H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
  "LYSEFJORD" 1946  
                 
    Forside            
 
   
    Kontakt            
    Kilder            
    Forklaring            
    Passasjerfartøy              
    Hurtigbåter              
    Bilferger              
              © HMI v/ Sølve Hatteland  
               
               
    Oppdatert:   04.10.2022        
    Status:   Forlist / opphogget       Posisjon på AIS:     
               
    "LYSEFJORD"  [1946 - 1983]  
    Fortegnelse nr. P-47  
       
1   Periode     1946 - 1983 1 HMI  
2   Byggeår     1933 2 [N] sdir.no  
3   Byggenummer     48 3 [N] sdir.no  
4   Skrog     Odense Staalskibsværft a/s, Odense, Danmark 4 [N] sdir.no  
5   Utrustning     Odense Staalskibsværft a/s, Odense, Danmark 5 [N] sdir.no  
6   Type     -- 6    
7   Skrogutforming     Konvensjonelt 7 [P] "Med båt og buss"  
8   Materiale     Stål 8 [N] sdir.no  
9         9    
10   ▼ IDENTIFIKASJON 10    
11   Periode       Navn 11    
12   1933 - 1946     "Gefion" 12 [N] sdir.no  
13   1946 - 1983     "Lysefjord" 13 [N] sdir.no  
14   1983 - 1985     "Fjordlys" 14 [N] sdir.no  
15   1985 - 1990     "Sundøy" 15 [N] sdir.no  
16   1990 - 2020     "Carnival" 16 [N] sdir.no  
17           Kallesignal 17    
18   1933 - 1946     OUTM 18    
19   1946 - 2020     LEFS 19 [N] sdir.no  
20           IMO-nummer 20    
21   1987 -     5215454 21 [N] sdir.no  
22           MMSI-nummer 22    
23         -- 23    
24         24    
25   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 25    
26   Periode       Navn 26    
27   1933 - 1941     Dampskisselskabet Öresund a/s, København, Danmark 27 [P] "Skipet" 2/1991  
28   1941 - 1944     Svenska Rederi a/b Øresund, Malmö, Sverige 28 [P] "Skipet" 3/1989  
29   1944 - 1946     Rederi a/b Sjollen, Malmö, Sverige 29 [P] "Skipet" 3/1989  
30   1946 - 1976     Høgsfjord Rutelag a/s, Stavanger 30 [P] "Fjordabåtene"  
31   1976 - 1983     Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 31 [P] "Den hvite flåte"  
32   1983     Stavanger Offshore Services p/r, Stavanger 32 [P] "Skipet" 2/1983  
33   1983 - 1984     MB Eivindvik a/s, Stavanger 33 [P] "Skipet" 2/1983  
34   1984 - 1985     Brødrene Bjørnevik a/s, Stavanger 34 [P] "Skipet" 4/1984  
35   1985 - 1988     Jonny Garvik, Hagavik 35 [P] "Skipet" 1/1986  
36   1988 - 1989     Henning Kumle, Bekkestua 36 [P] "Skipet" 3/1989  
37   1989 - 1990     Skip Invest k/s, Oslo 37 [P] "Skipet" 3/1989  
38   1990 - 1998     K/s Carnival, Drammen 38 [N] sdir.no  
39   1998 - 2003     Juno a/s, Svelvik 39 [N] sdir.no  
40   2003 - 2010     Eiendom Skip a/s, Svelvik 40 [N] sdir.no  
41   2010 - 2011     Carnival a/s, Svelvik 41 [N] sdir.no  
42   2011 - 2015     Carnival DA, Fagerstrand 42 [N] sdir.no  
43   2015 - 2020     Marcus Rolandsen, Oslo 43 [N] sdir.no  
44         44    
45   ▼ KLASSIFISERING 45    
46   Periode       Klasse 46    
47   før 1992 - før 2000     Skipskontrollen 47 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
48   før 2000 - før 2020     NSC 48 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
49         49    
50   ▼ MASKINERI 50    
51   Periode       Fabrikant 51    
52   1933 - 1964   A   Tuxham a/s, København, Danmark 52 [P] "Skipet" 2/1991  
53   1964 - 2020   F   Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 53 [P] "Skipet" 2/1991  
54           Produsert 54    
55       A   1933 55 [P] "Skipet" 2/1991  
56       F   1964 56 [P] "Skipet" 2/1991  
57           Maskin 57    
58   1933 - 1964   A   1 x 2T RM 4 syl. diesel 58 [P] "Skipet" 2/1991  
59   1964 - 2020   F   1 x 2TEV Wichmann DM 4 syl. diesel 59 [P] "Skipet" 2/1991  
60           Effekt 60    
61   1933 - 1964   A   250 bhk 61 [P] "Skipet" 2/1991  
62   1964 - 2020   F   300 bhk 62 [P] "Skipet" 2/1991  
63           Fart 63    
64   1933 - 1964   A   12.0 kn 64 [P] "Skipet" 2/1991  
65   1964 - 2020   F   11.0 kn 65 [P] "Skipet" 2/1991  
66           Forbruk 66    
67       -- 67    
68         68    
69   ▼ MÅL 69    
70   Periode       Lengde 70    
71   1933 - 1971   A   28.96 m 71 [P] "Skipet" 2/1991  
72   1971 - 2020   E   32.19 m 72 [N] sdir.no  
73           Bredde 73    
74           6.04 m 74 [N] sdir.no  
75           Dybde 75    
76   1933 - 1971   A   2.01 m 76 [P] "Skipet" 2/1991  
77   1971 - 2020   E   2.51 m 77 [N] sdir.no  
78           Brutto tonnasje 78    
79   1933 - 1944   A   71 brt 79 [P] "Skipet" 2/1991  
80   1944 - 1971   B   131 brt 80 [P] "Skipet" 2/1983  
81   1971 - 1999   E   126.44 brt 81 [N] sdir.no  
82   1999 - 2020   H   138 bt 82 [N] sdir.no  
83           Netto tonnasje 83    
84   1933 - 1999   A   57.67 nrt 84 [N] sdir.no  
85   1999 - 2020   H   49 nt 85 [N] sdir.no  
86           Dødvekttonn 86    
87   1933 - 1944       40 dvt 87 [P] "Skipet" 2/1991  
88         88    
89   ▼ KAPASITET 89    
90   Periode       Personbiler 90    
91   1933 - 1971   A   0 91 HMI  
92   1971 - før 1990   E   5 [4 dekk 2] - [1 dekk 3] 92 HMI  
93   før 1990 - 2020   F   0 93 HMI  
94           Trailere 94    
95         0 95 HMI  
96           Passasjerer 96    
97   1933 - 1946   A   350 97    
98   1946 - 1971   C   245 98 [P] "Fjordabåtene"  
99   1971 - 1990   D   195 99 [P] "Fjordabåtene"  
100   1990   F   130 100    
101   1990 - før 1992   G   116 101    
102   før 1992 - 2020   I   80 102 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
103           Passasjerlugarer 103    
104       0 104 HMI  
105           Mannskapslugarer 105    
106           Ja 106 HMI  
107           Mannskap 107    
108   1971 - før 1990     Kaptein, styrmann, maskinist, 2 matroser 108 [P] "Fjordabåtene"  
109           Dekkshøyde 109    
110           -- 110    
111           Tillatt akseltrykk 111    
112           -- 112    
113         113    
114   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 114    
115   -- 115    
116     116    
117   ▼ HISTORIKK 117    
118 05.1933   A   Levert fra Odense Staalskibsværft a/s, Odense, Danmark til Dampskisselskabet Öresund a/s, København, DK som "Gefion". 118 [P] "Skipet" 2/1991  
119       Kallesignal: OUTM. 119    
120       Satt i trafikk København, DK - Malmö, Sverige. 120 [P] "Fjordabåtene"  
121 04.1940     I opplag, Malmö, S. 121    
122 1941     Solgt til Svenska Rederi a/b Øresund, Malmö, S. 122 [P] "Skipet" 3/1989  
123       Satt i trafikk København, DK - Malmö, S. 123    
124 1944     Solgt til Rederi a/b Sjollen, Malmö, S. 124 [P] "Skipet" 3/1989  
125     B   Ombygget. 125 [P] "Skipet" 2/1983  
126       Samme trafikk. 126    
127 16.04.1946     Solgt til Høgsfjord Rutelag a/s, Stavanger. Salgssum: 207 000 SEK. Forlot Malmö, Sverige med kurs for Stavanger. 127 [P] "Fjordabåtene"  
128 22.05.1946       Innført i Stavanger Skipsregister. Omdøpt "Lysefjord". Hjemmehavn: Stavanger. Kallesignal: LLPP. 128 [N] sdir.no  
129 05.1946   C   Sertifikat endret. Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 129 [P] "Fjordabåtene"  
130 pr.sommer 1950       I trafikk Stavanger - Frafjord. 130 [N] bjodna-tore.no  
131 1951       Utleid til Knut Vier, Vier. Satt i trafikk Stavanger - Vier. Tilbakelevert samme år. 131 [K] Knut Gunnar Vier  
132 1964   D   Ombygget med ny maskin. 132 [P] "Skipet" 2/1991  
133 primo 12.1970       Til ombygging / klassing ved Brødrene Bjørnevik a/s, Stavanger. 133 [A] Stavanger Aftenblad 18.12.1970  
134 17.12.1970       Sank ved kai under ombygging ved Brødrene Bjørnevik a/s, Stavanger. 134 [A] Stavanger Aftenblad 18.12.1970  
135 22.12.1970       Hevet. 135 [A] Stavanger Aftenblad 05.01.1971  
136 27.04.1971   E   Ombygget til bil– og passasjerferge ved Brødrene Bjørnevik a/s, Stavanger, samt sertifikat endret. Kostnad: 900 000 NOK. 136 [N] sdir.no | [P] "Fjordabåtene"  
137 05.05.1971       Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 137 [A] Stavanger Aftenblad 29.04.1971  
138 01.01.1976       Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Samme trafikk. 138 [P] "Den hvite flåte"'  
139 24.05.1976       Maskinstans, Lysebotn. 139 [A] Stavanger Aftenblad 26.05.1976  
140 25.05.1976       Buksert av slepefartøyet "Lars" i vanlig rute Lysebotn - Stavanger. 140 [A] Stavanger Aftenblad 26.05.1976  
141 21.03.1979       Maskinstans, Eiane. Slept til Songesand av m/b "Lyse I" for reparasjon av topplokk. 141 [A] Stavanger Aftenblad 22.03.1979  
142 07.05.1980       Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn / Stavanger - Byre. 142 [P] Det Stavangerske D/s - "Ruteplan 1980/81"  
143 18.09.1980       Fant tom fritidsbåt drivende ved Ådnøy. Eieren antatt druknet. 143 [A] Stavanger Aftenblad 19.09.1980  
144 31.10.1980       Tatt ut av trafikk Stavanger - Byre. 144 [A] Stavanger Aftenblad 31.10.1980  
145 1982       I opplag, Stavanger. 145 HMI  
146 02.1983     Solgt til Stavanger Offshore Services p/r, Stavanger. Omdøpt "Fjordlys". 146 [P] "Skipet" 2/1983  
147 05.1983     Solgt til MB Eivindvik a/s, Stavanger. 147 [P] "Skipet" 3/1983  
148 10.1984     Solgt til Brødrene Bjørnevik a/s, Stavanger. 148 [P] "Skipet" 4/1984  
149 12.1985     Solgt til Jonny Garvik, Hagavik. Omdøpt "Sundøy". 149 [P] "Skipet" 1/1986  
150 02.1988     Solgt til Henning Kumle, Bekkestua. 150 [P] "Skipet" 3/1989  
151       Overført til Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 151 [P] "Skipet" 2/1991  
152       I bruk til utleieturer, Oslofjorden. 152 HMI  
153 ► 05.1990   F   Kapasitet og sertifikat endret. 153    
154 17.10.1990     Solgt til k/s Carnival, Drammen. Omdøpt "Carnival". Overført til Oslo Skipsregister. Hjemmehavn: Drammen. Salgssum: 630 000 NOK. 154 [N] sdir.no  
155     G   Sertifikat endret. 155    
156       I bruk som restaurantfartøy, Drammen. 156 [P] "Skipet" 2/1991  
157 vinter 1991     I opplag, Tønsberg. 157 [P] "Skipet" 3/1992  
158 ► 1992   I   Sertifikat endret. 158   [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
159 vår 1992     Tatt ut av opplag. 159 [P] "Skipet" 3/1992  
160 01.08.1992     Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 160 [N] sdir.no  
161 05.01.1998     Solgt til Juno a/s, Svelvik. Salgssum: 433 000 NOK. 161 [N] sdir.no  
162 29.03.1999   H   Ombygget. 162 [N] sdir.no  
163 2002     I opplag, Tønsberg. 163 [P] "Skipet" 4/2003  
164 26.02.2003     Solgt til Eiendom Skip a/s, Svelvik. Salgssum: 1.5 mill NOK. Drift: Charterbåtene Sunrise a/s. 164 [P] "Skipet" 4/2003  
165 06.05.2003     I bruk til utleieturer, Oslofjorden. 165 [P] "Skipet" 4/2003 | [P] "Fjordabåtene"  
166 21.05.2010     Solgt til Carnival a/s, Svelvik. Salgssum: 175 000 NOK. 166 [N] sdir.no  
167       Samme bruksområde. 167 HMI  
168 11.02.2011     Solgt til Carnival DA, Fagerstrand. Salgssum: 400 000 NOK. 168 [N] sdir.no  
169       Samme bruksområde. 169 HMI  
170 24.09.2015     Solgt til Marcus Rolandsen, Oslo. Salgssum: 160 000 NOK. 170 [N] sdir.no  
171 24.09.2015 ►     I opplag, Oslo. 171 [P] "Skipet" 3/2020  
172 02.2019     Sank ved Killingen. 172 [P] "Skipet" 3/2020  
173 07.05.2019     Hevet av Bygdøy Marineservice a/s, Drøbak. 173 [P] "Skipet" 3/2020  
174 07.05.2019 ►     Landsatt, Oslo. 174 [P] "Skipet" 3/2020  
175 sommer 2020     Opphogget, Oslo. 175 [P] "Skipet" 3/2020  
176 17.02.2021     Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister. 176 [N] sdir.no  
               
    ▼ FOTOGALLERI    
               
    Bilde 1/7    
 
  Avbildet som: "Gefion"    
    I original utgave.       Lokalisering: --    
            Tidspunkt: --    
            Rettighetshaver: Anders Riis    
            Hentet fra: trafikfoto.dk    
               
               
               
               
               
               
               
    Bilde 2/7    
  Avbildet som: "Lysefjord"    
    Overtatt av       Lokalisering: Stavanger    
    Høgsfjord Rutelag       Tidspunkt: --    
    og med nytt navn.       Rettighetshaver: Olav Moen    
            Hentet fra: termaloma.com    
               
               
               
               
               
               
               
               
    Bilde 3/7    
  Avbildet som: "Lysefjord"    
    Ombygget til bilferge.       Lokalisering: Forsand    
            Tidspunkt: --    
            Rettighetshaver: HMI v/ Sølve Hatteland    
          Hentet fra: Privat    
               
               
               
               
               
               
               
    Bilde 4/7    
  Avbildet som: "Lysefjord"    
    Overtatt av       Lokalisering: --    
    Det Stavangerske       Tidspunkt: --    
    Dampskibsselskab.       Rettighetshaver: Jürgen Stein    
          Hentet fra: fjordfaehren.de    
               
               
               
               
               
               
    Bilde 5/7    
  Avbildet som: "Carnival"    
    Overtatt av       Lokalisering: Oslo    
    Eiendom Skip og i bruk       Tidspunkt: 27. november 2006    
    som utleiefartøy.       Rettighetshaver: --    
            Hentet fra: fotoverden.com    
                 
               
               
               
               
               
               
               
    Bilde 6/7    
  Avbildet som: "Carnival"    
    Overtatt av       Lokalisering: Oslo    
    Marcus Rolandsen og       Tidspunkt: Juni 2017    
    med samme navn.       Rettighetshaver: Marcus Rolandsen    
            Hentet fra: bjodna-tore.no    
               
               
               
               
               
               
               
    Bilde 7/7    
  Avbildet som: "Carnival"    
    Hevet etter forliset,       Lokalisering: Oslo    
    og klar for opphogging.       Tidspunkt: 17. mai 2020    
    Strukturen er inntakt       Rettighetshaver: Tore Sætre    
    siden ombyggingen til       Hentet fra: commons.wikimedia.org    
    bilferge.            
               
               
               
               
               
               
               
               
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
               
               
  x