A  
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger          
       
       
       
       
       
       
       
  D/s "KRONPRINSESSE MÄRTHA" 1929 - 1942 / 1945 - 1948    
  D/s "RYFYLKE" 1942 - 1945    
  M/s "KRONPRINSESSE MÄRTHA" 1948 - 1974    
       
  Fortegnelse nr.:   P14          
  Oppdatert:   23.08.2020          
  Periode:   1929 - 1974          
  Fotografi:            
  Status:   I bruk          
       
       
1  Byggeår    1929   1  [P] "Skipet" 4/1987    
2  Byggenummer    60   2  [P] "Skipet" 2/1990    
3  Skrog    The International Shipbuilding & Engineering Co, Ltd., Danzig, Tyskland   3  [P] "Skipet" 2/1990    
4  Utrustning    The International Shipbuilding & Engineering Co, Ltd., Danzig, Tyskland   4  [P] "Skipet" 2/1990    
             
5  Kjenningssignal    L H J C   5  1929 - før 1941   5  [N] sjohistorie.no    
6      L E H P   6  før 1941 - 2000   6  [P] "Skipet" 2/1979    
7      S E I R   7  2000 -   7  -    
                     
8  IMO-nummer    5197028   8  -   8  [N] marinetraffic.com    
                     
9  MMSI-nummer    -   9  -   9  -    
                     
10  Navn    "Kronprinsesse Märtha"   10  1929 - 1942   10  [P] "Skipet" 4/1987    
11      "Ryfylke"   11  1942 - 1945   11  [P] "Skipet" 4/1987    
12      "Kronprinsesse Märtha"   12  1945 - 1974   12  [P] "Skipet" 4/1987    
13      "Koster"   13  1974 - 1979   13  [P] "Skipet" 2/1979    
14      "Sport Rover"   14  1979 - 1987   14  [P] "Skipet" 2/1979    
15      "Crown Princess Märtha"   15  1987 - 1998   15  [P] "Skipet" 2/1986    
16      "Emerald Seas"   16  1998 - 2000   16  [P] "Skipet" 2/2001    
17      "Kronprinsessan Martha"   17  2000 -   17  [N] faktaomfartyg.se    
                     
18  Rederi / eierforhold    Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger   18  1929 - ca.1956   18  [N] warsailors.com    
19      Stavanger Forsikringsselskab a/s, Stavanger   19  ca.1956 - ca.1957   19  [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"    
20      Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger   20  ca.1957 - 1974   20  [P] "Skipet" 2/1990    
21      Nika Invest a/s, Sandefjord   21  1974 - 1979   21  [P] "Skipet" 1/1975    
22      Sport Rover Shipping Corporation S.A., Panama   22  1979 - 1987   22  [N] warsailors.com    
23      De Friese Bank, Nederland   23  1987   23  [N] warsailors.com    
24      Magellan Cruise Ltd., Storbritannia   24  1987 - 1993   24  [P] "Skipet" 4/1996    
25      Compass Rose Shipping Ltd., Plymouth, Storbritannia   25  1998 - 1999   25  [N] faktaomfartyg.se    
26      Heritage Cruises Ltd., Falmouth, Storbritannia   26  1999 - 2000   26  [N] faktaomfartyg.se    
27      Log Inn Hotell a/b, Stockholm, Sverige   27  2000 -   27  [N] faktaomfartyg.se    
                     
28  Type    -   28  -   28  -    
                     
29  Skrogutforming    Konvensjonelt   29  -   29  HMI    
                     
30  Klasse    DNV1A1 med fribord   30  -   30  [N] sjohistorie.no    
                     
31  Materiale    Stål   31  -   31  [N] warsailors.com    
                     
32  Maskinfabrikant A  The International Shipbuilding & Engineering Co, Ltd., Danzig, Tyskland   32  1929 - 1948   32  [P] "Skipet" 2/1990    
33   B  General Motors Corporation, Detroit, USA   33  1948 [bygget 1943] -   33  [P] "Skipet" 2/1990    
                     
34  Maskin produsert A  1929   34  -   34  [P] "Skipet" 2/1990    
35   B  1943   35  -   35  [P] "Skipet" 2/1990    
                     
36  Maskin A  1 x Double Compound Lenz 4 syl. damp   36  1929 - 1948   36  [N] warsailors.com    
37   B  1 x 2TEV DM 16 syl. diesel   37  1948 [bygget 1943] -   37  [P] "Skipet" 2/1990    
                     
38  Effekt A  725 ihk   38  1929 - 1948   38  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
39   B  1200 bhk   39  1948 -   39  [P] "Skipet" 2/1990    
                     
40  Fart A  13.5 kn   40  1929 - 1948   40  [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1930"    
41   B  12.5 kn   41  1948 -   41  [P] "Fjordabåtene"    
                     
42  Forbruk    -   42  -   42  -    
                     
43  Lengde A  53.89 m   43  1929 - 1958   43  [P] "Skipet" 2/1990    
44   C  55.53 m   44  1958 -   44  [P] "Skipet" 2/1990    
                     
45  Bredde    9.51 m   45  -   45  [P] "Skipet" 2/1990    
                     
46  Dyptgående    6.07 m   46  -   46  [P] "Skipet" 2/1990    
                     
47  Brutto registertonn A  898 t   47  1929 - 1948   47  [P] "Skipet" 2/1990    
48   B  904 t   48  1948 - 1958   48  [P] "Skipet" 2/1990    
49   C  996 t   49  1958 -   49  [P] "Skipet" 2/1990    
                     
50  Netto registertonn A  517 t   50  1929 - 1948   50  [P] "Skipet" 2/1990    
51   B  489 t   51  1948 - 1958   51  [P] "Skipet" 2/1990    
52   C  597 t   52  1958 -   52  [P] "Skipet" 2/1990    
                     
53  Dødvekttonn E  345 t   53  2000 -   53  [N] marinetraffic.com    
                     
54  Bilkapasitet    0   54  -   54  HMI    
                     
55  Trailerkapasitet    0   55  -   55  HMI    
                     
56  Passasjersertifikat   400 [lokalfart] - 275 [kystfart]   56  -   56  [P] "Fjordabåtene"    
                     
57  Mannskap    Kaptein, 2 styrmenn, los, båtsmann, dagmann, 4 matroser, 2 maskinister,   57  etter 1945 - 1974   57  [P] "Fjordabåtene"    
58      2 motormenn, stuert, 2-3 piker   58  etter 1945 - 1974   58  [P] "Fjordabåtene"    
                     
59  Passasjerlugarer A  26 [totalt 84 køyplasser på 1.ste plass] - 55 [køyplasser på 2.dre plass]   59  1929 - 1981   59  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
60   D  36   60  1981 -   60  [P] "Skipet" 4/1996    
                     
61  Mannskapslugarer    Ja   61  -   61  HMI    
                     
62  Dekkshøyde    0   62  -   62  HMI    
                     
63  Tillatt akseltrykk    0   63  -   63  HMI    
                     
64  Tilleggsinformasjon    Deplasement:  1300 t   64  -   64  [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1930"    
       
       
65   02.05.1929   Sjøsatt. 65 [P] "Skipet" 1/2009    
66   07.1929   Levert fra The International Shipbuilding & Engineering Co, Ltd, , Danzig, D til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Kronprinsesse Märtha" [A]. 66 [N] warsailors.com    
67       Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 67 HMI    
68   13.07.2019   Ankom Stavanger fra verftet. Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 68 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"    
69   03.1930   Satt i trafikk Oslo - Bergen. 69 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
70   20.06.1934   Reddet 553 passasjerer da d/s "Dresden" grunnstøtte, Arsgrunnen. Kjørt på land på Karmøy med lekkasje. 70 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"    
71   19.12.1939   Grunnstøtte og kantret ved Bru. 1 passasjer ble gjenglemt i fangelugaren, og omkom. 71 [P] "Fjordabåtene"    
72   13.01.1940   Brakt flott av Norsk Bergingsselskap’s "Achilles" og "Traust". 72 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
73   1940   Reparert ved Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Sandnes - Oslo. 73 [P] "Fjordabåtene"    
74       Lugarer på styrbord ikke reparert. 74 -    
75   primo 1942   Omdøpt "Ryfylke" på ordre fra Tyskland som ikke ville ha skip med kongelige navn. 75 [P] "Skipet" 1/1991    
76   14.12.1942   Kollidert med d/s "Framnes 4", Oslo. 76 [P] Oslo Byrett, sjøforklaring  25.01.1943    
77   25.02.1944   Angrepet av den norske u-båten "Ula" ved Lista, men unngikk å bli truffet av torpedoene. 77 [N] warsailors.com    
78   23.03.1944   Angrepet av to fly fra den new zealandske 489. skvadron ved Lista. 78 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
79       Truffet og strandsatt. 79 [P] "Fjordabåtene"    
80   09.04.1944   Brakt flott og ført til Flekkefjord. 80 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"    
81   09.04.1944 ►   Ført til Stavanger. 81 -    
82   05.1945   Omdøpt "Kronprinsesse Märtha". 82 [P] "Skipet" 2/1990    
83   01.1946   Reparert ved Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. 83 [P] "Skipet" 1/1991    
84       Satt i trafikk Oslo - Bergen. 84 [P] "Skipet" 1/2009    
85   1948   Ombygget med ny maskin samt opprustet med bl.a. nye lugarer styrbord [B]. 85 [P] "Skipet" 2/1990    
86       Satt i trafikk Sandnes - Oslo. 86 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommer-Postruter 1948"    
87   09.05.1956   Grunnstøtte og kantret ved Risør. 87 [P] "Skipet" 2/1990    
88   26.06.1956   Hevet. 88 [P] "Skipet" 2/1990    
89   30.06.1956   Slept og lagt i opplag, Kristiansand. 89 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"    
90   06.1956 ►   Overtatt av Stavanger Forsikringsselskab a/s, Stavanger. 90 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"    
91       Senere solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Salgssum: 415 000 NOK. 91 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"    
92       Skrog og overbygning reparert ved Pusnes Mekaniske Verksted a/s, Arendal. 92 -    
93   primo 05.1957   Slept til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger for reparasjon og ombygging. 93 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"    
94   12.06.1958   Reparert og ombygget ved Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger: nytt overbygg på bropartiet, ny skorstein samt flere lugarer på promenadedekket [C]. 94 [P] "Skipet" 1/1991    
95       Kostnad: 3.7 mill NOK. 95 [P] "Skipet" 1/1991    
96       Satt i trafikk Oslo - Bergen. 96 [P] "Skipet" 1/2010    
97   01.01.1963   Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 97 [A] Stavanger Aftenblad 17.06.2006    
98   01.09.1974   I opplag, Stavanger. 98 [P] "Skipet" 1/1991    
99   14.10.1974   Solgt til Nika Invest a/s, Sandefjord. Omdøpt "Koster". Overført til Sandefjord Skipsregister. Hjemmehavn: Sandefjord. I bruk som losji-skip. 99 [A] Stavanger Aftenblad 11.10.1974 / [P] "Skipet" 1/1975    
100   03.1979   Solgt via Kjærnes Invest a/s, Sandefjord til Sport Rover Shipping Corporation S.A., Panama og omdøpt "Sport Rover". Til Meyer Schiffswerft, Papenburg, Vest-Tyskland for ombygging. 100 [N] warsailors.com / [P] "Skipet" 2/1990    
101   1981   Ombygget ved Meyer Schiffswerft, Papenburg, BDR [D]. Kostnad: $ 2 mill. I bruk til dykkerturer, San Juan, Puerto Rico og St. Thomas, Jomfruøyene. 101 [P] "Skipet" 4/1996    
102   1982   I opplag, Harlingen, Nederland. Blant annet brukt som lokale for casino. 102 [P] "Skipet" 4/1987    
103   1987   Solgt til en amerikansk kjøper, men overtatt samme år av De Friese Bank, NL. 103 [P] "Skipet" 4/1987 / [N] warsailors.com    
104   04.1987   Solgt til Magellan Cruise Ltd., Storbritannia. Kjøpssum: $ 375 000. 104 [P] "Skipet" 4/1996    
105       Hjemmehavn: Panama City, Panama. Omdøpt "Crown Princess Märtha". 105 -    
106   06.1987   Til ombygging, Falmouth, GB. Delvis i bruk som losji-skip. 106 [P] "Skipet" 4/1996    
107   1992   Tatt i arrest av The Admirality Marshalls p.g.a. betalingsproblemer. 107 [N] warsailors.com    
108   1993   Solgt til Amerika. Fortsatt liggede i arrest, Falmouth, GB. 108 [N] warsailors.com    
109   pr.05.1995   Fortsatt i arrest, Falmouth, GB. 109 [P] "Skipet" 2/1996    
110   1998   Solgt til Compass Rose Shipping Ltd., Plymouth, GB. Omdøpt "Emerald Seas". Fortsatt i opplag, Falmouth, GB. 110 [N] faktaomfartyg.se    
111   1999   Solgt til Heritage Cruises Ltd., Falmouth, GB. Fortsatt i opplag, Falmouth, GB. 111 [N] faktaomfartyg.se    
112   04.01.2000   Solgt til Log Inn Hotell a/b, Stockholm, Sverige. 112 [N] faktaomfartyg.se    
113       Innført i Sveriges Skeppslista. 113 -    
114   06.01.2000   Tatt på slep av slepefartøyet "Sandsfoot Castle". 114 [P] "Skipet" 1/2000    
115   14.01.2000   Til Högmarsö Verv a/b, Högmarsö, S for ombygging. 115 [P] "Skipet" 1/2000    
116   04.2000   Omdøpt "Kronprinsessan Martha". 116 [P] "Fjordabåtene"    
117       Kjenningssignal: SEIR. 117 -    
118   05.2000   Ombygget til hotellfartøy ved Högmarsö Verv a/b, Högmarsö, S [E]. Til Stockholm, S. 118 -    
119   07.2001   Hjemmehavn: Stockholm, S. 119 -    
120   05.05.2009   Slettet fra Sveriges Skeppslista. 120 -    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau