H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
  "KRONPRINSESSE MÄRTHA" 1929  
                 
    Forside            
 
   
    Kontakt            
    Kilder            
    Forklaring            
    Passasjerfartøy              
    Hurtigbåter              
    Bilferger              
              © NSS, Jenssen-samlingen  
               
               
    Oppdatert:   23.08.2020        
    Status:   Aktiv       Posisjon på AIS:     
               
    "KRONPRINSESSE MÄRTHA"  [1929 - 1942]          "RYFYLKE"  [1942 - 1945]          "KRONPRINSESSE MÄRTHA"  [1945 - 1974]  
    Fortegnelse nr. P-14  
       
1   Periode     1929 - 1974 1 HMI  
2   Byggeår     1929 2 [P] "Skipet" 4/1987  
3   Byggenummer     60 3 [P] "Skipet" 2/1990  
4   Skrog     The International Shipbuilding & Engineering Co, Ltd., Danzig, Tyskland 4 [P] "Skipet" 2/1990  
5   Utrustning     The International Shipbuilding & Engineering Co, Ltd., Danzig, Tyskland 5 [P] "Skipet" 2/1990  
6   Type     -- 6    
7   Skrogutforming     Konvensjonelt 7 HMI  
8   Materiale     Stål 8 [N] warsailors.com  
9         9    
10   ▼ IDENTIFIKASJON 10    
11   Periode       Navn 11    
12   1929 - 1942     "Kronprinsesse Märtha" 12 [P] "Skipet" 4/1987  
13   1942 - 1945     "Ryfylke" 13 [P] "Skipet" 4/1987  
14   1945 - 1974     "Kronprinsesse Märtha" 14 [P] "Skipet" 4/1987  
15   1974 - 1979     "Koster" 15 [P] "Skipet" 2/1979  
16   1979 - 1987     "Sport Rover" 16 [P] "Skipet" 2/1979  
17   1987 - 1998     "Crown Princess Märtha" 17 [P] "Skipet" 2/1986  
18   1998 - 2000     "Emerald Seas" 18 [P] "Skipet" 2/2001  
19   2000 -     "Kronprinsessan Martha" 19 [N] faktaomfartyg.se  
20           Kallesignal 20    
21   1929 - 1934     LHCJ 21 [N] sjohistorie.no  
22   1934 - 1979     LEHP 22 [N] skipsfarts-forum.net 31.10.2021 | [P] "Skipet" 2/1979  
23   2000 -     SEIR 23 [N] stp-norway.com  
24           IMO-nummer 24    
25   1987 -     5197028 25 [N] marinetraffic.com  
26           MMSI-nummer 26    
27         -- 27    
28         28    
29   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 29    
30   Periode       Navn 30    
31   1929 - ca.1956     Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 31 [N] warsailors.com  
32   ca.1956 - ca.1957     Stavanger Forsikringsselskab a/s, Stavanger 32 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
33   ca.1957 - 1974     Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 33 [P] "Skipet" 2/1990  
34   1974 - 1979     Nika Invest a/s, Sandefjord 34 [P] "Skipet" 1/1975  
35   1979 - 1987     Sport Rover Shipping Corporation S.A., Panama 35 [N] warsailors.com  
36   1987     De Friese Bank, Nederland 36 [N] warsailors.com  
37   1987 - 1993     Magellan Cruise Ltd., Storbritannia 37 [P] "Skipet" 4/1996  
38   1998 - 1999     Compass Rose Shipping Ltd., Plymouth, Storbritannia 38 [N] faktaomfartyg.se  
39   1999 - 2000     Heritage Cruises Ltd., Falmouth, Storbritannia 39 [N] faktaomfartyg.se  
40   2000 -        Log Inn Hotell a/b, Stockholm, Sverige 40 [N] faktaomfartyg.se  
41         41    
42   ▼ KLASSIFISERING 42    
43   Periode       Klasse 43    
44         DNV1A1 med fribord 44 [N] sjohistorie.no  
45         45    
46   ▼ MASKINERI 46    
47   Periode       Fabrikant 47    
48   1929 - 1948   A   The International Shipbuilding & Engineering Co, Ltd., Danzig, Tyskland 48 [P] "Skipet" 2/1990  
49   1948 [bygget 1943] -   B   General Motors Corporation, Detroit, USA 49 [P] "Skipet" 2/1990  
50           Produsert 50    
51       A   1929 51 [P] "Skipet" 2/1990  
52       B   1943 52 [P] "Skipet" 2/1990  
53           Maskin 53    
54   1929 - 1948   A   1 x Double Compound Lenz 4 syl. damp 54 [N] warsailors.com  
55   1948 [bygget 1943] -   B   1 x 2TEV DM 16 syl. diesel 55 [P] "Skipet" 2/1990  
56           Effekt 56    
57   1929 - 1948   A   725 ihk 57 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
58   1948 -   B   1200 bhk 58 [P] "Skipet" 2/1990  
59           Fart 59    
60   1929 - 1948   A   13.5 kn 60 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1930"  
61   1948 -   B   12.5 kn 61 [P] "Fjordabåtene"  
62           Forbruk 62    
63       -- 63    
64         64    
65   ▼ MÅL 65    
66   Periode       Lengde 66    
67   1929 - 1958   A   53.89 m 67 [P] "Skipet" 2/1990  
68   1958 -   C   55.53 m 68 [P] "Skipet" 2/1990  
69           Bredde 69    
70           9.51 m 70 [P] "Skipet" 2/1990  
71           Dybde 71    
72           6.07 m 72 [P] "Skipet" 2/1990  
73           Brutto tonnasje 73    
74   1929 - 1948   A   898 brt 74 [P] "Skipet" 2/1990  
75   1948 - 1958   B   904 brt 75 [P] "Skipet" 2/1990  
76   1958 -   C   996 brt 76 [P] "Skipet" 2/1990  
77           Netto tonnasje 77    
78   1929 - 1948   A   517 nrt 78 [P] "Skipet" 2/1990  
79   1948 - 1958   B   489 nrt 79 [P] "Skipet" 2/1990  
80   1958 -   C   597 nrt 80 [P] "Skipet" 2/1990  
81           Dødvekttonn 81    
82           345 dvt 82 [N] marinetraffic.com  
83         83    
84   ▼ KAPASITET 84    
85   Periode       Personbiler 85    
86           0 86 HMI  
87           Trailere 87    
88       0 88 HMI  
89           Passasjerer 89    
90   1929 - etter 1974   A   275 [kysttrafikk] - 400 [lokaltrafikk] 90 [P] "Fjordabåtene"  
91           Passasjerlugarer 91    
92   1929 - 1981   A   26 [totalt 84 køyplasser på 1.ste plass] - 55 [køyplasser på 2.dre plass] 92 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
93   1981 -   D   36 93 [P] "Skipet" 4/1996  
94           Mannskapslugarer 94    
95           Ja 95 HMI  
96           Mannskap 96    
97   etter 1945 - 1974     Kaptein, 2 styrmenn, los, båtsmann, dagmann, 4 matroser, 2 maskinister, 2 motormenn, stuert, 2-3 piker 97 [P] "Fjordabåtene"  
98           Dekkshøyde 98    
99           0 99 HMI  
100           Tillatt akseltrykk 100    
101           0 101 HMI  
102         102    
103   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 103    
104   Deplasement:  1300 t. 104 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1930"  
105     105    
106   ▼ HISTORIKK 106    
107 02.05.1929       Sjøsatt ved The International Shipbuilding & Engineering Co, Ltd., Danzig, Tyskland. 107 [P] "Skipet" 1/2009  
108 07.1929   A   Levert fra The International Shipbuilding & Engineering Co, Ltd., Danzig, D til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 108 [N] warsailors.com  
109         som "Kronprinsesse Märtha". 109 [N] warsailors.com  
110       Kallesignal: LHCJ. 110 [N] sjohistorie.no  
111       Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 111 HMI  
112 13.07.1929     Ankom Stavanger fra verftet. Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 112 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"  
113 03.1930     Satt i trafikk Oslo - Bergen. 113 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
114 01.01.1934     Nytt kallesignal: LEHP. 114 [N] skipsfarts-forum.net 31.10.2021 | [P] "Skipet" 2/1979  
115 20.06.1934     Reddet 553 passasjerer da d/s "Dresden" grunnstøtte, Arsgrunnen. Kjørt på land på Karmøy med lekkasje. 115 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"  
116 19.12.1939     Grunnstøtte og kantret ved Bru. 1 passasjer ble gjenglemt i fangelugaren, og omkom. 116 [P] "Fjordabåtene"  
117 13.01.1940     Brakt flott av Norsk Bergingsselskap’s "Achilles" og "Traust". 117 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
118 1940     Reparert ved Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Satt i trafikk Sandnes - Oslo. 118 [P] "Fjordabåtene"  
119       Lugarer på styrbord ikke reparert. 119    
120 primo 1942     Omdøpt "Ryfylke" på ordre fra Tyskland som ikke ville ha skip med kongelige navn. 120 [P] "Skipet" 1/1991  
121 14.12.1942     Kollidert med d/s "Framnes 4", Oslo. 121 [P] Oslo Byrett, sjøforklaring  25.01.1943  
122 25.02.1944     Angrepet av den norske u-båten "Ula" ved Lista, men unngikk å bli truffet av torpedoene. 122 [N] warsailors.com  
123 23.03.1944     Angrepet av to fly fra den new zealandske 489. skvadron ved Lista. 123 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
124       Truffet og strandsatt. 124 [P] "Fjordabåtene"  
125 09.04.1944     Brakt flott og ført til Flekkefjord. 125 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"  
126 09.04.1944 ►     Ført til Stavanger. 126    
127 05.1945     Omdøpt "Kronprinsesse Märtha". 127 [P] "Skipet" 2/1990  
128 01.1946     Reparert ved Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. 128 [P] "Skipet" 1/1991  
129       Satt i trafikk Oslo - Bergen. 129 [P] "Skipet" 1/2009  
130 1948   B   Ombygget med ny maskin samt opprustet med bl.a. nye lugarer styrbord. 130 [P] "Skipet" 2/1990  
131         Satt i trafikk Sandnes - Oslo. 131 [P] Det Stavangerske D/s - "Sommer-Postruter 1948"  
132 09.05.1956       Grunnstøtte og kantret ved Risør. 132 [P] "Skipet" 2/1990  
133 26.06.1956       Hevet. 133 [P] "Skipet" 2/1990  
134 30.06.1956       Slept og lagt i opplag, Kristiansand. 134 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
135 06.1956 ►       Overtatt av Stavanger Forsikringsselskab a/s, Stavanger. 135 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
136         Senere solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Salgssum: 415 000 NOK. 136 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
137         Skrog og overbygning reparert ved Pusnes Mekaniske Verksted a/s, Arendal. 137    
138 primo 05.1957       Slept til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger for reparasjon og ombygging. 138 [P] "Selskabe - Det Stavangerske Dampskibsselskab 150 år"  
139 12.06.1958       Reparert og ombygget ved Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger: 139 [P] "Skipet" 1/1991  
140     C   Nytt overbygg på bropartiet, ny skorstein samt flere lugarer på promenadedekket. 140 [P] "Skipet" 1/1991  
141         Kostnad: 3.7 mill NOK. 141 [P] "Skipet" 1/1991  
142         Satt i trafikk Oslo - Bergen. 142 [P] "Skipet" 1/2010  
143 01.01.1963       Satt i trafikk Stavanger - Bergen. 143 [A] Stavanger Aftenblad 17.06.2006  
144 01.09.1974     I opplag, Stavanger. 144 [P] "Skipet" 1/1991  
145 14.10.1974     Solgt til Nika Invest a/s, Sandefjord. Omdøpt "Koster". Overført til Sandefjord Skipsregister. Hjemmehavn: Sandefjord. 145 [A] Stavanger Aftenblad 11.10.1974  
146         I bruk som losji-skip. 146 [P] "Skipet" 1/1975  
147 03.1979       Solgt via Kjærnes Invest a/s, Sandefjord til Sport Rover Shipping Corporation S.A., Panama og omdøpt "Sport Rover". 147 [N] warsailors.com  
148         Til Meyer Schiffswerft, Papenburg, Vest-Tyskland for ombygging. 148 [P] "Skipet" 2/1990  
149 1981   D   Ombygget ved Meyer Schiffswerft, Papenburg, BDR. Kostnad: $ 2 mill. 149 [P] "Skipet" 4/1996  
150         I bruk til dykkerturer, San Juan, Puerto Rico og St. Thomas, Jomfruøyene. 150 [P] "Skipet" 4/1996  
151 1982       I opplag, Harlingen, Nederland. Blant annet brukt som lokale for casino. 151 [P] "Skipet" 4/1987  
152 1987       Solgt til en amerikansk kjøper, men overtatt samme år av De Friese Bank, NL. 152 [P] "Skipet" 4/1987 | [N] warsailors.com  
153 04.1987       Solgt til Magellan Cruise Ltd., Storbritannia. Kjøpssum: $ 375 000. 153 [P] "Skipet" 4/1996  
154         Hjemmehavn: Panama City, Panama. Omdøpt "Crown Princess Märtha". 154    
155 06.1987       Til ombygging, Falmouth, GB. Delvis i bruk som losji-skip. 155 [P] "Skipet" 4/1996  
156 1992       Tatt i arrest av The Admirality Marshalls p.g.a. betalingsproblemer. 156 [N] warsailors.com  
157 1993       Solgt til Amerika. Fortsatt liggede i arrest, Falmouth, GB. 157 [N] warsailors.com  
158 pr.05.1995       Fortsatt i arrest, Falmouth, GB. 158 [P] "Skipet" 2/1996  
159 1998       Solgt til Compass Rose Shipping Ltd., Plymouth, GB. Omdøpt "Emerald Seas". Fortsatt i opplag, Falmouth, GB. 159 [N] faktaomfartyg.se  
160 1999     Solgt til Heritage Cruises Ltd., Falmouth, GB. Fortsatt i opplag, Falmouth, GB. 160 [N] faktaomfartyg.se  
161 04.01.2000       Solgt til Log Inn Hotell a/b, Stockholm, Sverige. 161 [N] faktaomfartyg.se  
162         Innført i Sveriges Skeppslista. Kallesignal: SEIR. 162 [N] stp-norway.com  
163 06.01.2000       Tatt på slep av slepefartøyet "Sandsfoot Castle". 163 [P] "Skipet" 1/2000  
164 14.01.2000       Til Högmarsö Verv a/b, Högmarsö, S for ombygging. 164 [P] "Skipet" 1/2000  
165 04.2000       Omdøpt "Kronprinsessan Martha". 165 [P] "Fjordabåtene"  
166         Kjenningssignal: SEIR. 166    
167 05.2000   E   Ombygget til hotellfartøy ved Högmarsö Verv a/b, Högmarsö, S. Til Stockholm, S. 167 [N] stp-norway.com  
168 07.2001       Hjemmehavn: Stockholm, S. 168    
169 05.05.2009       Slettet fra Sveriges Skeppslista. 169    
               
    ▼ FOTOGALLERI    
               
    Bilde 1/5    
 
  Avbildet som: "Kronprinsesse Märtha"    
    I original utgave for       Lokalisering: --    
    Det Stavangerske       Tidspunkt: --    
    Dampskibsselskab.       Rettighetshaver: NSS, Jenssen Samlingen    
            Hentet fra: Privat    
               
               
               
               
               
               
               
               
    Bilde 2/5    
  Avbildet som: "Koster"    
    Solgt og i bruk som losji-       Lokalisering: Leirvik    
    skip, her til venstre.       Tidspunkt: 1974    
            Rettighetshaver: Tor Resser    
            Hentet fra: digitaltmuseum.no    
               
               
               
               
               
               
    Bilde 3/5    
  Avbildet som: "Sport Rover"    
    Solgt med nytt navn, og       Lokalisering: --    
    med et lite dekkshus       Tidspunkt:        
    under formasten       Rettighetshaver: Johannes Østvold    
    påbygget.       Hentet fra: digitaltmuseum.no    
               
               
               
               
               
               
    Bilde 4/5    
  Avbildet som: "Crown Princess Märtha"    
    Liggende i arrest etter       Lokalisering: Falmouth, Storbritannia    
    betalingsproblemer for       Tidspunkt: 11. oktober 1996    
    eier. DSD's baugmerke       Rettighetshaver: John Jones    
    er på plass igjen, i alle fall       Hentet fra: shipspotting.com    
    i formen.            
               
               
               
               
               
    Bilde 5/5    
  Avbildet som: "Kronprinsessan Martha"    
    Nettopp slettet fra       Lokalisering: Stockholm, Sverige    
    skipsregisteret etter       Tidspunkt: 24. mai 2009    
    karriere som hotellfartøy.       Rettighetshaver: Svein Torske    
    Ganske så gjenkjennelig       Hentet fra: shipsnostalgia.com    
    i profil og farger.            
               
               
               
               
               
               
               
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
               
               
  x