H M I X
SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND
©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau
"LYSEFJORD" 1946
 
Forside 0
Kontakt 0
Kilder 0
Forklaring 0
Passasjerfartøy  
Hurtigbåter 0 © HMI v/ Sølve Hatteland
Bilferger 0
Oppdatert: 01.08.2021
Status: Forlist / opphogget
    Fortegnelse nr. P-47
    "LYSEFJORD" [1946 - 1983]
1   Periode       1946 - 1983 1 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
2   Byggeår 1933 2 [N] sdir.no
3   Byggenummer 48 3 [N] sdir.no
4   Skrog Odense Staalskibsværft a/s, Odense, Danmark 4 [N] sdir.no
5   Utrustning Odense Staalskibsværft a/s, Odense, Danmark 5 [N] sdir.no
6   Type -- 6  
7   Skrogutforming Konvensjonelt 7 [P] "Med båt og buss"
8   Materiale       Stål 8 [N] sdir.no
9   ▼ IDENTIFIKASJON 9  
10   Periode       Navn 10  
11   1933 - 1946 "Gefion" 11 [N] sdir.no
12   1946 - 1983 "Lysefjord" 12 [N] sdir.no
13   1983 - 1985 "Fjordlys" 13 [N] sdir.no
14   1985 - 1990 "Sundøy" 14 [N] sdir.no
15   1990 - 2020 "Carnival" 15 [N] sdir.no
16       Kallesignal 16  
17   1933 - 1946 OUTM 17  
18   1946 - 2020 LEFS 18 [N] sdir.no
19       IMO-nummer 19  
20   1987 - 5215454 20 [N] sdir.no
21       MMSI-nummer 21  
22           -- 22  
23   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 23  
24   Periode       Navn 24  
25   1933 - 1941 Dampskisselskabet Öresund a/s, København, Danmark 25 [P] "Skipet" 2/1991
26   1941 - 1944 Svenska Rederi a/b Øresund, Malmö, Sverige 26 [P] "Skipet" 3/1989
27   1944 - 1946 Rederi a/b Sjollen, Malmö, Sverige 27 [P] "Skipet" 3/1989
28   1946 - 1976 Høgsfjord Rutelag a/s, Stavanger 28 [P] "Fjordabåtene"
29   1976 - 1983 Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 29 [P] "Den hvite flåte"
30   1983 Stavanger Offshore Services p/r, Stavanger 30 [P] "Skipet" 2/1983
31   1983 - 1984 MB Eivindvik a/s, Stavanger 31 [P] "Skipet" 2/1983
32   1984 - 1985 Brødrene Bjørnevik a/s, Stavanger 32 [P] "Skipet" 4/1984
33   1985 - 1988 Jonny Garvik, Hagavik 33 [P] "Skipet" 1/1986
34   1988 - 1989 Henning Kumle, Bekkestua 34 [P] "Skipet" 3/1989
35   1989 - 1990 Skip Invest k/s, Oslo 35 [P] "Skipet" 3/1989
36   1990 - 1998 K/s Carnival, Drammen 36 [N] sdir.no
37   1998 - 2003 Juno a/s, Svelvik 37 [N] sdir.no
38   2003 - 2010 Eiendom Skip a/s, Svelvik 38 [N] sdir.no
39   2010 - 2011 Carnival a/s, Svelvik 39 [N] sdir.no
40   2011 - 2015 Carnival DA, Fagerstrand 40 [N] sdir.no
41   2015 - 2020       Marcus Rolandsen, Oslo 41 [N] sdir.no
42   ▼ KLASSIFISERING 42  
43   Periode       Klasse 43  
44   før 1992 - før 2000 Skipskontrollen 44 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
45   før 2000 - før 2020       NSC 45 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
46   ▼ MASKINERI 46  
47   Periode       Fabrikant 47  
48   1933 - 1964 A Tuxham a/s, København, Danmark 48 [P] "Skipet" 2/1991
49   1964 - 2020 F Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 49 [P] "Skipet" 2/1991
50       Produsert 50  
51     A 1933 51 [P] "Skipet" 2/1991
52     F 1964 52 [P] "Skipet" 2/1991
53       Maskin 53  
54   1933 - 1964 A 1 x 2T RM 4 syl. diesel 54 [P] "Skipet" 2/1991
55   1964 - 2020 F 1 x 2TEV Wichmann DM 4 syl. diesel 55 [P] "Skipet" 2/1991
56       Effekt 56  
57   1933 - 1964 A 250 bhk 57 [P] "Skipet" 2/1991
58   1964 - 2020 F 300 bhk 58 [P] "Skipet" 2/1991
59       Fart 59  
60   1933 - 1964 A 12.0 kn 60 [P] "Skipet" 2/1991
61   1964 - 2020 F 11.0 kn 61 [P] "Skipet" 2/1991
62       Forbruk 62  
63           -- 63  
64   ▼ MÅL 64  
65   Periode       Lengde 65  
66   1933 - 1971 A 28.96 m 66 [P] "Skipet" 2/1991
67   1971 - 2020 E 32.19 m 67 [N] sdir.no
68       Bredde 68  
69       6.04 m 69 [N] sdir.no
70       Dybde 70  
71   1933 - 1971 A 2.01 m 71 [P] "Skipet" 2/1991
72   1971 - 2020 E 2.51 m 72 [N] sdir.no
73       Brutto tonnasje 73  
74   1933 - 1944 A 71 brt 74 [P] "Skipet" 2/1991
75   1944 - 1971 B 131 brt 75 [P] "Skipet" 2/1983
76   1971 - 1999 E 126.44 brt 76 [N] sdir.no
77   1999 - 2020 H 138 bt 77 [N] sdir.no
78       Netto tonnasje 78  
79   1933 - 1999 A 57.67 nrt 79 [N] sdir.no
80   1999 - 2020 H 49 nt 80 [N] sdir.no
81       Dødvekttonn 81  
82   1933 - 1944       40 dvt 82 [P] "Skipet" 2/1991
83   ▼ KAPASITET 83  
84   Periode       Personbiler 84  
85   1933 - 1971 A 0 85 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
86   1971 - før 1990 E 5 [4 dekk 2] - [1 dekk 3] 86 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
87   før 1990 - 2020 F 0 87 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
88       Trailere 88  
89   0 89 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
90       Passasjerer 90  
91   1933 - 1946 A 350 91  
92   1946 - 1971 C 245 92 [P] "Fjordabåtene"
93   1971 - 1990 D 195 93 [P] "Fjordabåtene"
94   1990 F 130 94  
95   1990 - før 1992 G 116 95  
96   før 1992 - 2020 I 80 96 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
97       Passasjerlugarer 97  
98   0 98 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
99       Mannskapslugarer 99  
100       Ja 100 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
101       Mannskap 101  
102   1971 - før 1990 Kaptein, styrmann, maskinist, 2 matroser 102 [P] "Fjordabåtene"
103       Dekkshøyde 103  
104   1971 - før 1990 E Fri 104 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
105       Tillatt akseltrykk 105  
106           -- 106 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
107   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 107  
108   -- 108  
109   ▼ HISTORIKK 109  
110 05.1933 A Levert fra Odense Staalskibsværft a/s, Odense, Danmark til Dampskisselskabet Öresund a/s, København, DK som "Gefion". 110 [P] "Skipet" 2/1991
111   Kallesignal: OUTM. 111  
112   Satt i trafikk København, DK - Malmö, Sverige. 112 [P] "Fjordabåtene"
113 04.1940 I opplag, Malmö, S. 113  
114 1941 Solgt til Svenska Rederi a/b Øresund, Malmö, S. 114 [P] "Skipet" 3/1989
115   Satt i trafikk København, DK - Malmö, S. 115  
116 1944 Solgt til Rederi a/b Sjollen, Malmö, S. 116 [P] "Skipet" 3/1989
117   B Ombygget. 117 [P] "Skipet" 2/1983
118   Samme trafikk. 118  
119 16.04.1946 Solgt til Høgsfjord Rutelag a/s, Stavanger. Salgssum: 207 000 SEK. Forlot Malmö, Sverige med kurs for Stavanger. 119 [P] "Fjordabåtene"
120 22.05.1946       Innført i Stavanger Skipsregister. Omdøpt "Lysefjord". Hjemmehavn: Stavanger. Kallesignal: LLPP. 120 [N] sdir.no
121 05.1946   C   Sertifikat endret. Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 121 [P] "Fjordabåtene"
122 pr.sommer 1950       I trafikk Stavanger - Frafjord. 122 [N] bjodna-tore.no
123 1951       Utleid til Knut Vier, Vier. Satt i trafikk Stavanger - Vier. Tilbakelevert samme år. 123 [K] Knut Gunnar Vier
124 1964   D   Ombygget med ny maskin. 124 [P] "Skipet" 2/1991
125 primo 12.1970       Til ombygging / klassing ved Brødrene Bjørnevik a/s, Stavanger. 125 [A] Stavanger Aftenblad 18.12.1970
126 17.12.1970       Sank ved kai under ombygging ved Brødrene Bjørnevik a/s, Stavanger. 126 [A] Stavanger Aftenblad 18.12.1970
127 22.12.1970       Hevet. 127 [A] Stavanger Aftenblad 05.01.1971
128 27.04.1971   E   Ombygget til bil– og passasjerferge ved Brødrene Bjørnevik a/s, Stavanger, samt sertifikat endret. Kostnad: 900 000 NOK. 128 [N] sdir.no | [P] "Fjordabåtene"
129 05.05.1971       Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 129 [A] Stavanger Aftenblad 29.04.1971
130 01.01.1976       Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Samme trafikk. 130 [P] "Den hvite flåte"'
131 24.05.1976       Maskinstans, Lysebotn. 131 [A] Stavanger Aftenblad 26.05.1976
132 25.05.1976       Buksert av slepefartøyet "Lars" i vanlig rute Lysebotn - Stavanger. 132 [A] Stavanger Aftenblad 26.05.1976
133 07.05.1980       Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn / Stavanger - Byre. 133 [P] Det Stavangerske D/s - "Ruteplan 1980/81"
134 18.09.1980       Fant tom fritidsbåt drivende ved Ådnøy. Eieren antatt druknet. 134 [A] Stavanger Aftenblad 19.09.1980
135 31.10.1980       Tatt ut av trafikk Stavanger - Byre. 135 [A] Stavanger Aftenblad 31.10.1980
136 1982       I opplag, Stavanger. 136 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
137 02.1983   Solgt til Stavanger Offshore Services p/r, Stavanger. Omdøpt "Fjordlys". 137 [P] "Skipet" 2/1983
138 05.1983 Solgt til MB Eivindvik a/s, Stavanger. 138 [P] "Skipet" 3/1983
139 10.1984 Solgt til Brødrene Bjørnevik a/s, Stavanger. 139 [P] "Skipet" 4/1984
140 12.1985 Solgt til Jonny Garvik, Hagavik. Omdøpt "Sundøy". 140 [P] "Skipet" 1/1986
141 02.1988 Solgt til Henning Kumle, Bekkestua. 141 [P] "Skipet" 3/1989
142   Overført til Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 142 [P] "Skipet" 2/1991
143   I bruk til utleieturer, Oslofjorden. 143 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
144 ► 05.1990 F Kapasitet og sertifikat endret. 144  
145 17.10.1990 Solgt til k/s Carnival, Drammen. Omdøpt "Carnival". Overført til Oslo Skipsregister. Hjemmehavn: Drammen. Salgssum: 630 000 NOK. 145 [N] sdir.no
146   G Sertifikat endret. 146  
147   I bruk som restaurantfartøy, Drammen. 147 [P] "Skipet" 2/1991
148 vinter 1991 I opplag, Tønsberg. 148 [P] "Skipet" 3/1992
149 ► 1992 I Sertifikat endret. 149   [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"
150 vår 1992 Tatt ut av opplag. 150 [P] "Skipet" 3/1992
151 01.08.1992 Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 151 [N] sdir.no
152 05.01.1998 Solgt til Juno a/s, Svelvik. Salgssum: 433 000 NOK. 152 [N] sdir.no
153 29.03.1999 H Ombygget. 153 [N] sdir.no
154 2002 I opplag, Tønsberg. 154 [P] "Skipet" 4/2003
155 26.02.2003 Solgt til Eiendom Skip a/s, Svelvik. Salgssum: 1.5 mill NOK. Drift: Charterbåtene Sunrise a/s. 155 [P] "Skipet" 4/2003
156 06.05.2003 I bruk til utleieturer, Oslofjorden. 156 [P] "Skipet" 4/2003 | [P] "Fjordabåtene"
157 21.05.2010 Solgt til Carnival a/s, Svelvik. Salgssum: 175 000 NOK. 157 [N] sdir.no
158   Samme bruksområde. 158 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
159 11.02.2011 Solgt til Carnival DA, Fagerstrand. Salgssum: 400 000 NOK. 159 [N] sdir.no
160   Samme bruksområde. 160 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net
161 24.09.2015 Solgt til Marcus Rolandsen, Oslo. Salgssum: 160 000 NOK. 161 [N] sdir.no
162 24.09.2015 ► I opplag, Oslo. 162 [P] "Skipet" 3/2020
163 02.2019 Sank ved Killingen. 163 [P] "Skipet" 3/2020
164 07.05.2019 Hevet av Bygdøy Marineservice a/s, Drøbak. 164 [P] "Skipet" 3/2020
165 07.05.2019 ► Landsatt, Oslo. 165 [P] "Skipet" 3/2020
166 sommer 2020 Opphogget, Oslo. 166 [P] "Skipet" 3/2020
167 17.02.2021       Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister. 167 [N] sdir.no
  ▼ FOTOGALLERI  
  Bilde 1/7  
Avbildet som: "Gefion"
  I original utgave. Lokalisering: --
    Tidspunkt: --
    Rettighetshaver: Anders Riis
    Hentet fra: trafikfoto.dk
 
 
 
 
 
 
  Bilde 2/7  
Avbildet som: "Lysefjord"
  Overtatt av Lokalisering: Stavanger
  Høgsfjord Rutelag Tidspunkt: --
  og med nytt navn. Rettighetshaver: Olav Moen
    Hentet fra: termaloma.com
 
 
 
 
 
 
 
  Bilde 3/7  
Avbildet som: "Lysefjord"
  Ombygget til bilferge. Lokalisering: Forsand
    Tidspunkt: --
    Rettighetshaver: HMI v/ Sølve Hatteland
  Hentet fra: Privat
 
 
 
 
 
 
 
  Bilde 4/7  
Avbildet som: "Lysefjord"
  Overtatt av Lokalisering: --
  Det Stavangerske Tidspunkt: --
  Dampskibsselskab. Rettighetshaver: Jürgen Stein
  Hentet fra: fjordfaehren.de
 
 
 
 
 
 
  Bilde 5/7  
Avbildet som: "Carnival"
  Overtatt av Lokalisering: Oslo
  Eiendom Skip og i bruk Tidspunkt: 27. november 2006
  som utleiefartøy. Rettighetshaver: --
    Hentet fra: fotoverden.com
   
 
 
 
 
 
 
  Bilde 6/7  
Avbildet som: "Carnival"
  Overtatt av Lokalisering: Oslo
  Marcus Rolandsen og Tidspunkt: Juni 2017
  med samme navn. Rettighetshaver: Marcus Rolandsen
    Hentet fra: bjodna-tore.no
 
 
 
 
 
 
  Bilde 7/7  
Avbildet som: "Carnival"
  Hevet etter forliset, Lokalisering: Oslo
  og klar for opphogging. Tidspunkt: 17. mai 2020
  Strukturen er inntakt Rettighetshaver: Tore Sætre
  siden ombyggingen til Hentet fra: commons.wikimedia.org
  bilferge.
 
 
 
 
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau