HMI      
         
    SKIPSARKIV ROGALAND   Forside   Kontakt   Kilder    
     - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND              
    © HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau   Passasjerfartøy   Hurtigbåter   Bilferger    
         
    "MOTALA" [1868-1896]  Status: Opphogget    
         
         
         
         
         
1   Fortegnelsesnr.
P-160
      1  
2   Oppdatert 24.04.2022     2  
3   Inntredelsesår 1868     3  
4   Periode 1868-1896     4  
5   Kallesignal HTOJ [1868-etter 1868], MBPK [etter 1868-1934], LDAS [1934-1938]   5  
6   IMO-nummer -   6  
7   MMSI-nummer -   7  
8   Byggeår 1868   8  
9   Byggenummer 180   9  
10   Skrog Motala Mekaniska Werkstad a/b, Göteborg, Sverige   10  
11   Utrustning Motala Mekaniska Werkstad a/b, Göteborg, Sverige   11  
12   Skrogutforming Konvensjonelt   12  
13   Type -   13  
14   Materiale -   14  
15   Navn 1868-1912 "Motala" 1868-1912, lengde: 41.45 meter. Kun en grovskisse. 15  
16   Navn 1912-1938 "Brevik" © HMI v/ Sølve Hatteland 16  
17   Eier 1868-1938 Arendals Dampskibsselskab a/s, Arendal   17  
18   Eier 1938 Grimstad Ophugningskompani a/s, Grimstad "Motala" [1868] - ett av de første skipene i 18  
19   Klasse DnV 3A2-K Kystruten. 19  
20   Lengde A:41.45 meter [1868-1912]  C:41.27 meter [1912-1938] 20  
21   Bredde A:7.56 meter [1868-1912]  C:7.8 meter [1912-1938] 21  
22   Dybde A:3.08 meter [1868-1912]  C:5.12 meter [1912-1938] 22  
23   Brutto tonnasje A:335 brutto registertonn [1868-1912]  C:394 brutto registertonn [1912-1938] 23  
24   Netto tonnasje A:190 netto registertonn [1868-1912]  C:215 netto registertonn [1912-1938] 24  
25   Dødvekttonnasje A:Ukjent 25  
26   Maskin A:1 x Compound 2 syl. lavtrykks damp [1868-1883]  B:1 x Compound 20.6” - 37.3” x 21.6” 2 syl. damp [1883-1938] 26  
27   Fart A:11 knop [1868-1883]  B:10.5 knop [1883-1938] 27  
28   Effekt A:240 indikerte hestekrefter [1868-1883]  B:59 netto hestekrefter [1883-1938] 28  
29   Forbruk A:Ukjent 29  
30   Maskinfabrikant A:Motala Mekaniska Werkstad a/b, Göteborg, Sverige [1868-1883]  B:Akers Mekaniske Verksted a/s, Christiania [1883-1938] 30  
31   Biler totalt A:0 31  
32   Vogntog A:0 32  
33   Passasjerer A:Ja 33  
34   Passasjerlugarer A:40 [køyplasser 1.ste plass], 12 [køyplasser 2.dre plass] 34  
35   Mannskap A:Ja 35  
36   Mannskapslugarer A:Ja 36  
37   Dekk A:Ukjent KILDEHENVISNINGER 37  
38   Tilleggsinformasjon/noter Sitteplasser i restaurant: 50.   [P] "Skipet" 1/2000 38  
39     Is-forsterket skrog. Lasteromskapasitet: 5000 kubikkfot.   [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen" 39  
40     Drektighet: 127 kommerselester.   [N] sjohistorie.no 40  
41     41  
42     42  
43     43  
44     44  
45     45  
46   10.1868   A   Levert fra Motala Mekaniska Werkstads a/b, Göteborg, Sverige til Arendals Dampskibsselskab a/s, Arendal   [P] "Skipet" 1/2000 46  
47           som "Motala". Hjemmehavn: Arendal. Kallesignal: HTOJ. Byggekostnad: 35.000 spd.   [P] "Skipet" 1/2000 47  
48         Satt i trafikk Christiania-Bergen.   [P] "Skipet" 1/2000 48  
49   1868 ►     Nytt kallesignal: MBPK.   [N] sjohistorie.no 49  
50   07.1882       Tatt ut av trafikk Christiania-Bergen.   [P] "Skipet" 1/2000 50  
51   1883   B   Ombygget med ny maskin ved Akers Mekaniske Verksted a/s, Christiania.   [P] "Skipet" 3/1977 51  
52         Satt i trafikk Christiania-Egersund.   [P] "Skipet" 1/2000 52  
53   sommer 1884     Satt i trafikk Christiania-Bergen.   [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen" 53  
54   01.04.1896       Satt i trafikk Kristiansand-Skien.   [P] "Skipet" 1/2000 54  
55   1908       Satt i trafikk Kristiansand-Brevik.   [P] "Skipet" 1/2000 55  
56   høst 1911       Til Pusnæs Støberi & Mekaniske Verksted a/s, Arendal for ombygging.   [P] "Skipet" 1/2000 56  
57   1912   C   Ombygget ved Pusnæs Støberi & Mekaniske Verksted a/s, Arendal. Kostnad: 100.000 NOK. Omdøpt "Brevik".   [P] "Skipet" 1/2000 57  
58           Satt i trafikk Kristiansand-Brevik.   [P] "Skipet" 1/2000 58  
59   01.01.1934       Nytt kallesignal: LDAS.   [N] skipsfarts-forum.net 31.10.2021 | [N] sjohistorie.no 59  
60   01.05.1934       Satt i trafikk Kristiansand-Kragerø.   [P] "Skipet" 1/2000 60  
61   09.11.1935       I opplag.   [P] "Skipet" 1/2000 61  
62   09.12.1935       Satt i trafikk Arendal-Oslo.   [P] "Skipet" 1/2000 62  
63   08.1936       I opplag.   [P] "Skipet" 1/2000 63  
64   08.1938       Solgt til Grimstad Ophugningskompani a/s, Grimstad for opphogging.   [P] "Skipet" 3/1977 64  
65     65  
66     66  
67     67  
68     68  
69     69  
70  
 
          < Bilde 1/2  
 
  70  
71           Avbildet som "Motala"   71  
72           Lokalisering -   72  
73           Tidspunkt -   73  
74           Rettighetshaver Arendals Dampskibsselskab a/s   74  
75           Hentet fra ads.no   75  
76           76  
77           Enkelt skip for kystrutetrafikken, med navn fra   77  
78           verftet hun ble bygget ved.   78  
79               79  
80               80  
81               81  
82               82  
83               83  
84               84  
85               85  
86               86  
87     87  
88  
 
          < Bilde 2/2     88  
89           Avbildet som "Brevik"   Oversiktskart 89  
90           Lokalisering -     90  
91           Tidspunkt -       91  
92           Rettighetshaver Steinar Norheim       92  
93           Hentet fra skipshistorie.net       93  
94               94  
95           Ombygget, og gitt nytt navn for trafikken på   95  
96           østlands-kysten.   96  
97               97  
98               98  
99               99  
100               100  
101               101  
102               102  
103               103  
         
         
         
         
         
    © HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau