A A
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger          
       
       
       
       
       
       
       
  M/s "LYSEFJORD" 1946 - 1971    
  M/Fe "LYSEFJORD" 1971 - 1983    
       
  Fortegnelse nr.:   P47          
  Oppdatert:   06.02.2021          
  Periode:   1946 - 1983          
  Fotografi:            
  Status:   Opphogget          
       
       
1  Byggeår    1933   1  [N] sdir.no    
2  Byggenummer    48   2  [N] sdir.no    
3  Skrog    Odense Staalskibsværft a/s, Odense, Danmark   3  [N] sdir.no    
4  Utrustning    Odense Staalskibsværft a/s, Odense, Danmark   4  [N] sdir.no    
             
5  Kjenningssignal    O U T M   5  1933 - 1946   5  -    
6      L L P P   6  1946 - 2020   6  [N] sdir.no    
                     
7  IMO-nummer    5215454   7  -   7  [N] sdir.no    
                     
8  MMSI-nummer    -   8  -   8  -    
                     
9  Navn    "Gefion"   9  1933 - 1946   9  [N] sdir.no    
10      "Lysefjord"   10  1946 - 1983   10  [N] sdir.no    
11      "Fjordlys"   11  1983 - 1985   11  [N] sdir.no    
12      "Sundøy"   12  1985 - 1990   12  [N] sdir.no    
13      "Carnival"   13  1990 - 2020   13  [N] sdir.no    
                     
14  Rederi / eierforhold    Dampskisselskabet Öresund a/s, København, Danmark   14  1933 - 1941   14  [P] "Skipet" 2/1991    
15      Svenska Rederi a/b Øresund, Malmö, Sverige   15  1941 - 1944   15  [P] "Skipet" 3/1989    
16      Rederi a/b Sjollen, Malmö, Sverige   16  1944 - 1946   16  [P] "Skipet" 3/1989    
17      Høgsfjord Rutelag a/s, Stavanger   17  1946 - 1976   17  [P] "Fjordabåtene"    
18      Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger   18  1976 - 1983   18  [P] "Den hvite flåte"    
19      Stavanger Offshore Services p/r, Stavanger   19  1983   19  [P] "Skipet" 2/1983    
20      MB Eivindvik a/s, Stavanger   20  1983 - 1984   20  [P] "Skipet" 2/1983    
21      Brødrene Bjørnevik a/s, Stavanger   21  1984 - 1985   21  [P] "Skipet" 4/1984    
22      Jonny Garvik, Hagavik   22  1985 - 1988   22  [P] "Skipet" 1/1986    
23      Henning Kumle, Bekkestua   23  1988 - 1989   23  [P] "Skipet" 3/1989    
24      Skip Invest k/s, Oslo   24  1989 - 1990   24  [P] "Skipet" 3/1989    
25      K/s Carnival, Drammen   25  1990 - 1998   25  [N] sdir.no    
26      Juno a/s, Svelvik   26  1998 - 2003   26  [N] sdir.no    
27      Eiendom Skip a/s, Svelvik   27  2003 - 2010   27  [N] sdir.no    
28      Carnival a/s, Svelvik   28  2010 - 2011   28  [N] sdir.no    
29      Carnival DA, Fagerstrand   29  2011 - 2015   29  [N] sdir.no    
30      Marcus Rolandsen, Oslo   30  2015 - 2020   30  [N] sdir.no    
                     
31  Type    -   31  -   31  -    
                     
32  Skrogutforming    Konvensjonelt   32  -   32  HMI    
                     
33  Klasse    Skipskontrollen   33  før 1992 - før 2000   33  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
34      NSC   34  før 2000 - 2020   34  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
35  Materiale    Stål   35  -   35  [N] sdir.no    
                     
36  Maskinfabrikant A  Tuxham a/s, København, Danmark   36  1933 - 1964   36  [P] "Skipet" 2/1991    
37   F  Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   37  1964 - 2020   37  [P] "Skipet" 2/1991    
                     
38  Maskin produsert A  1933   38  -   38  [P] "Skipet" 2/1991    
39   F  1964   39  -   39  [P] "Skipet" 2/1991    
                     
40  Maskin A  1 x 2T RM 4 syl. diesel   40  1933 - 1964   40  [P] "Skipet" 2/1991    
41   F  1 x 2TEV Wichmann DM 4 syl. diesel   41  1964 - 2020   41  [P] "Skipet" 2/1991    
                     
42  Effekt A  250 bhk   42  1933 - 1964   42  [P] "Skipet" 2/1991    
43   F  300 bhk   43  1964 - 2020   43  [P] "Skipet" 2/1991    
                     
44  Fart A  12.0 kn   44  1933 - 1964   44  -    
45   F  11.0 kn   45  1964 - 2020   45  [P] "Fjordabåtene"    
                     
46  Forbruk    -   46  -   46  -    
                     
47  Lengde A  28.96 m   47  1933 - 1971   47  [P] "Skipet" 2/1991    
48   E  32.19 m   48  1971 - 2020   48  [N] sdir.no    
                     
49  Bredde    6.04 m   49  -   49  [N] sdir.no    
                     
50  Dyptgående A  2.01 m   50  1933 - 1971   50  [P] "Skipet" 2/1991    
51   E  2.51 m   51  1971 - 2020   51  [N] sdir.no    
                     
52  Brutto registertonn A  71 t   52  1933 - 1944   52  [P] "Skipet" 2/1991    
53   B  131 t   53  1944 - 1971   53  [P] "Skipet" 2/1983    
54   E  126.44 t   54  1971 - 1999   54  [N] sdir.no    
55   H  138 t   55  1999 - 2020   55  [N] sdir.no    
                     
56  Netto registertonn A  57.67 t   56  1933 - 1944   56  [N] sdir.no    
57   H  49 t   57  1999 - 2020   57  [N] sdir.no    
                     
58  Dødvekttonn A  40 t   58  1933 - 1944   58  [P] "Skipet" 2/1991    
                     
59  Bilkapasitet A  0   59  1933 - 1971   59  HMI    
60   E  5 [4 dekk 2] - [1 dekk 3]   60  1971 - før 1990   60  HMI    
61   F  0   61  før 1990 - 2020   61  HMI    
                     
62  Trailerkapasitet    0   62  -   62  HMI    
                     
63  Passasjersertifikat A  350   63  1933 - 1946   63  -    
64   C  245   64  1946 - 1971   64  [P] "Fjordabåtene"    
65   D  195   65  1971 - 1990   65  [P] "Fjordabåtene"    
66   F  130   66  1990   66  -    
67   G  116   67  1990 - før 1992   67  -    
68   I  80   68  før 1992 - 2020   68  [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
                     
69  Mannskap    Kaptein, styrmann, maskinist, 2 matroser   69  1946 - 1971   69  [P] "Fjordabåtene"    
                     
70  Passasjerlugarer    0   70  -   70  HMI    
                     
71  Mannskapslugarer    Ja   71  -   71  HMI    
                     
72  Dekkshøyde    Fri   72  1971 - før 1990   72  HMI    
                     
73  Tillatt akseltrykk    -   73  -   73  HMI    
                     
74  Tilleggsinformasjon    -   74  -   74  -    
       
       
75   05.1933   Levert fra Odense Staalskibsværft a/s, Odense, Danmark til Dampskisselskabet Öresund a/s, København, DK som "Gefion" [A]. 75 [P] "Skipet" 2/1991    
76       Kjenningssignal: OUTM. 76 -    
77       Satt i trafikk København, DK - Malmö, Sverige. 77 [P] "Fjordabåtene"    
78   04.1940   I opplag, Malmö, S. 78 -    
79   1941   Solgt til Svenska Rederi a/b Øresund, Malmö, S. 79 [P] "Skipet" 3/1989    
80       Satt i trafikk København, DK - Malmö, S. 80 -    
81   1944   Solgt til Rederi a/b Sjollen, Malmö, S. 81 [P] "Skipet" 3/1989    
82       Ombygget [B]. 82 [P] "Skipet" 2/1983    
83       Samme trafikk. 83 -    
84   16.04.1946   Solgt til Høgsfjord Rutelag a/s, Stavanger. Salgssum: 207 000 SEK. Forlot Malmö, Sverige med kurs for Stavanger. 84 [P] "Fjordabåtene"    
85   22.05.1946   Innført i Stavanger Skipsregister. Omdøpt "Lysefjord". Hjemmehavn: Stavanger. Kjenningssignal: LLPP. 85 [N] sdir.no    
86   05.1946   Sertifikat endret [C]. Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 86 -    
87   pr.sommer 1950   I trafikk Stavanger - Frafjord. 87 [N] bjodna-tore.no    
88   1951   Utleid til Knut Vier, Vier. Satt i trafikk Stavanger - Vier. Tilbakelevert samme år. 88 [K] Knut Gunnar Vier    
89   1964   Ombygget med ny maskin [D]. 89 [P] "Skipet" 2/1991    
90   primo 12.1970   Til ombygging / klassing ved Brødrene Bjørnevik a/s, Stavanger. 90 [A] Stavanger Aftenblad 18.12.1970    
91   17.12.1970   Sank ved kai under ombygging ved Brødrene Bjørnevik a/s, Stavanger. 91 [A] Stavanger Aftenblad 18.12.1970    
92   22.12.1970   Hevet. 92 [A] Stavanger Aftenblad 05.01.1971    
93   27.04.1971   Ombygget til bil– og passasjerferge ved Brødrene Bjørnevik a/s, Stavanger, samt sertifikat endret [E]. Kostnad: 900 000 NOK. 93 [N] sdir.no / [P] "Fjordabåtene"    
94   05.05.1971   Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 94 [A] Stavanger Aftenblad 29.04.1971    
95   01.01.1976   Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Samme trafikk. 95 [P] "Den hvite flåte"    
96   24.05.1976   Maskinstans, Lysebotn. 96 [A] Stavanger Aftenblad 26.05.1976    
97   25.05.1976   Buksert av slepefartøyet "Lars" i vanlig rute Lysebotn - Stavanger. 97 [A] Stavanger Aftenblad 26.05.1976    
98   07.05.1980   Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn / Stavanger - Byre. 98 [P] Det Stavangerske D/s - "Ruteplan 1980/81"    
99   18.09.1980   Fant tom fritidsbåt drivende ved Ådnøy. Eieren antatt druknet. 99 [A] Stavanger Aftenblad 19.08.1980    
100   31.10.1980   Tatt ut av trafikk Stavanger - Byre. 100 [A] Stavanger Aftenblad 31.10.1980    
101   1982   I opplag, Stavanger. 101 -    
102   02.1983   Solgt til Stavanger Offshore Services p/r, Stavanger. Omdøpt "Fjordlys". 102 [P] "Skipet" 2/1983    
103   05.1983   Solgt til MB Eivindvik a/s, Stavanger. 103 [P] "Skipet" 3/1983    
104   10.1984   Solgt til Brødrene Bjørnevik a/s, Stavanger. 104 [P] "Skipet" 4/1984    
105   12.1985   Solgt til Jonny Garvik, Hagavik. Omdøpt "Sundøy". 105 [P] "Skipet" 1/1986    
106   02.1988   Solgt til Henning Kumle, Bekkestua. 106 [P] "Skipet" 3/1989    
107       Overført til Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 107 [P] "Skipet" 2/1991    
108       I bruk til utleieturer, Oslofjorden. 108 -    
109   02.1989   Solgt til Skip Invest k/s, Oslo. Samme bruksområde. 109 [P] "Skipet" 3/1989    
110   ► 05.1990   Kapasitet og sertifikat endret [F]. 110 -    
111   17.10.1990   Solgt til k/s Carnival, Drammen. Omdøpt "Carnival". Overført til Oslo Skipsregister. Hjemmehavn: Drammen. Salgssum: 630 000 NOK. 111 [N] sdir.no    
112       Sertifikat endret [G]. 112 -    
113       I bruk som restaurantfartøy, Drammen. 113 [P] "Skipet" 2/1991    
114   vinter 1991   I opplag, Tønsberg. 114 [P] "Skipet" 3/1992    
115   vår 1992   Tatt ut av opplag. 115 [P] "Skipet" 3/1992    
116   ► 1992   Sertifikat endret [I]. 116 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"    
117   01.08.1992   Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 117 [N] sdir.no    
118   05.01.1998   Solgt til Juno a/s, Svelvik. Salgssum: 433 000 NOK. 118 [N] sdir.no    
119   29.03.1999   Ombygget til passasjerfartøy [H]. 119 [N] sdir.no / -    
120   2002   I opplag, Tønsberg. 120 [P] "Skipet" 4/2003    
121   06.05.2003   Tatt ut av opplag. 121 [P] "Skipet" 4/2003    
122   26.02.2003   Solgt til Eiendom Skip a/s, Svelvik. Salgssum: 1.5 mill NOK. Drift: Charterbåtene Sunrise a/s. 122 [N] sdir.no    
123       I bruk til utleieturer, Oslofjorden. 123 [P] "Fjordabåtene"    
124   21.05.2010   Solgt til Carnival a/s, Svelvik. Salgssum: 175 000 NOK. 124 [N] sdir.no    
125       Samme bruksområde. 125 -    
126   11.02.2011   Solgt til Carnival DA, Fagerstrand. Salgssum: 400 000 NOK. 126 [N] sdir.no    
127       Samme bruksområde. 127 -    
128   24.09.2015   Solgt til Marcus Rolandsen, Oslo. Salgssum: 160 000 NOK. 128 [N] sdir.no    
129   24.09.2015   I opplag, Oslo. 129 [P] "Skipet" 3/2020    
130   02.2019   Sank ved Killingen. 130 [P] "Skipet" 3/2020    
131   07.05.2019   Hevet av Bygdøy Marineservice a/s, Drøbak. 131 [P] "Skipet" 3/2020    
132   07.05.2019   Landsatt, Oslo. 132 [P] "Skipet" 3/2020    
133   sommer 2020   Opphogget, Oslo. 133 [P] "Skipet" 3/2020    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau