A  
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
                   
  Hjem          
  Kontakt          
  Kilder          
  Forklaring          
  Passasjerfartøy        
  Hurtigbåter          
  Bilferger          
       
       
       
       
       
       
       
  D/s "KONG HAAKON" 1878 - 1891    
       
  Fortegnelse nr.:   P169          
  Oppdatert:   28.09.2019          
  Periode:   1878 - 1891          
  Fotografi:   Nei          
  Status:   Forlist          
       
       
1  Byggeår    1878   1  [P] "Skipet" 3/1997    
2  Byggenummer    37   2  [P] "Skipet" 2/1990    
3  Skrog    Nylands Mekaniske Verksted a/s, Christiania   3  [P] "Skipet" 2/1990    
4  Utrustning    Nylands Mekaniske Verksted a/s, Christiania   4  [P] "Skipet" 2/1990    
         
5  Kjenningssignal    -   5  -   5  -    
                 
6  IMO-nummer    -   6  -   6  -    
                 
7  MMSI-nummer    -   7  -   7  -    
                 
8  Navn    "Kong Haakon"   8  -   8  [P] "Skipet" 2/1990    
                 
9  Rederi / eierforhold    Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger   9  -   9  [P] "Skipet" 2/1990    
                 
10  Type    -   10  -   10  -    
                 
11  Skrogutforming    Konvensjonelt, hel stormdekker   11  -   11  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
                 
12  Klasse    -   12  -   12  -    
                 
13  Materiale    -   13  -   13  -    
                 
14  Maskinfabrikant    Nylands Mekaniske Verksted a/s, Christiania   14  -   14  [P] "Skipet" 2/1990    
                   
15  Maskin produsert    -   15  -   15  -    
                   
16  Maskin    1 x Compound 2 syl. damp   16  -   16  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
                 
17  Effekt    580 ihk   17  -   17  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
                 
18  Fart    11.0 kn   18  -   18  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
                 
19  Forbruk    -   19  -   19  -    
                 
20  Lengde    53.74 m   20  -   20  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
                 
21  Bredde    7.96 m   21  -   21  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
                 
22  Dyptgående    6.06 m   22  -   22  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
                 
23  Brutto registertonn    631 t   23  -   23  [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
                 
24  Netto registertonn    433 t   24  -   24  [P] "Skipet" 2/1990    
                 
25  Dødvekttonn    -   25  -   25  -    
                 
26  Bilkapasitet    0   26  -   26  HMI    
                 
27  Trailerkapasitet    0   27  -   27  HMI    
                 
28  Passasjersertifikat    Ja   28  -   28  HMI    
                 
29  Mannskap    Ja   29  -   29  HMI    
                 
30  Passasjerlugarer    Ja   30  -   30  HMI    
                 
31  Mannskapslugarer    Ja   31  -   31  HMI    
                 
32  Dekkshøyde    0   32  -   32  HMI    
                 
33  Tillatt akseltrykk    0   33  -   33  HMI    
                 
34  Tilleggsinformasjon    -   34  -   34  -    
       
       
35   1878   Levert fra Nylands Mekaniske Verksted a/s, Christiania til Det Stavangerske Dampskibsselskab a/s, Stavanger som "Kong Haakon". Innført i Stavanger Skipsregister. Hjemmehavn: Stavanger. 35 [P] "Skipet" 2/1990    
36       Byggekostnad: 262 000 NOK. Satt i trafikk Christiania - Bergen. 36 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
37  
01.1880
  I opplag. 37 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"    
38   03.1880   Satt i trafikk Christiania - Bergen. 38 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1955"    
39   1888   Satt i trafikk Stavanger - Kristiania. 39 [P] "Det Stavangerske Dampskibsselskab 1855-1930"    
40   18.11.1891   Grunnstøtte i tett tåke, Gjeslingene. 40 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
41  
19.11.1891
  Skled av grunnen i sterk vind og forliste sammen med jakten "Harmonien", som var fortøyd langs skutesiden for overføring av last. 41 [P] "Kystruteskipene Oslo-Bergen"    
42   1892   Vraket solgt for 2500 NOK. 42 [P] "Skipet" 2/1990    
 
 
   
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau