H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
  "LYDERHORN" 1878  
                 
    Forside            
 
   
    Kontakt            
    Kilder            
    Forklaring            
    Passasjerfartøy              
    Hurtigbåter              
    Bilferger              
              © Ragna Constance Solberg  
               
               
    Oppdatert:   04.09.2020        
    Status:   Forlist       Posisjon på AIS:     
               
    "LYDERHORN"  [1878]  
    Fortegnelse nr. P-12  
       
1   Periode     1878 1 HMI  
2   Byggeår     1878 2 [P] "Skipet" 3/1986  
3   Byggenummer     44 3 [P] "Skipet" 3/1986  
4   Skrog     Bergens Mekaniske Verksteder a/s, Bergen 4 [P] "Skipet" 3/1986  
5   Utrustning     Bergens Mekaniske Verksteder a/s, Bergen 5 [P] "Skipet" 3/1986  
6   Type     -- 6    
7   Skrogutforming     Konvensjonelt 7 HMI  
8   Materiale     Jern 8 [P] "Skipet" 3/1986  
9     9    
10   ▼ IDENTIFIKASJON 10    
11   Periode       Navn 11    
12         "Lyderhorn" 12 [P] "Skipet" 3/1986  
13           Kallesignal 13    
14         JQRN 14 [P] "Skipet" 3/1986  
15           IMO-nummer 15    
16         -- 16    
17           MMSI-nummer 17    
18         -- 18    
19     19    
20   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 20    
21   Periode       Navn 21    
22   1878 - 1883     Det Vestlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen 22 [N] wikipedia.org  
23   1883 - 1916     Hardanger-Søndhordlandske Dampskibsselskab a/s. Bergen 23 [P] "Over fjord og fjell"  
24     24    
25   ▼ KLASSIFISERING 25    
26   Periode       Klasse 26    
27           90 A I [Lloyds] 27    
28     28    
29   ▼ MASKINERI 29    
30   Periode       Fabrikant 30    
31   1878 - 1895   A   Bergens Mekaniske Verksteder a/s, Bergen 31 [P] "Skipet" 3/1986  
32   1895 - 1916   B   Bergens Mekaniske Verksteder a/s, Bergen 32 [P] "Skipet" 3/1986  
33           Produsert 33    
34       A   1878 34 [P] "Skipet" 3/1986  
35       B   1895 35 [P] "Skipet" 3/1986  
36           Maskin 36    
37   1878 - 1895   A   1 x Compound 2 syl. damp 37 [P] "Skipet" 3/1986  
38   1895 - 1916   B   1 x Compound 2 syl. damp 38 [P] "Skipet" 3/1986  
39           Effekt 39    
40   1878 - 1895   A   80 nhk 40 [P] "Skipet" 3/1986  
41   1895 - 1916   B   60 nhk 41 [P] "Skipet" 3/1986  
42           Fart 42    
43   1878 - 1895   A   12.5 kn 43 [P] "Over fjord og fjell"  
44   1895 - 1916   B   10.0 kn 44 [P] "Over fjord og fjell"  
45           Forbruk 45    
46   1878 - 1895   A   Ca.4.5 tønner kull v/ 12.5 kn 46 [P] "Over fjord og fjell"  
47   1895 - 1916   B   Ca.3.4 tønner kull v/ 10.0 kn 47 [P] "Over fjord og fjell"  
48     48    
49   ▼ MÅL 49    
50   Periode       Lengde 50    
51           42.58 m 51 [P] "Skipet" 3/1986  
52           Bredde 52    
53           5.52 m 53 [P] "Skipet" 3/1986  
54           Dybde 54    
55           3.23 m 55 [P] "Skipet" 3/1986  
56           Brutto tonnasje 56    
57   1878 - 1895   A   191.55 brt 57 [P] "I rute"  
58   1895 - 1916   B   232 brt 58 [P] "Skipet" 3/1986  
59           Netto tonnasje 59    
60   1878 - 1895   A   118.96 nrt 60 [P] "I rute"  
61           Dødvekttonn 61    
62           -- 62    
63     63    
64   ▼ KAPASITET 64    
65   Periode       Personbiler 65    
66           0 66 HMI  
67           Trailere 67    
68       0 68 HMI  
69           Passasjerer 69    
70   1878 - etter 1878   A   300 70 [P] "HSD-båtane"  
71   etter 1878 - 1916   C   272 [lokalfart] - 204 [kystfart] 71 [P] "I rute"  
72           Passasjerlugarer 72    
73       Ja 73 HMI  
74           Mannskapslugarer 74    
75           Ja 75 HMI  
76           Mannskap 76    
77         Ja 77 HMI  
78           Dekkshøyde 78    
79           0 79 HMI  
80           Tillatt akseltrykk 80    
81           0 81 HMI  
82     82    
83   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 83    
84   -- 84    
85     85    
86   ▼ HISTORIKK 86    
87 09.02.1878       Sjøsatt ved Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen. 87 [P] "Over fjord og fjell"  
88 11.04.1878     Gikk prøvetur. 88 [P] "Over fjord og fjell"  
89 12.04.1878   A   Levert fra Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen til Det Vestlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen som "Lyderhorn". 89 -- | [N] wikipedia.org  
90       Hjemmehavn: Bergen. Byggekostnad: 140 000 NOK. 90 [P] "Over fjord og fjell"  
91 15.04.1878     Satt i trafikk Bergen - Stavanger. 91 [P] "Over fjord og fjell"  
92 ca.08.1878     Satt i trafikk Bergen - Lærdal / Bergen - Odda. 92 [P] "Over fjord og fjell"  
93     C   Sertifikat endret. 93 [P] "I rute"  
94 01.05.1883     Drift og eierskap overført til Hardanger-Søndhordlandske Dampskibsselskab a/s. Bergen. 94 [P] "Over fjord og fjell"  
95       I opplag [reservefartøy]. 95 [P] "I rute"  
96 ca.06.1884     Satt inn i turisttrafikk, Bergen - Ålvik. 96 [P] "Over fjord og fjell"  
97 ca.08.1884     I opplag [reservefartøy]. 97 [P] "Over fjord og fjell"  
98 1895   B   Opprustet bl.a. med ny maskin og kjele. Nytt hus midtskips og et halvdekk forut. 98 [P] "Over fjord og fjell"  
99 08.1908     Grunnstøtte. 99 [P] "Over fjord og fjell"  
100 01.03.1916       Kolliderte med d/s "Leander", Lerøyosen og sank. 100 [P] "Skipet" 3/1986  
       
    ▼ FOTOGALLERI      
       
    Bilde 1/1    
 
  Avbildet som: "Lyderhorn"    
    Overtatt av       Lokalisering: Odda    
    Hardanger-       Tidspunkt: --    
    Søndhordlandske       Rettighetshaver: Ragna Constance Solberg    
    Dampskibsselskab.       Hentet fra: digitaltmuseum.no    
               
               
               
               
               
               
               
               
               
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
               
               
  x