H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
  "MOTALA" 1868  
                 
    Forside            
 
   
    Kontakt            
    Kilder            
    Forklaring            
    Passasjerfartøy              
    Hurtigbåter              
    Bilferger              
              © Arendals Dampskibsselskab a/s  
               
               
    Oppdatert:   09.06.2022        
    Status:   Opphogget       Posisjon på AIS:     
                 
    "MOTALA"  [1868 - 1896]  
    Fortegnelse nr. P-160  
       
1   Periode     1868 - 1896 1 HMI  
2   Byggeår     1868 2 [P] "Skipet" 3/1977  
3   Byggenummer     1 3 [N] sjohistorie.no  
4   Skrog     Motala Mekaniska Werkstads a/b, Göteborg, Sverige 4 [P] "Skipet" 3/1977  
5   Utrustning     Motala Mekaniska Werkstads a/b, Göteborg, Sverige 5 [P] "Skipet" 3/1977  
6   Type     -- 6    
7   Skrogutforming     Konvensjonelt 7 HMI  
8   Materiale     -- 8    
9         9    
10   ▼ IDENTIFIKASJON 10    
11   Periode       Navn 11    
12   1868 - 1912     "Motala" 12 [P] "Skipet" 3/1977  
13   1912 - 1938     "Brevik" 13 [P] "Skipet" 3/1977  
14           Kallesignal 14    
15   1868 - etter 1868     HTOJ 15 [P] "Skipet" 1/2000  
16   etter 1868 - 1934     MBPK 16 [N] sjohistorie.no  
17   1934 - 1938     LDAS 17 [N] skipsfarts-forum.net 31.10.2021 | [N] sjohistorie.no  
18           IMO-nummer 18    
19         -- 19    
20           MMSI-nummer 20    
21         -- 21    
22         22    
23   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 23    
24   Periode       Navn 24    
25   1868 - 1938     Arendals Dampskibsselskab a/s, Arendal 25 [P] "Skipet" 1/2000  
26   1938     Grimstad Ophugningskompani a/s, Grimstad 26 [P] "Skipet" 3/1977  
27         27    
28   ▼ KLASSIFISERING 28    
29   Periode       Klasse 29    
30         DnV 3A2-K 30 [N] skipshistorie.net  
31         31    
32   ▼ MASKINERI 32    
33   Periode       Fabrikant 33    
34   1868 - 1883   A   Motala Mekaniska Werkstads a/b, Göteborg, Sverige 34 [P] "Skipet" 1/2000  
35   1883 - 1938   B   Akers Mekaniske Verksted a/s, Christiania 35 [P] "Skipet" 1/2000  
36           Produsert 36    
37       A   1868 37 [P] "Skipet" 3/1977  
38       B   1883 38 [P] "Skipet" 3/1977  
39           Maskin 39    
40   1868 - 1883   A   1 x Compound 2 syl. lavtrykks damp 40 [P] "Skipet" 1/2000  
41   1883 - 1938   B   1 x Compound 20,6” - 37,3” x 21,6” 2 syl. damp 41 [P] "Skipet" 3/1977  
42           Effekt 42    
43   1868 - 1883   A   240 ihk 43 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
44   1883 - 1938   B   59 nhk 44 [P] "Skipet" 3/1977  
45           Fart 45    
46   1868 - 1883   A   11.0 kn 46 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
47   1883 - 1938   B   10.5 kn 47 [P] "Skipet" 3/1977  
48           Forbruk 48    
49       -- 49    
50         50    
51   ▼ MÅL 51    
52   Periode       Lengde 52    
53   1868 - 1912   A   41.45 m 53 [P] "Skipet" 1/2000  
54   1912 - 1938   C   41.27 m 54 [P] "Skipet" 3/1977  
55           Bredde 55    
56   1868 - 1912   A   7.56 m 56 [P] "Skipet" 1/2000  
57   1912 - 1938   C   7.80 m 57 [P] "Skipet" 3/1977  
58           Dybde 58    
59   1868 - 1912   A   3.08 m 59 [P] "Skipet" 1/2000  
60   1912 - 1938   C   5.12 m 60 [P] "Skipet" 3/1977  
61           Brutto tonnasje 61    
62   1868 - 1912   A   335 brt 62 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
63   1912 - 1938   C   394 brt 63 [P] "Skipet" 1/2000  
64           Netto tonnasje 64    
65   1868 - 1912   A   190 nrt 65 [P] "Skipet" 1/2000  
66   1912 - 1938   C   215 nrt 66 [N] skipshistorie.net  
67           Dødvekttonn 67    
68           -- 68    
69         69    
70   ▼ KAPASITET 70    
71   Periode       Personbiler 71    
72           0 72 HMI  
73           Trailere 73    
74       0 74 HMI  
75           Passasjerer 75    
76           Ja 76 HMI  
77           Passasjerlugarer 77    
78       40 [køyplasser 1.ste plass] - 12 [køyplasser 2.dre plass] 78 [P] "Skipet" 1/2000  
79           Mannskapslugarer 79    
80           Ja 80 HMI  
81           Mannskap 81    
82         Ja 82 HMI  
83           Dekkshøyde 83    
84           0 84 HMI  
85           Tillatt akseltrykk 85    
86           0 86 HMI  
87         87    
88   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 88    
89    Sitteplasser i restaurant: 50. 89 [P] "Skipet" 1/2000  
90   Isforsterket skrog. Lasteromskapasitet: 5000 kubikkfot. 90 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
91   Drektighet: 127 com. 91 [N] sjohistorie.no  
92         92    
93   ▼ HISTORIKK 93    
94 10.1868   A   Levert fra Motala Mekaniska Werkstads a/b, Göteborg, Sverige til Arendals Dampskibsselskab a/s, Arendal som "Motala". 94 [P] "Skipet" 1/2000  
95         Hjemmehavn: Arendal. Kallesignal: HTOJ. Byggekostnad: 35 000 spd. 95 [P] "Skipet" 1/2000  
96         Satt i trafikk Christiania - Bergen. 96 [P] "Skipet" 1/2000  
97 1868 ►       Nytt kallesignal: MBPK. 97 [N] sjohistorie.no  
98 07.1882       Tatt ut av trafikk Christiania - Bergen. 98 [P] "Skipet" 1/2000  
99 1883   B   Ombygget med ny maskin ved Akers Mekaniske Verksted a/s, Christiania. 99 [P] "Skipet" 3/1977  
100         Satt i trafikk Christiania - Egersund. 100 [P] "Skipet" 1/2000  
101 sommer 1884       Satt i trafikk Christiania - Bergen. 101 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
102 01.04.1896       Satt i trafikk Kristiansand - Skien. 102 [P] "Skipet" 1/2000  
103 1908       Satt i trafikk Kristiansand - Brevik. 103 [P] "Skipet" 1/2000  
104 høst 1911       Til Pusnæs Støberi & Mekaniske Verksted a/s, Arendal for ombygging. 104 [P] "Skipet" 1/2000  
105 1912   C   Ombygget ved Pusnæs Støberi & Mekaniske Verksted a/s, Arendal. Kostnad: 100 000 NOK. Omdøpt "Brevik". 105 [P] "Skipet" 1/2000  
106         Satt i trafikk Kristiansand - Brevik. 106 [P] "Skipet" 1/2000  
107 01.01.1934       Nytt kallesignal: LDAS. 107 [N] skipsfarts-forum.net 31.10.2021 | [N] sjohistorie.no  
108 01.05.1934       Satt i trafikk Kristiansand - Kragerø. 108 [P] "Skipet" 1/2000  
109 09.11.1935       I opplag. 109 [P] "Skipet" 1/2000  
110 09.12.1935       Satt i trafikk Arendal - Oslo. 110 [P] "Skipet" 1/2000  
111 08.1936       I opplag. 111 [P] "Skipet" 1/2000  
112 08.1938       Solgt til Grimstad Ophugningskompani a/s, Grimstad for opphogging. 112 [P] "Skipet" 3/1977  
           
    ▼ FOTOGALLERI      
               
    Bilde 1/2    
  Avbildet som: "Motala"    
    Enkelt skip for       Lokalisering: --    
    kystrutetrafikken, men navn       Tidspunkt: --    
    fra verftet hvor det ble       Rettighetshaver: Arendals Dampskibsselskab a/s    
    bygget.       Hentet fra: ads.no    
                 
                 
                 
                 
                 
               
    Bilde 2/2    
 
  Avbildet som: "Brevik"    
    Ombygget og gitt nytt       Lokalisering: --    
    navn for farten på       Tidspunkt: --    
    østlandsskysten.       Rettighetshaver: Steinar Norheim    
            Hentet fra: skipshistorie.net    
                 
                 
               
               
               
               
               
               
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
               
               
  x