A
  H    
 
 
  M     SKIPSARKIV ROGALAND  
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland  
                 
               
 
  Hjem      
  Kontakt      
  Kilder      
  Forklaring      
  Passasjerfartøy    
  Hurtigbåter      
  Bilferger        
     
     
     
     
     
     
     
  D/s "LINDHOLMEN" 1878 - 1907  
     
  Fortegnelse nr.:   P161        
  Oppdatert:   08.04.2021        
  Periode:   1878 - 1907        
  Fotografi:          
  Status:   Brannskadet / opphogget        
     
     
1  Byggeår    1878   1  [P] "Skipet" 3/1977  
2  Byggenummer    -   2  -  
3  Skrog    Lindholmens Werkstads a/b, Göteborg, Sverige   3  [P] "Skipet" 3/1977  
4  Utrustning    Lindholmens Werkstads a/b, Göteborg, Sverige   4  [P] "Skipet" 3/1977  
           
5  Kjenningssignal    H T V R   5  -   5  [P] "Skipet" 1/2000  
                   
6  IMO-nummer    -   6  -   6  -  
                   
7  MMSI-nummer    -   7  -   7  -  
                   
8  Navn    "Lindholmen"   8  -   8  [P] "Skipet" 3/1977  
                   
9  Rederi / eierforhold    Arendals Dampskibsselskab a/s, Arendal   9  -   9  [P] "Skipet" 1/2000  
                   
10  Type    -   10  -   10  -  
                   
11  Skrogutforming    Konvensjonelt, hel stormdekker   11  -   11  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
                   
12  Klasse    -   12  -   12  -  
                   
13  Materiale    Jern   13  -   13  [P] "Skipet" 1/1984  
                   
14  Maskinfabrikant    Lindholmens Werkstads a/b, Göteborg, Sverige   14  -   14  [P] "Skipet" 3/1977  
                   
15  Maskin produsert    1878   15  -   15  [P] "Skipet" 3/1977  
                   
16  Maskin    1 x Compound 18,0" - 39,0" x 23,4" 2 syl. damp   16  -   16  [P] "Skipet" 3/1977  
                   
17  Effekt    75 nhk   17  -   17  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
                   
18  Fart    11.0 kn   18  -   18  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
                   
19  Forbruk    -   19  -   19  -  
                   
20  Lengde    45.78 m   20  -   20  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
                   
21  Bredde    7.99 m   21  -   21  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
                   
22  Dyptgående    5.12 m   22  -   22  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
                   
23  Brutto registertonn A  420 t   23  1878 - 1895   23  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
24   B  419 t   24  1895 - 1907   24  [P] "Skipet" 1/2000  
                   
25  Netto registertonn B  289 t   25  1895 - 1907   25  [P] "Skipet" 1/2000  
                   
26  Dødvekttonn    -   26  -   26  -  
                   
27  Bilkapasitet    0   27  -   27  HMI  
                   
28  Trailerkapasitet    0   28  -   28  HMI  
                   
29  Passasjersertifikat    225 [kystfart]   29  -   29  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
30      350 [lokalfart]   30  -   30  [P] "Skipet" 1/2000  
                   
31  Mannskap    Ja   31  -   31  HMI  
                   
32  Passasjerlugarer    Ja   32  -   32  HMI  
                   
33  Mannskapslugarer    Ja   33  -   33  HMI  
                   
34  Dekkshøyde    0   34  -   34  HMI  
                   
35  Tillatt akseltrykk    0   35  -   35  HMI  
                   
36  Tilleggsinformasjon    Lasteromskapasitet: 12 000 kubikkfot   36  -   36  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
     
     
37   04.1878   Levert fra Lindholmen Werkstads a/b, Göteborg, Sverige til Arendals Dampskibsselskab a/s, Arendal som "Lindholmen" [A]. Hjemmehavn: Arendal. Byggesum: 223 000 NOK. 37 [P] "Skipet" 1/2000  
38       Satt i trafikk Christiania - Bergen. 38 [P] "Skipet" 1/2000  
39   1895   Ombygget med ny kjele ved Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen [B]. 39 [P] "Skipet" 1/2000  
40   31.01.1905   Slet fortøyningene i krafting vind og drev inn i en husrekke, Stavanger havn. 40 [A] Stavanger Aftenblad 19.05.1978  
41   03.01.1907   Kom i brann ved Lista. Landsatt på Haustranden. Senere opphogget. 41 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
42       1 av mannskapet og 3 passasjerer omkom. 42 [P] "Skipet" 1/1984  
     
     
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau