123 [P] "Med båt og buss"  
124 1928     Ombygget. 124 [P] "Med båt og buss"  
125 pr.høst 1929     I trafikk Stavanger - Vatlandsvåg / Stavanger - Vik. 125 [P] "Med båt og buss"  
126 pr.05.1931     I trafikk Stavanger - Vik. 126 [P] Jøsenfjord Ruteselskap - "Vaar-Postruter 1931"  
127 1932     Drift og eierskap overført til Jøsenfjord Ruteselskap a/s, Vadla. 127 [P] "Skipet" 2/1991  
128 pr.06.1936     I trafikk Stavanger - Vatlandsvåg / Stavanger - Vik. 128 [P] Jøsenfjord Ruteselskap - "Sumar-Postruter 1936"  
129 01.01.1934     Nytt kallesignal: LEOP. 129 [N] skipsfarts-forum.net 31.10.2021 | [N] wikipedia.org  
130 1938   D   Ombygget med ny maskin. 130 [P] "Skipet" 2/1991  
131 ca.02.1942       Satt i trafikk Stavanger - Bogsund [tillegging ved iskanten]. 131    
132 14.04.1942       Satt i trafikk Stavanger - Hålandsosen. 132 [A] Stavanger Aftenblad 28.01.2006  
133 01.11.1943       Rekvirert av Die Deutsche Kriegsmarine. 133 [N] warsailors.com  
134 27.07.1944   E   Ombygget: Innredet som tannlegebåt, samt ny maskin. 134 [P] "Fjordabådane"  
135 09.05.1945       Lokalisert i Tromsø i dårlig forfatning. 135 [P] "Med båt og buss"  
136 25.05.1946   F   Ombygget: Reparert og opprustet. 136 [P] "Fjordabådane"  
137         Satt i trafikk Stavanger - Foreneset. 137 [P] "Med båt og buss"  
138 1947       Drift og eierskap overført til Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger. 138 [P] "Skipet" 2/1991  
139 10.12.1951       Grunnstøtte og sank i tett snøvær ved Låva. Direkte årsak var en lommelykt som lå for nært kompasset.  139 [A] Stavanger Aftenblad 28.01.2006  
140 1952       Kondemnert og solgt til Lars Folkedal, Kopervik. Hevet og lagt i opplag, Kopervik. 140 [P] "Med båt og buss"  
141         Overført til Haugesund Skipsregister. Hjemmehavn: Kopervik. 141 [N] sjohistorie.no  
142 09.09.1953       Solgt til Brødrene Anda a/s, Stavanger for opphogging. 142 [P] "Fjordabådane"  
143       Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 143 HMI  
144 11.1953     Ferdig opphogget. 144 [P] "Skipet" 2/1991  
145 23.01.1959       Slettet fra Stavanger Skipsregister. 145 [P] "Fjordabådane"  
               
    ▼ FOTOGALLERI      
               
    Bilde 1/1    
 
  Avbildet som: "Ombofjord"    
    Overtatt av Jøsenfjord-       Lokalisering: Hidlefjorden    
    selskapet.       Tidspunkt: --    
            Rettighetshaver: Greve a/s    
            Hentet fra: "Fjordvegen"    
               
               
               
               
               
               
               
               
               
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
               
               
  x