A  
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
                   
  Hjem          
  Kontakt          
  Kilder          
  Forklaring          
  Passasjerfartøy        
  Hurtigbåter          
  Bilferger          
       
       
       
       
       
       
       
  D/s "KONG SVERRE" 1870 - 1874 / 1876 - 1939    
       
  Fortegnelse nr.:   P138          
  Oppdatert:   29.08.2020          
  Periode:   1870 - 1874 / 1876 - 1939          
  Fotografi:   Nei          
  Status:   Opphogget          
       
       
1  Byggeår    1867   1  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
2  Byggenummer    9   2  [N] wikipedia.no    
3  Skrog    Nylands Mekaniske Verksted a/s, Christiania   3  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
4  Utrustning    Nylands Mekaniske Verksted a/s, Christiania   4  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
             
5  Kjenningssignal    H F B L   5  -   5  [N] sjohistorie.no    
                     
6  IMO-nummer    -   6  -   6  -    
                     
7  MMSI-nummer    -   7  -   7  -    
                     
8  Navn    "Kong Sverre"   8  -   8  [P] "Skipet" 2/1990    
                     
9  Rederi / eierforhold    Det Søndenfjeldske Dampskibsselskab a/s, Christiania   9  1867 - 1875   9  [P] "Skipet" 2/1990    
10      Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger   10  1875 - 1939   10  [P] "Skipet" 2/1990    
11      Brødrene Anda a/s, Stavanger   11  1939 - etter 1939   11  [P] "Skipet" 2/1990    
                     
12  Type    -   12  -   12  -    
                     
13  Skrogutforming A  Konvensjonelt   13  1867 - 1886   13  HMI    
14   C  Konvensjonelt, hel stormdekker   14  1886 - 1939   14  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
                     
15  Klasse    DNV 1A1   15  -   15  [N] sjohistorie.no    
                     
16  Materiale    Jern   16  -   16  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
                     
17  Maskinfabrikant A  Nylands Mekaniske Verksted a/s, Christiania   17  1867 - 1874   17  [P] "Skipet" 2/1990    
18   B  Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen   18  1874 - 1885   18  [P] "Skipet" 1/2010    
19   E  Akers Mekaniske Verksted a/s, Kristiania   19  1898 - 1939   19  [P] "Skipet" 2/1990    
                     
20  Maskin produsert B  1876   20  -   20  [P] "Skipet" 2/1990    
21   E  1898   21  -   21  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
                     
22  Maskin A  1 x lavtrykk 2 syl. damp   22  1867 - 1874   22  [P] "Skipet" 2/1990    
23   B  1 x Compound damp   23  1874 - 1885   23  [P] "Skipet" 1/2010    
24   C  1 x Compound damp   24  1885 - 1898   24  [P] "Skipet" 1/1991    
25   E  1 x Tripple Expension damp   25  1898 - 1939   25  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
                     
26  Effekt A  80 nhk   26  1867 - 1874   26  [P] "Skipet" 2/1990    
27   B  85 nhk   27  1874 - 1885   27  [P] "Skipet" 2/1990    
28   C  100 nhk   28  1885 - 1898   28  [P] "Skipet" 1/1991    
29   E  680 ihk   29  1898 - 1939   29  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
                     
30  Fart E  12.0 kn   30  1898 - 1939   30  [P] "Skipet" 2/1990    
                     
31  Forbruk    -   31  -   31  -    
                     
32  Lengde    53.58 m   32  -   32  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
                     
33  Bredde    7.29 m   33  -   33  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
                     
34  Dyptgående    3.87 m   34  -   34  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
                     
35  Brutto registertonn A  431 t   35  1867 - 1885   35  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
36   C  601 t   36  1885 - 1894   36  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
37   D  593 t   37  1894 - 1939   37  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
                     
38  Netto registertonn A  332 t   38  1867 - 1885   38  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
39   C  479 t   39  1885 - 1894   39  [P] "Skipet" 2/1990    
40   D  355 t   40  1894 - 1939   40  [P] "Skipet" 2/1990    
                     
41  Dødvekttonn    -   41  -   41  -    
                     
42  Bilkapasitet    0   42  -   42  HMI    
                     
43  Trailerkapasitet    0   43  -   43  HMI    
                     
44  Passasjersertifikat    250 [kystfart] - 350 [lokalfart]   44  pr.1900   44  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
                     
45  Mannskap    Ja   45  -   45  HMI    
                     
46  Passasjerlugarer    Ja   46  -   46  HMI    
                     
47  Mannskapslugarer    Ja   47  -   47  HMI    
                     
48  Dekkshøyde    0   48  -   48  HMI    
                     
49  Tillatt akseltrykk    0   49  -   49  HMI    
                     
50  Tilleggsinformasjon    -   50  -   50  -    
       
       
51   12.1865   Sjøsatt. 51 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
52   04.1867   Levert fra Nylands Mekaniske Verksted a/s, Christiania til Det Søndenfjeldske Dampskibsselskab a/s, Christiania som "Kong Sverre" [A]. Hjemmehavn: Christiania. 52 [P] "Skipet" 2/1990    
53       Byggesum: 70 000 spd. 53 [P] "Skipet" 1/2010    
54       Satt i trafikk Kiel, Tyskland - Christiansand. 54 [P] "Skipet" 1/1991    
55   1870   Satt i trafikk Christiania - Trondheim. 55 [P] "Skipet" 1/1991    
56   1874   I opplag. 56 [P] "Skipet" 1/1991    
57       Ombygget ved Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen [B]. Kostnad: 12 000 spd. 57 [P] "Skipet" 1/2010    
58   01.1875   Solgt til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. Overført til Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 58 [P] "Skipet" 2/1990    
59       Salgssum: 40 000 spd. 59 [P] "Skipet" 1/1991    
60   15.01.1876   Ankom Stavanger. 60 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"    
61   ► 03.1876   Ominnredet. Kostnad: 2200 SPD. 61 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"    
62   03.1876   Satt i trafikk Christiania - Bergen. 62 [P] "Skipet" 1/1991    
63   1884   Til ombygging ved Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger. 63 [P] "Skipet" 1/1991    
64   1886   Ombygget ved Stavanger Støberi & Dok a/s, Stavanger som byggnr. 12: 64 [P] "Stavanger Støberi & Dok"    
65       brønnene bygget igjen og ny overbygning, samt ny maskin [C]. 65 [P] "Skipet" 1/1991    
66       Kostnad: 140 000 NOK. 66 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"    
67   1891   Tatt ut av trafikk Kristiania - Bergen. 67 -    
68   1894   Ombygget [D]. 68 [P] "Skipet" 2/1990    
69   1898   Ombygget ved Akers Mekaniske Verksted a/s, Kristiania: Ny maskin [E]. 69 [P] "Skipet" 2/1990    
70   1928   Kolliderte med d/s "Kaupanger", Storesundsskjærene, hvor sistnevnte sank. 70 [P] "Stavanger Støberi & Dok"    
71   vår 1930   I opplag [reservefartøy]. 71 [P] "Skipet" 1/1991    
72   05.1939   Solgt til Brødrene Anda a/s, Stavanger. 72 [P] "Skipet" 2/1990    
73       Nedrigget til lekter. 73 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
74   1939 ►   Opphogget. 74 [P] "Skipet" 1/2010    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau