H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
  "LANDANES" 1946  
                 
    Forside            
 
   
    Kontakt            
    Kilder            
    Forklaring            
    Passasjerfartøy              
    Hurtigbåter              
    Bilferger              
              © Norsk Skipsfartshistorisk Selskap  
               
               
    Oppdatert:   31.08.2020        
    Status:   Senket       Posisjon på AIS:     
               
    "LANDANES"  [1946 - 1968]  
    Fortegnelse nr. P-64  
       
1   Periode     1946 - 1968 1 HMI  
2   Byggeår     1914 2 [P] "Skipet" 2/1982  
3   Byggenummer     32 3 [P] "Skipet" 2/1982  
4   Skrog     Kaldnæs Patentslip og Mekaniske Værksted, Tønsberg 4 [P] "Skipet" 2/1982  
5   Utrustning     Kaldnæs Patentslip og Mekaniske Værksted, Tønsberg 5 [P] "Skipet" 2/1982  
6   Type     -- 6    
7   Skrogutforming     Konvensjonelt 7 HMI  
8   Materiale     Stål 8 [N] warsailors.com  
9         9    
10   ▼ IDENTIFIKASJON 10    
11   Periode       Navn 11    
12   1914 - 1925     "Viking 2" 12 [P] "Skipet" 2/1982  
13   1925 - 1928     "Rio Chira" 13 [P] "Skipet" 2/1982  
14   1928 - 1929     "Angola" 14 [P] "Skipet" 2/1982  
15   1929 - 1937     "Suderøy III" 15 [P] "Skipet" 2/1982  
16   1937 - 1940     "Landanes" 16 [P] "Skipet" 2/1982  
17   1940 - 1945     "NS 09 Sindbad" 17 [P] "Skipet" 2/2019  
18   1945 - 1969     "Landanes" 18 [P] "Skipet" 2/1982  
19   1969 - 1972     "Eva Karin" 19 [P] "Skipet" 2/1982  
20   1972 - 1976     "Fraktfem" 20 [P] "Skipet" 2/1989  
21   1976 - 1983     "Transport" 21 [P] "Skipet" 2/1989  
22           Kallesignal 22    
23   1914 - 1925     MKNW 23 [N] sjohistorie.no  
24   1928 - 1934     LDKQ 24 -- | [N] sjohistorie.no  
25   1934 - 1983     LGPC 25 [N] skipsfarts-forum.net 31.10.2021 | [N] sjohistorie.net  
26           IMO-nummer 26    
27         -- 27    
28           MMSI-nummer 28    
29         -- 29    
30         30    
31   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 31    
32   Periode       Navn 32    
33   1914- 1925     Tønsberg Hvalfangeri a/s, Tønsberg 33 [P] "Skipet" 2/1982  
34   1925 - 1928     Cia Ballenera del Peru Ltda, Callao, Peru 34 [P] "Skipet" 2/1982  
35   1928 - 1929     Hvalfangerselskapet i/s Praia Amelia, Haugesund 35 [P] "Skipet" 2/1982  
36   1929- 1969     Hvalfanger-AS Suderøy, Haugesund 36 [P] "Skipet" 2/1989  
37   1969 - 1973     Haugesuds Slip a/s, Haugesund 37 [P] "Skipet" 2/1982  
38   1973 - 1976     Fraktsenter a/s, Haugesund 38 [P] "Skipet" 2/1989  
39   1976 - 1982     P/r Nils Nilsen, Mårnesstranda 39 [P] "Skipet" 2/1989  
40   1982 - 1983     Julius Solnes, Borkenes 40 [P] "Skipet" 2/1989  
41         41    
42   ▼ KLASSIFISERING 42    
43   Periode       Klasse 43    
44         -- 44    
45         45    
46   ▼ MASKINERI 46    
47   Periode       Fabrikant 47    
48   1914 - 1937   A   Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen 48 [P] "Skipet" 2/1982  
49   1937 [bygget 1932] - 1938   B   M. Haldorsen & Søn a/s, Rubbestadneset 49 [P] "Skipet" 2/1982  
50   1938 - 1955   C   M. Haldorsen & Søn a/s, Rubbestadneset 50 [P] "Skipet" 2/1982  
51   1955 - 1982   D   Völund a/s, København, Danmark 51 [P] "Skipet" 2/1982  
52           Produsert 52    
53       A   1914 53 [P] "Skipet" 2/1982  
54       B   1921 54 [P] "Skipet" 2/1982  
55       D   1955 55 [P] "Skipet" 2/1982  
56           Maskin 56    
57   1914 - 1937   A   1 x Tripple expansion 13.5-22-37x24" damp m/ 1 røkrørskjel 13.5x11.0" m/ 3 fyrganger 57 [P] "Skipet" 2/1982  
58   1937 [bygget 1932] - 1938   B   1 x Wichmann 2TEV 2 syl. semidiesel 58 [P] "Skipet" 2/1982  
59   1938 - 1955   C   1 x Wichmann 2TEV 380x400 mm 3 syl. semidiesel 59 [P] "Skipet" 2/1982  
60   1955 - 1982   D   1 x 4TEV Vølund 290x410 mm 6 syl. diesel 60 [P] "Skipet" 2/1982  
61           Effekt 61    
62   1914 - 1937   A   550 ihk 62 [P] "Skipet" 2/1982  
63   1937 - 1938   B   160 bhk 63 [P] "Skipet" 2/1982  
64   1938 - 1955   C   300 bhk 64 [P] "Skipet" 2/1982  
65   1955 - 1982   D   420 bhk 65 [P] "Skipet" 2/1982  
66           Fart 66    
67           -- 67    
68           Forbruk 68    
69       -- 69    
70         70    
71   ▼ MÅL 71    
72   Periode       Lengde 72    
73           32.55 m 73 [P] "Skipet" 2/1989  
74           Bredde 74    
75           6.58 m 75 [P] "Skipet" 2/1982  
76           Dybde 76    
77           4.18 m 77 [P] "Skipet" 2/1982  
78           Brutto tonnasje 78    
79   1914 - 1937   A   207 brt 79 [P] "Skipet" 2/1989  
80   1937 - 1947   B   199 brt 80 [P] "Skipet" 2/1982  
81   1955 - 1969   D   245 brt 81 [P] "Skipet" 2/1982  
82   1969 - 1982   E   199 brt 82 [P] "Skipet" 2/1982  
83           Netto tonnasje 83    
84   1914 - 1937   A   76 nrt 84 [P] "Skipet" 2/1989  
85   1937 - 1969   B   99 nrt 85 [P] "Skipet" 2/1989  
86   1969 - 1982   E   132 nrt 86 [P] "Skipet" 2/1989  
87           Dødvekttonn 87    
88   1969 - 1982   E   350 dvt 88 [P] "Skipet" 2/1989  
89         89    
90   ▼ KAPASITET 90    
91   Periode       Personbiler 91    
92   1914 - 1937   A   0 92 HMI  
93   1937 - 1969   B   2 93 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommer-Postruter 1953"  
94   1969 - 1982   E   0 94 HMI  
95           Trailere 95    
96         0 96 HMI  
97           Passasjerer 97    
98   1914 - 1937   A   0 98 HMI  
99   1937 - 1969   B   136 99 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommer-Postruter 1953"  
100   1969 - 1982   E   0 100 HMI  
101           Passasjerlugarer 101    
102           -- 102    
103           Mannskapslugarer 103    
104           Ja 104 HMI  
105           Mannskap 105    
106         Ja 106 HMI  
107           Dekkshøyde 107    
108           -- 108    
109           Tillatt akseltrykk 109    
110           -- 110    
111         111    
112   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 112    
113   -- 113    
114     114    
115   ▼ HISTORIKK 115    
116 09.1914   A   Levert fra Kaldnæs Patentslip og Mekaniske Værksted a/s, Tønsberg til Tønsberg Hvalfangeri a/s, Tønsberg som "Viking 2". 116 [P] "Skipet" 2/1982  
117         Registrert som hvalfangsfartøy. Kallesignal: MKNW. 117 [P] "Skipet" 2/1982 | [N] sjohistorie.net  
118 1925     Solgt til Cia Ballenera del Peru Ltda, Callao, Peru. Omdøpt "Rio Chira". 118 [P] "Skipet" 2/1982  
119 01.1928     Solgt til Hvalfangerselskapet i/s Praia Amelia, Haugesund. Omdøpt "Angola". 119 [P] "Skipet" 2/1982  
120       Overført til Haugesund Skipsregister. Hjemmehavn: Haugesund. 120 HMI  
121       Nytt kallesignal: LDKQ. 121 -- | [N] sjohistorie.no  
122       Stasjonert i Praia Amelia, Angola. 122 [N] warsailors.com  
123 08.1929     Drift og eierskap overført til Hvalfanger– a/s Suderøy, Haugesund. Omdøpt "Suderøy III". 123 [P] "Skipet" 2/1989  
124 01.01.1934     Nytt kallesignal: LGPC. 124 [N] skipsfarts-forum.net 31.10.2021 | [N] sjohistorie.net  
125 01.1937   B   Ombygget til frakte- og passasjerfartøy ved Haugesund Mekaniske Verksted a/s, Haugesund samt ny maskin installert. 125 [P] "Skipet" 2/1989  
126       Omdøpt "Landanes". Reg.nr.: R-58-H. 126 [P] "Skipet" 2/1982  
127 1938   C   Ombygget med ny maskn ved M. Haldorsen & Søn a/s, Rubbestadneset. 127 [P] "Skipet" 2/1982  
128       Rigget om til fiskefartøy. 128 [P] "Skipet" 2/1989  
129 1939     I bruk til mannskapstransport, Skandinavia. 129 [N] warsailors.com  
130 1940     Rekvirert av Die Deutsche Kriegsmarine. Omdøpt "NS 09 Sindbad". I bruk som vaktfartøy i Stavanger Hafenschutz-Flotille, Stavanger. 130 [P] "Skipet" 2/1982  
131 1945     Tilbakelevert. Omdøpt "Landanes". I bruk som turbåt, samt til transport av mannskap og utstyr til rederiets skip i nord-europeiske havner. 131 [P] "Skipet" 2/1982  
132 vår 1946     Utleid til Haugesunds Dampskibsselskab a/s, Haugesund. Satt i trafikk Stavanger - Bergen / Haugesund - Sauda. 132 [P] "Skipet" 2/1989  
133 vår 1946 ►     Tilbakelevert. 133 [P] "Skipet" 2/1989  
134 07.1947     Ombygget med større salong. Utleid til Haugesunds Dampskibsselskab a/s, Haugesund. 134 [P] "Skipet" 2/1989  
135       Satt i trafikk Stavanger - Bergen / Haugesund - Sauda. 135 [P] "Skipet" 2/1989  
136 1953     Satt i trafikk Haugesund - Bergen / Haugesund - Sauda. 136 [P] "Skipet" 2/1982  
137 1955   D   Slept til Frederikshavn, Danmark av fraktefartøyet "Trane" for ombygging, blant annet med ny maskin. 137 [P] "Skipet" 2/1989  
138 04.05.1964     I opplag, Haugesund [reservefartøy]. 138 [P] "Skipet" 2/1982  
139 04.06.1968     Tilbakelevert. 139 [N] warsailors.com  
140 02.1969     Solgt til Haugesuds Slip a/s, Haugesund. 140 [P] "Skipet" 2/1982  
141 12.1969   E   Ombygget til lastefartøy, ved Haugesunds Slip a/s, Haugesund. Solgt til p/r Per D. Hansen, Svolvær. Omdøpt "Eva Karin". 141 [P] "Skipet" 2/1989  
142 1972       Tatt tilbake av Haugesunds Slip a/s, Haugesund p.g.a. konkurs. 142 [P] "Skipet" 2/1982  
143         Omdøpt "Fraktfem". 143 [P] "Skipet" 2/1989  
144 1973       Solgt til Fraktsenter a/s, Haugesund. 144 [P] "Skipet" 2/1989  
145         Satt inn i lokal sandfrakttrafikk. 145    
146 05.1976       Solgt til p/r Nils Nilsen, Mårnesstranda. Omdøpt "Transport". Overført til Bodø Skipsregister. Hjemmehavn: Bodø. 146 [P] "Skipet" 2/1989  
147         Satt i lokal sandfrakttrafikk. 147 [P] "Skipet" 2/1989  
148 1977       Grunnstøtte, Godøystraumen. 148 [N] warsailors.com  
149 ca.10.1981       I opplag. 149 [P] "Skipet" 3/1983  
150 05.1982       Solgt til Julius Solnes, Borkenes. Tauet til Harstad for demontering av maskin. 150 [P] "Skipet" 2/1982  
151 09.1982       Nedrigget. 151 [P] "Skipet" 3/1983  
152 02.1983       Slettet fra Bodø Skipsregister som kondemnert. 152 [P] "Skipet" 3/1983  
153 06.04.1983       Senket ved Svartskjær. 153 [P] "Skipet" 2/1989  
154       Dybde: Ca. 80 m. 154    
               
    ▼ FOTOGALLERI    
               
    Bilde 1/1    
 
  Avbildet som: "Landanes"    
    Etter ombyggingen til       Lokalisering: --    
    passasjerfartøy.       Tidspunkt: --    
            Rettighetshaver: Norsk Skipsfartshistorisk Selskap    
            Hentet fra: Privat    
               
               
               
               
               
               
               
               
               
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
               
               
  x