H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
  "LYSEFJORD" 1946  
                     
    Forside            
 
    Kontakt              
    Kilder              
    Forklaring              
    Passasjerfartøy                
    Hurtigbåter              
    Bilferger             © HMI v/ Sølve Hatteland  
                   
                   
                   
    Oppdatert:   04.10.2022          
    Status:   Forlist / opphogget         Posisjon på AIS:       
                   
      Fortegnelse nr. P-47  
      "LYSEFJORD"  [1946 - 1983]  
                   
1   Periode       1946 - 1983 1 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
2   Byggeår       1933 2 [N] sdir.no  
3   Byggenummer       48 3 [N] sdir.no  
4   Skrog       Odense Staalskibsværft a/s, Odense, Danmark 4 [N] sdir.no  
5   Utrustning       Odense Staalskibsværft a/s, Odense, Danmark 5 [N] sdir.no  
6   Type       -- 6    
7   Skrogutforming       Konvensjonelt 7 [P] "Med båt og buss"  
8   Materiale       Stål 8 [N] sdir.no  
9           9            
10   ▼ IDENTIFIKASJON 10    
11   Periode       Navn 11    
12   1933 - 1946       "Gefion" 12 [N] sdir.no  
13   1946 - 1983       "Lysefjord" 13 [N] sdir.no  
14   1983 - 1985       "Fjordlys" 14 [N] sdir.no  
15   1985 - 1990       "Sundøy" 15 [N] sdir.no  
16   1990 - 2020       "Carnival" 16 [N] sdir.no  
17           Kallesignal 17    
18   1933 - 1946       OUTM 18    
19   1946 - 2020       LEFS 19 [N] sdir.no  
20           IMO-nummer 20    
21   1987 -       5215454 21 [N] sdir.no  
22           MMSI-nummer 22    
23           -- 23    
24           24            
25   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 25    
26   Periode       Navn 26    
27   1933 - 1941       Dampskisselskabet Öresund a/s, København, Danmark 27 [P] "Skipet" 2/1991  
28   1941 - 1944       Svenska Rederi a/b Øresund, Malmö, Sverige 28 [P] "Skipet" 3/1989  
29   1944 - 1946       Rederi a/b Sjollen, Malmö, Sverige 29 [P] "Skipet" 3/1989  
30   1946 - 1976       Høgsfjord Rutelag a/s, Stavanger 30 [P] "Fjordabåtene"  
31   1976 - 1983       Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 31 [P] "Den hvite flåte"  
32   1983       Stavanger Offshore Services p/r, Stavanger 32 [P] "Skipet" 2/1983  
33   1983 - 1984       MB Eivindvik a/s, Stavanger 33 [P] "Skipet" 2/1983  
34   1984 - 1985       Brødrene Bjørnevik a/s, Stavanger 34 [P] "Skipet" 4/1984  
35   1985 - 1988       Jonny Garvik, Hagavik 35 [P] "Skipet" 1/1986  
36   1988 - 1989       Henning Kumle, Bekkestua 36 [P] "Skipet" 3/1989  
37   1989 - 1990       Skip Invest k/s, Oslo 37 [P] "Skipet" 3/1989  
38   1990 - 1998       K/s Carnival, Drammen 38 [N] sdir.no  
39   1998 - 2003       Juno a/s, Svelvik 39 [N] sdir.no  
40   2003 - 2010       Eiendom Skip a/s, Svelvik 40 [N] sdir.no  
41   2010 - 2011       Carnival a/s, Svelvik 41 [N] sdir.no  
42   2011 - 2015       Carnival DA, Fagerstrand 42 [N] sdir.no  
43   2015 - 2020       Marcus Rolandsen, Oslo 43 [N] sdir.no  
44           44            
45   ▼ KLASSIFISERING 45    
46   Periode       Klasse 46    
47   før 1992 - før 2000       Skipskontrollen 47 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
48   før 2000 - før 2020       NSC 48 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
49           49            
50   ▼ MASKINERI 50    
51   Periode       Fabrikant 51    
52   1933 - 1964   A   Tuxham a/s, København, Danmark 52 [P] "Skipet" 2/1991  
53   1964 - 2020   F   Wichmann Motorfabrikk a/s, Rubbestadneset 53 [P] "Skipet" 2/1991  
54           Produsert 54    
55       A   1933 55 [P] "Skipet" 2/1991  
56       F   1964 56 [P] "Skipet" 2/1991  
57           Maskin 57    
58   1933 - 1964   A   1 x 2T RM 4 syl. diesel 58 [P] "Skipet" 2/1991  
59   1964 - 2020   F   1 x 2TEV Wichmann DM 4 syl. diesel 59 [P] "Skipet" 2/1991  
60           Effekt 60    
61   1933 - 1964   A   250 bhk 61 [P] "Skipet" 2/1991  
62   1964 - 2020   F   300 bhk 62 [P] "Skipet" 2/1991  
63           Fart 63    
64   1933 - 1964   A   12.0 kn 64 [P] "Skipet" 2/1991  
65   1964 - 2020   F   11.0 kn 65 [P] "Skipet" 2/1991  
66           Forbruk 66    
67         -- 67    
68           68            
69   ▼ MÅL 69    
70   Periode       Lengde 70    
71   1933 - 1971   A   28.96 m 71 [P] "Skipet" 2/1991  
72   1971 - 2020   E   32.19 m 72 [N] sdir.no  
73           Bredde 73    
74           6.04 m 74 [N] sdir.no  
75           Dybde 75    
76   1933 - 1971   A   2.01 m 76 [P] "Skipet" 2/1991  
77   1971 - 2020   E   2.51 m 77 [N] sdir.no  
78           Brutto tonnasje 78    
79   1933 - 1944   A   71 brt 79 [P] "Skipet" 2/1991  
80   1944 - 1971   B   131 brt 80 [P] "Skipet" 2/1983  
81   1971 - 1999   E   126.44 brt 81 [N] sdir.no  
82   1999 - 2020   H   138 bt 82 [N] sdir.no  
83           Netto tonnasje 83    
84   1933 - 1999   A   57.67 nrt 84 [N] sdir.no  
85   1999 - 2020   H   49 nt 85 [N] sdir.no  
86           Dødvekttonn 86    
87   1933 - 1944       40 dvt 87 [P] "Skipet" 2/1991  
88           88            
89   ▼ KAPASITET 89    
90   Periode       Personbiler 90    
91   1933 - 1971   A   0 91 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
92   1971 - før 1990   E   5 [4 dekk 2] - [1 dekk 3] 92 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
93   før 1990 - 2020   F   0 93 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
94           Trailere 94    
95         0 95 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
96           Passasjerer 96    
97   1933 - 1946   A   350 97    
98   1946 - 1971   C   245 98 [P] "Fjordabåtene"  
99   1971 - 1990   D   195 99 [P] "Fjordabåtene"  
100   1990   F   130 100    
101   1990 - før 1992   G   116 101    
102   før 1992 - 2020   I   80 102 [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
103           Passasjerlugarer 103    
104         0 104 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
105           Mannskapslugarer 105    
106           Ja 106 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
107           Mannskap 107    
108   1971 - før 1990       Kaptein, styrmann, maskinist, 2 matroser 108 [P] "Fjordabåtene"  
109           Dekkshøyde 109    
110           -- 110    
111           Tillatt akseltrykk 111    
112           -- 112    
113           113            
114   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 114    
115   -- 115    
116         116            
117   ▼ HISTORIKK 117    
118 05.1933   A   Levert fra Odense Staalskibsværft a/s, Odense, Danmark til Dampskisselskabet Öresund a/s, København, DK som "Gefion". 118 [P] "Skipet" 2/1991  
119         Kallesignal: OUTM. 119    
120         Satt i trafikk København, DK - Malmö, Sverige. 120 [P] "Fjordabåtene"  
121 04.1940       I opplag, Malmö, S. 121    
122 1941       Solgt til Svenska Rederi a/b Øresund, Malmö, S. 122 [P] "Skipet" 3/1989  
123         Satt i trafikk København, DK - Malmö, S. 123    
124 1944       Solgt til Rederi a/b Sjollen, Malmö, S. 124 [P] "Skipet" 3/1989  
125     B   Ombygget. 125 [P] "Skipet" 2/1983  
126         Samme trafikk. 126    
127 16.04.1946       Solgt til Høgsfjord Rutelag a/s, Stavanger. Salgssum: 207 000 SEK. Forlot Malmö, Sverige med kurs for Stavanger. 127 [P] "Fjordabåtene"  
128 22.05.1946       Innført i Stavanger Skipsregister. Omdøpt "Lysefjord". Hjemmehavn: Stavanger. Kallesignal: LLPP. 128 [N] sdir.no  
129 05.1946   C   Sertifikat endret. Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 129 [P] "Fjordabåtene"  
130 pr.sommer 1950       I trafikk Stavanger - Frafjord. 130 [N] bjodna-tore.no  
131 1951       Utleid til Knut Vier, Vier. Satt i trafikk Stavanger - Vier. Tilbakelevert samme år. 131 [K] Knut Gunnar Vier  
132 1964   D   Ombygget med ny maskin. 132 [P] "Skipet" 2/1991  
133 primo 12.1970       Til ombygging / klassing ved Brødrene Bjørnevik a/s, Stavanger. 133 [A] Stavanger Aftenblad 18.12.1970  
134 17.12.1970       Sank ved kai under ombygging ved Brødrene Bjørnevik a/s, Stavanger. 134 [A] Stavanger Aftenblad 18.12.1970  
135 22.12.1970       Hevet. 135 [A] Stavanger Aftenblad 05.01.1971  
136 27.04.1971   E   Ombygget til bil– og passasjerferge ved Brødrene Bjørnevik a/s, Stavanger, samt sertifikat endret. Kostnad: 900 000 NOK. 136 [N] sdir.no | [P] "Fjordabåtene"  
137 05.05.1971       Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn. 137 [A] Stavanger Aftenblad 29.04.1971  
138 01.01.1976       Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Samme trafikk. 138 [P] "Den hvite flåte"'  
139 24.05.1976       Maskinstans, Lysebotn. 139 [A] Stavanger Aftenblad 26.05.1976  
140 25.05.1976       Buksert av slepefartøyet "Lars" i vanlig rute Lysebotn - Stavanger. 140 [A] Stavanger Aftenblad 26.05.1976  
141 21.03.1979       Maskinstans, Eiane. Slept til Songesand av m/b "Lyse I" for reparasjon av topplokk. 141 [A] Stavanger Aftenblad 22.03.1979  
142 07.05.1980       Satt i trafikk Stavanger - Lysebotn / Stavanger - Byre. 142 [P] Det Stavangerske D/s - "Ruteplan 1980/81"  
143 18.09.1980       Fant tom fritidsbåt drivende ved Ådnøy. Eieren antatt druknet. 143 [A] Stavanger Aftenblad 19.09.1980  
144 31.10.1980       Tatt ut av trafikk Stavanger - Byre. 144 [A] Stavanger Aftenblad 31.10.1980  
145 1982       I opplag, Stavanger. 145 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
146 02.1983       Solgt til Stavanger Offshore Services p/r, Stavanger. Omdøpt "Fjordlys". 146 [P] "Skipet" 2/1983  
147 05.1983       Solgt til MB Eivindvik a/s, Stavanger. 147 [P] "Skipet" 3/1983  
148 10.1984       Solgt til Brødrene Bjørnevik a/s, Stavanger. 148 [P] "Skipet" 4/1984  
149 12.1985       Solgt til Jonny Garvik, Hagavik. Omdøpt "Sundøy". 149 [P] "Skipet" 1/1986  
150 02.1988       Solgt til Henning Kumle, Bekkestua. 150 [P] "Skipet" 3/1989  
151         Overført til Bergen Skipsregister. Hjemmehavn: Bergen. 151 [P] "Skipet" 2/1991  
152         I bruk til utleieturer, Oslofjorden. 152 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
153 ► 05.1990   F   Kapasitet og sertifikat endret. 153    
154 17.10.1990       Solgt til k/s Carnival, Drammen. Omdøpt "Carnival". Overført til Oslo Skipsregister. Hjemmehavn: Drammen. Salgssum: 630 000 NOK. 154 [N] sdir.no  
155     G   Sertifikat endret. 155    
156         I bruk som restaurantfartøy, Drammen. 156 [P] "Skipet" 2/1991  
157 vinter 1991       I opplag, Tønsberg. 157 [P] "Skipet" 3/1992  
158 ► 1992   I   Sertifikat endret. 158   [P] "Illustrert Norsk Skipsliste"  
159 vår 1992       Tatt ut av opplag. 159 [P] "Skipet" 3/1992  
160 01.08.1992       Overført til Norsk Ordinært Skipsregister. 160 [N] sdir.no  
161 05.01.1998       Solgt til Juno a/s, Svelvik. Salgssum: 433 000 NOK. 161 [N] sdir.no  
162 29.03.1999   H   Ombygget. 162 [N] sdir.no  
163 2002       I opplag, Tønsberg. 163 [P] "Skipet" 4/2003  
164 26.02.2003       Solgt til Eiendom Skip a/s, Svelvik. Salgssum: 1.5 mill NOK. Drift: Charterbåtene Sunrise a/s. 164 [P] "Skipet" 4/2003  
165 06.05.2003       I bruk til utleieturer, Oslofjorden. 165 [P] "Skipet" 4/2003 | [P] "Fjordabåtene"  
166 21.05.2010       Solgt til Carnival a/s, Svelvik. Salgssum: 175 000 NOK. 166 [N] sdir.no  
167         Samme bruksområde. 167 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
168 11.02.2011       Solgt til Carnival DA, Fagerstrand. Salgssum: 400 000 NOK. 168 [N] sdir.no  
169         Samme bruksområde. 169 HMI, ref.: [N] skipsarkiv-rogaland.net  
170 24.09.2015       Solgt til Marcus Rolandsen, Oslo. Salgssum: 160 000 NOK. 170 [N] sdir.no  
171 24.09.2015 ►       I opplag, Oslo. 171 [P] "Skipet" 3/2020  
172 02.2019       Sank ved Killingen. 172 [P] "Skipet" 3/2020  
173 07.05.2019       Hevet av Bygdøy Marineservice a/s, Drøbak. 173 [P] "Skipet" 3/2020  
174 07.05.2019 ►       Landsatt, Oslo. 174 [P] "Skipet" 3/2020  
175 sommer 2020       Opphogget, Oslo. 175 [P] "Skipet" 3/2020  
176 17.02.2021       Slettet fra Norsk Ordinært Skipsregister. 176 [N] sdir.no  
                   
    ▼ FOTOGALLERI    
                   
    Bilde 1/7      
 
  Avbildet som: "Gefion"    
    I original utgave.         Lokalisering: --    
              Tidspunkt: --    
              Rettighetshaver: Anders Riis    
              Hentet fra: trafikfoto.dk    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    Bilde 2/7      
  Avbildet som: "Lysefjord"    
    Overtatt av         Lokalisering: Stavanger    
    Høgsfjord Rutelag         Tidspunkt: --    
    og med nytt navn.         Rettighetshaver: Olav Moen    
              Hentet fra: termaloma.com    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    Bilde 3/7      
  Avbildet som: "Lysefjord"    
    Ombygget til bilferge.         Lokalisering: Forsand    
              Tidspunkt: --    
              Rettighetshaver: HMI v/ Sølve Hatteland    
            Hentet fra: Privat    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    Bilde 4/7      
  Avbildet som: "Lysefjord"    
    Overtatt av         Lokalisering: --    
    Det Stavangerske         Tidspunkt: --    
    Dampskibsselskab.         Rettighetshaver: Jürgen Stein    
            Hentet fra: fjordfaehren.de    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    Bilde 5/7      
  Avbildet som: "Carnival"    
    Overtatt av         Lokalisering: Oslo    
    Eiendom Skip og i bruk         Tidspunkt: 27. november 2006    
    som utleiefartøy.         Rettighetshaver: --    
              Hentet fra: fotoverden.com    
                     
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    Bilde 6/7      
  Avbildet som: "Carnival"    
    Overtatt av         Lokalisering: Oslo    
    Marcus Rolandsen og         Tidspunkt: Juni 2017    
    med samme navn.         Rettighetshaver: Marcus Rolandsen    
              Hentet fra: bjodna-tore.no    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
    Bilde 7/7      
  Avbildet som: "Carnival"    
    Hevet etter forliset,         Lokalisering: Oslo    
    og klar for opphogging.         Tidspunkt: 17. mai 2020    
    Strukturen er inntakt         Rettighetshaver: Tore Sætre    
    siden ombyggingen til         Hentet fra: commons.wikimedia.org    
    bilferge.                
                   
                   
                   
                   
                   
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
                   
                   
  x