H M I X
  SKIPSARKIV ROGALAND - EN TEKNISK OG HISTORISK PRESENTASJON AV SJØVERTS RUTETRAFIKK I ROGALAND  
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
  "KONG HAAKON" 1904  
                 
    Forside          
 
   
    Kontakt            
    Kilder            
    Forklaring            
    Passasjerfartøy              
    Hurtigbåter              
    Bilferger              
              © ukjent  
               
               
    Oppdatert:   21.01.2021        
    Status:   Opphogget       Posisjon på AIS:     
               
    "KONG HAAKON"  [1904 - 1917 / 1919 - 1940 / 1950 - 1953]          "KONG SVERRE"  [1944 - 1945]  
    Fortegnelse nr. P-19  
               
1   Periode     1904 - 1917 / 1919 - 1940 / 1944 - 1945 / 1950 - 1953 1 HMI  
2   Byggeår     1904 2 [P] "Skipet" 1/1976  
3   Byggenummer     32 3 [P] "Skipet" 2/1990  
4   Skrog     Eiderwerft AG, Schömer & Jensen, Tönning, Tyskland 4 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
5   Utrustning     Eiderwerft AG, Schömer & Jensen, Tönning, Tyskland 5 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
6   Type     -- 6    
7   Skrogutforming     Konvensjonelt 7 HMI  
8   Materiale     -- 8    
9         9    
10   ▼ IDENTIFIKASJON 10    
11   Periode       Navn 11    
12   1904 - 1942     "Kong Haakon" 12 [P] "Skipet" 2/1990  
13   1942 - 1945     "Kong Sverre" 13 [P] "Skipet" 2/1990  
14   1945 - 1953     "Kong Haakon" 14 [P] "Skipet" 2/1990  
15           Kallesignal 15    
16   1904 - 1934     MBVT 16 [N] wikipedia.org  
17   1934 - 1953     LEGU 17 [N] skipsfarts-forum.net 31.10.2021 | [N] wikipedia.org  
18           IMO-nummer 18    
19         -- 19    
20           MMSI-nummer 20    
21         -- 21    
22         22    
23   ▼ REDERI / EIERFORHOLD 23    
24   Periode       Navn 24    
25   1904 - 1953     Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 25 [P] "Skipet" 1/1991  
26   1953     Eisen & Metall AG, Hamburg, Tyskland 26 [P] "Skipet" 2/1990  
27         27    
28   ▼ KLASSIFISERING 28    
29   Periode       Klasse 29    
30         -- 30    
31         31    
32   ▼ MASKINERI 32    
33   Periode       Fabrikant 33    
34           Schömer & Jensen, Tönning, Tyskland 34 [P] "Skipet" 2/1990  
35           Produsert 35    
36           1904 36 [P] "Skipet" 2/1990  
37           Maskin 37    
38           1 x Tripple Expansion damp 38 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
39           Effekt 39    
40           200 ihk 40 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
41           Fart 41    
42           13.5 kn 42 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
43           Forbruk 43    
44       -- 44    
45         45    
46   ▼ MÅL 46    
47   Periode       Lengde 47    
48           59.74 m 48 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
49           Bredde 49    
50           8.44 m 50 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
51           Dybde 51    
52           4.24 m 52 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
53           Brutto tonnasje 53    
54   1904 - 1945   A   847.03 brt 54 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
55   1945 - 1953   B   876 brt 55    
56           Netto tonnasje 56    
57   1904 - 1945   A   472.59 nrt 57 [P] "Skipet" 4/1994  
58   1945 - 1953   B   519 nrt 58    
59           Dødvekttonn 59    
60           -- 60    
61         61    
62   ▼ KAPASITET 62    
63   Periode       Personbiler 63    
64           0 64 HMI  
65           Trailere 65    
66       0 66 HMI  
67           Passasjerer 67    
68           300 68 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
69           Passasjerlugarer 69    
70           Ja 70 HMI  
71           Mannskapslugarer 71    
72           Ja 72 HMI  
73           Mannskap 73    
74   pr.1907     27 74 [N] wikipedia.org  
75           Dekkshøyde 75    
76           0 76 HMI  
77           Tillatt akseltrykk 77    
78           0 78 HMI  
79         79    
80   ▼ TILLEGGSINFORMASJON 80    
81   -- 81    
82     82      
83   ▼ HISTORIKK 83    
84 07.1904   A   Levert fra Eiderwerft AG, Schömer & Jensen, Tönning, Tyskland til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger 84 -- | [P] "Skipet" 1/1991  
85         som "Kong Haakon". Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 85 [P] "Skipet" 1/1991  
86         Kallesignal: MBVT. 86 [N] wikipedia.org  
87 01.08.1904       Ankom Stavanger. 87 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
88 08.1904       Satt i trafikk Kristiania - Bergen. 88 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
89 10.06.1912       Militær kommando heist, Kristiania p.g.a. maskiniststreik. 89 [P] "Skipet" 4/1996  
90 24.06.1912       Militær kommando strøket, Kristiania. 90 [P] "Skipet" 4/1996  
91 1917       Rekvirert av Den Kongelige Norske Marine som Lasaretskib. 91 [P] "Skipet" 4/1996  
92 05.01.1918       Permanenttegn VFL og permanentnummer 3.0.7 tildelt. 92 [P] "Skipet" 4/1996  
93 11.10.1918       Radiosignatur H.3 tildelt. 93 [P] "Skipet" 4/1996  
94 1918       Tilbakelevert. 94 [P] "Skipet" 4/1996  
95 20.07.1919       Utleid til Den Norske Stat. Satt i trafikk Stavanger - Kirkenes. 95 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
96 1923       Tilbakelevert. Samme trafikk. 96 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
97 06.02.1926       Branntilløp i skottet mellom kapteinens lugar og postlugaren, Rørvik. 97 [A] Stavanger Aftenblad 09.02.1926  
98 07.1927       Satt i trafikk Oslo - Bergen. 98 [N] warsailors.com  
99 08.02.1928       Grunnstøtte ved Rongevær. 99 [N] wikipedia.org  
100 01.01.1934       Nytt kallesignal: LEGU. 100 [N] skipsfarts-forum.net 31.10.2021 | [N] wikipedia.org  
101 04.1940       Satt i trafikk Bergen - Kirkenes. 101 [N] warsailors.com  
102 09.04.1940       Rekvirert av Den Kongelige Norske Marine for troppetransport, Tromsø. Senere også med samme oppdrag for The Royal Navy. 102 [N] warsailors.com  
103 05.1940       Tilbakelevert. Satt i trafikk Bergen - Tromsø. 103    
104 10.06.1940       I opplag, Trondheim. 104    
105 06.1940 ►       Angrepet av den norske u-båten "Ula" ved Lista, men unngikk å bli truffet av torpedoene. 105    
106 22.12.1941       Utsatt for bombeangrep utenfor Jæren, men ble ikke truffet. 106 [P] "Skipet" 1/1991  
107 02.1942       Omdøpt "Kong Sverre" på ordre fra Tyskland som ikke ville ha skip med da kongelige navn. 107 [P] "Skipet" 2/1990  
108 01.10.1943       Satt i trafikk Bergen - Tromsø. 108 -- | [N] warsailors.com  
109 03.1944       Angrepet av tre torpedoer fra ukjent skip ved Stadt, men ble ikke truffet. 109 [N] warsailors.com  
110 20.04.1944       Skadet ved kai, Bergen etter en eksplosjon om bord på tråleren m/s "Vorbode". 110 [P] "Skipet" 2/1990  
111 04.1944       I opplag, Stavanger. 111 [P] "Skipet" 2/1990  
112 02.1945   B   Reparert ved Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger. I opplag, Vatlandsvåg. 112 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"  
113 05.1945       Omdøpt "Kong Haakon". 113 [P] "Skipet" 2/1990  
114 02.07.1945       Satt i trafikk Bergen - Kirkenes. 114 -- | [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"  
115 03.1946       Satt i trafikk Trondheim - Kirkenes. 115 [N] wikipedia.org  
116 06.1950       I opplag, Stavanger. 116 -- | [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"  
117 01.1953       Solgt til Eisen & Metall AG, Hamburg, Tyskland for opphogging. 117 [P] "Skipet" 2/1990  
118         Salgssum: 230 000 NOK. 118 [N] wikipedia.org  
119 23.02.1953       Tatt på slep fra Stavanger mot Hamburg, D. 119 [P] "Skipet" 2/1990  
120 1.ste kvartal 1953       Ferdig opphogget, D. 120 [P] "Skipet" 1/1976  
               
    ▼ FOTOGALLERI    
               
    Bilde 1/1    
 
  Avbildet som: "Kong Haakon"    
    Flott kystruteskip.       Lokalisering: --    
            Tidspunkt: --    
            Rettighetshaver: --    
            Hentet fra: home.no.net.eigila    
               
               
               
               
               
               
               
               
               
    ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau  
               
               
  x