H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
  "KONG SVERRE" 1870  
                 
    Forside          
 
   
    Kontakt            
    Kilder            
    Forklaring            
    Passasjerfartøy              
    Hurtigbåter              
    Bilferger              
                 
               
               
    Oppdatert:   11.06.2021        
    Status:   Opphogget       Posisjon på AIS:     
               
    "KONG SVERRE"  [1870 - 1874 / 1876 - 1939]  
    Fortegnelse nr. P-138  
       
1   Periode     1870 - 1874 / 1876 - 1939 1 HMI  
2   Byggeår     1867 2 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
3   Byggenummer     9 3 [N] wikipedia.org  
4   Skrog     Nylands Mekaniske Verksted a/s, Christiania 4 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
5   Utrustning     Nylands Mekaniske Verksted a/s, Christiania 5 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
6   Type     -- 6    
7   Skrogutforming     Konvensjonelt 7 HMI  
8   Materiale     Jern 8 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
9         9    
10   ▼ IDENTIFIKASJON 10    
11   Periode       Navn 11    
12         "Kong Sverre" 12 [P] "Skipet" 2/1990  
13           Kallesignal 13    
14   1870 - 1934     HFBL 14 [N] sjohistorie.no  
15           IMO-nummer 15    
16         -- 16    
17           MMSI-nummer 17    
18         -- 18    
19         19    
20   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 20    
21   Periode       Navn 21    
22   1867 - 1875     Det Søndenfjeldske Dampskibsselskab a/s, Christiania 22 [P] "Skipet" 2/1990  
23   1875 - 1939     Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 23 [P] "Skipet" 2/1990  
24   1939 - etter 1939     Brødrene Anda a/s, Stavanger 24 [P] "Skipet" 2/1990  
25         25    
26   ▼ KLASSIFISERING 26    
27   Periode       Klasse 27    
28         DNV 1A1 28 [N] sjohistorie.no  
29         29    
30   ▼ MASKINERI 30    
31   Periode       Fabrikant 31    
32   1867 - 1874   A   Nylands Mekaniske Verksted a/s, Christiania 32 [P] "Skipet" 2/1990  
33   1874 - 1885   B   Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen 33 [P] "Skipet" 1/2010  
34   1898 - 1939   E   Akers Mekaniske Verksted a/s, Kristiania 34 [P] "Skipet" 2/1990  
35           Produsert 35    
36       B   1876 36 [P] "Skipet" 2/1990  
37       E   1898 37 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
38           Maskin 38    
39   1867 - 1874   A   1 x lavtrykk 2 syl. damp 39 [P] "Skipet" 2/1990  
40   1874 - 1885   B   1 x Compound damp 40 [P] "Skipet" 1/2010  
41   1885 - 1898   C   1 x Compound damp 41 [P] "Skipet" 1/1991  
42   1898 - 1939   E   1 x Tripple Expension damp 42 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
43           Effekt 43    
44   1867 - 1874   A   80 nhk 44 [P] "Skipet" 2/1990  
45   1874 - 1885   B   85 nhk 45 [P] "Skipet" 2/1990  
46   1885 - 1898   C   100 nhk 46 [P] "Skipet" 1/2010  
47   1898 - 1939   E   680 ihk 47 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
48           Fart 48    
49   1898 - 1939   E   12.0 kn 49 [P] "Skipet" 2/1990  
50           Forbruk 50    
51       -- 51    
52         52    
53   ▼ MÅL 53    
54   Periode       Lengde 54    
55           53.58 m 55 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
56           Bredde 56    
57           7.29 m 57 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
58           Dybde 58    
59           3.87 m 59 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
60           Brutto tonnasje 60    
61   1867 - 1885   A   431 bt 61 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
62   1885 - 1894   C   601 bt 62 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
63   1894 - 1939   D   593 bt 63 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
64           Netto tonnasje 64    
65   1867 - 1885   A   332 nt 65 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
66   1885 - 1894   C   479 nt 66 [P] "Skipet" 2/1990  
67   1894 - 1939   D   355 t 67 [P] "Skipet" 2/1990  
68           Dødvekttonn 68    
69           -- 69    
70         70    
71   ▼ KAPASITET 71    
72   Periode       Personbiler 72    
73           0 73 HMI  
74           Trailere 74    
75       0 75 HMI  
76           Passasjerer 76    
77   pr.1900       250 [kystfart] - 350 [lokalfart] 77 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
78           Passasjerlugarer 78    
79       Ja 79 HMI  
80           Mannskapslugarer 80    
81         Ja 81 HMI  
82           Mannskap 82    
83         Ja 83 HMI  
84           Dekkshøyde 84    
85           0 85 HMI  
86           Tillatt akseltrykk 86    
87       0 87 HMI  
88         88    
89   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 89    
90   -- 90    
91     91    
92   ▼ HISTORIKK 92    
93 12.1865       Sjøsatt ved Nylands Mekaniske Verksted a/s, Christiania. 93 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
94 04.1867   A   Levert fra Nylands Mekaniske Verksted a/s, Christiania til Det Søndenfjeldske Dampskibsselskab a/s, Christiania som "Kong Sverre". 94 [P] "Skipet" 2/1990  
95         Hjemmehavn: Christiania. 95 [P] "Skipet" 2/1990  
96       Byggekostnad: 70 000 spd. 96 [P] "Skipet" 1/2010  
97         Satt i trafikk Kiel, Tyskland - Christiansand. 97 [P] "Skipet" 1/1991  
98 1870     Satt i trafikk Christiania - Trondheim. 98 [P] "Skipet" 1/1991  
99 1874     I opplag. 99 [P] "Skipet" 1/1991  
100     B   Ombygget ved Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen. Kostnad: 12 000 spd. 100 [P] "Skipet" 1/2010  
101 01.1875     Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 101 [P] "Skipet" 2/1990  
102       Salgssum: 40 000 spd. 102 [P] "Skipet" 1/1991  
103 15.01.1876     Ankom Stavanger. 103 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"  
104 ► 03.1876     Ominnredet. Kostnad: 2200 SPD. 104 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"  
105 03.1876     Satt i trafikk Christiania - Bergen. 105 [P] "Skipet" 1/1991  
106 1884     Til ombygging ved Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger. 106 [P] "Skipet" 1/1991  
107 1886     Ombygget ved Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger som byggnr. 12: 107 [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
108     C   brønnene bygget igjen og ny overbygning, samt ny maskin. 108 [P] "Skipet" 1/1991  
109       Kostnad: 140 000 NOK. 109 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"  
110 1891     Tatt ut av trafikk Kristiania - Bergen. 110    
111 1894   D   Ombygget. 111 [P] "Skipet" 2/1990  
112 1898   E   Ombygget ved Akers Mekaniske Verksted a/s, Kristiania: Ny maskin. 112 [P] "Skipet" 2/1990  
113 medio 06.1921     Satt i trafikk Kristiania - Bergen. 113 [A] Stavanger Aftenblad 11.06.1921  
114 1928     Kolliderte med d/s "Kaupanger", Storesundsskjærene, hvor sistnevnte sank. 114 [P] "Stavanger Støberi & Dok"  
115 vår 1930     I opplag som reservefartøy. 115 [P] "Skipet" 1/1991  
116 05.1939     Solgt til Brødrene Anda a/s, Stavanger. 116 [P] "Skipet" 2/1990  
117       Nedrigget til lekter. 117 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
118 1939 ►     Opphogget. 118 [P] "Skipet" 1/2010  
               
               
               
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
               
               
  x