H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
  "ØIBUEN" 1893  
                     
    Forside            
 
    Kontakt              
    Kilder              
    Forklaring              
    Passasjerfartøy                
    Hurtigbåter              
    Bilferger             © Anders Berheim  
                   
                   
                   
    Oppdatert:   22.01.2022          
    Status:   Senket         Posisjon på AIS:       
                   
      Fortegnelse nr. P-145  
      "ØIBUEN"  [1893 - 1913]          "FRAFJORD"  [1913 - 1930]          "FORRA"  [1930 - 1949]  
                   
1   Periode       1893 - 1949 1 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
2   Byggeår       1893 2 [P] "Skipet" 2/1976  
3   Byggenummer       23 3 [P] "Skipet" 2/1976  
4   Skrog       Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger 4 [P] "Skipet" 2/1976  
5   Utrustning       Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger 5 [P] "Skipet" 2/1976  
6   Type       -- 6    
7   Skrogutforming       Konvensjonelt, rigget som skonnert 7 [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
8   Materiale       Stål 8 [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
9           9            
10   ▼ IDENTIFIKASJON 10    
11   Periode       Navn 11    
12   1893 - etter 1893       "Øibuen" 12 [P] "Skipet" 2/1976  
13   etter 1893 - 1913       "Øybuen" 13 [P] Det Stavangerske D/s - "Høst-Postruter 1909"  
14   1913 - 1930       "Frafjord" 14 [P] "Skipet" 2/1990  
15   1930 - 1949       "Forra" 15 [P] "Skipet" 2/1990  
16   1949 - 1974       "Strandbuen" 16 [P] "Skipet" 2/1990  
17           Kallesignal 17    
18   1893 - 1934       JWFK 18 [N] sjohistorie.no  
19   1934 - 1970       LDWL 19 [N] skipsfarts-forum.net 31.10.2021 | [N] skipet.no  
20           IMO-nummer 20    
21           -- 21    
22           MMSI-nummer 22    
23           -- 23    
24           24            
25   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 25    
26   Periode       Navn 26    
27   1893 - 1899       Øernes Dampskibsselskab a/s, Mosterøy 27 [P] "Skipet" 2/1990  
28   1899 - 1909       Ryfylke Dampskibsselskab a/s, Mosterøy 28 [P] "Med båt og buss"  
29   1909 - 1913       Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 29 [P] "Med båt og buss"  
30   1913 - 1918       Jacob I. Jacobsen, Stavanger 30 [P] "Skipet" 2/1990  
31   1918 - 1923       H. Halvorsen, Stavanger 31 [P] "Skipet" 2/1990  
32   1923       Torger Barka og Torger Barkved, Jørpeland & Johan Barkved og Anders Larsen, Stavanger 32 [P] "Skipet" 2/1990  
33   1923 - 1930       Torger Barka og Torger Barkved, Jørpeland 33 [P] "Skipet" 2/1990  
34   1930 - 1938       Stavanger og Omegns Meieri a/s, Stavanger 34 [P] "Skipet" 2/1990  
35   1938 - 1949       Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 35 [P] "Skipet" 1/1991  
36   1949 - 1958       Lars Svendsen, Jørpeland 36 [P] "Skipet" 2/1990  
37   1958 - 1974       Veblungsnes Sandtak a/s, Veblungsnes 37 [P] "Skipet" 2/1990  
38           38            
39   ▼ KLASSIFISERING 39    
40   Periode       Klasse 40    
41           -- 41    
42           42            
43   ▼ MASKINERI 43    
44   Periode       Fabrikant 44    
45   1893 - 1949   A   Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger 45 [P] "Skipet" 2/1990  
46           Produsert 46    
47       A   1892 47 [P] "Skipet" 2/1990  
48           Maskin 48    
49   1893 - 1949   A   1 x Compound 2 syl. damp 49 [P] "Skipet" 2/1990  
50   1949 - 1974   C   1 x Bolinder diesel 50 [N] skipet.no  
51           Effekt 51    
52   1893 - 1949   A   75 ihk 52 [P] "Skipet" 2/1990  
53   1949 - 1974   C   120 hk 53 [N] skipet.no  
54           Fart 54    
55   1893 - 1949   A   9.0 kn 55 [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
56           Forbruk 56    
57         -- 57    
58           58            
59   ▼ MÅL 59    
60   Periode       Lengde 60    
61           20.27 m 61 [P] "Skipet" 2/1990  
62           Bredde 62    
63           4.48 m 63 [P] "Skipet" 2/1990  
64           Dybde 64    
65   1893 - 1949   A   2.41 m 65 [P] "Skipet" 2/1990  
66           Brutto tonnasje 66    
67   1893 - 1930   A   41.84 brt 67 [P] "Fjordabådane"  
68   1930 - 1949   B   44 brt 68 [P] "Skipet" 2/1990  
69   1949 - 1974   C   43 brt 69 [P] "Skipet" 2/1990  
70           Netto tonnasje 70    
71   1893 - 1930   A   23.84 nrt 71 [P] "Fjordabådane"  
72   1930 - 1949   B   18 nrt 72 [P] "Skipet" 2/1990  
73           Dødvekttonn 73    
74           70 dvt 74 [N] skipet.no  
75           75            
76   ▼ KAPASITET 76    
77   Periode       Personbiler 77    
78           0 78 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
79           Trailere 79    
80         0 80 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
81           Passasjerer 81    
82   1893 - 1949   A   150 82 [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
83   1949 - 1974   C   0 83 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
84           Passasjerlugarer 84    
85         0 85 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
86           Mannskapslugarer 86    
87           Ja 87 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
88           Mannskap 88    
89           Ja 89 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
90           Dekkshøyde 90    
91           0 91 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
92           Tillatt akseltrykk 92    
93           0 93 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
94           94            
95   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 95    
96   -- 96    
97         97            
98   ▼ HISTORIKK 98    
99 01.1893   A   Levert fra Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger til Øernes Dampskibsselskab a/s, Mosterøy som "Øibuen". 99 [P] "Skipet" 2/1990  
100         Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 100 [P] "Skipet" 2/1990  
101         Kallesignal: JWFK. 101 [N] sjohistorie.no  
102 07.01.1893       Gikk prøvetur. 102 [P] "Fjordabådane"  
103 01.1893       Satt i trafikk Stavanger - Ombo / Stavanger - Reianes. 103 [P] "Fjordvegen"  
104 1893 ►       Omdøpt "Øybuen". 104 [P] Det Stavangerske D/s - "Høst-Postruter 1909"  
105 08.02.1899       Drift og eierskap overført til Ryfylke Dampskibsselskab a/s, Mosterøy. 105 [P] "Med båt og buss"  
106         Satt i trafikk Stavanger - Steinnesvaag / Stavanger - Ombo / Stavanger - Erfjord. 106    
107 19.04.1909       Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Samme trafikk. 107 [P] "Med båt og buss"  
108 vår 1909       Satt i trafikk bl.a. Stavanger - Årdal. 108 [P] "Med båt og buss"  
109 pr.08.1909       I trafikk Staanger - Reianes. 109 [P] Det Stavangerske D/s - "Høst-Postruter 1909"  
110 1912       Brøt ut brann ved kai, Reianes. 110 [P] "Skipet" 2/1990  
111         Slept til Stavanger av brislingbåten "Ternen", og lagt i opplag. 111    
112 1913       Solgt på auksjon til Jacob I. Jacobsen, Stavanger. Omdøpt "Frafjord". 112 [P] "Skipet" 2/1990  
113         Reparert ved Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger. 113 [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
114 1918       Solgt til H. Halvorsen, Stavanger. 114 [P] "Skipet" 2/1990  
115 1923       Solgt til Torger Barka og Torger Barkved, Jørpeland & Johan Barkved og Anders Larsen, Stavanger. 115 [P] "Skipet" 2/1990  
116         Solgt samme år til Torger Barka og Torger Barkved, Jørpeland. 116 [P] "Skipet" 2/1990  
117 1930       Solgt til Stavanger og Omegns Meieri a/s, Stavanger. Omdøpt "Forra". 117 [P] "Skipet" 2/1990  
118     B   Ombygget med bakk og to master. Satt i trafikk Stavanger - Fogn / 118 [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
119         Stavanger - Sebbevaag. 119 [P] "Fjordvegen"  
120 01.01.1934       Nytt kallesignal: LDWL. 120 [N] skipsfarts-forum.net 31.10.2021 | [N] skipet.no  
121 07.05.1938       Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. 121 [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
122         Samme trafikk. 122 [P] "Skipet" 1/1991  
123 vinter 1938       I opplag som reservefartøy. 123 [P] "Fjordabådane"  
124 pr.01.09.1944       I trafikk Stavanger - Vatlandsvåg / Stavanger - Sørbø / Stavanger - Sauda. 124 [P] Det Stavangerske D/s - "Høst-Postruter 1944"  
125 vinter 1947       Satt i trafikk Stavanger - Steinnesvaag. 125 [P] "Fjordabådane"  
126 vår 1948       I opplag. 126 [P] "Fjordabådane"  
127 04.1949       Solgt til Lars Svendsen, Jørpeland. Omdøpt "Strandbuen". 127 [P] "Skipet" 1/1991  
128     C   Ombygget til fraktefartøy og motorskip. 128 [P] "Skipet" 2/1990  
129 1958       Solgt til Veblungsnes Sandtak a/s, Veblungsnes. 129 [P] "Skipet" 2/1990  
130         Satt i lokal sandfrakt. 130 [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
131 1970       Kondemnert og slettet fra Stavanger Skipsregister. 131 [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
132 1974       Senket på 100 meters dyp, Romsdalsfjorden. 132 [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
                   
    ▼ FOTOGALLERI    
                   
    Bilde 1/3      
 
  Avbildet som: "Frafjord"    
    To master og bakk skal         Lokalisering: --    
    ha kommet samtidig,         Tidspunkt: --    
    men her ser man båten         Rettighetshaver: Anders Berheim    
    med to master og uten         Hentet fra: Privat    
    bakk.                
                   
                   
                   
                   
                   
    Bilde 2/3      
  Avbildet som: "Forra"    
    Her har bakken kommet         Lokalisering: --    
    på plass.         Tidspunkt: --    
              Rettighetshaver: Johannes Lilleland    
              Hentet fra: Stavanger Aftenblad    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    Bilde 3/3      
  Avbildet som: "Strandbuen"    
    Ombygget til fraktefartøy         Lokalisering: --    
    og med nytt navn.         Tidspunkt: --    
            Rettighetshaver: --    
            Hentet fra: facebook.com    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
                   
                   
  x