A  
  H    
 
   
  M     SKIPSARKIV ROGALAND    
  I     - en teknisk og historisk presentasjon av sjøverts rutetrafikk i Rogaland    
                   
               
   
  Hjem        
  Kontakt        
  Kilder        
  Forklaring        
  Passasjerfartøy      
  Hurtigbåter        
  Bilferger          
       
       
       
       
       
       
       
  D/s "JOHN SCHØNING" 1875 - 1915    
       
  Fortegnelse nr.:   P188          
  Oppdatert:   02.09.2020          
  Periode:   1875 - 1915          
  Fotografi:            
  Status:   Kondemnert          
       
       
1  Byggeår    1875   1  [P] "Skipet" 1/1988    
2  Byggenummer    199   2  [P] "Skipet" 1/1988    
3  Skrog    Caird & Co., Greenock, Storbritannia   3  [P] "Skipet" 1/1988    
4  Utrustning    Caird & Co., Greenock, Storbritannia   4  [P] "Skipet" 1/1988    
             
5  Kjenningssignal    J T G L   5  -   5  [N] wikipedia.no    
                     
6  IMO-nummer    -   6  -   6  -    
                     
7  MMSI-nummer    -   7  -   7  -    
                     
8  Navn    "John Schøning"   8  1875 - 1891   8  [P] "Skipet" 1/1988    
9      "Juno"   9  1891 - 1919   9  [P] "Skipet" 1/1988    
                     
10  Rederi / eierforhold    D/s John Schønings Rederi, Grøtøy   10  1875 - 1877   10  [P] "Skipet" 1/1988    
11      Henrik Dreyer, Bergen   11  1877 - 1878   11  [P] "Skipet" 1/1988    
12      Det Bergensk-Nordlandske Dampskibbselskab a/a, Bergen   12  1878 - 1884   12  [P] "Skipet" 1/1988    
13      Det Bergenske Dampskibsselskab a/s, Bergen   13  1884 - 1919   13  [P] "Skipet" 1/1988    
                     
14  Type    -   14  -   14  -    
                     
15  Skrogutforming    Konvensjonelt   15  -   15  HMI    
                     
16  Klasse    -   16  -   16  -    
                     
17  Materiale    -   17  -   17  -    
                     
18  Maskinfabrikant    Caird & Co., Greenock, Storbritannia   18  -   18  [P] "Skipet" 1/1988    
                     
19  Maskin produsert    1875   19  -   19  [P] "Skipet" 1/1988    
                     
20  Maskin    1 x Compound 2 syl. damp   20  -   20  [P] "Skipet" 1/1988    
                     
21  Effekt    500 ihk   21  -   21  [P] "Skipet" 1/1988    
                     
22  Fart    10.0 kn   22  -   22  [P] "Skipet" 1/1988    
                     
23  Forbruk    -   23  -   23  -    
                     
24  Lengde    52.97 m   24  -   24  [P] "Skipet" 1/1988    
                     
25  Bredde    7.59 m   25  -   25  [P] "Skipet" 1/1988    
                     
26  Dyptgående    6.13 m   26  -   26  [P] "Skipet" 1/1988    
                     
27  Brutto registertonn    658 t   27  -   27  [P] "Skipet" 1/1988    
                     
28  Netto registertonn    393 t   28  -   28  [P] "Skipet" 1/1988    
                     
29  Dødvekttonn    500 t   29  -   29  [N] sjohistorie.no    
                     
30  Bilkapasitet    0   30  -   30  HMI    
                     
31  Trailerkapasitet    0   31  -   31  HMI    
                     
32  Passasjersertifikat A  290   32  1875 - 1915   32  [N] sjohistorie.no    
33   B  0   33  1915 - 1919   33  HMI    
                     
34  Mannskap    Ja   34  -   34  HMI    
                     
35  Passasjerlugarer    Ja   35  -   35  HMI    
                     
36  Mannskapslugarer    Ja   36  -   36  HMI    
                     
37  Dekkshøyde    0   37  -   37  HMI    
                     
38  Tillatt akseltrykk    0   38  -   38  HMI    
                     
39  Tilleggsinformasjon    Kapasitet lasterom: 18 344 cun.ft   39  -   39  [N] sjohistorie.no    
       
       
40   06.1875   Levert fra Caird & Co., Greenock, Storbritannia til D/s John Schønings Rederi, Grøtø som "John Schøning" [A]. Hjemmehavn: Bodø. 40 [P] "Skipet" 1/1988    
41       Satt i trafikk Tromsø - Christiania. 41 [P] "Skipet" 1/1988    
42   1877   Solgt til Henrik Dreyer, Bergen. Samme trafikk. 42 [P] "Skipet" 1/1988    
43   1878   Solgt til Det Bergens-Nordlandske Dampskibsselskab a/s, Bergen. Samme trafikk. 43 [P] "Skipet" 1/1988    
44  
1883
  Havarerte. Senere reparert. 44 [P] "Skipet" 1/1988    
45   04.1884   Solgt til Det Bergenske Dampskibsselskab a/s, Bergen.Salgssum: 205 000 NOK. Samme trafikk. 45 [N] sjohistorie.no    
46  
08.1891
  Vedlikeholsarbeid utført ved Aker Mekaniske Verksted a/s, Christiania: Nye kjeler og ny innredning. Omdøpt "Juno". 46 [N] wikipedia.no    
47   1900   Grunnstøtte, Rørvik. Reparert og opprustet med ny innredning og salong. 47 [N] wikipedia.no    
48   1902   Ombygget med ny donkeykjele. 48 [N] sjohistorie.no    
49   1904   Grunnstøtte, Valdersund. 49 [N] sjohistorie.no    
50   1915   Ombygget til lastefartøy. Sertifikat endret [B]. 50 [N] sjohistorie.no    
51   25.12.1919   Grunnstøtte, Svelvikstrømmen. Kondemnert. 51 [P] "Skipet" 1/1988    
       
       
     
  ©  HMI c/o Sølve Hatteland, Tauramarkkroken nr. 34, 4120 Tau