A  
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger          
       
       
       
       
       
       
       
  D/s "JUPITER" 1874 - 1912    
       
  Fortegnelse nr.:   P190          
  Oppdatert:   02.09.2020          
  Periode:   1874 - 1915          
  Fotografi:            
  Status:   Forlist          
       
       
1  Byggeår    1856   1  [P] "Skipet" 1/1988    
2  Byggenummer    46   2  [P] "Skipet" 1/1988    
3  Skrog    Caird & Co., Greenock, Storbritannia   3  [P] "Skipet" 1/1988    
4  Utrustning    Caird & Co., Greenock, Storbritannia   4  [P] "Skipet" 1/1988    
             
5  Kjenningssignal    J P D L   5  -   5  [P] "Skipet" 1/1988    
                     
6  IMO-nummer    -   6  -   6  -    
                     
7  MMSI-nummer    -   7  -   7  -    
                     
8  Navn    "Jupiter"   8  -   8  [P] "Skipet" 1/1988    
                     
9  Rederi / eierforhold    Det Bergenske Dampskibsselskab a/s, Bergen   9  -   9  [P] "Skipet" 1/1988    
                     
10  Type    -   10  -   10  -    
                     
11  Skrogutforming A  Konvensjonelt   11  1856 - 1886   11  HMI    
12   C  Konvensjonelt, stormdekker   12  1886 - 1912   12  [P] "Skipet" 1/2010    
                     
13  Klasse    -   13  -   13  -    
                     
14  Materiale    -   14  -   14  -    
                     
15  Maskinfabrikant A  Caird & Co., Greenock, Storbritannia   15  1856 - 1886   15  [P] "Skipet" 1/1988    
16   B  Bergens Mekansike Verksted a/s, Bergen   16  1886 - 1912   16  [P] "Skipet" 1/1988    
                     
17  Maskin produsert    -   17  -   17  -    
                     
18  Maskin A  1 x Compound 2 syl. damp   18  1856 - 1886   18  [P] "Skipet" 1/1988    
19   B  1 x Compound 2 syl. damp   19  1886 - 1912   19  [P] "Skipet" 1/1988    
                     
20  Effekt A  114 nhk   20  1856 - 1886   20  [P] "Skipet" 1/1988    
21   B  120 nhk   21  1886 - 1912   21  [P] "Skipet" 1/1988    
                     
22  Fart B  12.0 kn   22  1871 - 1912   22  [P] "Skipet" 1/1988    
                     
23  Forbruk    -   23  -   23  -    
                     
24  Lengde A  54.96 m   24  1856 - 1886   24  [P] "Skipet" 1/1988    
                     
25  Bredde    7.92 m   25  -   25  [P] "Skipet" 1/1988    
                     
26  Dyptgående    6.12 m   26  -   26  [P] "Skipet" 1/1988    
                     
27  Brutto registertonn A  532 t   27  1856 - 1886   27  [P] "Skipet" 1/1988    
28   C  648 t   28  1886 - 1912   28  [P] "Skipet" 1/1988    
                     
29  Netto registertonn    390   29  -   29  [P] "Skipet" 1/1988    
                     
30  Dødvekttonn    450   30  -   30  [N] sjohistorie.no    
                     
31  Bilkapasitet    0   31  -   31  HMI    
                     
32  Trailerkapasitet    0   32  -   32  HMI    
                     
33  Passasjersertifikat    69 [47 1.ste plass] - [22 2.dre plass]   33  -   33  [N] sjohistorie.no    
                     
34  Mannskap    Ja   34  -   34  HMI    
                     
35  Passasjerlugarer    Ja   35  -   35  HMI    
                     
36  Mannskapslugarer    Ja   36  -   36  HMI    
                     
37  Dekkshøyde    0   37  -   37  HMI    
                     
38  Tillatt akseltrykk    0   38  -   38  HMI    
                     
39  Tilleggsinformasjon    Lasteromskap.: 21 075 cub.ft   39  -   39  [N] sjohistorie.no    
40      Drektighet: 194 com   40  -   40  [P] "Skipet" 1/2010    
       
       
41   1856   Levert fra Caird & Co., Greenock, Storbritannia til Det Bergenske Dampskibsselskab a/s, Bergen som "Jupiter" [A]. Hjemmehavn: Bergen. Byggesum: 69 187 spd. 41 [N] sjohistorie.no    
42       Satt i trafikk Hamburg, Tyskland - Bergen. 42 [P] "Skipet" 1/1988    
43   1871   Maskin ombygget ved Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen [B]. 43 [P] "Skipet" 1/2010    
44   07.03.1874   Satt i trafikk Tromsø - Christiania. 44 [P] "Skipet" 1/1988    
45   1885   Havarerte. Til Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen for reparasjon og ombygging. 45 [P] "Skipet" 1/2010    
46   1886   Ombygget ved Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen: Clipperbaugen byttet ut med rett baug og ellers bygget om til stormdekker [C]. 46 [P] "Skipet" 1/2010    
47       Satt i trafikk Tromsø - Christiania. 47 HMI    
48   1905   Omfattende vedlikeholdt ved Bergens Mekaniske Verksted a/s, Bergen: Nye dekkshus og innredning. Elektrisk lys installert. 48 [P] "Skipet" 1/2010    
49   04.12.1912   Grunnsøtte og sank, Rautingkalven. 49 [P] "Skipet" 1/1988    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau