A A
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger          
       
       
       
       
       
       
       
  D/s "OMBOFJORD" 1924 - 1938    
  M/s "OMBOFJORD 1938 - 1943 / 1946 - 1951    
       
  Fortegnelse nr.:   P76          
  Oppdatert:   01.09.2020          
  Periode:   1924 - 1943 / 1946 - 1951          
  Fotografi:            
  Status:   Opphogget          
       
       
1  Byggeår    1883   1  [P] "Skipet" 3/1980    
2  Byggenummer    -   2  -     
3  Skrog    Eriksberg Mekaniske Verkstad a/b, Göteborg, Sverige   3  [P] "Skipet" 3/1980    
4  Utrustning    Eriksberg Mekaniske Verkstad a/b, Göteborg, Sverige   4  [P] "Skipet" 3/1980    
             
5  Kjenningssignal    J V S K   5  1883 - 1934   5  [P] "Skipet" 2/1991    
6      L E O P   6  1934 - 1953   6  [N] wikipedia.no    
                     
7  IMO-nummer    -   7  -   7  -    
                     
8  MMSI-nummer    -   8  -   8  -    
                     
9  Navn    "Ole Bull"   9  1883 - 1924   9  [P] "Skipet" 3/1980    
10      "Ombofjord"   10  1924 - 1953   10  [P] "Skipet" 3/1980    
                     
11  Rederi / eierforhold    Ole Bulls Dampskibsselskab a/s, Osterøy   11  1883 - 1891   11  [P] "Skipet" 3/1980    
12      Indre Nordhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen   12  1891 - 1918   12  [P] "Skipet" 3/1980    
13      Peder O. Husebø, Stavanger   13  1918   13  [P] "Fjordabådane"    
14      Ingolf Romsøe og Bertholdius Romsøe, Stavanger   14  1918 - 1924   14  [P] "Fjordabådane"    
15      Jøsenfjord a/s, Vadla   15  1924 - 1932   15  [P] "Fjordabådane"    
16      Jøsenfjord Ruteselskap a/s, Vadla   16  1932 - 1947   16  [P] "Skipet" 2/1991    
17      Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger   17  1947 - 1952   17  [P] "Skipet" 2/1991    
18      Lars Folkedal, Kopervik   18  1952 - 1953   18  [P] "Med båt og buss"    
19      Brødrene Anda a/s, Stavanger   19  1953   19  [A] Stavanger Aftenblad 28.01.2006    
                     
20  Type    -   20  -   20  -    
                     
21  Skrogutforming    Konvensjonelt, rigget som skonnertbrigg   21  -   21  [P] "Fjordabådane"    
                     
22  Klasse    -   22  -   22  -    
                     
23  Materiale    Jern   23  -   23  [N] warsailors.com    
                     
24  Maskinfabrikant A  Eriksberg Mekaniske Verkstad a/b, Göteborg, Sverige   24  1883 - 1938   24  -    
25   D  De Forenede Motorfabrikker a/s, Bergen   25  1938 - 1944   25  [P] "Skipet" 2/1991    
26   E  De Forenede Motorfabrikker a/s, Bergen   26  1944 [bygget 1938] - 1953   26  [P] "Skipet" 2/1991    
                     
27  Maskin produsert A  1883   27  -   27  -    
28   D  1938   28  -   28  [P] "Skipet" 2/1991    
29   E  1944   29  -   29  [P] "Skipet" 2/1991    
                     
30  Maskin A  1 x Compound 2 syl. damp   30  1883 - 1938   30  [P] "Skipet" 3/1980    
31   D  1 x Union 2TEV DM diesel   31  1938 - 1944   31  [N] warsailors.com    
32   E  1 x  2TEV Union DM 4 syl. diesel   32  1944 [bygget 1938] - 1953   32  [P] "Skipet" 2/1991    
                     
33  Effekt A  25 nhk   33  1883 - 1938   33  -    
34   D  50 bhk   34  1938 - 1944   34  [P] "Skipet" 2/1991    
35   E  244 bhk   35  1944 - 1953   35  [P] "Skipet" 2/1991    
                     
36  Fart A  10.5 kn   36  1883 - 1938   36  -    
37   D  12.0 kn   37  1938 - 1944   37  -    
38   E  10.5 kn   38  1944 - 1953   38  -    
                     
39  Forbruk    -   39  -   39  -    
                     
40  Lengde A  24.42 m   40  1883 - ca.1895   40  [P] "Skipet" 2/1991    
41   B  29.32 m   41  ca.1895 - 1953   41  [P] "Skipet" 2/1991    
                     
42  Bredde A  4.69 m   42  1883 - 1944   42  [P] "Fjordabådane"    
43   E  4.72 m   43  1944 - 1953   43  [P] "Fjordabådane"    
                     
44  Dyptgående    2.10 m   44  -   44  [P] "Skipet" 3/1980    
                     
45  Brutto registertonn A  90.53 t   45  1883 - ca.1895   45  [P] "Fjordabådane"    
46   B  94 t   46  ca.1895 - 1924   46  [P] "Skipet" 2/1991    
47   C  94.36 t   47  1924 - 1944   47  [P] "Fjordabådane"    
48   E  143.02 t     48  1944 - 1946   48  [P] "Skipet" 3/1980    
49   F  125.88 t   49  1946 - 1953   49  [P] "Fjordabådane"    
                     
50  Netto registertonn A  48.72 t     50  1883 - ca.1895   50  [P] "Fjordabådane"    
51   B  40 t     51  ca.1895 - 1924   51  [P] "Skipet" 2/1991    
52   C  48.73 t   52  1924 - 1944   52  [P] "Fjordabådane"    
53   E  55.38 t   53  1944 - 1946   53  [P] "Fjordabådane"    
54   F  77.51 t   54  1946 - 1953   54  [P] "Fjordabådane"    
                     
55  Dødvekttonn    -   55  -   55  -    
                     
56  Bilkapasitet    0   56  -   56  HMI    
                     
57  Trailerkapasitet    0   57  -   57  HMI    
                     
58  Passasjersertifikat B  183   58  ca.1895 - 1918   58  [P] "Skipet" 2/1991    
59   G  0   59  1918 - 1924   59  HMI    
60   C  Ja   60  1924 - 1953   60  [P] "Skipet" 2/1991    
                     
61  Mannskap    Kaptein, styrmann, maskinassistent, 2 matroser   61  pr.1951   61  [A] Stavanger Aftenblad 28.01.2006    
                     
62  Passasjerlugarer    -   62  -   62  -    
                     
63  Mannskapslugarer    Ja   63  -   63  HMI    
                     
64  Dekkshøyde    0   64  -   64  HMI    
                     
65  Tillatt akseltrykk    0   65  -   65  HMI    
                     
66  Tilleggsinformasjon    -   66  -   66  -    
       
       
67   12.1883   Levert fra Eriksberg Mekaniske Verkstad a/b, Göteborg, Sverige til Ole Bulls Dampskibsselskab a/s, Osterøy som "Ole Bull" [A]. 67 [P] "Skipet" 3/1980    
68       Hjemmehavn: Bergen. Satt i trafikk Bergen - Odda / Bergen - Stanghelle. 68 [N] warsailors.com    
69   29.11.1884   Pårent av d/s "Hornelen" ved Salhus. Sank, Askhavnen. 69 [P] "Skipet" 3/1992    
70   29.05.1891   Drift og eierskap overført til Indre Nordhordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen.  70 [P] "Skipet" 3/1980    
71   ca.1895   Ombygget: Forlenget og opprustet [B]. 71 [N] warsailors.com    
72   11.1908   Tatt ut av trafikk. 72 [P] "Skipet" 3/1980    
73   19.01.1918   Solgt til Peder O. Husebø, Stavanger. Drift og eierskap overført til Ingolf Romsøe og Bertholdius Romsøe, Stavanger. Salgssum: 40 000 NOK. Omklassifisert til fraktefartøy [G]. 73 [P] "Fjordabådane"    
74   16.03.1921   Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 74 [P] "Fjordabådane"    
75   23.01.1924   Solgt til Jøsenfjord a/s, Vadla. 75 [P] "Med båt og buss"    
76       Salgssum: 16 000 NOK. 76 [P] "Fjordabådane"    
77   27.05.1924   Omdøpt "Ombofjord". 77 [P] "Fjordabådane"    
78   16.06.1924   Ombygget til passasjerfartøy [C]. Satt i trafikk Stavanger - Foreneset / Stavanger - Vatlandsvåg. 78 [P] "Fjordabådane"    
79   sommer 1926   Satt i trafikk Stavanger - Årdal. 79 [P] "Med båt og buss"    
80   1928   Ombygget. 80 [P] "Med båt og buss"    
81   pr.høst 1929   I trafikk Stavanger - Vatlandsvåg / Stavanger - Vik. 81 [P] "Med båt og buss"    
82   pr.05.1931   I trafikk Stavanger - Vik. 82 [P] Jøsenfjord Ruteselskap - "Vaar-Postruter 1931"    
83   1932   Drift og eierskap overført til Jøsenfjord Ruteselskap a/s, Vadla. 83 [P] "Skipet" 2/1991    
84   pr.06.1936   I trafikk Stavanger - Vatlandsvåg / Stavanger - Vik. 84 [P] Jøsenfjord Ruteselskap - "Sumar-Postruter 1936"    
85   01.1934   Nytt kjenningssignal: LEOP. 85 - / [N] wikipedia.no    
86   1938   Ombygget med ny maskin [D]. 86 [P] "Skipet" 2/1991    
87   ca.02.1942   Satt i trafikk Stavanger - Bogsund [tillegging ved iskanten]. 87 -    
88   14.04.1942   Satt i trafikk Stavanger - Hålandsosen. 88 [A] Stavanger Aftenblad 28.01.2006    
89   01.11.1943   Rekvirert av Die Deutsche Kriegsmarine. 89 [N] warsailors.com    
90   27.07.1944   Ombygget: Innredet som tannlegebåt, samt ny maskin [E]. 90 [P] "Fjordabådane"    
91   09.05.1945   Lokalisert i Tromsø i dårlig forfatning. 91 [P] "Med båt og buss"    
92   25.05.1946   Ombygget: Reparert og opprustet [F]. 92 [P] "Fjordabådane"    
93       Satt i trafikk Stavanger - Foreneset. 93 [P] "Med båt og buss"    
94   1947   Drift og eierskap overført til Jøsenfjord Rutelag a/s, Stavanger. 94 [P] "Skipet" 2/1991    
95   10.12.1951   Grunnstøtte og sank i tett snøvær ved Låva. Direkte årsak var en lommelykt som lå for nært kompasset.  95 [A] Stavanger Aftenblad 28.01.2006    
96   1952   Kondemnert og solgt til Lars Folkedal, Kopervik. Hevet og lagt i opplag, Kopervik. 96 [P] "Med båt og buss"    
97       Overført til Haugesund Skipsregister. Hjemmehavn: Kopervik. 97 [N] sjohistorie.no    
98   09.09.1953   Solgt til Brødrene Anda a/s, Stavanger for opphogging. 98 [P] "Fjordabådane"    
99       Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 99 HMI    
100   11.1953   Ferdig opphogget. 100 [P] "Skipet" 2/1991    
101   23.01.1959   Slettet fra Stavanger Skipsregister. 101 [P] "Fjordabådane"    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau