A A
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger          
       
       
       
       
       
       
       
  D/s "ØIBUEN" 1893 - 1913    
  D/s "FRAFJORD" 1913 - 1930    
  D/s "FORRA" 1930 - 1949    
       
  Fortegnelse nr.:   P145          
  Oppdatert:   07.05.2020          
  Periode:   1893 - 1949          
  Fotografi:            
  Status:   Senket          
       
       
1  Byggeår    1893   1  [P] "Skipet" 2/1976    
2  Byggenummer    23   2  [P] "Skipet" 2/1976    
3  Skrog    Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger   3  [P] "Skipet" 2/1976    
4  Utrustning    Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger   4  [P] "Skipet" 2/1976    
             
5  Kjenningssignal    J W F K   5  -   5  [N] sjohistorie.no    
                     
6  IMO-nummer    -   6  -   6  -    
                     
7  MMSI-nummer    -   7  -   7  -    
                     
8  Navn    "Øibuen"   8  1893 - 1913   8  [P] "Skipet" 2/1976    
9      "Frafjord"   9  1913 - 1930   9  [P] "Skipet" 2/1990    
10      "Forra"   10  1930 - 1949   10  [P] "Skipet" 2/1990    
11      "Strandbuen"   11  1949 - 1974   11  [P] "Skipet" 2/1990    
                     
12  Rederi / eierforhold    Øernes Dampskibsselskab a/s, Mosterøy   12  1893 - 1899   12  [P] "Skipet" 2/1990    
13      Ryfylke Dampskibsselskab a/s, Mosterøy   13  1899 - 1909   13  [P] "Med båt og buss"    
14      Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger   14  1909 - 1913   14  [P] "Med båt og buss"    
15      Jacob I. Jacobsen, Stavanger   15  1913 - 1918   15  [P] "Skipet" 2/1990    
16      H. Halvorsen, Stavanger   16  1918 - 1923   16  [P] "Skipet" 2/1990    
17      Torger Barka og Torger Barkved, Jørpeland &   17  1923   17  [P] "Skipet" 2/1990    
18      Johan Barkved og Anders Larsen, Stavanger   18  1923   18  [P] "Skipet" 2/1990    
19      Torger Barka og Torger Barkved, Jørpeland   19  1923 - 1930   19  [P] "Skipet" 2/1990    
20      Stavanger og Omegns Meieri a/s, Stavanger   20  1930 - 1938   20  [P] "Skipet" 2/1990    
21      Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger   21  1938 - 1949   21  [P] "Skipet" 1/1991    
22      Lars Svendsen, Jørpeland   22  1949 - 1958   22  [P] "Skipet" 2/1990    
23      Veblungsnes Sandtak a/s, Veblungsnes   23  1958 - 1974   23  [P] "Skipet" 2/1990    
                     
24  Type    -   24  -   24  -    
                     
25  Skrogutforming    Konvensjonelt, rigget som skonnert   25  -   25  [P] "Stavanger Støberi & Dok"    
                     
26  Klasse    -   26  -   26  -    
                     
27  Materiale    Stål   27  -   27  [P] "Stavanger Støberi & Dok"    
                     
28  Maskinfabrikant A  Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger   28  1893 - 1949   28  [P] "Skipet" 2/1990    
                     
29  Maskin produsert A  1892   29  -   29  [P] "Skipet" 2/1990    
                     
30  Maskin A  1 x Compound 2 syl. damp   30  1893 - 1949   30  [P] "Skipet" 2/1990    
31   C  1 x diesel   31  1949 - 1974   31  [P] "Skipet" 2/1990    
                     
32  Effekt A  75 ihk   32  1893 - 1949   32  [P] "Skipet" 2/1990    
                     
33  Fart A  9.0 kn   33  1893 - 1949   33  [P] "Stavanger Støberi & Dok"    
                     
34  Forbruk    -   34  -   34  -    
                     
35  Lengde    20.27 m   35  -   35  [P] "Skipet" 2/1990    
                     
36  Bredde    4.48 m   36  -   36  [P] "Skipet" 2/1990    
                     
37  Dyptgående A  2.41 m   37  1893 - 1949   37  [P] "Skipet" 2/1990    
                     
38  Brutto registertonn A  41.84 t   38  1893 - 1930   38  [P] "Fjordabådane"    
39   B  44 t   39  1930 - 1949   39  [P] "Skipet" 2/1990    
40   C  43 t   40  1949 - 1974   40  [P] "Skipet" 2/1990    
                     
41  Netto registertonn A  23.84 t   41  1893 - 1930   41  [P] "Fjordabådane"    
42   B  18 t   42  1930 - 1949   42  [P] "Skipet" 2/1990    
                     
43  Dødvekttonn    -   43  -   43  -    
                     
44  Bilkapasitet    0   44  -   44  HMI    
                     
45  Trailerkapasitet    0   45  -   45  HMI    
                     
46  Passasjersertifikat A  150   46  1893 - 1949   46  [P] "Stavanger Støberi & Dok"    
47   C  0   47  1949 - 1974   47  HMI    
                     
48  Mannskap    Ja   48  -   48  HMI    
                     
49  Passasjerlugarer    0   49  -   49  HMI    
                     
50  Mannskapslugarer    Ja   50  -   50  HMI    
                     
51  Dekkshøyde    0   51  -   51  HMI    
                     
52  Tillatt akseltrykk    0   52  -   52  HMI    
                     
53  Tilleggsinformasjon    -   53  -   53  -    
       
       
54   01.1893   Levert fra Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger til Øernes Dampskibsselskab a/s, Mosterøy som "Øibuen" [A]. Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 54 [P] "Skipet" 2/1990    
55   07.01.1893   Gikk prøvetur. 55 [P] "Fjordabådane"    
56   01.1893   Satt i trafikk Stavanger - Ombo / Stavanger - Reianes. 56 [P] "Fjordvegen"    
57   08.02.1899   Drift og eierskap overført til Ryfylke Dampskibsselskab a/s, Mosterøy. 57 [P] "Med båt og buss"    
58       Satt i trafikk Stavanger - Steinnesvaag / Stavanger - Ombo / Stavanger - Erfjord. 58 -    
59   19.04.1909   Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Samme trafikk. 59 [P] "Med båt og buss"    
60   vår 1909   Satt i trafikk bl.a. Stavanger - Årdal. 60 [P] "Med båt og buss"    
61   1912   Brøt ut brann ved kai, Reianes. 61 [P] "Skipet" 2/1990    
62       Slept til Stavanger av brislingbåten "Ternen", og lagt i opplag. 62 -    
63   1913   Solgt på auksjon til Jacob I. Jacobsen, Stavanger. Omdøpt "Frafjord". 63 [P] "Skipet" 2/1990    
64       Reparert ved Rosenberg Mekaniske Verksted a/s, Stavanger. 64 [P] "Stavanger Støberi & Dok"    
65   1918   Solgt til H. Halvorsen, Stavanger. 65 [P] "Skipet" 2/1990    
66   1923   Solgt til Torger Barka og Torger Barkved, Jørpeland & Johan Barkved og Anders Larsen, Stavanger. Solgt samme år til Torger Barka og Torger Barkved, Jørpeland. 66 [P] "Skipet" 2/1990    
67   1930   Solgt til Stavanger og Omegns Meieri a/s, Stavanger. Omdøpt "Forra". 67 [P] "Skipet" 2/1990    
68       Ombygget med bakk og to master [B]. Satt i trafikk Stavanger - Fogn / 68 [P] "Stavanger Støberi & Dok"    
69       Stavanger - Sebbevaag. 69 [P] "Fjordvegen"    
70   07.05.1938   Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. 70 [P] "Stavanger Støberi & Dok"    
71       Samme trafikk. 71 [P] "Skipet" 1/1991    
72   vinter 1938   I opplag som reservefartøy. 72 [P] "Fjordabådane"    
73   pr.01.09.1944   I trafikk Stavanger - Vatlandsvåg / Stavanger - Sørbø / Stavanger - Sauda. 73 [P] Det Stavangerske D/s - "Høst-Postruter 1944"    
74   vinter 1947   Satt i trafikk Stavanger - Steinnesvaag. 74 [P] "Fjordabådane"    
75   vår 1948   I opplag. 75 [P] "Fjordabådane"    
76   04.1949   Solgt til Lars Svendsen, Jørpeland. Omdøpt "Strandbuen". 76 [P] "Skipet" 1/1991    
77       Ombygget til fraktefartøy og motorskip [C]. 77 [P] "Skipet" 2/1990    
78   1958   Solgt til Veblungsnes Sandtak a/s, Veblungsnes. 78 [P] "Skipet" 2/1990    
79       Satt i lokal sandfrakt. 79 [P] "Stavanger Støberi & Dok"    
80   1970   Kondemnert og slettet fra Stavanger Skipsregister. 80 [P] "Stavanger Støberi & Dok"    
81   1974   Senket på 100 meters dyp, Romsdalsfjorden. 81 [P] "Stavanger Støberi & Dok"    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau