֍ H M I  
  SKIPSARKIV ROGALAND - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
            P-47 "Lysefjord"  
     
     
  MENY     FORSIDE   KONTAKT   KILDER   FORKLARING   PASSASJERFARTØY   HURTIGBÅTER   BILFERGER  
           
  BILDE             "LYSEFJORD"    
             
       
   
           
           
             
       
       
           
       
    Status: Forlist / opphogget  
  "LYSEFJORD" Oppdatert: 01.08.2021  
     
     
1 Fortegnelsenr.:   P-47   1
2 Periode:   1946 - 1983   2
     
3 Byggeår:   1933   [N] sdir.no 3
4 Byggenummer:   48   [N] sdir.no 4
5 Skrog:   Odense Staalskibsværft a/s, Odense, Danmark   [N] sdir.no 5
6 Utrustning:   Odense Staalskibsværft a/s, Odense, Danmark   [N] sdir.no 6
     
7 Type:   --   -- 7
8 Skrogutforming:   Konvensjonelt   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 8
9 Materiale:   Stål   [N] sdir.no 9
     
     
     
10  Periode   Identifikasjon 10
11     Kallesignal   11
12 1933 - 1946   O U T M   -- 12
13 1946 - 2020   L L P P   [N] sdir.no 13
14     IMO-nummer   14
15 1987 - 2020   5215454   [N] sdir.no 15
16     MMSI-nummer   16
17     --   -- 17
18     Navn   18
19 1933 - 1946   "Gefion"   [N] sdir.no 19
20 1946 - 1983   "Lysefjord"   [N] sdir.no 20
21 1983 - 1985   "Fjordlys"   [N] sdir.no 21
22 1985 - 1990   "Sundøy"   [N] sdir.no 22
23 1990 - 2020   "Carnival"   [N] sdir.no 23
     
     
     
24  Periode   Rederi / eierforhold 24
25 1933 - 1941   Dampskisselskabet Öresund a/s, København, Danmark   [P] "Skipet" 2/1991 25
26 1941 - 1944   Svenska Rederi a/b Øresund, Malmö, Sverige   [P] "Skipet" 3/1989 26
27 1944 - 1946   Rederi a/b Sjollen, Malmö, Sverige   [P] "Skipet" 3/1989 27
28 1946 - 1976   Høgsfjord Rutelag a/s, Stavanger   [P] "Fjordabåtene" 28
29 1976 - 1983   Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger   [P] "Den hvite flåte" 29
30 1983   Stavanger Offshore Services p/r, Stavanger   [P] "Skipet" 2/1983 30
31 1983 - 1984   MB Eivindvik a/s, Stavanger   [P] "Skipet" 2/1983 31
32 1984 - 1985   Brødrene Bjørnevik a/s, Stavanger   [P] "Skipet" 4/1984 32
33 1985 - 1988   Jonny Garvik, Hagavik   [P] "Skipet" 1/1986 33
34 1988 - 1989   Henning Kumle, Bekkestua   [P] "Skipet" 3/1989 34
35 1989 - 1990   Skip Invest k/s, Oslo   [P] "Skipet" 3/1989 35
36 1990 - 1998   K/s Carnival, Drammen   [N] sdir.no 36
37 1998 - 2003   Juno a/s, Svelvik   [N] sdir.no 37
38 2003 - 2010   Eiendom Skip a/s, Svelvik   [N] sdir.no 38
39 2010 - 2011   Carnival a/s, Svelvik   [N] sdir.no 39
40 2011 - 2015   Carnival DA, Fagerstrand   [N] sdir.no 40
41 2015 - 2020   Marcus Rolandsen, Oslo   [N] sdir.no 41
     
     
     
42  Periode   Klasse 42
43 før 1992 - før 2000 Skipskontrollen   [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" 43
44 før 2000 - før 2020 NSC   [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" 44
     
     
     
45  Periode   Maskin 45
46     Fabrikant   46
47 1933 - 1964 A Tuxham a/s, København, Danmark   [P] "Skipet" 2/1991 47
48 1964 - 2020 F Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset   [P] "Skipet" 2/1991 48
49     Produsert   49
50   A 1933   [P] "Skipet" 2/1991 50
51   F 1964   [P] "Skipet" 2/1991 51
52     Maskin   52
53 1933 - 1964 A 1 x 2T RM 4 syl. diesel   [P] "Skipet" 2/1991 53
54 1964 - 2020 F 1 x 2TEV Wichmann DM 4 syl. diesel   [P] "Skipet" 2/1991 54
55     Effekt   55
56 1933 - 1964 A 250 bhk   [P] "Skipet" 2/1991 56
57 1964 - 2020 F 300 bhk   [P] "Skipet" 2/1991 57
58     Fart   58
59 1933 - 1964 A 12.0 kn   [P] "Skipet" 2/1991 59
60 1964 - 2020 F 11.0 kn   [P] "Skipet" 2/1991 60
61     Forbruk   61
62     --   -- 62
     
     
     
63  Periode   Mål 63
64     Lengde   64
65 1933 - 1971 A 28.96 m   [P] "Skipet" 2/1991 65
66 1971 - 2020 E 32.19 m   [N] sdir.no 66
67     Bredde   67
68     6.04 m   [N] sdir.no 68
69     Dybde   69
70 1933 - 1971 A 2.01 m   [P] "Skipet" 2/1991 70
71 1971 - 2020 E 2.51 m   [N] sdir.no 71
72     Brutto tonnasje   72
73 1933 - 1944 A 71 brt   [P] "Skipet" 2/1991 73
74 1944 - 1971 B 131 brt   [P] "Skipet" 2/1983 74
75 1971 - 1999 E 126.44 brt   [N] sdir.no 75
76 1999 - 2020 H 138 bt   [N] sdir.no 76
77     Netto tonnasje   77
78 1933 - 1999 A 57.67 nrt   [N] sdir.no 78
79 1999 - 2020 H 49 nt   [N] sdir.no 79
80     Dødvekttonn   80
81 1933 - 1944 A 40 dvt   [P] "Skipet" 2/1991 81
     
     
     
82  Periode   Kapasitet 82
83     Personbiler   83
84 1933 - 1971 A 0   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 84
85 1971 - før 1990 E 5 [4 dekk 2] - [1 dekk 3]   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 85
86 før 1990 - 2020 F 0   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 86
87     Trailere   87
88     0   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 88
89     Passasjerer   89
90 1933 - 1946 A 350   -- 90
91 1946 - 1971 C 245   [P] "Fjordabåtene" 91
92 1971 - 1990 D 195   [P] "Fjordabåtene" 92
93 1990 F 130   -- 93
94 1990 - før 1992 G 116   -- 94
95 før 1992 - 2020 I 80   [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" 95
96     Passasjerlugarer   96
97     0   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 97
98     Mannskapslugarer   98
99     Ja   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 99
100     Mannskap   100
101 1971 - før 1990   Kaptein, styrmann, maskinist, 2 matroser   [P] "Fjordabåtene" 101
102     Dekkshøyde   102
103 1971 - før 1990   Fri   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 103
104     Tillatt akseltrykk   104
105     --   -- 105
     
     
     
106  Tilleggsinformasjon 106
107 --   -- 107
     
     
     
     
108 05.1933 A Levert fra Odense Staalskibsværft a/s, Odense, Danmark til Dampskisselskabet Öresund a/s, København, DK som "Gefion".   [P] "Skipet" 2/1991 108
109     Kallesignal: OUTM.   -- 109
110     Satt i trafikk København, DK - Malmö, Sverige.   [P] "Fjordabåtene" 110
111 04.1940   I opplag, Malmö, S.   -- 111
112 1941   Solgt til Svenska Rederi a/b Øresund, Malmö, S.   [P] "Skipet" 3/1989 112
113     Satt i trafikk København, DK - Malmö, S.   -- 113
114 1944   Solgt til Rederi a/b Sjollen, Malmö, S.   [P] "Skipet" 3/1989 114
115   B Ombygget.   [P] "Skipet" 2/1983 115
116     Samme trafikk.   -- 116
117 16.04.1946   Solgt til Høgsfjord Rutelag a/s, Stavanger. Salgssum: 207 000 SEK. Forlot Malmö, Sverige med kurs for Stavanger.   [P] "Fjordabåtene" 117
118 22.05.1946   Innført i Stavanger Skipsregister. Omdøpt "Lysefjord". Hjemmehavn: Stavanger. Kallesignal: LLPP.   [N] sdir.no 118
119 05.1946 C Sertifikat endret. Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn.   [P] "Fjordabåtene" 119
120 pr.sommer 1950   I trafikk Stavanger - Frafjord.   [N] bjodna-tore.no 120
121 1951   Utleid til Knut Vier, Vier. Satt i trafikk Stavanger - Vier. Tilbakelevert samme år.   [K] Knut Gunnar Vier 121
122 1964 D Ombygget med ny maskin.   [P] "Skipet" 2/1991 122
123 primo 12.1970   Til ombygging / klassing ved Brødrene Bjørnevik a/s, Stavanger.   [A] Stavanger Aftenblad 18.12.1970 123
124 17.12.1970   Sank ved kai under ombygging ved Brødrene Bjørnevik a/s, Stavanger.   [A] Stavanger Aftenblad 18.12.1970 124
125 22.12.1970   Hevet.   [A] Stavanger Aftenblad 05.01.1971 125
125 27.04.1971 E Ombygget til bil– og passasjerferge ved Brødrene Bjørnevik a/s, Stavanger, samt sertifikat endret. Kostnad: 900 000 NOK.   [N] sdir.no | [P] "Fjordabåtene" 125
126 05.05.1971   Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn.   [A] Stavanger Aftenblad 29.04.1971 126
127 01.01.1976   Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Samme trafikk.   [P] "Den hvite flåte"' 127
128 24.05.1976   Maskinstans, Lysebotn.   [A] Stavanger Aftenblad 26.05.1976 128
129 25.05.1976   Buksert av slepefartøyet "Lars" i vanlig rute Lysebotn - Stavanger.   [A] Stavanger Aftenblad 26.05.1976 129
130 07.05.1980   Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn / Stavanger - Byre.   [P] Det Stavangerske D/s - "Ruteplan 1980/81" 130
131 18.09.1980   Fant tom fritidsbåt drivende ved Ådnøy. Eieren antatt druknet.   [A] Stavanger Aftenblad 19.09.1980 131
132 31.10.1980   Tatt ut av trafikk Stavanger - Byre.   [A] Stavanger Aftenblad 31.10.1980 132
133 1982   I opplag, Stavanger.   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 133
134 02.1983   Solgt til Stavanger Offshore Services p/r, Stavanger. Omdøpt "Fjordlys".   [P] "Skipet" 2/1983 134
135 05.1983   Solgt til MB Eivindvik a/s, Stavanger.   [P] "Skipet" 3/1983 135
136 10.1984   Solgt til Brødrene Bjørnevik a/s, Stavanger.   [P] "Skipet" 4/1984 136
137 12.1985   Solgt til Jonny Garvik, Hagavik. Omdøpt "Sundøy".   [P] "Skipet" 1/1986 137
138 02.1988   Solgt til Henning Kumle, Bekkestua.   [P] "Skipet" 3/1989 138
139     Overført til Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen.   [P] "Skipet" 2/1991 139
140     I bruk til utleieturer, Oslofjorden.   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 140
141 ► 05.1990 F Kapasitet og sertifikat endret.   -- 141
142 17.10.1990   Solgt til k/s Carnival, Drammen. Omdøpt "Carnival". Overført til Oslo Skipsregister. Hjemmehavn: Drammen. Salgssum: 630 000 NOK.   [N] sdir.no 142
143   G Sertifikat endret.   -- 143
144     I bruk som restaurantfartøy, Drammen.   [P] "Skipet" 2/1991 144
145 vinter 1991   I opplag, Tønsberg.   [P] "Skipet" 3/1992 145
146 ► 1992 I Sertifikat endret.   [P] "Illustrert Norsk Skipsliste" 146
147 vår 1992   Tatt ut av opplag.   [P] "Skipet" 3/1992 147
148 01.08.1992   Overført til Norsk Ordinært Skipsregister.   [N] sdir.no 148
149 05.01.1998   Solgt til Juno a/s, Svelvik. Salgssum: 433 000 NOK.   [N] sdir.no 149
150 29.03.1999 H Ombygget.   [N] sdir.no 150
151 2002   I opplag, Tønsberg.   [P] "Skipet" 4/2003 151
152 26.02.2003   Solgt til Eiendom Skip a/s, Svelvik. Salgssum: 1.5 mill NOK. Drift: Charterbåtene Sunrise a/s.   [P] "Skipet" 4/2003 152
153 06.05.2003   I bruk til utleieturer, Oslofjorden.   [P] "Skipet" 4/2003 | [P] "Fjordabåtene" 153
154 21.05.2010   Solgt til Carnival a/s, Svelvik. Salgssum: 175 000 NOK.   [N] sdir.no 154
155     Samme bruksområde.   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 155
156 11.02.2011   Solgt til Carnival DA, Fagerstrand. Salgssum: 400 000 NOK.   [N] sdir.no 156
157     Samme bruksområde.   HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net 157
158 24.09.2015   Solgt til Marcus Rolandsen, Oslo. Salgssum: 160 000 NOK.   [N] sdir.no 158
159 24.09.2015   I opplag, Oslo.   [P] "Skipet" 3/2020 159
160 02.2019   Sank ved Killingen.   [P] "Skipet" 3/2020 160
161 07.05.2019   Hevet av Bygdøy Marineservice a/s, Drøbak.   [P] "Skipet" 3/2020 161
162 07.05.2019   Landsatt, Oslo.   [P] "Skipet" 3/2020 162
163 sommer 2020   Opphogget, Oslo.   [P] "Skipet" 3/2020 163
164 17.02.2021   Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister.   [N] sdir.no 164
     
     
     
     
     
  Avbildet som: "Lysefjord"  
        Rettighetshaver: HMI v/ Sølve Hatteland  
        Lokalisering: Forsand  
        Tidspunkt: --  
             
           
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
     
     
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau